Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucţiuni examen Cercetări Operaţionale (Luni, 01.06.

2020, 14-16)

1. Examenul va fi susţinut pe platforma MOODLE, între orele 14-16 (vor putea participa numai studenţii care au la
EVP peste 3.50!!!);
2. Examenul are două părţi: test grilă şi test scris (ambele se rezolvă în intervalul 14-16). Vă sugerez să începeţi cu
testul grilă (alocaţi maxim 30-35 minute) şi să continuaţi cu testul scris. Nu puteţi începe un test (grilă sau scris)
decât după finalizarea celui început iniţial. NU puteţi reveni la un test finalizat/închis! Testul grilă are ponderea
de 25% iar cel scris de 75%. Cu alte cuvinte nota la examen se va calcula cu relaţia:
EX = 0,25*NG + 0,75*NS
3. Testul scris constă în rezolvarea a 4 subiecte, clasic, pe hartie. Nu trebuie sa copiaţi enunţul. La final fotografiaţi
rezolvarea subiectului şi o transformaţi într-un UNIC fişier PDF (dacă rezolvarea este pe mai multe pagini nu faceţi
câte un fişier pentru fiecare pagină - aşa cum unii dintre voi aţi făcut la Tema 1!). Acest fişier îl ataşaţi la subiect
(numiti-l: nume_prenume_grupa_nr. subiect; EX: Popescu Vasile_IE25/IE32/cursant_Subiect2).
4. La fiecare din cele 4 subiecte scrise, veţi primi aleator una dintre zecile de probleme pregătite pentru fiecare
subiect în parte. Şansa ca 2 studenţi să primească aceeaşi problemă la acelaşi subiect şi să poată să comunice
între ei (copie!!!) este practic foarte mică (sub 5%), dar voi urmări fenomenul copiatului foarte, foarte serios. Cine
dă să copie va fi exclus din facultate, cine copie îi voi pune nota 1 (unu) la examen!
5. Odată deschis un subiect, trebuie să-l finalizaţi (ataşând fişierul PDF cu rezolvarea) şi nu mai puteţi reveni la
el!!! Deci, dacă vă mai amintiţi ceva (vă şopteşte cineva!) după ce aţi închis subiectul, nu mai puteţi reveni cu
completări, adică să anulaţi fişierul iniţial şi să-l înlocuiţi cu altul “updatat”.
6. Subiectele 1 şi 2 vor fi notate cu note între 0 – 10, subiectul 3 cu notă între 0-4 şi subiectul patru cu notă între 0-
6 (practic sunt 3 probleme mari, ultima împărţită în două subiecte 3 şi 4). În principiu, aveţi în medie 30 min.
pentru fiecare subiect scris şi 30 min. pentru teorie (grilă).
7. Modul de redactare a lucrării este foarte important. Nu trebuie să-mi faceţi doar nişte calcule, ci să-mi arătaţi că
aţi înţeles conceptul teoretic şi modul de aplicare practic. Dacă ai înţeles subiectul cu adevărat, atunci ştii să explici
ceea ce faci, ştii ce este esenţial de menţionat, ştii ce calcule trebuie evidenţiate, etc. Uitaţi-vă pe subiectele
rezolvate de mine şi postate pe portal (este adevărat că la EVP1, mulţi aţi luat mot-a-mot un mod de explicare şi
l-aţi copiat în rezolvarea voastră, ceea ce m-a enervat la culme). Evident, nu-mi copiaţi aiurea teorie din curs, că
eu ştiu ce este scris acolo!

PS: Sper să apreciaţi notele finale ‘acordate’ la EVP! Dar … examenul e o altă “mâncare de peşte”. Voi corecta la
sânge.

Atenţie mare celor care au de gând să-şi ‘ajute’ colegii, DON’T DO IT it’s more safe for you!!!