Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic pentru o activitate integrată

Nivelul⁄Grupa: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie


Tema anuală de studiu: Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
Tema săptămânii: „Fascinaţia pădurii”
Tema activităţii: „Să fim buni prieteni!”
Forma de realizare: Activitate integrate

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


ADP:
o Întâlnirea de dimineaţă : „Bună dimineaţa, bunii mei prieteni!” - noutatea zilei
ALA:
o Bibliotecă: „Cărticica mea cu eroii din poveste” - confecţie
„Hăinuţa lui Ţepeluş” - grafism pe puncte
o Ştiinţă: „...”
„Aşază, în pădure, atâtea animale cât arată cifra”
„Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de animale”
o Nisip şi apă: „Urmele animalelor din poveste”
o Construcţii: „Poteca cu căsuţe pentru cei trei buni prieteni” - cuburi lemn
ADE:
o Domeniul Om şi Societat (Educaţie pentru societate): “Iepurele şi ariciul”, de C.
Poleacova - povestirea educatoarei
o Domeniul estetic şi creativ (Educaţie artistico-plastică): „Măşti pentru animalele din
poveste“- pictură
ALA:
o „Carnavalul animalelor din poveste”

Scopul activităţii:
o Consolidarea şi exersarea unor comportamente şi atitudini de prietenie în relaţiile cu cei
din jur, precum şi consolidarea unor abilităţi artistico-plastice anterior însuşite.
Obiective operaţionale:
o Să desprindă mesjul poveştii (prietenie) pe baza întrebărilor şi lecturând imaginile;
o Să denumească trăsături caracteristice personajelor, pe baza faptelor acestora;
o Să completeze „Piramida personajelor” prin aşezarea imaginilor conform cerinţelor;
o Să realizeze lucrări plastice utilizând tehnici de pictură variate respectând indicaţiile date.

Strategii didactice
Metode şi procedee:
o Conversaţia, explicaţia, povestirea, exerciţiul, brainstormingul, Piramida personajelor
Material didactic:
o CD cu povestea ralizată în PPT, videoproiector, imagini reprezentative din poveste, măşti
din carton reprezentănd personajele din poveste, acuarele, beţişoare, dopuri plută,
creioane colorate, lipici, trusa cuburi, calculator, şerveţele umede.
Forma de organizare:
o Frontal, pe grupuri mici, individual;
Resurse temporale: O zi
Resurse umane : copiii, educatoarea
Resurse informaţionale:
o „Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019”
o „Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează
Curriculumul pentru Educaţie Timpurie - 2019”
o Boşneag, Maria, “Educaţie plastică”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2002
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Activitatea debutează cu „Întâlnirea de dimineaţă”, în care copiii au posibilitatea de a-şi


împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, spunând emoţia simţită. Copiii sunt aşezaţi în
semicerc pentru a avea contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea le transmite un salut,
însoţit de o apreciere: „Bună dimineaţa, bunii mei prieteni!” Mă bucur că suntem şi azi
împreună!”. Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare: „Bună dimineaţa, d-na
educatoare!”. Copiii se vor saluta cu ajutorul unui ghem, pe care-l vor rostogoli de la unul la
altul, ... „Suntem prieteni!”, mesajul zilei fiind „Prietenul la nevoie se cunoaşte” . Voi face
prezenţa nominalizând numele fiecărui copil, iar aceştia vor răspunde „prezent”. Vom identifica
împreună copiii care lipsesc, iar apoi vom trece la calendarul naturii, se va atabili anotimpul,
elementele specifice anotimpului, luna ziua şi data. Invit un copil la geam să observe cum este
vremea afară, iar apoi să reprezinte grafic starea vremii.
Se anunţă regulile grupei din această zi printr-o formulă specifică: Mă aştept astăzi de la
voi să fiţi buni prieteni, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să nu vorbiţi cu voce tare pentru a
nu deranja persoanele din jur, să păstrăm ordinea şi curăţenia în sala de grupă. Înainte de a începe
ziua, copiii vor face gimnastica de înviorare pentru a fi pregătiţi de activităţile de astăzi .
Pentru a sesiza cu ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea
sprijină copiii în evidenţierea noutatea zilei: surprizele pregătite în sala de grupă şi apariţia
„surpriză” a două personaje – iepurele şi ariciul – (copii costumaţi, cu rol de parteneri), care intră
în dialog, anunţând copiilor scopul vizitei lor: cei doi prieteni vor să le povestească celor mici
întâmplări din viaţa lor, de ce sunt şi vor rămâne buni prieteni. În acest context, educatoarea va
insista asupra ideii de prietenie între animale, între copii şi animale, între copii şi adulţi utilizând
metoda brainstorming. Copiii vor formula răspunsuri variate la întrebarea: „Ce înseamnă să fii
prieten?”.
Motivaţia zilei este să păstrăm prietenia şi să ne bucurăm împreună printr-o petrecere care
va avea loc la sfârşitul activităţilor. La petrecere vor participa doar cei care vor trece probele
pe care le-am pregătit, vor demonstera că ştiu ce este prietenia, unde vor primi simbolurile
fără de care nu vor putea paricipa la petrecere.
Prin jocul de mişcare “Bat din palme clap, clap,/Din picioare, trap, trap,//Ne învârtim, ne
răsucim,/Şi la centre noi pornim“ se va realiza tranziţia.
Deoarece noi ne-am propus ca în această săptămană să învăţăm cât mai multe lucruri despre
animalele sălbatice, vom merge la centrul Bibliotecă unde vom viziona prezentarea power point
cu povestirea „Iepurele şi Ariciul”, de C. Poleacova, adusă de iepurele şi ariciul veniţi în grupa
noastră pentru a ... de ce sunt şi vor rămâne buni prieteni.
Se anunţă titlului poveştii şi a autorului „Iepurele şi Ariciul”, de C. Poleacova.
Familiarizarea cu textul poveştii se realizează printr-o prezentare PPT aferentă conţinutului
poveştii. În timpul povestirii, îmi voi nuanţa vocea, voi marca principalele momente prin
expresivitatea limbajului pentru a putea trezii emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Prin
mimică şi gestică voi reda starea sufletescă a personajelor. Prin intensitatea timbrului vocal voi
încerca să creez o atmosferă propice captării atenţiei copiilor asupra comportamentelor apărute în
acţiunea desfăşurată în povestire. Se vor explica cuvintele si expresiile noi, alăturând un cuvânt
sinonim sau o sintagmă lămuritoare fără a întrerupe firul poveştii. Se va insista pe verbalizarea
acţiunilor cu interpretarea textului utilizând mimică, gestică, ton potrivit, precum şi cu folosirea
în context a cuvintelor noi însuşite din poveste. Cu ajutorul întrebărilor, copiii vor expune
conţinutul povestirii conform planului principal de idei redat prin imagini intuitive. Povestirea se
va face frontal, cu toată grupa.
Valorificarea conţinutului educativ se va realiza prin metoda „piramida personajelor
povestirii”, copiii vor identifica personajele din poveste după faptele lor.
Momentul de tranziţie către centrele de activitate se realizează prin recitativul ritmic:
“De mânuţe ne luăm/Un rând mare noi formăm /Şi spre centre ne-ndreptăm !” ne vom îndrepta
spre centre. Se intuiesc împreună materialele, uneltele şi instrumentele de lucru, iar explicaţiile
sau demonstrarea unor tehnici se vor face la momentul oportun şi atunci când va fi nevoie.
Opţiunea la centre este liberă potrivit intereselor copiilor, fiind condiţionată ca număr de copii,
de numărul scăunelelor aflate la centrul respectiv. Educatoarea supraveghează toate centrele
insistând asupra realizării sarcinilor propuse, oferă sprijin, încurajează activitatea individuală şi în
perechi.
Le voi reaminti motivaţia zilei, iar în acest sens voi anunţa copiii că pot să-şi aleagă
pentru început un centru unde doresc să lucreze, însă copiii care optează pentru centrul Artă, unde
se desfăşoară cea de-a doua activitate pe domenii experienţiale activitatea de educaţie artistico-
plastică prin tehinici diferite de pictură, vor putea participa la carnavalul de la sfârşitul zilei. Se
va realiza anunţarea temei din acest centru „Măşti pentru animalele din poveste“. Astfel la
centrul Artă copiii realizează măşti cu animăluţele din poveste, măşti pe care le vom folosi la
„Carnavalul animalelor”.
Se va realiza intuirea materialelor şi a instrumerntelor de lucru. Dar înainte de a începe să
pictăm vom face exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii:
„ Morişca înainte – înapoi”
„ Închidem şi deschidem pumnii” (boboc–floare)
„Cântăm la pian”
„Ne spălăm pe mâini”
„Scuturăm mâinile”
După exerciţiile de încălzire a mâinilor urmează executarea propriu-zisă a măştilor de
către copii. În timp ce copiii lucrează voi trece printre mese pentru a îndruma, ajuta şi da
indicaîii copiilor care au nevoie.
Astfel ALA se va desfăşura la centrul Ştiinţă copiii vor ...., vor raporta cantitatea la
număr aşezând atâtea animăluţe cât arată cifra şi numărul la cantitate încercuind cifra
corespunzătoare numărului de animăluţe, la centrul Bibliotecă copiii vor confecţiona o cărticică
cu animalele din poveste, şi vor reda elementa grafice (linia oblică) decorând „Hăinuţa lui
Ţepeluş” iar în centrul Construcţii copiii vor construi din cuburile de lemn poteca cu căsuţe
pentru cei trei prieteni.
Se realizează evaluarea zilei prin aprecierea produselor activităţii din fiecare centru prin
raportarea la scopul şi obiectivele propuse. Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a
activităţii, al comportamentului şi a modului de implicare a copiilor în activitate. Pentru că toţi
copiii au dat dovadă de hărnicie şi prietenie ducând la bun sfârşit sarcinile propuse, prin tranziţia:
”Noi cu toţii am lucrat, şi lucrul am terminat, bucuroşi să ne adunăm şi frumos să dansăm“.
Ziua se încheie cu “Carnavalul animalelor” (finalitatea zilei) unde copiii vor defila cu
măştile realizate la centrul Artă.
Ne bucurăm cu toţii de ceea ce am realizat împreună şi de faptul că am devenit şi vom fi
mereu „buni prieteni”!

S-ar putea să vă placă și