Sunteți pe pagina 1din 52

Recomandări pentru utilizarea planificărilor calendaristice orientative

MOTTO:
“Dacă te duce gândul peste un an,
Seamănă ogorul.
Dacă te duce gândul peste un deceniu,
Sădește un pom.
Dacă te duce gândul peste un veac,
Educă oameni.
Dacă ai semănat ogorul,
Vei recolta o dată.
Dacă ai sădit un pom,
Vei recolta de zece ori.
Dar dacă educi oameni,
Vei recolta de sute de ori.”
(Poem chinezesc)  
Planificările calendaristice prezentate în acest material reunesc o serie de sugestii de conținuturi pentru desfășurarea procesului
instructiv-educativ în grădiniță și sunt structurate pe cele trei grupe de vârstă: mică, mijlocie și mare. Conținuturile propuse în aceste
planificări sunt orientative și pot fi înlocuite cu altele, care să conducă la realizarea obiectivelor de referință din curriculumul pentru
învățământul preșcolar și care să fie în acord cu nevoile și interesele copiilor din grupa cu care educatoarea lucrează.
În cele ce urmează, vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor tipuri de activități de învățare din grădiniță, pentru a
ajuta cadrele didactice să înțeleagă care au fost principalele repere pe care le-am luat în calcul în momentul în care am elaborat
planificările calendaristice orientative, dar și pentru a le sprijini în planificarea și desfășurarea cu eficiență a procesului instructiv-
educativ din grădiniță (indiferent dacă optează pentru utilizarea planificării orientative sau nu).
Tipurile de activităţi de învăţare din grădiniţă sunt: activităţi de dezvoltare personală – ADP, jocuri și activităţi alese  –
ALA și activităţi pe domenii experenţiale – ADE (integrate sau pe discipline). 
a) Activităţile de dezvoltare personală includ: întâlnirea de dimineață, rutinele, tranziţiile și activităţile opţionale.  
- Întâlnirea de dimineaţă are o structură specială și trebuie să înceapă odată cu sosirea tuturor copiilor. Acest eveniment
zilnic satisface nevoile școlare și sociale ale copiilor și este esenţială pentru succesul lor în grădiniţă. Regularitatea acestui gen
de întâlniri permite practicarea și repetarea trăsăturilor comportamentale pe care le așteptăm de la copii. Așa cum îndemânarea,
modul de a citi și de a cânta se îmbunătăţesc prin practică, tot așa se întâmplă și cu comportamentul etic. Scopul ei este
de a imprima un sentiment de unitate și non competitivitate.  În timpul alocat întâlnirii de dimineață (20–25 min.)  se parcurg
cele trei elemente obligatorii (salutul, prezența, Calendarul Naturii) și unul dintre cele trei elemente la alegere (împărtășirea
cu ceilalți, activitatea de grup, noutatea zilei), ales în funcție de activitățile de învățare proiectate în ziua respectivă, de tema anuală
de studiu, de tema proiectului tematic propus etc.
- Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului și
contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă,
micul dejun, igiena – spălatul și toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările,  plecarea, 
și se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleași conţinuturi.
- Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de
învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei. 
- Activităţile opţionale  intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală și se includ
în programul zilnic al copilului în grădiniţă.  Conform planului de învățământ, la nivelul I se desfășoară cu copiii un opţional,
iar la nivelul al II-lea, două cursuri opţionale.
b)  Jocurile și activităţile didactice alese  sunt cele pe care copiii și le aleg  și care îi ajută să socializeze în mod progresiv
și să se iniţieze în cunoașterea lumii fizice, a mediului social și cultural căruia îi aparţin, a matematicii, a comunicării, a limbajului
citit și scris. Ele se desfășoară pe grupuri mici, în perechi și chiar individual. Practic, în decursul unei zile regăsim, în funcţie de tipul
de program (normal, prelungit sau săptămânal), două sau trei etape de jocuri și activităţi alese (etapa I – dimineaţa, înainte
de începerea activităţilor integrate, etapa a II-a – în intervalul de după activităţile pe domenii de învăţare și înainte de masa de prânz/
plecarea copiilor acasă și, după caz, etapa a III-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după-amiază și plecarea copiilor
de la programul prelungit acasă). Astfel, dacă este vorba de activităţi desfășurate în sala de grupă, educatoarea va acorda o atenţie
deosebită organizării spaţiului în centre ca: Biblioteca, Colţul căsuţei/Joc de rol (Creație), Construcţii, Știinţă, Arte, Nisip și apă 
și altele. Numărul de centre deschise în fiecare zi va fi diferit, în funcție de temă, materiale disponibile, numărul copiilor prezenți etc.
c) Activităţile pe domenii experienţiale  sunt activităţile integrate sau pe discipline, desfășurate cu copiii în cadrul unor
proiecte planificate în funcţie de temele anuale de studiu propuse de curriculum, precum și de nivelul de vârstă și de nevoile
și interesele copiilor din grupă. Menţionăm că nu există o reţetă după care să se desfășoare activitătile integrate. Acest lucru depinde
de educatoare. De asemenea, ea va fi cea care va hotărî cum realizează integrarea: toate activitățile de învățare dintr-o zi, doar
activitățile pe domenii experienţiale dintr-o zi, activitățile pe domenii experiențiale/o activitate pe domenii experiențiale și jocurile
și activităţilor didactice alese din etapa I etc.
Fiecare zi poate purta un nume, astfel încât copiii să fie motivaţi în activitatea de învăţare. De aceea, ţintele pe care
ni le dorim a fi realizate, precum și eforturile pe care trebuie să le facă ei, trebuie să fie expuse clar și pe înțelesul lor, de la începutul zilei.
VODIȚĂ ANCA-CAMELIA
CUPRINS
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MIJLOCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
„BUN VENIT LA GRĂDINŢĂ!” – EVALUARE INIŢIALĂ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
„TOT CE E ÎN JURUL NOSTRU” – EVALUARE INIŢIALĂ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
COȘULEŢUL CU FRUCTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
„LEGUME, LEGUME, CĂ SUNT TARE BUNE!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
„PREGĂTIRI DE TOAMNĂ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
„CE FAC VIEŢUITOARELE TOAMNA?”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
„DOAMNĂ TOAMNĂ, CE NE-ADUCI?” – EVALUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
„BINE E LA NOI ACASĂ!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
„COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
„NOI SUNTEM ROMÂNI!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
„POVESTE DE IARNĂ CU MOȘ NICOLAE”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
„BRĂDUŢUL ÎMPODOBIT”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
„IATĂ, VINE MOȘ CRĂCIUN!” – EVALUARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
„IARNA SE JOACĂ CU NOI” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
„ANIMALE DIN PĂDURE”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
„ÎN OGRADĂ LA BUNICI”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
„CĂSUŢA TOAMNEI, CĂSUŢA IERNII” – EVALUARE SUMATIVĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
„FERMIERUL ȘI PĂDURARUL” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
„POVEȘTI CU VIEŢUITOARE, PENTRU FIECARE!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
„IARNĂ, SĂ TE DUCI CU BINE!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
„MAMĂ BUNĂ, MAMĂ DRAGĂ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
„VINE PLOAIA, BINE-MI PARE!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
„PRIMĂVARA ÎN GRĂDINĂ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
„GÂZE CĂLĂTOARE AU PORNIT SPRE SOARE”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
„SĂ ÎNVĂŢĂM CUM SĂ NE PURTĂM!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
„DE PAȘTE”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
„CÂND VOI FI MARE, CE VOI FI OARE?”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
„LA PLIMBARE, PE STRADA MARE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
„ÎN EXCURSIE CU TRENUL” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
„CU CE MERGEM ÎN CĂLĂTORIE?” – EVALUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
„NE JUCĂM, NE BUCURĂM!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
„1 IUNIE – ZIUA COPIILOR”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
„UITE CÂTE-AM ÎNVĂŢAT!” – EVALUARE FINALĂ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
„PLECĂM ÎN VACANŢĂ” – EVALUARE FINALĂ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MIJLOCIE

NR. CRT. TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA PROIECTULUI SUBTEMA SĂPTĂMÂNII TEMA SĂPTĂMÂNĂ INDEPENDENTĂ

1. „BUN VENIT LA GRĂDINIȚĂ!” – EVALUARE INIȚIALĂ 1


2. „TOT CE E ÎN JURUL NOSTRU” – EVALUARE INIȚIALĂ 2
3. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „A VENIT TOAMNA” „COȘULEȚUL CU FRUCTE”
„LEGUME, LEGUME, CĂ SUNT TARE BUNE!”
4.

5. „PREGĂTIRI DE TOAMNĂ”
6. „CE FAC VIEȚUITOARELE TOAMNA?”
„DOAMNĂ TOAMNĂ, CE NE-ADUCI?” –
7.
EVALUARE
8. CINE SUNT/SUNTEM? „EU, TU, NOI” „BINE E LA NOI ACASĂ!”
9. „COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!”
10. „NOI SUNTEM ROMÂNI!”
11. CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? „DARURI DE SĂRBĂTORI” „POVESTE DE IARNĂ CU MOȘ NICOLAE”
12. „BRĂDUŢUL ÎMPODOBIT”
13. „IATĂ, VINE MOȘ CRĂCIUN!” – EVALUARE
14. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „IARNA SE JOACĂ CU NOI”
15. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „ANIMALE DIN PĂDURE”
16. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „ÎN OGRADĂ LA BUNICI”
CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „CĂSUȚA TOAMNEI, CĂSUȚA IERNII” – EVALUARE
17.
SUMATIVĂ
CINE ȘI CUM PLANIFICĂ/ „FERMIERUL ȘI PĂDURARUL”
18.
ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?
19. CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? „POVEȘTI CU VIEȚUITOARE, PENTRU FIECARE!”
20. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „IARNĂ, SĂ TE DUCI CU BINE!”
21. CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? „MAMĂ BUNĂ, MAMĂ DRAGĂ”
22. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „VINE PLOAIA, BINE-MI PARE!”

3
23. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „PRIMĂVARA ÎN GRĂDINĂ”
24. CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? „GÂZE CĂLĂTOARE AU PORNIT SPRE SOARE”
25. CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? „SĂ ÎNVĂȚĂM CUM SĂ NE PURTĂM!”
26. CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI, PE PĂMÂNT? „DE PAȘTE”
27. CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? „CÂND VOI FI MARE, CE VOI FI OARE?”
CINE ȘI CUM PLANIFICĂ/ „CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII” „LA PLIMBARE, PE STRADA MARE”
28.
ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?
29. „ÎN EXCURSIE CU TRENUL”
„CU CE MERGEM ÎN CĂLĂTORIE?” –
30.
EVALUARE
31. CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? „NE JUCĂM, NE BUCURĂM!”
32. CINE SUNT/SUNTEM? „1 IUNIE – ZIUA COPIILOR”
33. „UITE CÂTE-AM ÎNVĂȚAT!” – EVALUARE FINALĂ 1
34. „PLECĂM ÎN VACANȚĂ” – EVALUARE FINALĂ 2

LEGENDĂ ABREVIERI:

ADE – Activităţi pe domenii experienţiale


ADP – Activităţi de dezvoltare personală
ALA – Activităţi liber alese
DEC – Domeniul Estetic și Creativ
DLC – Domeniul Limbă și comunicare
DOS – Domeniul Om și Societate
DPM – Domeniul Psihomotric
DȘ – Domeniul Știinţei

4
„BUN VENIT LA GRĂDINŢĂ!” – EVALUARE INIŢIALĂ 1

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. - „Bine v-am regasit, colegi!” ●● ARTĂ: „Primul meu desen la DLC – Joc-exercițiu „Azi am R. „Să ne cunoaștem bine ●● DIVERTISMENT: „În DȘ – Cunoașterea
(împărtășirea cu ceilalți) grădiniță” venit la grădiniță împreună semnul de la dulăpiorul vizită la colegii noștri din mediului „Să vedem ce s-a
●● CREAȚIE: Joc de rol „Căsuța cu…” (membrii familiei, individual” (deprinderea grădiniță” schimbat!” – observare în
R. „Îmi place să mă joc cu tine!”
Păpușii ne așteaptă” jucăria preferată etc.) de a-și identifica dulăpiorul ●● JOC DE MIȘCARE: „În sala de grupă
LUNI

(deprinderea de a se juca cu
ceilalți copii) ●● BIBLIOTECA: „Cuburi cu povești” cu îmbrăcăminte/ leagăn”
încălțăminte)
T. Joc cu text și cânt „Bat din ●● DIVERTISMENT: „Plimbare în
palme” parcul grădiniței” T. Joc de mișcare „Vino la
mine în pas vioi!”

Î.D. „În vacanță, mi-a fost dor de ●● ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Săculețul DȘ – Cunoașterea mediului R. „Sărut mâna pentru ●● ARTĂ: „Colorăm biletele DȘ – Activitate matematică
tine…” (împărtășirea cu ceilalți) fermecat cu amintiri din vacanță” „Poveste din vacanță” masă!” (deprinderea de a de tren în culoarea – Joc-exercicițiu „Ne jucăm
(elemente din natură con, – convorbire cu suport mulțumi pentru un serviciu vagoanelor” și numărăm”
R. „Ne pregătim pentru activități”
pietricică, scoică etc.) ilustrativ (vederi/fotografii oferit) ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a
(deprinderea de a participa la DOS Activitate practică
MARȚI

așezarea scăunelelor în formația ●● CONSTRUCȚII: „Trenulețul ale copiilor din vacanța de T. Joc de mișcare „Du-te, trenul” – Finalizare lucrare
dorită) copiilor” vară) vino!” „Trenulețul vacanței” (lipire
T. Joc „Unul după altul, în ●● NISIP ȘI APĂ: „Castele de nisip ca DOS Activitate practică vederi și fotografii)
la plajă” – Lucrare colectivă
rând ne-așezăm/Și un trenuleț
formăm” ●● JOC DE MIȘCARE: „Trenul prinde „Trenulețul vacanței” (lipire
viteză” vederi și fotografii)

Î.D. „Grădinița de copii plină e de ●● CONSTRUCȚII: „Îmi construiesc o DȘ – Activitate matematică R. „Facem liniște în ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DPM – Euritmie „Cum
jucării” (activitate de grup) jucărie” – Joc didactic „Jucăriile dormitor” (deprinderea „Domino cu obiecte și dansează o jucărie?”
●● CREAȚIE: Joc de rol „Cu păpușa la noastre” (mare-mic) de a păstra liniștea în jucării”
R. „Vin curat la grădiniță” DOS – Ed. pt. societate:
MIERCURI

(deprinderea de a avea o ținută grădiniță” DPM – Parcurs aplicativ timpul programului de ●● ARTĂ: „Jucăria mea” – „Fiecare jucărie are locul ei,
ordonată) ●● ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Ce „Drumul de acasă la odihnă a copiilor) colorare în contur, desen se știe!” Activitate practic
jucărie am descoperit în cutia cu grădiniță” (forme de mers T. Cântec „Ceata lui Pițigoi” după șablon – gospodărească în sala de
T. Joc imitativ: „M-am trezit de
dimineață…” mărgele?” și alergare) grupă
●● ED. RUTIERĂ: Joc de rol „Cum
mergem pe stradă?”
Î.D. „Sunt la grupa mijlocie, și eu ●● BIBLIOTECA: „Știu să răsfoiesc DOS – Ed. pt. societate – R. „Pot să mă dezbrac ●● ARTĂ: „Desenăm cu creta DLC – „Repetă după
pot…” (împărtășirea cu ceilalți) cartea mea preferată” Joc didactic „Așa da, așa singur!” (deprinderi de pe asfalt” mine!” – joc-exercițiu
R. „«Te rog», «mulțumesc» sunt ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Te rog să- nu!” (reguli de comportare) autonomie) ●● JOC DISTRACTIV: „În pentru dezvoltarea auzului
cuvinte magice!” (deprinderea de mi dai…!” (forme geometrice) T. Joc „Salută, mângâie, șoaptă!” fonematic
JOI

a utiliza formulele de politețe) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Facem teatru îmbrățișează”


T. Cântec „Bună dimineața, dragă de păpuși”
grădiniță” ●● JOC DISTRACTIV: „Scăunele
muzicale”

5
Î.D. „Ce îmi place să fac la ●● ȘTIINȚĂ: „Grupează mingile cum DEC – Activitate artistico- R. „Să ne luăm rămas-bun ●● BIBLIOTECA: Vizionare DEC – Activitate artistico-
grădiniță? (împărtășirea cu îți spun!” plastică „Modelăm de la colegi și personalul episod din serialul plastică – Finalizare lucrare
ceilalți)” ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu „Ce mingiuțe” grădiniței” (deprinderea „Clubul lui Mickey „Modelăm mingiuțe”
VINERI

poți să spui despre mingea ta?” de a saluta la plecarea din Mouse”


R. „Suntem ordonați!”
(deprinderea de a așeza (atribute) grădiniță) ●● JOC DE MIȘCARE:
materialele la locul potrivit) ●● JOC DE MIȘCARE: „Prinde T. Recitativ ritmic „Hai, „Mingea prin tunel”
T. Gimnastica de înviorare „Un, mingea!” copii, în pas vioi,/Câte unul,
doi, faceți toți la fel ca noi!” câte doi”

„TOT CE E ÎN JURUL NOSTRU” – EVALUARE INIŢIALĂ 2

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Bună dimineața, dragi ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce obiect DLC – Joc didactic „Spune R. „După ce-am lucrat, ●● ARTĂ: „Desenez ce îmi DOS – Ed. pt. societate „Să
colegi!” (formule de salut ale este și ce faci cu el?” ce face copilul?” lucrurile la loc le-am place” ne amintim regulile grupei”
grupei) ●● CONSTRUCȚII: „Casa mea și așezat” (deprinderea de ●● BIBLIOTECA: (ilustrate) – discuții libere
LUNI

R. „Ordine la locul de joacă” grădinița noastră” a așeza suporturile de Antrenament grafic


(deprinderea de a păstra ordinea ●● BIBLIOTECA: Labirint „Drumul de creioane pe raftul etajerei) „Cutia cu creioane
la materialele de joc și activitate) acasă până la grădiniță” T. Recitatv ritmic „Ne colorate”
T. Recitativ ritmic „Hai, cu scaune ●● JOC DISTRACTIV: „Oglinda” (mimă jucăm, ne jucăm, cu degetul
cu tot/ Să ne așezăm la loc!” și pantomimă) mare ne jucăm…”
Î.D. „Dacă aș avea o pensulă ●● ȘTIINȚĂ: „Ce curiozități au apărut DȘ – Cunoașterea mediului R. „Îmi ajut colegii să se ●● BIBLIOTECA: „Povestea DLC – Joc didactic „Ghici,
magică, aș picta…” (împărtășirea la centru?” – Joc didactic „Ce a greșit pregătească de culcare” mea preferată este…” – din ce poveste este?”
cu ceilalți) ●● NISIP ȘI APĂ: „Urme cu bețișorul” pictorul?” (deprinderea de a acorda discuții libere DEC – Activitate artistic-
R. „Fiecare jucărie, are locul DEC – Activitate artistic- ajutor celorlalți) ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a plastică „Ne jucăm cu
●● CONSTRUCȚII: „Tabloul meu”
MARȚI

ei, se știe!” (deprinderea de a (piuneze) plastică „Ne jucăm cu T. Mers imitativ „Mergi la povestea…” pensula” – Finalizare,
participa la acțiunea de strângere ●● JOC DE MIȘCARE: „Jocul culorilor pensula” (tipuri de linii, fel ca mine!” (pe vârfuri, pe completare lucrari
a jucăriilor) fermecate” (medalioane diferit pata picturală) călcâie, cu mâinile la spate
T. Numărătoare „Într-o călimară,/ colorate) etc.)
Plină cu cerneală…/Ai tu, pe tine,
culoarea…?”
Î.D. „Programul meu de ●● NISIP ȘI APĂ: „Spălăm păpușa” DȘ – Activitate matematică R. „Mâini curate înseamnă ●● ED. PT. SĂNĂTATE: „Cum DȘ – Cunoașterea mediului
dimineață” (împărtășirea cu ●● CREAȚIE: Joc de rol „Îmbrăcăm – Joc didactic „Perechi, sănătate!” (deprinderi de ne spălăm pe mâini?” – Joc senzorial „Săculețul
MIERCURI

ceilalți) păpușa cu haine potrivite perechi” (obiecte de igienă igienă personală) – „citirea” imaginilor fermecat” (obiecte de
anotimpului” personală) afișate în sala de grupă igienă personală)
R. „Singur sau în grup?” T. Joc imitativ „Fă ce fac
(deprinderea de a colabora) ●● ARTĂ: „Colorăm obiecte de igienă DPM – Mers și alergare eu!” (mimă și pantomimă) ●● DIVERTISMENT: Joc
personală” cu rupere de rânduri și cu text și cânt „Bat din
T. Joc imitativ „Cum îmi spăl eu
regrupare în perechi – Joc palme”
obrăjorii?...” ●● JOC DISTRACTIV: „Am pierdut o
batistuță” „Caută perechea ta!”

6
Î.D. „Cercuri și pătrate din jurul ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Jocul DOS – Activitate practică R. „Știu cuvinte frumoase ●● ARTĂ: „Ștampile cu DȘ – Activitate matematică
nostru” (activitate de grup) umbrelor” (cerc și pătrat, mare și – Colaj „Tablou din figuri ca niște formule magice!” forme geometrice” – Joc logic „Ne jucăm cu
mic) geometrice” (deprinderea de a utiliza ●● JOC DISTRACTIV: cercuri și pătrate”
R. „Îmi ajut prietenul”
●● NISIP ȘI APĂ: „Dale pe trotuar” formulele de politețe la „Fiecare merge la casa
JOI

(deprinderea de a acorda ajutor) DOS – Activitate practică –


(amprente cu diferite cutii pătrate) momentul potrivit) lui!” (cercuri și pătrate, Finalizare colaj „Tablou din
T. Gimnastica de înviorare „Ca să
●● JOC DE MIȘCARE: „Sari în cerc” T. Recitativ ritmic „Roata roșii, galbene, albastre) figuri geometrice”
cresc voinic, fac gimnastică de
mic!” mică, roata mare/Și
începem o alergare”
Î.D. „Ce mi-a povestit Andrei…” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Din DOS – Ed. pt. societate – R. „Toate obiectele au locul ●● CREAȚIE: Joc de rol „La DPM – Forme de mers și
(activitate de grup) jumătate-întreg” (obiecte din Joc didactic „Camera lui lor!” (deprinderea de a fi plimbare cu păpușa” alergare – Parcurs aplicativ
casă) Andrei” (ordine/dezordine) ordonat) ●● ACTIVITATE „Plimbarea grăbită”
R. „Îmi aștept rândul”
VINERI

(deprinderea de a avea răbdare în ●● CREAȚIE: Joc de rol „Gospodinele T. Joc „Alege un prieten și GOSPODĂREASCĂ: „La
îndeplinirea unei acțiuni) de la Căsuța Păpușii” mergi alături de el” sfârșit de săptămână
facem sala noastră lună”
T. Recitativ ritmic „Mergem toți în ●● NISIP ȘI APĂ: „Poftiți la prăjituri
pas vioi,/Câte unul, câte doi” gustoase!”
●● JOC DISTRACTIV: „Plimbă jucăria!”

COȘULEŢUL CU FRUCTE

DATA ADP ALA ADP ADP ALA ADE

Î.D. „Ce ne-aduce toamna-n coș?” ●● BIBLIOTECA: „Cartea mea cu ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mâinile curate ne ●● ARTĂ: „Modelăm fructe” DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) fructe” (ALA+ADE) „Ce ne-aduce păstrează sănătatea” ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori și Activitate matematică –
R. „Noroc, bine v-am găsit!” ●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă „Loto cu toamna-n coș?” (deprinderi de igienă despre fructe” Joc didactic „Coșulețul cu
(deprinderea de a-și saluta fructe” DLC Memorizare „Toamna” personală) fructe”(sortare după formă,
LUNI

colegii) ●● NISIP ȘI APĂ: „Forme de fructe” de Demostene Botez T. „Haideți să ne adunăm,/ culoare, mărime)
Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „La cules de Un cerc mare să formăm”
T. Gimnastica de înviorare „Un, fructe”
doi, un, doi,/Faceţi toţi la fel ca
noi!”
Î.D. „Ce știm despre fructele ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Unește ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Spălăm fructele înainte ●● ȘTIINȚĂ: Convorbire DEC – Activitate artistico-
de toamnă?” (împărtășirea cu fiecare fruct cu jumătatea sa” „Strugurele” (DȘ – de a le mânca” (deprinderi cu prezentare power plastică – Modelaj -
ceilalți) ●● CONSTRUCŢII: „Coșulețe pentru Cunoașterea mediului de igienă alimentară) point„Strugurele dulce și „Strugurele” (finalizarea
aromat”
MARȚI

R. „Am ales grupul de joc” fructe” (Rotodisc) – Observare + DEC – T. „Iute s-alergăm,/În cerc lucrărilor)
(deprinderea de a face alegeri) ●● CREAŢIE: Joc de rol „Vânzătorul de Activitate artistico-plastică ne-așezăm!” ●● JOC DISTRACTIV:
fructe” – Modelaj (pe ciorchine „Hrănește-ţi colegul cu
T. Joc distractiv „Coșulețul rupt” boabe de strugure!”
natural)
●● JOC DE MIȘCARE: „Caută
jumătatea!” (medalioane cu
jumătăți de fruct)

7
Î.D. „Astăzi e Ziua Bunicilor!” ●● BIBLIOTECA: „Bunica m-a învățat ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Și mie, și ție!” ●● ED. RUTIERĂ: „Culorile DEC – Ed. muzicală: a)
(noutatea zilei) că fructele...” (propoziții eliptice) (ALA+ADE) (deprinderea de a împărți semaforului” (alternanță Audiție cântece „Tot ce e
●● CONSTRUCȚII: „Scara din livadă” cu ceilalți) mere roșii, galbene, pe lume” și „A, a, a, acum
R. „Sunt atent, politicos și vreau DOS – Ed. pt. societate –
MIERCURI

verzi) e toamnă, da!”; b) Joc


să fiu de folos (deprinderea de a ●● NISIP ȘI APĂ: „Cărări prin livada Lectură după imagini „În T. Joc distractiv „Lanţul
avea un comportament adecvat bunicului” livadă, la bunici” fructelor” ●● BIBLIOTECA: „Să ne muzical „Cântă tare, cântă
în relațiile cu adulții din jurul lor) amintim povestea încet”
●● JOC DE MIȘCARE: „Alergăm „Mărul” de Vladimir
Opţional – Limba engleză printre copaci” DPM – Forme de mers și
Suteev” (repovestire
alergare
T. „Să ne ridicăm,/Spre curte după un șir de ilustrații)
ne-ndreptăm”
Î.D. „Fructele sunt diferite” ●● ȘTIINȚĂ: „Fructe cu coaja tare” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să vorbim în șoaptă” ●● ARTĂ: „Fructele toamnei” DLC – Fixare poezie
(noutatea zilei) (castane, nuci, alune) „La cules” (DȘ – Activitate (deprinderea de a aplica (rupere, mototolire și „Toamna” de Demostene
●● BIBLIOTECA: Labirint „Veverița și matematică – Joc didactic reguli de comportament lipire în contur) Botez
R. „Sunt atent, lucrez corect!”
alunele” (multe/puține)+ DPM – social) ●● JOC DE MIȘCARE:
JOI

(deprinderea de a se concentra
pentru a răspunde la o sarcină ●● DIVERTISMENT: Vizionare Forme de mers și alergare T. „Câte unul pe cărare, „Veverițele adună nuci și
dată) teatru de păpuși „Povestea nucii în cerc, înainte și înapoi mergem voioși la culcare” alune”
T. Joc distractiv „Să încărcăm lăudăroase” de Vladimir Colin
camionul cu fructe”
Î.D. „Dacă aș fi un fruct, aș vrea ●● ȘTIINŢĂ: Fișe individuale „Rețeta ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „E frumos și bine ●● CONSTRUCȚII: „Cușca lui DOS – Ed. pt. societate –
să fiu...” (împărtășirea cu ceilalți) cu salată de fructe” (ALA+ADE) „Salată de când ești lângă mine!” Azorel” „4 Oct. Ziua internațională
R. „Stăm cuminți și liniștiți,/ ●● ARTĂ: „Fructe minunate” fructe” (deprinderea de a-și ●● CREAȚIE: Joc de rol a Animalelor” – Convorbire
VINERI

Pentru lecții pregătiți” (amprente cu dop de plută în DOS – Activitate practic- alege partenerii de joc și „Merg cu pisica/cățelul la după imagini„Să iubim
(deprinderea de ordine și contur) gospodărească (preparare activitate) doctorul veterinar” animalele”
disciplină) ●● JOC DISTRACTIV: „Salata de salată de fructe) T. „Câte unul, câte doi,/ ●● JOC DISTRACTIV:
T. „Mâinile nu stau deloc,/Ci se fructe” Alergăm voioși și noi!” „Șoarecele și pisica”
pregătesc de joc!”

