Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 06.03.2014 Data: 06.03.2014 Data: 06.03.

2014
Clasa: a II-a Clasa: a III-a Clasa: a IV-a
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Anghel” Şcoala Gimnazială „Dimitrie Anghel” Şcoala Gimnazială „Dimitrie Anghel”
Cornești Cornești Cornești
Structura Proselnici Structura Proselnici Structura Proselnici
Propunător: Nechita Mihaela Propunător: Nechita Mihaela Propunător: Nechita Mihaela
Aria curriculară: Arte Aria curriculară: Arte Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educație muzicală Disciplina: Educație muzicală Disciplina: Educație muzicală
Unitatea de învăţare: Cântăm și ne acompaniem Unitatea de învăţare: Melodia Unitatea de învăţare: Melodia
Subiectul lecţiei: Subiectul lecţiei: Subiectul lecţiei:
a) teoretic: Structuri ritmice; a) teoretic: Elemente de construcție a melodiei; a) teoretic: Nuanțe;
b) practic-interpretare: Cântecul „Mama, doar b) practic-interpretare: Cântecul „Mama, doar b) practic-interpretare: Cântecul „Mama,
mama” – Marius Țeicu; mama” – Marius Țeicu; doar mama” – Marius Țeicu;
c) audiţie: Cântec de primăvară. c) audiţie: Cântec de primăvară. c) audiţie: Cântec de primăvară.
Tipul lecţiei: mixtă – însușire de noi cunoştinţe Tipul lecţiei: mixtă – însușire de noi cunoştinţe Tipul lecţiei: mixtă – însușire de noi
şi formare de noi deprinderi şi formare de noi deprinderi cunoştinţe şi formare de noi deprinderi
SCOPUL: Interpretarea cântecului „Mama, doar SCOPUL: Interpretarea cântecului „Mama, doar SCOPUL: Interpretarea cântecului „Mama,
mama” în structură ritmică potrivită, în vederea mama” cu toate elementele de construcție, în doar mama” în nuanța potrivită, în vederea
formării deprinderii de a cânta expresiv vederea formării deprinderii de a cânta expresiv formării deprinderii de a cânta expresiv
cântecele de copii, potrivit conţinutului de idei şi cântecele de copii, potrivit conţinutului de idei şi cântecele de copii, potrivit conţinutului de
sentimente. sentimente idei şi sentimente.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: OBIECTIVE OPERAŢIONALE: OBIECTIVE OPERAŢIONALE:


O1- să interpreteze corect şi expresiv linia ritmico- O1- să interpreteze corect şi expresiv linia ritmico- O1- să interpreteze corect şi expresiv linia
melodică a noului cântec; melodică a noului cântec; ritmico-melodică a noului cântec;

1
O2- să-și însușească sensul cuvântului „ritm”; O2- să-și însușească sensul cuvântului „melodie”; O2- să-și însușească sensul cuvântului „nuanță”;
O3- sa utilizeze bătaia ritmică în anumite momente O3- sa utilizeze bătaia ritmică în anumite momente O3- sa utilizeze nuanța potrivită în interpretarea
ale cântecului; ale cântecului; cântecului;
O4- să înţeleagă mesajul cântecului dedicat mamei O5- să înţeleagă mesajul cântecului dedicat mamei O5- să înţeleagă mesajul cântecului dedicat
mamei
Resurse: Resurse: Resurse:
1. Metodologice: 1. Metodologice: 1. Metodologice:
a) metode şi procedee: exerciţiul, demonstraţia, a) metode şi procedee: exerciţiul, demonstraţia, a) metode şi procedee: exerciţiul,
explicaţia, intuiţia, conversaţia; explicaţia, intuiţia, conversaţia; demonstraţia, explicaţia, intuiţia, conversaţia;
b) mijloace didactice: planşe, computer , b) forme de organizare: individual, colectiv, pe b) forme de organizare: individual,
înregistrare cu noul cântec „Mama, doar grupe; colectiv, pe grupe;
mama” și „Cântec de primăvară” c) mijloace didactice: planşe, computer , c) mijloace didactice: planşe, computer ,
c) forme de organizare: individual, colectiv, înregistrare cu noul cântec „Mama, doar mama” înregistrare cu noul cântec „Mama, doar
pe grupe; și „Cântec de primăvară” mama” și „Cântec de primăvară”.
2. Temporale: 45 min. 2. Temporale: 45 min. 2. Temporale: 45 min.
3. Umane: 7 elevi 3. Umane: 7 elevi 3. Umane: 7 elevi
4. Bibliografice: 4. Bibliografice: 4. Bibliografice:
a) oficiale a) oficiale a) oficiale
M. E.C. – „Programe şcolare revizuite pentru M. E.C. – „Programe şcolare pentru M. E.C. – „Programe şcolare pentru
disciplina Educație muzicală, clasa a II-a”, disciplina Educație muzicală, clasa a III-a”, disciplina Educație muzicală, clasa a IV-
Bucureşti, 2003; Bucureşti, 2003; a”, Bucureşti, 2003;
b) metodice b) metodice b) metodice
Vasile Vasile - Metodica educatiei muzicale, Vasile Vasile - Metodica educatiei muzicale, Vasile Vasile - Metodica educatiei
Editura Muzicala, 2004.; Editura Muzicala, 2004; muzicale, Editura Muzicala, 2004;
c) webografice c) webografice c) webografice
www.didactic.ro www.didactic.ro www.didactic.ro

