Sunteți pe pagina 1din 2

Citește textul și rezolvă cerințele.

Pedeapsa
de Tudor Arghezi

Credeau că Domnul e culcat


Și n-o să știe ce s-a întâmplat,
Că n-avea doară fluturii iscoade
La fieștecare soi de roade.

Ea, cam neroadă, dânsul, cam netot,


Nu se-așteptau că Domnul vede tot:
Că ochiul lui deschis, într-adevăr,
Și depărtările le vede în răspăr.

Nici nu-nghițiseră o-mbucătură


C-au fost și prinși cu ea în gură,
Și cel puțin nu apucase
Să puie poame în sân, vreo cinci sau șase.

El, Dumnezeu, venind în rotogoale,


În supărarea Prea Sfinției Sale
I-a luat din scurt, poruncile știute
Cum le-au călcat așa de iute.

Adam pe Eva lui o a pârât


Eva pe șarpe, care s-a târât.
Nici unul n-a voit s-aleagă,
Să-și ia asupra-și vina lui întreagă.

De mișelie, nu atât de furt,


Răspunsul aspru fu și scurt;
Că Dumnezeu lovește-ntotdeauna
Mai tare decât faptele minciuna.

Din Raiul dulce și din tihna bună


Domnul i-a dat afară, în furtună.
1. Explicați titlul poeziei.

2.Identifică tema acestui text argumentând răspunsul dat.

3. Extrage din text 3 motive literare.

4.Găsiți sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text.

5. Alcătuiți enunțuri cu sensul denotativ și conotativ al cuvântului fluturi -(fluture).

6. Stabilește tipul de rimă din acestă poezie,

7. Explică semnificația următoarelor versuri:

„ Adam pe Eva lui o a pârât


Eva pe șarpe, care s-a târât.
Nici unul n-a voit s-aleagă,
Să-și ia asupra-și vina lui întreagă”.

8. Identifică în text două firguri de stil diferite și comentează semnificația lor.

9. Extrage din text două imagini artistice diferite.

10. Care sunt sentimentele/emoțiile pe care ți le inspiră lectura acestor versuri?

11. Argumentează în 7-8 rânduri că „Pedeapsa” de T. Arghezi este un text ficțional.

Tema pentru luni

Din manual, de la pagina 10, aveti de lucru exercițiile 1,2,3,4,5,6,7,8,9 de la „Explorarea


textului”.