Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

Simulare octombrie
anul școlar 2019-2020

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Subiectul I 40 de puncte
Citește cu atenție următorul text:

În grămezi greoaie, norii                         Mult aş vrea în feeria


                        Dintr-o parte străbătură                         Unei nopţi de mai, senine,
                        Şi de chipul lor pătrunsă,                         Să plutesc pe apa-ţi clară,
                        Faţa lacului e sură.                         Cu iubita lângă mine,
 
                        Pe lângă apă, singuratic,                         Şi a undelor poveste
                        Plopul trist, fără veşmânt,                         Nesfârşită, s-o ascult…
                        Jeluindu-şi frunza moartă                         Dar aşa, cum eşti acuma,
                        Se îndoaie după vânt.                         Lacule, îmi placi mai mult!
 
        
Pleacă unde după unde
                        Şi mişcarea lor domoală
Colo-n trestie pătrunde,
George Topîrceanu- Lacul
                        Legănând o luntre goală…

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1.Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pleacă, domoală. 4 puncte
2.Menționează rolul virgulei în versul: Lacule, îmi placi mai mult! 4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate: singuratic, nesfârșită. 4 puncte
4. Transcrie, din a patra strofă, un cuvânt cu diftong și un cuvânt cu hiat. 4 puncte
5. Transcrie două figuri de stil diferite, pe care le vei preciza. 4 puncte
6. Precizează măsura versului: Colo-n trestie pătrunde . 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi apartenența la genul liric a
poeziei Lacul de G. Topîrceanu. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie:


- să indici două trăsături ale genului liric ;
-să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
- să respecți structura specifică tipului de compunere precizat;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Subiectul al II-lea 36 de puncte

Citește cu atenție textul:

Câteva capitale din lume au constituit rezervații urbane în care natura, izgonită cu secole în urmă,
înflorește din nou.
În unele cazuri, a fost decizia cetățenilor, care, cu costuri mari, au adus sălbăticia în mijlocul
oamenilor. Dar alteori sălbăticia a venit neinvitată, fără cheltuieli de instalare, ocupând un spațiu ce nu-i fusese
de fapt repartizat. Rezervațiile naturale urbane sunt atracții turistice, locuri de recreere și ne dau speranța că o
reconciliere între comunitățile umane și viețuitoarele sălbatice poate fi posibilă.
Bucureștiul are șansa de a constitui fără mare cheltuială o remarcabilă rezervație urbană. Un concurs
excepțional de împrejurări face ca în inima capitalei noastre, sufocate deja de clădiri, să fi rămas o oază de
natură, cu un ecosistem complex și variat. O demonstrație a forței pe care o are biodiversitatea României, care
mai este încă un fel de Arcă a lui Noe pentru viețuitoarele continentului. O mică deltă, dar cel mai mare parc din
București, cu o suprafață de 190 de hectare, adică un metru pătrat de natură pentru fiecare bucureștean.
Este posibil ca interesele dezvoltatorilor imobiliari să se opună acestei idei. De cealaltă parte a baricadei
se află în prezent echipa National Geographic, cercetători și fotografi pasionați, iubitori de natură și, sperăm
noi, mii de alți bucureșteni.
Cristian Lascu-Groapa ce devine deltă, în revista National Geographic

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- ce sunt rezervațiile naturale urbane
- care este șansa Bucureștiului 4 puncte
2.Scrie titlul articolului și denumirea publicației din care este extras fragmentul . 4 puncte
3.Precizează genul și cazul substantivelor subliniate în text. 4 puncte
4.Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
De cealaltă parte a baricadei se află în prezent echipa National Geographic, cercetători și fotografi pasionați,
iubitori de natură și, sperăm noi, mii de alți bucureșteni. 4 puncte
5.Precizează modul și timpul verbelor puse în chenar. 4 puncte
6. Construiește un enunț în care verbul a fi să aibă altă valoare decât în structura a fost decizia cetățenilor și apoi
precizeaz-o. 4
puncte

B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare reală sau imaginară petrecută
în Delta Dunării. (12p)
În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

NOTĂ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea
întregii lucrări (unitatea compoziţiei-2p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul
adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-3p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea-2p
,