Sunteți pe pagina 1din 1

Funcțiile sintactice ale pronumelui nehotărât:

N-subiect:Unii s-au înşelat în privința lui.


Fiecare face ce poate.
-nume predicativ:Problemele sunt altele.
Ac:-complement direct: Căutați pe un oarecare?
-complemebt prepozițional:Vorbea despre fiecare cu emotie in glas.
-c.c.de loc:Am mers la fiecare.
S-a oprit lângă altcineva.
-c.c.mod:Visa ca unul,ca altul...
-atribut:Premiile pentru fiecare au fost acordate.
D.:-Unuia i -a fost teamă.
Pot spune asta oricui.
G.:-atribut:Problema unora e că se grăbesc.
Când se acordă cu substantivul in gen număr şi caz,pronumele devine
adjectiv pronominal nehotărât şi are funcția sintactica de atribut.
Atenție !!! Pronumele nehotăŕât în G stă pe lângă un substantiv
modificându-şj forma:problema fiecăruia,carrea unuia..
In schimb,adectivul pronominal nehotărat nu-şi modifucă forma şi stă
de cele mai multe ori în fața substantivului determinat:multe
cărți,unui om,altei persoane,etc.