„LEGUME, LEGUME, CĂ SUNT TARE BUNE!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Toamnă, toamnă, tu ne- ●● ARTĂ: „Colorare imagini ●● ACTIVITATE INTEGRATĂ ●● R. „Ordonați la masă ●● ARTĂ: Modelaj „Morcovi ●● DȘ – Activitate
aduci…” (activitate de grup) „Legumele vesele” (ALA+ADE) „O întâmplare stăm,/Veseli și cuminți groși și subțiri” matematică – Fișe
●● BIBLIOTECA: Labirint „Iepurașul la în grădina de legume” mâncăm!”” (deprinderea ●● ED. PT. SĂNĂTATE: „Dr. individuale „Multe sau
R. „Ascult, învăț, recit frumos”
morcovi” de a respecta regulile de oculist ni-l recomandă pe puține?” (alcătuire
●● DLC – Memorizare
LUNI

(deprinderea de a răspunde la păstrare a curățeniei) Morcovel” perechi legume)


cerința enunțată) ●● NISIP ȘI APĂ: „Punem morcovi la „Iepurașul” de Rusalim
păstrat pentru iarnă” Mureșan ●● T. „Hop-hop, sărind
Opţional – Limba engleză mereu/Pân-la locul
T. „Iute, iute s-alergăm,/Rândul ●● JOC DE MIȘCARE: „Iepurașii vin la meu!”
repede formăm!” varză”

8
ÎD. „Coșul cu surprize” (activitate ●● BIBLIOTECA: Joc de masă „Am ACTIVITAE INTEGRATĂ R. „Cea mai curată masă!” ●● JOC DISTRACTIV: DȘ – Cunoașterea mediului
de grup) cumpărat un coșuleț cu legume!” (ALA+ ADE1+ADE2) „Supa (deprinderea de ordine și „Cartoful fierbinte” – Observare „Ce culoare au
(propoziții) de legume” curățenie) ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale legumele?”
R. „Mă joc frumos cu colegii
mei” (deprinderea de a se juca ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle cu legume DȘ – Activitate matematică T. Recitativ ritmic „Am „Colorează legumele care DOS – Activitate practică
MARȚI

împreună) (asamblare și lipire) – Joc logic plecat în căutare/Să vă pot fi verzi” (fructe și „Legume colorate, în coș
●● CREAȚIE: Joc de rol „Bucătăria chem la o gustare!” legume) sunt așezate” (rupere pe
T. Joc de mișcare „Trenulețul DPM – Alergare cu oprire și
legumelor” păpușii” pornire la semnal contur)
●● ARTĂ: Vizionare și audiție power
point cântec „Supa de zarzavat”
(Tudor Gheorghe)

Î.D. „Legume preferate, de toți ●● ARTĂ: „Modelăm legume” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Știu să mă comport ●● ARTĂ: Cântec DOS – Ed. pt. societate
căutate” (noutatea zilei) ●● CONSTRUCȚII: „Lădițe pentru „Legume, legume, că frumos!” (deprinderea „Ciupercuțele” – Ed. pentru sănătate –
R. „Mă joc frumos cu colegii mei!” legume” sunt tare bune!” (DȘ – unui comportament social ●● BIBLIOTECA: Conversație liberă „Cum
MIERCURI

(deprinderea de a se integra în Cunoașterea mediului adecvat situației date) Antrenament grafic preferi legumele: crude sau
●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a
grupul de joc) aprozarul” – Joc didactic senzorial T. „ Joc distractiv „Coșulețul „Ciupercuțe” (pe contur gătite?”
+ DOS – Activitate rupt” punctat)
Opţional – Limba engleză ●● JOC DISTRACTIV: „Salata de practic-gospodărească
T. Joc recitativ „Spălăm legume”
– „Preparăm o salată
legumele!” de legume”

Î.D. „În grădina de legume am BIBLIOTECĂ: „Întrebări despre DOS – Ed. pt. societate – R. „Știu să așez ●● ED. RUTIERĂ: „Drumul DLC – Repetare poezie
găsit…” (activitate de grup) legume” Lectură după imagini „Și șervețelele!” (deprinderea lui Bugs Bunny spre „Iepurașul” de Rusalim
copiii muncesc!” de a pregăti masa pentru grădină” Mureșan
R. „Să ne împărțim rolurile!” ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Săculețul
(deprinderea de a negocia) fermecat” servirea prânzului) ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DPM – „Cursa iepurașilor”
„Caută perechea!”
JOI

T. „Mâinile să ni le dăm/Și în cerc NISIP ȘI APĂ: „Straturi de legume în T. Joc distractiv: „Perechi, Alergare cu oprire și
perechi” (legume) pornire la semnal
cuminți să stăm!” grădină”
JOC DISTRACTIV: „Țăranul e pe
câmp”

Î.D. „Hocus-pocus, azi tu vei fi…” ȘTIINȚĂ: „Fiecare legumă la DEC – Activitate artistico- R. „Lucrarea dac-am ●● CREAȚIE: Joc de rol DEC – Activitate artistico-
(activitate de grup) culoarea ei!” plastică – Pictură „Legume terminat,/La panou am „Expoziție cu vânzare” plastică – Pictură „Legume
R. „Să lucrăm împreună!” BIBLIOTECA: „Eu spun una, tu spui colorate, pe tavă așezate” așezat” (deprinderea de ●● BIBLIOTECA: „Ghici, colorate, pe tavă așezate”
ordine și autonomie) ghicitoarea mea!” – finalizarea lucrărilor
VINERI

(deprinderea de a accepta multe”


propuneri, idei pentru NISIP ȘI APĂ: „Forme de legume” T. Joc distractiv „Poftiți în
desfășurarea activităților în grup) trenulețul legumelor!”
JOC DE MIȘCARE: „Hora legumelor”
T. Joc de mișcare „Câte unul, câte
doi!”

9
„PREGĂTIRI DE TOAMNĂ”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „E toamnă-n calendar!” ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle cu peisaj de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „M-am trezit și îmi fac ●● CREAȚIE: Joc de rol DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) toamnă” (ALA+ADE1+ADE2) patul” (deprinderea de „Florăresele” + DPM – Alergare cu
R. „Meteorologul de serviciu” ●● NISIP ȘI APĂ: „Copacii din „Pregătiri de toamnă” autogospodărire) ●● ARTĂ: „Colorăm grupare la semnal
(deprinderea de a prezenta grădină” (trasare cu bețișorul) DLC – Lectură după imagini T. „Mergem pe drumul crizanteme” „Buchețele, buchețele”
colegilor starea vremii, vorbind ●● CONSTRUCȚII: „Coșuri pentru (prezentare power point presărat cu petale” (1-3)
tare și clar) frunze uscate” activitățile oamenilor
LUNI

Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Frunze toamna în oraș, pe câmp


colorate, în coș grupate” etc.)
T. Mers imitativ „Copacul aplecat
de vânt” DEC – Ed. muzicală: a)
Cântec – predare „A venit
pe dealuri toamna”; b) Joc
cu text și cânt – repetare
„Bate vântul frunzele”

Î.D. „Ce bunătăți a pregătit mama ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Borcane ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mă bucur când ești ●● BIBLIOTECA: „Să citim DOS – Ed. pt. societate
ta pentru iarnă?” (împărtășirea cu cu compot” (ALA+ADE) „În cămara lângă mine!” (deprinderea lista de cumpărături” – Activitate cu părinții -
ceilalți) ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic bunicii” de a desfășura o activitate ●● CREAȚIE: Joc de rol „La Confecție „Sacoșa eco” (din
R. „Vreau să știu, vreau să aflu!” (pe linii punctuate) „Etichete DȘ – Cunoașterea mediului alături de părinții săi) cumpărături” material reciclabile)
MARȚI

(deprinderea de a-și dezvolta pentru borcane de conserve” – Joc didactic T. „Mâinile să ni le dăm
curiozitatea epistemică) ●● ARTĂ: Colaj „Gogonele în borcan” /Și la drum voioși plecăm!”
T. Joc distractiv „Mergi, găsește ●● JOC DISTRACTIV: „Țăranul e pe
și taci!” câmp”

Î.D. „Dacă ai fi o frunză, ●● BIBLIOTECA: Poveste creată „Ce ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ssst! E liniște la noi!” ●● CONSTRUCȚII: „Frunze” DOS – Activitate practică -
ce culoare ai vrea să ai?” mi-a povestit o frunză mică?” (ADE1+ADE2) „Covor de (deprinderea de a respecta (piuneze) Finalizarea lucrărilor „Covor
(împărtășirea cu ceilalți) ●● ARTĂ: Pictură „Copacul toamna” frunze ruginii” liniștea în dormitor) ●● JOC DISTRACTIV: din frunze ruginii” (colaj din
R. „Stăm cuminți și liniștiți,/ DȘ – Activitate matematică T. „Mergem pe potecuță” „Găsește-ți frunza!” frunze naturale)
●● NISIP ȘI APĂ: Experiment plutire
MIERCURI

Pentru lucru pregătiți” „Frunze pe apă” – Ex. cu material individual DEC – Ed. muzicală: a)
(deprinderea de a se concentra ●● JOC DE MIȘCARE: „Vântul și („tot atâtea”) Cântec – repetare „A venit
asupra activităților) frunzele” DOS – Activitate practică pe dealuri toamna”; b) Joc
Opţional – Limba engleză – colaj cu text și cânt – repetare
„Bate vântul frunzele”
T. Mers imitativ „Ținem piept
vântului!”

10
Î.D. „Să mâncăm sănătos!” ●● CREAȚIE: Joc de rol „O masă ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ordonați la mese ●● BIBLIOTECA: Fișe DȘ – Cunoașterea mediului
16 – Octombrie „Ziua internațio- gustoasă și sănătoasă pentru (ALA+ADE) „Să mâncăm stam,/Veseli și cuminți individuale „Cum ne – Joc didactic „Pregătim
nală a Alimentatiei” (noutatea păpușă” sănătos!” mâncăm” (deprinderea comportăm la masă” masa”
zilei) ●● CONSTRUCȚII: „Mozaic cu fructe” unei alimentații corecte) ●● DIVERTISMENT:
JOI

DOS – Ed. pt. societate –


R. „Singurel eu mă-ngrijesc/Și de ●● ȘTIINȚĂ: Joc logic „Farfurii și Convorbire după imagini/ T. „Unu, doi, unu doi,/ Vizionare desene
boli eu mă feresc!” (deprinderi de șervețele” (fixare cercul și pătratul) Întâlnire cu medicul Haideți toți în pas vioi!” animate „Orășelul leneș -
Doctorul Putrezitustein”
autoîngrijire) ●● JOC DE MIȘCARE: „Prinde mărul!” pediatru/nutriționist
T. „Fac gimnastică cu Ștefania”
Î.D. „Cum pot să ajut și eu?” ●● ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Ghicește ce ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pijamaua o strâng ●● ARTĂ: Euritmie „Dansul DLC – Joc-exercițiu „Ce spui
(împărtășirea cu ceilalți) am cumpărat?” (ALA+ADE) frumos” (deprinderea de a frunzelor” mai departe?” (propoziții
R. „Să facem ordine!” ●● CONSTRUCȚII: „Rafturile din „Gospodari și gospodine” avea grijă față de lucrurile ●● NISIP ȘI APĂ: „Alege trei lacunare)
VINERI

(deprinderea de a așeza cămară” personale) forme și lasă cu ele urme


DPM – Mers și alergare cu
materialele de lucru la locul lor) ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a T. „Un, doi, trei,/Mergi cum în nisip”
ocolire obstacole
T. „Facem roata în mișcare/Și- gospodinele” vrei!”
ncepem o alergare!” ●● ED. ECOLOGICĂ: Activitate
practice-gospodărească
„Strângem frunze pe alee”

„CE FAC VIEŢUITOARELE TOAMNA?”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ce fac viețuitoarele ●● BIBLIOTECA: „Ghicește despre DLC – Memorizare R. „Să ne așteptăm ●● NISIP ȘI APĂ: „Animale în DȘ – Cunoașterea mediului
toamna?” (activitate de grup) ce animal este vorba și alege „Toamnă târzie” de Petru rândul!” (deprinderea de a bârlog/vizuină” – Lectură după imagini „Ce
imaginea potrivită!” Cărare avea răbdare) ●● JOC DISTRACTIV: „Ursul fac toamna animalele din
R. „Ascult, învăț, recit frumos”
(deprinderea de a se concentra ●● ȘTIINȚĂ: Vizionare desen animat DPM – „Cursa cu T. Joc imitativ „Umblă ursul doarme” pădure?”
LUNI

asupra activităților de învățare) educativ „Pasăre pentru copii” obstacole” – Mers și prin pădure,/După fragi și DEC – Ed. muzicală:
Opţional – Limba engleză ●● NISIP ȘI APĂ: „Urmele vrăbiuței” alergare cu ocolire și pășire după mure” a) Repetare cântecul
(cu bețișorul) peste obstacole „Toamna”; b) Joc cu text și
T. Joc cu text și cânt: „Bate vântul
●● ARTĂ: Euritmie „Copăceii, frunzele cânt „Căsuța din pădure”
frunzele”
și păsărelele”
Î.D. „Ce mi-a povestit vrăbiuța?” ●● ȘTIINȚĂ: „Păsări călătoare, păsări ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Păsărelele se pregătesc ●● CREAȚIE: Joc de rol DEC – Activitate artistico-
(noutatea zilei) care rămân la noi” (ALA+ADE) „La revedere, de masă” (deprinderea „Păsărelele se pregătesc plastică – Desen decorativ
●● ARTĂ: „Colorăm căsuțele dragi păsărele!” de a așeza masa pentru de călătorie” „Șorțul rândunicii”
R. „Rândul iute să-l formăm/
MARȚI

Și spre centre să zburăm!” păsărelelor” (căsuțe din lemn) DȘ – Cunoașterea mediului servirea prânzului) ●● ACTIVITATE
(deprinderea de a se conforma ●● BIBLIOTECA: Labirint „Drumul – Povestea educatoarei T. „Cip-cirip și hop-hop- GOSPODĂREASCĂ:
regulilor de grup) rândunicii până în țările calde” „Unde a zburat rândunica?” hop,/Lângă tine am și eu „Punem căsuțe pentru
păsărele în copaci” (cu
T. „Zburăm, zburăm,/Spre centre ●● JOC DE MIȘCARE: „Rândunică, de Titel Constantinescu loc?”
părinții)
ne-ndreptăm” mută-ți cuibul!”

11
Î.D. „Dacă ai fi o pasăre…” ●● BIBLIOTECA: Repovestire ACTIVITATE R. „Facem ordine!” ●● CONSTRUCȚII: „Păsări DLC – Repetare poezie
(împărtășirea cu ceilalți) după imagini „Unde a zburat INTEGRATĂ(ALA+ADE) (deprinderea de a fi călătoare” (din figuri „Toamnă târzie” de Petru
rândunica?” „Trec pe cer stoluri, stoluri” ordonat) geometrice) Cărare
R. „Vreau să știu, vreau să învăț!”
(deprinderea de a-și dezvolta ● ● ȘTIINȚĂ: „Păsări care pleacă în DȘ – Activitate matematică T. Joc „Pe vârfuri și pe ●● JOC DE MIȘCARE:
curiozitatea epistemică) țările calde, păsări care rămân la – Joc logic „Ce piesă nu călcâie” „Atinge crenguța!”
MIERCURI

noi” cunoști?” (triunghiul)


Opţional – Limba engleză
●● NISIP ȘI APĂ: „Stolul de
T. Cântec „Ceata lui Pițigoi” rândunele” (desen cu bețișorul)
●● JOC DE MIȘCARE: „Zburați,
păsărele!”

Î.D. „Unde sunt toate gâzele? ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle cu imagini din ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să ne luăm «La ●● NISIP ȘI APĂ: „Mușuroiul DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) poezia „Balada unui greier mic” (ALA+ADE) „Toamna și revedere!» (deprinderea de de furnici” – Joc logic „Mușuroiul e o
R. „Sunt atent și cânt corect” ●● ARTĂ: „Termină de desenat insectele” a utiliza diferite formule de ●● JOC DISTRACTIV: „Cine căsuță sub formă de…?”
(deprinderea de a se concentra (pe linie punctată) și colorează DOS – Ed. pt. societate salut adresate colegilor sau l-a strigat pe greieraș?” DPM – „Insecte grăbite” -
asupra sarcinilor de joc și gărgărița” – Lectura educatoarei personalului grădiniței) Mers și alergare cu ocolire
învățare) ●● JOC DE MIȘCARE: „Greierele și „Balada unui greier mic” T. Joc „Câte unul pe cărare” și pășire peste obstacole
JOI

T. „Un greier și-o furnicuță,/Se furnica” (Ștafetă viteză) (fragment)


prind de mânuță” DEC – Ed. muzicală: a)
Repetare cântec „A sosit pe
dealuri toamna”; b) Audiție
cântec „Greier, greieruș”

Î.D. „Ce mi-a povestit o ●● CREAȚIE: Dramatizare povestea ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să prezentăm părinților ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă: DOS – Ed. pt. societate –
rândunică?” (noutatea zilei) „Unde a zburat rândunica?” (ALA+ADE) „Păsările și ce am lucrat” (deprinderea „Unde s-a așezat Convorbire după imagini/
● ● ARTĂ: Modelaj „Hrană pentru copiii” de a-și autoevalua lucrarea) păsărica?” (poziții power point „Cum putem
R. „Mă joc frumos cu colegii mei!”
păsărele” spațiale) ajuta/proteja viețuitoarele
(deprinderea de a se juca în grup) DOS – Activitate practică T. „Păsărelele își cheamă
●● CONSTRUCȚII: „Căsuțe pentru – Confecție „Pasărea” (din suratele” ●● JOC DE MIȘCARE: toamna?”
T. „Să zburăm ca păsărelele!”
păsărele” (Lego) farfurie de carton îndoită la „Păsărele la cuib”
VINERI

●● DIVERTISMENT: Euritmie „Zborul jumătate, tratare suprafețe


păsărelelor” și lipire ochi, cioc, pene
colorate)

12
„DOAMNĂ TOAMNĂ, CE NE-ADUCI?” – EVALUARE

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Îmi place toamna pentru ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu „Vâââj, ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Masa noastră e ●● BIBLIOTECA: Repovestire DEC – Ed. muzicală: a)
că…” (împărtășirea cu ceilalți) trosc-pleosc!” (onomatopee cu (ALA+ADE) „Toamnă curată!” (deprinderea de după imagini „Unde a Repetare cântec „A sosit
sunete din natură) bogată și frumoasă” ordine și curățenie) zburat rândunica?” de pe dealuri, toamna”; b) Joc
R. „Să vorbim pe rând!”
●● ȘTIINȚĂ: „Alege numai imaginile Titel Constantinescu cu text și cânt „Bate vântul
LUNI

(deprinderea de a respecta DLC – Convorbire cu suport T. Mers imitativ „Zburăm ca


regulile de bază ale dialogului) din anotimpul toamna” ilustrativ rândunelele” ●● JOC DE MIȘCARE: frunzele”
●● ARTĂ: Modelaj „Copacul toamna” „Rândunică, ia-ți valiza!”
Opţional – Limba engleză
T. „Mergi, găsește și taci!” ●● DIVERTISMENT: „Plimbare pe
cărările toamnei”

Î.D. „Spune cât mai multe ●● ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Spune ce-ai ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Spălăm fructe și ●● CREAȚIE – Joc de rol „La DȘ – Activitate matematică
cuvinte despre fructe și legume!” gustat/mirosit?” (ALA+ADE1+ADE2) legume” (deprinderea de piață” – Joc didactic „La piață”
(activitate de grup) ●● BIBLIOTECA: Joc la calculator „Bunătăți și jucării, pentru a avea un comportament ●● ED. PT. SĂNĂTATE: (sortare fructe și legume
MARȚI

R. „Sunt atent, răspund corect!” „Ghici?” (fructe și legume) voi, iubiți copii!” alimentar igienic) „Activitate practice- după diferite criterii)
(deprinderea de a asculta și de a ●● ARTĂ: Confecție, colorare „Măști DȘ – Cunoașterea mediului T. Recitativ ritmic „Fructe, gospodărească „O salată DPM – Joc „Cursa fructelor
exprima un răspuns) cu legume și fructe” – Joc didactic + DOS – fructe minunate,/Trebuie bună, să o mâncăm și a legumelor” (forme de
împreună!”
T. Joc de mișcare „Coșulețul rupt” ●● DIVERTISMENT: „Carnavalul Activitate practică „Jucării întâi spălate” mers și alergare)
fructelor și legumelor” din fructe și legume”

Î.D. „Ce mi-a povestit o frunză ●● ȘTIINȚĂ: „Selectează frunzele după ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Fac curat, așez la loc ●● CREAȚIE: Joc de DLC – „Toamna spunem
mică?” (activitate de grup) culoare și mărime” (ALA+ADE1+ADE2) unde stau, unde ma joc!” rol „Unde a zburat poezii” (repetare poezii
●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic (deprinderi de ordine și rândunica?” despre anotimp)
R. „Îmi aștept rândul!” „Pe cărările toamnei”
MIERCURI

(deprinderea de a fi disciplinat) „Grebla pentru strâns frunze” igienă a spațiului de joc) ●● ARTĂ: „Tabloul meu de
DȘ – Activitate matematică
●● ARTĂ: „Ornamente din frunze de T. Joc „Găsește-ți frunza toamnă” (cu material din
Opţional – Limba engleză – Exerciții cu material
toamnă” pereche!” natură)
T. Joc cu text și cânt „Bate vântul individual (șiruri cu
frunzele” ●● EURITMIE: „Dansul frunzelor” alternanțe forme, culori,
mărimi) + DPM – Ștafetă cu
forme de mers și alergare

Î.D. „Se întâmplă toamna” ●● ȘTIINȚĂ: „Ce a greșit pictorul în ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pe mâini ne-am ●● BIBLIOTECA: Labirint DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) tabloul de toamnă?” (cu elemente (ALA+ADE) „Peisaj de murdărit,/La chiuvetă am „Caută drumul cel bun – Joc didactic „În cufărașul
detașabile) toamnă” fugit!” (deprinderea de pentru furnicuță” Toamnei, eu am găsit…”
R. „Unde stau, unde mă joc?”
(deprinderea de a lua decizii) ●● NISIP ȘI APĂ: „Peisaj de toamnă” DEC – Activitate artistico- autoîngrijire) ●● JOC DISTRACTIV: „Cine DEC – Activitate artistico-
JOI

(cu material din natură) plastică – Pictură cu culori T. „Alergăm și tot sărim,/ l-a strigat pe greieraș?” plastică – Finalizarea
T. Joc de mișcare „Bate vântul
pentru…” ●● CONSTRUCȚII: „Ce putem face din calde Greierași noi ne numim!” lucrărilor de pictură cu
frunze și crenguțe?” culori calde „Peisaj de
●● JOC DE MIȘCARE: „O culoare toamnă”
pentru fiecare”

13
Î.D. „Surprize și invitați” (noutatea ●● ARTĂ: „Măști pentru carnaval” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Fac curat, așez la loc!” ●● JOC DE MIȘCARE: DOS – Ed. pt. societate
zilei) ●● ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ: (ALA+ADE) (deprinderi de ordine și „Rostogolim dovleacul” „Serbare de Halloween”
R. „Haideți, cu toții ne adunăm,/ „Frigărui de fructe” DOS – Ed. pt. societate igienă a spațiului de joc) ●● JOC DISTRACTIV: „Plimbă
Sala de grupă frumos aranjăm!” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Pentru „Sărbătorile toamnei” T. „Haideți să ne adunăm,/ mărul”
VINERI

(deprinderea de a participa la fiecare o farfurie, o furculița și un (Poezii și cântece despre Un cerc mare să formăm!”
pregătirea mediului educațional) pahar” (alternanță) anotimp și confecționare
T. Recitativ ritmic „Ne jucăm, ne ●● CREAȚIE: „Pregătim masa de poster)
jucăm/Și din joacă învățăm!” sărbătoare”

„BINE E LA NOI ACASĂ!”

ZIUA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Povestește despre casa ●● CONSTRUCȚII: „Casa familiei ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sunt un copil politicos!” ●● ARTĂ: Colorare și DȘ – Cunoașterea mediului
și familia ta” (împărtășirea cu mele” (ALA+ADE) „Toată familia (deprinderea de a utiliza decorare „Căsuța de – Joc didactic „Unește ce
ceilalți) ●● ȘTIINȚĂ: „Ce poți să spui despre este acasă” formule de politețe în carton” se potrivește!” (obiecte din
R. „Te ascult, apoi răspund!” localitatea în care locuiești?” DȘ – Cunoașterea mediului diferite împrejurări) ●● DIVERTISMENT: mediul ambiant)
(deprinderea de a respecta ●● NISIP ȘI APĂ: „Căsuțe pe nisip” (cu – Lectură după imagini T. Joc distractiv „Casă, Vizionare desene
LUNI

regulile dialogului) bețișorul) (încăperi și membrii căsuță, cine locuiește aici?” animate „The little
house”
Opţional – Limba engleză ●● JOC DISTRACTIV: „Țăranul e pe familiei)
T. Joc distractiv „Eu cunosc un câmp”
orășel!”

