Sunteți pe pagina 1din 3

Nicolae GĂRBĂLĂU (1931–2006)

Savant chimist al Republicii Moldova, academician, specialist în


domeniul chimiei compușilor coordinativi mono și polinucleari ai
metalelor cu liganzi polifuncționali, macrociclici. Fondatorul școlii
de chimie coordinativă macrociclică și supramoleculară, sub
îndrumarea domnului academician Gărbălău au susținut tezele 32 de
doctori și doctori habilitați în chimie. A elaborat metode de obținere
a metalelor extrapure. A mai elaborat catalizatori originali. A obținut
coloranți pentru masele plastice. A publicat peste 600 de lucrări
științifice, 350 din care au fost publicate în cele mai prestigioase
reviste de specialitate din lume. Rezultatele cercetărilor științifice au
fost implementate pe larg în economia națională.
Anton ABLOV (1905–1978)
Savant chimist al Republicii Moldova, academician, specialist în
domeniul chimiei anorganice. La 15 aprilie 1959, profesorul Anton
Ablov a fost numit în funcția de director al nou-înființatului Institut
de Chimie în baza Secțiilor de Chimie Anorganică și Organică și a
Laboratorului de Chimie Analitică. A fost secretar al Secției de Științe
Naturale și Tehnice. Ablov este considerat creatorul școlii
moldovenești de chimie a compușilor coordinativi. A ințiat conferința
științifică "Metode fizice în chimia coordinativă" (1962), devenită
tradițională la Chișinău, și care se desfășoară cu regularitate odată în
3 ani. A fost membru al colegiilor de redacție ale unui șir de
prestigioase reviste științifice. Este autorul și coautorul unui număr
impresionant de publicații științifice în acest domeniu. Conform unor
surse ar fi publicat circa 3000 de articole. A pregătit 70 de doctori și
doctori-habilitat în științe.
Dumitru BATÎR (1927–2014)
Savant chimist al Republicii Moldova, doctor habilitat în chimie. În
anul 1984 a obținut titlul didactic de profesor universitar. Profesorul
Dumitru Batîr este Laureat al Premiului de Stat Republica Moldova
(ediţia anului 1996). A fost un savant recunoscut în domeniul chimiei
anorganice, coordinative, biocoordinative şi ecologice. Cercetările sale
au fost axate pe studiul relaţiilor structură-proprietăţi fizico-chimice,
care au condus la descoperirea căilor de a construi compuşi biologic
activi cu proprietăţi dorite, precum şi la pronosticarea toxicoforilor,
care determină nocivitatea substanţelor. Prin contribuţia savantului au
fost elaborate metode originale de sinteză, au fost studiate proprietăţile,
a fost determinată structura şi demonstrată perspicacitatea aplicării în
industrie, medicină şi agricultură a compuşilor sintetizaţi.