Sunteți pe pagina 1din 45

Cod document

Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 1/45
Document: Memoriu tehnic

SEITV-2010-11

INSTALATII ELECTRICE SI DE CURENTI SLABI LA

Sistem complex de securitate la BANCA SA, Strada 1, nr.1,


Ploiesti
- SISTEM DE SECURITATE -

EXECUTANT: S.C. Sinvex Multiservice S.R.L.


BENEFICIAR: BANCA S.A.
COD PROIECT: SEITV-2010-11

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 2/45
Document: Memoriu tehnic

PROIECT TEHNIC

Titlul lucrării:
Sistem complex de securitate la BANCA SA, Strada 1, nr.1, Ploiesti

Cod lucrare: SEITV-2010-11

Beneficiar: BANCA SA

Termen de predare proiect: 18/04/2011

Data: 10/04/2011

Responsabil proiect: ing. Anastasescu Daniel

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 3/45
Document: Memoriu tehnic

BENEFICIAR: BANCA S.A.


DENUMIREA PROIECTULUI: Sistem complex de securitate la BANCA SA,
Strada 1, nr.1, Ploiesti

SPECIALITATEA

SISTEME DE SECURITATE
COD: A11-PS-01
FAZA: PTh-DE

Rev Descrierea modificarii ELABORAT VERIFICAT APROBAT


(dupa caz cod Fisa de modificare) Data,Semnat. Data,Semnat. Data,Semnat.

0 -

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 4/45
Document: Memoriu tehnic

CUPRINS
1. GENERALITATI
1.1. Obiectul proiectului
1.2. Baze de proiectare
1.3. Elemente privind constructia

1. Date despre obiectiv


2. ELEMENTE DE ANALIZA DE RISC
Analiza calitativa
Din punct de vedere procesual:
Din punct de vedere fizic:
Deficiente si situatii cu caracter general:
Posibilitati si situatii/tentative de efractie, furt, jaf armat:
Din punct de vedere informational:
Din punct de vedere al personalului:
Evaluarea si tratarea riscului
3. MEMORIU TEHNIC
3.1. Considerente si cerinte legale
3.2. ELEMENTE DE PROTECTIE MECANICA
3.3. SUBSISTEME DE EFRACTIE SI CONTROL ACCES
3.3.1 Descrierea functionarii sistemelor proiectate
3.3.2 Componenta tabelara a sistemului combinat de efractie/acces
Tabelului de adresare sistem detectie si semnalizare efractie :
Alimentarea cu energie electrica
Operarea sistemului
3.3.3. CALCULUL ENERGETIC EFRACTIE
3.4. Subsistem de supraveghere cu televiziune în circuit
închis (TVCI);
3.4.1. Introducere. Prezentare generala.
3.4.2. Considerente legale
3.4.3. Situatia proiectata
3.4.3 Specificatii tehnice echipamente
3.4.3.1. Camere video IP, pentru interior VCC-HD2100P;
Brend: SANYO
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 5/45
Document: Memoriu tehnic

3.4.3.2. Camere video IP, pentru exterior VCC-HD2100P;


3.4.3.3. Standard SNVR (pentru reteua generala de camere IP);
3.4.3.4. TS-659 Pro -NAS – echipament extensie stocare pe suport HDD
3.4.4.Componente subsistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit
inchis
Tabel cu repartizarea camerelor video pe zone de supraveghere:
3.5. Subsistem de intercomunicatii de securitate.
3.5.1. Videointerfon
3.5.2. Interfon ghisee casierii
3.5.3. Comunicatoare de conectare la dispeceratul de monitorizare
4. Instructiuni de realizare a circuitelor de interconectare
5. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
5.1. Factorii de risc la executia lucrarii si masuri de prevenire a accidentelor de munca
si a imbolnavirilor profesionale
5.2. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI
LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE
Gestionarea deşeurilor
Deşeuri nereciclabile
Alte precizari
5.3. Echipamente tehnice utilizate
5.4. Obligatiile executantului
5.5. Obligatiile beneficiarului
5.6 Legislatia de securitate a muncii
6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR
7. NORME DE EXPLOATARE SI INTRETINERE
7.1 Personalul de exploatare
7.2 Norme de exploatare
7.2.1 Limite de functionare si acces
7.2.2 Durata functionarii sistemului
7.2.3 Registrul de evidenta al sistemului
7.3 Norme de intretinere
7.3.1 Intretinerea curenta
7.3.2 Revizie generala
7.4. Criterii de acceptare a instalatiei
7.5. Modul de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei in cazul defectării
sistemului de securitatate

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 6/45
Document: Memoriu tehnic

4. GENERALITATI

1.1. Obiectul proiectului


Prezentul proiect trateaza la nivel PTh-DE. instalatiile de curenti slabi – Sistem
complex de securitate la unitatea bancara BANCA SA, din Ploiesti, Str.1, Nr.1.
si anume:
- subsistem de detectie si semnalizare la tentativa de efractie si agresiune;
- subsistem de detectie si semnalizare la început de incendiu;
- subsistem de control electronic al accesului;
- subsistem de supraveghere cu televiziune în circuit închis (TVCI);
- subsistem de intercomunicatii de securitate.

1.2. Baze de proiectare


La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:
- Tema de proiectare;
- Proiectele de ahitectura si de instalatii aferente cladirii puse la dispozitie de
beneficiar;
- Legea 333/2003 si HG 1010/2004 – Anexa 3 pentru proiectarea si realizarea
sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei;
- HG 1698/2005 privind modificarea anexei nr.3 la HG 1010/2003;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr, 333/2003;
- Legea nr.40/2010 privind modificarea legii nr.333/2003.
- I 18/2-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si sistemelor de alarmare contra efractiei din cladirile civile si de productie;
- Seria de standarde europene din seria EN 50130;
- Alte norme si directive europene din domeniu, adoptate si in Romania
- Manual de curs: Proiectant Sisteme de Securitate, cod: 214319, ARTS.

1.3. Elemente privind constructia

2. Date despre obiectiv

Obiectul proiectului îl constituie propunerea si argumentarea unei solutii tehnice pentru


un sistem tehnic de alarmare împotriva efractiei si un sistem de alarmare la incendiu pentru
un obiectiv din categoria institutiilor bancare.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 7/45
Document: Memoriu tehnic

Sediul obiectivul care urmează a fi protejat este prezentat în cele două planse
alăturate si are următoarele caracteristici generale:
- Va fi realizat într-o clădire nouă, cu regim de constructie P+E;
- Clădirea va fi amplasată la intersectia străzilor Strada 1 si Strada 2, lipit de o clădire
existentă, cu regim de constructie P+4E, cu destinatie spatiu de birouri;
- Vecinătătile sediului:
 la nord – o grădină proprietate particulară, de care este delimitat printr-un gard
realizat din plasă bordurată cu h=2,5m, fără supraînăltare, sprijinit pe stâlpi
metalici cu profil pătrat 50x50x2mm montati la fiecare 2,5m. Între gard si zidul
sediului se află un trotuar pavat cu pavele decorative;
 la est – clădire de birouri cu regim de înăltime P+4E;
 la sud – Strada 2, de care este delimitată prin trotuar pentru circulatie pietonală;
 la vest - Strada 1, de care este delimitată prin trotuar pentru circulatie pietonală.
Perimetrul este închis la extermitatea de nord, pe laturile de est si vest, cu
segmente de gard realizate din plasă bordurată cu h=2,5m, fără supraînăltare,
după cum este reprezentat în plan parter.
- Accesul pietonal se realizează pe latura de sud, din Strada 2, printr-o usă dublă,
realizată din tâmplărie metalică si spatii vitrate de mari dimensiuni;
- Obiectivul este prevăzut cu garaj pentru masina de transport valori, cu acces de pe
latura de sud, din Strada 2. Garajul este dotat cu o usă metalică, cu rulare sub tavanul
garajului, pe sine de ghidare. Usa este automatizată, cu comandă prin telecomandă
sau cu actionare manuală, doar din interior, în caz de lipsă tensiune de retea. S-a
prevăzut o cale de transferare a valorilor între garaj – masina de transport valori si
casierie, cu iesire din garaj prin usa practicată în peretele dintre garaj si casierie si cu
circulatie doar prin zonele interioare ale spatiului destinat casieriei;
- Peretii exteriori sunt realizati din cărămidă cu grosimea de 25cm, sprijiniti pe o
structură de rezistentă realizată din stâlpi si grinzi din beton aramat;
- Etajul este construit pe aceeasi structură de rezistentă, la care se adaugă stâlpii de
sprijin pentru terasa circulabilă, delimitată de balustradă spre golul de la parter;
- Peretii interiori sunt realizati din zidărie usoară (15cm grosime), cu usi decorative din
tâmplărie metalică. Exceptie fac zidurile si usile din zona casieriei;
- Spatiile vitrate sunt realizate din tîmplărie metalică, cu geamuri termopan si dublă
deschidere. Exceptie geamurile de la holul de intrare, de la garajul auto si de la
ghiseele de casă;

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 8/45
Document: Memoriu tehnic

- În birouri se va monta tavan fals casetat, montat pe tije de 50 cm, cu exceptia


tezaurului si a garajului de valori. Plafonul în zona terasei circulabile de la etaj va fi
acoperit cu tavan fals nevizitabil, montat la 50cm sub plafon;
- Înăltimea camerelor este de 4m, atât la parter cât si la etaj;
- Programul de lucru cu publicul este între orele 09.00 – 17.00;
- Programul de lucru pentru angajati este între orele 08.00 – 19.00, program acoperit
prin decalarea programului anumitor angajati;
- Programul de realizare a curăteniei este între orele 07.00 – 09.00 si 17.00 – 19.00 si
se realizează sub supravegherea agentului de pază;
- Paza sediului este asigurată în intervalul 07.00 – 19.00 de un agent de pază de la
firma care asigură si monitorizarea / interventia în caz de eveniment. În intervalul
19.00 – 07.00 paza obiectivului se realizează exclusiv prin intermediul sistemului de
securitate.

La parter sunt delimitate următoarele spatii:


- Holul de intrare cu dublu rol de windfang si zonă pentru operatiuni bancare automate;
- În holul de intrare este instalat un punct pentru operatiuni în regim Self Banking dotat
cu un bancomat si o statie PC pentru tranzactii On Line. Programul de lucru al
punctului Self Banking este între orele 07.00 – 23.00;
- Alimentarea bancomatului se realizează din interiorul biroului IT de către
reprezentantul firmei concesionare, doar în prezenta unei persoane autorizate din
partea beneficiarului;
- Tot din biroul IT există o usă de acces în sala serverelor, care găzduieste si
echipamentele de comunicatii (telefonice, internet, radio etc.);
- Pentru operatiuni cu numerar sunt prevăzute două ghisee de casă, dotate cu sertar de
transfer monetar;
- Serviciul casierie dispune de următoarele spatii, grupate în coltul de sud-vest al
parterului:
 tezaur;
 sală de numărare;
 coridor de trecere spre hol parter;
 sală de preluare numerar la transferul între bancă si masina de transport valori;
 garajul de valori;
 ghiseele de casă.
- În cazul situatiilor care impun acest lucru, se poate folosi sala de întâlniri de la parter
(prezentare oferte, negocieri – contracte etc.);
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 9/45
Document: Memoriu tehnic

- Tot la parter este situat biroul Casierului sef si un oficiu destinat pentru angajatii băncii;
- Agentul de pază stationează întro zonă situată vizavi de ghiseele de casă, fără a avea
la dispozitie un spatiu delimitat (cameră);
- Operatiunile cu clientii persoane fizice se desfăsoară, de regulă, în spatiul deschis de
la parter, delimitat prin mobilier. Pentru anumite activităti care impun un grad sporit de
confidentialitate se pot folosi cele două birouri de negocieri de la etaj;
- Clientii în asteptare au la dispozitie holul de la parter si acces la cele 2 grupuri
sanitare.

