Sunteți pe pagina 1din 10

FUNCŢIA PRINCIPALĂ E

EDUCATORULUI ESTE SĂ-I


AJUTE PE INDIVIZI SĂ-ŞI
CREEZE O IERARHIE DE
VALORI.
Nu există artă mai frumoasă decât
arta educaţiei, pictorul şi
sculptorul fac doar figuri fără
viaţă, dar educatorul crează un
chip viu; uitându-se la el, se bucură
şi oamenii , se bucură şi Dumnezeu.
Daţi în mâna educatorului cât
mai puţine măsuri coercitive cu
putinţă, astfel înc’ât singura
sursă a respectului tinerilor faţă
de el să fie calităţile lui umane
şi intelectuale!
ISTORIA OAMENILOR DEVINE DIN
CE ÎN CE MAI MULT O ÎNTRECERE
ÎNTRE EDUCAŢIE ŞI CATASTROFĂ.
EDUCAŢIA NU ESTE PREGĂTIREA
PENTRU VIAŢĂ, EDUCAŢIA ESTE
VIAŢA ÎNSĂŞI.
A FI EDUCATOR NU
ÎNSEAMNĂ A EXERCITA O
MESERIE, ÎNSEAMNĂ A
ÎNDEPLUNI O MISIUNE,
A FACE UN APOSTOLAT !
EDUCAŢIA ESTE CEEA CE
SUPRAVIEŢUIEŞTE DUPĂ CE TOT CE
A FOST ÎNVĂŢAT A FOST UITAT.
EDUCAŢIA ESTE CREAREA
METODICĂ A OBIŞNUINŢEI DE A
GÂNDI.
Orice educaţie este autoeducaţie, iar noi,
ca dascăli şi educatori, creăm de fapt,
doar contextul în care copilul se
autoeducă. Trebuie să realizăm contextul
optim, pentru ca, prin noi, copilul să se
educe singur, aşa cum trebuie să se educe
el prin propiul său destin lăuntric.
EDUCAŢIA ESTE CEA MAI
PUTERNICĂ ARMĂ PE CARE VOI O
PUTEŢI FOLOSI PENTRU A SCHIMBA
LUMEA. EDUCAŢIA ESTE UN
ORNAMENT ÎN VREMURI DE
PROSPERITATE ŞI UN REFUGIU ÎN
VREMURI DE RESTRIŞTE.
EDUCAŢIA ESTE MIŞCAREA DIN
ÎNTUNERIC SPRE LUMINĂ.
EDUCAŢIA ESTE PUTEREA DE A GÂNDI
LIMPEDE, PUTEREA DE ACŢIONA BINE
ÎN LUCRAREA LUMII, PUTEREA DE A
APRECIA VIAŢA.
UN BUN PROFESOR TREBUIE SĂ
DOVEDEASCĂ UN NIVEL DEZIRABIL
DE COMPETENŢE ÎN TOATE
DOMENIILE, PENTRU A REUŞI
SĂ TRANSFORME UN GRUP DE
SOLIŞTI ÎNTR-O ORCHESTRĂ!