Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU CANDIDAȚII

INTERNAȚIONALI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

• Pașaport – primele 3 pagini, valabil cel puțin 6 luni


• Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de
asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare,
conform Anexei nr. 3
• Permis de ședere (după caz)
• Traducere autorizată a actelor de identitate, de studii și adeverința medicală,
în limba română, engleză sau franceză - dacă este cazul

REPUBLICA MOLDOVA

• Pașaport – primele 3 pagini, valabil cel puțin 6 luni


• Permis de ședere (după caz)

CETĂȚENI EUROPENI

• Atestatul sau adeverința eliberată de CNRED


• Traducere autorizată a actelor de identitate, de studii și adeverința medicală,
în limba română, engleză sau franceză - dacă este cazul

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

• Atestatul sau adeverința eliberată de CNRED


• Traducere autorizată a actelor de identitate, de studii și adeverința medicală,
în limba română, engleză sau franceză - dacă este cazul
• Permis de ședere sau Pașaport / Document de călătorie

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE

• Atestatul sau adeverința eliberată de CNRED


• Traducere autorizată a actelor de studii în limba română, engleză sau
franceză - dacă este cazul

Pag. 1 din 1