Sunteți pe pagina 1din 100

CATALOG

DETALII TEHNICE
Panouri termoizolante pentru perete
CUPRINS pag.

CAP 1. Caracteristici tehnice panouri. Ipoteze de calcul pag.5

CAP 2. Capacităţi portante panouri pag.14

CAP 3. Detalii tehnice de montaj panouri pag.19

.3
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
INTRODUCERE REZUMAT

Capitolele 1 și 2 Capitolele 1 și 2 ale acestui catalog tehnic s-au realizat prin colaborare cu
Universitatea Tehnică din Cluj, Facultatea de Construcții - Departamentul de
structuri, în baza unui contract de cercetate.

În Capitolul 1 sunt prezentate ipotezele pe baza cărora s-a efectuat calculul și


sistemele statice analizate.

Capitolul 2 conține tabelele cu capacitățile portante în funcție de deschiderile


limită admisibile pentru panourile termoizolante cu fețe standard și prinderi
vizibile.

Capitolul 3 Capitolul 3 a fost realizat de către Departamentul de Proiectare a companiei .

Capitolul 3 conține detalii de montaj al panourilor de perete.

Tabelele de încărcări Tabelele de încărcări se referă exclusiv la tipurile de panouri cu spumă


poliuretanică , cu fețe standard pentru aplicații de pereți, pe care compania
noastră le produce. Tabelele prezintă capacitățile portante ale panourilor
analizate conform tipo-dimensiunilor secțiunilor fabricate și a caracteristicelor
mecanice aferente.
Calculele s-au efectuat în conformitate cu norma SR EN 14509/2013 - Anexa
E „Panouri sandwich autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire
metalică”, ce reglementează proiectarea subansamblelor realizate din panouri
termoizolante de tip sandwich.

.4
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
CAP. 01
CARACTERISTICI TEHNICE PANOURI.
IPOTEZE DE CALCUL

.5
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru acoperiş
Caracteristici tehnice panouri Grosimi

Au fost analizate tipurile de panouri termoizolante pentru pereţi cu feţele standard din portofoliul de produse Terasteel, cu
caracteristicile geometrice prezentate mai jos. Diferenţele mici între momentul de inerţie al feţei standard, plisse şi lis permite
utilizarea tabelelor elaborate pentru faţa standard şi pentru tipurile plisse şi lis.

Tip. 1: Panou de pereţi cu prinderi vizibile


Grosimi D=30, 40, 50, 60, 80,100, 120, 150, 200 mm

Având în vedere că feţele panourilor sunt identice în cele două sisteme de prindere (vizibile şi ascunse), se poate accepta că
valorile capacităţilor portante sunt similare sub acţiunea presiunii vântului.

Tip. 2: Panou de pereţi cu prinderi ascunse


Grosimi D=40, 50, 60, 80,100,120 mm

.6
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Caracteristici materiale / grosimi / ipoteze

Calităţile de oţel considerate în calcul sunt conform standardului SR EN 10346:2009, „Produse plate de oţel acoperite prin
imersie la cald. Condiţii tehnice de livrare”. Panourile termoizolante analizate au urmatoarele tipo-dimensiuni:

· la faţa exterioară tablă de oţel galvanizat şi prevopsit


S250GD+Z180
cu protecţia anticorozivă prin zincare la cald cu grosime de 25 μm, grosime tablă 0,45 mm

· la faţa interioară tablă de oţel galvanizat şi prevopsit


S220GD+Z100
cu protecţia anticorozivă prin zincare la cald cu grosime de 15µm, grosime tabla 0.4 mm

· grosimi de panouri (miez de spumă poliuretanică) 30-40-50-60-80-100-120-150-200 mm

Caracteristicile oţelului utilizat la faţa exterioară pentru calitatea S250GD+Z180 sunt:

· limita de curgere: fy = 250 N/mm2

· coeficient de expansiune termică αTi=1.20x10-5 /°C

· modulul de elasticitate: E = 210000 N/mm2

Caracteristicile oţelului utilizat la faţa interioară pentru calitatea S220GD+Z100 sunt:

· limita de curgere: fy = 220 N/mm2

· coeficient de expansiune termică αTi=1.20x10-5 /°C

· modulul de elasticitate: E = 210000 N/mm2

Caracteristicile spumei ce formează miezul panoului și eforturile de îndoire a fețelor obținute în urma testelor de
laborator s-au utilizat în procesul de determinare a capacitații portante a panourilor.

Tipuri de panouri pentru care s-au întocmit tabelele de capacităţi portante:

· grosimi de panouri cu prinderi vizibile şi feţe standard 30-40-50-60-80-100-120-150-200 mm

· Lungimea maximă de fabricaţie: L max = 12,00 m

.7
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Realizarea tabelelor Ipoteze de calcul

cu încărcări capabile ale panourilor termoizolante

Panourile termoizolante sunt cel mai des folosite pe post de anvelopă exterioară (acoperiş sau perete). În urma modului de
dispunere pe pane de acoperiş sau rigle de pereţi pot rezulta scheme statice simplu rezemate sau continue. De aceea au fost
analizate schemele statice în varianta de grindă simplu rezemată sau grindă continuă pe două deschideri la efectul presiunii
şi sucţiunii vântului.

În modelul de calcul pentru determinarea capacității portante a panourilor termoizolante s-au considerat următoarele
ipoteze:

· încărcarea este uniform distribuită pe toată lungimea panoului,


· încărcarea poate proveni din acţiunea greutăţii proprii combinată cu încărcarea din acţiunea vântului (presiune),
· încărcarea poate proveni din acţiunea greutăţii proprii combinată cu încărcarea din acţiunea vântului (sucţiune),
· conform SR EN 14509:2013, culoarea feţei exterioare poate influenţa capacitatea portantă (efortul suplimentar din dilatările
şi contracţiile diferenţiate / împiedicate se suprapun peste eforturile rezultate din presiune şi sucţiune), de aceea analiza s-a
făcut pentru 3 grupuri distincte de culori,
· conform SR EN 14509:2013, capacitatea portantă a panoului este afectată de efectul de fluaj, de aceea la dimensionarea
panourilor s-au considerat efectele de lungă şi scurtă durată,
· gradientul de temperatură s-a considerat între feţele panoului:

o Δt=40°C pentru grupa I de culori


o Δt=45°C pentru grupa II de culori
o Δt=60°C pentru grupa III de culori

Astfel s-au analizat 2 tipuri de sisteme statice, fiecare cu 2 cazuri de încărcare (presiune şi sucţiune din vânt) :

Sistem static nr. 1: Grinda simplu rezemată;

Sistem static nr. 2: Grinda continuă peste două deschideri;

.8
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Realizarea tabelelor Ipoteze de calcul

cu încărcări capabile ale panourilor termoizolante

În funcţie de culoarea panourilor termoizolante considerate în proiect, în tabelele cu capacitățile portante apar 3 cazuri de
dimensionare.

o Δt=40°C - Grupa I de culori:

prezintă capacitatea portantă cu deschiderea admisibilă specificată în metri (capacitate în kN/m2 - Valoarea de calcul se
obține prin înmulțirea valorii caracteristice cu coeficientul de siguranță) pentru culori foarte deschise. În acest grup pot fi
incluse culorile din gama de culori RAL 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 9001, 9002, 9010.

o Δt=45°C - Grupa II de culori:

prezintă capacitatea portantă cu deschiderea admisibilă specificată în metri (capacitate în kN/m2 - Valoarea de calcul se
obține prin înmulțirea valorii caracteristice cu coeficientul de siguranță) pentru culori deschise. În acest grup pot fi incluse
culorile din gama de culori RAL 1001, 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009,
2011, 5012, 5018, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7004, 7032, 7037, 7040, 7042, 7045, 7046, 9006, 9022.

o Δt=60°C - Grupa III de culori:

prezintă capacitatea portantă cu deschiderea admisibilă specificată în metri (capacitate în kN/m2 - Valoarea de calcul se
obține prin înmulțirea valorii caracteristice cu coeficientul de siguranță) pentru culori închise. În acest grup pot fi incluse
culorile din gama de culori RAL 3000, 3002, 3003, 3005, 3009, 3011, 3013, 3020, 5002, 5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012,
5014, 5017, 5022, 6000, 6003, 6005, 6011, 6020, 6024, 6029, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 8004, 8016, 8017,
8023, 9005, 9007.

Conform SR EN14509/2013 valoarea limită admisă pentru deformaţii s-a considerat L/100.

.9
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Exemplu de alegere a panoului Valori de calcul

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete

Date de intrare:
Se exemplifică evaluării încărcarea distribuită din vânt (conform normativului CR 1-1-4-2012 pentru Bucureşti:

a) Valoarea caracteristică a încărcării din vânt pe peretele exterior se determină în funcție de mai mulţi parametri,
cu ajutorul relaţiei:

we = gIw x cpe x qp (ze)


Pentru simplitate, asumăm coeficienţii din relaţia de calcul de mai jos:
· presiunea de referinţă: qref=0.5kN/m2 (fig. 2.1)
· înălţimea de referinţă: ze=8.20m
· rugozitatea terenului: z0=0.05m (conf. Cap2., tab.2.1, Cat II)
· factorul de rugozitate: Cr(z)= 0.9639 (kr(z0)=0.189 pt Cat. II)
· factorul de rafală Cg(z)=1.8954
· factorul topografic: Ct=1
· factorul de expunere: Ce(z)=Cg(z)xCr(z)xCt(z)=1.761(conf. Cap.2)
· din coeficienţii aerodinamici considerăm Cp =0,8 pentru suprafaţa D
Obţinem pentru suprafaţa D presiunea vântului valoarea we=0,71kN/m2

Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa, având IMR = 50 de ani
Notă: Pentru altitudini peste 1000 m, valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relația CR 1-1-4-2012

.10
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Exemplu de alegere a panoului Valori de calcul

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete


Coeficienţii încărcărilor pentru starea limită ultimă (SLU) şi stare limită de
serviciu (SLS) sunt:
• n = 1.50 - starea limită ultimă de rezistenţă şi stabilitate sub acţiunea
grupării fundamentale
Coeficienţii încărcărilor pentru starea
• n = 1.00 limită -ultimă (SLU)
starea şi starealimită
limită de serviciu normale
exploatării (SLS) sunt: sub efectul încărcărilor

· n =1.50 - starea limită ultimă detotale de şiserviciu


rezistenţă stabilitate sub acţiunea grupării fundamentale
· n =1.00 - starea limităRezultă
a exploatăriiconform
normale subcelor de mai totale
efectul încărcărilor sus deîncărcarea
serviciu caracteristică pentru o
anvelopă de clădire din Bucureşti supusă la acţiunea vîntului pe panourile
Rezultă conform celor de demai sus încărcarea
perete caracteristică
din suprafaţa D,pentru o anvelopă
w2k=0,71 kN/mde clădire
2 din Bucureşti
,respectiv supusă de
valoarea la acţiunea
calcul al
vântului pe panourile de perete din suprafaţa D, wk=0,71 kN/m ,respectiv 2 valoarea de calcul a acțiunii
w =0,71x1,065= kN/mactiunii
2
. wd=0,71x1,065= kN/m .
d

Direcția
Direcţia
vântului D E
vîntului

Fig. Planul
1: Planul
clădiriiclădirii cu Dsuprafaţa
cu suprafaţa D vântului
direct expusă direct expusă vîntului

La stabilirea capacităţii portante a panourilor s-au luat în considerare


La stabilirea capacităţiicoeficienţii
portante a panourilor s-au luat înpentru
încărcărilor considerare coeficienţii
tipurile deîncărcărilor
încărcarepentru tipurile de încărcare
analizate (încărcare
analizate (încărcare permanentă din greutate proprie cu coeficientul de siguranţă yG=1,35 şi încărcarea de vânt cu yQ=1,5),
permanentă
astfel în tabelele evaluate din greutate
se face identificarea proprie numai
deschiderii admisibile cu coeficientul de siguranţă
cu încărcarea dominantă γG=1,35 şi
din vânt, fără
încărcarea
înmulţirea cu coeficientul yQ=1,5. de vînt cu γQ=1,5), astfel în tabelele evaluate se face identificarea
deschiderii admisibile numai cu încărcarea dominantă din vînt, fără
Alegerea panoului adecvat conform tabelelor evaluate se face astfel:
înmulţirea cu coeficientul γQ=1,5.
Pas 1:
Alegerea
Se alege tipul, grosimea de izolaţie panoului adecvat
şi schema statică conform
a panoului tabelelor că
dorit. Presupunând evaluate se face
alegem panou cu 60astfel:
mm grosime,
rezemat pe cel puţin 2 deschideri, se identifică tabelul aferent tipului şi a grosimii de panou dorit.
Pas 1: Se alege tipul, grosimea de izolaţie şi schema statică a panoului dorit.
Presupunînd că alegem panou cu 60 mm grosime, rezemat pe cel puţin 2
deschideri, se identifică tabelul aferent tipului şi a grosimii de panou dorit.

