Sunteți pe pagina 1din 8

BARDAJE - Panouri sandwich

Montaj panouri GAMA ALLIANCE


Montaj pe verticală
Panourile sunt montate vertical:
• De jos în sus, îmbinarea este de tip nut-feder.
• Sensul de montaj al panourilor trebuie să fie contrar sensului dominant al vântului.

e = distanţa dintre cele PROFIL SUPORT – AF PS1


2 extremităţi
ale panourilor
Oţel galvanizat
93o Lungime maximă: 6m
Grosime 1.50 mm
Reazemul de
îmbinare în
direcţie trans-
versală, tre- AF BN LS1
buie să aibă
D
minimum
e+70mm Faţa vopsită C
B 93°

A 135°
45°
oţel galvanizat prevopsit
15 Lungime uzuală 3m sau 6m

Grosime panou

Reazemul
intermediar
trebuie să
aibă mini-
mum 60mm

PROFIL DE CAPĂT - AF PD
Lungime minimă –
75 mm
Lungime uzuală:
3m sau 6m
Grosime: 2 mm

Grosime panou
20
30
Y* 40
Reazemul de 60
capăt trebuie 80
să aibă mini-
mum 40 mm Y* - se va rea-
liza în funcție PLACUŢA DE
de tipul
panoului
FIXARE

Grosime 1.5mm

22
BARDAJE - Panouri sandwich
Montaj panouri GAMA ALLIANCE
Montaj pe verticală
Înainte de fixarea panourilor, se fixează perfect rebordurile pe profilul-suport.
Introducerea unei garnituri de etanşare (20 x 10 mm) pe partea verticală a rebordului, posterior panoului.
Fixarea profilelor de capăt (oferite la comandă de Arval) trebuie făcută în concordanță cu tipul suportului (2 fixări de
profilul-suport).
Montarea primului panou, prin împingere în profilul de capăt.
Montarea plăcuțelor de fixare şi a panoului se realizează cu una sau două fixări transversale, în funcţie de eforturile de
sucţiune ce trebuie preluate.
Aşezarea celui de-al doilea panou.
Verificarea îmbinării şi a verticalităţii.
Fixarea celui de-al doilea panou ş.a.m.d.
Realizarea îmbinării transversale se efectuează prin utilizarea unui profil suport, un rebord AF BN., apoi se realizează
operaţiunile descrise anterior.

UNGHIURI
UNGHIURI INTERNE
Panoul HAINAUT LISS IW 1001 FN V/H, PROMILINE
UNGHIURI EXTERNE IW 1001 MN V/H, având lungimea maximă de
Panoul HAINAUT LISS IW 1001 FN V/H, PROMLINE 5 m, α : standard 900.
IW 1001 MN V/H, având lungimea maximă de 5 m, (Pentru altele: cereţi consultanţă). Grosimea
α : standard 900. maximă a panoului este de 60mm.
(Pentru altele: cereţi consultanţă). Grosimea
maximă a panoului este de 60mm.

Ra

COLŢAR CURB m
ini
Panoul HAINAUT LISS IW 1001 FN V/H*, m
ă:
PROMLINE IW 1001 MN V/H**, având lungi- 50
mea maximă de 4 m, α : standard 900.
0m
m
(Pentru altele : cereţi consultanţă). Grosimea
maximă a panourilor: * de la 60 la 80mm şi
** de la 40 la 100 mm.
a+b = 1000mm
a şi b ≥ 250 mm
Observaţie: pentru PROMISOL IW 1001 PANOUL ESTE LIVRAT ÎNTREG
NN V/H, latura “a” trebuie să fie un multi- Tăierile se pot realiza pe toată lungimea panoului.
plu de 250 + (x * 83mm ) iar îndoirea tre-
buie să se afle la mijlocul unui interval. Se va centra la fixare.