Î.D. „Poveste despre camera ta cu ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Am grijă de hainele ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DLC – Joc-exercițiu
jucării” (împărtășirea cu ceilalți) „Apartamentul” (asociere mobilier (ALA+ADE1+ADE2) „E o mele!” (deprinderea de „Caută perechea „Eu spun una, tu spui
și aparate electrocasnice cu ordine în toate!” a-și păstra îmbrăcămintea pantofului” multe!”
R. „Sunt atent ca să învăț!”
încăperile casei) curată) ●● JOC DISTRACTIV: „Încalță
(deprinderea de a se concentra DOS – Ed. pt. societate
asupra activităților desfășurate) ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori despre – Memorizare poezia T. Joc imitativ „Fă la fel ca scaunul”
obiecte din mediul înconjurător”
MARȚI

T. Recitativ ritmic „M-am trezit de „Unde e?” de Gabriel mine!”


(ilustrate)
dimineață…” Teodorescu + DȘ –
●● ARTĂ: „Modelăm măsuțe și Activitate matematică – Joc
scăunele” didactic (ordonare obiecte
●● JOC DE MIȘCARE: „Labirintul din după dimensiuni)
scaune”

14
Î.D. „Diferite familii” (activitate ●● BIBLIOTECA: „Să vă prezint ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Suntem harnici, ●● ED. PT. SĂNĂTATE: DȘ – Activitate matematică
de grup) membrii familiei mele” (fotografii (ALA+ADE1+ADE2) „O ordonați, noi aici trăim ca „Ghici!” – joc cu mimă și – Joc didactic „Să facem
de familie) familie fericită” frați!” (deprinderea de a ghicitori despre obiecte ordine!” (ordonare obiecte
R. „Mă joc frumos cu colegii mei!”
●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a familia” respecta regulile grupei) de igiena locuinței după dimensiuni)
(deprinderea de a lucra împreună DLC – Joc didactic
pentru scopul propus) ●● ARTĂ: Decorare „Ramă pentru (antonime) T. Joc distractiv „Eu am o ●● ACTIVITATE PRACTIC- DPM – Diferite forme de
fotografia de familie” casă mică, așa, și-așa!” GOSPODĂREASCĂ mers și alergare Joc „Cu
Opţional – Limba engleză DEC – Ed. muzicală: a) „Facem ordine la Căsuța
MIERCURI

●● JOC DE MIȘCARE: „Puișori, veniți Cântec predare „Are mama familia la plimbare”
T. Joc imitativ „Poți să mergi Păpușii”
ca…?” (bunic, mama pe tocuri, la mama!” o fetiță”; b) Joc muzical
bebeluș etc.) „Familia zgomotoasă”
(recunoaștere și imitare
onomatopee, sunete: tuse,
strănut, râs, plâns, sughiț,
sforăit, cântat, țipat etc.)

Î.D. Joc „Ce-ai mâncat aseară?” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce ne ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „De ești mic sau de ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale DOS – Ed. pt. societate
(activitate de grup) trebuie la masă?” (vesela și (ALA+ADE) „Vesela și ești mare, respecta-l pe „Cu ce desert îți servești – Joc didactic „Poftiți la
tacâmurile) tacâmurile” fiecare!” (deprinderea de musafirii?” masă, dragii mei!”
R. „Mâinile nu stau deloc/Și se
pregătesc de joc!” (deprinderea ●● CONSTRUCȚII: „Suporturi pentru DEC – Activitate artistico- a avea un comportament ●● CREAȚIE: Joc de rol „Să DEC – Activitate artistico-
de a se concentra asupra prăjituri” (Rotodisc) plastică – Pictură pe adecvat față de copii și primim musafiri” plastică – Pictură „Farfuria
adulți)
JOI

sarcinilor date) ●● NISIP ȘI APĂ: „Prăjituri” farfurie de carton mea frumoasă” (finalizarea
T. Cântec „Are mama o fetiță” ●● JOC DE MIȘCARE: „Farfuria T. . Joc distractiv „Salută, lucrărilor)
zburătoare” mângâie, îmbrățișează”

Î.D. „Să vă spun ce am văzut ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să ne luăm frumos ●● ED. RUTIERĂ: Joc de rol DEC – Ed. muzicală: a)
pe drum, de acasă până la (diferite tipuri de linii) „Copilul (ALA+ADE) „Drumurile rămas bun” (deprinderea „Traversarea nu e grea, Cântec repetare „Are
grădiniță?” (împărtășirea cu merge spre familia lui” noastre toate” de a utiliza formule de salut daca faci așa!” mama o fetiță”; b) Joc
ceilalți) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Cu familia la DPM – Săritură cu adecvate momentului) ●● BIBLIOTECA: Repetare muzical „Mergi cum cânt”
R. „Suntem mici,/Dar voinici!” cumpărături” deplasare pe ambele T. „La doamna educatoare,/ poezie „Unde e?” de
VINERI

(deprinderea de a face ●● CONSTRCȚII: „Drumuri și poduri” picioare – Joc „Sari din Cine ajunge primul oare?” Gabriel Teodorescu
gimnastică/sport) ●● DIVERTISMENT: „O plimbare, piatră-n piatră/dale pe
T. Cântec „Gimnastica de bună pentru fiecare” alee”
înviorare”

15
„COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE


Î.D. „Eu sunt…, tu ești…” ●● BIBLIOTECA: „Vă prezint ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Îmi place să fiu ●● BIBLIOTECA: DOS – Ed. pt. societate
(activitate de grup) fotografiile mele” (ALA+ADE1+ADE2) „Corpul curat!” (deprinderea de Antrenament grafic – Joc didactic „Prietenii
R. „Numele meu este…. și ●● NISIP ȘI APĂ: „Palme de copil” meu și organele de simț” autoîngrijire) „Pieptănul și periuța de curățeniei”
dinți” (pe linii punctate)
LUNI

am….. ani” (deprinderea de a se ●● ARTĂ: Modelaj „Când eram eu DȘ – Cunoașterea mediului T. „Cu degetele ne jucăm!”
prezenta) bebeluș” – Observare ●● JOC DISTRACTIV: „Am
pierdut o batistuță”
Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Merg, alerg, DEC – Activitate artistico-
T. „Prinde-mă de mână,/Mergem sar” plastică – Pictură „Eu”
împreună”
Î.D. „Frățiori și surioare” ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle „Băiatul și fetița” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Tac, ascult și povestesc” ●● BIBLIOTECA: DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Să îmbrăcăm (ADE1+ADE2) „Hansel și (deprinderea de a asculta Repovestirea copiilor – Joc logic „Căsuța din
R. „Să facem gesturi frumoase păpușile” Gretel” când cineva vorbește după un șir de ilustrații poveste” (fixare cerc,
„Hansel și Gretel” de
MARȚI

pentru colegii noștri” ●● ȘTIINȚĂ: „Colorează obiectele de DLC – Povestea educatoarei și apoi de a continua patrat, triunghi)
povestea) Frații Grimm
(deprinderea de a împărți cu care ai nevoie într-o zi ploioasă” de Frații Grimm
ceilalți) T. „Înainte de-a pleca,/ Să ●● JOC DISTRACTIV: „Baba-
●● JOC DE DISTRACTIV: „Nu mă DOS – Activitate practice- oarba”
T. Joc cu text și cânt „Soro dragă, gâdila, frate!” gospodărească „Căsuța din mai repetăm ceva!”
să-ncercăm/Mâinile să ni le dăm/ turtă dulce” (prăjitură)
Și spre centre să plecăm!”
Î.D. „Ce personaj vrei să fii azi?” ●● BIBLIOTECA: „Știu și eu o ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Spune «Multumesc» ●● ED. P.S.I. – Vizionare DEC – Activitate artistico-
(împărtășirea cu ceilalți) poveste!” (repovestiri după (ALA+ADE) „Mie îmi plac fiindcă te servesc!” diafilm „Capra cu cei trei plastică – Modelaj
imagini „Capra cu trei iezi” de Ion poveștile” (deprinderea de a utiliza iezi neastâmpărați” „Coșulețul Scufiței Roșii”
R. „Îmi pare bine când te joci
Creangă și „Scufița Roșie” de Frații „cuvinte frumoase” în
cu mine!” (deprinderea de a DȘ – Activitate matematică ●● ARTĂ: Audiție cântece DPM – Joc: „Iezii
MIERCURI

Grimm
dezvolta relații empatice în grupul – Joc didactic „Povești cu situații date) „Capra cu trei iezi” și neastâmpărați” – Repetare
de joc) ●● ȘTIINȚĂ:”Continuă să colorezi „Cântecul Scufiței Roșii”
drumul Scufiței Roșii” (alternare 1, 2, 3” T. „Câte unul, câte doi,/ săritură pe două picioare,
Opţional – Limba engleză forme și culori) Mergem toți în pas vioi!” cu deplasare
T. „Iute în rând ne-adunăm,/Să ●● CREAȚIE: Joc de rol „Să ne
lucrăm, să ne distrăm” deghizăm în personaje din povești”
●● DIVERTISMENT: „Parada modei
din povești”
Î.D. „Toți copiii au drepturi și ●● BIBLIOTECA: „Să vă povestesc ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Știu să mă încalț ●● BIBLIOTECA: Fișe DLC – Joc didactic „Spune
responsabilități!” (mesajul zilei) depre jucăriile mele” (discuții „Jocuri și jucării” singur!” (deprinderi de individuale „Spune ce ce face copilul?” (alcătuire
– 20 Nov. – Ziua Int. a Drepturilor libere) autonomie) știi să faci singur, fără de propoziții)
DOS – Ed. pt. societate –
Copilului ●● ȘTIINȚĂ: „Când se întâmplă?” ajutor”
Teatru de masă povestea T. Joc de mișcare „Stângul, DOS – Activitate practică
JOI

R. „Să ne jucăm,/Să ne bucurăm!” (ziua/noaptea) „Cum au fugit odată dreptul, stângul, poc!/Bat ●● ED. PT. SECURITATE – Poster „Copiii au dreptul
(deprinderea de a interacționa ●● ARTĂ: „Ștampile cu jucării, pentru jucăriile de la un copil” de din palme, stau pe loc!” PERSONALĂ: „Ce are și la familie și la educație”
pozitiv cu partenerii de joc) cei mai minunați copii!” ce nu are voie să facă un
Nina Stănculescu (asamblare și lipire)
copil?”
T. Joc de mișcare „Balonul” ●● JOC DE MIȘCARE: „Jucăriile
dansează”
16
Î.D. „Îmi place de mine pentru ●● BIBLIOTECA: „Oglinda fermecată ACTIVITATE INTEGRATĂ: R. „Și eu pot fi de ajutor!” ●● ȘTIINȚĂ: „Privim prin DEC – Ed. muzicală: a)
că…” (împărtășirea cu ceilalți) mă arată-ndată!” „Uite câte pot să fac!” (deprinderea de a-și ajuta lupă amprentele noastre” Repetare cântec „Are
R. „În cerc să ne adunăm/Și- ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Stânga DPM – Joc „Cine sare mai colegii la dezbrăcarea/ ●● ACTIVITATE mama o fetiță”; b) Audiție
mpreună să lucrăm” (deprinderea sau dreapta?” departe?” – săritura în îmbrăcarea hăinuțelor) GOSPODĂREASCĂ: cântec „Zece degețele”
VINERI

de a desfășura activități în ●● NISIP ȘI APĂ: „Forme de palme și lungime de pe loc T. Joc „Bat cu una, bat „Facem ordine la jucăriile
colaborare cu ceilalți copii) tălpi” cu două,/Bat cu palmele noastre”
T. Joc imitativ „Ce pot face cu ●● JOC DISTRACTIV: „În ce mână am amândoua!”
mâinile, picioarele, ochii etc.” ascuns cheița?”

„NOI SUNTEM ROMÂNI!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Bună dimineaţa, românași și ●● BIBLIOTECA: „Citim imagini ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Scăunelul îl așez ca să ●● ARTĂ: „Colorează în DȘ – Cunoașterea mediului
româncuţe!” (salutul zilei) frumoase din ţara noastră” (ALA+ADE) „România, ţara vizionez” (deprinderi de culoarea potrivită din Vizionare power point
●● ȘTIINȚĂ: „Harta României” mea!” autoservire) legendă” (peisaje cu „România mea frumoasă”
R. „Să-mi aleg un colţ de joacă,
forme de relief)
să lucrez și să îmi placă!” ●● NISIP ȘI APĂ: „Muntele, dealul, DLC – lectură după imagini T. „Urmează traseul!” DOS – Ed. pt. societate
(deprinderea de a explora diferite câmpia” ●● JOC DISTRACTIV: „Printre – Colaj poster „Blazonul
LUNI

centre de interes din grupă) munți și printre văi” ţării noastre” (frumuseţi și
●● JOC DE MIȘCARE: „Sus la munte,
Opţional – Limba engleză jos în vale” bogăţii) – lucrare colectivă
T. „Spre centre ne-ndreptăm/Și ne
așezăm””

Î.D. „Mândru sunt că sunt ●● ȘTIINŢĂ: „Să ne amintim culorile ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „După ce am terminat, ●● ARTĂ: „Desenăm steagul DȘ – Activitate matematică
român!”– Ziua Armatei Române din steag” (sortare imagini pe (ALA+ADE) lucrul la loc l-am așezat!” tricolor și inima, ca în „Numărăm steguleţele”
(noutatea zilei) culori) (deprinderea de a fi poezie”
DOS – Ed. pt. societate
R. „Salutăm ca la armată!” ●● CONSTRUCŢII: „Tricolorul” (piuneze) Memorizare „Steagul ordonat) ●● JOC DE MIȘCARE: „Ţară,
(deprinderea de a saluta în ●● ARTĂ: Confecţie „Steguleţe nostru” de Mircea Pop T. „Mergem toți în pas ţară, vrem ostași!”
diferite moduri) colorate” (culori individuale, roșu, voios,/Ca soldații de
MARȚI

T. „În cadenţă câte doi, mergem galben și albastru) frumos!”


toţi acum vioi!” ●● JOC DE MIȘCARE: „Steagul mare,
tricolor” (așezarea copiilor în
ordinea culorilor din tricolor,
fluturând stegulețul confeționat,
de culoare individuală)

17
Î.D. „Steagul României flutură în ●● CONSTRUCȚII: „Turnuri tricolore” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mult e dulce și ●● ARTĂ: Colaj „Steagul DLC Fixare poezie „Steagul
vânt” (activitate de grup) ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „În față (ALA+ADE1+ADE2) frumoasă limba ce-o tricolor” nostru” de Mircea Pop
R. „Ascultăm Imnul României” sau în spate?” (figuri geometrice) „Tricolorul” vorbim” (deprinderea folosi ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu
MIERCURI

(fragment) (deprinderea de a sta DȘ – Activitate matematică „cuvinte frumoase”) „Cum spunem corect...?”
●● CREAȚIE: Joc de rol „Ne pregătim
în poziție de drepți la audierea de paradă” – Joc logic „Tabloul tricolor T. Mers în cadenţă
Imnului de Stat) + DPM – Joc de viteză „Cine „Urmează steguleţul!”
●● JOC DISTRACTIV: „Unde este
Opţional – Limba engleză ascuns steguleţul?” (cald-rece) ajunge primul la steguleţ?”
T. „Mergem la paradă în rând,
câte doi!”
Î.D. „În casa bunicii eu am ●● BIBLIOTECA: „Spune cum se ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Poftiţi la masă, dragi ●● CREAŢIE: Joc de rol DEC – Desen decorativ
văzut...” (împărtășirea cu ceilalți) numește!” (obiecte de artă (ALA+ADE1+ADE2) români!” (deprinderea „Vizită în casa bunicii” pe linguri de lemn
R. „Sunt atent, lucrez frumos!” populară) „Meșteri populari” de pregăti masa pentru ●● CONSTRUCȚII: „Căsuță (continuarea temei)
(deprinderea de a se concentra ●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă „Din DȘ – Cunoașterea mediului servirea prânzului) țărănească” DEC – Ed. muzicală – a)
JOI

asupra sarcinilor de învățare) jumătate – întreg” – Observare și DEC – T. Joc imitativ „Spune-mi, Audiție „Cântece populare
T. „Haideți înainte, haideți ●● ARTĂ: Colorare „Covorașul cu Activitate artistico-plastică iubite copilaș,/Ce face micul românești”; b) Joc cu text
înapoi,/Să intrăm în clasă doi câte model” – Desen decorativ pe linguri românaș?” și cânt „Drag mi-e jocul
doi!” ●● JOC DISTRACTIV: „Plimbă cartoful de lemn românesc”
în lingură”
Î.D. „România-n sărbătoare!” ●● CONSTRUCŢII: „Hora cuburilor ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „E frumos și bine, când ●● ARTĂ: Desen „Țara mea DPM – Fixare pași de dans
(activitate de grup) colorate” (ALA+ADE) „La mulți ani, am colegii lângă mine!” frumoasă” „Hora”
VINERI

R. „Mă joc și dansez, cu colegii ●● ARTĂ: Confecţie „Ghirlande de iubită țară!” (deprinderea crea relații de ●● ȘTIINŢĂ: „Plantăm boabe
mă distrez!” (deprinderea de a flori tricolore” DEC – Ed. muzicală prietenie între copii) de grâu de Sf. Andrei”
dezvolta relații empatice de grup) ●● DIVERTISMENT: „Poftiţi la a) Cântec predare „Hora”; T. Joc de mișcare „Jocul
T. Joc cu text și cânt „Bat din șezătoare!” b) Joc cu text și cânt steguleţelor”
palme” repetare „Alunelul”

„POVESTE DE IARNĂ CU MOȘ NICOLAE”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ce anotimp vine, ce anotimp ●● BIBLIOTECA: „Citim” imagini ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „ „Stai frumușel,/Ici, pe ●● ARTĂ: „Decorăm rochia DLC – Joc-exerciţiu „Spune
pleacă?” (activitate de grup) frumoase despre anotimpul alb (ALA+ADE1+ADE2) „Zână scăunel” (deprinderea de a Iernii” mai departe!” (completare
R. „Munca de am terminat,/ ●● ARTĂ: Desen „Calendarul naturii în Iarnă, ce ne-aduci?” sta corect pe scaun) ●● JOC DE MIȘCARE: „Fulgi adjective)
Unul după altul am plecat” imagini” DȘ – Cunoașterea mediului T. Cântec „Uite cum mai zglobii”
LUNI

(deprinderea de a finaliza ●● CONSTRUCŢII: „Palatul fermecat – Joc didactic ninge-afară!”


activitatea începută) al Iernii” DPM – Predare partea întâi
Opţional – Limba engleză ●● ȘTIINŢĂ: Lecție-plimbare „Dansul fulgilor de nea”
T. „Iute, iute să alergăm, pe Zâna „Observarea schimbărilor din
natură în parcul grădiniţei”
Iernii să o ajutăm!”
18
Î.D. „O poveste la gura sobei” ●● BIBLIOTECA: „În cartea mea cu ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Câte unul pe cărare,/ ●● CREAŢIE: Dramatizare DOS – Ed. pt. societate –
(noutatea zilei) povești, l-am întâlnit pe...; el (ALA+ADE) „Povești de mergem voioși la culcare” povești „Ursul păcălit de Convorbire după imagini
spunea/făcea așa...” iarnă” (deprinderea de a respecta vulpe” și „Mănușa” „Ce ne învață poveștile?”
R. „Hop-hop-hop sărind mereu,/
programul zilei)
MARŢI

Pân-la locul meu!” (deprinderea ●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă „Caută DLC – Repovestirea copiilor ● ● ARTĂ: Audiţie cântec
de a-și alege grupul de joc) umbra fiecărui animal!” „Ursul păcălit de vulpe” de T. Joc imitativ „Un, doi, „Ursul păcălit de vulpe”
T. Joc cu text și cânt „Călușeii” ●● NISIP ȘI APĂ: „Urme de animale” Ion Creangă și „Mănușa”, trei,/Mergi cum vrei!”
●● JOC DE MIȘCARE: „Prinde-i basm popular din Ucraina
coada!”

Î.D. „Când vine Moș Nicolae, ziua ●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă „Găsește o ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pe mâini ne-am ●● BIBLIOTECA: Prezentare DPM – Fixare partea întâi
sau noaptea? De ce?” (activitate steluță la fel ca a mea!” (+ ADE1+ADE2) „Noapte murdărit,/La chiuvetă am power point „Povestea „Dansul fulgilor de nea”
de grup) ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic înstelată, noapte fugit!” (deprinderea de a se lui Moș Nicolae” DEC – Activitate artistico-
R. „Dac-aveți un loc la centru,/ „Steluţa mea norocoasă” (pe linii fermecată” spăla pe mâini ori de câte ●● ARTĂ: Desen „Scrisoarea plastică – Finalizare lucrări
MIERCURI

M-am gândit să stau și eu!” punctate) DȘ – Activitate matematică ori este nevoie) mea pentru Moș Nicolae” „Noapte înstelată”
(deprinderea de a-și alege ●● ARTĂ: Confecție și decorare – Ex. cu material individual T. „Înainte de plecare,/Să-i
sectorul de activitate) „Steluțe” (medalioane) + DEC – Activitate artistico- facem lui Moșul scrisoare”
Opţional – Limba engleză ●● DIVERTISMENT: Euritmie „Dansul plastică – Pictură (cu Pic)
steluțelor”
T. „Du-te, vino, nu mai sta,/Unde
e perechea ta?”

Î.D. „Uite cum am să-mi pregătesc ●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă „Cu ce ne ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sala noastră e curată,/ ●● ȘTIINŢĂ: „Găsește DȘ – Activitate matematică
ghetuţele!” (împărtășirea cu îmbrăcăm și ne încălţăm iarna?” (ALA+ADE) „Ghetuţele Noi o aranjăm îndată!” perechea ghetuţei” – Ex. cu material individual
ceilalți) ●● ARTĂ: „Colorăm ghetuţe pentru poznașe” (deprinderea de a așeza (umbre) „Așază trei bomboane de
R. „Azi lucrează fiecare/Cu ce are Moș Nicolae” DOS – Activitate practică – scăunelele la locul indicat) ●● JOC DISTRACTIV: „Să aceeași culoare în fiecare
încălţăm scaunul” ghetuţă”
JOI

la sectoare” (deprinderea de a ●● CONSTRUCŢII: „Ghetuţa lui Moș Aplicaţie, decorare T. Joc de mișcare „Cu pași
utiliza corect materialele de joc și Nicolae” (piuneze) mari, cu pași mici” DOS – Activitate practică –
activitate) ●● JOC DE MIȘCARE: „Cine se încalță Finalizare lucrare „Gheata
T. „Iute în rând ne-așezăm,/Să mai repede?” lui Moș Nicolae”
lucrăm, să ne distrăm!”

Î.D. „Ce dar îţi dorești de la ●● CONSTRUCŢII: „Casa lui Moș DOS – Ed. pt. societate R. „Dacă tu te simţi bine,/ ●● DIVERTISMENT: „E DȘ – Cunoașterea mediului
Moș Nicolae?” (împărtășirea cu Nicolae” – Predare colind „Sfinte Și eu mă simt bine!” ziua lui Walt Disney!” – Lectură după imagini
ceilalți) ●● ARTĂ: Bobinare „Acadele Nicolae” (deprinderea de a-și – Vizionare desene „Sărbători cu bucurii pentru
bastonaș” consola prietenii) animate voi, iubiți copii!”
R. „Eu vă dau ajutor,/Ca să avem
VINERI

mult spor!” (deprinderea de a ●● ȘTIINŢĂ: „Ordonează acadelele T. „Mergem toți în pas vioi,/ ●● BIBLIOTECA: Labirint „Pe
lucra împreună pentru a atinge de la cea mai lungă la cea mai Bate toba ritmuri noi!” unde ajunge Moș Nicolae
scurtă” la copiii cuminţi?”
scopul propus)
T. „Suntem veseli și cântăm,/Nu e ●● JOC DE MIȘCARE: „Urme
greu să învățăm!” încurcate”

19
„BRĂDUŢUL ÎMPODOBIT”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Iarna ne aduce daruri” ●● CONSTRUCȚII: „Brăduț din ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mâncăm frumos, să ●● ARTĂ: „Colorează bradul” DOS – Ed. pt. societate –
(noutatea zilei) triunghiuri” (Mozaic) (ALA+ADE1+ADE2) nu murdărim hăinuţele” (după model) Lectura educatoarei „Cum
R. „Ne pregătim, cu mic, cu ●● ARTĂ: „Ghirlande pentru brad” „Brăduţul” (deprinderi de autoîngrijire) ●● JOC DE MIȘCARE: a fost ales brăduțul să fie
mare,/Să lucrăm cu răbdare!” (colorare și înșirare paste făinoase) DLC – Memorizare poezie T. Mers imitativ „Falnic ca „Alergăm printre Pom de Crăciun”
(deprinderea de a se concentra ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic de Ana Toma + DEC – bradul!” brăduți” DEC – Activitate artistico-
LUNI

asupra sarcinilor de joc și „Acadele bastonaș” Activitate artistico-plastică plastică – Modelaj


învățare) ●● JOC DISTRACTIV: „Scăunele – Modelaj „Brăduțul” (finalizare
Opţional – Limba engleză muzicale în jurul bradului” lucrare)
T. „Verde-i Bradul de Crăciun,/
Poezia-nvăț acum!”

Î. D. „Brăduțul să-l împodobim cu ●● CREAŢIE: Joc de rol „Magazinul cu ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Merg încet la dormitor, ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DLC – Repetarea poeziei
darurile ce găsim” (activitate de podoabe pentru brad” (ALA+ADE1+ADE2) să nu deranjez colegii” „Din jumătate-întreg” „Brăduțul” de Ana Toma
grup) ●● ARTĂ:”Pictăm conuri de brad” (deprinderea de a aplica (decorațiuni pentru brad)
„Să împodobim bradul” DOS – Activitate practică –
R. „Să pregătim materiale, reguli de comportament ●● BIBLIOTECA: „Să-ți Colaj „Brăduțul împodobit”
●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă „Globuri DȘ – Cunoașterea mediului
pentru fiecare” (deprinderea de social) povestesc despre
MARŢI

identice” – Joc didactic + Activitate


autogospodărire și autoservire) T. Joc distractiv „Bate brăduțul meu de acasă”
●● CONSTRUCŢII: „Lănţișor pentru matematică (predare (discuții libere)
T. Mers imitativ „Suntem brazi cu brad” numărul și cifra 4) vântul pentru... steluţe-
stea în frunte,/Crescuți sus, în vârf globuleţe”
●● JOC DE MIȘCARE: „Ștafeta cu
de munte” conuri de brad”

Î. D. „Cântec joc și bucurie,/În ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Știu să mă îmbrac ●● DIVERTISMENT: DȘ – Activitate matematică
jurul bradului, să fie” (mesajul „Brăduţul împodobit” (ALA+ADE) „În jurul singur!” (deprinderi de Vizionare desene – Joc logic „Te rog să-mi dai
zilei) ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Domino cu bradului” autonomie) animate „Bradul lui un glob la fel ca al meu!”
brăduți împodobiți” Donald”
R. „În cerc să ne adunăm/ DEC – Ed. muzicală: a) T. Joc de mișcare „Mergem
● ● JOC DE MIȘCARE: „Hora
MIERCURI

Și frumos noi să cântăm!” ●● CONSTRUCŢII: „Brăduţul colorat” Repetare colind „Moș repede printre brazi”
(deprinderea de a răspunde la (din Rotodiscuri) Crăciun cu plete dalbe” b) bradului”
cerința enunțată) ●● JOC DE MIȘCARE: „Cine ajunge Joc cu text și cânt „Hora
Opţional – Limba engleză primul la brăduţ?” bradului”
T. „Crenguță verde de brad,/Să
pornim la colindat!”

20
Î. D. „În jurul bradului, se știe,/ ●● ȘTIINŢĂ: „Completează perechea ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Singurel mă îngrijesc/ ●● BIBLIOTECA: Repetare DȘ – Cunoașterea mediului
Este multă veselie!” (împărtășirea de pe fiecare rând” (ALA+ADE) „Bradul și ai săi Și gustarea o servesc” versuri „Steaua sus – Prezentare power point
cu ceilalți) ●● CONSTRUCȚII: „Fulgi de zăpadă” copii-fulgii cei zglobii” (deprinderea de răsare!” „Datini și obiceiuri de
R. „Toc-toc-toc,/Am ales grupul (Rotodiscuri) DPM – Continuare predare autoîngrijire) ●● ARTĂ: Confecție „Sorcova iarnă”
de joc!” (deprinderea de a lua ●● ARTĂ: Tratare suprafețe „Brăduțul partea a II-a „Dansul T. Euritmie „Cum se trezesc vesela”
JOI

decizii) nins” (pastă de lipit și griș fulgilor de nea” steluţele de nea?”


T. Mers imitativ „Frunzuliță de presărat)
brad verde,/Am mai crescut, cum ● ● JOC DISTRACTIV: „Unde s-a rătăcit
se vede!” fulguleţul?”