Fig. 2: Schema statică a panoului de perete


Schema statică a panoului de perete

.11
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Tabele incarcari-PS-pereti-Rev.2 8 / 10
Exemplu de alegere a panoului Valori de calcul
Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:
D=59.33 mm

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete


Panou ISOPERn 60 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere
Tip panou ISOPERn Date generale Valoride:
Capacități portante calculate de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
Grupa de D=59.33 mm
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Panou ISOPERn 60 tnom,1=0.45 mm
Distanța admisă dintre reazeme [m]
tnom,2=0.40 mm
I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
IIFață ext. S250 GD+Z180,
9.48 Față int.
6.49 S220GD+Z100
5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III Panou 6.90
cu o deschidere
6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
Grupa de
2.25 Valori
2.63de calcul,
3.00 încărcare din
3.75vânt la sucțiune4.50[kN/m ]
2
culoride
Grupa 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 3.38 4.13 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 Distanța-3.38
-3.00 admisă dintre
-3.75 reazeme
-4.13 [m] -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 dintre
Distanța admisă 2.22 reazeme
2.02 [m] 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 9.48
9.48 6.49
7.08 5.05
5.59 4.12
4.57 3.57
3.96 3.20
3.54 2.92
3.23 2.70
2.99 2.53
2.77 2.38
2.46 2.22
2.22 2.02
2.02 1.85
1.85 1.71
1.71 1.59
1.59 1.48
1.48 1.39
1.39 1.31
1.31 1.23
1.23 1.17
1.17 1.11
1.11
III
II 6.90
9.48 6.49
6.49 5.05
5.41 4.12
4.57 3.57
3.96 3.20
3.54 2.92
3.23 2.70
2.99 2.53
2.77 2.38
2.46 2.22
2.22 2.02
2.02 1.85
1.85 1.71
1.71 1.59
1.59 1.48
1.48 1.39
1.39 1.31
1.31 1.23
1.23 1.17
1.17 1.11
1.11
III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
Grupa de
Panou cu două deschideri
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Grupa de
Valori de calcul, încărcare
Distanța din vânt
admisă dintre la presiune
reazeme [m] [kN/m2]
I
culori 9.48
0.00 7.08
0.38 5.59
0.75 4.57
1.13 3.96
1.50 3.54
1.88 3.23
2.25 2.99
2.63 2.77
3.00 2.46
3.38 2.22
3.75 2.02
4.13 1.85
4.50 1.71
4.88 1.59
5.25 1.48
5.63 1.39
6.00 1.31
6.38 1.23
6.75 1.17
7.13 1.11
7.50
II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 dintre
Distanța admisă 2.22 reazeme
2.02 [m] 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III
I 6.90
6.98 5.49
6.98 4.84
5.05 4.42
4.12 3.96
3.57 3.54
3.20 3.23
2.92 2.99
2.70 2.77
2.53 2.46
2.38 2.22
2.22 2.02
2.02 1.85
1.85 1.71
1.71 1.59
1.59 1.48
1.48 1.39
1.39 1.31
1.31 1.23
1.23 1.17
1.17 1.11
1.11
II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
Panou cu două deschideri
III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m ] 2

2.25 Valori
2.63de calcul,
3.00 încărcare din
3.75vânt la sucțiune4.50[kN/m ]
2
culoride
Grupa 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 3.38 4.13 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 Distanța-3.38
-3.00 admisă dintre
-3.75 reazeme
-4.13 [m] -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 dintre
Distanța admisă 2.22 reazeme
2.02 [m] 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
Notă:
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
Distanța admisă dintre reazeme [m]
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sunt conform
III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
SR EN 14509:2013: L/100

Notă:
1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm

Pas 2: Se identifică grupul de culoare (I, II, III) funcţie de culoarea optată
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sunt conform
SR EN 14509:2013: L/100

pentru panoul dorit. Presupunînd panou de culoare albă (RAL 9010), acesta
se 2:încadrează
Pas Se identifică grupul îndegrupul
culoare (I,III,de
III) înculori.
funcție de culoarea optată
Pas 2:
pentru Se dorit.
panoul identifică
Presupunând grupul
că alegem de un culoare (I, II,
panou de culoare albăIII)
(RALfuncţie de culoarea optată
9010), acesta
se încadrează în grupul I de culori.
pentru panoul dorit. Presupunînd panou de culoare albă (RAL 9010), acesta
se încadrează
Grupa în grupul I de culori.
de culori - panouri sandwich

Grupa I. Grupa II. Grupa III.


RAL 1015 RAL 1001 RAL 1023 RAL 5012 RAL 7032 RAL3000 RAL 3013 RAL 5012 RAL 6020 RAL 7022
RAL 1016 RAL 1002 RAL 1035 RAL 5018 RAL 7037 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5014 RAL 6024 RAL 7024
Grupa de culori - panouri sandwich
RAL 1018 RAL 1003 RAL 2000 RAL 5024 RAL 7040 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5017 RAL 6029 RAL 8004
RAL 6019 RAL 1004 RAL 2003 RAL 6018 RAL 7042 RAL 3005 RAL 5005 RAL 5022 RAL 7011 RAL 8016
Grupa I. Grupa II. Grupa III.
RAL 7035 RAL 1014 RAL 2004 RAL 6021 RAL 7045 RAL 3009 RAL 5007 RAL 6000 RAL 7012 RAL 8017
RAL 1015 RAL 1001 RAL 1023 RAL 5012 RAL 7032 RAL3000 RAL 3013 RAL 5012 RAL 6020 RAL 7022
RAL 9001 RAL 1017 RAL 2008 RAL 6033 RAL 7046 RAL 3010 RAL 5009 RAL 6003 RAL 7015 RAL 8023
RAL 1016 RAL 1002 RAL 1035 RAL 5018 RAL 7037 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5014 RAL 6024 RAL 7024
RAL 9002 RAL 1019 RAL 2009 RAL 7000 RAL 9006 RAL 3011 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016 RAL 9005
RAL 1018 RAL 1003 RAL 2000 RAL 5024 RAL 7040 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5017 RAL 6029 RAL 8004
RAL
RAL 9010
6019 RAL
RAL 1021
1004 RAL
RAL 2011
2003 RAL
RAL 7004
6018 RAL
RAL 9022
7042 RAL 3013
RAL 3005 RAL 5005
RAL 5011 RAL 5022
RAL 6011 RAL 7011
RAL 7021 RAL 8016
RAL 9007
RAL 7035 RAL 1014 RAL 2004 RAL 6021 RAL 7045 RAL 3009 RAL 5007 RAL 6000 RAL 7012 RAL 8017
Pas
RAL3:9001 RAL 1017 RAL 2008 RAL 6033 RAL 7046 RAL 3010 RAL 5009 RAL 6003 RAL 7015 RAL 8023
Pentru încărcarea
RAL 9002 evaluatăRAL
RAL 1019 de2009
vânt de RAL
1,065 kN/m2RAL
7000 (valoare
9006 de RAL
calcul)
3011prezentată la datele
RAL 5010 RALde intrare,RAL
6005 se identifică
7016 în tabel
RAL 9005
deschiderea admisă între reazemele panoului, ceea ce ne defineşte dispunerea pe structura de rezistenţă a sistemului9007
RAL 9010 RAL 1021 RAL 2011 RAL 7004 RAL 9022 RAL 3013 RAL 5011 RAL 6011 RAL 7021 RAL de
prezentată la datele de intrare, se identifică în tabel deschiderea admisă între
rigle de pereţi. Având o valoare a încărcării ce nu se regăseşte printre valorile calculate ale încărcărilor din capul de tabel,
reazemele
se panoului,
poate efectua o interpolare ceeadeterminarea
liniară pentru ce ne valorii
defineşte dispunerea
exacte a distanţei dintre reazeme: pe structura de
rezistenţă a sistemului de rigle de pereţi. Avînd o valoare a încărcării ce nu
La 0,75 kN/m2 - distanţa admisă între
prezentată la datele de reazeme
intrare,conform tabelului este 5,05
se identifică în mtabel deschiderea admisă între
se1,13
La regăseşte printre
kN/m2 - distanţa valorile
admisă între reazeme calculate ale
conform tabelului esteîncărcărilor
4,12 m din capul de tabel, se
reazemele
Prin panoului,
interpolare liniară ceea
pentru 1,065 kN/m 2 cedistanţa
rezultă ne admisă
defineşte dispunerea
între reazeme peconform
la panoul de perete structura de
poate
tabelului
efectua
de cca. 4,43 m.
o interpolare liniară pentru determinarea valorii exacte a
rezistenţă a sistemului de rigle de pereţi. Avînd o valoare a încărcării ce nu
distanţei dintre reazeme:
.12 se regăseşte printre valorile calculate ale încărcărilor din capul de tabel, se
La 0,75 kN/m2 - distanţa admisă între reazeme conform tabel este 5,05 m
poate efectua2 o interpolarePanouri
liniară pentru determinarea valorii exacte a
Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
La 1,13 kN/m - distanţa admisă între reazeme conform tabel este 4,12 m
distanţei dintre reazeme:
Exemplu de alegere a panoului Valori de calcul

adecvat pentru o încărcare evaluată la panoul de perete


Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:
D=59.33 mm
Panou ISOPERn 60 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
Grupa de
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.90 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]


Grupa de
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 9.48 7.08 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Notă:
1. Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sunt conform
SR EN 14509:2013: L/100

Dispunerea riglelor de perete rezultă astfel:


Dispunerea riglelor de perete astfel rezultă:

4,43 m

.13
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
CAP. 02
CAPACITĂŢI PORTANTE
PANOURI

.14
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru acoperiş
Capacități portante panouri Valori de calcul

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=39.33 mm
Panou ISOPERn 40 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 6.18 4.50 3.85 3.34 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
II 6.18 4.50 3.85 3.34 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
III 4.50 4.50 3.85 3.34 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 6.18 5.11 4.05 3.49 3.07 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
II 6.18 4.50 3.85 3.34 3.00 2.74 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
III 4.50 3.72 3.31 3.03 2.82 2.59 2.40 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 16.15 5.89 4.17 3.40 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
II 16.15 5.89 4.17 3.40 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
III 16.15 5.89 4.17 3.40 2.95 2.64 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 16.15 6.16 4.36 3.56 3.08 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
II 16.15 6.16 4.36 3.56 3.08 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73
III 16.15 5.48 4.22 3.56 3.08 2.76 2.41 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.11 1.04 0.97 0.91 0.85 0.81 0.76 0.73

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=49.33 mm
Panou ISOPERn 50 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 7.83 5.49 4.62 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
II 7.83 5.49 4.62 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
III 5.70 5.49 4.62 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 7.83 6.09 4.83 4.10 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
II 7.83 5.49 4.62 4.01 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
III 5.70 4.60 4.07 3.71 3.40 3.12 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 6.57 6.57 4.65 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
II 6.57 6.57 4.65 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
III 6.57 6.57 4.65 3.80 3.29 2.94 2.69 2.49 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 7.10 7.10 5.03 4.10 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
II 7.10 7.10 5.03 4.10 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92
III 6.01 6.01 4.66 4.05 3.55 3.18 2.90 2.62 2.29 2.04 1.83 1.67 1.53 1.41 1.31 1.22 1.15 1.08 1.02 0.97 0.92

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

.15
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Capacități portante panouri Valori de calcul