La etaj sunt delimitate următoarele spatii:


- Birouri conducere, cu biroul secretariat între ele;
- Biroul contabilitate;
- 3 birouri ale angajatilor;
- Sala de semnare a contractelor;
- Două birouri de negocieri;
- Un oficiu la dispozitia personalului propriu;
- O sală cu destinatie de arhivă curentă, din care se obtine accesul si în arhiva pe
termen lung a băncii;
- Pentru personal si clienti sunt disponibile două grupuri sanitare;
- Terasă circulabilă, protejată cu balustradă spre golul de la parter.

Accesul între parter si etaj se face pe o scară prevăzută cu spatii vitrate pe palierul
dintre cele două nivele si la etaj.
Acoperisul se presupune a fi de tip terasa circulabila, avand deasupra golului de la
etaj un luminator tip cupola realizat din tamplarie netalica cu geam securizat.
Pentru realizarea desfumarii, in cupola au fost integrate arhitectural si constructiv trei
trape de desfumare de 1,2 x 1,20 m fiecare. La cererea beneficiarului aceste trape trebuie
sa realizeze si fuctia de ventilatie in cazul in care sistemul de ventilatie nu face fata.

5. ELEMENTE DE ANALIZA DE RISC

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 10/45
Document: Memoriu tehnic

Pentru proiectarea sistemului comlex de securitate este necesra o analiza si evaluare


a principalelor amenintari la adresa obiectivului si functionalitatilor specifice acestuia, in cazul
nostrum o unitate bancara de nivel mediu, urmata de stabilirea masurilor de diminuare a
efectelor nedorite care trebuie sa stea la baza structurarii si dimensionarii acestuia.
Pentru ca o analiza serioasa de risc pentru un astfel de obiectiv este destul de
elaborioasa si este facuta de regula de catre specialisti in domenii la cerea si comanda
bancii, pe baza unor normative specifice domeniului si date de regula cu character cel putin
confidential, vom face doar cateva elemente de analiza de risc legate strict de situatia
concreta data si care sa evidentieze necesitatea si nivelul masurilor de securitate adoptate in
proiect.

Analiza calitativa

La efectuarea unei analize preliminare a riscurilor se recomandă: luarea în calcul a


tuturor scenariilor şi situaţiilor care pot conduce la apariţia unui pericol; evaluarea
potenţialelor consecinţe şi dezvoltarea unei strategii de management a riscului.
Aceste strategii ajută la proiectarea unui sistem mai sigur, mai eficient şi mai ieftin.
Analiza scenariilor se face în funcţie de gravitatea pericolului.
Scopul este eliminarea pericolelor cu un grad ridicat de risc şi reducerea, pe cât
posibil, a pericolelor cu grad mediu şi scăzut de risc.
Pentru aceasta, pe baza datelor furnizate de beneficiar si a statisticilor privind
infractionalitatea specifica, facem urmatoarea determinara si clasificare calitativa a risurilor
de securitate specifice obiectivului bancar, cu o indexare necesara in trasabilitatea prezentei
analize de risc:
Riscurile sistemului de securitate bancara pot fi incadrate functie de urmatoarele
elemente, sisteme sau activitaiti cu relevanta asupra amenintarilor si vulnerabilitatilor
specifice obiectivului:

Din punct de vedere procesual:

- B0: Implementarea regulamentului de functionare specific unitatii bancare;


- B1: regimul de functionare cu si fara acces clienti;

Existenta si eficacitatea procedurilor interne referitoare la:


- p1: paza interna si tratarea evenimentelor de securitate specifice;
- p2: asigurarea serviciilor de monitorizare si interventie rapida;
- p3: asigurarea serviciilor de mentenanta si service a sistemelor de securitate;
- p4: asigurarea serviciilor de comunicatii externe, telefonie, internet;
- p5: asigurarea serviciilor de mentenanta si sevice a elementelor de constructie, a
instalatiilor, elementelor de securitate mecanica, echipamente, etc.;

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 11/45
Document: Memoriu tehnic

- p6: verificarea, recrutarea, pregatirea si specializarea personalului angajat;


- p7: manipularea si pastrarea valorilor;
- p8: culegerea, manipularea si pastrarea datelor cu caracter confidential si/sau secret de
serviciu;
- p9: intocmirea, manipularea si pastrarea documentelor;
- p10: actiune si tratare a evenimentelor cu caracter de intreruperi accidentale totale sau
partiale a activitatii din cauze tehnice, dereglari functionale sau sabotaje;
- p11: actiune, tratare si restabilire in cazul situatiilor de urgenta, incendiu, accidente, etc;
- p11: actiune si tratare a evenimentelor cu caracter de catrastrofa naturala si restabilrea
post-catrastrofa;

Din punct de vedere fizic:

Deficiente si situatii cu caracter general:

- f1: amplasarea constructiei lipita in zona de est cu o cladire de birouri cu regim de


inaltime mai mare, P+4;
- f2: existenta unui spatiu de separatie fata de o gradina proprietate privata de numai 2,5 m
si un gard relativ usor;
- f3: acoperisul terasa circulabila cu luminator, trape de desfumare si eventuale iesiri si
echipamente ale sistemelor de instalatie (pluviale, de ventilatie, etc);
- f4: necesitatea asiurarii accesului pe acoperisul terasa circulabila pentru operatiuni de
inretinere, mentenanta si service;
- f5: necesitatea asiurarii accesului clientilor la punctual de lucru pentru operatiuni în regim
Self Banking, in afara programului cu publicul al bancii;
- f6: incendiu;
- f7: blocarea/intarzierea evacuarii personalului si/sau bunurilor in caz de urgenta;
- f8: blocarea/intarzierea accesului echipajelor de interventie in caz de urgenta;
- f9: inundatie locala;
- f10: emanate de gaze toxice (CO) in garaj;
- f11: capacitate insuficienta de memorare si stocare a informatiilor/evenimentelor
evidentiate in cadrul sistemelor de securitate electronica, detectie si semnalizare la
efractie, incendiu, control acces si supraveghere video;

Posibilitati si situatii/tentative de efractie, furt, jaf armat:

- j1: atac armat prin usa principala de acces pietonal in timpul programului;
- j2: atac armat prin usa garajului in timpul programului de lucru si/sau al efectuarii
transferului de valori;
- j2: atac armat prin usa garajului in timpul programului de lucru si/sau al efectuarii
transferului de valori;
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 12/45
Document: Memoriu tehnic

- j3: tentativa de furt al bacomatului;


- j4: tentativa de patrundere prin si/sau acces pe acoperisul terasa;
- j5: tentativa de patrundere prin ferestrele de la parter sau etaj;
- j6: tentativa de patrundere prin peretii despartitori fata de cladirea invecinata de la est;
- j7: tentativa de patrundere prin peretii tezaurului;
- j8: atac armat asupra casieriei;
- j9: furt de valori din tezaur;
- j10: furt de valori din zona de transport si manipulare valori;
- j11: furt de valori din casierii;
- j12: tebtativa/furt de documente/informatii cu caracter confindential si/sau secret de
serviciu din arhiva, birouri adminidtrative, camera IT, server;
- j13: tentativa de sabotaj a echipamentelor sistemului de detectie si avertizare la efractie
si/sau incendiu;
- j14: patrundere prin efractie de pe acoperisul terasa;
- j15: patrundere prin efractie prin patrundere prin ferestrele/vitrajele de la parter sau etaj;
- j16: patrundere prin efractie in birouri, arhiva, camera IT, server;

Din punct de vedere informational:

- I1: fluxul informational operational intern (de lucru cu clientii si intre compartimente in
timpul programului);
- I2: fluxul informational operational de interconectare cu sistemele de comunicatii externe
ale sistemulu privat interbancar, national si/sau international;
- I3: fluxul informational al sistemelor securitate la nivel local sau extern (monitorizare
centralizata la unitatile ierarhic superioare ale bancii, dispecerate locale de monitorizare si
interventie, etc.);
- I4: platforme de prelucrare informationala tehnologica, de securitate si de retea LAN;
- I5: lucru combinat de tip “on line” si “off line”;

Din punct de vedere al personalului:

- o1: personal insuficient;


- o2: personal testat medical/psihologic si verificat infractional insuficient;
- o3: personal calificat, specilizat si testat periodic insuficient din punct de vedere
profesional, al NTS, interventiei in caz de situatii de urgenta si de securitate;
- o4: personal neloial si prost cointeresat;
- o5: personal interesat de valorile/informatiile vehiculate in obiectiv;
- o6: personal aflat sub amenintari de tip terorist si/sau de sabotaj de mica intensitate;

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 13/45
Document: Memoriu tehnic

- o7: personal prezant la lucru in stare de incapacitate temporara de lucru cauzata de


starea sanatatii, stres, oboseala, consum de medicamente cu efecte asupra capacitatii de
lucru, alcool sau substante halucinogene;
- o8: programare/setare insuficienta si/sau necorespunzatoare a sistemelor de securitate
electronica;
- o9: interventie neautorizata asupra sistemelor de securitate electronica si/sau mecanica
existente;

Evaluarea si tratarea riscului

Evaluarea cantitativa a riscurilor prezentate se considera a fi facuta de catre


specialistii beneficiarului sub consilierea proiectntului general (constructii, instalatii) si a
proiectantului sistemului de securitate, pe baza unor criterii tehnico economice si metode
proprii.
Concluziile si variantele de tratare a riscului au fost prezentate factorilor de decizie ai
beneficiarului care au stabilit solutiile tehnico-economice ce urmeaza a fi puse in practica.
In capitolul urmator prezentam elementele de tratare a riscului care au stat la baza
prezentului proiect de securitate.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 14/45
Document: Memoriu tehnic

6. MEMORIU TEHNIC

3.1. Considerente si cerinte legale

Conform HG 1010/2004 – Anexa 3 pentru proiectarea si realizarea sistemelor tehnice


de protectie si de alarmare impotriva efractiei, Cap.X, SECŢIUNEA 1: Unităţile financiar-
bancare, art.35 si 36, stabileste structura minima a sistemului de alarmare impotriva efractiei
pentru unitati bancare, si anume (citat):

“Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are


următoarea componenţă:
a)subsistemul antiefracţie: va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu
valori.
Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puţin 30
de zile, a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare,
posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.
Zonele de importanţă se protejează prin detectori cu principii diferite de funcţionare,
inclusiv cu senzori tip "capcană" neprecizaţi în proiect.
De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri trebuie să dispună de
elemente de semnalare a pericolului şi de coduri personalizate de acces în sistem;
b)subsistemul de control acces: limitează accesul persoanelor neautorizate în
spaţiile importante, memorează în timp real, pentru minimum 30 de zile, accesările
punctelor de control şi permite deschiderea din interior în caz de calamităţi;
c)subsistemul de televiziune cu circuit închis supraveghează zonele de acces
în unitate, imagine frontală - vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul şi de
vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele.
(1)Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 m se
prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenţă
corespunzătoare Standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte
elemente de securitate mecanică.
(2)Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele
de rezistenţă prevăzute de Standardul european ENV 1627.
(3)Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de
rezistenţă conform tipurilor de purtători de date, conform Standardului european SR
EN 1047.
(4)Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de
rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 15/45
Document: Memoriu tehnic

(5)Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie


să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN
1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate.”

