Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA: mică

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA PROIECTULUI: „Bine te-am găsit, Toamnă darnică!”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Coșul cu fructe al toamnei”

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mere mari și mere mici”

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă (formare și consolidare de priceperi și deprinderi)

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: DȘ+DOS

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

Domeniul Științe „Mere mari și mere mici” Domeniul Om și Societate


(activitate matematică) (activitate practică)
„Ne jucăm cu mere (DȘ+DOS) „Mere pentru compot”
mari și mici” – mototolire și lipire
– joc didactic

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderii de a clasifica obiectele după culoare și


mărime.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

- să formeze mulțimi de mere mici și mari după criteriul mărimii, argumentând alegerile
făcute;
- să realizeze mere mari și mici prin mototolirea fâșiilor de hârtie, conform cerințelor
educatoarei;
- să lipească hârtia mototolită pe foaie, în spațiul indicat, respectând cerințele educatoarei.

STRATEGII DIDACTICE (Metode și procedee didactice): conversația, explicația,


demonstrația, exercițiul, evaluarea.

MIJLOACE DIDACTICE: coș cu mere de diferite mărimi (mari-mici), jetoane, coșulețe, hârtie
creponată roșie, borcane de hârtie, lipici.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual.


SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu aducerea în sală a unui coș cu mere. Îi voi ruga pe copii să
sorteze merele pentru a face compot din ele. „Voi veți fi atenți și veți sorta merele mari de cele
mici.” Apoi anunț titlul jocului și voi enunța principalele obiective.

Explic regulile jocului: la semnalul meu doi copii vor veni în fața clasei și vor alege
fiecare un măr mic și un măr mare și le vor așeza în coșulețe diferite.

Se va desfășura jocul de probă însoțit de explicații suplimentare. Se va continua jocul, vor


veni pe rând alți copii care vor alege și restul fructelor.

În complicarea jocului îi voi ruga pe copii să închidă ochii și voi pune în coșul cu mere
mari un măr mic, iar la semnalul meu copiii vor deschide ochii și vor trebui să observe greșeala
și să o corecteze.

Prin tranziția: „Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim,
ne răsucim,/ La măsuțe noi pornim” copiii se așează la măsuțe; se vor intui materialele din
coșulețe. După intuirea materialelor, voi propune un nou joc. Voi ruga copiii să grupeze
jetoanele cu mere după mărime: să așeze jetoanele cu mere mari într-un coșuleț, iar jetoanele cu
mere mici într-un alt coșuleț.

Următoarea variantă a jocului constă în realizarea unui compot de mere. Fiecare copil va
primi o fișă cu două borcane: unul mare, unul mic și fâșii mari și mici de hârtie. În continuare voi
explica și demonstra copiilor că vor trebui să mototolească din fâșiile de hârtie primite mere mari
și mere mici, pe care să le lipească în borcane (mere mai-borcan mare, mere mici-borcan mic).

Înainte de efectuarea lucrărilor vom realiza câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor
mâinii: „Batem palmele ușor, batem palmele de zor/ 1-2-1-2, faceți toți la fel ca noi,/ Închid
pumnii și-i desfac, degetelor fac pe plac,/ 1-2-1-2, faceți toți la fel ca noi.”

Produsele activității vor fi evaluate oral, antrenându-i și pe copii în evaluarea lucrării


personale, dar și a celorlalți colegi.

Activitatea se încheie cu jocul de mișcare: „Trenulețul fructelor”.


Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
învățării
1. Momentul Se aerisește clasa, se aranjează
organizatoric mobilierul și materialele
necesare activității de învățare
planificată.
2. Captarea Se realizează printr-un coș plin Conversația Coș cu mere
atenției cu mere de diferite dimensiuni.
3. Anunțatea Doi copii vor alege fiecare un Conversația,
temei și a măr mic și un măr mare și le explicația
obiectivelor vor așeza în coșulețe diferite.
4. Dirijarea 1.Dupa jocul de probă însoțit Conversația, Aprecieri
învățării de explicații suplimentare, se explicația, verbale
va continua jocul, vor veni pe demonstrația,
rând alți copii care vor alege și exercițiul
restul fructelor.
2.Copii vor închide ochii și voi
pune în coșul cu mere mari un
măr mic. La semnalul meu
copiii vor deschide ochii și vor
trebui să observe greșeala și să
o corecteze.
3. Prin tranziția: „Bat din
palme clap, clap, clap/ Din
picioare trap, trap, trap/ Ne-
nvârtim, ne răsucim,/ La
măsuțe noi pornim” copiii se
așează la măsuțe și vor intui
materialele din coșulețe.
4.Copiii vor grupa jetoanele cu
mere după mărime: jetoanele
cu mere mari într-un coșuleț,
iar jetoanele cu mere mici într-
un alt coșuleț.
5.Copiii vor realiza exerciții
pentru încălzirea mușchilor
mâinii: „Batem palmele ușor,
batem palmele de zor/ 1-2-1-2,
faceți toți la fel ca noi,/ Închid
pumnii și-i desfac, degetelor
fac pe plac,/ 1-2-1-2, faceți toți
la fel ca noi.”
6.Realizarea compotului de
mere; fiecare copil va primi o
fișă cu două borcane: unul
mare, unul mic și fâșii mari și
mici de hârtie.
7.Copiii vor mototoli din
fâșiile de hârtie primite mere
mari și mere mici, pe care le
vor lipi în borcane (mere mai-
borcan mare, mere mici-borcan
mic).
5. Asigurarea Se realizează prin întrebări : Conversația Aprecieri
retenției și Despre ce am vorbit noi azi? verbale
transferului (mere/ fructe de toamnă).
Ce am lipit azi? (mere)
Ce conțin toate fructele?
(vitamine)
Evaluarea Se va realiza cu o expoziție de Conversația Recompense Aprecieri
performanței lucrări și imagini pe seama verbale
cărora se va recapitula tot ce au
făcut copiii în această zi.
Încheierea Se realizează printr-un joc de Explicația Aprecieri
activității mișcare ”Trenulețul fructelor”. verbale