Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematice ale


mişcării corpului rigid
Varianta 5

A îndeplinit: Cujba Maria-Andreea

A verificat: Andronic Silvia

Chişinău – 2020
Sarcina lucrării nr.5
I.Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M, poziţia căreia
este determinată de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt
ataşate.
a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

>> Coef=[1,0.5,1,-75*pi/180];
>> t=roots(Coef)

t = -0.6033 + 1.2201i
-0.6033 - 1.2201i
0.7066
b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M al plăcii.
c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , aax , arot, a) .

>> syms t;
>> fi=t^3+0.5*t^2+t;
>>omega=diff(fi)
omega =3*t^2+t+1
>> a=0.4;
>> OM=a/4;
>> OO1=sqrt(a^2-(a/2)^2)
OO1 =0.3464
>> O1M=sqrt(OO1^2+OM^2)
O1M = 0.3606
>> vm=omega*O1M
vm =1/10*(3*t^2+t+1)*13^(1/2)
>> t=0.7066;
>> vm =1/10*(3*t^2+t+1)*13^(1/2)
vm =1.1554
>> syms t;
>> eps=diff(omega)
eps =6*t+1
>> atan=eps*O1M
atan = 1/10*(6*t+1)*13^(1/2)
>> an=omega^2*O1M
an =1/10*(3*t^2+t+1)^2*13^(1/2)
>> t=0.7066;
>> atan =1/10*(6*t+1)*13^(1/2)
atan = 1.8892
>> t=0.7066;
>> an =1/10*(3*t^2+t+1)^2*13^(1/2)
an = 3.7024
>> a=sqrt(atan^2+an^2)
a =4.1565
>> eps =6*t+1
eps =5.2396
>> omega =3*t^2+t+1
omega = 3.2045

II. Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul
desenului conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate, iar desenele – în
punctul precedent
a).De determinat momentul de timp în care φe=φ1 .

a)
File-functie

function y = myfun(t)
y=12*cos(pi*t)- 75*pi/180;

Program

>> syms t
>> fi=12*cos(pi*t);
>> omega=diff(fi)
omega =-12*sin(pi*t)*pi
>> eps=diff(omega)
eps =-12*cos(pi*t)*pi^2
>> t=fzero('myfun',pi/2)
t =1.5348

b)Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului O al plăcii.


c)Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, aax , arot, a).

>> syms t;
>> fi=12*cos(pi*t);
>> omega=diff(fi)
omega =-12*sin(pi*t)*pi
>> a=0.4;
OM=a/4;
OO1=sqrt(a^2-(a/2)^2)
OO1 = 0.3464
>> O1M=sqrt(OO1^2+OM^2)
O1M = 0.3606
>> vm=omega*O1M
vm =-6/5*sin(pi*t)*pi*13^(1/2)
>> t =1.5348;
>> vm =-6/5*sin(pi*t)*pi*13^(1/2)
vm =13.5115
>> syms t;
eps=diff(omega)
eps =-12*cos(pi*t)*pi^2
>> atan=eps*O1M
atan =-6/5*cos(pi*t)*pi^2*13^(1/2)
>> an=omega^2*O1M
an =72/5*sin(pi*t)^2*pi^2*13^(1/2)
>> t =1.5348;
>> atan =-6/5*cos(pi*t)*pi^2*13^(1/2)
atan = -4.6593
>> t =1.5348;
>> an =72/5*sin(pi*t)^2*pi^2*13^(1/2)
an = 506.3288
>> a=sqrt(atan^2+an^2)
a = 506.3502
>> eps =-12*cos(pi*t)*pi^2
eps =-12.9224
>> omega =-12*sin(pi*t)*pi
omega =37.4740

Concluzie: În urma lucrării de laborator, am învățat cum să calculăm caracteristicile


cinematice ale mişcării corpului rigid și cum să rezolvăm o problemă de cinematică în
MATLAB.

S-ar putea să vă placă și