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=59.33 mm
Panou ISOPERn 60 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 9.48 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.90 6.49 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 9.48 7.08 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 9.48 6.49 5.41 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.90 5.49 4.84 4.42 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.98 6.98 5.05 4.12 3.57 3.20 2.92 2.70 2.53 2.38 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
II 7.91 7.91 5.59 4.57 3.96 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11
III 6.25 6.25 4.86 4.23 3.85 3.54 3.23 2.99 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=79.33 mm
Panou ISOPERn 80 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 12.78 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
II 12.78 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
III 9.30 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 12.78 8.67 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
II 12.78 8.28 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
III 9.30 7.11 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 7.61 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
II 7.61 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
III 7.61 7.61 5.38 4.39 3.81 3.40 3.11 2.88 2.69 2.54 2.41 2.30 2.20 2.11 2.04 1.97 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 8.67 8.67 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
II 8.67 8.67 6.13 5.01 4.34 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50
III 6.84 6.84 5.39 4.73 4.32 3.88 3.54 3.28 3.07 2.89 2.75 2.62 2.49 2.30 2.14 1.99 1.87 1.76 1.66 1.58 1.50

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

.16
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Capacități portante panouri Valori de calcul

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=99.33 mm
Panou ISOPERn 100 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 16.08 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83
II 16.08 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83
III 11.56 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 16.08 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88
II 16.08 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88
III 11.56 8.64 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 8.15 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83
II 8.15 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83
III 8.15 8.15 5.77 4.71 4.08 3.65 3.33 3.09 2.89 2.72 2.58 2.46 2.36 2.27 2.18 2.11 2.04 1.98 1.93 1.87 1.83

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 9.39 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88
II 9.39 9.39 6.64 5.42 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88
III 7.34 7.34 5.86 5.17 4.70 4.20 3.84 3.55 3.32 3.13 2.97 2.83 2.71 2.61 2.51 2.43 2.35 2.21 2.09 1.98 1.88

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=119.33 mm
Panou ISOPERn 120 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 14.10 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98
II 14.10 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98
III 14.10 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 14.10 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27
II 14.10 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27
III 14.10 10.12 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 8.84 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98
II 8.84 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98
III 8.84 8.84 6.26 5.11 4.42 3.96 3.61 3.35 3.13 2.95 2.80 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.15 2.09 2.03 1.98

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 10.36 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27
II 10.36 10.36 7.33 5.99 5.18 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27
III 7.60 7.60 6.19 5.50 5.06 4.64 4.23 3.92 3.67 3.46 3.28 3.13 3.00 2.88 2.77 2.68 2.59 2.52 2.45 2.38 2.27

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

.17
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Capacități portante panouri Valori de calcul

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=149.33 mm
Panou ISOPERn 150 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 17.70 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21
II 17.70 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21
III 17.70 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 17.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62
II 17.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62
III 17.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 9.85 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21
II 9.85 9.85 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21
III 9.76 9.76 6.97 5.69 4.93 4.41 4.02 3.73 3.49 3.29 3.12 2.97 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.33 2.26 2.21

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 11.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62
II 11.70 11.70 8.28 6.76 5.85 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62
III 8.58 8.58 6.94 6.16 5.67 5.24 4.78 4.43 4.14 3.90 3.70 3.53 3.38 3.25 3.13 3.03 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

Tip panou ISOPERn Date generale Capacități portante calculate de:


D=199.33 mm
Panou ISOPERn 200 tnom,1=0.45 mm
tnom,2=0.40 mm
Față ext. S250 GD+Z180, Față int. S220GD+Z100
Panou cu o deschidere

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56
II 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56
III 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12
II 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12
III 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12

Panou cu două deschideri

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
culori 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 4.13 4.50 4.88 5.25 5.63 6.00 6.38 6.75 7.13 7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56
II 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56
III 11.42 11.42 8.08 6.59 5.71 5.11 4.66 4.32 4.04 3.81 3.61 3.45 3.30 3.17 3.06 2.95 2.86 2.77 2.70 2.62 2.56

Grupa de
Valori de calcul, încărcare din vânt la sucțiune [kN/m2]
culori 0.00 -0.38 -0.75 -1.13 -1.50 -1.88 -2.25 -2.63 -3.00 -3.38 -3.75 -4.13 -4.50 -4.88 -5.25 -5.63 -6.00 -6.38 -6.75 -7.13 -7.50
Distanța admisă dintre reazeme [m]
I 13.94 13.94 9.86 8.05 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12
II 12.17 12.17 9.28 8.01 6.97 6.24 5.70 5.27 4.93 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12
III 7.85 7.85 6.74 6.14 5.75 5.46 5.23 5.04 4.88 4.65 4.41 4.21 4.03 3.87 3.73 3.60 3.49 3.39 3.29 3.20 3.12

Notă:
1.Fața exterioară este din tablă S250 GD+Z180-0.45 mm, fața interioară ce reazemă pe pane este
din tablă S220 GD+Z100-0.40 mm
2. Valorile de calcul includ factorul de siguranță γ Q =1.50
3. Condiția de săgeată la care s-au determinat deschiderile limită admise sînt conform SR EN 14509:2013:L/100

.18
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
CAP. 03
DETALII TEHNICE DE MONTAJ
PANOURI

.19
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru acoperiş
1. Detalii tehnice PARTEA .01

Panouri perete cu fixare vizibilă - montaj orizontal

1.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 21

1.2. Detaliu PNH0 Detalii fixare ISOPER N pag. 22

1.3. Detaliu PNH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 23

1.4. Detaliu PNH2 Detaliu rost fixare pe structură metalică pag. 27

1.5. Detaliu PNH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armat pag. 29

1.6. Detaliu PNH4 Detaliu colț exterior pag. 31

1.7. Detaliu PNH5 Detaliu colț interior pag. 33

1.8. Detaliu PNH6 Detaliu rost de dilatare pag. 35

1.9. Detaliu PNH7 Detalii ferestre pag. 37

.20
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Vedere 3D ISOPER N

Montaj orizontal (h)

PAH5
PAH0 PAH3
PAH6 PAH2
PAH1
PAH7
PAH4

LEGENDĂ
PNH0 Detalii fixare ISOPER N
PNH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2
PNH2 Detaliu rost fixare pe structură metalică
PNH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armat
PNH4 Detaliu colț exterior
PNH5 Detaliu colț interior
PNH6 Detaliu rost de dilatare
PNH7 Detalii ferestre

.21
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALII FIXARE ISOPER N PNH0 -1
Detaliu PNH0 PNH0

Detalii fixare ISOPER N


4 2
3

1000
20 min. 50
min. 50
1

1000

3
20 min. 50

1
min. 50
1000

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structură suport panou termoizolant
2. ISOPERsuport
1. Structura N - panou termoizolant
panou sandwichperete cu prindere normală (vizibilă)
2. ISOPER N - panou sandwich peretepecustructură
3. Șurub fixare panou termoizolant prinderesuport
normala (vizibila)
4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5
.22
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALIU SOCLU - VAR 1 PNH1 - 1
Detaliu PNH1 PNH1 - 1

Detaliu soclu - VAR. 1


8

3
4

cota de
nivel

1 10

5
7 6

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structura
1. Structură suportsuport
din betondin beton
2. ISOPER
2. ISOPER N - panouN -termoizolant
panou sandwich cu prindere
cu prindere normală normala
3. Structură suport panou termoizolant
3. Structura suport panou sandwich
4. Șurub fixare fixare
4. Surub panou termoizolant
panou sandwichpe structură suport suport
pe structura
5. Profil suport panou termoizolant soclu, 01pnh
5. Profil suport panou sandwich soclu, 01pnh
6. Bandă de etanșare autoadezivă, PU 20x4
6. Banda
7. Diblu pentru de etansare
fixare zincat peautoadeziva, PU 20x4
structură de beton armat
7. Diblu
8. Bandă pentru autoadezivă
de etanșare fixare zincatPEpe
20x5structura de beton armat
9. Profil picurător
8. Banda desoclu, 02pnhautoadeziva PE 20x5
etansare
10. Bandă de etanșare autoadezivă
9. Profil picurator soclu, 02pnh PE 50x5
10. Banda de etansare autoadeziva PE 50x5 .23
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALIU SOCLU - VAR 2 PNH1 - 2

Detaliu PNH1 PNH1 - 2

Detaliu soclu - VAR. 2


11

4
3

7
8
6
1
cota de
nivel

10
5

LEGENDA:
LEGENDĂ
1. Structura suport din beton
1. Structură suport din beton
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală
3. Structura
3. Structură suportsuport
panou panou sandwich
termoizolant
4. Surub
4. Șurub fixarefixare
panoupanou sandwich
termoizolant pe structura
pe structura suport suport.
5. Profil
5. Profil suportsuport
panoupanou
la soclu,la03pnh
soclu, 03pnh
6. Bandă
6. Bandade etanșare autoadezivă
de etansare - PU 20x4 -(expandabilă)
autoadeziva PU 20x4 (expandabila).
7. Diblu fixare profil zincat de structură
7. Diblu fixare profil zincat de structura de beton de beton.
8. Profil ghidaj panou termoizolant, 04pnh
8. Profil ghidaj panou sandwich, 04pnh.
9. Profil picurător soclu, 02pnh
10. 9. Profil
Bandă de picurator soclu, 02pnh
etanșare autoadezivă
11.10. Banda
Bandă de etansare
de etanșare autoadeziva PE 50x5
autoadezivă
11. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5
Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren.
Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.

.24
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL
ACCESORII
Detaliu PNH1 / Accesorii PNH1 - 3

01pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu

ACCESORII
01pnh - profil suport panou termoizolant la soclu
Material: Tablă zincată 01pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu
Grosime: 2.0mm

20

20
B=A-14mm

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată


(mm)
30 16 56

20

20
40 26 66
50 36 76 B=A-14mm
60 46 86
80 66 106
100 86 126
120 106 146

Material : Tabla zincat


Grosime: 2.50mm
02pnh - profil picurător soclu
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm 02pnh - profil picurator soclu
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 100mm
Material : Tab
Grosime: 2.50

02pnh - profil picurator soclu

RAL

15
15
25

12

30
0° 15

RAL

15
15
25

12

30
0° 15

Material : Tabla zincat


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000m
.25
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Latime desfasurata: 7
Detaliu PNH1ACCESORII
/ Accesorii PNH1 - 4
ACCESORII
03pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu
03pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu

03pnh - profil suport panou termoizolant la soclu


Material: Tablă zincată
Grosime: 2.0mm B = A - 7mm
B = A - 7mm

20

20
70
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată
(mm)

70
30 23 113
40 33 123
50 43 133
60 53 143
80 73 163
100 93 183
120 113 203
Material : Tabla zincata
Grosime: 2.50mm
Material : Tab
Grosime: 2.50
04pnh - profil ghidaj panou termoizolant la soclu
Material: Tablă zincată04pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu
Grosime: 2.0 mm 04pnh - profil ghidaj panou sandwich la soclu
Lățime desfășurată: 75mm
25

25

50
50

Material : Tabla zincata


.26
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Grosime: 2.0Material
mm : Tabla zincat
Latime desfasurata:
Grosime:75mm
2.0 mm
Latime desfasurata: 7
Detaliu PNH2 PNH2 - 1
DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA METALICA PNH2 - 1
Detaliu rost fixare pe structură metalică

min. 50 min. 50

3
2
7
A

5 6 ~30mm 4

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)
2. ISOPER
LEGENDA:N - panou termoizolant cu prindere normală
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
1. Structura suport panou sandwich (structura metalica)
4. Profil mascare rost panouri termoizolante, 05pnh
2. ISOPER
5. Șurub N - panou
fixare profil sandwich
de mascare / popnitcu
( ~prindere
300 mm) normala
3. Surub
6. Izolație fixare
ce se panou
va aplica sandwich pe structura suport
în șantier
7. Bandă de etanșare
4. Profil mascareautoadezivă
rost panouri PE20x5
sandwich, 05pnh
5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)
6. Izolatie ce se va aplica in santier. .27
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
7. Banda de etansare autoadeziva PE20x5.
Detaliu PNH2 / Accesorii PNH2 - 2

