Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa Fișa personală a cadrului didactic

Avizat, Avizat,
Director Șeful ariei curriculare,
Prof. Prof.

1. DATE GENERALE
Numele si prenumele cadrului didactic

Unitatea şcolară unde este titular/ dataşat


Titular/ Detaşat

Unitătile şcolare în care suplineşte


Încadrarea
Suplinitor calificat

Intituţia de învăţământ absolvită ( în ordine inversă absolvirii)


Nivelul studiilor Anul
Domeniul Specializarea
absolvirii

Cursuri absolvite cu diplomă/certificate, recunocute de M.E.N, I.Ş.J., C.C.D.

II. CATEDRA
Nr. Modulul/ disciplina Nr. Ore/ Nr. Ore/ an Clasa
Crt. săptămână

III. Manuale şcolare utilizate


Nr. Disciplina Autorii Editura Clasa
Crt.

IV. Opţionale/ Curriculum în dezvoltare locală


Nr. Clasa Durata Nr. Ore/ Denumirea şi tipul opţionalului Aviz I.Ş.J.
Crt. săptămână

1
V. Laboratoare şi material didactic de specialitate în şcoală:
Tipul de laborator Funcţionează Descriere/ comentariu/ detaliere
(DA/NU)

Alte mijloace de Există (DA/NU) Funcţionează (DA/NU) Sunt folosite (DA/NU),


învăţământ număr frecvenţa utilizării, comentarii
Videoproiector
Computer
Copiator
Planşe
AeL

Altele

VI. Documentele curriculare existente în dosarul catedrei:


Planuri cadru/ filiera
Planuri de învăţământ/ Curriculum pentru fiecare specializare
Programele pentru disciplinele din catedra
Programa de examene naţionale
Programe pentru olimpiade şcolare/ concururi
Planificări calendaristice

VII. Implicarea în proiecte/ programe:


Proiectul Coordonator Perioada
desfășurării

VIII. Rezultatele elevilor îndrumaţi la olimpiade/concursuri/examene naţionale:

Numele concursului Etapa Numele şi prenumele elevului Clasa Locul/


premiul
obţinut

IX. Alte responsabilităţi în unitatea şcolară

X. Nevoile de formare

XI. Date de contact:


e-mail: _____________________________________________________

Telefon_____________________________________________________