23
BARDAJE - Panouri sandwich
Montaj panouri GAMA ALLIANCE
Montaj pe orizontală
Panourile sunt montate pe orizontală
• De jos în sus, îmbinarea este de tip nut şi feder.
• Îmbinarea pe verticală a panourilor este asigurată de către o eclisă de îmbinare.
Exemplu: PROMLINE IW 1001 MN V/H
ÎMBINARE VERTICALA

PLACUŢĂ SIMPLĂ

găuri

Reazemul de
îmbinare în
direcţie trans-
versală, tre-
buie să aibă
minimum
e+70mm

Reazemul
Reazemul de intermediar
capăt trebuie trebuie să AF JVP
să aibă mini- aibă mini-
mum 40 mm mum 60mm

oţel galvanizat vopsit


grosime 0.75mm
lungime uzuală 3 sau 6 m

PROFIL DE CAPĂT- AFDP

Grosime panou
20
Y* - se va 30
realiza în Y* 40
funcție de 60
tipul 80
panoului
Grosime: 2mm ; - Lungime minimă:75 mm; - Lungime uzuală: 5000 mm

PLACUȚĂ DE
FIXARE

Grosime 1.5mm

24
BARDAJE - Panouri sandwich
Montaj panouri GAMA ALLIANCE
Montaj pe orizontală
Înainte de aşezarea panourilor, se fixează perfect rebordul (AF BN) dacă acesta este prevăzut.
Fixarea profilelor de capăt (oferite la comandă de Arval) trebuie făcută în concordanță cu tipul suportului (2 fixări de
profilul-suport).
Introducerea unei garnituri de etanşare (20 x 10 mm) pe partea verticală a rebordului, posterior panoului (garnitura
nu este furnizată de AMC ROMANIA) şi, de asemenea, pe reazemele de la baza închiderii.
Montarea primului panou, prin împingere în profilul de capăt iar nutul trebuie orientat întotdeauna în jos.
Montarea plăcuțelor de fixare şi a panoului se realizează cu una sau două fixări transversale, în funcţie de eforturile de
sucţiune ce trebuie preluate.
Se asigură etanşarea capetelor panourilor pe profilul feder cu două cordoane de silicon înainte de îmbinarea panouri-
lor.
Aşezarea celui de-al doilea panou.
Verificarea îmbinării şi a orizontalităţii.
Fixarea celui de-al doilea panou ş.a.m.d.

PRINDERE VERTICALA
Introducerea garniturilor de etanşare (20 x 10 mm) pe structura portantă.
Fixarea panourilor folosind plăcuţa dreaptă (200 x 30 mm).
Se completează cu termoizolaţie rostul dintre panouri.
Etanşarea panourilor faţă de mediul exterior se face cu garnituri de etanşare din PVC (10 x 5 mm), sub piesa de îmbi-
nare a panourilor (AF JVP).
Fixarea piesei de îmbinare AF JVP prin nituire sau cu şuruburi de plăcuţa dreaptă B.
UNGHIURI

UNGHI EXTERN
Panoul HAINAUT LISS IW 1001 FN V/H,
PROMLINE IW 1001 MN V/H, având lungimea
maximă de 5 m, α : standard 900 .
(Pentru altele : cereţi consultanţă).
Grosimea maximă a panoului este de 60 mm.

Se va centra la fixare.

Ra

m
Panoul HAINAUT LISS IW 1001 FN V/H*, ini
m
PROMLINE IW 1001 MN V/H**, având ă:
50
lungimea maximă de 4 m, 0m
α : standard 900 . (Pentru altele : cereţi m
consultanţă). Grosimea maximă a
panourilor : * de la 40 la 100mm şi
COLŢAR CURB ** de la 60 la 80 mm.
PANOUL ESTE LIVRAT ÎNTREG
Tăierile se pot realiza pe toată lungimea panoului.

25
BARDAJE - Panouri sandwich
Montaj panouri PROMISTYL FEU 3506 I V/H
Montaj pe verticală
Panourile sunt montate vertical:
• De jos în sus, îmbinarea este de tip nut şi feder.
Reazemul
• Sensul de montaj al panourilor trebuie să fie contrar sensului vântului. intermediar
trebuie să
aibă
minimum
60mm
PROFIL SUPORT
AF PS1

Oţel galvanizat
Lungime maximă: 5m
Grosime 1.50 mm

93o

AF BN-LS1

D
Faţa vopsită
A
B 93°

30 135°
45°

Reazemul 15
de capăt
trebuie oţel galvanizat prevopsit
să aibă Lungime uzuală 3m sau 6m
minimum
40 mm
TIP

PROFIL DE CAPĂT - AF PD PLACUŢA


Lungime minimă – 75 mm DE FIXARE
Lungime maximă:
5000 mm
Grosime : 2 mm

Grosime panou
Y* - se va
Y* realiza în
funcție de
tipul
Grosime 1,50 mm
panoului

26
BARDAJE - Panouri sandwich
Montaj panouri PROMISTYL FEU 3506 I V/H
Montaj pe verticală

Înainte de aşezarea panourilor, se fixează perfect rebordul pe profilul suport.