In proiect au fost luate in considerare cu prioritate a acestor cerinte legale, correlate si


completate cu cerintele beneficiarului si concluziilor analizei de risc.

3.2. ELEMENTE DE PROTECTIE MECANICA

In acest capitol prezentam si solutii si echipamente legate de structura constructive a


cladirii, compartimentarii si amenajarilor interioare:

OBS.: se va face prezentarea in concordanta cu indexarea facorilor de risc de


referinta din cap. 3.1., care au dus la respectiva solutie (tratare factori de risc).

- j1 : Se muta punctual de paza din fata casieriilor in fata usii de intrare principale (vezi PD
01) pentru supravegherea cu predilectie a accesului in banca. Aceasta masura nu elimina
necesitatea patrularii in interiorul cladirii conform regulamentului de protectie sipaza al
bancii.
- j1 : Se instaleaza o usa rotativa de inalta securitate, U2, intre holul de intrare destinat si
operatimilor de self banking si holul central al bancii.
Solutia de implementare este o usa Tourlok de productie BOOM EDAM Security Access, cu
datele tehnice si instructiunile de montaj din brosurile anexate.

- J2.:Garajul este dotat cu o usă metalică, cu rulare sub tavanul garajului, pe sine de
ghidare. Usa este automatizată, cu comandă electrica prin buton inchis/deschis si cu
actionare manuală, doar din interior, în caz de lipsă tensiune de retea.
Solutia tehnica este lasata la latitudinea executantului cu avizul beneficiarului, cu restrictia de
respectare a ceritelor normativelor in vigoare.

- j3: Bancomatul va fi ales si fixat rigid in placa de beton a podelei parterului conform
cerintelor normativului EN1143;
- j4: Accesul pe acoperis se asigura doar din exterior printr-o scara metalica precazuta cu
protectie impotriva caderii si cu primul tronson retractabil si asigurat;
- j5: Ferestrele si toate suprafetele vitrate de la parter (pana la inaltimea de 3 m), inclusiv a
ferestrei dintre garaj si holul de intrare, vor fi costruite conform cerintelor EN356 cu
rezistenta marita la atacuri nanuale si geamurile acoperite cu folie antiefractie,
- j7: Fata de solutia constructive prezentata initial cu pereti de 30 cm in zona tezaurului, se
recomanda supradimensionarea acestora la cel putin 40 cm, sau blindarea interioara cu
structuri netalice acreditate conform derintelor EN 1143;

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 16/45
Document: Memoriu tehnic

- j8: Ghiseele casieriilor trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de
standardele EN1063 si EN1522, geamurile acoperite cu folie antiefractie si antiglont si
prevazute cu sertare de transfer indirect, ansamblul trebuind sa corespunda clarei M4 de
rezistenta la glont pevazuta de DIN 52290 partea 2;
- j8: Toate usile din zona de transfer valori, U3 la U8, trebuie sa aiba cel putin una din
clasele de rezistenta precizare de EN1627 si sa fie dotate cu sistem de control acces
unisens sau dublusens.
- j9: usa tezaurului trebuie sa fie blindata si prevazuta cu incuietori de securitate conform
EN1143 si SR EN 1303 si sistem de monitorizare si comanda electromecanic care sa
permita accesul pe baza de cifru si/sau cartela;
- j12, j16: Usa camerei IT si server vor respecta regimul usilor din zona de manipulare
valori (j8), containerele si dulapurile de date trebuie sa aiba clasa de rezistenta conform
EN1047;
Pentru toate elementele de securitate mecanica, clasa de rezistenta va fi stabilita din
considerente tehnico economice de catre beneficiar, darn u mai mica decat cea recomandata
de normele prezentate;

3.3. SUBSISTEME DE EFRACTIE SI CONTROL ACCES

Din analiza de risc si a variantelor de implemantare disponibile, se adopta solutia de


securitate integrata ADVISOR MASTER TOTAL SECURITY SISTEM, prezentat in
posterul anexat, softul de integrare tip ALLIANCE si echipamentele din seriile ATS si FP
oferite de compania UTC Fire & Security.
Datorita specifitatii echipamentelor alese, cu functii integrate commune de detectie si
avertizare la efractie si control acces, subsistemele:
- subsistem de detectie si semnalizare la tentativa de efractie si agresiune;
- subsistem de control electronic al accesului;
vor fi tratate in acelasi subcapitol.

3.3.3 Descrierea functionarii sistemelor proiectate

La detectarea unei incercari de patrundere prin efractie, in oricare din


compartimentarile protejate, pe baza semnalelor transmise de un element de detedtie,
centrala semnalizeaza optic si acustic acest lucru.
Automat, centrala comanda semnalizarea acustica locala, prin sirenele interioare si
sirena autoprotejata cu flash. Totodata centrala echipata redundant cu un apelator telefonic si
o interfata de comunicare TCP/IP, transmite semnale la dispeceratul de monitorizare si
interventie.
Unitatile de control acces permit traficul controlat in zonele stabilite in urma analizei de
risc si prezentate in PD01.
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 17/45
Document: Memoriu tehnic

Unitatea principala combinata efractie/control acces (UCE) proiectata este ATS 4500,
cu 16 zone programabile, extensibile la 256, 16 partitii, pana la 65000 coduri utilizator cu
extensie dememorie ATS1832, 1000 de evenimente memorate, ceas de timp real, accepta
16 unitati de tip RAS si 15 DGP, putand controla pana la 16 usi standard si 48 usi inteligente.
Pentru acoperirea conectarii echipamentelor de detectie si semnalizare al efractie
necesare si controlul acces al usilor stabilite anterior ca fiind in mod necesar dotate cu astfel
de sistem, pe buss-ul RS485 al UCE au fost conectate, distribuit in cladire, urmatoarele
echipamente de tip DGP si RAS:
- 6 interfete tip ATS1250 de control a pana la 4 usi, cu 16 zone de efractie, 4
relee de actionare usi, si conectarea pe basul RS485 local a pana la 16 cititoare
SmartCard.
- 3 expandoare ATS1201 cu 8 zone, extensibile la 32 prin module ATS1202 de
cate 8 zone, 8 iesiri programabile si o iesire de sirena.
- 8 tastaturi ATS1116 (RAS), cu afisaj LCD 4x16 caractere, cititor de proximitate
SmartCard incorporate, 4 taste de naviagre meniu, taste aditionale de functii,
buzzer, iesire comanda Yala si intrare de buton de iesire, corespunzatoare
celor 8 partitii stabilite prin tema de proiectare.
- Solutia asigura stabilitatea si implementarea facila si sigura a cerintelor si
drepturilor de acces si de gestionare/acordare a activarii si dezactivarii fiecarei
partitii in parte.
Pentru controlul accesului au fost prevazute:
- cititoare de cartele de proximitate tip ATS 1192, SmartCard, conectabile pe bass
RS485 al interfetelor ATS1250;
- butoane manuale de cerere iesire;
- butoane manuale de EMERGENTA;
Datele tehnice detaliate ale echipamentelor folosite sunt prezentate in fisele tehnice
anexate.
Stabilirea zonelor protejate a fost facuta de comun acord cu beneficiarul. in
conformitate cu cerintele minime cerute de normele in vigoare si in functie de configuratia
localului si cerintele de securitate ale acestuia.
Centrala computerizata de tip conventional primeste semnale de la o retea de detectie
realizata cu :
- detectoare PIR normale,
- detectoare dual antimasking;
- bariere liniare IR de exterior;
- detectoare volumetrice de exterior cu camera video incorporate;
- detectoare de soc,
- detectoare de inundatie,
- detector de CO,
- contacte magnetice normale, heavyduty si miniatura, incorporate in yalele
electromagnetice alese.
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 18/45
Document: Memoriu tehnic

- butoane fixe si pedale de panica.


- butoane radio de panica;
Pentru armarea/dezarmarea sistemului in afara programului de lucru si pentru
armarea/dezarmare a tezaurului de bani si a tezaurului de casete s-au prevazut 3 tastaturi
LCD PC4500 amplasate in camera Dispecerat de la parter si la intrarea in tezaure.
Alarmarea in cazul unei incercari de patrundere prin efractie in partitiile armate se face
in interiorul si exteriorul cladirii prin sirene.
Pentru elementele de detectie care protejeaza zona in care este amplasata tastatura
de armare/dezarmare in softul centralei s-a prevazut o temporizare suficienta pentru
intrarea/iesirea si tastarea codului de armare/dezarmare.
Amplasarea elementelor de detectie este prezentata in partea desenata a volumului.
Zonele de armare/dezarmare sunt prezentate in Tabelul de adresare din cadrul
proiectului,
Cu consultarea beneficiarului au fost stabilite opt partitii, dupa cum urmeaza :

NR. DENUMIRE EXPLICATII


1 SELF BANKING Holul de la intrare intre usile U1 si U2
2 IT si ATM Camerele IT, SERVER, si acces ATM
Camerele din zona de manipulare valori
3 CASIERIE si GARAJ
dintre usile UG si U8
Camerele tezaur de numarare (antetezaur)
4 TEZAUR
separate de usile UT si U7
Restul spatiilor de la parte in afara celor
5 PARTER
alocate partitiilor 1,2 si 3
Camerele DIRECTOR GENERAL,
6 ADMINISTRATIV SECRETARIAT, DIRECTOR ADJUNCT,
CONTABIL SEF de la etaj
7 ARHIVA Camerele de arhiva de la etaj
Restul zonelor de la etaj in afara celor din
8 ETAJ
partitiile 6 si 7

Pentru integrarea sistemului cu sistemele de incndiu si supraveghere video sete


necesara platforma in arhitectura de tip SERVER/CLIENT de tip ALLIANCE.