Î. D. „De Crăciun,/Fii mai bun!” ●● CREAŢIE: Joc de rol „Jucăriile ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să ne luăm frumos ●● ȘTIINŢĂ: Joc de masă DPM – Repetare/fixare
(mesajul zilei) organizează o serbare” (ALA+ADE) „Fapte bune rămas-bun!” (deprinderea „Loto de Crăciun” partea a ll-a „Dansul
R. „Să îi ajut pe cei care au ●● BIBLIOTECA: „Vrei să-ți spun o să se-adune, Moșul să le de a saluta la plecare) ●● JOC DISTRACTIV: „Prinde fulgilor de nea”
nevoie” (deprinderea de a fi poezie despre Iarna argintie?” numere” T. Joc distractiv „Dansăm, fulgul!”
dansăm, fulgi de nea
VINERI

empatic) ●● ȘTIINȚĂ: „Grupăm cutii de cadouri DOS – Ed. pt. societate


T. Cântec „Moș Crăciun, moșul după mărime” (suprapunere mare, – Convorbire cu suport adunăm”
bun” mijlociu, mic) ilustrativ
●● JOC DE MIȘCARE: „Turnul cu
cadouri”

„IATĂ, VINE MOȘ CRĂCIUN!” – EVALUARE

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ce dar vreau să-mi aducă ●● ARTĂ: Desen „Scrisoare către Moș ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să fim curați ca fulgii ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DȘ – Cunoașterea mediului
Moș Crăciun?” (împărtășirea cu Crăciun” (ALA+ADE) „Moș Crăciun, de zăpadă!” (deprinderi de „Completează tabloul de – Joc didactic „Anotimpul
ceilalți) ●● BIBLIOTECA: „Spune cât mai multe vreau să-ți spun” igienă personală) iarnă” lui Moș Crăciun”
R. „Dacă sunt atent, învăț și lucrez cuvinte despre această imagine” DOS – Ed. pt. societate – T. Joc de mișcare „Steluțe și ●● ARTĂ: „Colorăm imagini DPM – Fixare dans tematic
corect!” (deprinderea de a se (propoziții dezvoltate) Memorizare fulgușori” cu Moș Crăciun” „Dansul fulgilor de nea”
LUNI

concentra asupra activităților) ●● CONSTRUCȚII: „Casa lui Moș


Opţional – Limba engleză Crăciun”
T. Mers imitativ „Mergem prin ●● JOC DE MIȘCARE: „Iute să fugim,
pe Moș Crăciun să-l găsim!”
nămeți ca Moș Crăciun”

21
Î.D. „În Țara lui Moș Crăciun cred ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle „Moș Crăciun” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Chiar dacă sunt mititel,/ ●● ARTĂ: Desen din DLC – „Cine știe, cine știe
că se găsește...” (activitate de grup) ●● CONSTRUCȚII: „Țara lui Moș (ADE1+ADE2) Iată-mă, sunt hărnicel!” imaginație „Cum arată pentru Moșul o poezie?” –
Crăciun” (lucrare colectivă) (deprinderi de autoservire Moș Crăciun?” concurs de recitări
R. „Bun prieten eu pot să fiu,/Știu „Săculețul cu surprize al lui
și ordine) ●● JOC DISTRACTIV: „Cine
MARȚI

să împart jucării!” (deprinderea ●● JOC DE MIȘCARE: „Drumul lui Moș Moș Crăciun”
de a elimina manifestările de Crăciun” (parcurs aplicativ) T. Cântec „Moș Crăciun cu ne-a ieșit în drum?”
DLC – Joc didactic
discriminare față de anumiți plete dalbe” (jucării)
(diminutive) +
colegi)
DȘ – Activitate matematică
T. „Stăm cuminți și liniștiți,/Pentru – Joc didactic (fixare
lucru pregătiți!” numerație 1–4)
Î.D. „Dacă ai fi Moș Crăciun, cui ●● ARTĂ: „Împăturim bomboane” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Fapte bune să se ●● DIVERTISMENT: DȘ – Activitate matematică
ai da cadouri și pentru ce faptă?” (rulare și răsucire hârtie) (ALA+ADE1+ADE2) adune” (deprinderea Vizionare desene – Joc didactic „Unde
(împărtășirea cu ceilalți) ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Să încărcam „Ajutoarele Moșului” de a aplica reguli de animate „Moș Crăciun a așezat Moș Crăciun
sania lui Moș Crăciun” comportament social) împarte daruri” cadourile?” (poziții spațiale)
R. „Harnic și politicos,/Moșule, DȘ – Cunoașterea mediului
MIERCURI

sunt de folos!” (deprinderea ●● CREAȚIE: „De-a renii și sania lui – Lectură după imagini T. Cântec „Renul lui Moș ●● BIBLIOTECA: Labirint
de a utiliza formule de politețe Moș Crăciun” Crăciun” „Ajută-l pe Moș Crăciun
DEC – Activitate artistico- să ajungă la copiii de la
în timpul jocului) ●● NISIP ȘI APĂ: „Șterge urmele de plastică – Pictură „Hârtia grădiniță”
Opţional – Limba engleză pe nisip care nu se potrivesc cu pentru cadouri” (cu trafalet
urmele desenate pe cartonaș” de burete)
T. „Joc de mișcare „Renii se
(urme viețuitoare)
pregătesc de plecare/Și-ncep
cu o alergare”” ●● JOC DE MIȘCARE: „Renii lui Moș
Crăciun”
Î.D. „Pregătiri pentru ●● ARTĂ: Înșirare „Ghirlande de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Hărnicuț, nevoie mare,/ ●● ACTIVITATE DOS – Ed. pt. societate –
întâmpinarea lui Moș Crăciun” globuri sub formă de inimioare” (ALA+ADE) „Din inimă de Mă îmbrac singur la GOSPODĂREASCĂ: Audiție „Colinde, colinde”
(activitate de grup) ●● BIBLIOTECA: „Alo, la telefon Moș copil” plecare” (deprinderea de „Împodobim sala de DOS – Activitate practică
Crăciun?” (dialog) autonomie) grupă pentru serbare”
R. „Noi lucrăm, lucrăm, lucrăm,/ DOS – Activitate practică – – Finalizarea lucrării
Cadouri pentru Moșul să ●● ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ: Aplicație „Felicitare pentru T. Joc de mișcare „Lanțul ● ● BIBLIOTECA: „Repetăm „Felicitare pentru Moș
JOI

realizăm!” (deprinderea de a 5 Dec. – Ziua Internațională Moș Crăciun” colorat, o fetiță și-un băiat” programul pentru Crăciun”
a Voluntariatului „Pregătim și serbare”
lucra în grup)
ambalăm cadouri pentru copiii
T. Cântec „Vine, vine, vine Moș
care nu au jucării”
Crăciun!”
●● ED. RELIGIOASĂ: „Ducem daruri”
(la biserica din cartier)
Î.D. „Bună dimineața, la Moș ●● CREAȚIE: Joc de rol „Pregătim ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pentrul darul pus sub ●● DIVERTISMENT: DEC – Ed. muzicală
Ajun!” (salutul zilei) masa de Crăciun” (ALA+ADE) „În așteptarea brad,/Îți mulțumesc Moșule „Serbarea lui Moș „Cântece pentru Moș
●● ARTĂ: Modelaj „Cozonaci și cârnă- lui Moș Crăciun” drag!” (deprinderea de a Crăciun” Crăciun”
R. „Moș Crăciun, uită-te bine,/
VINERI

Știu să salut cum se cuvine!” ciori pentru masa de Crăciun” DPM – „Dansul fulgilor de mulțumi la primirea unui
(deprinderea de a saluta în ●● BIBLIOTECA: „Cum îmi voi petrece nea” cadou)
formație de gimnastică) vacanța de Crăciun?” – discuții T. „Să ne adunăm acum să
T. „Foaie verde, foaie lată,/Noi ne libere urăm pentru An Bun!”
pregătim îndată” ●● JOC DISTRACTIV: „Toiagul ascuns”

22
„IARNA SE JOACĂ CU NOI”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Noul An ne-a adus ●● BIBLIOTECA: „Povești cu fulgi de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sărut mâna pentru ●● ARTĂ: Colaj poster DȘ – Cunoașterea mediului
împreună!” (împărtășirea cu nea despre vacanța ta” (ALA+ADE1+ADE2) masă!” (deprinderea „Jocuri și sporturi de – Lectură după imagini/
ceilalți) ●● ARTĂ: „Colorăm imagini cu jocurile „La săniuș, pe derdeluș” de a mulțumi pentru un iarnă” (pe echipe) prezentare power point
R. „Știu să ascult, știu să copiilor iarna” DLC – poveste creată după serviciu efectuat de o altă ●● NISIP ȘI APĂ: „Derdelușul „Jocuri și sporturi de iarnă”
LUNI

povestesc frumos” (Deprinderea ●● CONSTRUCȚII: „Parcare pentru un șir de imagini + DPM persoană) piticilor”
de a asculta și de a vorbi fluent) săniuțe” – Tracțiune/împingere T. Mers imitativ „Pe schiuri,
Opţional – Limba engleză ●● JOC DISTRACTIV: „Mingea și mă- (săniuțe) pe patine, mergem tare
tura” bine!”
T. Joc imitativ „Ne urcam în
săniuță și pornim la drum”
Î.D. „Pe fereastră am văzut…” ●● ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Ce se ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pijamaua mă așteaptă” ●● BIBLIOTECA: „Să vă DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) întâmplă dacă…?” (experimente (ALA+ADE1+ADE2) „Omul (deprinderea de a întoarce povestesc cum se face un – Joc didactic „Al câtelea
cu apă, zăpadă, gheață) de zăpadă” pijamaua pe față, de a o om de zăpadă” om de zăpadă este diferit?”
R. „Folosesc corect materialele
MARTI

de lucru” (deprinderea de a ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic DȘ – Cunoașterea mediului îmbrăca) ●● JOC DISTRACTIV: „Pune-i DOS – Activitate practică
utiliza corect materialele, pentru „Omul de zăpadă și bulgării de nea” – Observare + DOS – T. Euritmie „Dansul nasul omului de zăpadă!” – Finalizare lucrare – Colaj
evitarea accidentelor) ●● CONSTRUCȚII: „Facem un om de Activitate practică – Colaj oamenilor de zăpadă” (acțiune legat la ochi) „Omul de zăpadă”
T. Joc „Pășește pe urmele omului zăpadă” ●●
de zăpadă” ●● JOC DE MIȘCARE: „Bulgărele la
țintă”
Î.D. „Îmbrăcat potrivit de vei fi,/ ●● BIBLIOTECA: „Citire imagini – ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Dacă bine mă ●● ED. PT. SĂNĂTATE – DOS – Ed.pt. societate –
Doctorul nu va veni!” (mesajul „Revista de modă pentru copii în (ALA+ADE) „Magazinul cu hrănesc,/Frigul mare îl Lectura educatoarei Prezentare power point
zilei) sezonul alb” haine pentru copii” răzbesc!” (deprinderea „Iarna și fularul” de „Iarna, bucuria copiilor
Florin Costinescu dintotdeauna”
MIERCURI

R. „Sunt atent, lucrez corect!” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Cu ce ne DȘ – Activitate matematică unei alimentații corecte,
(deprinderea de a răspunde îmbrăcăm iarna?” (fixare numerație 1–4) adecvate anotimpului) ●● JOC DISTRACTIV:
verbal sau motric la o sarcină ●● ARTĂ: „Colorează perechea T. Joc de mișcare „Schimbă „Găsește perechea
mănușii” mănușii!”
dată) locul!”
Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Leagă-ți fularul
și urcă pe săniuță!”
T. Mers imitativ „Prin troiene de
zăpadă”
Î.D. „Iarna a împodobit natura” ●● BIBLIOTECA: Joc de masă „Alege o ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să ne spunem „Rămas- ●● CONSTRUCȚII: „Statui din DLC „Recităm poezii despre
(activitate de grup) imagine de iarnă și povestește!” (ALA+ADE) „Tablou de bun!” (Deprinderea zăpadă” iarnă”
R. „Lucrez ordonat, strâng unde ●● ȘTIINȚĂ: „Ce a greșit pictorul în iarnă” de a aplica reguli de ●● ARTĂ: „Cântăm pentru DEC – Activitate artistic-
JOI

m-am jucat!” (deprinderea de a tabloul de iarnă?” DEC – Activitate artistic- comportament social) Zâna Iarnă” plastică - Finalizare lucrare
strânge materialele folosite în joc ●● JOC DE MIȘCARE: „Îngeri pe plastică – Pictură cu culori T. „Mână-n mână noi „Tablou de iarnă”
și activitate) zăpadă” reci pe suprafață tratată cu pășim/Rândul nu îl
T. Joc „1, 2, 3,/Ia-te după ei!” griș/orez depășim!”

23
Î.D. „Întâmplări cu haz sau ●● ȘTIINȚĂ: Experiment „Să facem un ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Hapciu!” (deprinderea ●● ED. RUTIERĂ: Discuții DPM – Repetare tracțiune
cu necaz în anotimpul iarna” ceai de plante medicinale” (ALA+ADE) „Cum ne ferim de a pune mâna la gură libere „Unde ne jucăm împingere – Joc „Cu
(împărtășirea cu ceilalți) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Merg cu de răceală?” când strănută sau tușesc) iarna?” săniuța”
VINERI

R. „Respectăm sfaturile date!” păpușa la doctor pentru consult DOS – Ed. Pt. societate – T. „V-am adus la derdeluș,/ ●● DIVERTISMENT:
(deprinderea de a accepta preventiv” Convorbire după imagini/ S-o pornim la săniuș!” Vizionare desene
propuneri, idei, sfaturi) ●● CONSTRUCȚII: „Case frumoase și prezentare power point animate „Tom și Jerry la
călduroase” patinaj”
T. Cântec „Bunicuța Iarnă”
●● JOC DISTRACTIV: „Batistuța”

„ANIMALE DIN PĂDURE”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „În pădure eu știu că sunt...” ●● BIBLIOTECA: „Minunata lume a ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ordonați la mese stăm,/ ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale DPM – Joc „Ștafeta
(împărtășirea cu ceilalți) animalelor din pădure” (ALA+ADE) „În pădure” Veseli și cuminți mâncăm” „În ce direcție merge?” iepurașilor și a veverițelor”
R. „În cerc să ne adunăm/Și ●● ȘTIINȚĂ: „Să învățăm despre DLC – Joc didactic „A/al cui (deprinderea de a servi ●● CREAȚIE: Teatru de (Exersare diferite tipuri de
LUNI

frumos ne salutăm” (deprinderea animale sălbatice din țara este?” (hrana animalelor) masa într-un ambient păpuși „Ce vorbesc sărituri)
de a saluta colegii și educatoarea) noastră” (Atlas zoologic, plăcut) animalele între ele?”
enciclopedii pentru copii” T. „Hop-hop-hop, sărind
Opţional – Limba engleză
●● NISIP ȘI APĂ: „Urme de lăbuțe” mereu,/Pân-la locul meu”
T. Cântec „La ospețe”
●● JOC DISTRACTIV: „Ursul doarme”

Î.D. „Jucăria mea de pluș este o/ ●● ȘTIINȚĂ: Joc senzorial „Săculețul ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Iepurașii își fac patul” ●● BIBLIOTECA: Labirint DLC – repetare poezie
un...” (activitate de grup) cu surprize” (ALA+ADE1+ADE2) (deprinderea de a fi „Iepurașul la varză” „Iepurașul” de Rusalim
R. „Stăm cuminți și liniștiți,/ ●● ARTĂ: Confecție „Masca de „Iepuraș, drăgălaș” ordonat) ●● JOC DISTRACTIV: Mureșan
MARȚI

Pentru lecții pregătiți” iepuraș” DȘ – Cunoașterea mediului T. „Suntem iepurași zglobii,/ „Desenează-i mustăți
(deprinderea de a se concentra ●● JOC DE MIȘCARE: „Iepurașii – Observare + DEC – Ed. După noi poți să te ții?” iepurașului” (cu ochii
asupra sarcinilor de joc și poznași” muzicală: a) Repetare închiși)
învățare) cântec „Iepuraș, coconaș”;
T. „Iepurașii sar,/Către centre iar!” b) Predare joc cu text și
cânt „Iepurașul Țup”

Î.D. „Povești cu iepurași” ●● ARTĂ: „Colorăm personaje din ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ora 1 a venit,/Noi ●● BIBLIOTECA: Hartă DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) poveste” (ALA+ADE) „Coliba ne punem la dormit” conceptuală din povestea + Activitate matematică
iepurașului” (deprinderea de a respecta „Coliba iepurașului” – Joc didactic „Alegem
MIERCURI

R. „În fiecare dimineață,/S-avem ●● ȘTIINȚĂ: „Prieteni sau dușmani?”


gândul bun pe față” (deprinderea (Știați că...?) DOS – Ed. pt. societate – programul zilei) ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale animalele sălbatice și le
de a conștientiza propriile gâduri) ●● NISIP ȘI APĂ: „Bârlogul și vizuina” Povestea educatoarei de T. Joc imitativ „Țup-țup-țup, „Mame și pui” (animale numărăm” (1–4)
Octavian Capița sărim, sărim,/Ne speriem și sălbatice)
Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Vulpea și
iepurașii” ne ferim!”
T. Joc cu text și cânt „Iepurașul
Țup”

24
Î.D. „Ce mi-a povestit un ●● BIBLIOTECA: Repovestirea copiilor ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Punem jucării la loc/ ●● CREAȚIE: Dramatizare DOS – Ed. pt. societate
iepuraș?” (împărtășirea cu după ilustrații „Coliba iepurașului” (ALA+ADE1+ADE2) „O Și începem un nou joc” „Coliba iepurașului” – „Cine sunt prietenii
ceilalți) ●● CONSTRUCȚII: „Căsuța iepurașului poveste cu iepurași” (deprinderi de ordine și ●● JOC DE MIȘCARE: „Jos de iepurașului din povestea
R. „Să îi ajut pe cei care au și căsuța vulpii” DȘ – Activitate matematică autogospodărire) pe buștean!” „Coliba iepurașului”?” –
nevoie” (deprinderea de fi ●● ARTĂ: „Modelăm iepurași” – Joc didactic (poziții T. „Sărim ca niște iepurași” discuții libere
JOI

empatic) ●● DIVERTISMENT: Vizionare spațiale, numeral ordinal DEC – Ed. muzicală: a)


T. „Astăzi noi vom număra,/ spectacol „La circ” 1–4) + DPM – Tracțiune/ Repetare cântec „Iepuraș,
Iepurași vom căuta,/Și-mpreună împingere (roaba, coconaș”; b) Repetare joc
ne-om juca” căruciorul etc.) cu text și cânt „Iepurașul
Țup”

Î.D. „Animalul meu preferat ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Alege ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Lucrarea dac-am ●● BIBLIOTECA: „Despre cine DOS – Activitate practică –
este... pentru că...” (împărtășirea animalele sălbatice și joacă-te cu (ALA+ADE) „Animale din terminat-o,/La panou am este vorba?” (ghicitori cu Finalizare lucrare „Animale
cu ceilalți) ele” pădure” așezat-o” (deprinderea de animale sălbatice) din pădure” – Tratare
R. „Să împărțim jucăriile!” ●● NISIP ȘI APĂ: „Pădurea cu DOS – Activitate practică – ordine) ●● DIVERTISMENT: suprafețe prin lipire fire de
animale” (mulaje mici) Vizionare desene lână tocate
VINERI

(deprinderea de a împărți cu Tratare suprafețe prin lipire T. Joc „Mergem după


ceilalți) ●● CREAȚIE: Teatru de masă „Coliba fire de lână tocate urme” animate „Bambi, puiul de
iepurașului” căprioară”
T. „Cine știe și ghicește,/Pădurea
pe cine adăpostește?” ●● JOC DE MIȘCARE: „Caută
perechea ta!” (medalioane cu
animale sălbatice)

„ÎN OGRADĂ LA BUNICI”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Când am fost la bunici la ●● ȘTIINȚĂ: Joc la tabla magnetică ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sunt copil politicos: ●● ȘTIINȚĂ: Joc la calculator DEC – Ed. muzicală:
țară, eu am văzut în curte...” „Alege animalele domestice și (ALA+ADE) „În ogradă” mulțumesc pentru gustare „Al cui glas este?” a) Audiție cântec „Graiul
(împărtășirea cu ceilalți) joacă-te cu ele” și salut la plecare!” ●● BIBLIOTECA: Joc- animalelor”; b) Repetare
DLC – Memorizare poezie
R. „Răsfoim cu atenție paginile ● ● BIBLIOTECA: „Citim” imagini cu de Anca Vodiță (deprinderea de a utiliza exercițiu „Spune și tu!” cântec „Azi, Grivei e
cărților” (deprinderea de a avea familii de animale domestice” „cuvinte frumoase”) (onomatopee animale mânios!”
(Atlas zoologic, enciclopedii domestice)
LUNI

grijă de cărți) T. „Eu, tu, noi,/Să mergem


pentru copii)
Opţional – Limba engleză în ritm vioi”
●● CONSTRUCȚII: „Curtea bunicilor”
T. „Bat din palme: Clap-clap-clip,/ (Lego)
De lecții sunt pregătit!”
●● JOC DE MIȘCARE: „Puișori, veniți
la mama!”

25
Î.D. „Familii de animale ●● BIBLIOTECA: Labirint „Ajută ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mă spăl pe mâini ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale DPM – Joc „Scoate văcuța
domestice” (activitate de grup) vițelușul să ajungă la mama lui” (ALA+ADE) „Văcuța Mu-Mu și nu stropesc cu apă” „Laptele și produsele din cerc” Tracțiune/
●● NISIP ȘI APĂ: „Ferma de vaci” (cu și familia ei” (deprinderea de a se spăla lactate” împingere
R. „Să îmi ajut colegii când au
nevoie” (deprinderea de a acorda mulaje de animale) DȘ – Cunoașterea mediului corect pe mâini) ●● ED. PT. SĂNĂTATE:
MARȚI

ajutor la momentul oportun) ●● CONSTRUCȚII: „Staul pentru - Observare T. „Mu-mu-mu și mu-mu- Activitate gospodărească
văcuțe” mu,/Unde-s eu, să fii și tu!” „Pregătim cereale cu
T. „Ca să le cunoaștem bine,/Ne iaurt”
pregătim de activitate cum se ●● CREAȚIE: Joc de rol „Dăm apă și
cuvine” mâncare văcuțelor””
●● JOC DISTRACTIV: „Toreadorii”

Î.D. „Iubesc animalele pentru ●● BIBLIOTECA: Joc de masă ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să dormim,/Să ne- ●● BIBLIOTECA: „Ferma” DȘ – Cunoașterea mediului
că...” (împărtășirea cu ceilalți) „Grupează personajele din (ALA+ADE) „Animale din odihnim,/Sănătoși să fim!” ●● CREAȚIE: Joc de rol – Joc didactic „Mama își
povestea...” („Cei trei purceluși”, ogradă” (deprinderea de a respecta „Îngrijim animalele din caută puiul”
R. „Vorbesc calm cu cei din jur”
„Capra cu trei iezi”, „Măgărușul programul de odihnă la ograda bunicii”
(deprinderea de a vorbi fără să DȘ – Activitate matematică DLC – Repetare poezie „În
încăpățânat”)
MIERCURI

ridice tonul) – Joc didactic („tot atâtea” prânz) ogradă” de Anca Vodiță
●● NISIP ȘI APĂ: „Urme de lăbuțe, număr-cantitate 1-4) T. „Rândul iute să-l
Opţional – Limba engleză urme de copite” formăm,/Către baie să
T. „Astăzi noi vom număra/Și ●● CONSTRUCȚII: „Cotețul și grajdul” plecăm”
grupe vom așeza”
●● JOC DE MIȘCARE: „Întrecerea
animalelor” (medalioane animale
domestice)

Î.D. „Întâmplări hazlii cu animale” ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori cu animale ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Singur mă îmbrac, ●● CONSTRUCȚII: „Casa DȘ – Activitate matematică
(împărtășirea cu ceilalți) din ograda dumitale” (ADE1+ADE2) „Iedul cu trei singur mă dezbrac” ieduțului” - Joc didactic „Arată-mi
R. „O greșeală recunoscută, e pe ●● ARTĂ: Colaj „În ogradă la bunici” capre” (deprinderi de autonomie ●● CREAȚIE: Dramatizare un cartonaș cu tot atâtea
jumătate iertată!” (deprinderea (Lucrare colectivă) DOS – Ed. pt. societate – personală) povestea „Iedul cu trei animale” (1–4)
capre”
JOI

de a-și recunoaște greșelile) ●● JOC DE MIȘCARE: „Iezii Povestea educatoarei de O. T. Mers imitativ „Sărim ca DEC – Modelaj - Finalizare
T. Recitativ „Am o carte în culori/ neastâmpărați” Pancu-Iași + DEC – Modelaj iezișorii” lucrare „Ulcica și
Și în ea sunt ghicitori/Caută și „Ulcica și străchinuța străchinuța iedului”
potrivește/Și lucrarea o sfârșește” iedului” (din papier mache
sau lut)

Î.D. „Hai să dăm mână cu mână,/ ●● BIBLIOTECA: „Să repetăm versurile PROIECT DE O ZI – R. „Lăsăm clasa ordonată ●● BIBLIOTECA: „Proverbe DOS – Ed. pt. societate
Cei cu inima română!” 24 Ian. „Hora Unirii” (fragment) de Vasile ACTIVITATE INTEGRATĂ și florile udate” (deprinderi și zicători despre unire și „Ce înseamnă „Unirea”, ce
Ziua Unirii (noutatea zilei) Alecsandri (ALA+ADE1+ADE2) de ordine) colaborare” înseamnă „Împreună”?” –
VINERI

T. „Stânga, dreapta, unu, doi,/ ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle „Costumul popular „Români, să cântăm și să T. „Haideți să ne adunăm,/ ●● JOC DE MIȘCARE: „Țară, discuții libere
Faceți și voi ca și noi!” românesc” dansăm „Hora Unirii” Un cerc mare să formăm!” țară, vrem ostași”
●● ARTĂ: „Colorează fota și ilicul” DEC – Ed. muzicală + DPM
●● DIVERTISMENT: „Șezătoare ca pe – Dans popular
vremea bunicii”

26
„CĂSUŢA TOAMNEI, CĂSUŢA IERNII” – EVALUARE SUMATIVĂ

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE


Î.D. „Când se întâmplă ce spun ●● ȘTIINȚĂ: „Sortăm vederi/fotografii ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Poftă bună! ●● CONSTRUCȚII: „Ne jucăm DȘ – Activitate matematică
eu?” (activitate de grup) cu imagini din anotimpurile (ALA+ADE) Mulțumim!/Și la masă nu cu formele geometrice” – Joc logic „Săculețul
toamna și iarna” vorbim!” (deprinderea de ●● JOC DE MIȘCARE: fermecat”
R. „Folosesc corect materialele de „Toamna sau iarna?”
lucru” (deprinderea de a utiliza ●● ARTĂ: „Alege imaginea din a avea un comportament „Așază-te la căsuța ta!”
DLC – Joc didactic
LUNI

corespunzător materialele puse anotimpul preferat și coloreaz-o” adecavat la masă) (cu ecusoane forme
(propoziții dezvoltate)
la dispoziție) ●● JOC DE MIȘCARE: „Treci în cercul T. Joc „Pășește pe urmele geometrice)
Opţional – Limba engleză tău!” (medalioane cu elemente colegului tău”
din cele două anotimpuri)
T. Joc „La semnalul: 1, 2, 3,
schimbă locul, dacă vrei!”
Î.D. „Ce anotimp preferi și de ce?” ●● CONSTRUCȚII: „Căsuța Toamnei, ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Merg încet în dormitor, ●● BIBLIOTECA: DLC – „Să ne amintim poezii
(împărtășirea cu ceilalți) căsuța Iernii” (ALA+ADE1+ADE2) să nu-mi deranjez colegii” Antrenament grafic despre toamnă și iarnă”
● ● BIBLIOTECA: Joc interactiv la (deprinderea de a avea „Fulgi de zăpadă” (pe linii
R. „Lucrez ordonat,/Strâng unde- „Căsuța Toamnei, căsuța DOS – Activitate practică
calculator „Ghici!” (elemente din un comportament social punctate)
am lucrat” (deprinderi de ordine Iernii” – Finalizare lucrare – Colaj
MARȚI