Introducerea unei garnituri de etanşare (20 x 10 mm) pe partea verticală a rebordului, posterior panoului.
Fixarea profilelor de capăt (oferite la comandă de Arval) trebuie făcută în concordanță cu tipul suportului (2 fixări de
profilul-suport).
Montarea primului panou, prin împingere în profilul de capăt.
Montarea plăcuțelor de fixare şi a panoului se realizează cu una sau două fixări transversale, în funcţie de eforturile de
sucţiune ce trebuie preluate.
Aşezarea celui de-al doilea panou.
Verificarea îmbinării şi a verticalităţii.
Fixarea celui de-al doilea panou ş.a.m.d.

Aspect interior al închiderilor cu panouri PROMISTYL FEU.

27
BARDAJE - Panouri sandwich
Montare panouri PROMISTYL FEU 3506 Bi

Panourile sunt montate orizontal:


Montare pe orizontală
• De jos în sus, îmbinarea este de tip nut şi feder.

Reazemul de îmbinare
Reazemul în direcţie transversală,
intermediar trebuie să aibă mini-
Reazemul de
trebuie să mum e+70mm
capăt trebuie
aibă mini-
să aibă mini-
mum 60mm
mum 40 mm

ÎMBINARE VERTICALĂ AF JVF PROFIL DE ÎMBINARE PLACUȚĂ DE


oţel galvanizat prevopsit PENTRU ROSTUL DE FIXARE
grosime 0.75 mm DILATARE DINTRE
lungime maximă 5m PANOURI- AFDP
lungime 3 sau 6 m Z
X
Y
Grosime panou U

Grosime 0,75mm ;
Lungime uzuală 3 sau 6 m
X, Y, Z, U - la cerere Grosime 1.5mm

28
BARDAJE - Panouri sandwich
Montaj panouri PROMISTYL FEU 3506 Bi
Montaj pe orizontală
Înainte de aşezarea panourilor, se fixează perfect rebordul (AF BN) dacă acesta este prevăzut.
Fixarea profilelor de capăt (oferite la comandă de Arval) trebuie făcută în concordanță cu tipul suportului (2 fixări de
profilul-suport).
Introducerea unei garnituri de etanşare (20 x 10 mm) pe partea verticală a rebordului, posterior panoului (garnitura
nu este furnizată de AMC ROMANIA) şi, de asemenea, pe reazemele de la baza închiderii.
Montarea primului panou, prin împingere în profilul de capăt iar nutul trebuie orientat întotdeauna în jos.
Fixarea plăcuţelor de fixare şi a panoului se realizează cu una sau două fixări transversale, în funcţie de eforturile de
sucţiune ce trebuie preluate.
Se asigură etanşarea capetelor panourilor pe profilul feder cu două cordoane de silicon înainte de îmbinarea panouri-
lor.
Aşezarea celui de-al doilea panou.
Verificarea îmbinării şi a orizontalităţii.
Fixarea celui de-al doilea panou ş.a.m.d.

PRINDERE VERTICALĂ
Introducerea garniturilor de etanşare (20 x 10 mm) pe structura portantă.
Fixarea panourilor folosind plăcuţa dreaptă (200 x 30 mm).
Se completează cu termoizolaţie rostul dintre panouri.
Etanşarea panourilor faţă de mediul exterior se face cu garnituri de etanşare din PVC (10 x 5 mm), sub piesa de îmbi-
nare a panourilor (AF JVP).
Fixarea piesei de îmbinare AF JVP prin nituire sau cu şuruburi de plăcuţa dreaptă B.

29