2
Nr. Etapele lecției Ob. Conținutul instructiv/ educativ Strategii didactice Evaluare
crt. op. Metode Mijloace Forme
1. Moment - se stabilesc ordinea şi disciplina în clasă;
organizatoric - se pregătesc materialele necesare pentru desfăşurarea orei de
muzică
- stabilirea poziţiei corecte în bancă în timpul cântatului
(spatele drept, braţele pe lângă corp, privirea înainte)
2. Pregătirea Exerciţii de cultură vocală Munca cu Frontală
muzicală a Voi cere elevilor să execute următoarele exerciţii de cultură întreaga
elevilor vocal-auditivă: clasă

- Exerciţii de respiraţie:
* mirositul florilor (exerciţiu de inspiraţie nazală şi expiraţie Explicația
bucală):
Vom efectua câteva exerciţii-joc de respiraţie: ne imaginăm
că avem în mână un trandafir pe care îl mirosim (inspirăm şi
expirăm); Exercițiul
* vrem să stingem o lumânare, etc.

- Exerciţii de dicţie:
* se va recita de trei ori, din ce în ce mai repede:
“Trenul pleacă de la gară/Şi străbate-ntreaga ţară/ Tu, tu, tu …” Joc muzical
- “Cine cântă așa?”
- Exerciţii de emisie vocală:

3
3. Captarea atenției Familiarizarea cu conţinutul cântecului se va realiza prin Conversaţia Planșă Individual Frontală
intermediul unei planşe ce o va reprezenta pe mama împreună
cu fiul.
Se va purta o discuţie despre relația mamă-copil
Întotdeauna a existat o legătură între mama și fiul acesteia. Explicația
Tocmai această legătură stransa dintre dintre ei trebuie mereu
rasplatită. Colectivă
4. Anunțarea temei Se anunţă elevii că vor învăta un nou cântec: „Mama, doar Conversaţia Frontală
și a obiectivelor mama” de Marius Țeicu şi cum se cântă expresiv, nuanţat.
5. Dirijarea Se prezintă cântecul „Mama, doar mama” (audiţie), apoi se Explicația Laptop Munca cu Frontal
învățării impart fișele cu versuri. (boxe) întreaga
Se realizeaza o pauza psihologică, apoi discutii în legatură clasă
cu conţinutul cântecului.
Urmează apoi studierea propriu-zisă a cântecului.
- Vom citi mai întâi versurile cântecului.
- Se va învaţa cântecul pe fragmente:
Munca în
O1 *Voi cânta prima parte a primei strofe. grup
*Elevii vor repeta de două-trei ori.
Conversația
*Voi cânta a doua parte a primei strofe.
*Elevii vor repeta de două-trei ori.

4
*Se repetă întreaga strofă.
. Pe grupe
.
.
.
.

*Se repetă întregul cântec, de doua ori.


Exercițiul
- se observă structura cântecului şi linia melodică
- se interpretează cântecul ca model
- se dă tonul şi semnalul de început – elevii cântă la semnalul
învăţătorului
- se cântă pe grupe (după semnal), apoi toţi copiii
- interpretare alternativă
- interpretare alternativă de la vers la vers (fiecare copil un
vers), de la strofă la strofă
- cântare colectivă, acompaniată cu bătăi din palme;
6. Analizarea şi O2 ÎNSUŞIREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE
explicarea - se va interpreta o strofă a cântecului în două moduri: piano şi
noilor elemente forte.
- „Cum am interpretat aceasta strofă?” (Prima dată uşor, a doua
oară cu putere).
În muzică există diferiţi termeni care arată celor care cânta,
felul cum trebuie să cânte. Aceştia se numesc termeni de
nuanţă. Noi vom învăţa astăzi doar doi: „piano” şi „forte”. Ei
provin din limba italiană.
O3 Termenul „nuanţă” se foloseşte şi în pictură.
* se vor analiza două desene colorate cu două nuanţe de verde
(una închisă iar cealaltă deschisă).
- „Cum am putea spune, folosind termenii învaţaţi, că o culoare
este slabă, pală şi cealaltă este puternică?” (una este piano, iar

5
cealaltă forte).
Când citim o poezie frumos, expresiv, spunem că o citim
nuanţat.
7. Fixarea şi O5 Se va interpreta noul cântec („Mama, doar mama”) în două
evaluarea moduri: piano şi forte.
cunoştinţelor, Elevii trebuie să recunoască nuanţele utilizate în „Cîntec de
priceperilor şi primăvară”.
deprinderilor

8. Închierea Voi face aprecieri în legătură cu activitatea elevilor:


activității - Se va aprecia activitatea elevilor cu calificative având în
vedere corectitudinea răspunsurilor, intonarea cântecelor,
gradul de participare la lecţie.