3.3.4 Componenta tabelara a sistemului combinat de efractie/acces

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 19/45
Document: Memoriu tehnic

Reteaua combinata de detectie la efractie si control acces este realizata cu urmatoarele


echipamente :

Nr. U.
Denumire produs Cod produs Cantit. Producator Obs.
crt. M.
Unitate centrala de control acces si
buc UTC
1 efractie ATS 4500 1
2 Interfata de conectare la PC ATS 1801 buc 1 UTC
3 Interfata de conectare TCP/IP ATS 1809 buc 1 UTC
4 Extensie de memorie 8 MB ATS 1832 buc 1 UTC
5 Modul GSM dual band ATS 7310 buc 1 UTC
6 Interfata de gestiune 4 usi / 16 zone ATS 1250 buc 6 UTC
7 Expandor 8-32 zone ATS 1201 buc 3 UTC
8 Platforma ALLIANCE STANDARD ATS 8320 buc 1 UTC
9 Soft client ATS 8300C buc 3 UTC
10 Tastatura LCD ATS 1116 buc 8 UTC
Cititor cartele de proximitate tip UTC
11 ATS 1192 buc 18
SmartCard
12 Butoane iesire WB9401/SB buc 15 KAC
13 Buton EMERGENTA MCP3A-G buc 18 KAC
Yale electromagnetice cu contact de
37RR-
monitorizare incorporat - Strike ekectric buc 14 EFFEFF
33835E91
14 3500N
Yale electromagnetica cu contact de
14.400-
monitorizare incorporat - Strike electric buc 1 EFFEFF
2010105R11
15 3000N certificat la foc
16 Amortizoare hidraulice DC247 buc 14 ABLOY
17 Detector PIR EV 100 buc 24
18 Detectoare dual antimasking DD477AM buc 12
Detector volunetric de esterior cu MRP 3050S
buc 2 OPTEX
19 camera AN incorporata CAM
Bariera liniara IR, 50 m, 4 spoturi, de
SB450 buc 2 UTC
20 exterior
21 Detector seismic universal WS700 buc 6 UTC
22 Detector de geam spart R5815NT buc 3 UTC
23 Detector de umiditate 5501-M buc 4 UTC
24 Buton de panica 3040-W buc 10 UTC
25 Pedala de panica PP02 buc 2 SECPRAL
Set 2 emitatoare (telecomenzi) + un
receptor, 2 canale, distanta 100m, DWB100H
buc 1 ELMES
numar maxim emitatoare 12,
26 monostabil/bistabil, timp programabil,
27 Detector CO KMD300 buc 1 UTC
28 Sirenă piezo (efracţie) LD95 buc 2 DSC
29 Sirena de exterior autoalimentata CALL buc 1 BENTEL

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 20/45
Document: Memoriu tehnic

Aceste elemente de detectie si semnalizare au rolul de a detecta si semnaliza efractia


in perimetrul protejat si vor fi ampalsate conform planurilor de parter si etaj din PD-01 si
conectate conform schemei bloc prezentate in acelasi desen.

Repartizarea pe zone si partitii se face conform Tabelului de adresare sistem detectie si


semnalizare efractie :
Part. Zona Tip zona Adresa Nivel Denumire (locatie)
5 1 Intrare Pd39 Parter/UCE HOL PARTER - USA INTRARE
2 2 Instant Pd10 Parter/UCE ATM
2 3 Instant Pd11 Parter/UCE IT
2 4 Instant Pd12 Parter/UCE SERVER
5 5 Instant RBpr Parter/UCE PANICA RADIO
2 6 Instant Ds4 Parter/UCE SOC SELF
2 7 Instant Ds5 Parter/UCE SOC ATM
2 8 Instant Ds6 Parter/UCE SOC PERETE ATM
1 9 Intrare Pd9 Parter/UCE SELF BANKING ACCES ATM
1 10 Intrare Y1 Parter/UCE USA INTRARE BANCA
1 10 Intrare Y1' Parter/UCE USA INTRARE BANCA
2 11 24 ORE Tp1 Parter/UCE Tamper UCE
1 17 Intrare Pd8 Parter/EX1 SELF BANKING USA INTRARE
1 18 24 ORE DG1 Parter/EX1 GEAM SPART INTRARE
3 19 Instant CMg Parter/EX1 USA GARAJ
3 20 Instant Bp2 Parter/EX1 PANICA NUMARARE
3 21 Instant Bp3 Parter/EX1 PANICA GARAJ
3 22 Instant Pd7 Parter/EX1 GARAJ
3 23 24 ORE Tp2 Parter/EX1 Tamper EXP1
3 33 Instant Pd4 Parter/EX2 SALA NUMARARE
3 34 Instant Pd5 Parter/EX2 CASA 1
3 35 Instant Pd6 Parter/EX2 CASA 2
3 36 24 ORE Pp1 Parter/EX2 PANICA CASA 1
3 37 24 ORE Pp2 Parter/EX2 PANICA CASA 2
3 38 24 ORE Tp3 Parter/EX2 Tamper EXP2
3 49 Instant Pd1 Parter/EX3 TEZAUR
3 50 Instant Pd2 Parter/EX3 ANTETEZAUR
3 51 Instant Pd3 Parter/EX3 HOL CASIERIE
3 52 Instant Ds1 Parter/EX3 SOC PERETE SUD TEZAUR
3 53 Instant Ds2 Parter/EX3 SOC PERETE VEST TEZAUR
3 54 Instant Ds3 Parter/EX3 SOC PERETE VEST ANTETEZAUR
3 55 24 ORE Bp1 Parter/EX3 PANICA TEZAUR
Part. Zona Tip zona Adresa Nivel Denumire (locatie)
3 56 24 ORE Tp4 Parter/EX3 Tamper EXP3
5 65 Instant P17 Parter/EX4 WC PARTER
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 21/45
Document: Memoriu tehnic

Part. Zona Tip zona Adresa Nivel Denumire (locatie)


5 66 Instant P18 Parter/EX4 OPERATIUNI CLIENTI
5 66 Instant P19 Parter/EX4 OPERATIUNI CLIENTI
5 67 Instant Dg2 Parter/EX4 GEAM SPART PARTER
5 68 24 ORE Bp4 Parter/EX4 PANICA OP. CLIENTI
5 69 24 ORE Du2 Parter/EX4 INUNTATIE WC PARTER
5 70 24 ORE Tp5 Etaj/EXP4 Tamper EXP4
6 97 Instant P34 Etaj/EXP5 CONTABILITATE
6 98 Instant P35 Etaj/EXP5 DIR. GENERAL
6 99 Instant P36 Etaj/EXP5 SECRETARIAT
6 100 24 ORE Bp6 Etaj/EXP5 PANICA SECRETARIAT
6 101 25 ORE Bp7 Etaj/EXP5 PANICA DIR. GEN.
6 102 26 ORE Bp8 Etaj/EXP5 PANICA CONTABIL
8 103 Instant Pv1 Etaj/EXP5 ACOPERIS SV
8 104 26 ORE Tp6 Etaj/EXP5 Tamper EXP5
8 113 Instant P20 Etaj/EXP6 WC ETAJ
8 114 Instant P21 Etaj/EXP6 PALIER SCARA
6 115 Instant P37 Etaj/EXP6 DIR. ADJUNCT
8 116 Instant P38 Etaj/EXP6 SDARA ETAJ
8 117 Instant Dg3 Etaj/EXP6 GS CUPOLA NV
6 118 24 ORE Bp5 Etaj/EXP6 PANICA DIR. ADJ.
8 119 24 ORE Du3 Etaj/EXP6 INUNDATIE WC ETAJ
8 120 24 ORE Tp7 Etaj/EXP6 Tamper EXP6
8 145 Instant P22 Etaj/EXP7 BIROU NEGOCIERE 1
8 146 Instant P23 Etaj/EXP7 BIROU NEGOCIERE 2
8 147 Instant P24 Etaj/EXP7 CONTRACTE CREDITE
8 148 Instant P25 Etaj/EXP7 TERASA ETAJ NE
8 149 24 ORE Bp10 Etaj/EXP7 PANICA CREDITE
8 150 24 ORE Du4 Etaj/EXP7 INUNDATIE OFICIU ETAJ
7 151 24 ORE Bp9 Etaj/EXP7 PANICA ARHIVA
7 152 Instant Pd26 Etaj/EXP7 ARHIVA CURENTA
7 153 Instant Pd27 Etaj/EXP7 ARHIVA
8 154 Instant Pv2 Etaj/EXP7 ACOPERIS NE
7 155 24 ORE Tp8 Etaj/EXP7 Tamper EXP7
7 161 Instant P28 Etaj/EXP8 ARHIVA SUD
8 162 Instant P29 Etaj/EXP8 TERASA ETAJ SE
8 163 Instant P30 Etaj/EXP8 BIROU 4
Part. Zona Tip zona Adresa Nivel Denumire (locatie)
8 164 Instant P31 Etaj/EXP8 BIROU 3
8 165 Instant P32 Etaj/EXP8 BIROU 2
8 166 Instant P33 Etaj/EXP8 TERASA ETAJ SV
8 167 Instant Dg4 Etaj/EXP8 GS CUPOLA SE
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 22/45
Document: Memoriu tehnic

Part. Zona Tip zona Adresa Nivel Denumire (locatie)


8 168 24 ORE Tp9 Parter/EXP8 Tamper EXP8
5 193 Instant P13 Parter/EXP9 SALA INTALNIRI
5 194 Instant P14 Parter/EXP9 CASIER SEF
5 195 Instant P15 Parter/EXP9 OFICIU PARTER
5 196 Instant P16 Parter/EXP9 SCARA PARTER
5 197 24 ORE Du1 Parter/EXP9 INUNDATIE OFICIU PARTER
5 198 Instant BIR1 Parter/EXP9 TENTATIVA GEAM N PARTER
5 199 Instant BIR2 Parter/EXP9 TENTATIVA GEAM N ETAJ
5 200 24 ORE Tp10 Parter/EXP9 Tamper EXP9

Alimentarea cu energie electrica se face in principal de la reteaua de 220V/50Hz,


dublata in cazul intreruperii accidentale a acesteia, de acumulatori tampon de 12V/7Ah
incorporati in UCE si interfetele de tip ATS1250 si ATS 1201.
Aceste unitati asigura alimentarea prin intermediul surselor auxiliare incorporate, cat si
incarcarea automata a acumulatorilor tampon. In timpul in care este prezenta tensiunea de
retea sursa suplimentara trebuie sa asigure incarcarea acumulatorilor proprii, montati in
tampon.
Sirenele locale de avertizare, precum si alte actionari ce necesita alimentare electrica
neintreruptibila, vor fi conectate la aceleasi unitati echipate cu acumulatori tampon, respectiv
UCE si EXP.7.
Operarea sistemului - Programarea functiilor si parametrilor sistemului de alarmare la
efractie, astfel încât acesta sa corespunda cerintelor specifice ale obiectivului de protejat, se
face de catre instalator, conform ghidului de programare pentru sistemele ATS 4000 anexat..
Acest program înscris în memoria unitatii centrale este protejat împotriva accesului
neautorizat de un cod detinut de instalator.
Punerea în stare de veghe (armarea) sau scoaterea din starea de veghe (dezarmarea)
se pot face numai folosind coduri de acces de utilizator.
Aceste coduri vor fi programate (introduse în memoria sistemului) numai de catre
coduri superioare ierarhic, detinute de catre responsabilii desemnati din partea
beneficiarului . Programarea si operarea asupra întregului sistem se face prin
intermediul tastaturilor ATS 1116 prevazute pentru fiecare partitie in parte.
Alocarea zonelor la o partitie, alocarea tastaturilor la partitii sunt operatii care se fac
numai de personalul autorizat al instalatorului în cadrul programarii sistemului.

3.3.3. CALCULUL ENERGETIC EFRACTIE


Alimentarea cu energie electrica a sistemului se face printr-un circuit separat ,
prevazut cu sigurante aflate in cutia centralei de alarma , cutie protejata de zona de
integritate a sistemului.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 23/45
Document: Memoriu tehnic

Prin calculul energetic se urmareste determinarea capacitatii necesare a bateriei


de acumulatori pentru realizarea unei autonomii energetice de minim 24 ore in lipsa
tensiunii de alimentare de la retea , perioada ce include un interval de 30 minute de
alarma .
Cele doua situatii luate in calcul sunt: sistemul aflat in stare de veghe nealarmat
si sistem armat aflat in alarma continua.