și autogospodărire) cele două anotimpuri) adecvat) ●● ARTĂ: „Colorează frunza „Căsuța Toamnei, căsuța
DȘ – Cunoașterea
T. Joc „Dansăm, dansăm, în culorile toamnei” Iernii”
T. Joc „Lanțul colorat, o fetiță și- ●● JOC DE MIȘCARE: „Întrecerea mediului – Joc didactic + (siluetă)
un băiat” anotimpurilor” (tracțiune) DOS – Activitate practică fulgi de nea adunăm”
– Colaj (pe minigrup, din
cutii carton și elemente
detașabile)
Î.D. „Anotimpul isteților” ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle „Anotimpul ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Fiecare jucărie/Are locul ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DȘ – Cunoașterea mediului
(noutatea zilei) preferat” (ALA+ADE) „Să rezolvăm ei, se știe!” (deprinderea „Din jumătate-întreg” – Joc didactic „Ce a greșit
MIERCURI

R. „Să găsim soluții împreună” ●● BIBLIOTECA: Labirint „Caută corect!” de a așeza la loc obiectele ●● ARTĂ: „Completează pictorul?”
(deprinderea de a negocia și drumul cel bun” DȘ – Activitate matematică folosite) jumătatea care lipsește”
participa la decizii comune) ●● ARTĂ: „Cifre” (îndoire din sârmă) – Probleme în versuri (1–4) T. Joc „Poftiți, copii, în (pe linii punctate)
Opţional – Limba engleză ●● JOC DISTRACTIV: „1, 2, 3, la perete Trenulețul Zăpezii!”
T. Joc imitativ „Faceți toți ce fac stai!”
și eu!”
Î.D. „Aș vrea să fiu Zâna ●● ȘTIINȚĂ: Joc interactiv la calculator ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Dacă bine mă hrănesc,/ ●● CREAȚIE: Joc de rol DOS – Ed. pt. societate –
(anotimp)... ca să...” „Ce se potrivește?” (ALA+ADE) „Cine știe mai Frigul mare îl răzbesc” „Gazde și musafiri” Convorbire după imagini
(împărtășirea cu ceilalți) ●● BIBLIOTECA: „Alege o imagine și bine?” (deprinderea de a avea un ●● NISIP ȘI APĂ: „Tortul de „Să ne amintim sărbătorile
R. „Să-mi aleg un colț de povestește” (povești) DEC – Ed. muzicală: a) comportament alimentar aniversare” de toamnă și de iarnă”
JOI

joacă,/Să lucrez și să îmi placă” ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a „Recunoaște cântecul corect)
(deprinderea de a lua decizii) povestea...” și interpretează-l mai T. Joc „Ala, bala, măi pitici,/
T. Recitativ ritmic „Mână-n mână ●● JOC DE MIȘCARE: „Cu săniuța” departe”; b) Joc muzical Ia veniți cu toți aici!”
noi pășim,/Rândul nu îl depășim” „Mergi cum sună
clopoțelul”
27
Î.D. „Sănătatea e cea mai ●● ARTĂ: „Colorează/decorează ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Hapciu!” (deprinderea ●● DIVERTISMENT: „Să DEC – Ed. muzicală: a)
prețioasă comoară!” (mesajul îmbrăcămintea pentru anotimpul (ALA+ADE1+ADE2) „Lecția de a pune mâna la gură dansăm, să ne bucurăm „Cel mai bun interpret”;
zilei) rece” (siluete de carton) de sănătate” când strănută sau tușesc) că vacanță luăm!” b) Joc muzical „Orchestra
R. „Respectăm sfaturile date” ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic DOS – Ed. pt. societate T. Mers imitativ „pe schiuri ●● JOC DE MIȘCARE: „Cine anotimpurilor”
„Puncte pe portocală și lămâie” aruncă mai departe (onomatopee și sunete din
VINERI

(deprinderea de a fi ascultător și – Joc didactic + DPM – și pe patine”


disciplinat) ●● ȘTIINȚĂ: „Să facem ordine” Parcurs aplicativ (mers, bulgării?” (în aer liber) natură: vâj, fâș, pic, plici,
(acțiuni și momentele zilei) alergare, sărituri, tracțiune- etc.)
T. „Ca să fiu copil voinic,/Fac
gimnastică de mic” ●● CONSTRUCȚII: „Omul de zăpadă” împingere)
(în aer liber)

„FERMIERUL ȘI PĂDURARUL”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Cine știe și ghicește pădurea ●● CONSTRUCȚII: „Gospodăria ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Am plecat în căutare,/ ●● ARTĂ:„Hrană pentru DȘ – Cunoașterea mediului
pe cine ocrotește, omul pe cine fermierului și căsuța pădurarului” (ALA+ADE) „Fermierul și Să vă chem la o gustare” animale” (Mototolire – Joc didactic „Hrănește
îngrijește?” (activitate de grup) ●● NISIP ȘI APĂ: „Adăposturi pentru pădurarul” (deprinderea de a pregăti hârtie, rupere fără și pe animalul cu mâncarea
animale” masa pentru servirea contur etc.) preferată” (ierbivore,
R. „Noroc, bine v-am găsit,/ DȘ – Cunoașterea mediului
De activități sunt pregătit!” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce să-i dăm – Joc didactic gustării) ●● DIVERTISMENT: carnivore)
LUNI

(deprinderea de a saluta și de a se noi de mâncare?” T. Cântec „Masă bună” Vizionare desene


animate „Silly simphony
pregăti pentru programul zilei) ●● JOC DE MIȘCARE: „Caută-ți locul!” – Farmyard simphony”
Opţional – Limba engleză (medalioane cu animale salbatice/
domestice)
T. Joc „Mergem pe potecuță”

Î.D. „Ce poți să spui despre ●● BIBLIOTECA: Labirint „Mama își ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Stai frumușel,/Ici pe ●● ARTĂ: „Desenează câte DȘ – Activitate matematică
animalul tău?” (activitate de caută puiul” (ALA+ADE1+ADE2) scăunel” (deprinderea de o căsuță pătrat (cerc, – Joc logic „Așază-mă la
grup) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Animalele își a avea o poziție corectă pe triunghi) fiecărui animal” căsuța mea!” (trusa Logi ll
„Cine a venit la noi?”
îngrijesc puii” scaun) (pe linii punctate) și animale de pluș)
R. „Dac-aveți un loc la centru,/ DLC – Joc didactic „Animale
M-am gândit să stau și eu!” T. Cântec „Căsuța din ●● JOC DISTRACTIV: „Casă,
MARȚI

●● CONSTRUCȚII: „Căsuțe pentru „alintate” (diminutive)


(deprinderea de a lua decizii) animale” pădure” căsuță, cine locuiește
+ DEC – Ed. muzicală: a) aici?”
T. Recitativ ritmic „Iute în rând ne- ●● JOC DE MIȘCARE: „Puișori, veniți Repetare „Cântecul caprei”;
așezăm,/Să lucrăm, să învățăm!” la mama!” b) Repetare joc cu text și
cânt: „Iepurașul Ţup”

28
Î.D. „Dacă aș fi un animal, aș vrea ●● ARTĂ: „Colorăm siluete de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să vorbim în șoaptă, ●● CONSTRUCȚII: Confecție DEC – Ed. muzicală
să fiu...” (împărtășirea cu ceilalți) animale” (ALA+ADE) „Ne jucăm, să nu trezim colegii” machete „Pădurea și „Ascultăm și repetăm
●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „V-ați găsit animale numărăm” (deprinderea de a avea un gospodăria bunicii” (pe cântece și jocuri cu text și
R. „Mâinile să ni le dăm,/Și în cerc
echipe) cânt despre animale”
cuminți să stăm” (deprinderea de locurile?” DȘ – Activitate matematică comportament adecvat în
a se organiza în formația pentru ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a – Joc didactic (asociere dormitor) ●● JOC DISTRACTIV: „1, 2, 3, DPM – Târâre – Joc „Ne
la perete stai!”
MIERCURI

întâlnirea de dimineață) fermierul și pădurarul” cantitate cifră) T. Mers imitativ „Mergem furișăm”
Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Ce număr are tiptil ca să nu trezim
căsuța ta?” animalele”
T. Recitativ ritmic „V-adunați,
vă numărați,/Stați cuminți și
pregătiți”

Î.D. „Să ocrotim animalele!” ●● CREAȚIE: Joc de rol „Îngrijitorii de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Vreau să fiu de ajutor!” ●● CONSTRUCȚII: „Cușca lui DOS – Ed. pt. societate
(mesajul zilei) animale” (ALA+ADE1+ADE2) „Avem (deprinderea de a colabora) Lăbuș” „Cum îngrijim animalele de
R. „Greșeala recunoscută e pe ●● CONSTRUCȚII: „Jgheaburi pentru grijă de animale” T. „Să ne ridicăm,/Spre ●● ARTĂ: „Ghemul pisicuței” casă?” – discuții libere
jumătate iertată!” (Deprinderea apă” DOS – Ed. pt. societate – centre ne-ndreptăm” (bobinare)
de a recunoaște greșelile proprii ●● ARTĂ: „Modelăm hrană pentru Poveste creată „Un băiețel
sau pe ale celorlalți și de a le animalele noastre” necăjește un cățel” + DPM
JOI

corecta) ●● JOC DISTRACTIV: „Cu cățelul la – Târâre – Joc „Lăbuș trece


T. Recitativ ritmic „Du-te, vino, nu plimbare” pe sub gard”
mai sta,/Unde e perechea ta?”

Î.D. „Spune-mi ce știi despre ●● BIBLIOTECA: „Al cui glas este?” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Lucrarea dac-am ●● BIBLIOTECA: Joc de masă DLC – Repovestire selectivă
mine?” (activitate de grup) ●● ȘTIINȚĂ: Ex. senzorial – „Spune (ALA+ADE) „Animalul terminat-o,/La panou am „Basme în bucățele” (cu (după imagini/jucării de
cu ce este acoperit?” (viețuitoare) preferat” așezat-o” (deprinderea de viețuitoare) pluș) „Povești cu animale”
R. „Să-nvățăm să desenăm/Și în
liniște lucrăm” (deprinderea de a DEC – Activitate artistico- ordine și autogospodărire) ●● ACTIVITATE DEC – Activitate artistico-
●● JOC DE MIȘCARE: „Mergi, alergi
se concentra asupra sarcinilor de și sari” plastică – Pictură/desen/ T. Joc „Hop-hop-hop sărind GOSPODĂREASCĂ: plastică – Finalizare lucrare
„Așezăm toate animalele
VINERI

învățare) modelaj (pe minigrupuri) mereu,/Pân-la locul meu!” „Animalul preferat”


de pluș la locul lor”
T. Recitativ ritmic „Unul după
altul/În rând ne-așezăm/Și spre
clasă noi plecăm”

29
„POVEȘTI CU VIEŢUITOARE, PENTRU FIECARE!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Trăistuța cu povești” ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Unește ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Lucrul dac-am ●● ȘTIINȚĂ: „O babă, un DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) fiecare pasăre cu umbra ei” (ALA + ADE1+ADE2) terminat,/Mâinile ni le-am moș,/O găină, un cocoș” – Joc logic „Să învățăm cu
●● BIBLIOTECA: „Cine este?” (Colecția „Cocoșul din poveste” spălat!” (deprinderi de (alcătuire perechi și cocoșul năzdrăvan”
R. „Sunt atent, ascult povestea”
„Apasă și ascultă-Păsări de curte”) DLC – Povestea educatoarei autoîngrijire) numărare personaje)
LUNI

(deprinderea de a se concentra
asupra actiivității) ●● ARTĂ: Desen după șablon „Păsări „Punguța cu doi bani” T. „Cu-cu-ri-gu! Măi pitici,/ ●● NISIP ȘI APĂ: „Scenă din
de curte” de Ion Creangă + DOS – Ia veniți, cu toți aici!” poveste” (cu mulaje mici)
Opţional – Limba engleză
Activitate practică „Coada
T. „Scăunele s-așezăm/Și povestea ●● JOC DISTRACTIV: „Și era un moș/
cocoșului” (răsucire hârtie
cu cocoșul s-ascultăm” Și-avea un cocoș...”
creponată și lipire)
Î.D. „Bună dimineața, mici ●● BIBLIOTECA: Labirint „Găsește ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Eu pe scaun mă așez/ ●● ȘTIINȚĂ: Ex. senzorial DLC – Repovestirea copiilor
povestitori!” (salutul zilei) drumul corect” (animale personaje (ALA + ADE) „Personajul Și frumos eu modelez!” „Câți bani ai găsit în după ilustrații „Punguța cu
din povești) rătăcit” (deprinderi de ordine și punguța ta?” doi bani” de Ion Creangă
R. „Călător prin basme sunt/Și pe
MARȚI

toți eu îi ajut!” (deprinderea de ●● ARTĂ: „Felicitare pentru DȘ – Activitate matematică disciplină) ●● ARTĂ: Modelaj „Bănuți”
a acorda ajutor colegilor pentru personajul...” (cu ștampile) – Joc didactic (numeralul T. Joc distractiv „Cocoșul cu (cu amprentă monede)
finalizarea temelor) ●● CONSTRUCȚII: „Drumuri și cărări” ordinal 1–4) alaiul său”
T. Cântec „În lumea poveștilor” (plane)
●● JOC DISTRACTIV: „Caută, caută”
(rece-cald)
Î.D. „Să învățăm din povești...” ●● BIBLIOTECA: „În ce povești ai ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Foamea să ne-o ●● CONSTRUCȚII: „Cuptorul DOS – Ed. civică „Să
(mesajul zilei) întâlnit lupul?” (ALA + ADE1+ADE2) „Lupul potolim,/Dar să nu ne și fântâna din poveste” învățăm din povești de rele
în povești” lăcomim!” (deprinderea de ●● CREAȚIE: Dramatizare să te ferești” – convorbire
MIERCURI

R. „Sunt atent, lucrez corect” ●● NISIP ȘI APĂ: „Pădurea cu


(deprinderea de a se concentra animale” (cu diferite siluete) DEC – Ed. muzicală: a) a avea un comportament poveste „Punguța cu doi după imagini
asupra sarcinilor de joc și învățare) ●● ARTĂ: Colorare imagini „Animale Audiție „Petrică și Lupul” alimentar corect) bani”
cântărețe” (fragment); b) Joc muzical T. Cântec „O lume
Opţional – Limba engleză
„Ghicește la ce-am cântat” minunată”
T. Recitativ ritmic „Bate toba ●● JOC DISTRACTIV: „Lupul lacom a
+ DPM – Târâre „Lupul se
ritmuri noi,/Ia veniți aici și voi!” mâncat...” (adevărat sau fals)
furișează”
Î.D. „Care este povestea ta ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu „Cum ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Formulele magice” ●● CONSTRUCȚII: DȘ – Cunoașterea mediului
preferată?” (împărtășirea cu este?” (Antonime din povești) (ALA + ADE) (deprinderea de a fi „Căsuțe pentru fiecare – Joc didactic „Grupează pe
ceilalți) ●● CREAȚIE: Teatru de păpuși politicos) viețuitoare” fiecare la locul de culcare”
DOS – Ed. pt. societate –
R. „Întrebări să formulăm,/ „Animalele povestesc” joc didactic „Cine este, cum T. Joc cu text și cânt „La ●● BIBLIOTECA: „Proverbe și
zicători cu animale”
JOI

Celorlalți să le-adresăm” ●● ARTĂ: Colorare imagini „Albumul este și de ce?” (viețuitoare pădure”
(deprinderea de a formula cu eroii îndrăgiți” (lucrare personaje de poveste)
întrebări asupra unui subiect dat) colectivă)
T. Recitativ ritmic „Un tăciune ●● JOC DE MIȘCARE: „Ștafeta
și-un cărbune,/Spune tu, copile, animalelor”
spune!”

30
Î.D. „A fost odată, ca niciodată...” ●● NISIP ȘI APĂ: „Urme de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Înainte de plecare,/ ●● BIBLIOTECA: Joc de masă DPM – Parcurs aplicativ
(activitate de grup) viețuitoare” (ALA + ADE) „Animale la Salutăm pe fiecare” „Basme în bucățele” „Călătorie în lumea
R. „Scaunul de interviu” ●● ARTĂ: „Măști de animale” carnaval” (deprinderea de a-și lua ●● ARTĂ: Concurs de poveștilor”
VINERI

rămas-bun de la colegi și interpretare „Cântece cu


(deprinderea de a purta un ●● CREAȚIE: Joc de rol „Ne deghizăm” DȘ – Cunoașterea mediului
dialog) – Joc didactic „Recunoaște personalul grădiniței) animale pentru fiecare”
●● DIVERTISMENT: „Poftiți la
T. Recitativ ritmic „La Carnaval să carnaval” personajul!” T. Joc imitativ „1, 2, 1, 2,/
vă distrați,/Artiștii să-i aplaudați!” Faci și tu ce facem noi!”

„IARNĂ, SĂ TE DUCI CU BINE!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ce anotimp pleacă, ce ●● BIBLIOTECA: „Citire” de imagini ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Masa așez, patul îmi ●● BIBLIOTECA: DȘ – Cunoașterea mediului
anotimp vine?” (activitate de cu aspecte de sfârșit de iarnă - (ALA+ADE) „Sfârșitul iernii” fac/Așa voi fi oricui pe plac” Antrenament grafic – Lectură după imagini/
grup) început de primăvară” (deprinderea de autonomie „Țurțuri” (pe linii prezentare power point
DLC – Povestea educatoarei
personală și colectivă) punctate) „Sfârșitul iernii”
R. „Mâinile să ni le dăm/Și în cerc ●● ȘTIINȚĂ: „Unde au stat până acum „Soarele și omuleții de
LUNI

cuminți să stăm” (deprinderea de ghioceii?” – discuții libere zăpadă” de Herta Wilk și T. Joc imitativ „Omul de ● ● DIVERTISMENT: DPM – Mers în echilibru pe
a fi disciplinat) ●● JOC DE MIȘCARE: „Ultima ștafetă Mioara Cremene zăpadă se topește” Vizionare diafilm sol „Ne strecurăm printre
a oamenilor de zăpadă” „Soarele și omuleții de
Opţional – Limba engleză băltoace”
zăpadă”
T. Cântec „Iarnă, să te duci cu
bine!”

Î.D. „Vestitorul primăverii” ●● BIBLIOTECA: Lectura educatoarei ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sunt curat ca ●● ȘTIINȚĂ: „Numără DLC – Repovestirea copiilor
(noutatea zilei) „Legenda ghicelului” (ALA+ADE1+ADE2) „Primul ghiocelul!” (deprinderea oamenii de zăpadă din după imagini „Soarele
●● ARTĂ: „Decorăm ghiveciul pentru ghiocel” de a fi curat, de a se face poveste” și omuleții de zăpadă”
R. „Îmi place să te ajut când îmi
MARȚI

ceri asta” (deprinderea de a-și flori” DȘ – Cunoașterea mediului plăcut celor din jurul lui) ●● BIBLIOTECA: „Spune de Herta Wilk și Mioara
acorda sprijin și ajutor reciproc) ●● ȘTIINȚĂ: „Plantăm ghiocei în – Observare + DEC – Ed. T. Joc „Urmează ghiocelul!” altfel!” (sinonime cuvinte Cremene
ghiveci” muzicală: a) Cântec zăpadă, necăjit etc.)
T. Recitativ ritmic „Soarele de
dimineață” ●● JOC DE MIȘCARE: „Crosul predare; b) Repetare cântec
ghioceilor” „Iarnă, să te duci cu bine!”

Î.D. „Ce mi-a povestit un ghiocel?” ●● CREAȚIE: Dramatizare „Soarele și ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Acum mâncăm, joaca ●● ARTĂ: „Modelăm DEC – Ed. muzicală: a)
(activitate de grup) omuleții de zăpadă” (ALA+ADE1+ADE2) mai târziu” (deprinderea ghiocei” Cântec repetare „Primul
„Pe cărare, printre ghiocei” ghiocel”; Joc muzical „Tare
MIERCURI

R. „Lucrul început e bine să fie ●● ȘTIINȚĂ: „Caută umbra potrivită de a avea o atitudine ●● CONSTRUCȚII: „Coșuleț
sfârșit”(deprinderea de a termina pentru fiecare om de zăpadă” DȘ – Activitate matematică corespunzătoare în timpul pentru ghiocei” sau încet?” (bate, suflă,
ceea ce au început) ●● ARTĂ: „Mandala cu ghiocei” – Predare numărul și cifra 5 mesei) (Rotodiscuri) sună, vorbește etc.)
Opţional – Limba engleză ●● JOC DISTRACTIV: „Ghici, cine a + DPM – Mers în echilibru T. Mers imitativ „La cules
plecat?” între două linii trasate pe de ghiocei”
T. Cântec „Primul ghiocel”
sol

31
Î.D. „ De vorbă cu Primăvara” ●● ȘTIINȚĂ: Vizionare prezentare ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Somnul mă odihnește ●● ȘTIINȚĂ: „Alege și DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) power point „Semne sunt de (ALA+ADE) „Semne de și mare mă crește” grupează” (imagini de – Joc logic „Taraba cu
primăvară” primăvară” (deprinderea de a se culca primăvară, fenomene mărțișoare” (ordonare în
R. „Dacă-n joacă ne-am
●● BIBLIOTECA: „PitiClic și primăvara” DOS – Ed. pt. societate – la o anumită oră) specifice) tablou)
certat, repede ne-am împăcat”
(joc interactiv) T. Joc de mișcare „Fugi și te ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori
JOI

(deprinderea de a rezolva situații Memorizare „Primăvara”


problematice) ●● CONSTRUCȚII: „Castelul așază!” glumeţe ,pentru minţi
Primăverii” isteţe” (fenomene
T. Recitativ ritmic „1,2,3, veseli specifice primăverii)
ghiocei” ●● DIVERTISMENT: „Natura la
început de primăvară” (observare
în parcul grădiniţei)
Î.D. „Pregătesc un mărțișor ●● BIBLIOTECA: Repetare poezie ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Știu să spun ●● JOC DISTRACTIV: „Unde DOS – Activitate practică
pentru… deoarece este…” „Primăvara” (ALA+ADE) „Mărțișoare, «mulțumesc!»” am ascuns mărțișorul?” – Finalizare lucrare -
(împărtășirea cu ceilalți) ●● ȘTIINȚĂ: „Ghiocelul” (joc magnetic pentru fiecare” (deprinderea de ●● BIBLIOTECA: „Cel mai Confecție „Mărțișorul”
VINERI

R. „Vreau să fiu de ajutor!” cu piese geometrice) DOS – Activitate practică – comportare civilizată) frumos mărțișor este o/ DOS – Ed. pt. societate
(deprinderea de a colabora) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Parada Confecție T. Recitativ ritmic „Ne un... pentru că...” „Să oferim mărțișoare” –
ghioceilor” așezăm doi câte doi/Și conversații libere
T. Cântec „Mărțișoare,
mărțișoare” ●● JOC DE MIȘCARE: „Ștafeta pornim în ritm vioi!”
mărțișorului”

„MAMĂ BUNĂ, MAMĂ DRAGĂ”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Așa e mama mea!” ●● BIBLIOTECA: „Aceasta este mama ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „La masă, noi nu ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DȘ – Joc didactic „Ce
(împărtășirea cu ceilalți) mea!” (prezentare fotografia (ADE+ALA2) „Meseria vorbim!” (deprinderea „Alege și grupează unelte muncește mama?”
mamei) mamei mele” de a aplica reguli de și meserii”
R. „În cerc să ne adunăm,/Frumos
●● ARTĂ: „Decorăm rochia mamei” comportament social) ●● JOC DISTRACTIV: „Cu
LUNI

să ne salutăm” (deprinderea de a DȘ – Cunoașterea mediului


utiliza diferite formule de salut) ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a – Observare directă – T. Joc imitativ „Fă și tu ce ce unelte lucrează
mămicile” activitatea mamei la face mama!” mama daca ea face…?”
Opţional – Limba engleză (medalioane cu unelte de
●● JOC DE MIȘCARE: „Acul și ața” coafor/croitorie
T. „Cântă numele mamei tale!” lucru)

Î.D. „Spune ce te-a învățat ●● ARTĂ: „Coasem fără ac” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mama m-a învățat,/ ●● DIVERTISMENT: DOS – Ed. pt. societate
mama?” (împărtășirea cu ceilalți) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Mama la (ALA+ADE) „Mama mă Să fiu mereu curat” Vizionare desene – Ed. rutieră „Mama
învață și îmi dă povață” (deprinderi de igienă animate „The wise little m-a-nvățat să fiu atent la
MARȚI

R. „Respect regulile de grup!” bucătărie”


DLC – Joc didactic (silabe) personală) hen” traversat” – convorbire
(deprinderea de a lucra în grup) ●● NISIP ȘI APĂ: „Spălăm rufele
păpușii” T. Joc distractiv „Puii ●● JOC DE MIȘCARE: după imagini
T. Recitativ ritmic „Ale mele
își caută mama!” „Puișori, veniți la mama!”
degețele,/Azi sunt foarte ●● JOC DE MIȘCARE:
hărnicele” (onomatopee)

32
Î.D. „O zi din viața mamei mele!” ●● CREAȚIE: Joc de rol „Mama își ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sunt bun și respectuos!” ●● BIBLIOTECA: „Alege DLC – Joc didactic „Câte
(activitate de grup) îngrijește copiii” (ALA+ADE1+ADE2) „Buchet (deprinderea de a cadoul potrivit pentru silabe are cuvântul?”
de flori pentru mama” interacționa cu copiii de mama ta și spune de ce
MIERCURI

R. „Autoservirea e la ea acasă” ●● BIBLIOTECA: „Ce face mama? Cum DOS – Activitate practică –
o ajut?” („citire” imagini) aceeași vârstă și cu adulții) l-ai ales”
(deprinderea de autoservire cu DȘ – Activitate matematică Finalizare lucrare confecție
materiale de joc și activitate) ●● CONSTRUCȚII: „Coșulețul pentru (numeralul ordinal 1–5) + T. Recitativ ritmic „Ne ●● ARTĂ: Colorare imagini „Buchet de flori pentru
flori” DOS – Activitate practică – jucăm și colorăm/Și din „Mama” mama”
Opţional – Limba engleză
●● JOC DE MIȘCARE: „Buchețele, Confecție (sârmă chenille joacă învățăm”
T. Cântec „Hai, veniți frați, și
buchețele” cu flori textile și mărgele)
surori”
Î.D. „Cum vreau să fie Ziua ●● BIBLIOTECA: „Scriu MAMA pe ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să ai mânuțele ●● ARTĂ: Modelaj DȘ – Activitate matematică
Mamei?” (împărtășirea cu ceilalți) etichetă ca să știe că e cadoul ei” (ALA+ADE) curate/Bine-i pentru „Ghiocelul” – Joc didactic „Grupează
(pe linii punctate) sănătate!” (deprinderea de ●● BIBLIOTECA: Labirint ghioceii cu codița lungă
R. „Meteorologul de serviciu” „Surprize pentru mama”
(deprinderea de a vorbi cu ●● ARTĂ: Pictură „Tablou pentru autoîngrijire) „Copiii și ghiocelul” și numără-i” (fixare
DEC – Ed. muzicală: a)
JOI

încredere, clar și fluent, mama” T. Recitativ ritmic „1, 2, 3, numerație 1–5)


Repetare cântec „Primul
interpretând diferite simboluri de ●● CONSTRUCȚII: „Cutii pentru ghiocel”; b) Predare cântec 4, 5,/Numărăm, suntem
la calendarul grupei) cadouri” (asamblare din carton) „Mama” + DPM – Mers în voinici!”
T. Recitativ ritmic „Cântăm și ●● DIVERTISMENT: „Plimbare pe echilibru pe sol „Balerini și
dansăm/Și-mpreună învățăm” aleile din curtea grădiniței” balerine”
Î.D. „Urare pentru mama mea!” ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu „A cui ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sala noastră e curată,/ ●● CREAȚIE: Joc de rol „O DPM + DEC „Cânt și dansez
(împărtășirea cu ceilalți) zi este?” (genitivul substantivelor: (ALA+ADE1+ADE2) „Pentru Noi o aranjam, pe dată!” serbare micuță, pentru o pentru tine, dragă mamă!”
mama, bunica, matușa, nașa, etc.) tine, mama mea” (deprinderi de ordine și mamă drăguță!”
R. „În fiecare dimineață,/Să avem
VINERI

gândul bun pe față” (deprinderea ●● ARTĂ: „Colorăm pe pătrățele DOS – Ed. pt. societate autogospodărire)
de a avea o atitudine deschisă daruri pentru mama” – Povestea educatoarei T. Joc de mimă și
față de grup) ●● CONSTRUCȚII: „O casă frumoasă „Inimioare, inimioare” de pantomimă „Așa îmi iubesc
T. Recitativ ritmic „Iute-n rând ne pentru mama mea” Sarina Cassavan eu mama!”
așezăm,/Să lucrăm, să ne jucăm” ●● JOC DE MIȘCARE: „Cine ajunge
primul la mama?”