05pnh - profil mascare rost panouri termoizolante - structură metalică


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurata: 260mm

ACCESORII PNH2 - 2

05pnh - profil mascare rost panouri sandwich - structura metalica

25 25
15 15
135
°
25

°
RAL 25 135
130

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 260mm

.28
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA BETON ARMAT PNH3 - 1

Detaliu PNH3 PNH3 - 1

Detaliu rost fixare pe structură beton armat

4 4

5 5
3 3

9 9
A

2 10 6 8 7 10 2

LEGENDĂ
LEGENDA:
1.1.Structură
Structura suport
suport panou panou sandwich
termoizolant ( stalp
(stâlp din beton
din beton armat) armat).
2.2.
ISOPER
ISOPER N - panou termoizolant
N - panou cu prindere
sandwich normală.
cu prindere normala.
3.3.
Șurub
Surubfixare panou
fixare termoizolant
panou sandwich pe structura suportsuport.
pe structura
4. Profil zincat fixare panouri termoizolante, 07pnh
4. Profil zincat fixare panouri sandwich, 08pnh.
5. Șurub fixare profil suport pe stâlpul din beton armat
5. Surub
6. Profil fixare
mascare profil
rost suport
panouri pe stalpultip
termoizolante din beton06pnh
omega, armat.
7.6. Profilcemascare
Izolație rost
se va aplica în panouri
șantier sandwich tip omega, 06pnh.
8.7.
Șurub fixarece
Izolatie profil
se vade mascare
aplica in/ popnit ( ~ 300 mm)
santier.
9.8.
Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
10. Bandă de etanșare autoadezivă - PU 20x4
9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.
10. Banda de etansare autoadeziva - PU 20x4. .29
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNH3 / Accesorii PNH3 - 2
ACCESORII P

06pnh - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat

ACCESORII
06pnh - profil mascare rost panouri termoizolante, profil omega - structură beton armat
06pnh - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm 35
Lățime desfășurată: 205mm

40
15 35 15
RAL
30 30

40

15 15
RAL
30 30

Material : Tabla zincata prevopsit


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
07pnh - profil zincat pentru fixarea panourilor termoizolante Latime desfasurata: 205mm
Material: Tablă zincată
Material : Tabla zincata prev
Notă: 08pnh - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich Grosime: 0.50mm
1. Grosimea profilelor se va stabili de proiectant care va ține cont de posibilitatea preluării abaterilor structurii
Lungimede: 2000-6000mm
beton.
2. D se va stabili prin măsurători în șantier ținând cont de abaterile betonului. Latime desfasurata: 205mm

08pnh - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich


D

25
D

25

.30 Material : Tabla zincata


Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Nota:
1. Grosimea profilelor se va stabili de proiectant care va tine cont de posibilitatea preluarii abaterilor
DETALIU COLT EXTERIOR PNH4 - 1

Detaliu PNH4 / Detaliu colț exterior PNH4 - 1

2 8 6

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)
1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normala
2. ISOPER A - panou
3. Șurub fixare sandwich cu
panou termoizolant peprindere
structura ascunsa.
suport
3. Surub
4. Profilfixare panou
mascare sandwich
colt exterior pe structura
panouri suport.
termoizolante, 08pnh
5. Șurub
4. Profil fixare profil
mascare coltde mascare
exterior / popnitsandwich,
panouri ( ~ 300 mm)09pnh.
6. Spumă
5. Surub poliuretanică
fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
7. Profil suport colț exterior panouri termoizolante, 09pnh
6. Spuma poliuretanica.
8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
7. Profil suport panou sandwich, 10pnh.
8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5. .31
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

ISOPER N - MONTAJ ORIZONTAL


Detaliu PNH4 / Accesorii PNH4 - 2
ACCESORII

09pnh - profil mascare colt exterior panouri sandwich


08pnh - profil mascare colț exterior panouri termoizolante
ACCESORII
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
09pnh - profil mascare colt exterior panouri sandwich

15
Lungime: 2000-6000mm

25
Lățime desfășurată: B1+B2+130mmm

25
Nota: B1,B2 se vor determina prin măsurători în șantier.

135
RAL

15 °
25

25
135
RAL

°
B2
25
15

B2
25

135 Material : Tabla zinca


°25
B1 Grosime: 0.50mm
15 Lungime : 2000-6000
Latime desfasurata:
25

135 Nota: B1,B2 :se


Material vor dz
Tabla
°
B1 in santier.
Grosime: 0.50m
Lungime : 2000-6
Latime desfasura
Nota: B1,B2 se v
in santier.
09pnh - profil suport colț exterior panouri termoizolante
Material: Tablă zincată 10pnh - profil suport colt exterior panouri sandwich
Grosime: 2.0mm
Dimensiunile: A, B se vor stabili de către proiectant.

10pnh - profil suport colt exterior panouri sandwich


B

A
B

Material : Tabla zincata


Grosime: 2.0mm
.32 Dimensiunile: A, B se vor stabili decatre proiectant.
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

Material : Tabla zincata


Detaliu PNH5 / Detaliu colț interior PNH5 - 1

DETALIU COLT INTERIOR PNH5 - 1

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
4. Profil mascare colț interior panouri termoizolante, 10pnh
5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)
6. Spumă poliuretanică
LEGENDA:
7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
1. Structura suport panou sandwich (structura metalica).
2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa. .33
3. Surub fixare panou sandwich pe structura
Panouri Termoizolante suport.
Terasteel - Panouri pentru perete

4. Profil mascare colt exterior panouri sandwich, 11pnh.


Detaliu PNH5 / Accesorii PNH5 - 2

10pnh - profil mascare colț interior panouri termoizolante


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 190mm

ACCESORII PNH5

11pnh - profil mascare colt interior panouri sandwich

15
15
50
145
°
50

RAL
15
15

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 190mm

.34
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNH6 PNH6-1
DETALIU ROST DE DILATATIE PNH6 - 1
Detaliu rost de dilatare

1 1

2 8 5 7 8 2
A

A
6 3 4 6

LEGENDĂ
LEGENDA:
1.1.Structură
Structura suport panou
suport termoizolant.
panou sandwich.
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
4.3.Profil
Surub fixarerost
mascare panou sandwich
de dilatare pe11
exterior, structura
pnh suport.
4. Profil rost dilatare exterior, 12pnh
5. Profil mascare rost de dilatare interior, 12 pnh
6.5.Șurub fixare
Profil rostprofil de mascare
dilatare / popnit
interior, 13pnh
7.6.Izolație ce se va aplica în șantier
Surub fixare profil de mascare / popnit .
8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
7. Izolatie ce se va aplica in santier.
8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5. .35
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNH6 / Accesorii
ACCESORII PNH6 - 2 PNH6 - 2

12pnh - profil mascare exterior rost de dilatatie

11 pnh - profil mascare rost de dilatare exterior


ACCESORII
Material: Tablă zincată prevopsită
PNH6 - 2
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
12pnh - profil
Lățime mascare300mm
desfășurată: exterior rost de dilatatie 60°
30 30
15 15
20
20

25
25
145 °
° 145
60 60
60°
30 30RAL
15 15
20 25 20
25

145 °
° 145
60 60
RAL
Material : Tabla zincata prevopsita
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 300mm

12 pnh - profil mascare rost de dilatare interior


13pnh - profil mascare interior rost de dilatare
Material : Tabla zincata prevopsita Material : Tabla zincata prevopsita
Grosime: 0.50mm Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 230mm Latime desfasurata: 300mm

13pnh - profil mascare interior rost de dilatare

75 RAL
75
15 15
25
25

60° RAL
75 75
15 15
25
25

60° Material : Tabla zincata prevopsita


.36 Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

Latime desfasurata: 230mm


DetaliuFERESTRE
DETALII PNH7 / Detalii ferestre PNH7 - 1 PNH7 - 1

Lățime panou
1000mm
A-A
A 2

9
3

1
6

Profil PVC
SOLBANC

7 3
LEGENDĂ
1. Structură suport 9
LEGENDA:
2. ISOPER suport
1. Structura N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport
2. ISOPER N - panou
4. Profil picurător sandwich
soclu cu prindere normala (vizibila)
ferestre, 13pnh 2
3. Surub fixare
5. Profil panou
picurător sandwich
bandou de14pnh
ferestre, structura suport
4. Profil picurator bandou ferestre,
6. Profil bordare bandou exterior, 15pnh14pnh
7. Popnit
5. Profil / șurubsoclu
picurator fixare ferestre,
profil de mascare
15pnh
8. Fereastră din PVC
6. Profil bordare bandou exterior, 16pnh
9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
7. Popnit / surub fixare profil de mascare.
8. Fereastra din PVC
9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 . .37
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNH7 / Detalii ferestre PNH7 - 2
PNH7 - 2
DETALII FERESTRE

Lățime panou
1000mm
A

B B

1 1
Profil PVC
SOLBANC
3 3

7 7
2 2

6 6

5 4 4 5

LEGENDĂ
LEGENDA: 1. Structură suport
2. ISOPER
1. Structura suportN - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
2. ISOPER N - panoupanou
3. Șurub fixare termoizolant
sandwich de structura
cu prindere suport
normala (vizibila)
4. Profil mascare glafuri ferestre, 16pnh
3. Surub fixare panou sandwich de structura suport
5. Popnit / șurub fixare profil de mascare
4. Profil 6.
mascare
Fereastrăglafuri
din PVCferestre, 17pnh
5. Popnit7./Bandă
surubdefixare profil
etanșare de mascare.
autoadezivă - PE20x5
6. Fereastra din PVC
7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
.38
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNH7 / Accesorii PNH7 - 3
ACCESORII
ACCESORII
14pnh - profil picurator bandou ferestre
14pnh - profil picurator bandou ferestre

13pnh - profil picurător bandou ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 135mm

RAL

15

RAL

25
15

11

25
11
30
30

50
50

15
15

Materi
MaterialGrosim
: Tab
Grosime: 0.5
Lungim
Lungime : 200
Latime
14 pnh- profil picurător soclu ferestre Latime desfas
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm 15pnh - profil bordare soclu ferestre
Lungime: 2000-6000mm 15pnh - profil bordare soclu ferestre
°
15 92

15
20

Grosime panou A (mm) B (mm) Latime desfasurata (mm)


°
92

20

30 50 200
40 60 210 B = A + 20mm
B = A + 20mm
60

50 70 220
60

60 80 230
80 100 250
20
15
20
15

100 120 270


120 140 290 20
20

.39
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Material
MaterialGrosime
: Tabla
ACCESORII
Detaliu PNH7 / Accesorii PNH7 - 4
16pnh - profil bordare bandou exterior

15pnh - profil bordare bandou exterior


ACCESORII
Material: Tablă zincată prevopsită

15
Grosime: 0.50mm

30
16pnh - profil bordare bandou exterior
Lungime: 2000-6000mm

20
15
RAL
B=A-5mm

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


30 25 105

15
40 35 115

30
50 45 125

20
15
60 55 135 RAL
80 75 155 B=A-5mm
100 95 175
120 115 195

17pnh - profil bordare glafuri ferestre


16 pnh - profil mascare glafuri ferestre
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm

20
15

Grosime panou A (mm) B (mm) 17pnh


Lățime desfășurată (mm)- profil bordare glafuri ferestre
30 50 200
B = A + 20mm

40 60 210
50 70 220 20
60 80 230 15
20
80 100 250
15
100 120 270
20

120 140 290


60
RAL
B = A + 20mm

20

15
M
.40 G
20

Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete


60 L
RAL
2. Detalii tehnice PARTEA .02

Panouri perete cu fixare vizibilă - montaj vertical

PNH7 - 4

2.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 42

2.2. Detaliu PNV0 Detalii fixare ISOPER N pag. 43

2.3. Detaliu PNV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 44

2.4. Detaliu PNV2 Detaliu colț exterior pag. 49

2.5. Detaliu PNV3 Detaliu colț interior pag. 51

2.6. Detaliu PNV4 Detaliu rost seismic pag. 53

2.7. Detaliu PNV5 Detalii ferestre pag. 55

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm

.41
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Vedere 3D ISOPER N

Montaj vertical

PNV5 PNV3
PNV0
PNV4

PNV5
PNV2
PNV1

LEGENDĂ
PNV0 Detalii fixare ISOPER N
PNV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2
PNV2 Detaliu colț exterior
PNV3 Detaliu colț interior
PNV4 Detaliu rost seismic
PNV5 Detalii ferestre

.42
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNV0 PNV0
DETALII FIXARE PNV0 - 1
Detalii fixare ISOPER
ISOPERN N