Evaluarea consumului sistemului de avertizare aflat in stare de veghe:


CONSUM TOTAL
COMPONENTA BUC. [mA] [mA]
Unitate centrala de control acces si
efractie ATS 4500 1 200 200
Interfata de conectare la PC ATS 1801 1 25 25
Interfata de conectare TCP/IP ATS 1809 1 80 80
Modul GSM dual band ATS 7310 1 20 20
Interfata de gestiune 4 usi / 16 zone ATS 1250 6 275 1650
Expandor 8-32 zone ATS 1201 3 75 225
Tastatura LCD ATS 1116 8 35 280
Cititor cartele de proximitate tip
SmartCard ATS 1192 18 25 450
Detector PIR EV 100 24 4,5 108
Detectoare dual antimasking DD477AM 12 13 156
Detector volunetric de esterior cu camera
AN incorporata MRP 3050S CAM 2 160 320
Bariera liniara IR, 50 m, 4 spoturi, de
exterior SB450 2 405 810
Detector seismic universal WS700 6 14 84
Detector de geam spart R5815NT 3 15 45
Detector de umiditate 5501-M 4 160 640
Buton de panica 3040-W 10 8 80
Pedala de panica PP02 2 14 28
Receptor buton de panica DWB100H 1 50 50
Detector CO KMD300 1 6 6
Sirenă piezo (efracţie) LD95 1 0 0
TOTAL 2063

OBS: In cazul intrruperii alimentarii in starea de alarma sirena autoalimentata


consuma din bateria proprie.
Pentru a acoperi acest consum pe o perioada de timp de Tv= 23.5 ore este necesara o
capacitate a acumulatorului de (Bv) :

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 24/45
Document: Memoriu tehnic

Consum in stare de veghe, sistem


nealarmat: Timp de veghe: Capacitate necesara:
Ca[A] Ta [h] Ba = Ca x Ta [Ah]
2063 23.5 48,480
CALCULUL ENERGETIC SAE
Evaluarea consumului sistemului de avertizare aflat in stare de alarma:
CONSUM TOTAL
COMPONENTA
Unitate centrala de control acces si BUC. [mA] [mA]
efractie ATS 4500 1 250 250
Interfata de conectare la PC ATS 1801 1 150 150
Interfata de conectare TCP/IP ATS 1809 1 80 80
Modul GSM dual band ATS 7310 1 300 300
Interfata de gestiune 4 usi / 16 zone ATS 1250 6 275 1650
Expandor 8-32 zone ATS 1201 3 120 360
Tastatura LCD ATS 1116 8 165 1320
Cititor cartele de proximitate tip
SmartCard ATS 1192 18 60 1080
Detector PIR EV 100 24 4,5 108
Detectoare dual antimasking DD477AM 12 13 156
Detector volunetric de esterior cu camera
AN incorporata MRP 3050S CAM 2 160 320
Bariera liniara IR, 50 m, 4 spoturi, de
exterior SB450 2 405 810
Detector seismic universal WS700 6 64 384
Detector de geam spart R5815NT 3 25 75
Detector de umiditate 5501-M 4 160 640
Buton de panica 3040-W 10 8 80
Pedala de panica PP02 2 64 128
Receptor buton de panica DWB100H 1 50 50
Detector CO KMD300 1 15 15
Sirenă piezo (efracţie) LD95 2 35 70
TOTAL 2572
Consum in stare de alarma, sistem
nealarmat: Timp de veghe: Capacitate necesara:
Ca[A] Ta [h] Ba = Ca x Ta [Ah]
2,572 0,5 1,286

OBS: In cazul intreruperii alimentarii in starea de alarma sirena autoalimentata

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 25/45
Document: Memoriu tehnic

consuma din bateria proprie.


Conform calculelor pentru a asigura functionarea sistemului timp de 24 de ore
in lipsa tensiunii de alimentare de la retea , in stare de veghe ,incluzand 0,5 ore de
alarmare , este necesara o capacitate a bateriei :
Bv [Ah] Ba [Ah] B=1.25(Bv + Ba) [Ah]
48,480 1.286 62.207

Conform calculelor pentru o functionare optima a sistemului avem nevoie de 10


acumulator de 12V/7Ah .Confirmam astfel o intensitate a curentului bateriei raportata
la timp de 70 Ah pentru alimentarea tampon a sistemului, repartizati cate unul in
fiecare unitate ATS de tip 4500, 1250 si 1201..

Astfel timpul de veghe se va estima la :


B = 70 Ah Cv = 2,063 A
Tv = B : Cv = 33.9 h

iar timpul de alarmare continuua maxim posibil este estimat la:


B = 63 Ah Ca = 2.572 A
Ta = B : Ca = 27.2 h

Sirene de exterior autoalimentata cu un acumulator de 12V/7Ah, la un consum normat de


1.8 A, va suna un timp de :
Bs = 2.4 Ah Cs = 1.800 A
Ts = Bs : Cs = 1.3 h
Deci mai mult de 0.5 ore, limita minima impusa de norme.

3.6. Subsistem de supraveghere cu televiziune în circuit


închis (TVCI);

3.4.1. Introducere. Prezentare generala.

Sistemele de supraveghere video au devenit, cu timpul, o componente cheie pentru


asigurarea sigurantei si securitatii pentru foarte multe organizatii. Odata cu cresterea riscului
de securitate, nevoia de monitorizare video si de inregistrare a evenimentelor a devenit din
ce in ce mai importanta. Ca rezultat multe organizatii implementeaza astfel de sisteme pentu
o gama larga de aplicatii si nu doar in domeniul strict al sistemelor de securitate. Trebuie
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 26/45
Document: Memoriu tehnic

spus de la inceput ca aceste sisteme vin sa completeze sistemele « traditionale« de


securitate si siguranta – detectie efractie, control acces , detectie incendiu- sistemele de
supraveghere functionand in  relatie de colaborare cu acestea, asigurand elementul de
monitorizare in timp real si posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum si inregistrare,
afisarea si transmisia informatiei video catre diversi beneficiari ai acesteia.
Industria sistemelor de televiziune cu circuit inchis –TVCI- (CCTV- Closed Circuit
Television) a avut ca principala sursa de dezvoltare industria televiziunii. Pe parcursul
timpului tehnologia din industria TV a fost «importata«  si folosita pentru dezvoltarea
industriei TVCI. Datorita progreselor tehnologice inregistrate de a lungul timpului in industria
electronicii si, in principal, in domeniul tehnologiei informatiei industria TVCI si-a schimbat
foarte multe din principiile de baza, trecand de la sistemul complet analogic la cel complet
digital, centrat in jurul conceptulului de retea.

Scurta evolutie sisteme de supraveghere video

In continuare vom face scurta trecere in revista a evolutiei si dezvoltarii sistemelor de TVCI .
Ca etape de dezvoltare a sistemelor de supraveghere video se poate vorbi de patru generatii
de sisteme video.

Sistem complet analog


Prima generatie de sisteme de supraveghere a fost in intregime analogica. Camerele
transmit semnalul in format analogic, care apoi este comutat si inregistrat folosind
echipamente analogice precum matricea video analogica si VCR-ul (Video Cassettte
Recorder sau TLR –Time Lapse Recorder).
Sistem analog cu inregistrare digitala
Un prim pas in evolutia sistemelor de supraveghere a fost inlocuire sistemului de
inregistrare cu unul digital
Sistem hibride - analog/digitale
Urmatorul pas in dezvoltarea sistemelor de televiziune cu circuit inchis a constat in
introducerea elementelor cu conectare IP in structura sistemelor analogice, acest lucru
ducand la aparitia sitemelor hibride Aceste elemente sunt : camere IP, encodere (video
server), decodere, DVR-uri hibride (accepta semnale analogice cat si stream-uri de date de
la camere IP sau encodere). Aceasta etapa este una intermediara, vazuta ca un mijloc
economic viabil de trecere la generatia a patra de sisteme, cele complet digitale.
Sistem complet digital
Sistemul complet digital este sistemul din generatia a patra, bazat pe tehnologii de
retea si pe protocolul TCP/IP. In acest tip de sistem conversia analog/digitala se face la
nivelul camerei, « semnalul« de iesire din camera fiind, de fapt, un stream de date, un sir de
pachete IP. In acest moment se poate vorbi de “matricea virtuala”, acelasi stream de date
fiind transmis catre mai multe destinatii in acelasi timp sau succesiv, afisat, iunregistrat,
vizualizat, exportat. Practic reteau devine « matricea virtuala«. Comparativ cu sistemele de
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 27/45
Document: Memoriu tehnic

generatia a doua si a treia acest tip de sisteme ofera cateva avantaje care il fac din ce in ce
mai mult o optiune pentru proiectantii si specialistii in CCTV. Acest tip de sisteme, principiile
de functionare, specifictiile si elementele constituitive vor fi detaliate in capitolul 4, referitor la
sistemele Video-IP, sau sistemele digitale.
Acest ultim sistem de ultima generatie a fost ales si pentru implementare in cadrul
acestui proiect.

3.4.2. Considerente legale

Conform HG 1010/2004 – Anexa 3 pentru proiectarea si realizarea sistemelor tehnice


de protectie si de alarmare impotriva efractiei, Cap.IX, SECŢIUNEA 2: Echipamentele
utilizate şi funcţiile acestora de alarmare împotriva efracţiei, art.29 la 31, stabileste
cerintele minimale ale sistemului de supraveghere video , si anume (citat):
Art. 29
(1)Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în
aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun
de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie înregistrarea
permanentă a imaginilor din zonele supravegheate.
(2)Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de
camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuală a imaginilor
de pe fiecare cameră înregistrată, cu afişarea datei şi orei.
(3)Înregistrarea imaginilor se realizează cu ajutorul videorecorderelor ori echipamentelor
digitale de înregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme
tehnice, asigurându-se ca înregistrările să cuprindă data, ora şi imagini clare pentru
recunoaşterea persoanelor şi a mişcărilor acestora în spaţiul supravegheat.
(4)Programarea echipamentelor de înregistrare a imaginilor trebuie să asigure o înregistrare
continuă, în timp real, în spaţiile accesibile clienţilor şi cu detecţie de mişcare în celelalte
zone, iar când se utilizează un înregistrator de lungă durată, pe o casetă se înregistrează o
perioadă de 24 de ore.
(5)Camerele TV trebuie să fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil
pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona
supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată realiza identificarea
persoanelor.
(6)Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevăd monitoare TV cu diagonală mai mare
de 14 inch.
(7)Arhivarea imaginilor înregistrate se realizează pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 30
Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
a)să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră;
b)să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate;
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 28/45
Document: Memoriu tehnic

c)calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor;


d)să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare.

Art. 31
(1)În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile înregistrate se
păstrează până la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se
pun la dispoziţie organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora.
(2)Instalatorul sistemului de alarmare împotriva efracţiei este obligat să pună la dispoziţie
organului de cercetare logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.

