Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Grupa: mică
Domeniul experențial: DOS
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: ,,Plecăm în călătorie”
Mijloc de realizare: Lectură după imagini
Tipul de activitate: Predare-învățare
Scopul: Dezvoltarea capacității de a recunoaște, a denumi și a descrie sumar elementele din imaginile prezentate: mijloace de
locomoție
Obiective operationale:
O1- să denumească mijloacele de locomoție din imaginile prezentate;
O2- să descrie sumar mijloacele de locomoție vizualizate;
O3- să recunoască mijloacele de locomoție, solicitate de către cadrul didactic.
Strategia didactică:
a) Metode și procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, observația
b) Material didactic: imagini ilustrând mijloacele de transport: terestre, maritime, aeriene; coșuleț
c) Mode de organizare: frontal, individual
Resurse temporale: 25-30 de minute

Resurse bibliografice: „Didactica activităţilor de educare a limbajului” Lect. Dr. Hobjilă Angelica;
„Educaţia timpurie: ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”,
Adina Glava, Maria Pocol, Lolica-Lenuţa Tătaru, Piteşti : Paralela 45, 2009
DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII

Strategii didactice
Nr Secvențele Ob
crt activității op Conținut instructiv-educativ Metode și Mijloace Forme de Evaluare
procedee de învăță organiza
mânt re
1. Moment Copiii vor fi aşezaţi sub formă de semicerc.
organizatoric
1 min

2. Captarea Dimineața, când veneam la gradiniță, m-am întâlnit Conversația Coșuleț Frontal
atenției cu un pitic care mi-a dat acest coșuleț pentru voi.
1 min Sunteți curioși să vedeți ce se află în acest coșuleț?

3. Reactualizarea Se prezintă ghicitori despre câteva din mijloacele de Conversația Imagini cu


cunoștintelor transport învățate și se analizează răspunsurile. mijloace de Frontal
2 min (Anexa 1) Observația transport

4. Anunțarea - Copii, pe lângă aceste mijloace de transport pe Explicația


temei și a care le-am învățat noi până acum, astăzi vom învăța Frontal
obiectivelor si despre alte mijloace de transport. Conversația
operaționale - Va trebui să fiți atenți, pentru a înțelege întrebările,
la care voi trebuie să răspundeți pe rând. După ce le
1 min vom cunoaște mai bine, vom putea alege cu mai
multă ușurință mijlocul cu care vom porni la drum
în vacanță.
5. Dirijarea I. Analiza primului tablou (planșa cu barcă):
învățării - Copii, ce vedeți în această imagine?
- Pe unde circulă bărcile?
- Pentru ce sunt folosite barcile?
15 min - Cum se deplaseaza ele pe apa?
II. Analiza celui de-al doilea tablou (planșa cu Frontal Evaluarea
autobuz): capacității de a
- Copii, ce vedeți în această imagine? denumi
Conversația
O1 - Pe unde circulă autobuzele? mijloacele de
- Pentru ce sunt folosite autobuzele?(persoane) Imagini cu transport din
- Cum se deplaseaza ele?(roți) mijloace de imaginile date
- Cum se numeste persoana care conduce autobuzul? Observația transport
III. Analiza celui de-al treilea tablou (planșa cu
avionul):
- Copii, ce vedeți în această imagine? Individual
- Pe unde circulă avioanele? Explicația Evaluarea
-Pentru ce sunt folosite avioanele?(personae și capacității de a
marfă) descrie sumar
- Cum se deplaseaza ele? mijloacele de
O2 - Cum se numeste persoana care pilotează avionul? Exercițiul transport
vizualizate
Deci, copii, pe apă ne putem deplasa și cu barca, pe
uscat ne mai putem deplasa cu autobuzul, iar în aer
ne mai deplasăm și cu avionul.

6. Obținerea Vor veni pe rand , in fata, sa recunoasca de pe Evaluarea


performanțelor imagini mijloacele de transport pe care le voi indica Exercițiul capacității de a
O3 eu. Conversația Imagini Individual recunoaște
3 min Explicația mijloacele de
locomoție

7. Asigurarea - Despre ce am învățat noi astazi?


retenției și a - Pe unde circula ele? Conversația Fronal
transferului
2 min - La ce sunt folosite acestea?

8. Încheierea Se va face aprecierea modului în care copiii s-au


activității comportat şi au răspuns pe tot parcursul activităţii. Conversația Frontal
Copiii vor primi ca recompensă câte un ecuson sub
1 min
formă de barcă, autobuz și avion.

ANEXA 1
E maşină zburătoare

Cu elice pe spinare!

(elicopterul)

Două roate-n lanţ legate

Duc iute un om în spate!

(bicicleta)

Care casă plutitoare

Peste mări e călătoare?

(vaporul)