2
3 min. 50 20 min. 50 3

1000 1000

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (rigle fațadă).
2. ISOPER N - panou termoizolant perete cu prindere normală (vizibilă)
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
LEGENDA:
4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5
1. Structura suport panou sandwich (rigle fatada).
2. ISOPER N - panou sandwich perete cu prindere normala (vizibila) .43
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5
Detaliu PNV1 PNV1 - 1
DETALIU SOCLU PNV1 - 1
Detaliu soclu - VAR. 1
VARIANTA 1

13

7
2

12

4
cota de
6 nivel
5

9 1
8
11
10

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structură suport din beton
1. Structura
2. ISOPERsuport din termoizolant
N - panou beton cu prindere normală (vizibilă)
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere
3. Structură suport panou termoizolant normala
(conform proiect(vizibila)
de rezistență)
4. Profil picurător
3. Structura soclu, 01pnv
suport panou sandwich ( conform proiect de rezistenta).
5. Profil
4. Profil interiorsoclu,
picurator picurător soclu, 02pnv
01pnv
6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
5. Profil mascare picurator soclu, 02pnv
7. Șurub fixare profil de mascare
6. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.0
7. Surub fixare
9. Izolație ceprofil de mascare
se va aplica în șantier
8. Banda
10. Profil zincat tip Lautoadeziva
de etansare PU 20x4.0 03pnv
suport panou termoizolant,
9. Izolatie ce se va aplica in santier
11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat
12. Profil
10. Profil zincat mascare
suportsoclu
panoupe interior, 04pnv
sandwich, 03pnv.
13. Bandă
11. Diblu fixarede etanșare
zincat autoadezivă
pe grinda PE20x5
de beton armat. Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren
12. Profil mascare soclu pe interior, 04pnv
.44
13. Banda de etansare autoadeziva PE20x5Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.
Detaliu PNV1
DETALIU SOCLU
PNV1 - 2
PNV1 - 2

Detaliu soclu - VAR. 2


3
VARIANTA 2

13

7
7
12

6 10

1
4
cota de
nivel
5

9
8
11

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structura suport din beton
1. Structură suport din beton
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
3. Structură3. suport
Structura
panou suport panou sandwich
termoizolant ( conform
(conform proiect proiect de rezistenta).
de rezistență)
4. Profil picurator
4. Profil picurător soclu, 01pnv soclu, 01pnv
5. Profil
5. Profil interior mascare
picurător picurator
soclu, 02pnv soclu, 02pnv
6. Șurub fixare panou
6. Surub termoizolant
fixare pe structura
panou sandwich pesuport
structura suport.
7. Șurub fixare profilfixare
7. Surub de mascare
profil de mascare
8. Bandă de 8. etanșare
Banda de autoadezivă
etansare PU 20x4.0
autoadeziva PU 20x4.0
9. Izolație9.ceIzolatie
se va aplica în șantier
ce se va aplica in santier
10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolant, 05pnv.
10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului sandwich, 05pnv.
11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat
12. Profil11. Diblusoclu
mascare fixarepezincat pe06pnv
interior, grinda de beton armat.
13. Bandă 12.
deProfil mascare
etanșare socluPE20x5
autoadezivă pe interior, 06pnv
13. Banda de etansare autoadeziva PE20x5
.45
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNV1 / Accesorii PNV1 - 3

ACCESORII

01pnv - profil picurător soclu


ACCESORII
01pnv - profil picurator soclu
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm 01pnv - profil picurator soclu
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 130mm
RAL

RAL

15
15

25
15

12
15

25

60
12

60
15

15

M
02pnv - profil interior picurător soclu G
Material: Tablă zincată prevopsită
L
Material : Tabla zinca
Grosime: 0.50mm Grosime: 0.50mm L
Lungime: 2000-6000mm Lungime : 2000-6000
Latime desfasurata: 1
02pnv - profil mascare soclu interior

02pnv - profil mascare soclu interior

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


30 35 70 B=A+5mm
40 45 80
RAL
50 55 90 B=A+5mm
20

60 65 100 RAL 15
80 85 120
20

°
100 105 140 15 141
120 125 160 °
141

.46
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

M
Detaliu PNV1 / Accesorii PNV1 - 4

03pnv – profil zincat tip L pentru suportul ACCESORII


panoului termoizolant la soclu
Material: Tablă zincată
Grosime: 2.0mm 03pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


B=A-15mm
30 15 85
40 25 95
50 35 105
60 45 115

70
80 65 135
100 85 155
120 105 175

04pnv - profil mascare soclu pe interior


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm ACCESORII
Lățime desfășurată: C+100mm Material
Nota: Dimensiunea C se va stabili prin măsurători în șantier. Grosime:
04pnv - profil mascare soclu pe interior

05pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

C
RAL
15

98
20

50 50
15

A= B-15mm

Material : Tabla zincata.47


prevopsita
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: C+100mm
ACCESORII
Detaliu PNV1 / Accesorii PNV1 - 5
04pnv - profil mascare soclu pe interior

M
G
05pnv - profil tip L pentru suportul panoului termoizolant la soclu
Material: Tablă zincată 05pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich
C la soclu
Grosime: 2.0mm
RAL

15

98
20

50
15
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
30 15 65
40 25 75

50
50 35 85
60 45 95
80 65 115
A= B-15mm
100 85 135 Material : Tabla zincata
120 105 155 Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: C+1
Nota: Dimensiunea C se
santier.

06pnv - profil mascare soclu pe interior


06pnv - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm M
Lățime desfășurată: 150mm G

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL


30 RAL
15
20

11

15
50

20

Material : Tabla zincata


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 150

.48
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu
DETALIUPNV2 / Detaliu exterior
COLT EXTERIOR PNV2 - 1 PNV2 - 1

7
A

2 8 3 6 4

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structură suport panou termoizolant.
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
1. Structura suport panou sandwich.
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
2. ISOPER
4. Profil N - colt
mascare panou sandwich
exterior, 07pnv cu prindere normala (vizibila)
3. Surub fixare panou
5. Spumă poliuretanică sandwich pe structura suport.
6. Șurub
4. Profil fixare profil de mascare
colt exterior, 07pnv
7. Profil
5. Spuma mascare colt interior, 08pnv
poliuretanica
8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
6. Surub fixare profil de mascare
.49
7. Profil colt interior, 08pnv Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
Detaliu PNV2 / Accesorii PNV2 - 2
ACCESORII

ACCESORII
07pnv - profil mascare colt "iesit'' exterior

07pnv - profil mascare colț -„ieșit”


07pnv exterior colt "iesit'' exterior
profil mascare
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm

15
Lățime desfășurată: 310mm
RAL

15
RAL

140
140
15

15 140

140

Material : Tabla zinca


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000
Material
Latime: Tabla zincata3p
desfasurata:
08pnv - profil mascare colț „ieșit” interior Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Latime desfasurata: 310
Lungime: 2000-6000mm 08pnv - profil mascare colt "iesit'' interior
Lățime desfășurată: 170mm

08pnv - profil mascare colt "iesit'' interior


15
70

RAL
15
70

RAL 15
70
15
70

Material : Tabla zincata


Grosime: 0.50mm
.50 Lungime : 2000-6000m
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Material
Latime: Tabla zincata17
desfasurata: pr
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Detaliu
DETALIUPNV3 / Detaliu colț interior
COLT EXTERIOR PNV3 - 1 PNV3 - 1

A 1

A
7

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant.
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
LEGENDA:
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
1.Profil
4. Structura suport
mascare panou 09pnv
colt exterior, sandwich.
5. Spumă poliuretanică
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)
6. Șurub fixare profil de mascare
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
7. Profil mascare colt interior, 10pnv
4. Profil colt exterior, 09pnv
8. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
5. Spuma poliuretanica
6. Surub fixare profil de mascare
.51
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
7. Profil colt interior, 10pnv
8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
Detaliu PNV3 / Accesorii PNV3 - 2
ACCESORII
ACCESORII
09pnv - profil mascare colt "intrat'' exterior

09pnv - profil09pnv
mascare colțmascare
- profil „intrat”colt
exterior
"intrat'' exterior
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 230mm RAL

RAL

15
15

100
100

15
100
15
100

Material : Tabla zincata


Grosime: 0.50mm
Material :Lungime : 2000-6000mm
Tabla zincata prevopsi
10pnv - profil mascare colț „intrat” interior Grosime:Latime
0.50mmdesfasurata: 230
Lungime : 2000-6000mm
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm Latime desfasurata: 230mm
Lungime : 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 310mm 10pnv - profil mascare colt "intrat'' interior

10pnv - profil mascare colt "intrat'' interior


15

RAL
15

RAL
140
140

15

15
140

140

Material : Tabla zincata p


Grosime: 0.50mm
.52
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Material :Lungime : 2000-6000mm
Tabla zincata prevopsita
Grosime:Latime
0.50mmdesfasurata: 310m
Lungime : 2000-6000mm
DETALIU ROST DE DILATATIE PNV4 - 1
Detaliu PNV4 PNV4 - 1

Detaliu rost seismic

1 8 5 8 1
A

2 3 6 4 7 4 6 3 2

LEGENDA:
1. Structura suport panou sandwich.
LEGENDĂ
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)
1. Structură suport panou termoizolant.
3. Surub
2. ISOPER N -fixare
panou panou sandwich
termoizolant pe structura
cu prindere normală suport.
(vizibilă)
4. Profil rost de dilatare exterior, 11pnv
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
5. Profil
4. Profil rost rost
mascare de dilatare interior,11pnv
seismic exterior, 12pnv
5. Profil mascare rost seismic
5. Spuma poliuretanica interior, 12pnv
5. Spumă poliuretanică
6. Surub fixare profil de mascare
6. Șurub fixare profil de mascare
7. Izolatie
7. Izolație ce sece
va se va în
aplica aplica
șantierin santier.
8. Banda
8. Bandă de etansare
de etanșare autoadeziva
autoadezivă - PE20x5 - PE20x5.

.53
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
ACCESORII PNV4 - 2

Detaliu PNV4 / Accesorii


11pnv - profil mascare exterior rost de dilatare PNV4 - 2

ACCESORII PNV4 - 2
60°
30 30
11pnv- Profil mascare rost seismic
11pnv - profil mascare exterior rost
exterior
15 de dilatare 15
Material: Tablă zincată prevopsită 20
20

25
25
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 300mm 60 60
RAL
60°
30 30
15 15
20
20

25
25

60 60
Material :RAL
Tabla zincata prevopsita
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 300mm

12pnv - profil mascare interior rost de dilatare

Material : Tabla zincata prevopsita


12pnv- Profil mascare rost seismic interior Grosime: 0.50mm
Material: Tablă zincată prevopsită Lungime : 2000-6000mm
Grosime: 0.50mm Latime desfasurata: 300mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 230mm
12pnv - profil mascare interior rost de dilatare
75 RAL
75
15 15
25
25

60°

75 RAL
75
15 15

Material : Tabla zincata prevopsita


25
25

Grosime: 0.50mm
60° Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 230mm

.54
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

ISOPER N - MONTAJ VERTICAL


Detaliu
DETALIIPNV5 / Detalii ferestre
FERESTRE PNV5 - 1 PNV5 - 1

A-A
A 2
Lățime panou 9
1000mm
3

1
6

8
Profil PVC
SOLBANC

3
7
LEGENDĂ
1. Structură suport 9
2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală (vizibilă)
LEGENDA:
3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport
1. Structura suport
4. Profil picurător bandou ferestre, 13pnv
2
2.Profil
5. ISOPER N - soclu
picurător panou sandwich
ferestre, 14pnvcu prindere normala (vizibila)
3. Surub fixare panou sandwich
6. Profil bordare bandou exterior, 15pnv de structura suport
7.
4.Popnit
Profil /picurator
șurub fixare profil deferestre,
bandou mascare 13pnv
8. Fereastră din PVC
5. Profil picurator soclu ferestre, 14pnv
9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
6. Profil bordare bandou exterior, 15pnv
7. Popnit / surub fixare profil de mascare.
.55
8. Fereastra din PVC Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
Detaliu PNV5 / Detalii ferestre PNV5 - 2
DETALII FERESTRE PNV5 - 2