3.4.3. Situatia proiectata

Pentru a satisface derintelor legale in vigoare, legea 333/2003 si HG 1010/2004 –


Anexa 3 pentru proiectarea si realizarea sistemelor de supravegehrea video prezentate mai
sus, cu inregistrare timp de cel putin 30 zile la un nivel de calitate a imaginilor care sa
permita identificarea persoanelor si la un numar de 37 de zone de interes pentru
supraveghere stabilite de comun acord cu beneficiarul, s-a ales solutia de supraveghere
video cu camere color IP megapixel.
Camerele au fost amplasate la interior conform partilor desenate astfel incat sa fie
asigurata supravegherea spatiilor prezentate in Tabelul cu repartizarea camerelor video
pe zone de supraveghere de mai jos astfel incat sa permita identificarea ulterioara a
personelor, inclusiv potrivit urmatoarelor principii :
- Captarea unor imagini din ambele sensuri de acces, in dreptul anumitor usi
de intrare/iesire.
- Urmarea traseului unor eventuale persoane in cat mai multe puncte de
acces;
La un nivel de redare si inregistrare de 4 megapixeli/cadru, camerele alese, sunt
suficient de performante pentru identificarea prin zoom electronic a unei persoane la cca 4-5
m de punctul de amplasare pentru camerele de interior si 10-15 m pentru camerele de
exterior (se relizeaza prin alegerea obiectivelor megapixeli – vezi datele tehnice).
Deoarece semnalul video al camerelor IP poate fi transmis pe retaua de date interna
LAN, acestea sunt conectate in rakul video din camera server la intrarile unor switch-uri cu
intrari PoE ce asigura si alimentarea cu energie a camerelor.
Pentru conversia semnalului videocomplex furnizat de camerele video A/N. CV36 si
CV37 din senzorii volumetrici de exterior prevazuti, se VOR utiliza doua encodere video IP
PoE de tip EV3150A produse de ETROVISION, sau echivalente.
Inregistrare si supravegherea imaginilor se face cu un inregistrator digital NVR
amplasat in rack-ul video din camera server.
Vizualizarea in timp real si a inregistrarilor se poate face, datorita softului prevazut,
de la orice PC conectat la reteaua de date si/sau eternet. Securitatea este asigurata pe baza
unor coduri si parole de secretizare.
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 29/45
Document: Memoriu tehnic

Softul sistemului de supraveghere video cu camere IP va permite programara facila


si flexibila a camerelor ce vor fi vizualizate in mod timp real sau din inregistrari din orice punct
de lucru dotat cu PC, in mod perfect securizat. Camerele IP pot fi accesate si separat prin
reteaua TCP/IP interna si eternet doar daca se cunosc adresele IP proprii si codurile de
acces.
In proiect s-au prevazut:
- Pachet software de management video IP,arhitectura de tip single-server,suporta
inregistrarea de pana la 64 canale video,numar nelimitat de utilizatori concurenti;
- Licenta conexiune canal video XP Professional pentru fiecare camera IP.
Dimensionarea memoriei NVR-ului se face la nivel de 4 megapixeli, cel putin 4 fps si
compresie MJPEG, pentru cel putin 30 de zile, cu softul dedicat furnizat de producator.
Astfel fiind determinat un necesar de cel putin 5 TB, memoria video de 2TB a NVR-
ului a fost suplimentata cu un modul suplimenar de memorie tip NAS, cu inca doua unitati de
memorie de viteza de cate 2TB, asigurandu-se astfel si o rezerva suficienta.
Se pot suplimenta pana la 6 astfel de DVR-uri.
Cum estimarea necesarului de capacitate de memorie de face pe baze statistice
si timpi de inregistrare la miscare estimati similar, se recomanda verificarea timpului
de inregistrare efectiv realizat dupa punerea in functiune a sistemului, pe parcursul a
del putin trei luni calendaristice succesive si eventuala suplimentare cu unitati de
memorie, daca timpul mediu de inregistrare determinat astfel este mai mic de 30 de
zile.
Alimentarea echipamentelor din rack se face printr-o sursa de curent neintreruptibila
UPS, inclusiv a switch-urilor PoE la care se conecteaza camerele, astfel incat sa se asigure
continuitatea inregistrarii si in cazul intreruperilor accidentale sau provocate de tensine de
retea pentru cel putin 15 minute.
Estimare capacitate necesara UPS:

cons. Unit
Consumator (W) cant. Consum
NVR 250 1 250
TS-659 Pro -NAS 350 1 350
Camere video IP, VCC-HD2100P 6,8 36 244,8
Alte echipamente rack video     250
TOTAL (W) 1094,8

Se alege acoperitor un UPS de 2000 VA/ 1200 W, cu autonomie de 10-65 min, full
load, de tip PRO blue de productie VISION UPS Systems.
Softul NVR-ului asigura si pornirea automata a inregistrarii in cazul in care totusi
tensiune de alimentare este intrerupta prin epuizarea energiei stocate in UPS.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 30/45
Document: Memoriu tehnic

Semnalul de la camere este transmis la intrarea de date a NVR-ului prin intermediul


acelorasi swich-uri cascadate prin porturi de mare viteza intre ele si cu celelalte unitati PC ale
retelei LAN.
Cablarea sistemului de supraveghere video se va face cu cablu FTP cat.6 pentru
semnal si CYY 3x1,5 mmp pentru alimentare, montate in tuburi flrxibile sau canal de cablu
PVC pozate conform normelor in vigoare. Pentru protectia la supratensiuni se vor utiliza
echipamente specifice atat pentru cablurile FTP de semnal cat si pentru cele de alimentare
electrica.

3.4.4 Specificatii tehnice echipamente

3.4.3.1. Camere video IP, pentru interior VCC-HD2100P;


Brend: SANYO
- Constructie Ultra-compacta;
- 1080p Full HD, 25 fps Full Framerate H.264;
- resolutie 4-megapixeli (2288 x 1712), MJPEG;
- Alimentare 24V AC ±10%, 50 Hz/ 12 - 15 V DC, PoE (IEEE802.3af)
- Facilitate day/ night;
- Autoiris electronic;
- Detectie miscare;
- Protocol : TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS,
RTP, RTSP;
- Consum : 6.8 W;
Echipare:
- Obiectiv 3 Megapixel varifocal asferic 1/3", distanta focala 2,8-8,0mm, F1.2,
zoom 2.8x1, unghi vizualizare Wide: 100° 00' x 73° 45'/ Tele: 35° 03' x 26°
18' (HxV), montura CS, autoiris Direct Drive.
- Suport camera de perete sau tavan;

3.4.3.2. Camere video IP, pentru exterior VCC-HD2100P;

Echipare:
- Obiectiv 3 Megapixel varifocal asferic 1/3", distanta focala 2,8-12,0mm,
F1.4, zoom 4.3x1, unghi vizualizare Wide: 100° 02' x 74° 03'/ Tele: 23° 21' x
17° 36' (HxV), montura CS, autoiris Direct Drive;
- Carcasa de exterior din fibra de sticla + nylon cu heater + blower, design
extra, deschidere laterala, clasa lux, 151(W)X140(H)X381(L)mm, 220V.
- Suport carcasa de perete;
- Iluminator IR 20 m,constructie IP66, temperature de lucru : -20,+90grad C.
Se recomanda in zonele slab iluminate pe timpul noptii si situatii de interes
pentru supraveghere nonstop;
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 31/45
Document: Memoriu tehnic

3.4.3.3. Standard SNVR (pentru reteua generala de camere IP);

Smart NVR -server procesare si inregistrare video,procesor intel core i5,memorie RAM
de 4096GB, capacitate de arhivare instalata de 2TB,unitate optica DVD-RW, 2 iesiri monitor
VGA 1280x1024,2 porturi de retea Gigabit,carcasa 19”/4U rackabila.

Softwaew dedicat:
- Pachet software de management video IP, arhitectura de tip single-
server,suporta inregistrarea de pana la 64 canale video,numar nelimitat de
utilizatori concurenti.
- Licenta conexiune canal video XP Professional;
Optional:
- Pachet software de management video IP,pentru numar nelimitat de canale
video siutilizatori concurenti,arhitectura de tip multi-server,realizeaza functii
avansate de dispecerizare si video-analiza,integrare POS,ATM si ERP;

3.4.3.4. TS-659 Pro -NAS – echipament extensie stocare pe suport HDD

Date tehnice :

Intel® Atom™ D510 1.66GHz (Dual-Core), 1GB DDRII RAM, Flash Memory: 512MB DOM, 6
x 2.5/ 3.5" SATA HDD (6 x Hot-swappable and lockable tray) (The system is shipped without
HDD), 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port, LED Indicators: Status, LAN, USB, eSATA, Power,
HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, HDD 5, HDD 6; 5 x USB 2.0 port (Front: 1; Back: 4), 2 x
eSATA port (Back), Mono-LCD display with backlight, Form Factor: Tower, K-lock security
slot for theft prevention, 2 x quiet cooling fan (9 cm, 12V DC); VMware Ready® certified
iSCSI array (VMware® vSphere4, ESX 4.0 and above)
Echipare:
- Pana la 6 x Hard disc de memorie HDD 2TB ST32000644NS Seagate.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 32/45
Document: Memoriu tehnic

3.4.4.Componente subsistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit


inchis
Cantit.
Nr. U.M
Denumire produs Cod produs contrac Producator Obs.
crt. .
t
1 Platforma PC de tip NVR Standard SNVR buc 1 Smart NVR
Extensie stocare pe suport
TS-659 Pro -NAS buc 1 Smart NVR
HDD
Camere video IP VCC-HD2100P buc 36 SANYO
Obiectiv 3 Megapixel varifocal
asferic 1/3", distanta focala 2,8- YV4.3X2.8SA-SA2 buc 32 FUJINON
12,0mm
Obiectiv 3 Megapixel varifocal
asferic 1/3", distanta focala 2,8- YV2.8X2.8SA-SA2 buc 4 FUJINON
8,0mm
Carcasă de exterior
termostatata pentru camere HOV32K2A600 buc 4 VIDEOTEC
megapixeli, PoE
Proiector infraroşu TP9039 buc 6 Mc. Douglas
Sursa UPS (2000VA) PRO blue buc 1 VISION UPS
Aceste echipamente vor fi ampalsate conform desen PD-2.
Repartizarea pe zone si partitii se face conform Tabel cu repartizarea camerelor
video pe zone de supraveghere:
Zona Adresa Nivel Zona supravegheata

1 CV1 Parter Iesire din hol parter


2 CV2 Parter Intrare prin usa U1 principala
3 CV3 Parter Utilizator Self Banking
4 CV4 Parter ATM Utilizator din interior ATM
5 CV5 Parter Camera acces ATM
6 CV6 Parter Birou IT
7 CV7 Parter Server
8 CV8 Parter Usa intrare U2 hol clienti
9 CV9 Parter Sala intalniri
10 CV10 Parter Casier sef
11 CV11 Parter Operatiuni clienti
12 CV12 Parter Clienti casierii
13 CV13 Parter Interior Garaj
14 CV14 Parter Usa garaj din interior
15 CV15 Parter Sala numarare
16 CV16 Parter Casa 2
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 33/45
Document: Memoriu tehnic

17 CV17 Parter Casa 1


18 CV18 Parter Hol casierii acces Usa U4
19 CV19 Parter Hol casierii acces Usi 7 si 8
20 CV20 Parter Antetezaur
21 CV21 Parter Tezaur
22 CV22 Etaj Director adjunct
23 CV23 Etaj Secretariat
24 CV24 Etaj Director general
25 CV25 Etaj Aces scara etaj
26 CV26 Etaj Ansamblu parter spre usa de intrare
27 CV27 Etaj Ansamblu parter spre punct paza
28 CV28 Etaj Interior arhiva
29 CV29 Etaj Iesire arhiva
30 CV30 Etaj Interior arhiva curenta
31 CV31 Etaj Ansamblu parter spre casierii
32 CV32 Etaj Acces usa U13 arhiva
33 CV33 Exterior Perimetru zona NV
34 CV34 Exterior Perimetru zona NE
35 CV35 Exterior Usa garaj din exterior
36 CV36 Exterior Usa intrare din exterior
37 CV37 Exterior ACOPERIS SV
38 CV38 Exterior ACOPERIS NE

3.7. Subsistem de intercomunicatii de securitate.

Subsistemul de comunicatii interne de securitate se compune din urmatoarele


elemente :
- Videointerfon cu doua unistati externe amplasate la intrarile de acces dlienti si
acces in garajul de transfer valori.si 6 unitati interne tip monitor prevazute pentru
- Puctul de paza;
- Biroul casierului sef;
- Secretariat;
- Biroul directorului general;
- Biroul directorului adjunct;
- Camera IT;

- Sistem de interfon pentru casieriile cu ghisee de securitate;


- Sistemul de intercomunicare recundant dintre echipamentele de securitate si
dispeceratul de monitorizare.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 34/45
Document: Memoriu tehnic

3.7.1. Videointerfon

Pentru implementarea sistemului de videointerfon a fost ales sitemul COMMAX CASA


LUX tip CAV 72B compus din urmatoarele echipamente:

CAV 72B (1 buc) - Monitor color 7" TFT master, unitate memorie 128 imagini, meniu
OSD, prin intermediul acestui monitor se pot conecta maxim 4 telefoane radio CDT-180,
sistemul accepta un CAB-72B ca master si restul monitoare CAV-71B (pana la 20) + 4 x
camere exterioare DRC-4CH + 4 x CDT-180.
CAV 71B – (5 buc) - Monitor color 7 " TFT unitate memorie 64 imagini incorporata,
meniu OSD (on screen display), maxim 20 monitoare interconectate prin modulul CDS-4CM,
intercomunicare intre monitoare, maxim 4 camere exterioare DRC-4CH, pentru a accepta
CDT-180 este obigatoriu un monitor CAV-72B.
 
