Sunteți pe pagina 1din 2

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CLUJ Nr.

cerere 187388
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca Ziua 11
Luna 09
Anul 2020
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 328363-C2-U23 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Et. Retras, Ap. 23, Jud. Cluj, str. Campina, nr. 5
Părţi comune: cu parti indivize comune: fundatiile, fatadele, zona de culoar acces la parcarile de la subsol,
canalul de evacuare fum , canal aspiratie aer la subsol , centrala de incediu de la parter, culoarul acces de
sub gangul de la parter, iesirea de siguranta de la subsol, casa liftului si liftul cu instalatiile aferente, holurile
de acces si casa scarilor de la fiecare nivel ,
nisele de instalatii de toate tipurile, chepengul acces acoperis, invelitoarea acoperisului -sarpanta de lemn
acoperita cu tabla de otel , jgheaburile si burlanele ,bransamentele de apa, electricitate , gaz , canal si
terenul .
Nr Suprafaţa Suprafaţa Cote părţi
Nr. cadastral construită utilă (mp)
Cote teren Observaţii / Referinţe
crt comune
A1 328363-C2-U23 - 67,3 4.32/100 30/704 Apartament nr.23, compus din :
living – bucatarie , 2 dormitoare,
2 bai , hol , apoi balcon cu s=
16.1 mp . Teren atribuit in
proprietate.
B. Partea II. Proprietari şi acte
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

91536 / 16/04/2020
Act Notarial nr. 1415, din 15/04/2020 emis de MURESAN CLAUDIU AUGUSTIN;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobandit prin Conventie, A1
B4
cota actuala 1/1
1) ANCA DAN-IONUŢ, bun propriu
Act Administrativ nr. P11_608848, din 02/04/2020 emis de FNGCIMM,ING BANK N.V.AMSTERDAM
SUCURSALA/AGENTIA SUC. BUCURESTI,ANCA DAN-IONUT; Ordonanta nr. DE URGENTA 60, din 03/06/2009
emis de GUVERNUL ROMANIEI;
Se notează interdicție de înstrăinare a imobilului pe o perioadă de 5 A1
B5
ani de la data dobândirii acestuia
1) STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CIF:14367083
2) ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, CIF:6151100
Se notează interdicție de grevare a imobilului cu alte sarcini pe A1
B6
întreaga durată a finanțării
1) STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CIF:14367083
2) ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, CIF:6151100

C. Partea III. SARCINI


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
91536 / 16/04/2020
Act Administrativ nr. P11_608848, din 02/04/2020 emis de FNGCIMM,ING BANK N.V.AMSTERDAM
SUCURSALA/AGENTIA SUC. BUCURESTI,ANCA DAN-IONUT; Ordonanta nr. DE URGENTA 60, din 03/06/2009
emis de GUVERNUL ROMANIEI;
A1
C1 Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:261800 RON.
STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CIF:14367083, -
1)
pentru 50% din valoarea finanțării
ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, CIF:6151100, -pentru 50% din
2)
valoarea finanțării

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 328363-C2-U23 Comuna/Oraş/Municipiu: Cluj-Napoca
Anexa Nr. 1 La Partea I
Unitate individuală, Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Et. Retras, Ap. 23, Jud. Cluj, str. Campina, nr. 5
Părţi comune: cu parti indivize comune: fundatiile, fatadele, zona de culoar acces la parcarile de la
subsol, canalul de evacuare fum , canal aspiratie aer la subsol , centrala de incediu de la parter, culoarul
acces de sub gangul de la parter, iesirea de siguranta de la subsol, casa liftului si liftul cu instalatiile
aferente, holurile de acces si casa scarilor de la fiecare nivel ,
nisele de instalatii de toate tipurile, chepengul acces acoperis, invelitoarea acoperisului -sarpanta de lemn
acoperita cu tabla de otel , jgheaburile si burlanele ,bransamentele de apa, electricitate , gaz , canal si
terenul .
Nr Suprafaţa Suprafaţa Cote părţi
Nr cadastral Cote teren Observaţii / Referinţe
crt construită utilă (mp) comune
A1 328363-C2-U23 - 67,3 4.32/100 30/704 Apartament nr.23, compus din :
living – bucatarie , 2 dormitoare,
2 bai , hol , apoi balcon cu s=
16.1 mp . Teren atribuit in
proprietate.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


11/09/2020, 12:30

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S-ar putea să vă placă și