Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET


Satu Mare,
Nr. 102819 / 11.12.2017
Ex. unic
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEȚEAN SATU MARE
SERVICIUL RESURSE UMANE
Operator date cu caracter personal nr.6924
APROB
POSTARE PE INTRAPOLSM
ȘI PE SITE-UL INSTITUŢIEI
Î. ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție,
STAN SORIN

ANUNŢ PRIVIND PLANIFICAREA LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A


CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSURILE DE ADMITERE LA
UNITĂȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL AFLATE ÎN SUBORDINEA
INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
- SESIUNEA IANUARIE 2018 -

Având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, Ordinului nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului
Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare, precum şi prevederile Dispoziției
directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/19146 DIN
10.10.2017 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale
Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, Dispoziției Inspectorului General al
Poliției Române nr. 100 din 20.10.2017 privind recrutarea și selecția candidaților pentru admiterea
în unitățile de învățământ postliceal care realizează formarea inițială a personalului pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018, ale Dispoziţiei directorului general al
D.G.M.R.U. nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., ale Dispoziției directorului
general al D.G.M.R.U. nr. II/17590 din 14.03.2017 privind recrutarea candidaților pentru
admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – sesiunea
2017, Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române nr. 26 din 11.04.2017 privind recrutarea
şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea
iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017 și ale
Dispoziției directorului Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne nr. 5125029
din 15.11.2017 privind evaluarea psihologică a candidaților recrutați pentru admiterea în unitățile de
învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018,
vă informăm faptul că în data de 14.12.2017, ora 08:30, respectiv ora 12:30 se va
desfășura activitatea specifică de evaluare psihologică de către Centrul de Psihosociologie al
Ministerului Afacerilor Interne a candidaților înscriși la admiterea la instituțiile de învățământ mai
sus menționate, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezentul anunț.

Evaluarea psihologică a candidaților va avea loc în următoarea locație:

Sediul Inspecoratului de Poliție Județean Satu Mare, din municipiul SATU


MARE, str. A.I. Cuza, nr. 5/A, jud. SATU MARE, în sala de Club, situată la
etajul 4 al clădirii
NESECRET

Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 11


Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/807799;
Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și pix cu pastă de culoare albastră.
Nu este permis accesul candidaților cu telefonul mobil în sala de testare.
Accesul în sala de testare se va face începând cu ora 08:00.

ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE


Comisar şef de poliţie,
VESCAN CAMELIA

NESECRET

Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 11


Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/807799;
Anexa nr. 1 la anunțul nr. 102819 / 11.12.2017

Tabel cuprinzând candidații recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare,


pentru admitere la instituțiile de învățământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R.,
- SESIUNEA IANUARIE 2018 –
planificați la evaluarea psihologică ÎN DATA DE 14.12.2017, ORA 08:30

Nr.crt NUME PRENUME OBSERVAŢII


.
1. BALOG MARIA
2. BANC IOANA
3. BĂRBUS FLORENTINA - GIORGIANA
4. BERINDE RUXANDRA - IONELA
5. BIRICHI RĂZVAN
6. BLAGA FLORICA - ALEXANDRA
7. BREAZ BOGDĂNEL - PATRICK
8. BUD IOANA - MONICA
9. CADAR BIANCA - GEORGIANA
10. CARABA MARIUS – IONUȚ
11. CHIȘ ALEXANDRU – RAREȘ
12. CHIȘ IOANA - VIORICA
13. CIRCIU BIANCA
14. CÎNȚA VASILE – MARINEL
15. CORODI - DĂNILĂ GEORGIAN - BOGDAN
16. COSTINAȘ COSMIN - TRAIAN
17. COZMA OANA - CAMELIA
18. CRAINIC RAREȘ - IONUȚ
19. CRASNAI RAUL – NICUȘOR
20. DOROȘ DIANA - FLORICA
21. DRAGOȘ MĂLINA - CARINA
22. ERDEI LĂCRĂMIOARA -
MĂDĂLINA
23. FABIAN CRISTIAN - VASILE
24. FABIAN VASILE - ROMEO
25. FĂRCAȘ ANDREEA - CAMELIA
26. FISCHER KLAUS - SZABOLCS
27. GĂVRUȘ ADRIAN - VASILE
28. GECZO BOTOND - GELLERT
29. GHIRAN DANIEL
30. GOGA MARIUS
NESECRET

Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 11


Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/807799;
31. IACOȘ COSMIN - IONICĂ
32. JUNJAN ONELI - MARIA
33. KARACSONYI JENO - LASZLO
34. KAȘA CAROL - LAJOS
35. KOSZTE TUDOR - VLAD
36. MAGO EDINA - BRIGITTA
37. MAGYARI NORBERT - MIHAI
38. MAIER VASILE - MARIAN
39. MARC DANIELA - MARIA
40. MATEIU SERGIU - OCTAVIAN
41. MOLNAR ANAMARIA
42. MUREȘAN ROXANA - GABRIELA
43. NASTAI LARISA - SONIA
44. NICOARĂ ANDREI - RAUL
45. OROSZ NORBERT - ROLAND
46. PAPARIGA MARIANA
47. POP LUCIAN - GHEORGHE
48. POPOVICI SERGIU - VASILE
49. ROTAR RAREȘ - OVIDIU
50. SABO VALENTIN - CRISTIAN
51. SCHIOP NICOLAE
52. SILAGHI FILIP - DENIS
53. SIMA MARIUS
54. STAN MARIAN -GEORGI
55. STAN RALUCA - MIRONA
56. ȘUTEU SEBASTIAN - IOAN
57. ȚIPLEA-SABOU DIANA - MARIA
58. TOMA IONUȚ
59. TUNS FLAVIU IONUȚ
60. ULICI ALEXANDRA ANAMARIA
61. VADAS ALBERT - ROBERT
62. VANCZ ARNOLD

NESECRET

Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 11


Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/807799;
Anexa nr. 2 la anunțul nr. 102819 / 11.12.2017

Tabel cuprinzând candidații recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare,


pentru admitere la instituțiile de învățământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R.,
- SESIUNEA IANUARIE 2018 –
planificați la evaluarea psihologică ÎN DATA DE 14.12.2017, ORA 12:30

Nr.crt NUME PRENUME OBSERVAŢII


.
1. APAI CLAUDIU - MARIN
2. ARDELEAN ANDRE - BOGDAN
3. BABEI GEORGEL – IONUȚ
4. BĂBUȚ MĂLINA - DANA
5. BLAGA CRISTIAN - DORIN
6. BOITOR ALEXANDRA - IOANA
7. BONDREA EMANUEL - MIHAI
8. BRICIOC COSMIN - IOAN
9. BRICIOC VALENTINA
10. BUMB MIRCEA – GAVRIL
11. CALAI DAN - SEBASTIAN
12. CHERECHEȘ ȘTEFAN - GIGEL
13. CHIRA VASILE - CRISTIAN
14. CHIȘ IULIA – OANA - MĂDĂLINA
15. CIOBRA ALEXANDRU - DENIS
16. COARDOȘ IONUȚ - MARIAN
17. CODREA RODICA - ADRIANA
18. COSTIN MARIAN AUREL
19. CRISTEA CRISTIAN
20. DAN DARIUS - MARIAN
21. DANCO GEORGE - NICU
22. ERDOS RADU MARIAN
23. FUNKENHAUZER ROBERT - SEBASTIAN
24. GULYAS SERGIU – IONUȚ
25. GURZĂU OVIDIU - NICOLAE
26. HENDRIK CLAUDIA - MONICA
27. KORODI SEBASTIAN - DARIUS
28. KRIVACS MONICA - MARIA
NESECRET

Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 11


Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/807799;
29. LEUȘCA IONUȚ - ADRIAN
30. MARE LUCIANA - MARIA
31. MICLE DIANA
32. MIRIES GRIGORE - CRISTIAN
33. MOCANU CODRUȚA
34. MOLNAR - BODAN ANAMARIA
35. MOLNAR - BODAN RADU - VASILE
36. MUREȘAN MARIAN - NICOLAE
37. NEGREAN NICUȘOR - ALIN
38. ONUCZAN ANAMARIA - ALEXANDRA
39. PAP DENIS - BOGDAN
40. PAȘCA DANIEL - ȘTEFAN - MARIAN
41. PETRICSAN ANDRADA
42. PINTEA MARIUS - VIOREL
43. SABOU ALIN - RĂZVAN
44. SZIGETI CSILLA - SILVIA
45. TÂRLEA MARIAN – GHEORGHE -
ADRIAN
46. TOMA DANIELA - MARINA
47. TOMA VLĂDUȚ
48. TOTH DĂNUȚ - IOAN
49. TURTUREANU MARIAN - NICOLAE
50. VEZENTAN CĂTĂLIN - GEORGE
51. VONET DAVID - ANDREI
52. FILIMON IONUȚ - GEORGE
53. IRIME ADINA - MIHAELA
54. PASTOR ELI - TIMOTEI
55. SECAN VASILE - DAVID
56. VIGH DENIS - RAUL
57. PEREȘ MARIUS - IOAN

NESECRET

Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 11


Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/807799;