DRC-4CH – (2 buc) - Camera videointerfon, IR, design nou, maxim 4 camere ;
CDS-4CM - (1 buc) - Modul pentru conectarea a maxim 20 monitoare CAV-71B ;

Monitorul master se va amplasa la postul de paza, personalul de paza avand in


principal sarcina de a controla accesul persoanelor in perioadele de lucru fara acces clienti,
dintre orele 8.00 – 9.00 si espectiv 17.00 – 19.00, si sa contacteze personalul de deservire al
masinii de transfer valori in momentul sosirii acesteia in fata garajului.

3.7.2. Interfon ghisee casierii

Pentru implementarea sistemului de interfon destinat ghiseelor casieriei a fost ales


sitemul PROEL, cu urmatoarele caracteristici:
MODURI DE OPERARE:
Full-duplex: utilizatorii pot vorbi/asculta simultan ( principiul telefonului)

Half-duplex: utilizatorii vorbesc pe rand (principiul walkie-talkie). Modul ofera posibilitate de a


controla nivelul volumului audio in zonele cu nivel ridicat de zgomot de fond.
INCOM poate fi folosit pentru difuzarea de anunturi, devenind baza microfonica, prin
conctarea la un amplificator, in cadrul oricarui sistem de amplificare PA.
STRUCTURA SISTEM
- Baza microfonica pentru operator, echipata cu microfon cu brat flexibil
- Difuzor
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 35/45
Document: Memoriu tehnic

- Microfon unidirectional, pentru public.


AVANTAJE:
• Sistem Full-duplex sau half duplex
• Control nivel si sensibilitate, pentru ambele parti (public+operator)
• Comanda +3 dB pentru variatia temporara a sunetului pe partea publicului.
• Sistem Anti-larsen (anti-ecou) integrat.
Date tehnice
• Tip microfon: electret, unidirectional
• Banda de frecventa:
- Nivel iesireREC.: 500mV/600ohm
- Nivel iesire AUX: 500mV/600ohm
• Putere de iesire RMS: 5W (ambele parti)
• Alimentare: 12Vdc
• Dimensiuni (WxHxD)mm: 232x61x131

3.7.3. Comunicatoare de conectare la dispeceratul de monitorizare

Asa cum a fost prezentat si in strutura sistemului combinat de control acces si efractie,
unitatea centrala ATS 4500 suplimentata cu doua module de interconectare la un dispecerat
de securitate, si anume:
- Interfata de conectare TCP/IP tip ATS 1809;
- Modul GSM dual pentru dispecerate telefonice ATS 7310.;
Avand caracteristicile din disele tehnice anexate.
In conditia ca dispeceratul la care se conecteaza sistemul sa fie capabil sa
interconecteze atat pe linie GSM compatibila cat si prin linie de date TCP/IP, sistemul ales
poate fi programat sa functioneze cu legatura redundanta,
Modul de programare este prezentat in manualul de programare anexat si poate fi
implementat de un dnginer de securitate cu experienta in domeniu.

4. Instructiuni de realizare a circuitelor de interconectare

Se interzice instalarea in acelasi jgheab a unui cablu de energie si a unuia sau mai
multor cabluri de telecomunicatii sau de comanda-control. De asemenea, este interzisa
folosirea unor doze sau cutii de conexiune comune pentru cabluri de energie si pentru alte
categorii de cabluri (de comanda-control sau telecomunicatii).

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 36/45
Document: Memoriu tehnic

Precizam ca la montaj pot fi inlocuite cablurile, in lipsa celor specificate cu cabluri cu


dimensiuni si caracteristici electrice echivalente.

MENTIONAM CA ORICE MODIFICARE, IN FAZA DE INSTALARE, ADUSA


PROIECTULUI SE VA FACE NUMAI CU AVIZUL SCRIS AL PROIECTANTULUI PE BAZA
DE DISPOZITIE DE SANTIER CA URMARE A UNEI SCRISORI DE NECONFORMITATE
DIN PARTEA INSTALATORULUI.
Traseul de cabluri este prevazut cu doze de ramificatie acolo unde instalatia o cere.
Orice sectionare a cablului este imediat sesizata in panoul central de avertizare datorita liniei
de sabotaj. Realizarea retelei este specificata in jurnalul de cabluri. Montarea echipamentelor
si alocarea adreselor este realizata conform cu Tabelul de adresare si a tabelului repartizare
echipamente pe zone de protectie din cadrul prezentului volum.
Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior este urmatorul:
- intre locul este amplasata centrala de comanda si control si zonele protejate traseul
principal sunt realizate 2 trasee principale de canal cablu metalic pentru curenti slabi,
montate atasat de plafon, la elementele de comanda circuitele sunt realizate protejat in tub
IPEY montat in plafonul fals si ingropat de la plafonul fals la echipament sau pozat pe perete.
Traseul de cabluri este prevazut cu doze de ramificatie acolo unde instalatia o cere.
Realizarea retelei este specificata in jurnalul de cabluri iar montarea echipamentelor este
realizata conform tabelului Repartizare echipamente pe zonele de protectie din cadrul
volumului.

5. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incit sa permita executarea si


utilizarea instalatiei proiectate in conditiile in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se
previna accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.

5.1. Factorii de risc la executia lucrarii si masuri de prevenire a accidentelor de munca


si a imbolnavirilor profesionale

Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform ORDIN
nr. 210 din 21/05/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu, sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile
pentru diminuarea sau evitarea lor.
Contractul de executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile
partilor.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 37/45
Document: Memoriu tehnic

Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun
sortimente de mijloace individuale de protectia muncii conforme cu Hotărârea nr. 1146 din
30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă,
Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai
personal autorizat conform Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ale
beneficiarului si executantului.
Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si
atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de
protectia muncii la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii,
elaborarea si respectarea unui program de securitate si sanatate in munca, dotarea locurilor
de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, controlul
permanent in vederea verificarii ca au fost luate masurile privind respectarea regulilor de
securitatea muncii, etc.
La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutarii prin atingere
indirecta s-au aplicat doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de
protectie si o masura suplimentara care este legarea la instalatia de legare la pamint.
In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru
transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, conf.
Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ale beneficiarului si executantului.
Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de
legare la nul de protectie.
Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa
se desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale,
modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.

Factorul de risc identificat Soluţii tehnice de prevenire


Cauze care ar putea genera
Lucrari In
accidente sau imbolnaviri Masuri
periculoase raspunderea
profesionale
Lucru la inaltime - Personal neatestat medical sau - Numai personal atestat medical Executant
neinstruit; si instruit;
- Scari, platforme, centuri de - Scari, platforme, centuri de
siguranta, casti de protectie siguranta, casti de protectie
neatestate, necorespunzatoare sau atestate si corespunzatoare;
defecte; - Lucru obligatoriu cu centura de
- Lucru fara centura de siguranta siguranta si casca de protectie.
sau casca de protectie.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 38/45
Document: Memoriu tehnic

Lucrari de - Contact cu corpuri/scule ascutite; - Utilizarea numai a sculelor Executant


spargeri/perforar - Scule necorespunzatoare sau corespunzatoare, atestate,
i pereti si defecte; verificate si in perfecta stare de
plansee sau - Lucru fara echipament si mijloace fuctionare;
debitari individuale de protectie; - Lucru numai cu echipament si
- Lucru cu echipament si mijloace mijloace individuale de protectie
individuale de protectie corespunzatoare;
necorespunzatoare sau deteriorate; - Utilizarea de masti de praf,
- Inhalarea de fum sau praf; dispozitive de colectare si
- Patrunderea in ochi de praf, evacuare a prafului;
aschii de metal sau alte corpuri - Utilazarea ochelorilor si a
metalice sau nemetalice. vizoarelor de protectie.
Lucrari de - electrocutarea prin atingere - sculele utilizate vor avea manere Executant
instalatii indirecta si directa; electroizolante;
electrice de - sculele vor fi apucate numai de
joasa tensiune zona izolata;
sau de curenti - se vor folosi numai scari
slabi electroizolante;
- personalul trebuie sa fie dotat cu ,
si sa utilizeze echipamentul
individual de protectie;
- folosirea numai a personalului
autorizat;
5.2. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE

Aspect de mediu identificat Soluţii tehnice corective


Impact de
Cauza care ar putea mediu asociat
Aspect de mediu genera impact Soluţii In sarcina
negativ
Deşeuri din lucrari -Generare deseuri -Acumulare Colectare separat si Executant
de industriale: moloz, nejustificata de depozitare de catre si
spargeri/perforari beton, spărturi de deseuri executant in locuri puse la Beneficiar
pereti si plansee cărămizi şi ţiglă, nereciclabile dispozitie de beneficiar
izolatori ceramica. -Poluare sol
Deşeuri din lucrari de -Generare deseuri de -Acumulare Colectare separat si predate Executant
dezafectare industriale : echipamente nejustificata de beneficiarului spre si
instalatii si electrice uzate sau deseuri depozitare, preluare si tratare Beneficiar
echipamente defecte, metal, materiale nevalorificate de catre firme specializate
plastice, izolatori; -Poluare sol
electrice si curenti - Generare capete de
slabi cabluri si conductori din
Cu izolati

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 39/45
Document: Memoriu tehnic

Aspect de mediu identificat Soluţii tehnice corective


Impact de
Cauza care ar putea mediu asociat
Aspect de mediu genera impact Soluţii In sarcina
negativ
Deşeuri din lucrari de - Generare capete de -Acumulare Colectare separat si predate Executant
executie instalatii cabluri si conductori din nejustificata de beneficiarului spre si
electrice si curenti Cu izolati. deseuri depozitare, preluare si tratare Beneficiar
slabi nevalorificate de catre firme specializate
-Poluare sol
Sol Nu este cazul -
Apa Nu este cazul -
Aer Nu este cazul -
Fonică Zgomot de scurta durata Impact de mediu -Testarea echipamentelor la Executant
in exterior in procedura negativ : receptie , inainte de instalare
de instalare si la probe a propagarea - Achizitionarea de
sistemului de securitate zgomotului in echipamente performante
impotriva efractiei, exterior
incendiilor, emisiilor de
gaze,si inundatiilor
Comunitate si mediul Functie de amplasament Nu (sunt) Beneficiarul va asigura Beneficiar
local afectate, functie masurile de prevenire si
de amplasament atentionare prevazute de
lege la obtinerea autorizatiilor
de constructie/lucru
Efectuarea de Montaj gresit; Poluare fonica -Testarea echipamentelor la Executant
probe la alarme Echipament defect. prelungita receptie , inainte de instalare
Scurt circuit in Declansarea avertizarii Risc de incendiu - Achizitionarea de
instalatie acustice in situatii echipamente performante
tehnice necontrolate
Efectuarea de Montaj gresit; Poluare fonica -Testarea echipamentelor la Executant
probe la sist.de Instalatia electrica prelungita receptie , inainte de instalare
securitate impotriva suprasolicitata Risc de incendiu -Completarea instalatiei
efractiei, incendiilor, Declansarea avertizarii Risc de incendiu electrice cu sistem de
emisiilor de gaze si acustice in situatii sau explozie protectie la suprasarcina,
inundatiilor tehnice necontrolate scurtcircuit si la descarcari
Scurt circuit in atmosferice.
instalatie

Gestionarea deşeurilor
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 40/45
Document: Memoriu tehnic

Activitatile necesare gestionarii corespunzatoare a deseurilor, sunt stabilite prin


„Planul de gestionare a deseurilor” si „Fisele de evidenta gestiunii deseurilor”.