„VINE PLOAIA, BINE-MI PARE!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ploaia” (activitate de grup) ●● ȘTIINȚĂ: „Ascultăm sunetul ploii” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Masa de prânz ne ●● NISIP ȘI APĂ: „Grădina DȘ – Cunoașterea mediului
R. „Cum salut azi?” (deprinderea (înregistrări) (ALA+ADE) „Vine ploaia, așteaptă!” (deprinderea de fermecată” – Vizonare desen animat
de a saluta utilizănd diferite ●● ARTĂ: „Colorăm imagini cu ploaie” bine-mi pare!” a se pregăti pentru servirea ●● ARTĂ: Euritmie „Dansul educativ „Despre ploaie” –
LUNI

formule) ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic DLC – Memorizare poezie mesei) ploii” discuții libere
Opţional – Limba engleză „Umbreluțe” de George Coșbuc T. Joc distractiv „Pe urme
●● JOC DE MIȘCARE: „Vine ploaia!” de stropi”
T. Joc distractiv „Ne grăbim, că
vine ploaia!”

33
Î.D. „Bună dimineața, flori ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Primul lucru înainte de ●● ȘTIINȚĂ: „Simboluri DLC – Repetare poezie
frumoase!” (mesajul zilei) „Scriem nume de flori” (pe linii (ALA+ADE1+ADE2) „Ploaie masă, spălăm mâinile!” pentru diferite tipuri de „Vine ploaia!” de George
punctate) pentru floarea cea mică” (deprinderea de a utiliza ploi la Calendarul naturii” Coșbuc
R. „Astăzi eu sunt de serviciu!”
(deprinderea de a-și efectua cu ● ● CONSTRUCȚII: „Coșulețe pentru DȘ – Cunoașterea mediului corect apa, săpunul și ●● JOC DISTRACTIV: „Cubul
MARȚI

responsabilitate sarcinile stabilite) flori” (Rotodisc) – Povestea educatoarei uscătorul de mâini) magic” (cu simboluri
●● ARTĂ: „Etichete colorate pentru de Irimie Străuț + DOS T. Joc imitativ „Cum se fenomene meteo)
T. Recitativ ritmic „Bună
dimineața, cer frumos!” ghivecele cu flori” – Activitate practic- trezesc florile?”
●● JOC DE MIȘCARE: „Buchețele gospodărească – Plantare
colorate” bulbi de flori în ghivece

Î.D. „Ce spune meteorologul de ●● NISIP ȘI APĂ: Experiment „Ce ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ne pregătim de ●● DIVERTISMENT: DPM – Exersarea mersului
serviciu?” (activitate de grup) forme poate lua apa?” (ALA+ADE1+ADE2) relaxare” (deprinderea de a Vizionare desene în echilibru pe sol – Joc
●● ȘTIINȚĂ: „Alege obiectele necesare „Atenție, plouă și sunt respecta programul zilnic) animate „Bălănel „Ocolim bălțile”
R. „Sunt atent, răspund corect!”
pentru o zi ploioasă” bălți!” și Miaunel spală
MIERCURI

(deprinderea de a asculta și de a T. „Pornim în pas vioi, câte purcelușul”


formula răspunsuri coerente) ●● ARTĂ: Confecție „Umbreluța” DOS – Ed. pt. societate – unul, câte doi!”
(sârmă chenille și hârtie pliată de Lectura educatoarei „Bălțile ●● ED. PENTRU SĂNĂTATE:
Opţional – Limba engleză „Ce facem dacă am
la cutia cu bomboane) sau ce înseamnă Hapciu”
T. Joc „Norișor gri și pufos,/Când răcit?” – discuții libere
●● JOC DE MIȘCARE: „Sărim balta” de Mircea Sântimbreanu +
în sus și când în jos”
DȘ – Activitate matematică
- Joc logic „Sărim balta”

Î.D. „Îmi place/nu-mi place ploaia ●● CREAȚIE: Teatru de masă „Ploaie ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Hai să servim ●● NISIP ȘI APĂ: „Balta DȘ – Activitate matematică
pentru că…” (împărtășirea cu pentru floarea cea mică” (ALA+ADE) „Cine se bucură gustărica!” (deprinderea de și viețuitoarele ei” (cu – Exerciții cu material
ceilalți) ●● ȘTIINȚĂ: „Viețuitoare cărora le când vine ploaia?” a avea un comportament material din natură și individual „Câte viețuitoare
place apa de ploaie” (sortare alimentar corect) mulaje) sunt pe balta ta?”
R. „Să ne autoservim cu DEC – Ed. muzicală: a)
materiale” (deprinderea de a imagini) Cântec predare „Vine T. Cântec „Zunea-zunea” ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori (numerație 1–5)
JOI

selecta obiectele utile pentru ●● BIBLIOTECA: Poveste creată după ploaia!”; b) Joc cu text și (Cleopatra Stratan) glumețe, pentru minți DEC – Ed. muzicală: a)
un șir de ilustrații „Ciuperca” de istețe!”
activitatea desfășurată) cânt „Rățuștele mele” Cântec repetare „Vine
Vladimir Suteev ploaia!”; b) Joc cu text și
T. Joc distractiv: „Pic-pic-pic,/
Plouă într-una, plouă…” ●● JOC DE MIȘCARE: „Alergăm cânt „Rățuștele mele”
printre stropii de ploaie” (jaloane)

Î.D. „Ziua Apei” (noutatea zilei) ●● ȘTIINȚĂ: „Apa-prieten sau ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Închidem robinetul!” ●● BIBLIOTECA: Vizionare DOS – Ed. pt. societate –
R. „Meteorologul de serviciu” dușman?” vizionare prezentare (ALA+ADE) „Vine apa!” (deprinderea de a power point „Unii „Cum putem economisi
power point economisi apa) oameni au apă multă, apa?” – discuții libere
(deprinderea de a prezenta DPM – Mers în echilibru pe
alții au apă puțină”
VINERI

colegilor data și starea vremii) ●● BIBLIOTECA: Anternament grafic plan ridicat - Joc „Pe punte” T. Cântec „Vine ploaia!” + Activitate practice-
„Ploaia deasă” ●● JOC DE MIȘCARE: gospodărească „Să udăm
T. Joc distractiv „Printre stropii de „Trecem apa din piatră în
● ● NISIP ȘI APĂ: „Digul pentru viituri” florile plantate”
ploaie” piatră”
●● JOC DISTRACTIV: „Podul de
piatră”

34
„PRIMĂVARA ÎN GRĂDINĂ”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ne jucăm, ne distrăm, cu ●● BIBLIOTECA: „Moș Bărbuță ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Lucrul când am ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale DȘ – Cunoașterea mediului
Primăvara învățăm!” (activitate grădinar” („citire” imagini) (ALA+ADE) „Activitatea terminat,/pe mânuțe ne- „Uneltele grădinarului” – Lectură după imagini
de grup) ●● CONSTRUCȚII: „Gardul grădinii” oamenilor în grădină” am spălat!” (deprinderi de ●● NISIP ȘI APĂ: „Ce „Activitatea oamenilor în
R. „Bună dimineața, salutăm/Și (din bețișoare) DLC – Memorizare autoîngrijire) putem planta pe aceste grădină”
straturi?”
LUNI

voioși ne așezăm” (deprinderea ●● NISIP ȘI APĂ: „Pieptănăm” „Primăvara” de Nicolae T. Recitativ ritmic „Vom mai DȘ – Activitate matematică
de a saluta și de a începe ziua cu pământul cu grebla” Labiș învăța ceva/Și-n caiete vom – Joc didactic „Spune câte
buna-dispoziție) ●● JOC DE MIȘCARE: „Grădinarii și lucra” unelte sunt și unde le-am
Opţional – Limba engleză florile” așezat!” (numerație 1–5,
poziții spațiale)
T. Recitativ ritmic „Mâinile nu
stau deloc/Și se pregătesc de joc”
Î.D. „Alege o floare și spune ceva ●● CREAȚIE: Joc de rol „Florăresele” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Câte unul pe cărare,/ ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DEC – Ed. muzicală –
despre ea” (activitate de grup) ●● CONSTRUCȚII: „Jardiniere pentru (ALA+ADE) mergem veseli la culcare” „Caută jumătatea” (lalele a) Audiție cântec „Lalele,
lalele” diferit colorate) lalele”; b) Joc muzical
R. „Creioane colorate,/Noi le „Lalele, lalele” T. Joc imitativ „Trezirea
MARȚI

ascuțim pe toate” (deprinderea florilor” ●● ARTĂ: Confecție „Lalea” „Răspunde cântând!”


●● BIBLIOTECA: Antrenament DȘ – Cunoașterea mediului
de a ascuți creioanele) grafic „Floarea” (desen simetric, (din pahar de unică
- Observare
completare pe linie punctată) folosință)
T. Recitativ ritmic „Degetele-mi
sunt petale,/Le deschid ca pe o ●● DIVERTISMENT: Euritmie
floare” „Festivalul lalelelor”

Î.D. „Dacă aș fi o floare aș vrea să ●● BIBLIOTECA: Repetare poezie ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „O fetiță și-un băiat,/ ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale DLC – Joc-exercițiu „Silabe
fiu...” (împărtășirea cu ceilalți) „Primăvara” de Nicolae Labiș (ALA+ADE1+ADE2) Ce frumos s-au îmbrăcat” „Numără și completează” de primăvară”
R. „După ce-am lucrat,/Totu-i ●● ARTĂ: Lipire floricele de porumb „Înfloresc grădinile” (deprinderea de a se ●● ARTĂ: „Copacul înflorit”
MIERCURI

ordonat” (deprinderea de a pe crenguțe naturale „Livada în DȘ – Activitate matematică îmbrăca singuri) (dactilopictură pe siluetă
strânge materialele de joc și floare” (lucrare colectivă) „Lăcrămioarele” (fixare T. Cântec „Înfloresc de carton)
activitate) ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Loto cu numerație 1–5) + DEC – grădinile”
Opţional – Limba engleză flori” Ed. muzicală: a) Cântec
●● ED. ECOLOGICĂ: Activitate predare; b) Repetare cântec
T. Cântec „Samba florilor”
gospodărească „Curățenia de „Vine, vine primăvara”
primăvară în grădină” (fragment)
Î.D. „Spune ce legumă-ți place!” ●● CREAȚIE: Joc de rol „La piață” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ordonați la mese stăm,/ ●● ȘTIINȚĂ: Discuții libere DEC – Finalizarea lucrării
(împărtășirea cu ceilalți) ●● ARTĂ: Desen după șablon „Ceapă (ALA+ADE1+ADE2) Veseli și cuminți mâncăm” „De ce se numesc «ridichi de modelaj „Ridichea
verde și ridichi de lună” (deprinderea de a avea un de lună»?” uriașă”
R. „Ascult o poveste,/Înainte mult „Ridichea uriașă”
JOI

mai este” (deprinderea de ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Care sunt comportament civilizat la ●● NISIP ȘI APĂ: „Câte DPM – Joc tracțiune
DOS – Ed. pt. societate –
a asculta cu atenție și răbdare) legumele timpurii?” masă) ridichi ai descoperit?” „Să scoatem ridichea
Povestea educatoarei + DEC
T. Joc distractiv „Coșulețul rupt” ●● JOC DE MIȘCARE: „Încărcăm și – Modelaj T. Joc „Mergi, găsește și uriașă”
(cu legume timpurii) ducem roaba” taci!”

35
Î.D. „Ne jucăm, ne distrăm, pe ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Respect munca ●● ȘTIINȚĂ: „Arată-mi DOS – Ed. pt. societate –
Primăvară o ajutăm” (activitate „Picături de apă din stropitoare” (ALA+ADE) „Micii mea și pe a celorlalți” părțile plantei!” Ed. ecologică – Activitate
de grup) (segmente de linii) grădinari” (deprinderea unui ●● JOC DE MIȘCARE: „Cu practic-gospodărească cu
R. „Am terminat cu bine!” ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „De ce au DPM – Transport de comportament corect căldărușa plină” părinții „Micii grădinari”
(deprinderea de a se bucura de nevoie plantele ca să crească mari greutăți privind munca și activitatea (răsădire flori în curtea
și frumoase?”
VINERI

succes) de grup) grădiniței)


T. Cântec „Vine, vine primăvara!” ●● CREAȚIE: Dramatizare povestea T. Poezia „Primăvara” de
„Ridichea uriașă” Nicolae Labiș
●● JOC DISTRACTIV: „Cine umple mai
repede stropitoarea?” (Ștafetă cu
pahar de plastic)

„GÂZE CĂLĂTOARE AU PORNIT SPRE SOARE”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Prin iarbă am văzut...” ●● BIBLIOTECA: „Moș Bărbuță ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Acum mâncăm, joaca – ●● ȘTIINȚĂ: „Observăm cu DLC – Lectura educatoarei
(împărtășirea cu ceilalți) în lumea gâzelor” („citire” de (ALA+ADE) „În lumea mai târziu” (deprinderea de lupa insecte din curtea poezia „Cântec de
imagini) insectelor” a avea un comportament grădiniței” primăvară” de Șt. O. Iosif
R. „Dacă ne jucăm pe rând,
lucrăm amândoi la calculator” ●● ȘTIINȚĂ: Joc la calculator „Ce se DȘ – Cunoașterea mediului corect în timpul mesei) ●● BIBLIOTECA: DEC – Ed. muzicală: a)
(deprinderea de a găsi soluții la aude?” (insecte) – Lectură după imagini T. „Sărim ca lăcustele” Antrenament grafic Cântec repetare „Înfloresc
LUNI

situații-problemă) ●● ARTĂ: „Facem un poster cu „Pânza de păianjen” (pe grădinile”; b) Joc muzical
insecte” linii punctate)
Opţional – Limba engleză „Deschide urechea bine!”
T. Mers imitativ „1, 2, 3,/mergi ●● JOC DISTRACTIV: „Țânțarul”
cum vrei!”

Î.D. „Ce mi-a povestit o ●● NISIP ȘI APĂ: „Mușuroiul de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să nu facem firimituri ●● DIVERTISMENT: DPM – Transport de
furnicuță?” (Activitate de grup) furnici” (ALA+ADE) pe jos” (deprinderea de Vizionare desene greutăți – Joc „Furnica cu
●● CREAȚIE: Joc de rol „Bine e la noi a avea un comportament animate „Tom și Jerry la sacul în spate”
R. Să găsim soluţii împreună” „Furnica”
aici, în mușuroiul de furnici” civilizat la masa) picnic”
(deprinderea de a negocia și DLC – Memorizare
MARȚI

participa la decizii comune) ●● BIBLIOTECA: Labirint „Ajută „Gospodina” de Otilia T. Mers imitativ „Cu sacul la ●● BIBLIOTECA: Repetare
furnicuța să ajungă la mușuroi” moară” poezie „Gospodina” de
T. „Mergem unul după altul, ca Cazimir Otilia Cazimir
furnicile” ●● JOC DE MIȘCARE: „Greierele și
furnicile”

36
Î.D. „Ghicitoare: e o floare ●● ARTĂ: „Fluturi multicolori” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Povestea de prânz” ●● ARTĂ: „Desenăm fluturi” DȘ – Cunoașterea mediului
zburătoare?” (activitate de grup) (aplicație cu paiete) (ALA+ADE) (deprinderea de a se (cu șablon) – Vizionare Youtube „Cum
R. „Dacă aveți un loc la centru,/ ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Loto cu „Fluturele” pregăti pentru odihnă într-o ●● JOC DISTRACTIV: „Omida se transformă omida în
M-am gândit să stau și eu” fluturi” atmosferă plăcută) lacomă a mâncat...” fluture?”
DȘ – Activitate matematică
(deprinderea de a alege grupul ●● CONSTRUCȚII: „Fluturașul” T. Cântec „Fluturașul” (adevărat/fals)
(fixare numerație 1–5 și
MIRCURI

de joc) (Mozaic, piuneze) figuri geometrice)


Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Fluturii vin la
T. Mers imitativ „Zborul flori”
fluturașilor”

Î.D. „Spune ceva dulce!” ●● CONSTRUCȚII: „Stupul” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Masa așez, patul îmi ●● ED. PT. SĂNĂTATE: DOS – Ed. pt. societate
(activitate de grup) ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic (ALA+ADE) fac,/Așa voi fi oricui pe Activitate practic- „Lecția de hărnicie o știm
„Fagurele” (pe linii punctate) plac” (deprinderea de gospodărească „Să bine, de la furnici și albine”
R. „Suntem harnici precum „Albina”
autonomie personală) pregătim o limonadă cu – discuții libere
albinuţele” (deprinderea de a ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a DEC – Ed. muzicală: a) miere de albine!”
păstra curăţenia și ordinea în sala albinuțele harnice” Cântec repetare „Înfloresc T. Cântec „Albinuța”
de grupă) ●● DIVERTISMENT: Desene
●● JOC DE MIȘCARE: „Albinele și grădinile”; b) Cântec animate educative
JOI

T. „Zum-zum-zum, zburăm ca trântorul” predare „Albinuța” „Despre albine”


albinuțele” DPM – Transport de
greutăți – Joc „Albinuța
harnică”

Î.D. „Să ocrotim insectele!” ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Chiar dacă sunt mic,/Te ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori DȘ – Activitate matematică
(mesajul zilei) „Din jumătate-întreg” (insecte) (ALA+ADE) „Gândăceii ajut un pic” (deprinderea despre insecte” – Ex. cu material individual
R. „Ai grijă! Să nu strici dacă nu ●● ARTĂ: Colorare „Albumul cu primăverii” de a-și ajuta colegii la ●● DIVERTISMENT: „Ghicește unde este locul
poţi repara!” (deprinderea de a insecte” (lucrare colectivă) DOS – Ed. pt. societate – îmbrăcat/dezbrăcat) Vizionare desene lor?” (Scara numerică 1–5,
păstra lucrurile și de a proteja ●● ȘTIINȚĂ: Joc la calculator „Ruza- Lectura educatoarei poezia T. Recitativ ritmic „Buș,buș, animate „Bobiță și cu insecte)
Buburuză”
VINERI

vietăţile) Buburuza” „Gândăcelul” de Elena cărăbuș” DOS – Activitate practică


T. Recitativ ritmic „Gărgăriță- ●● JOC DE MIȘCARE: „Găsește-ți Farago + Activitate practică – Finalizare lucrare –
Riță, unde vei zbura,/Vin cu perechea!” (cu medalioane) – Confecție „Gărgărița” Confecție „Gărgărița”
dumneata!”

37
„SĂ ÎNVĂŢĂM CUM SĂ NE PURTĂM!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ionel, un băiețel” (activitate ●● ȘTIINȚĂ: „Micii cercetători” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „«Te rog!», «Mulţumesc!», ●● ARTĂ: „Desenez ce mi-a DLC – „Repetăm poezia
de grup) (insectar, enciclopedii, lupe etc.) (ALA+ADE) „Fapte bune” «Cu plăcere!»” plăcut din poezie” „Fapte bune” de Victor
R. „Ai grijă să nu strici, dacă nu ●● NISIP ȘI APĂ: „Mușuroaie de DOS – Ed. pt. societate (deprinderea de a folosi ●● JOC DE MIȘCARE: Tulbure și despărțim
LUNI

poți repara!” (deprinderea de a furnici” – Memorizare poezie de „cuvinte frumoase”) „Grădinarul și florile” cuvinte în silabe” (furnici,
proteja lucrurile și viețuitoarele) ●● CONSTRUCȚII: „Voliera cu Victor Tulbure T. Joc „Rupeți rândul și floare, albină, porumbei,
porumbei” plecați,/Când va strig, vă pisoi)
Opţional – Limba engleză
●● ED. ECOLOGICĂ: Activitate adunați!”
T. Recitativ ritmic „Ne jucăm, ne
jucăm/Și din joacă învățăm” gospodărească „Stropim florile”
Î.D. „Adevărat sau fals?” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce a greșit ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Povestesc eu, povestești ●● DIVERTISMENT: DOS – Ed. pt. societate
(activitate de grup) pictorul?” (ALA+ADE1+ADE2) tu” (deprinderi de bază ale Vizionare desene „Să ne amintim personaje
●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu „A spus „Minciună sau adevăr?” dialogului) animate Youtube/diafilm din povești care au mințit/
R. „Să găsim soluții împreună”
MARȚI

bine, n-a spus bine?” „Puf Alb și Puf Gri” păcălit” – discuții libere
(deprinderea de a negocia și de a DLC – Povestea educatoarei T. Mers imitativ „Câte unul
participa la luarea deciziilor) ●● JOC DISTRACTIV: „Apă și foc” „Puf Alb și Puf Gri” – pe cărare,/mergem în ●● ARTĂ: „Repetăm cântece DEC – Continuare lucrare
poveste populară + DEC – pădurea mare” cu animale din povești” „Cei doi iepurași”
T. Recitativ ritmic „Vom mai
învăța ceva/Și-n caiete vom lucra” Pictură/desen/modelaj „Cei
doi iepurași”
Î.D. „Cum îți ajuți tu familia în ●● BIBLIOTECA: „Hărnicuța” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pijamaua o strâng ●● ARTĂ: Repetare cântec DȘ – Cunoașterea mediului
gospodărie?” (împărtășirea cu (completare rime în poezie) (ALA+ADE1+ADE2) „Lenea frumos,/Nu-mi las hainele „Înfloresc grădinile” – Lectură după imagini/
ceilalți) ●● CREAȚIE: Dramatizare poveste și hărnicia” pe dos” (deprinderi de ●● BIBLIOTECA: power point „Ce muncesc
„Ridichea uriașă” ordine și autoîngrijire) oamenii primăvara în
MIERCURI

R. „Celor din jurul tău/Arată-le DȘ – Activitate matematică Antrenament grafic


respect mereu!” (deprinderi de ●● ED. ECOLOGICĂ: Activitate – Joc didactic „Micii T. Recitativ ritmic „Ale mele „Stropi de apă din grădină și-n livadă?”
relaționare și atitudine pozitivă gospodărească „Curățăm grădina” grădinari” (fixare degețele,/Azi sunt foarte stropitoare” (cu creta pe DPM – Transport de
numerație 1–5 cu unelte asfalt)
față de sine și față de ceilalți) ●● NISIP ȘI APĂ: „Spălăm uneltele hărnicele” greutăți „Cu stropitorile
Opţional – Limba engleză folosite” de grădinărit) + DEC – Ed. pline”
muzicală: a) Predare cântec
T. Recitativ ritmic „Astăzi noi vom „Leneșul”; b) Joc muzical
număra/Și grupe noi vom forma” „Repede, rar”
Î.D. „Ție îți place să mănânci...? ●● BIBLIOTECA: „Citim” lista de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Poftă bună! ●● ED. PT. SĂNĂTATE: DEC – Ed. muzicală:
De ce?” (împărtășirea cu ceilalți) cumpărături” (ALA+ADE) „Să creștem Mulțumim!/Și pe jos nu Lectura educatoarei – Repetare cântece „Leneșul”
●● ȘTIINȚĂ:Joc senzorial „Ghicește ce sănătoși, nu lacomi sau murdărim!” (deprinderea poezia „Mofturici” și „Are mama o fetiță”
R. „Aș vrea să-mi spui...”
(deprinderea de a cere informații) a cumpărat mama?” (legume și mofturoși” de a fi politicos și ordonat ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă
JOI

zarzavaturi de primăvară) DȘ – Cunoașterea mediului în timpul servirii mesei) „Omida lacomă”


T. Joc „Alergăm câte unul, câte
●● CREAȚIE: Activitate gosopdărească – Observare „Coșulețul cu T. Recitativ ritmic „Suntem (selectare vegetale)
doi!”
„Micii bucărari” (preparare diferite legume de primăvară” veseli și cântăm,/Nu e greu
salate de primăvară) să învățăm”
●● JOC DE MIȘCARE: „Iepurașii la
salată”
38
Î.D. „Prieteni pentru totdeauna: ●● ȘTIINȚĂ: „Alege și potrivește” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Somnul mă odihnește/ ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu DȘ – Activitate matematică
harnici, ordonați, corecți!” (animale curajoase/fricoase) (ALA+ADE) „Curajos sau Și mare mă crește” „Lăudărici ne povestește” – Exerciții cu material
fricos?” individual „Caută vecinii
VINERI

(activitate de grup) ●● CREAȚIE: Teatru de masă „O (deprinderea de a se culca ●● JOC DE MIȘCARE: „Alege
R. „Am ales grupul de joc” poveste cu animale” DPM – Parcurs aplicativ la o anumită oră) un coleg și alergați buni!” (1–5)
(deprinderea de a lua decizii) ●● JOC DISTRACTIV: „Ți-e frică de „Călătoria misterioasă” T. Mers imitativ „Doi câte împreună”
T. Joc „Țup-țup-țup! Sărim, lup?” (târâre, mers în echilibru, doi,/Ca frații mergem noi!”
sărim!/Ne speriem și ne ferim!” transport de greutăți)

„DE PAȘTE”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Sărbători de primăvară” ●● BIBLIOTECA: „Simboluri de Paște” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Vasele le aranjăm,/ ●● ARTĂ: „Desenez oul DLC – Lectura educatoarei
(activitate de grup) – discuții libere (ALA+ADE) „Tradiții și La masă ne așezăm” năzdrăvan” „Oul năzdrăvan” de Ion
R. „Mâinile să ni le dăm/Și în cerc ● ● NISIP ȘI APĂ: „Cozonacul uriaș” obiceiuri de Paște” (deprinderea de a-și ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă Istrati
îndeplini responsabilitățile
LUNI

cuminți să stăm” (deprinderea de ●● DIVERTISMENT: „Plimbare la DOS – Ed. pt. societate – „Dominoul culorilor” DȘ – Activitate matematică
a asculta cerințele educatoarei) soare, în grădina mare” Convorbire după imagini/ ca elev de serviciu) – Exerciții cu material
Opţional – Limba engleză prezentare power point T. „Unul după altul în rând individual „Să fie «tot
ne-așezăm,/Spre clasă atâtea» ouă” (raportare
T. Joc „V-adunați, vă numărați,/
plecăm” cantitate cifră)
Stați cuminți și pregătiți!”
Î.D. „Sărbătorile de Paște în ●● BIBLIOTECA: Repovestirea copiilor ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Folosește șervețelul și ●● ED. PT. SĂNĂTATE: „Ouă DOS – Ed. pt. societate –
familia mea” (împărtășirea cu „Oul năzdrăvan” de Ion Istrati (ALA+ADE1+ADE2) „Oul de apoi/Să îl duci la coșul de crude, fierte, prăjite” - Ed. religioasă „De ce se
ceilalți) ●● CONSTRUCȚII: „Coșuleț pentru Paște” gunoi” (deprinderea de discuții libere vopsesc ouăle?” – discuții
MARȚI