B B

Lățime panou
1000mm
1 1

Profil PVC
SOLBANC

3 3

7 7
2 2

6 6

5 4 4 5

LEGENDĂ
1. Structură suport
LEGENDA: 2. ISOPER N - panou termoizolant cu prindere normală vizibilă
3. Șurub
1. Structura fixare panou termoizolant de structura suport
suport
4. Profil mascare glafuri ferestre, 16pnv
2. ISOPER N - panou sandwich cu prindere normala (vizibila)
5. Popnit / șurub fixare profil de mascare
3. Surub fixare
6. Fereastrăpanou sandwich de structura suport
din PVC
4. Profil7.mascare glafuri ferestre,
Bandă de etanșare 16pnv
autoadezivă - PE20x5
5. Popnit / surub fixare profil de mascare.
6..56
Fereastra din PVC
7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 . Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PNV5 / Accesorii PNV5- 3
ACCESORII
ACCESORII
13pnv - profil
13pnv picurator
- profil bandou
picurator ferestre
bandou ferestre

13pnv - profil picurător bandou ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 135mm

RAL
RAL

15
15

25

25
11
11
30 30

50
15 50
15

Material
Materi:
Grosime:
Grosim
14pnv - profil picurător soclu ferestre Lungime
Lungim
Material: Tablă zincată prevopsită Latime de
Latime
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
14pnv - profil
14pnv bordare
- profil soclu
bordare ferestre
soclu ferestre

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


°
92

°
15
92

20
15
20

30 50 200
40 60 210
B =BA=+A20m m m
+ 20m
50 70 220
60
60

60 80 230
80 100 250
100 120 270
1520
20
15

120 140 290


20 20

.57
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Material : Tabl
Material :T
Grosime: 0.50
Grosime: 0
Lungime : 200
ACCESORII
Detaliu PNV5 / Accesorii PNV5 - 4
15pnv - profil bordare bandou exterior

ACCESORII
15pnv – profil bordare bandou exterior
15pnv - profil bordare
0
bandou exterior
Material: Tablă zincată prevopsită 2 B=A-10mm
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm

20
15
RAL
153°

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


30 20 75
40 30 85 20 B=A-10mm
50 40 95

20
60 50 105

15
RAL
80 70 125 153°
100 90 145
120 110 110

Mater
Grosi
Lungi

16pnv – profil mascare glafuri ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită 16pnv - profil bordare glafuri ferestre
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm M
G
L

20
15
16pnv - profil bordare glafuri ferestre
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
30 50 200
B = A + 20mm

40 60 210
50 70 220 20
60 80 230 20
15 15
80 100 250
100 120 270
20

120 140 290


60
RAL
B = A + 20mm

20

15
20

Mate
.58 60 Gros
RAL
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Lung
3. Detalii tehnice PARTEA .03

Panouri perete cu fixare ascunsă - montaj orizontal

3.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 60

3.2. Detaliu PAH0 Detalii fixare ISOPER A pag. 61

3.3. Detaliu PAH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 62

3.4. Detaliu PAH2 Detaliu rost fixare pe structură metalică pag. 66

3.5. Detaliu PAH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armat pag. 68

3.6. Detaliu PAH4 Detaliu colț exterior pag. 70

3.7. Detaliu PAH5 Detaliu colț interior pag. 72

3.8. Detaliu PAH6 Detaliu rost de dilatare pag. 74

3.9. Detaliu PAH7 Detalii ferestre pag. 76

.59
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Vedere 3D ISOPER A

Detalii ISOPER A - montaj orizontal (h)

PAH5
PAH0 PAH3
PAH6 PAH2
PAH1
PAH7
PAH4

LEGENDĂ
PAH0 Detalii fixare ISOPER A
PAH1 Detaliu soclu varianta 1 și varianta 2
PAH2 Detaliu rost fixare pe structură metalică
PAH3 Detaliu rost fixare pe structură beton armat
PAH4 Detaliu colț exterior
PAH5 Detaliu colț interior
PAH6 Detaliu rost de dilatare
PAH7 Detalii ferestre

.60
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALII FIXARE ISOPER A PAH0 - 1

Detaliu PAH0 PAH0

Detalii fixare ISOPER A


4

1000
3

2
1000

3
1000

LEGENDA:
LEGENDĂ
1. Structura suport panou sandwich (stalpi principali / secundari).
1. Structură
2. ISOPER suport panou
A - panou termoizolant
sandwich perete (stâlpi principali
cu prindere / secundari)
ascunsa
2. ISOPER A - panou termoizolant perete cu prindere
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport. ascunsă
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
4. Banda de etansare autoadeziva PE20x5
4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

.61
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL


Detaliu PAH1 PAH1 - 1
DETALIU SOCLU - VAR 1 PAH1 - 1
Detaliu soclu - VAR. 1
8

10

cota de 9
nivel

5
6

1 7 8
LEGENDĂ
1. Structură suport din beton
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
LEGENDA:
3. Structură suport panou termoizolant
1.Șurub
4. Structura
fixare suport din beton pe structura suport
panou termoizolant
2.Profil
5. ISOPERsuportApanou
- panou sandwich
termoizolant la cu prindere
soclu, 01pah ascunsa
6. Bandă de etanșare autoadezivă
3. Structura suport panou sandwich PE 50x5
7.
4.Diblu
Surub fixare zincat
fixare pe grinda
panou de beton
sandwich pearmat
structura suport.
8. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5
5. Profil suport panou sandwich, 01pah
9. Profil picurator soclu, 02pah
6. Banda
10. de etansare
Șurub fixare autoadeziva
profil de mascare / popnitPE( ~50x5
300 mm)
7. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.
.62 8. Banda de etansare autoadeziva PE20x5
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
9. Profil picurator soclu, 02pah
10. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
Detaliu PAH1
DETALIU SOCLU - VAR 2 PAH1 - 2 PAH1 - 2

Detaliu soclu - VAR. 2 11

9 7

8 12
6
1
cota de
nivel

10
5

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structură suport din beton
2. ISOPER1. AStructura
- panou termoizolant
suport din cu prindere ascunsă
beton
3. Structură metalică pentru
2. ISOPER suportul
A - panou panouluicutermoizolant
sandwich prindere ascunsa
4. Șurub3.fixare panou termoizolant pe structura suport
Structura metalica pentru suportul panoului sandwich
5. Profil suport panou la soclu, 03pah
4. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
6. Bandă de etanșare autoadezivă, PU 20x4 (expandabilă)
7. Șurub5.fixare
Profil suport
profil panou/lapopnit
de mascare soclu,
( ~03pah
300 mm)
6. Banda de etansare autoadeziva,
8. Profil ghidaj panou termoizolant, 04pah PU 20x4 ( expandabila).
9. Diblu7.fixare
Surubprofil zincatprofil
fixare de structura de beton
de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
10. Bandă de etanșare autoadezivă PE 50x5
8. Profil ghidaj panou sandwich, 04pah.
11. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5
9. Diblu fixare profil zincat de structura de
12. Profil picurător soclu, 02pah
beton.
Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.
10. Banda de etansare autoadeziva PE 50x5
.63
11. Banda de etansare autoadeziva PE20x5
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
12. Profil picurator soclu, 02pah
Nota: Soclu de beton cu inaltimea > 20cm se va izola cu polistiren.
Detaliu PAH1 PAH1 - 3

Detaliu soclu - VAR 2


01pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu

01pah - profil suport panou termoizolant la soclu


Material: Tablă zincată
Grosime: 2.0mm
01pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu

20
B=A-14mm

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


40 26 66

20
50 36 76
60 46 86 B=A-14mm
80 66 106
100 86 126

Material : Tabla
Grosime: 2.50m

02pah - profil picurător soclu 02pah - profil picurator soclu


Material: Tablă zincată
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 130mm
Material :
Grosime:

RAL
02pah - profil picurator soclu
15

15
25

12

60

15
RAL
15

15
25

12

Material : Tabla

Grosime: 0.50
60

.64 Lungime : 2000


Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Latime desfasu
15
Detaliu PAH1 / Accesorii ACCESORII
PAH1 - 4

ACCESORII
03pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu
03pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu

03pah - profil suport panou termoizolant la soclu


Material: Tablă zincată
Grosime: 2.0mm
B=A-14mm
B=A-14mm

20
20
70
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
70

40 26 116
50 36 126
60 46 136
80 66 156
100 86 176

Ma
Gr
Material : Tabla zinc
04pah - profil ghidaj panou termoizolant la soclu Grosime: 2.50mm
Material: Tablă zincată
04pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu
Grosime: 2.0 mm
Lățime desfășurată: 75mm 04pah - profil ghidaj panou sandwich la soclu

25
25

50
50

Material : Tabla zin


Grosime: 2.0 mm
Material : Tabla zincata
Grosime: 2.0 mm Latime desfasurat
Latime desfasurata: 75mm

.65
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAH2 PAH2 - 1
DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA METALICA PAH2 - 1
Detaliu rost fixare pe structură

3 min. 50 min. 50

7
A

2 5 6 ~30mm 4

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (Structură metalică)
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
LEGENDA: 4. Profil mascare rost panouri termoizolante, 05pah
1. Structura suport
5. Șurub panou
fixare profilsandwich
de mascare(structura
/ popnit ( ~metalica).
300 mm)
2. ISOPER6. Izolație ce se sandwich
A - panou va aplica în șantier
cu prindere ascunsa.
3. Surub 7.fixare
Bandăpanou
de etanșare autoadezivă
sandwich PE20x5 suport.
pe structura
4. Profil mascare rost panouri sandwich, 04pao.
5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
.66 ce se va aplica in santier.
6. Izolatie
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
7. Banda de etansare autoadeziva PE20x5.
Detaliu PAH2 / Accesorii PAH2 - 2

05pah- profil mascare rost panouri termoizolante - structură metalică


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 260mm

ACCESORII PAH2 - 3

04pah - profil mascare rost panouri sandwich - structura metalica

25 25
15 15
135
°
25

°
RAL 25 135
130

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 260mm

.67
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAH3
DETALIU ROST FIXARE PE STRUCTURA BETON ARMAT
PAH3 - 1
PAH3 - 1
Detaliu rost fixare pe structură beton armat

4 4

5 5
3 3

9 9
A

2 10 6 8 7 10 2

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (stâlp din beton armat)
LEGENDA:
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
1. Structura suport panou sandwich ( stalp din beton armat).
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
2. ISOPER
4. ProfilAzincat
- panou
fixaresandwich cu prindere07pah
panouri termoizolante, ascunsa.
3. Surub fixare
5. Șurub panou
fixare profilsandwich pe structura
suport pe stâlpul suport.
din beton armat
6. Profil mascare rost panouri termoizolante
4. Profil zincat fixare panouri sandwich, 08pah. tip omega, 06pah
7. Izolație ce se va aplica în șantier
5. Surub fixare profil suport pe stalpul din beton armat.
8. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)
6. Profil mascare rost panouri sandwich tip omega, 06pah.
9. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
7. Izolatie ce se va aplica in santier.
10. Bandă de etanșare autoadezivă - PU 20x4
8. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.
.68
10. Banda de etansare autoadeziva - PU 20x4.Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAH3 / Accesorii PAH3 - 2
ACCESORII

06pah - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat
ACCESORII
06pah - profil mascare rost panouri termoizolante, profil omega - structură beton armat
06pah - profil mascare rost panouri sandwich, profil omega - structura beton armat
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm 35
Lățime desfășurată: 205mm

40
35
15 15
RAL
30 30

40
15 15
RAL
30 30

Material : Tabla
Grosime: 0.50m
Lungime : 2000-
Latime desfasur
07pah - profil zincat fixare panou termoizolant Material : Tabla z
Grosime: 0.50mm
Material: Tablă zincată
Lungime : 2000-6
Grosime: 2.0 mm
Latime desfasura
08pah - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich

Notă:
1. Grosimea profilelor se va stabili de către proiectant care va ține cont de posibilitatea preluării abaterilor
structurii de beton. 08pah - profil zincat pentru fixarea panourilor sandwich
2. D se va stabili prin măsurători în șantier ținând cont de abaterile betonului
D

25
D

25

Material : Tabla zincata .69


Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Nota:
1. Grosimea profilelor se va stabili de catre proiectant care va tine cont de posibilita
Detaliu PAH4 PAH4 - 1

Detaliu colț exterior


DETALIU COLT EXTERIOR PAH4 - 1

2 8 6

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
4. Profil mascare colț exterior panouri termoizolante, 08pah
5. Șurub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm)
6. Spumă poliuretanică
LEGENDA:
7. Profil suport colț panou sandwich, 09pah
1. Structura suport panou
8. Banda sandwich
de etanșare (structura -metalica).
autoadeziva PE20x5
2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa.
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
.70
4. Profil mascare colt exterior panouri sandwich, 09pah.
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
6. Spuma poliuretanica.
Detaliu PAH4 / Accesorii PAH4 - 2

ACCESORII

08pah - profil mascare colț exterior panouri termoizolante


09pah - profil mascare colt exterior panouri sandwich
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: B1+B2+130mmm
Notă: B1, B2 se vor determina prin măsurători în șantier

15
25

25
RAL

135
°

B2
25
15
25

135
°
B1

Material : Tabla zincata prevop


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: B1+B2+13
Nota: B1, B2 se vor determina
in santier.