Deşeuri reciclabile

a. Deşeurile reciclabile industriale, rezultate din lucrările efectuate sunt colectate,


sortate şi depozitate de către organizaţie şi sunt predate pe bază de proces verbal la centrele
de colectare sau firmele autorizate, pe baza de contract.
b. Deşeurile provenite din activităţi administrative – hârtie/carton, cartuşe imprimanta,
toner, etc. sunt colectate periodic, depozitate şi predate la centrele de colectare sau firme
autorizate, pe baza de contract.

Deşeuri nereciclabile

a. Deşeurile nereciclabile industriale sunt colectate, sortate şi transportate în vederea


eliminării de către firma care execută lucrarea. Depozitarea finală se face pe amplasamente
autorizate conform prevederilor din contractele de execuţie. Incinerarea sau neutralizarea se
face de către firme autorizate, conform prevederilor legale şi de reglementare în vigoare.
b. Deşeurile menajere sunt colectate în containere, al căror volum este stabilit în
raport cu cantitatea de deşeuri menajere rezultate. Colectarea deşeurilor din organizatie şi
transportul pe amplasamentele autorizate se face de către organizaţii autorizate, pe bază de
contract.
c. Echipamentul de protecţie deteriorat este colectat periodic de către gestionarul
obiectelor de inventar în vederea scoaterii din folosinţă şi casării; dupa caz acesta se
depoziteaza temporar, până la eliminarea controlată prin firme autorizate.

Alte precizari

Contractarea serviciilor de colectare, sortare, valorificare, transport, depozitare şi


eliminare a deşeurilor se face prin grija RM.
In cazul lucrărilor de revizii, reparatii, modernizări si investitii acestea sunt efectuate in
regie proprie sau de către organizaţii selectate, în baza contractelor încheiate. Aceste
contracte conţin clauze pentru gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare
şi prezenta procedură.

5.3. Echipamente tehnice utilizate

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 41/45
Document: Memoriu tehnic

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure din
punct de vedere al securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform
Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile
.
5.4. Obligatiile executantului
Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure
evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat :
-sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
-sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si de securitatea muncii specifice lucrarii;
-sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii
depline de securitate a muncii, repectand normele/instructiunile/prescriptiile/standardele.
-sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca
lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila;
-sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca
sa se evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala;
-sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati.

5.5. Obligatiile beneficiarului


Beneficiarul raspunde de prcluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii in
conditii care sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat :
-sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;
-sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;
-sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
-sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare;
-pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de
productie, sa incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze
zonele de lucru pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii
revin executantului;
-in exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in Instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca.
-sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;
-sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
-sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aiba
pregatite echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator;
-sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitatea muncii;
-sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform Instructiunilor
proprii de securitate si sanatate in munca.

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 42/45
Document: Memoriu tehnic

-receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si


consemnat, cu avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii;
-sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;

Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamint este corespunzatoare,


sa se ingrijeasca sa faca masuratori periodice a rezistentei prizei de pamant si sa obtina
buletine de masuratori care sa ateste ca priza de pamant este in parametrii normali, conform
legislatiei.

5.6 Legislatia de securitate a muncii

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea


muncii aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca
utilizator al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive
morale si datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile
prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de catre
orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, constituie infractiune si se
pedepseste ca atare.
Acesta este obligat sa elaboreze propriile norme specifice conform cu legislatia
prezentata la pct 2.1. si prezentele specificatii de proiect.

6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica
in vigoare specificate la pct. 1.2
S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile
de conectare. S-au prevazut urmatoarele masuri concrete de protectie impotriva incendiului:
-folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza,
respectandu-se prevederile NP-I7-02;
-folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu
combustibile (din mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu propaga
flacara.
S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea
acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansarea ignifuga a golurilor.
S-au respectat distantele si separarile impuse de 1-18/1996 si NP-17-02 intre
conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine.
In incaperea unde s-a montat centrala de detectie vor exista mijloace de prima
interventie (stingatoare cu CO2) in cazul initierii unui incendiu la sursele de alimentare cu
energie electrica ale centralei.
Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 43/45
Document: Memoriu tehnic

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative


mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate orice
lucrare cu foc deschis se va face numai pe baza de "permis de foc" intocmit conform
prevederilor in vigoare si numai sub supravegherea permanenta din parte a unitatii
beneficiare, respectandu-se prevederile mentionate mai sus.
Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu
si instructiunile de interventie (pentru personalul unitatii beneficiare).
In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare.
La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificare
spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea
functionarii instalatiei de semnalizare incendiu (a se vedea ORDIN nr. 210 din 21/05/2007
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de
incendiu).

7. NORME DE EXPLOATARE SI INTRETINERE

7.1 Personalul de exploatare

Exista doua categorii de personal de exploatare a sistemului de securitate:


- personal neautorizat;
- personal autorizat;

Personalul neautorizat are rolul de a asigura supravegherea functionarii sistemului.


Personalul autorizat, pe langa rolul de supraveghere a sistemului, poate executa si
functiuni de configurare si intretinere a sistemului. Pe durata perioadei de garantie, functiunile
de configurare vor fi asigurate numai de catre personalul firmei ce a instalat sistemul.

7.2 Norme de exploatare

7.2.1 Limite de functionare si acces

Limitele specificate de functionare ale echipamentelor (umiditate, temperatura


ambianta, praf, agenti chimici, etc) nu trebuie depasite.
Se interzice executia oricaror operatiuni de catre personalul neautorizat la
componentele sistemului. Cheile de la centrala vor trebui sa se afle in permanenta in
dispeceratul sistemului, la operatorul de sistem.

7.2.2 Durata functionarii sistemului

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 44/45
Document: Memoriu tehnic

Sistemul de protectie electronica perimetrala trebuie sa functioneze in permanenta. O


parte din functiunile sistemului se realizeaza automat, iar pentru alte functiuni deciziile
trebuiesc luate de catre operator.
Intrucat pericolul unei actiuni de interventie neautorizata este mai mic pe timp de zi,
sistemul nu trebuie sa fie supravegheat continuu in aceasta perioada. Totusi trebuie sa existe
cel putin o persoana care sa poata lua decizii privitoare la functionarea sistemului.
Pe timp de noapte sistemul trebuie sa fie supravegheat continuu.

7.2.3 Registrul de evidenta al sistemului

Aparitia oricarui eveniment trebuie consemnata intr-un registru de evidenta a


sistemului. De asemenea toate actiunile intreprinse de operatori vor trebui consemnate in
acest registru. Operatiunile de intretinere, revizie, remediere a defectelor aparute vor fi de
asemenea consemnate.

7.3 Norme de intretinere

Intretinerea sistemului este prevazuta si are rolul de a pastra intacte functiunile


sistemului pe toata durata de viata a acestuia.
Intretinerea sistemului se face doar de personalul autorizat.
Se recomanda urmatoarele operatiuni de intretinere:
- intretinere curenta;
- intretinere generala

7.3.1 Intretinerea curenta

Periodicitate: -3 luni in perioada de garantie;


-lunar in postgarantie.
Operatiuni necesare:
-testare centrala semnalizare incendiu;
-testare automata cabluri;
-testare functionare detectori;
-inspectare stare acumulatori tampon;
-remedierea eventualelor defectiuni constatate;

Rezultatele si observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece in fisa de


intretinere curenta.

7.3.2 Revizie generala

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor
Cod document
Data: Pag.
A11-PS-01
aprilie 2011 45/45
Document: Memoriu tehnic

Periodicitate: -la fiecare 6 luni in perioada de garantie;


-trimestrial in postgarantie.
Operatiuni necesare:
-testare centrala semnalizare incendiu;
-testare automata cabluri;
-testare functionare detectori;
-inspectare stare acumulatori tampon; Se recomanda inlocuirea acumulatorilor tampon
o data la cinci ani de functionare, daca prescriptiile tehnice ale acestora nu prevad o perioada
de viata mai mica.
-inspectie legaturi nivel;
-remedierea eventualelor defectiuni constatate;
Rezultatele si observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece in fisa de
revizie generala.

7.4. Criterii de acceptare a instalatiei


Punerea in functiune a instalatiei proiectate se va face in urma urmatoarelor verificari:
-simulari ale echipamentelor componente si a ansamblului instalatiei atat in stare de
veghe cat si in stare de alarma;
-testari ale cablurilor si echipamentelor folosind aparate de masura si control.

7.5. Modul de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei in cazul defectării


sistemului de securitatate
Pe perioada garanţiei de 36 luni, service-ul este asigurat de catre firma SC SINVEX
Multiservice SRL Ploiesti cu personalul specializat în acest domeniu, având urmatoarele
dotări:
-aparatură si componente de schimb;
-aparatură de măsură si control specializată;
-mijloace transport rapid;
-mijloace de comunicaţie: telefon, robot, fax pentru înregistrarea automată a mesajelor,
-telefoane mobile;
In perioada de postgaranţie firma noastră asigură asistenţă tehnică si service pe
perioadă nelimitată, prin contract de service sau la cererea beneficiarului. Pentru o întreţinere
corespunzatoare a instalaţiei se fac revizii periodice, cel puţin o dată pe an.

Timpul maxim de interventie este de 12 ore de la primirea sesizarii,


considerandu-se unitatea in aceeasi localitate.

Intocmit Verificat Aprobat

Ing. Anastasescu
Cod proiect SEITV-2010-11 Beneficiar Intocmit
Daniel
Sinvex Sing. Coman
Sistem complex de securitate Verificat
Multiservice Gheorghe
Denumire proiect la BANCA SA, Strada 1, nr.1, BANCA SA
Ploiesti Aprobat Ing. Voicu Victor

S-ar putea să vă placă și