Sunteți pe pagina 1din 3

A R T I C O L U L

( T h e A r t i c l e )
Definiţie:
Articolul este o parte de vorbire care însoţeşte, de regulă, un substantiv.
În limba engleză există trei tipuri de articole. Acestea stau întotdeauna în faţa substantivului.

I . A R T I C O L U L N E H O T Ă R Â T

Articolul nehotărât este a, an şi se întrebuinţează numai la singular.


 a se pronunţă [ei] când este accentuat şi […] când este neaccentuat, fiind folosit în faţa unui substantiv care începe
cu o consoană, sau cu unul din sunetele semivocale "w" şi "y": a dog, a horse, a window, a unity.
 an pronunţat [æn], [an], [n] este întrebuinţat în faţa unui cuvânt care începe cu o vocală sau cu "h" mut: an apple,
an hour, an honourable man.

Folosirea articolului nehotărât

1. Atunci când nu ştim nimic despre substantivul respectiv:


 There is a boy in the street.
2. Înaintea unui substantiv nume de profesie, meserie, naţionalitate plasat după verbele "to be," "to become" :
 She is a teacher.
 He will become a doctor.
 You are an Englishman.
3. Cu înţeles de numeral:
 A boy is reading, two girls are playing.

4. În faţa cuvintelor "little" şi "few" conferindu-le acestora un plus de cantitat e:


 He has few English books. = El are puţine cărţi englezeşti.
 He has a few English books. = El are multe (ceva!) cărţi englezeşti.

5. După "many" (urmat de substantiv la singular), "quite," "rather," "such," "what," "without," "as," "half" :
 Many a man would like this.  What a morning!
 She is quite a Lady.  She is a woman without a husband.
 Such a nice girl!  Write this as an introduction.

6. În unele expresii curente:


 At a distance = la distanţă  To have a right to = a avea drept la
 On an average = în medie  To have a talent for = a avea talent la/pt
 On a large/ small scale = pe scară largă/redusă  To keep it a secret = a ţine secret
 With a view to = în scopul de a  To make a fortune = a face avere
 It is a pity/a shame! = e păcat!, e ruşine!  To make a fuss = a face caz
 To be in a hurry = a fi grăbit  To take a seat = a lua loc
 To have an answer for = a avea răspuns la toate  To go for a walk/ a sail/ a = a se duce la plimb. pe jos/cu
everything drive/ a ride/ etc. yola sau cu vap./cu auto/etc.
 To have a fancy for = a avea chef de  To catch a cold = a răci
 To have an opportunity = a avea prilejul  To have a headache = a avea o durere de cap

7. În faţa numelor de măsuri (timp, distanţă, cantitate) :


 Once a day = o dată pe zi
 Three miles an hour = trei mile pe oră
 30 lei a dozen = 30 lei duzina
I I . A R T I C O L U L H O T Ă R Â T

Articolul hotărât este the.

 Se pronunţă […] în faţa unui substantiv care începe cu o consoană.


 faţa unui substantiv care începe cu o vocală sau "h" mut ca şi atunci
Se pronunţă [...] în
când vrem să accentuăm ceva în mod special:
 Is he the Johnson you were talking about? = El e acel Johnson despre care vorbeai?

Folosirea articolului hotărât

1. În faţa unui substantiv cunoscut anterior sau bine determinat :


 The boy sitting în the corner is my brother.
2. În faţa numelor proprii la plural sau determinate de un atribut :
 We shall dine with the Browns.
 The famous John Smit will come tomorrow.
 The John I saw you with is not the John I know.

3. În faţa numelor de munţi la plural sau de lanţuri muntoase :


 The Carpathians  The Caucasus
Notă - Numele a trei munţi la singular sunt articulate: the Jungfrau, the St. Bernard, the St. Gothard

4. În faţa substantivelor care numesc întinderi de ape (oceane, mări, estuare, râuri) :
 The Atlantic  The Mediteranean  The Thames
5. În faţa numelor punctelor cardinale:

6. În faţa substantivelor precedate de prepoziţii:


 On the table  In the classroom
7. În faţa numeralelor ordinale.

8. În faţa adjectivelor la gradul superlativ relativ.

9. Cu sens de pronume demonstrativ:


 Stephen the Great.
I I I . A R T I C O L U L Z E R O

Articolul zero marchează absenţa articolului, absenţă care este tot atât de semnificativă ca şi prezenţa lui.

Cazuri în care apare articolul zero

1. În nume proprii (aici se poate vorbi despre inexistenţa articolului din cauza caracterului de unicitate a substantivului).

2. Substantive abstracte nedefinite:


 Life is wonderful. Dar: The life in that house is unbearable.

3. Atunci când substantivele "bed," "church, "


"court," "harbour," "hospital," "jail," "market," "port,"
"prison," "school," "sea," "shore," "table," "town," sunt folosite pentru a numi locurile
respective utilizate în scopul pentru care ele au fost făcute:
 It's time to go to bed. Dar: The boy has put the book on the bed.
 The teacher and the pupils go to school. Dar: The woman goes to the school to wash the windows.
 The criminal was sent to prison. Dar: They turned the prison into a museum

4. Numele meselor zilei, când sunt folosite cu sens abstract:


 In our house dinner is served at seven. Dar: We enjoyed the dinner we had yesterday.

5. Nume de zile, luni, anotimpuri.


Notă - Articolul the poate apărea în faţa numelor d=e anotimpuri cu sensul "this," "that."
 In the (this) summer we shall go to France.

6. Nume de obiecte de studiu, jocuri sau sporturi:


 We learn history and geography.  Everybody likes football.

7. Nume de ţări formate dintr-un singur cuvânt:


 Romania  England
Excepţii - the Argentine, the Sudan

8. Nume de oraşe:
 London  Bucharest
Excepţii - the Hague

9. Substantive la plural luate în sens general:


 Children like sweets.

10. În unele locuţiuni adverbiale şi unele expresii:


 To be at sea  At hand
 To change colour  By heart
 To declare war against  On condition that
 To lose courage  On foot
 To send word  From beginning to end
 Arm in arm  From day to day
 Day by day  From hand to mouth
 Hand and hand  From head to foot
 Day in, day out  From right to left
 From time to time  From top to bottom