Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață


Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut
să numeroteze rândurile scrise.
• În cazul în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, nu se
vor lua în considerare rândurile excedentare.
SUBIECTUL I - 50 de puncte
A. 8 puncte: câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. b
2. c
3. c
4. b
B. 8 puncte: câte 1 punct pentru fiecare idee plasată corect

8 2 1 3 7 5 4 6

C. 16 puncte: câte 4 puncte pentru răspunsul corect la fiecare cerință


1. Precizarea contextului în care are loc prima întâlnire dintre băieți: Bruno se întâlneșște cu Shmuel
atunci când explorează împrejurimile de-a lungul unui gard.
Conținut: răspuns corect - 3p.; răspuns parțial corect – 1p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p., formularea răspunsului adecvat cerinței
întrun enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.

2. Numirea a două aspecte care îi aseamănă pe băieți: ambii s-au născut în aceeași zi; ambii consideră că
apariția lui Shmuel poate fi încadrată în categoria obiectivelor de explorat care se ocupă de treburile
proprii așteptând să fie descoperite.
Conținut: răspuns corect - 3p.; răspuns parțial corect – 1p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
întrun enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
3. Explicarea motivului pentru care Bruno nu vrea să dea amploare unei discuții despre țările pe care le
învățase la orele de geografie cu Herr Liszt: băiatul este confuz, nu-și amintește cu exactitate informațiile
dobâdite în timpul lecțiilor de geoografie, deși ține cu orice preț să-și sublinieze inteligența.
Conținut: explicare clară, nuanțată – 3p.; explicare ezitantă, tendință de reluare a ideilor - 2p.; simpla
încercare de a explica - 1p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0,5p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
într-un enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
Numerotarea rândurilor – 0,5p.

4. Prezentarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care Bruno nu dorește să repete greșelile
exploratorilor: băiatul consideră că un explorator trebuie să fie ferm convins că lucrul descoperit merită să
fie relevat sau ignorat.
Conținut: explicare clară, nuanțată – 3p.; explicare ezitantă, tendință de reluare a ideilor - 2p.; încercare
de explicare - 1p; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0,5p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
într-un enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
Numerotarea rândurilor – 0,5p.

D. 18 puncte
Conținut:
 formularea opiniei – 2p.; absența opiniei – 0p.
 susținerea opiniei: convingător, valorificând textul-suport – 9p.; convingător, fără valorificarea
textul-suport – 7p.; schematic – 5p.; încercare de susținere – 3p.
 formularea concluziei: adecvată - 2p.; parțial adecvată -1p.
Redactare:
Coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate – 2p.; parțial – 1p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: în totalitate – 2p.; 1-2 greșeli – 1p.; 3 sau mai multe
greșeli – 0p.
Numerotarea rândurilor – 1p.
Notă! Nu se vor puncta: tendința de comentare a textului, apelul nejustificat la concepte de teorie
literară.
SUBIECTUL al II-lea - 30 de puncte
A. 16 puncte: 4 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Precizarea limbii din care provine numele Cetății Histria: limba greacă
Conținut: răspuns corect – 3p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
într-un enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
2. Menționarea celor două conflicte în care Histria a jucat un rol important: revolta orașelor pontice
împotriva regelui macedonean Lisimah și conflictul care l-a opus pe Mithridates al VI-lea Eupator
romanilor
Conținut: răspuns corect – 3p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
într-un enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
3. Scrierea numelui descoperirii care a ridicat Histria la rangul de episcopie: bazilica episcopală construită
în centrul orașului vechi.
Conținut: răspuns corect – 3p. (3x1p.); răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0 p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
într-un enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
4. Explicarea aspectelor ce continuă să atragă atenția turiștilor: zidul de apărare, cu turnuri și bastioane,
ruinele conservate ale templelor grecești din zona sacră, străzi pavate și cartiere de locuințe sau ateliere,
terme, bazilici civile și creștine
Conținut: răspuns corect – 3p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
într-un enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
B. (14 puncte)
Respectarea convențiilor specifice tipului de text solicitat: în totalitate – 2p. / parțial – 1p.
Formularea argumentelor: convingător și nuanțat – 8p.; convingător, dar convențional – 5p.; banal,
neconvingător – 3p.; încercare de formulare – 1p.
Coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate – 2p.; parțial – 1p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 0-1 greșeli – 1p. ; 2 sau mai multe greșeli – 0p.
Numerotarea rândurilor – 1p.
SUBIECTUL al III-lea - 20 puncte
20 puncte: câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect la cerințele 1 - 3 și 8 puncte pentru
răspunsul la cerința 4.
1. Menționarea datei și a locului desfășurării dezbaterii: dezbaterea se desfășoară pe 10 aprilie 2014, în
Aula Magna a Universității de Vest.
Conținut: răspuns corect și complet – 3p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
întrun enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.

2. Explicarea prezenței în cadrul titlului dezbaterii a prefixului reliefat de paranteze: prefixul atrage
atenția asupra diversității reacțiilor umane în timpul „jocului existențial”. Expresia ochilor fetei care
privesc fățiș contrastează cu zâmbetul, demonstrând ambivalența umană.
Conținut: răspuns corect și complet – 3p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț corect din punct de vedere gramatical,
cu respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței
întrun enunț, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
3. Explicarea relației dintre mesajul verbal și elementele vizuale ale afișului. De exemplu: relația dintre
cele două coordonate mizează pe complementaritate. Astfel, titlul dezbaterii atrage atenția asupra unei
atitudini a copiilor care ar trebui să-i îngrijoreze pe adulți, iar elementele vizuale precum expresia copilei,
liniile conclucrează pentru a susține ideea potrivit căreia cei mici, dar și cei tineri trebuie motivați în
permanență pentru a-și descoperi centre de interes, evitând pe această cale blazarea.
Conținut: explicare clară, nuanțată – 3p.; explicare ezitantă, tendința de reluare a ideilor – 2p.; încercarea
de explicare – 1p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului în enunțuri corecte din punct de vedere gramatical, cu respectarea
normelor de ortografie și de punctuație – 0.5p.; formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț, fără
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
Numerotarea rândurilor – 0,5p.
4. Exprimarea opiniei despre percepția diferită a părinților și a copiilor privind adolescența.
Conținut: comentare clară, nuanțată – 6p.; comentare ezitantă, tendința de reluare a ideilor – 3p.;
încercarea de comentare – 1p.; răspuns greșit sau lipsa răspunsului – 0p.
Redactare: formularea răspunsului în enunțuri corecte din punct de vedere gramatical, cu respectarea
normelor de ortografie și de punctuație – 1p.; formularea răspunsului adecvat cerinței într-un enunț, fără
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0p.
Numerotarea rândurilor – 1p.