R. „Să-nvățăm să desenăm/Și în ouă” (Rotodiscuri) DȘ – Cunoașterea mediului ordine și curățenie) ●● DIVERTISMENT: libere
liniște lucrăm” (deprinderea de a ●● ARTĂ: Confecție „Suporturi pentru – Observare + DEC – T. „La doamna educatoare,/ Vizionare diafilm DEC – Activitate artistico-
fi atenți și disciplinați) ouă” Activitate artistico-plastică Cine ajunge primul oare?” povestea „Oul plastică – Finalizarea
Năzdrăvan”
T. Joc „Mergi, găsește și taci!” ●● JOC DE MIȘCARE: „Cursa cu oul în – Pictură lucrarării de pictură „Oul
lingură” de Paște”
Î.D. „Un salut nou, creștinesc ●● ARTĂ: Colorare siluete „Hăinuțe ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ordonați la mese stăm,/ ●● ARTĂ: Confecție „Suport DȘ – Cunoașterea mediului
„Hristos a înviat!” (noutatea zilei) noi pentru Paște” (ALA+ADE) „Pregătiri de Veseli și cuminți mâncăm” pentru șervețele” (îndoire – Lectură după imagini/
Paște” carton și decorare)
MIERCURI

R. „Să fim buni și îngăduitori” ●● CREAȚIE: Joc de rol „Să îmbrăcăm (deprinderea de a avea un prezentare power point
(deprinderea de a respecta și a păpușa cât mai frumos” DLC – Memorizare „În ziua comportament civilizat în ●● ED. RELIGIOASĂ: „Știi „Masa de Paște în familie”
accepta diversitatea) ●● CONSTRUCȚII: „Biserica din de Paști” (fragment) de timpul mesei) cum se ciocnesc ouăle de
cartier” Elena Farago T. Joc de mișcare Paște?” – discuții libere
Opţional – Limba engleză
●● ED. RELIGIOASĂ: Vizită „Mergem „Schimbați locurile!”
T. „Doi câte doi,/Ca frații mergem
noi” împreună la biserică”

39
Î.D. „Povestea Iepurașului de ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Alege și ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Câte unul pe cărare,/ ●● BIBLIOTECA: Repetăm DEC – Ed. muzicală: a)
Paște” (activitate de grup” grupează” (simboluri pe Paște) (ALA+ADE) mergem voioși la culcare!” poezia „În ziua de Paști” Audiție cântec „A venit un
●● BIBLIOTECA: Labirint „Iepurașul de „Surpriza Iepurașului de (deprinderea de a respecta (fragment) de Elena iepuraș”; b) Repetare joc cu
R. „Vreau să fiu de ajutor!”
Paște și oul de ciocolată” programul zilei) Farago text și cânt „Iepurașul Țup”
(deprinderea de a colabora) Paște”
JOI

●● ARTĂ: Desen „Scrisoare către T. „Mergi cu pași ușori ca ●● NISIP ȘI APĂ: „Ouă pe
T. Mers imitativ „Hop-hop-hop, DȘ – Activitate matematică
iepuraș” un iepuraș” nisip”
sărind mereu,/Pân-la locul meu” – Joc didactic (numeralul
●● JOC DISTRACTIV: Joc la tabla ordinal) + DPM – Fixare
magnetică „Pune-i codița mers în echilibru și
iepurașului” (cu ochii închiși) transport de greutăți
Î.D. „Ne pregătim să-l ●● CREAȚIE: Dramatizare povestea ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Jucăriile stau în ●● DIVERTISMENT: DPM – Fixare forme de
întâmpinăm pe Iepurașul de „Oul năzdrăvan” (ALA+ADE) „Oul ordine” (deprinderi de Vizionare desene mers, alergare și sărituri
Paște” (împărtășirea cu ceilalți) ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Găsește năzdrăvan” autogospodărire) animate „Goana după „Cursa Iepurașilor de Paște”
ouăle de Paște”
VINERI

R. „Salutăm și repetăm ca să jumătatea oului de Paște” DOS – Activitate practică T. „Alergăm și tot sărim,/
învățăm: „Hristos a înviat!” ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic (lucrare colectivă, rupere Iepurași noi ne numim” ●● ACTIVITATE
(deprinderea de a învăța să „Oul cu model” (diferite tipuri de hârtie și lipire pe siluetă ou GOSPODĂREASCĂ:
folosească salutul specific) linii) „Curățenia de Paște în
mare)
sala de grupă”
T. Joc „Țup-țup-țup, sărim, sărim,/ ●● JOC DISTRACTIV: „Caută oul”
Ne speriem și-apoi fugim” („rece, cald, fierbinte”)

„CÂND VOI FI MARE, CE VOI FI OARE?”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE


Î.D. „Multe meserii sunt pe lume, ●● BIBLIOTECA: „Citim” imagini ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mâncarea o ●● ȘTIINȚĂ: „Domino cu DLC – Convorbire după
dragi copii!” (noutatea zilei) despre meserii” (din enciclopedii (ALA+ADE) „Să-mi aleg o servim,/”Poftă bună!” unelte” imagini diafilm „Bondocel
pentru copii) meserie” „Mulțumim!” (deprinderea ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu își alege o meserie” de
R. „Uite cum ajut și eu!”
LUNI

(deprinderea de a colabora) ● ● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce este și la DȘ – Cunoașterea mediului de a fi politicos) „Numește corect Marcel Breslașu
ce folosește?” (unelte și meserii) – Joc didactic T. Joc „Sărim, sărim, să ne meseriile”
T. Recitativ ritmic „Ne-nvârtim, ne
răsucim,/La sectoare noi pornim” ●● CREAȚIE: Joc de rol „Cu păpușa la grăbim”
doctor/stomatolog”
●● JOC DE MIȘCARE: „Acul cu ață”
Î.D. „Cine construiește casele?” ●● ARTĂ: Desen „Arhitectul face ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să ai mâinile curate,/ ●● CONSTRUCȚII: „Căsuțe DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) schița casei” (ALA+ADE1+ADE2) „Zidari Bine-i pentru sănătate” din figuri geometrice” – Joc logic „Așază-mă la
R. „Munca în echipă e mai ● ● CONSTRUCȚII: „Înălțăm case noi” veseli, pricepuți” (deprinderi de autoîngrijire) ●● NISIP ȘI APĂ: „Drumul căsuța mea”
ușoară” (deprinderea de a DLC – Povestea educatoarei T. Joc „1, 2, 1, 2,/faceți toți dintre căsuțe” (cu DPM – Fixare mers în
MARȚI

●● NISIP ȘI APĂ: „Încărcăm


colabora) camioanele cu nisip” „Cei trei purceluși” de ce facem noi” pietricele de râu) echilibru pe plan ridicat
T. Recitativ ritmic „Mâinile sunt ●● JOC DE MIȘCARE: „Transportăm Serghei Mihailov + DEC „Sus, pe schelă”
fermecate,/Înalță case și palate” cărămizi cu roaba” – Ed. muzicală: a) Cântec
predare „Zidarii”; b)
Repetare joc cu text și cânt
„Căsuța din pădure”
40
Î.D. „Ghicește meseria zilei!” ●● CONSTRUCȚII: „Oficiul poștal din ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Apă să bem,/Sănătatea ●● BIBLIOTECA: „La pescuit” DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) cartier” (ALA+ADE1+ADE2) s-o păstrăm” (deprinderea („Citire” imagini și – Lectură după imagini/
„Poștașul” de a bea apă fără să se antrenament grafic) power point „Pescarul”
R. „Fiecare la sector,/Va lucra cu ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic
mult spor” (deprinderea de a-și „Terminăm scrisoarea” (diferite DȘ – Activitate joace la dozator) ●● ED. PT. SĂNĂTATE: „Nicio
atinge scopul propus) tipuri de linii) matematică - „Tolba cu T. Numărătoare „Din masă fără pește!” –
MIERCURI

scrisori” (compunere și Oceanul Pacific...” discuții libere


T. Recitativ ritmic „Astăzi noi vom ●● ARTĂ: Desen din imaginație
număra/Și apoi vom aduna” „Scrisoare pentru...” (meserii) descompunere 1–5)
●● JOC DISTRACTIV: „Poștașul DPM – Aruncare-prindere
cu două mâini – Joc
„Așezăm coletele poștale”

Î.D. „Ce mi-ar plăcea să fiu când ●● ARTĂ: „Coasem fără ac” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pijamaua o-mbrăcăm,/ ●● ARTĂ: Audiție cântec DOS – Ed. pt. societate
voi fi mare?” (împărtășirea cu ●● CREAȚIE: Teatru de masă „Cei trei (ALA+ADE) „Meserii cu Hainele le ordonăm” „Micul fotograf” (Silvia – „Ce este o meserie?” -
ceilalți) purceluși” artă” (deprinderi de autoîngrijire) Chicoș „Zâmbiți, vă discuții libere
rog!”)
R. „Mă simt bine,/Când ești lângă ●● DIVERTISMENT: „Micii dansatori” DEC – Activitate artistico- T. Joc „După mine-n pas DEC – Activitate artistico-
mine” (deprinderea de a dezvolta plastică – Pictură/Modelaj vioi,/Câte unul, câte doi” ● ● ȘTIINȚĂ: „Facem plastică – Finalizare lucrare
relații interpersonale în cadul „Mica mea capodoperă” fotografii colegilor „Mica mea capodoperă”
JOI

harnici” (cu aparat de


grupului)
fotografiat real)
T. Cântec „Noi suntem cântăreți
vestiți”

Î.D. „Cum îți ajuți părinții în ●● BIBLIOTECA: Convorbire după ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să fiu de ajutor” ●● CREAȚIE: Dramatizare DEC – Ed. muzicală: a)
gospodărie?” – 1 Mai – Ziua Int. a imagini „Ce muncesc părinții tăi (ALA+ADE) „Toată lumea (deprinderea de a acorda povestea „Cei trei Cântec „Zidarii”; b) Joc cu
Muncii (împărtășire cu ceilalți) acasă și la serviciu?” face treabă” ajutor celorlalți) purceluși” text și cânt „Căsuța din
R. „Să faci lucrurile foarte bine, ●● ȘTIINȚĂ: „Să-i ajutăm să găsească DOS – Ed. pt. societate – T. Joc „Înainte, înapoi,/ ●● JOC DE MIȘCARE: pădure”
este de apreciat” (deprinderea de uneltele potrivite” (sortare Joc didactic Alergăm în cerc vioi” „Cărămida din mână în
a lucra cu responsabilitate și de a jetoane) mână”
VINERI

se bucura de succes) ●● ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ:


„Umplem clătite cu dulceață”
T. Recitativ ritmic „Vom mai
învăța ceva/Și-n caiete vom lucra” ●● JOC DISTRACTIV: „Ce meserie îți
prezint?” (mimă și pantomimă)

41
„LA PLIMBARE, PE STRADA MARE”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE


Î.D. „Toate merg pe stradă,/ ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Cu ce ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Urmează stația ●● ȘTIINȚĂ: Joc interactiv la DȘ – Cunoașterea mediului
Lumea să le vadă” (activitate de călătorim în oraș?” (ALA+ADE1+ADE2) „La „Curățenia” (deprinderi de calculator „Din jumătate + Activitate matematică
grup) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Cu păpușa la plimbare, pe strada mare” igienă personală) întreg” (mijloace de – Joc didactic „Grupează
plimbare” transport terestre) mijloacele de transport
„Îmi place să mă plimb cu... pentru DLC – Lectură după imagini T. Mers imitativ „Hai la
●● ARTĂ: Desen „Ce am terestre și numără-le”
LUNI

că...” (împărtășirea cu ceilați) ●● NISIP ȘI APĂ: „Dale pătrate pe + DEC – Ed. muzicală: drum, îți spun cum!”
trotuare” (amprentare cu cutii a) Cântec predare „La văzut pe stradă?”
R. „Mă joc frumos cu colegii mei”
(deprinderea de a colabora și a pătrate) plimbare”; b) Repetare
lucra în echipă) ●● DIVERTISMENT: „Plimbare prin cântec „Stopul”
Opţional – Limba engleză cartierul nostru”
T. Joc „Plimbarea grăbită”
Î.D. „Ce ai văzut pe drumul de ●● BIBLIOTECA: Puzzle „Potrivește și ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Astăzi suntem de ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce DEC – Ed. muzicală:
acasă la grădiniță?” (împărtășirea povestește” (ALA+ADE1+ADE2) serviciu!” (deprinderea de ne spune acest semn?” Repetare cântece „La
cu ceilalți) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Șoferii și a-și îndeplini atribuțiile cu (indicatoare rutiere plimbare” și „Stopul”
„Semaforul”
pentru pietoni)
MARȚI

R. „Pregătim locul de joacă” semafoarele” responsabilitate)


DȘ – Cunoașterea
(deprinderea de autoservire cu ●● JOC DE MIȘCARE: „Schimbă mediului – Observare + T. Recitativ ritmic „Unu,doi, ●● BIBLIOTECA: „Ghici?”
materialele necesare) direcția!” unu, doi,/Mergem toți în (ghicitori pe teme
DOS – Activitate practic- rutieră)
T. Cântec „Stopul” gospodărească „Semaforul- pas vioi”
biscuite” (cu cremă și Boni-
Bon)
Î.D. „Fii atent la traversare!” ●● BIBLIOTECA: Labirint „Ajut-o pe ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Înainte să mâncăm,/ ●● BIBLIOTECA: Repetarea DLC – Lectura educatoarei
(activitate de grup) Irina să traverseze corect” (ALA+ADE) Mâinile ni le spălăm” poeziei „Cum treci „Greșeala Cumințicăi” de
R. „În liniște ascultăm,/Poezia o ●● CREAȚIE: Joc de rol „Agentul de (deprinderi de igienă strada?” (fragment) de Vinciu Gafița
„Cum treci strada?”
MIERCURI

circulație și copiii” personală) Ileana Bumbac


învățăm” (deprinderea de a se DOS – Ed. pt. societate DPM – Repetare mers în
concentra pe sarcinile de joc și ●● JOC DE MIȘCARE: „Stop pe roșu, T. Joc „Pleacă acum,/Eu îți ●● ARTĂ: Desen cu creta pe echilibru – Joc „Pe bordură”
– Memorizare poezie de
învățare) treci pe verde!” spun «Drum bun!» asfalt „Semaforul”
Ileana Bumbac
Opţional – Limba engleză
T. Recitativ ritmic „Roșu înseamnă
stop,/te oprești pe loc!”
Î.D. „Bună dimineața, minunați ●● ARTĂ: „Colorează automobilul” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Dac-am transpirat,/Iute ●● DIVERTISMENT: DEC – Activitate artistico-
șoferi!” (salutul zilei) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Mecanicii (ALA+ADE) „Cursa de la schimbat!” (deprinderi Vizionare desene plastică – Modelaj „Diferite
R. „Sunt atent, răspund corect” auto pregătesc mașinile de start” formula 1” de autoîngrijire) animate „The little cars” roți”
●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale
JOI

(deprinderea de a se concentra ●● CONSTRUCȚII: „Garajul” DȘ – Activitate matematică T. Cântec „La plimbare cu


asupra sarcinilor de joc și – Joc didactic (numeralul mașina” „Încercuiește mașinuțele
●● JOC DISTRACTIV: „Întrecerea care merg spre dreapta”
învățare) mașinuțelor” ordinal 1–5)
T. Joc „Mergem și claxonăm,/Ca
să nu-ne accidentăm”
42
Î.D. „Unde este locul tău de ●● BIBLIOTECA: Poveste creată ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Ne pregătim pentru ●● ARTĂ: Audiție cântec DOS – Ed. pt. societate –
joacă? (împărtășirea cu ceilalți) după un șir de imagini „Mingea (ALA+ADE) „Joacă-te în weekend” (deprinderea „Am bicicletă!” (Silvia Ed. rutieră - „Strada nu e
săltăreață face-o boroboață” locul potrivit!” de a-și strânge pijamaua Chicoș) loc de joacă!” – discuții
R. „Să lucrezi în echipă este foarte
VINERI

bine!” (deprinderea de a crea ● ● ȘTIINȚĂ: Joc la calculator „Așa DA, DPM – Aruncare în pământ și lucrurile personale din ●● JOC DE MIȘCARE: „Cine libere
relații de prietenie și colaborare așa NU!” și prinderea cu ambele dulapul individual) ajunge mai repede la
în grup) ●● JOC DE MIȘCARE: „La roata mare” mâini – Joc „Mingea T. Mers imitativ „Pedalați, linia de sosire?” (concurs
de triciclete și biciclete)
T. Recitativ ritmic „Câte unul pe săltăreață” vă rog!”
cărare,/La joacă în parcul mare”

„ÎN EXCURSIE CU TRENUL”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ne pregătim de călătorie!” ●● BIBLIOTECA: Joc de masă „Să ne ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Te rog, mulțumesc, cu ●● DIVERTISMENT: DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) pregătim rucsacul” (ALA+ADE) „Hai la gară, să plăcere!” (deprinderea de a Vizionare desene – Joc logic „Trenul cu patru
●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Unde luăm trenul” fi politicos) animate „Trenulețul diferențe”
R. „Sunt de acord!” (deprinderea
Thomas și prietenii lui”
LUNI

de a negocia și de a lua decizii în sosește și de unde pleacă fiecare DȘ – Cunoașterea mediului T. Joc „Ușor alergăm,/Veseli DPM – Aruncare-prindere
comun) mijloc de transport?” – Lectură după imagini ne jucăm” ● ● ARTĂ: Desen pe asfalt cu două mâini – Joc „Să
●● CONSTRUCȚII: „Trenul și gara” (gara, peron, casa de bilete „Calea ferată” încărcăm trenul”
Opţional – Limba engleză
●● JOC DE MIȘCARE: „Atenție! Vine etc.)
T. Recitativ ritmic „Azi lucrează
fiecare,/Cu ce are la sectoare” trenul!”

Î.D. „Trenulețul cifrelor” ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Mă îmbrac și mă ●● BIBLIOTECA: „Răsfoim DOS – Activitate practică
(activitate de grup) „Biletul de tren” (litere și cifre pe (ALA+ADE1+ADE2) „Poftiți dezbrac fără un pic de reviste cu trenuri” – Finalizare lucrare
linii punctate) în vagoane!” ajutor!” (deprinderi de ●● ȘTIINȚĂ: Vizionare „Trenulețul vesel”
R. „Sunt atent, răspund și lucrez
MARȚI

corect!” (deprinderea de a se ●● CONSTRUCȚII: „Șine pentru trenul DȘ – Activitate matematică autonomie) Youtube „Trenuri de
concentra asupra sarcinilor de joc jucărie” (bețișoare late/înguste) – Joc didactic (numerație T. Recitativ ritmic „Tuc-tuc- mare viteză”
și învățare) ●● NISIP ȘI APĂ: „Tunele și poduri” 1–5) + DOS – Activitate tuc,/Te duc, te-aduc”
T. Joc de mișcare „În al câtelea ●● JOC DISTRACTIV: „Vagonașe practică – Colaj „Trenulețul
vagon te-ai urcat?” încurcate” (cu medalioane cifre/ vesel”
culori)
Î.D. „Cum ne comportăm în tren?” ●● BIBLIOTECA: Repetare poezie ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Urmează stația ●● ARTĂ: Desen „Ce vedem DLC – Poveste creată
(activitate de grup) „Rățoiul bucătar” (ALA+ADE) „Călătorie cu „Curățenia”!” (deprinderi pe geamul trenului?” după o jucărie „Povestea
R. „Cântăm și ne jucăm ●● CREAȚIE: Joc de rol „La vagonul trenul” de igienă personală) ●● CONSTRUCȚII: „Un altfel trenulețului Tuc-tuc”
MIERCURI

împreună” (deprinderea de a restaurant” DEC – Ed. muzicală: a) T. Joc „Unu, doi, unu, doi,/ de tren” (din materiale DEC – Ed. muzicală: a)
coopera pentru atingerea unui ●● JOC DE MIȘCARE: „Trenul prinde Cântec predare „Trenul Toți suntem acum vioi” din natură) Repetare cântec „Trenul”
scop comun) viteză” (Bim Bam); b) Repetare joc (Bim Bam); b) Repetare joc
Opţional – Limba engleză cu text și cânt „Când am cu text și cânt „Când am
fost noi la pădure” fost noi la pădure”
T. Recitativ ritmic „Pic-plac, pic-
plac,/Melodiile îmi plac”
43
Î.D. „Unde mi-ar plăcea să merg ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a picnicul” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Gustărica și șervețelul” ●● ACTIVITATE DOS – Ed. pt. societate
cu trenul?” (împărtășirea cu ●● ARTĂ: Modelaj „Coșul pentru (ALA+ADE) „Destinația – (deprinderea unui GOSPODĂREASCĂ: „La – Ed. pt. sănătate „La ce
ceilalți) picnic” și desen decorativ „Rama poienița” comportament adecvat la cules de mușețel” ne folosesc plantele
R. „Suntem mari, suntem pentru fotografia din excursie” DLC – Convorbire după masă) ●● ARTĂ: Răsucire, împletire medicinale?”
JOI

gospodari” (deprinderi de ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic imagini + DPM – Aruncare T. Joc „An-tan-te,urmați- „Brățări și inele din iarbă
autoservire și autogospodărire) „Ciupercuțe” (pe linii punctate) minge de jos, cu ambele ne!” și floricele”
T. Joc cu text și cânt „Când am ●● DIVERTISMENT: Euritmie mâini – Joc „Prinde și dă
fost noi la pădure” „Drumeții veseli” mai departe”

Î.D. „Cum protejăm natura?” ●● BIBLIOTECA: „Citim” imagini cu ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Moș Ene vine pe la ●● JOC DISTRACTIV: DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) frumuseți din natură” (ALA+ADE) „Micii gene/Și-n grupă liniștea „Labirintul din grădină” – Experiment „Grădina din
R. „Să economisim apa!” ●● ȘTIINȚĂ: Observare liberă ecologiști” – 22 Mai, s-așterne” (deprinderea ●● ARTĂ: „Desenăm flori și borcan”
VINERI

(deprinderea de a folosi corect „Insectele sub lupă” Ziua Internațională a unui comportament social insecte cu cretă colorată”
apa și de a închide bine robinetul) ●● ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ: Biodiversității corespunzător)
T. Recitativ ritmic „Un PET de vei „Parcul nostru e curat!” DOS – Ed. pt. societate – T. Joc „Unu, doi, unu, doi,/
ridica,/Pământul vei ajuta” ●● NISIP ȘI APĂ: „Spălăm uneltele Joc didactic Mergem toți în pas vioi!”
folosite”

„CU CE MERGEM ÎN CĂLĂTORIE?” – EVALUARE

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Planuri de călătorie” ●● BIBLIOTECA: „Citim” imagini cu ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Jucăriile adunăm,/ ●● ARTĂ: Desen din DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) destinații de vacanță” (pliante (ALA+ADE) „Agenția de Mâinile ni le spălăm” imaginație „Aici aș vrea – Prezentare power point
publicitare) turism” (deprinderi de ordine și de să merg!” „România turistică”
R. „Împreună pregătim
materialele de joc” (deprinderi ●● ARTĂ: Lipire elemente decupate DLC – Joc didactic igienă personală) ●● CONSTRUCȚII: „Hoteluri (obiective turistice, forme
LUNI

de autoservire și organizare a „Poster cu destinații de călătorie la T. Recitativ ritmic „După la mare, cabane la de relief, curiozități etc.)
mediului educațional) mare și la munte” mine-n pas vioi,/Câte unul, munte” DPM – Cățărare – Joc „Sus,
Opţional – Limba engleză ●● ȘTIINȚĂ: „Ce sunt hărțile câte doi” la munte, sus!”
turistice?”
T. Recitativ ritmic „În coloană,
●● JOC DE MIȘCARE: Parcurs aplicativ
câte doi,/Mergeți toți cu pas vioi”
„Traseul turistic”

Î.D. „Cu ce mijloc de transport ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Alegeți și ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „La masă noi pornim/ ●● BIBLIOTECA: „Ghici, DOS – Ed. pt. societate
îți place să călătorești?” grupați” (ALA+ADE1+ADE2) „Cu ce Și mâncarea o servim” ghicitoarea mea!” – „Cine muncește ca să
(împărtășirea cu ceilalți) ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a Agenția plecăm în călătorie?” (deprinderea de a respecta (mijloace de transport) funcționeze fiecare mijloc
MARȚI

R. „Punem jucării la loc/Și de turism” DȘ – Cunoașterea mediului programul zilnic) ●● ARTĂ: Colorare „Cărticica de transport?” – discuții
începem un alt joc” (deprinderea ●● CONSTRUCȚII: „Autostrada” + Activitate matematică – T. Joc „Claxonăm să nu ne cu mijloace de transport” libere
de a fi ordonat) ●● JOC DE MIȘCARE: „Trenul trece Joc didactic accidentăm”
T. Joc „Mergi după săgeată!” prin tunel”

44
Î.D. „Astăzi mergem la plimbare” ●● CREAȚIE: Joc de rol „Ne pregătim ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Pijamaua o îmbrăcăm,/ ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă DLC – Repetare poezie
(noutatea zilei) de plimbare” (ALA+ADE) Hainele le ordonăm” „Domino cu semne de „Cum treci strada?”
●● ARTĂ: Desen „Cu ce mă îmbrac la (deprinderi de autonomie circulație” (fragment) de Ileana
R. „Respect munca mea și a „Călătorie cu mijloacele de
celorlalți” (deprinderea de a plimbare?” transport în comun” și autoîngrijire) ●● ARTĂ: „Modelăm Bumbac
semaforul”
MIERCURI

aplica reguli de comportament ●● NISIP ȘI APĂ: „Drumuri și DOS – Ed. pt. societate – T. Cântec „Stopul”
social) potecuțe” Convorbire după imagini
Opţional – Limba engleză ●● DIVERTISMENT: Plimbare (reguli de comportare)
T. Cântec „La plimbare” „Prichindei pe potecuță”

Î.D. „Vă anunț cu bucurie,/Pe apă ●● ȘTIINȚĂ: Joc pe calculator „Alege ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Apă să bem,/ ●● NISIP ȘI APĂ: Experiment DȘ – Activitate matematică
veți face o călătorie!” (noutatea toate mijloacele de transport pe (ALA+ADE1+ADE2) Sănătatea ne-o păstrăm” „Barca, vaporul și – Joc logic „Ce piesă
zilei) apă” (deprinderea de a bea apă submarinul” geometrică a adus
„Călătorie pe vapor”
R. „Să îi ajut pe cei care au ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic utilizând corect paharul și ●● CREAȚIE: Joc de rol vaporașul?”
DEC – Activitate artistico-
nevoie” (deprinderea de a fi „Valuri mari, valuri mici” dozatorul) „Marinarii iscusiți” DEC – Activitate artistico-
plastică – Modelaj
empatic și de a acorda ajutor ●● CONSTRUCȚII: „Vaporul” (Lego) „Vaporul” T. Mers imitativ „Marinarii plastică – Finalizare lucrare
colegilor) se leagănă pe punte” de modelaj „Vaporul”
JOI

●● DIVERTISMENT: Audiție cântec DPM – Cățărare (scară fixă)


T. Recitativ ritmic „Pe valuri „Marinari” (Trio Grigoriu) – Joc „Sus, la catarg!”
plutim/Și de activități ne
pregătim”

Î.D. „Vă anunț cu bucurie/Prin aer ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Spune ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Capul pe pernă să-l ●● BIBLIOTECA: „Ghicește DOS – Activitate practică
veți face o călătorie!” (noutatea ce poate zbura/pluti prin aer” (ALA+ADE) culcăm,/Pe Moș Ene să-l cine sunt și pune-mă – Finalizare lucrare de
zilei) ●● CONSTRUCȚII: „Piste pentru chemăm” (deprinderea de acolo unde circul!” confecție „Avionul” (din
„Călătorie cu avionul”
R. „Să ne împăcăm, să nu ne avioane” a respecta programul de ●● ȘTIINȚĂ: „Jocul cârlig de rufe și carton)
DOS – Activitate practică
certăm” (deprinderea de a ●● CREAȚIE: Joc de rol „Servim masa odihnă) umbrelor” (mijloace de
– Confecție „Avionul” (din
negocia și de a rezolva situațiile în avion” T. Joc „Cu deltaplanul” transport)
cârlig de rufe și carton)
VINERI

problematice) ●● JOC DE MIȘCARE: „Avioanele”


T. Joc imitativ „Avioanele se
pregătesc de aterizare,/Chiar aici,
la sectoare”

45
„NE JUCĂM, NE BUCURĂM!”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Povestea mea preferată ●● BIBLIOTECA: „Piramida cu povești” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Te rog să-mi dai...” ●● CONSTRUCȚII: „O casă DOS – Ed. pt. societate „Cu
este...” (împărtășirea cu ceilalți) ●● ARTĂ: „Colorează personajul” (ALA+ADE) „Recunoașteți (deprinderea de a utiliza pentru prietenul meu” ce personaj din povești aș
personajul?” formule de politețe) (din bețișoare) vrea să semene prietenul
R. „Să fim buni prieteni” ●● CREAȚIE: Joc de rol „Parada
LUNI

(deprinderea de a comunica și de DLC – Joc didactic T. „Alege un prieten și ●● DIVERTISMENT: meu?” – discuții libere
personajelor din povești”
a colabora în grupul de joc) (recunoaștere povești și mergi alături de el” Vizionare desene
●● JOC DE MIȘCARE: „Găsește hora animate „Lolek și Bolek”
Opţional – Limba engleză poveștii tale” personaje și identificare
sunet inițial)
T. Cântec „În lumea poveștilor”

Î.D. „Ce fruct ai mâncat?” ●● ȘTIINȚĂ: „Ce fructe încep să se ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Înainte să mâncam,/ ●● BIBLIOTECA: DLC – Joc-exercițiu „Ne
(activitate de grup) coacă la sfârșitul primăverii?” (ALA+ADE1+ADE2) „Cireșe Fructele noi le spălăm” Antrenament grafic jucăm cu silabe și sunete”
(sortare jetoane) de mai” (deprinderea unui „Cireșe” (cercul)
R. „Să ne jucăm împreună” DEC – Activitate artistico-
(deprinderea de a colabora în ●● BIBLIOTECA: „Citim” imagini din DȘ – Cunoașterea mediului comportament alimentar ●● ARTĂ: Audiție cântec plastică – Finalizare lucrare
MARȚI

grupul de joc) pliantele de la supermarket – Observare” + DEC – igienic) „Fructele” de modelaj „Cireșe de mai”
T. Numărătoare „Ieși, papucule, ●● ARTĂ: „Coșuleț” (lipire, șnuruire) Activitate artistico-plastică T. Joc de mișcare „O
de sub pat,/Ieși, papucule, ieși,/ ●● JOC DISTRACTIV: „Cireșel și – Modelaj pereche de cireșe”
Să mănânci și tu cireși,/Ieși, Cireșica”
papucule, ieși!”

