Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume elev: _____________________________________ Data:_______________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ CLR – clasa a II-a

SUBIECTUL I Citeşte cu atenţie fiecare enunţ, apoi încercuieşte varianta corectă:

1. Propoziţia „De curând a început anul şcolar” este formată din:


a) 4 cuvinte; b) 5 cuvinte; c) 6 cuvinte; d) 7 cuvinte.

2. Seria în care toate cuvintele sunt formate din trei silabe este:
a) strălucea, Daria, Dora, Minodora, explică;
b) turturea, trecea, tăcea, caietul, Azorel;
c) cuvinte, trecea, acadea, furnică, explică;
d) strălucea, acadea, caietul, Azorel, explică.

3. Cuvântul cu sens asemănător pentru cuvântul „aleargă” este:


a) fuge; b) termină; c) scrie; d) râde.

SUBIECTUL AL II -LEA Citeşte cu atenţie fiecare enunţ, apoi scrie varianta corectă:

1. Scrie numele obiectelor din imagine:

_________________ _________________ _________________

2. Completează tabelul de mai jos folosind cuvinte formate din 1, 2 şi 3 silabe.


1 silabă 2 silabe 3 silabe

3. Completează grupul de litere care lipseşte din următoarele cuvinte:


____ reaşă ____ rafă ure ____ ___ meni ___reşe

ar ___nt ____ brit ____tuţe ____ndă străve____

4. Completează propoziţiile de mai jos folosind cuvinte potrivite.


 Chiriac citeşte o _________________ .
 Copiii merg la _________________ cu _______________________ .
 Mie îmi place __________________________ .
5. Transcrie în tabel următoarele cuvinte respectând cerinţele: xilofon, exact,
examen, exemplu, taxator, export, exerciţiu, pix.
Sunetele „cs” Sunetele „gz”
6. Completează cu „â” sau „î”:
____nt ___mplare ___nc ___ntat ____nger v ___nt

posomor ___t Rom ___nia p___ine hotăr ____

7. Transcrie propoziţia, înlocuind cuvântul subliniat cu altul care are înţeles


asemănător.
 Luca citeşte un basm.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. Uneşte cuvintele cu înţeles opus:


des a venit

acru mult

a plecat rar

puţin dulce

SUBIECTUL AL III -LEA


1. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

„Într-o zi, pisica a întâlnit-o în pădure pe cumătra vulpe. La început, s-a speriat puţin, ştiind că
vulpea este atât de renumită pentru isteţimea ei. Apoi a salutat-o pe un ton prietenos:
- Bună ziua, doamnă vulpe! Ce mai faci?
- Cum de îndrăzneşti să îmi vorbeşti, pisică nepricepută? zise vulpea, îngâmfată peste măsură.
Modestă, pisica i-a răspuns că se pricepe doar să-şi apere viaţa. Atunci când aleargă câinii după
ea, sare iute într-un copac.
- Eu am un sac plin cu şiretlicuri! Ele mă ajută în orice situaţie! se lăudă vulpea.
Chiar atunci însă, dintr-un tufiş, se ivi un vânător însoţit de câinii ce nu-i lăsau nicio cale de
scăpare.
De pe o ramură, pisica strigă la vulpe, râzând:
- Deschide sacul tău cel fermecat! Numai el te mai poate salva!
( „Vulpea şi pisica”)

 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:

a) Pisica s-a întâlnit în pădure cu lupul. .............

b) Vulpea era renumită pentru isteţimea ei. ..............

c) Vulpea s-a lăudat că are un sac plin cu gâşte. ...............

d) Dintr-un tufiş s-a ivit un vânător însoţit de câini. ... ...........

e) Pisica a sărit sprintenă într-un copac. ...............


REZULTATE EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA a II-a A
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Competenţe specifice:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale
diverse.

Obiective propuse:

 Să identifice numărul corect de cuvinte al unei propoziții;


 Să descopere seria în care toate cuvintele sunt formate din trei silabe;
 Să completeze cuvintele date cu litera/grupul de litere corespunzător;
 Să găsească sinonime/antonime pentru cuvintele date;
 Completează corect tabelul respectând cerința dată.
 Să alcătuiască propoziții logice și corecte din punct de vedere gramatical;
 Să descopere valoarea de adevăr a enunțurilor date;
 Să scrie corect cuvintele sugerate de imaginile date.