09pah- profil suport colț panou sandwich


Material : Tabla zincata
Grosime: 2.0mm
Dimensiunile: A, B se vor stabili de către proiectant
B

.71
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALIU COLT INTERIOR PAH5 - 1
Detaliu PAH5 PAH5 - 1

Detaliu colț interior

2 7

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (structură metalică)
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
LEGENDA: 3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
1. Structura4.suport panou sandwich
Profil mascare colț interior(structura metalica). 10pah
panouri termoizolante,
5. Șurub fixare profil de mascare /
2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa. popnit ( ~ 300 mm)
6. Spumă poliuretanică
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
4. Profil mascare colt exterior panouri sandwich, 10pah.
5. Surub fixare profil de mascare / popnit ( ~ 300 mm).
6. Spuma poliuretanica.
.72
7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 . Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAH5 / Accesorii PAH5 - 2

10pah - profil mascare colț interior panouri termoizolante


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 190mm

ACCESORII PAH5 - 2

11pah - profil mascare colt interior panouri sandwich

15
15
50
145
°
50

RAL
15
15

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 190mm

.73
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAH6
DETALIU ROST DE DILATATIE
PAH6 - 1 PAH6 - 1

Detaliu rost de dilatare

1 1

2 8 5 7 8 2
A

A
6 3 4 6

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
LEGENDA:
4. Profil mascare rost de dilatare exterior 11pah
1. Structura suport panou
5. Profil mascare rost de sandwich.
dilatare interior 12pah
2. ISOPER
6. ȘurubAfixare
- panou
profilsandwich
de mascarecu prindere ascunsa
/ popnit
7. Izolație ce se va aplica în șantier
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
8. Bandă
4. Profil de etanșare
rost dilatare autoadezivă
exterior, 12pah - PE20x5
5. Profil rost dilatare interior, 13pah
6. Surub fixare profil de mascare / popnit .
7. Izolatie ce se va aplica in santier.
8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.
.74
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
ACCESORII PAH6 - 2

Detaliu PAH6 / Accesorii PAH6 - 2


ACCESORII PAH6 - 2

60°
30 30
15 15
11pah - profil mascare rost de dilatare exterior 20
20

25
25
Material: Tablă zincată prevopsită 145
14 ° 145°
Grosime: 0.50mm 5° 145°
Lungime: 2000-6000mm 60 60
Lățime desfășurată: 300mm 60° RAL30
30
15 15
20
20

25
25
145
14 ° 145°
5° 145°
60 60
RAL

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 300mm

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 300mm
12pah - profil mascare rost de dilatare interior
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 230mm

75 RAL
75
15 15
25
25

75 60° RAL
75
15 15
25
25

60° Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 230mm

.75
Material : Tabla zincata prevopsita
ISOPER A - MONTAJ ORIZONTAL
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Detaliu
DETALII PAH7
FERESTRE / Detalii ferestre PAH7 - 1 PAH7 - 1

Lățime panou
1000mm
A-A
A 2

1
6

Profil PVC
SOLBANC

3
7
LEGENDĂ
9
1. Structură suport
LEGENDA: 2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
1. Structura suport
3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport 2
4. Profil picurător
2. ISOPER A - panou sandwich bandou ferestre, 13pah ascunsa
cu prindere
5. Profil picurător soclu ferestre, 14pah
3. Surub fixare panou sandwich de structura suport
6. Profil bordare bandou exterior, 15pah
4. Profil 7.
picurator bandou
Popnit / șurub ferestre,
fixare profil de14pah
mascare
5. Profil 8.
picurator
Fereastrăsoclu ferestre, 15pah
din PVC
6. Profil 9.
bordare
Bandă de bandou
etanșareexterior, 16pah
autoadezivă - PE20x5
7. Popnit / surub fixare profil de mascare.
.76
8. Fereastra din PVC Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
DETALII FERESTRE PAH7 - 2
Detaliu PAH7 / Detalii ferestre PAH7 - 2

Lățime panou
1000mm
A

B B

1 1

Profil PVC
SOLBANC
3 3

7 7

2 2

6 6

5 4 4 5

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structură suport
1. Structura
2. ISOPER suport
A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
2. ISOPER
3. Șurub A - panou
fixare panou sandwich
termoizolant cu prindere
de structura suportascunsa
3. Surub
4. Profil fixare
mascare panou
glafuri sandwich
ferestre, 16pah de structura suport
5. Popnit / șurub
4. Profil fixare glafuri
mascare profil deferestre,
mascare 17pah
6. Fereastră din PVC
5. Popnit / surub fixare profil de mascare.
7. Bandă de etanșare autoadezivă - PE20x5
6. Fereastra din PVC
7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 . .77
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAH7 / Accesorii PAH7 - 3
ACCESORII
ACCESORII
14pah - profil picurator bandou ferestre
14pah - profil picurator bandou ferestre

13pah - profil picurător bandou ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 135mm

RAL

1515
2° 2°

2525
RAL

1111
30
30

5050
1515

14pah - profil picurător soclu ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită 15pah - profil bordare soclu ferestre
Grosime: 0.50mm 15pah - profil bordare soclu ferestre
Lungime: 2000-6000mm
° °
92 92

1515
2020

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


40 60 210 B = A + 20mm
50 70 220 B = A + 20mm
6060

60 80 230
80 100 250
2020
1515

100 120 270


20
20

.78
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
M
M
G
Detaliu PAH7 / Accesorii PAH7 - 4
ACCESORII
16pah - profil bordare bandou exterior

15pah - profil bordare bandou exterior ACCESORII


Material: Tablă zincată prevopsită 16pah - profil bordare bandou exterior
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm

15
30

20
15
RAL
B=A-5mm
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)

15
30
40 35 115
50 45 125

20
15
60 55 135 RAL
B=A-5mm
80 75 155
100 95 175

Mate
Gros
Lung

16pah - profil mascare glafuri ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită 17pah - profil bordare glafuri ferestre Ma
Grosime: 0.50mm
Gro
Lungime: 2000-6000mm
Lun

17pah - profil bordare glafuri ferestre


20
15

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


B = A + 20mm

40 60 210
20
50 70 220
15 20
60 80 230
80 100 250 15
100 120 270
B = A + 20mm

20

60 20
RAL
15
20

.79
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete 60
RAL
Mater
Grosi
4. Detalii tehnice PARTEA .04

Panouri perete montaj vertical - ISOPER A

4.1. Vedere 3D Prezentarea detaliilor pag. 81

4.2. Detaliu PAV0 Detalii fixare ISOPER A pag. 82

4.3. Detaliu PAV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2 pag. 83

4.4. Detaliu PAV2 Detaliu colț exterior pag. 88

4.5. Detaliu PAV3 Detaliu colț interior pag. 90

4.6. Detaliu PAV4 Detaliu rost seismic pag. 91

4.7. Detaliu PAV5 Detalii ferestre pag. 93

.80
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Vedere 3D ISOPER A

Montaj vertical

PAV3
PAV0 PAV5
PAV4

PAV5
PAV2
PAV1

LEGENDĂ
PAV0 Detalii fixare ISOPER A
PAV1 Detalii soclu varianta 1 și varianta 2
PAV2 Detaliu colț exterior
PAV3 Detaliu colț interior
PAV4 Detaliu rost seismic
PAV5 Detalii ferestre

.81
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAV0 PAV0

Detalii
DETALII fixare
FIXARE ISOPER
ISOPER A A PAV0 - 1

2 3

1000 1000

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant (rigle fațadă)
2. ISOPER A - panou termoizolant perete cu prindere ascunsă
3. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
4. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5

.82
LEGENDA:
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
1. Structura suport panou sandwich (rigle fatada).
2. ISOPER A - panou sandwich perete cu prindere ascunsa.
Detaliu PAV1 PAV1 - 1
DETALII FIXARE ISOPER A PAV1 - 1
Detalii fixare ISOPER A - VAR. 1
VARIANTA 1

13

12

7
3

4
cota de
6 nivel

5
9
8
10
11

LEGENDĂ
1
1. Structură suport din beton
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
3. LEGENDA:
Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)
4. Profil picurător soclu, 01pav
1. Structura suport din beton
5. Profil interior picurător soclu, 02pav
2. ISOPER
6. Șurub A - panou
fixare panou sandwich
termoizolant cu prindere
pe structura suportascunsa
3. Structura
7. Șurub suport
fixare profil panou sandwich ( conform proiect de rezistenta).
de mascare
4. Profil
8. Bandă picurator
de etanșare soclu, 01pav
autoadezivă PU 20x4.0
9. Izolație ce se va aplica în șantier
5. Profil mascare picurator soclu, 02pav
10. 6.
Profil
Surubzincat tip L suport
fixare panoupanou termoizolant
sandwich la soclu,suport.
pe structura 03pav
11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat
7. Surub fixare profil de mascare
12. Profil mascare soclu pe interior, 04pav
8. Banda
13. Bandă de etansare
de etanșare autoadeziva
autoadezivă PE20x5 PU 20x4.0 Notă: Soclu de beton cu înălțimea > 20cm se va izola cu polistiren
9. Izolatie ce se va aplica in santier
10. Profil zincat suport panou sandwich, 03pav. .83
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.
12. Profil mascare soclu pe interior, 04pav
Detaliu PAV1 PAV1 - 2
DETALII FIXARE ISOPER A PAV1 - 2
Detalii fixare ISOPER A - VAR. 2
VARIANTA 2 3

13

7
7
12

10
4

6 cota de
nivel
5
9
8
11

LEGENDĂ
1. Structură suport din beton
1
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
LEGENDA:
3. Structură suport panou termoizolant (conform proiect de rezistență)
4. Profil picurător
1. Structura suport dinsoclu, 01pav
beton
5. Profil interior picurător soclu, 02pav
2. ISOPER A - panou sandwich cu prindere ascunsa
6. Șurub fixare panou termoizolant pe structura suport
3. Structura suport
7. Șurub fixare panou
profil sandwich ( conform proiect de rezistenta).
de mascare
4. Profil picurator soclu, 01pav
8. Bandă de etanșare autoadezivă PU 20x4.0
5. Profil mascare
9. Izolație picurator
ce se va aplica în soclu,
șantier 02pav
10. Profil
6. Surub zincat
fixare tip L pentru
panou sandwichsuportul panoului termoizolante,
pe structura suport. 05pav
11. Diblu fixare zincat pe
7. Surub fixare profil de mascare grinda de beton armat
12. Profil mascare soclu pe interior, 06pav
8. Banda de etansare autoadeziva PU 20x4.0
13. Bandă de etanșare autoadezivă PE20x5
9. Izolatie ce se va aplica in santier
.84
10. Profil zincat tip L pentru suportul panoului sandwich, 05pav.
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
11. Diblu fixare zincat pe grinda de beton armat.
12. Profil mascare soclu pe interior, 06pav
Detaliu PAV1 / Accesorii PAV1 - 3

ACCESORII

ACCESORII
01pav - profil picurator soclu
01pav - profil picurător soclu
Material: Tablă zincată prevopsită 01pav - profil picurator soclu
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm RAL
Lățime desfășurată: 130mm

15
1

25
RAL 5

12

15
15

25

60
12
15

60
15

Material :
Grosime:
02pav - profil interior picurător soclu Lungime
Material: Tablă zincată prevopsită Material :Latime
Tabla de
zi
Grosime: 0.50mm Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm Lungime : 2000-60
Latime desfasurat
02pav - profil mascare soclu interior

02pav - profil mascare soclu interior

RAL
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
40 25 75
20

30
50 35 85 RAL
60 45 95
B=A-15mm
80 65 115
20

30
100 85 135
B=A-15mm

.85
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

Material
Detaliu PAV1 / Accesorii PAV1 - 4

03pav – profil zincat tip L pentru suportul panoului termoizolant la soclu


Material: Tablă zincată
Grosime: 2.0mm 03pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu

B=A-25mm
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
40 15 85
50 25 95
60 45 115

70
80 65 135
100 85 155

04pav - profil mascare soclu peACCESORII


interior
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm 04pav - profil mascare soclu pe interior
Lungime : 2000-6000mm
Lățime desfășurată: C+100mm
Notă: Dimensiunea C se va stabili prin măsurători în șantier

C
05pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu
RAL
15

98
20

50
15
50

Material : Tabla zincata pr


A = B-25mm
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
.86 Latime desfasurata: C+10
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Nota: Dimensiunea C se v
santier.
ACCESORII
Detaliu PAV1 / Accesorii PAV1 - 5
04pav - profil mascare soclu pe interior
Materia
Grosim

05pav - profil zincat tip L pentru suportul05pav - profil


panoului tip L pentru la
termoizolant suportul
soclu panoului sandwich la soclu
Material: Tablă zincată C
Grosime: 2.0mm RAL

15

98
20

50
15
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
40 15 65

50
50 25 75
60 45 95
80 65 115
100 85 135 A = B-25mm
Material : Tabla zincata pre
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: C+100
Nota: Dimensiunea C se v
santier.