Î.D. „Bună dimineața, isteților!” ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Punem sâmburii pe ●● ED. PT. SĂNĂTATE: DȘ – Cunoașterea mediului
(salutul zilei) „Scriem prețuri, cifre, pe tarabă și (ALA+ADE) „La piață” șervețel” (deprinderea de a „Fructe minunate, ne dau – Joc senzorial „Spune ce-ai
pe bancnote” păstra curățenia la masă) sănătate” gustat/mirosit?” (fructe de
MIERCURI

R. „Vreau să învăț!” (deprinderea DȘ – Activitate matematică


de a se concentra asupra ●● ARTĂ: „Pungi de hârtie pentru – Joc didactic „Cântărim T. Recitativ ritmic „Ne ●● NISIP ȘI APĂ: „Greu sau sezon)
sarcinilor de joc și învățare) cumpărături” (lipire) cireșe” (cu unități jucăm, ne jucăm/Și din ușor?” (experimente cu
●● CREAȚIE: Joc de rol „La piață” nestandartizate) joacă învățăm!” nisip uscat/umed)
Opţional – Limba engleză
T. Joc de mișcare „Cântarul” ●● JOC DE MIȘCARE: „Cărăm coșulețe
cu cireșe” (transport de greutăți)

Î.D. „28 Mai – Ziua Internațională ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu „Spune ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Joaca când am ●● NISIP ȘI APĂ: „Forme DȘ – Activitate matematică
a Jocului” (noutatea zilei) cu ce se joacă copilul?” (propoziții (ALA+ADE) „Jocuri și terminat,/Mâinile ni le- grupate, forme – Joc didactic „Jucării
dezvoltate, silabe, sunet inițial) jucării” am spălat” (deprinderi de alternate” pentru nisip” (numerație,
R. „Știu să-ți răspund la
întrebări!” (deprinderea de a ●● ȘTIINȚĂ: Puzzle „Jocuri și jucării” DOS – Ed. pt. societate – igienă personală) ●● JOC DE MIȘCARE: „Sari compunere/descompunere
JOI

vorbi cu încredere, clar și fluent) ●● CONSTRUCȚII: „Bicicleta” Lectură după imagini T. Cântec „Dacă vesel se prin cinci cercuri” 1–5)
T. Cântec „Ceata lui Pițigoi” (Rotodiscuri) trăiește”
●● JOC DE MIȘCARE: „Întrecere pe
roți” (biciclete, role, trotinete,
triciclete)

46
Î.D. „Vă prezint jucăria preferată!” ●● CONSTRUCȚII: „Toboganul, ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „La revedere, pe ●● JOC DE MIȘCARE – la DEC – Ed. muzicală: a)
(împărtășirea cu ceilalți) balansoarul, leagănul” (ALA+ADE1+ADE2) „Ne săptămâna viitoare!” aparatele din curte Repetare cântec „Zi de
R. „Eu cred că...” (deprinderea de ● ● NISIP ȘI APĂ: Machetă „Parcul jucăm, ne bucurăm” (deprinderea de a-și lua ●● ARTĂ: „Soarele rotund și sărbătoare”; b) Joc muzical
Copiilor” DEC – Ed. muzicală: a) rămas-bun de la colegi și mare” (desen cu creta pe „Aplauze” (timpi, note
VINERI

a exprima păreri proprii)


●● CREAȚIE: Joc de rol „Sărbătoare la Cântec predare „Zi de personalul grădiniței) asfalt) muzicale)
T. Recitativ ritmic „Câte unul pe
cărare,/La joacă în parcul mare” Căsuța Păpușii” sărbătoare”; b) Joc muzical T. Recitativ ritmic „Astăzi
●● JOC DISTRACTIV: „Unde ești, „Orchestra copiilor” (cu mergem la plimbare,/
Chimiță?” instrumente muzicale) + Căutăm un loc cu soare”
DPM – Cățărare „Sus, jos,
pe tobogan”

„1 IUNIE – ZIUA COPIILOR”

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE


Î.D. „De ziua mea, eu îmi ●● CREAȚIE: Joc de rol „Petrecerea cu ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Acum mâncăm, joaca ●● DIVERTISMENT: DPM – „Cupa de 1 Iunie”
doresc...” (împărtășirea cu ceilalți) surprize” (ALA+ADE1+ADE2) „E Ziua mai târziu” (deprinderea Vizionare „Desenele (concursuri sportive)
R. „Vino să te joci cu mine!” ●● ȘTIINȚĂ: Experiment „Facem Copiilor!” de a avea o atitudine prind viață – Petrecere de DEC – Activitate artistico-
Ziua Copiilor”
LUNI

(deprinderea de a lucra în echipă) baloane de săpun” DLC – Memorizare „Întâi corespunzătoare în timpul plastică – Finalizare lucrare
Opţional – Limba engleză ●● DIVERTISMENT: Spectacol Iunie” (fragment) de Elena mesei) ●● JOC DISTRACTIV: „Imită-l de pictură „Baloane
T. Recitativ ritmic „Bat din palme interactiv „A sosit clovnul Rică!” Dragoș + DEC – Activitate T. Joc „Ce fac eu faceți și pe clovnul Rică!” (mimă colorate”
clap-clap-clip,/de lecții sunt și pantomimă)
●● JOC DE MIȘCARE: „Prinde balonul” artistico-plastică – Pictură voi!”
pregătit!” „Baloane colorate”
Î.D. „Știri despre copiii de pe ●● BIBLIOTECA: „Despre rasele ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Știu să spun ●● NISIP ȘI APĂ: „Fețe DLC – Repetare poezie
Glob” (activitate de grup) umane” (Enciclopedii pt. copii) (ALA+ADE) „Copiii din «mulţumesc» în mai multe zâmbitoare” (cu „Întâi Iunie” (fragment) de
●● ȘTIINȚĂ: „Sortează jetoane cu întreaga lume” limbi!” (deprinderea bețișorul) Elena Dragoș
R. „Să fim buni și îngăduitori cu
MARȚI

toți copiii” (deprinderea de a copii de diferite rase” DȘ – Cunoașterea mediului de a învăța elemente ●● ARTĂ: „Baloane colorate,
respecta și a accepta diversitatea) ●● ARTĂ: „Colorăm imagini cu copii – Lectură după imagini de vocabular din limba prin clasă atârnate”
din întreaga lume” română, engleză și franceză) (rupere după contur,
T. Joc „Plimbare grăbită pe toate lipire)
continentele” ●● JOC DE MIȘCARE: „Ștafeta T. Recitativ ritmic „Mâinile
prieteniei” nu stau deloc/Și se
pregătesc de joc”
Î.D. „Sunt un copil de 5 ani și-mi ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „O fetiță și-un băiat,/ ●● ARTĂ: „Dar pentru DEC – Ed. muzicală: a)
place...” (împărtășirea cu ceilalți) „Copii cu pistrui” (ALA+ADE) „Suntem diferiți, Ce repede s-au îmbrăcat!” prietenul meu” (desen, Audiție cântece pentru
●● ȘTIINȚĂ: „Numără copiii din dar toți suntem copii” (deprinderea de confecție etc.) copii; b) Repetare joc cu
MIERCURI

R. „Dacă tu te simți bine, și eu mă


simt bine” (deprinderea de a fi fiecare grup!” (africani, eschimoși, DȘ – Activitate matematică autoservire și autoîngrijire) ●● JOC DE MIȘCARE: „Hop text și cânt „Drag mi-e jocul
empatici) orientali etc.) – Ex. individuale de T. Joc de mișcare „Alegeți ș-așa, intră-n horă, nu românesc”
●● ARTĂ: „Colorăm cifre pentru măsurare (la centimetrul un prieten și aleargă cu el” mai sta!” DOS – Ed. pt. societate
Opţional – Limba engleză
centimetru” clasei) „Cine este prietenul tău și
T. Gimnastica ritmică de dimi-
●● JOC DISTRACTIV: „Împărate, de ce?” – discuții libere
neață „Suntem mici, dar voinici” Luminate, câți pași fac?”
47
Î.D. „O lume minunată” (activitate ●● ARTĂ: Colorare „Hăinuțe de ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Fac curat și pun la loc,/ ●● NISIP ȘI APĂ: „Greblăm DȘ – Activitate matematică
de grup) sărbătoare” (ALA+ADE) „Cântec, joc, Unde stau, unde mă joc” aleile din Orășelul – Ex. cu material individual
●● CONSTRUCȚII: „Orășelul Copiilor” plimbare pentru fiecare” (deprinderi de ordine și Copiilor” „Numără și socotește!”
R. „Vreau să fiu de ajutor!”
(deprinderea de a dezvolta relații DEC – Ed. muzicală: a) curățenie) ●● JOC DISTRACTIV: „Joacă, (probleme de adunare și
●● CREAȚIE: Joc de rol „Cu mic, cu
interpersonale în cadrul grupului) mare, mergem la plimbare” Repetare cântec „Zi de T. Cântec „O lume joacă, joacă, fetițo!” scădere cu o unitate în
limitele 1–5)
JOI

T. Joc cu text și cânt „Orășelul” ●● DIVERTISMENT: „Plimbare în sărbătoare”; b) Audiție minunată”


Orășelul Copiilor” cântec „O lume minunată”
+ DPM – Parcurs aplicativ
cu deprinderile motrice
învățate

Î.D. „Azi e o zi specială! – 5 Iunie, ●● BIBLIOTECA: Repetarea poeziei ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Apă să bem,/Sănătatea ●● ARTĂ: „Copacul DȘ – Cunoașterea mediului
Ziua Internațională a Mediului” „Fapte bune” de Victor Tulbure (ALA+ADE) „Fapte bune în s-o păstrăm” (deprinderea dorințelor” (cu cretă – Vizionare power point
●● ARTĂ: Afiș publicitar „Nu călcați natură” de a bea suficientă colorată) „Să avem grijă de Planeta
R. „Sunt harnic, ordonat și
ascultător” (deprinderea de a iarba și florile!” (colaj) DOS – Ed. pt. societate – apă pentru a preveni ●● JOC DISTRACTIV: „Printre Pământ!”
aplica reguli de comportament ●● CONSTRUCȚII: „Coșuri de Joc didactic deshidratatrea) munți și printre văi”
VINERI

social) gunoi ecologice” (din materiale T. Recitativ ritmic „Rândul


T. Recitativ ritmic „Iute-n rând ne refolosibile) iute să-l formăm,/Către
așezăm,/Să lucrăm, să învățăm” ●● ED. ECOLOGICĂ: Activitate baie să plecăm”
gospodărească „Plivim buruienile
din stratul cu flori”

„UITE CÂTE-AM ÎNVĂŢAT!” – EVALUARE FINALĂ 1

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „Ce ne-aduce Zâna Vară?” ●● BIBLIOTECA: Vizionare power ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Dacă te-am lovit,/ ●● BIBLIOTECA: Joc DȘ – Cunoașterea mediului
(activitate de grup) point „Citim” imagini frumoase de (ALA+ADE1+ADE2) „Vara, Îmi cer scuze negreșit!” interactiv la calculator „Ce-i lipsește?” (asociere
la munte și de la mare” la munte și la mare” (deprinderea de a utiliza „Ghici, ghicitoarea mea!” mijloace de transport-părți
R. „De dimineață este ziua bună,/
●● CONSTRUCȚII: „Cabane la munte formule de politețe în (mijloace de locomoție și componente)
Când toți sunt hărnicuți și clasa-i DLC – Joc didactic
și hoteluri la mare” situații de joc) transport)
LUNI

lună!” (deprinderea de a pregăti (propoziții, silabe, sunet DOS – Activitate practică –


și ordona spațiul educațional) ●● NISIP ȘI APĂ: „Amenajăm plaja” inițial) + DOS – Activitate T. Recitativ ritmic „Am o ●● JOC DE MIȘCARE: Finalizare lucrare „Vara, la
„Automobilul defect”
Opţional – Limba engleză ●● JOC DE MIȘCARE: „Sus, jos!” practică – Colaj (pe carte în culori/Și în ea sunt munte și la mare”
minigrupuri) ghicitori.”
T. Joc „Mergi, găsește și taci!”

48
Î.D. „Ne pregătim de vacanță” ●● ȘTIINȚĂ: „Trusa de igienă ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Singur mă îmbrac, ●● BIBLIOTECA: „Scriem DȘ – Activitate matematică
(activitate de grup) personală pentru vacanță” (ALA+ADE) „Valiza de singur mă dezbrac,/Ordine cifre pe biletele de – Joc logic „Ce piesă
(sortare jetoane/obiecte vacanță” la hăinuțe bucuros îmi fac!” călătorie” geometrică ai descoperit
R. „Creioanele am ascuțit/Și
miniaturale) (deprinderi de autonomie ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a în valiză?” (enumerare
hârtia am pregătit” (deprinderea DȘ – Cunoașterea
MARȚI

de a pregăti materialele de joc și ●● NISIP ȘI APĂ: „Spălăm hainele mediului – Joc didactic și autoîngrijire) călătoria cu...” (mijloc de atribute)
activitate) păpușii” (îmbrăcăminte, T. Recitativ ritmic „Pleacă transport)
T. Joc „Să ajungă fiecare,/Cu ●● BIBLIOTECA: Antrenament grafic încălțăminte, obiecte trenul, urci și tu?/ Tu-tu-tu
„Decorăm valiza” (diferite tipuri personale etc.) și iar tu-tuuu!”
valiza la plimbare”
de linii, puncte)
●● JOC DE MIȘCARE: „Ia valiza și fugi
la gară!”
Î.D. „În vacanță am să merg la...” ●● CONSTRUCȚII: „Satul bunicilor” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Acum este rândul ●● CREAȚIE: Joc de rol DLC – Repovestire selectivă
(împărtășirea cu ceilalți) (lucrare pe minigrup) (ALA+ADE1+ADE2) „În tău,/După tine, urmez „Ghicește ce personaj am „Trăistuța cu povești” (cu
●● NISIP ȘI APĂ: „Gospodăria vacanță, la bunici” eu!” (deprinderea de a-și interpretat?” (mimă și viețuitoare domestice)
R. „Prietenii dau ajutor,/Când
MIERCURI

bunicilor” (cu mulaje de aștepta rândul în situații de pantomimă)


lucru-i mult și nu-i ușor!” DȘ – Activitate matematică DEC – Activitate artistico-
(deprinderea de a lucra împreună viețuitoare domestice) – Joc didactic (verificare joc și învățare) ●● BIBLIOTECA: „Basme în plastică – Finalizare lucrare
pentru atingerea scopului propus) ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Ce a greșit numerație și calcul 1-5) + T. Cântec „În lumea bucățele” modelaj „Animale mari și
Opţional – Limba engleză pictorul?” DEC – Activitate artistico- poveștilor” mici”
●● JOC DE MIȘCARE: „Cărăm apă la plastică – Modelaj
T. Recitativ ritmic „La măsuțe ne-
animale” „Animale mari și mici”
așezăm,/plastilina modelăm”
Î.D. „Atenție la neatenție!” ●● BIBLIOTECA: Joc interactiv la ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „De-mi dai creta ●● ARTĂ: „Zebra” și DPM – Parcurs aplicativ
(activitate de grup) calculator „Așa DA! Așa NU!” (ALA+ADE) „Unde ne jucăm ce doresc,/Iute îți semaforul” (desen pe „Stop pe roșu, treci pe
(sortare imagini cu educație vara?” zic «Mulţumesc!»” asfalt cu cretă colorată) verde!”
R. „Mă ajuți și te ajut,/Așa-mi
rutieră) (deprinderea de a utiliza ●● BIBLIOTECA: Repetarea
place cel mai mult!” (deprinderea DOS – Ed. pt. societate –
de a lucra în perechi) ●● ARTĂ: „Colorăm cifre pentru Ed. rutieră – Convorbire formule de politețe în poeziei „Cum treci
JOI

concurs” situații de joc) strada?” (fragment) de


T. Joc „Când e verde traversăm,/ Ileana Bumbac
Când e roșu, staționăm” ●● NISIP ȘI APĂ: „Strada și T. Cântec „Stopul”
trotuarele”
●● JOC DE MIȘCARE: „Cursa pe două
și trei roți” (trotinete, biciclete,
triciclete)

Î.D. „Cum ne pregătim pentru ●● ARTĂ: „Coronițe pentru dans” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Când din grupă am ●● BIBLIOTECA: Joc-exercițiu DOS – Ed. pt. societate –
serbare?” (activitate de grup) (colorare, decorare, lipire) (ALA+ADE) „Cântăm, plecat,/Eu pe toți i-am „A spus bine, n-a spus Convorbire liberă „Faptele
dansăm, ne jucăm și salutat!” (deprinderea bine?” (silabe, sunet bune nu iau vacanță!”
R. „Ai încredere în tine/Și vei face ●● BIBLIOTECA: „Repetăm poezii
inițial)
VINERI

totul bine!” (deprinderea de a-ţi pentru serbare” vacanța o așteptăm!” de a-și lua rămas-bun
dezvolta încrederea în sine) ●● CREAȚIE: Joc de rol „Să facem un DPM – Dans tematic de la copiii și adulții din ●● ARTĂ: „Repetăm
spectacol muzical” grădiniță) cântecele pentru
T. Joc „Du-te vino, nu mai sta,/ serbare”
Unde e perechea ta?” ●● JOC DISTRACTIV: „Cercul culorilor” T. Recitativ ritmic „Câte
unul, câte doi,/Sssst! E
liniște la noi!”

49
„PLECĂM ÎN VACANŢĂ” – EVALUARE FINALĂ 2

DATA ADP ALA ADE ADP ALA ADE

Î.D. „După mine cine vine?” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Cum e ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Să fii sănătos nu-i ●● BIBLIOTECA: „Ghicitori DLC – repetare poezii
(activitate de grup) vremea?” (ALA+ADE1+ADE2) „Roata greu,/Dacă ești curat despre anotimpuri” „Rime adunate din
R. „Fă-ți prieteni, fii de ajutor/ ●● ARTĂ: „Desenăm calendarul anotimpurilor” mereu!” (deprinderi de ●● ȘTIINȚĂ: Joc interactiv la poezii învățate” (despre
Și cu ei alături îți va fi mai ușor!” naturii în cele patru anotimpuri” DȘ – Cunoașterea mediului igienă personală) calculator „Anotimpurile” anotimpuri)
(deprinderea de a dezvolta relații ●● CONSTRUCȚII: „Castelul lui Moș – Joc didactic + DPM – T. Cântec „Tot ce e pe lume”
LUNI

de prietenie cu ceilalți copii) An” Dans tematic


Opţional – Limba engleză ●● CREAȚIE: Joc de rol „De-a Zânele
T. Joc „Facem roata în mișcare/Și- anotimpurilor și alaiul lor”
ncepem o alergare”

Î.D. „Aș vrea să merg în excursie ●● ȘTIINȚĂ: „Pregătim rucsacul ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Poftă bună! ●● DIVERTISMENT: DȘ – Activitate matematică
la... pentru că...” (împărtășirea cu pentru excursie” (sortare jetoane) (ALA+ADE) „În excursie” Mulțumim!/Și pe jos nu Vizionare desene – Joc didactic „Picnicul”
ceilalți) ●● ARTĂ: „Colorăm lanterna, busola risipim!” (deprinderea de animate „Mickey Mouse (verificare numerație 1–5)
DLC – Poveste creată după
și termosul” a avea un comportament – Camping trip”
R. „Știu mereu ce am de făcut,/ un șir de ilustrații
Când să tac și să ascult” ●● BIBLIOTECA: Antrenament corect la masă) ●● JOC DISTRACTIV: „Printre
MARȚI

(deprinderea de a se adapta unei grafic „Desenăm săgeți pentru T. Cântec „Când am fost noi munți și printre văi”
situații de joc sau învățare) orientarea prin pădure” la pădure”
T. Mers imitativ „Trenul copiilor ●● JOC DE MIȘCARE: „Cu rucsacul în
voioși” spate”

Î.D. „Cine e și cine poate/ ●● CREAȚIE: Joc de rol „La magazinul ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Fac curat, așez la loc,/ ●● CREAȚIE: Joc de rol „În DȘ – Cunoașterea mediului
Să umble cu casa-n spate?” cu articole sportive” (ALA+ADE) „Campingul” Unde stau, unde mă joc” excursie” – Joc didactic „Micii
(activitate de grup) ●● ȘTIINȚĂ: Fișe individuale „Găsește DȘ – Activitate matematică (deprinderi de ordine și ●● ȘTIINȚĂ: Joc interactiv ecologiști în acțiune”
R. „Dacă-mi dai ce îmi doresc,/ obiectele necesare în camping” – Joc logic curățenie) la calculator „Unde este
Îți spun iute «Mulţumesc!»” T. Joc „Rupeți rândul și locul lui?” (selectare
MIERCURI

●● NISIP ȘI APĂ: „Corturi pentru


(deprinderea de a folosi formule excursioniști” plecați,/Când vă strig, vă deșeuri)
de politețe în situații de joc) ●● JOC DISTRACTIV: „Cine s-a ascuns adunați!”
Opţional – Limba engleză în cort?”
T. Joc „Casă, căsuță, cine locuiește
aici?”

50
Î.D. „Când am fost la pădure am ●● BIBLIOTECA: „Povești încurcate” ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Sunt furnicuță ●● BIBLIOTECA: „Repetăm DOS – Activitate practic-
văzut...” (împărtășirea cu ceilalți) (cu viețuitoare sălbatice) (ALA+ADE1+ADE2) „În hărnicuță,/De sunt băiat ori poezii pentru serbare” gospodărească „Împodobim
R. „Dacă țipi, gâtul te doare,/ ●● NISIP ȘI APĂ: „Pădurea cu pădure” sunt fetiță” (deprinderi de ●● ARTĂ: „Ghirlande cu sala de grupă pentru
Nu striga, nu vorbi tare” animale” (cu mulaje) DEC – Ed. muzicală: a) autogospodărire colectivă) frunze și flori” (răsucire serbare”
(deprinderea de a vorbi cu o ●● ȘTIINȚĂ: Joc interactiv la calculator Cântec repetare „În T. Recitativ ritmic „Haideți, sârmă) DEC – Activitate artistico-
JOI

tonalitate normală) „Alege toate animalele din pădure pădure”; b) Repetare joc cu toții, de grabă ne- plastică – Finalizare desen
T. Mers imitativ „Alergăm ca și ascultă glasul lor” cu text și cânt „Iepurașul adunăm,/Sala de grupă din imaginație „În pădure”
iepurașii/Și zburăm ca fluturașii” ●● JOC DE MIȘCARE: „Iepuraș fără Țup” + Activitate artistico- frumos o aranjăm”
culcuș” plastică – Desen din
imaginație

Î.D. „Astăzi este Ziua Soarelui!” ●● ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Soarele sau ACTIVITATE INTEGRATĂ R. „Bună ziua, la revedere,/ ●● DIVERTISMENT: „Vară, DEC – „Cântăm și ne
(noutatea zilei) Luna?” (activități și momentele (ALA+ADE) „Soarele – Să te salut e o plăcere!” soare e serbare!” bucurăm!”
zilei) prieten sau dușman?” (deprinderea de a saluta
R. „Când te joci în soare-afară,/ DPM – Dans tematic
Să nu-ți lipsească o pălărioară!” ● ● ARTĂ: „Decorăm ochelarii și DOS – Ed. pt. societate - politicos)
VINERI

(deprinderea de autoîngrijire) pălăria de soare” Convorbire după imagini T. Mers imitativ „După
T. Gimnastică de înviorare ●● JOC DE MIȘCARE: „Mingea frige!” mine-n pas vioi,/Câte unu,
„Stânga, dreapta, unu, doi,/Faceți câte doi”
și voi ca și noi!”

51
52