Itemi:

I1. Identifică numărul corect de cuvinte al unei propoziții;


I2. Descoperă seria în care toate cuvintele sunt formate din trei silabe;
I3. Completează cuvintele date cu litera/grupul de litere corespunzător;
I5. Găsește sinonime/antonime pentru cuvintele date;
I6. Completează corect tabelul respectând cerința dată.
I7. Alcătuiește propoziții logice și corecte din punct de vedere gramatical;
I8. Descoperă valoarea de adevăr a enunțurilor date;
I9. Scrie corect cuvintele sugerate de imaginile date.
Descriptori de performanţă:

Calific.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
SI Încercuiește varianta corectă de Încercuiește varianta corectă de Încercuiește varianta corectă
răspuns în toate cazurile răspuns în două din cazuri de răspuns în unul din cazuri
S II
I1 Scrie corect cuvintele sugerate Scrie corect două din cuvintele Scrie corect unul din
de imaginile date sugerate de imaginile date cuvintele sugerate de
imaginile date
I2 Completează corect 5-6 cuvinte Completează corect 3-4 cuvinte Completează corect o coloană
respectând cerința dată. respectând cerința dată. din tabel respectând cerința
dată.
I3 Completează corect 9-10 Completează corect 5-8 cuvinte Completează corect 3-4
cuvinte cu grupurile de litere cu grupurile de litere cuvinte cu grupurile de litere
corespunzătoare. corespunzătoare. corespunzătoare
I4 Completează corect toate Completează corect două Completează corect o
propozițiile cu cuvinte potrivite. propoziții cu cuvinte potrivite. propoziție cu cuvinte
potrivite.
I5 Transcrie corect în tabel 7-8 Transcrie corect în tabel 5-6 Transcrie corect în tabel 3-4
cuvinte date. dintre cuvintele date. dintre cuvintele date.
I6 Completează corect 7-8 cuvinte Completează corect 5-6 cuvinte Completează corect 3-4
cu literele corespunzătoare. cu literele corespunzătoare. cuvinte cu literele
corespunzătoare.
I7 Transcrie corect propoziția, Transcrie corect propoziția, dar Transcrie cu greșeli
înlocuind cuvântul cu un nu înlocuiește cuvântul cu un propoziția și nu înlocuiește
sinonim. sinonim cuvântul cu un sinonim.
I8 Găsește antonime pentru toate Descoperă valoarea de adevăr a Descoperă valoarea de adevăr
cuvintele date. enunțurilor date în trei situații. a enunțurilor date în două
situații.
S III Descoperă valoarea de adevăr a Descoperă valoarea de adevăr a Descoperă valoarea de adevăr
enunțurilor date în 4-5 situații. enunțurilor date în trei situații. a enunțurilor date în una-două
situații.

Centralizare pe calificative:

Realizarea obiectivelor:

SI S II O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 S III
FB 12 10 14 7 15 3 12 11 14 13
Nr. elevilor care au B 2 5 - 5 1 7 1 2 - 4
realizat
obiectivele. S 4 2 2 4 1 6 3 2 2 1
I 3 4 4 5 4 5 5 6 5 3

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi 9 5 2 5
Nr. Numele şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calif.
crt. prenumele
elevului
1 Andreiov S. fb b fb fb fb fb fb fb fb fb FB
2 Botoşanschi A. i s s i s i i i s b I
3 Bucioc M. A. fb fb fb fb fb b fb fb fb fb FB
4 Bungianu A. fb fb fb fb fb b fb fb fb fb FB
5 Călin G.M. i i i i i s i i i i I
6 Chirilov A b b fb b fb s b s fb b B
7 Coman C.A. s b i s fb s s s i s S
8 Con Ana-Maria fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb FB
9 Cuprian C.N. fb fb fb fb fb b fb b fb fb FB
10 Cusmin C. fb b fb b fb s fb fb fb fb B
11 Dumitraşcu A. fb fb fb s b b fb fb fb fb B
12 Gânguţă A.F. s i i i i i i i i i I
13 Ioniţă A.M. i i s i i i i i i i I
14 Matei A.G. b fb fb s fb s fb fb s fb B
15 Neftode S. fb b fb b fb fb fb fb fb fb FB
16 Pană R.C. fb fb fb b fb b s fb fb fb B
17 Petrov D. fb fb fb b fb s fb b fb fb FB
18 Simion C.M. fb fb fb fb fb b fb fb fb fb FB
19 Tudori N.M. s s i s fb i s i fb b S
20 Vasile L.A. s i i i i i i i i b I
21 Venale V.A fb fb fb fb fb b fb fb fb fb FB

Concluzii:

Greșeli frecvente:
 identificarea sinonimelor/antonimelor ;
 dificultăți în completarea cuvintelor cu grupurilor de litere sau a literei „x” ;
 dificultăți în completarea cuvintelor cu litera „â” sau „î”;
 dificultăți în alcătuirea de propoziții respectând tema dată ;
 dificultăți în citirea cursivă și înțelegerea unui text.
Măsuri ameliorative:
 exerciții de sinonimie/antonimie;
 exerciții de citire și scriere a unor cuvinte ce conțin grupurile de litere sau literele „x”, „â”,
„î”;
 exerciţii de alcătuire de propoziții respectând tema dată.
 exerciții de citire și înțelegere a textelor.

Prof. înv. primar Veronica Lacurezeanu