06pav - profil mascare soclu pe interior


Material: Tablă zincată prevopsită
06pav - profil tip L pentru suportul panoului sandwich la soclu
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm Material :
Lățime desfășurată: 150mm Grosime:

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL

30 RAL
15
20

11

15
50

20

Material : Tabla zincata pre


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 150mm
.87
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALIU COLT EXTERIOR PAV2 - 1

Detaliu PAV2 PAV2 - 1

Detaliu colț exterior

A
1

4
A

2 8

EGENDA: LEGENDĂ
. Structura suport panou sandwich.
1. Structură suport panou termoizolant
. ISOPER A - panou2. ISOPER A - panou
sandwich cutermoizolant cu prindere ascunsă
prindere ascunsa
3. Șurub fixare panou termoizolant
. Surub fixare panou sandwich pe structura suport. pe structura suport
4. Profil mascare colt exterior, 07pav
. Profil colt exterior, 07pav
5. Spumă poliuretanică
. Spuma poliuretanica
6. Șurub fixare profil de mascare
. Surub fixare profil demascare
7. Profil mascare colt interior, 08pav
8. Bandă
. Profil colt interior, 08pavde etanșare autoadezivă - PE20x5
. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
.88
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete

ISOPER A - MONTAJ VERTICAL


Detaliu PAV2 / Accesorii ACCESORII
PAV2 - 2

07pav - profil mascare colt exterior


ACCESORII

07pav - profil mascare colt exterior

15
25
07pav - profil mascare colț exterior RAL
Material: Tablă zincată prevopsită 20
Grosime: 0.50mm

15
25
Lungime: 2000-6000mm
RAL
Lățime desfășurată: l = B1+B2+ 120mm
20

B1=A+80

B1=A+80
Grosime panou A (mm) B1=A+80 B2=A+60 Lățime desfășurată
25
(mm) (mm) (mm)
15
40 120 100 340
25
50 130 110 360
20

15
60 140 120 380
B2=A+60
20
80 160 140 420
100 180 160 460
B2=A+60 Material : T
120 200 180 500 Grosime: 0
Lungime : 2
Latime des

08pav - profil mascare colt interior


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm 08pav - profil mascare colt interior
Lungime: 2000-6000mm 08pav - profil mascare colt interior
Lățime desfășurată: 260mm
20
20
15
25

15
25
70

70

RAL RAL
20
20

15
15
25 70
25 70

Material : Ta
Grosime: 0.
Lungime : 20
.89
Latime desfa
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu
DETALIUPAV3
COLT INTERIOR PAV3 PAV3 - 1

Detaliu colț interior

2 1

2 7 6 5
A

LEGENDĂ
1. Structură suport panou termoizolant
LEGENDA:
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
3.1.Șurub
Structura suporttermoizolant
fixare panou panou sandwich.
pe structura suport
4.2.Profil
ISOPERcolt interior,08pav
A - panou sandwich cu prindere ascunsa
5. Spumă poliuretanică
3. Surub fixare panou sandwich pe structura suport.
6. Șurub fixare profil de mascare
7.4.Bandă
Profildecolt exterior,
etanșare 09pav - PE20x5
autoadezivă
5. Spuma poliuretanica
.90 6. Surub fixare profil de mascare
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5 .
DETALIU ROST DE DILATATIE PAV4 - 1
1 Detaliu PAV4 PAV4 - 1

Detaliu rost seismic

1 8 5 1
A

3 6 7 4 6

LEGENDĂ
LEGENDA:
1. Structura
1. Structură suportsuport
panou panou sandwich.
termoizolant
2. ISOPER
2. ISOPER N -termoizolant
N - panou panou sandwich cu prindere
cu prindere normala (vizibila)
normală (vizibilă)
3. Șurub fixarefixare
3. Surub panoupanou
termoizolant pe structura
sandwich suport suport.
pe structura
4. Profil mascare
4. Profil rostrost seismic
dilatare exterior, 10pav
exterior, 09pav
5. Profil mascare rost seismic interior, 10pav
5. Profil rost dilatare interior, 11pav
5. Spumă poliuretanică
5. Spuma
6. Șurub poliuretanica
fixare profil de mascare
7. Izolație ce sefixare
6. Surub va aplica în șantier
profil de mascare
8. Bandă de etanșare autoadezivă
7. Izolatie ce se va aplica in - PE20x5
santier.
8. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.
.91
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
Detaliu PAV4 / Accesorii
ACCESORII
PAV4 - 2 P

10pav - profil mascare rost dilatare exterior

ACCESORII PA
09pav - Profil mascare rost seismic exterior
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm 60°
30 30
Lățime desfășurată: 300mm
15 15
20
20

25
25
60 60° 60
30 30
15 RAL15
20
20

25
25
145
14 ° 145°
5° 145°
60 60
RAL

Material : Tabla zincata prevopsita


Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
Latime desfasurata: 300mm
10pav - Profil mascare rost seismic interior
Material: Tablă zincată prevopsită Material : Tabla zincata prevopsita
Grosime: 0.50mm Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
11pav - profil mascare rost dilatare interior Lungime : 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 230mm Latime desfasurata: 300mm

75 RAL
75
15 15
25
25

75 RAL
75
15 60° 15
25
25

Material : Tabla zincata prevopsita


60° Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm
.92 Latime desfasurata: 230mm
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
DETALII PAV5 - 1
DetaliuFERESTRE
PAV5 / Detalii ferestre PAV5 - 1

A-A
A
2
Lățime panou 9
1000mm
3

6 1

8
Profil PVC
SOLBANC

5 1

3
7
LEGENDĂ 9
1. Structură suport
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
LEGENDA:
3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport 2
1.4.Structura
Profil picurător
suportbandou ferestre, 11pav
5. Profil picurător
2. ISOPER A - panou soclu ferestre,
sandwich 12pav
cu prindere ascunsa
6. Profil bordare bandou exterior, 13pav
3. Surub fixare panou sandwich de structura suport
7. Popnit / șurub fixare profil de mascare
4.8.Profil picurator
Fereastră din PVCbandou ferestre, 12pav
5.9.Profil picurator
Bandă de etanșare soclu ferestre,
autoadezivă 13pav
- PE20x5
6. Profil bordare bandou exterior, 14pav
7. Popnit / surub fixare profil de mascare. .93
8. Fereastra din PVC Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
9. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.
Detaliu PAV5 / Detalii ferestre PAV5 - 2
DETALII FERESTRE PAV5 - 2

B B

Lățime panou
1000mm

1 1

Profil PVC
SOLBANC

3 3

7 7
2 2

6 6

5 4 4 5

LEGENDĂ
1. Structură suport
2. ISOPER A - panou termoizolant cu prindere ascunsă
3. Șurub fixare panou termoizolant de structura suport
LEGENDA:
4. Profil mascare glafuri ferestre, 14pav
1. Structura suport
5. Popnit / șurub fixare profil de mascare
2. ISOPER A - din
6. Fereastră panou
PVC sandwich cu prindere ascunsa
3. Surub fixare
7. Bandă panou sandwich
de etanșare autoadezivă de- PE20x5
structura suport
4. Profil mascare glafuri ferestre, 15pav
.94
5. Popnit / surub fixare profil de mascare. Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
6. Fereastra din PVC
7. Banda de etansare autoadeziva - PE20x5.
Detaliu PAV5 / Accesorii ACCESORII
PAV5 - 3

12pav - ACCESORII
profil picurator bandou ferestre
12pav - profil picurator bandou ferestre

11pav - Profil picurător bandou ferestre


Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm
Lățime desfășurată: 135mm

RAL

15

25
11
RAL

15

25
30

11
30

50
15
50
15

Mater
Grosim
Ma
Lungim
Gro
Latime
Lun
12pav - Profil picurător soclu ferestre Lat
Material: Tablă zincată prevopsită
13pav - profil bordare soclu ferestre
Grosime: 0.50mm
Lungime: 2000-6000mm 13pav - profil bordare soclu ferestre
°
92

15
15 20

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


°
92

20

40 65 215 B = A + 25mm
50 75 225
60

B = A + 25mm
60 85 235
60

80 105 255
20
15

100 125 275


20
15

20
20

.95
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete Materia
Grosime
Mate
Lungime
ACCESORII
Detaliu PAV5 / Accesorii 14pav - profil bordare bandou exterior
PAV5 - 4

ACCESORII
14pav - profil bordare bandou exterior

13pav - Profil bordare bandou exterior


Material: Tablă zincată prevopsită B=A-15mm
Grosime: 0.50mm 45
Lungime : 2000-6000mm 162°

20
15
Lățime desfășurată: 135mm
RAL

B=A-15mm
45
Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)
162°

20
15
40 25 105
RAL
50 35 115
60 45 125
80 65 145
100 85 165

14pav- Profil mascare glafuri ferestre 15pav - profil bordare glafuri ferestre
Material: Tablă zincată prevopsită
Grosime: 0.50mm
Lungime : 2000-6000mm

15pav - profil bordare glafuri ferestre


20
15

Grosime panou A (mm) B (mm) Lățime desfășurată (mm)


B = A + 25mm

20
40 65 215
15
50 75 225 20
60 85 235 15
80 105 255
B = A + 25mm

100 125 275


20

60 20
RAL
15
20

60
RAL

.96
Panouri Termoizolante Terasteel - Panouri pentru perete
PANOURI TERMOIZOLANTE PENTRU PERETE

Clasificări privind caracteristicile la foc (miez PIR)


PAV5 - 4
REZISTENȚA LA FOC
Grosime produs -D- [mm]
Produs
50 60 80 100 120 150 200
ISOPERnRF [clasa] EI20 E90 EI30 E30
ISOFRIGRF [clasa] EI30 E30
ISOPERaRF [clasa] EI30 E30

REACȚIA LA FOC
Grosime produs -D- [mm]
Pentru toată gama de
D 30÷ 200
produse și grosimi
[clasa] B-S2, d0

Clasificări privind caracteristicile la foc (miez PUR)

REACȚIA LA FOC
Pentru toată gama de D 30÷ 200
produse și grosimi [clasa] F

Densitate: 35-40 [kg/m³]


Material : Tabla zincata prevopsita
Altele 0.50mm
Grosime:
Indice
Lungime de izolare la zgomot aerian
: 2000-6000mm
ISOPERn 40 -RW (C;Ctr) = 28 (-3;-4) dB

E- etanșeitate la foc
I - izolare termică la foc

* Pentru panourile cu două fețe metalice și pentru


profilele zincate Z, C, U și Ʃ se aplică marcajul
TERASTEEL SA
427298 România, jud. Bistrița-Năsăud,
DN15A km. 45 + 500 (Bistrița - Reghin)
Crainimăt, comuna Șieu-Măgheruș

Tel.: 004-0263-238.202
Fax: 004-0263-342.276
Mobil: 004-0729-258.181

e-mail: marketing@terasteel.ro
www.terasteel.ro
Ediția martie 2017