Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

LECTURĂ CLASA I

Unitatea de Ob. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


învăţare ref. ore
1. TAINELE “Cartea, prietena mea” 2 1- 2
CĂRŢILOR “La librărie”, “La bibliotecă”
2. MAGIA “Alfabetul”, “Zdreanţă”- Tudor Arghezi 12 3- 14
VERSURILOR “De pe-o bună dimineaţă”, “Gospodina”
Otilia Cazimir
“Povestea gâştelor”, “Cântec”- George
Coşbuc
“Somnoroase păsărele”- M. Eminescu
“Căţeluşul şchiop”,
“Gândăcelul”- Elena Farago
“Păcălici la şcoală”- Nicolae Labiş
“Limba românească”- George Sion
“Chipul cifrelor”- Alexandru Şahighian
3. PLAIURI DE “Povestea ceasului cu inimă”- Vladimir 11 15- 25
POVESTE Colin
“Punguţa cu doi bani”, “Ursul păcălit de
vulpe”- Ion Creangă
“Fluierul ciobănaşului”- Victor Eftimiu
“Ciuboţelele ogarului”- Călin Gruia
“Cum s-a stricat prietenia dintre şoarece
şi pisică”, „ Banul muncit” - Alexandru
Mitru
„Lupul, calul şi puiul de vulpe”- poveste
populară românească
„Bunicul”- Barbu Ştefănescu -
Delavrancea
4. NARARE “Fetiţa cu chibriturile”- Hans Christian 9 26- 34
FĂRĂ HOTARE Andersen
“Frumoasa adormită”, „Prinţul
fermecat”- Fraţii Grimm
„Povestea celor trei purceluşi”- Serghei
Mihailov
„Creanga de alun”- Lev N. Tolstoi
Proiectarea unităţilor de învăţare
Semestrul I
Unitatea de învăţare : TAINELE CĂRŢILOR
Nr. ore: 2 ore

Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr. Data Obs.
crt. ref. ore
1. „Cartea, prietena mea” 2.1. - prezentarea unor cărţi diferite potrivite  Cărţi 1
2.3. vârstei  Explicaţia
1.5. - precizarea numelui autorului  Activitate
- prezentarea titlurilor de texte literare frontală
2. „La librărie”, „La 2.1. - Jocuri de rol  Cărţi 1
bibliotecă” 2.3. - Exerciţii de diferenţiere a locurilor  Explicaţia
1.5. unde se află cărţi pentru lectură Activitate
frontală

Unitatea de învăţare : MAGIA VERSURILOR


Nr. ore: 12 ore

Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr. Data Obs.
crt. ref. ore
1. “Alfabetul”- Tudor 1.1. - citire model  conversaţia 1
Arghezi 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
2. “Zdreanţă”- Tudor 1.1. - citire model  conversaţia 1
Arghezi 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
3. “De pe-o bună 1.1. - citire model  conversaţia 1
dimineaţă”- Otilia 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
Cazimir 1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
4. “Gospodina”- Otilia 1.1. - citire model  conversaţia 1
Cazimir 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
5. “Povestea gâştelor”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
George Coşbuc 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
6. “Cântec”- George Coşbuc 1.1. - citire model  conversaţia 1
1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
7. “Somnoroase păsărele”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
M. Eminescu 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
8. “Căţeluşul şchiop”- Elena 1.1. - citire model  conversaţia 1
Farago 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
9. “Gândăcelul”- Elena 1.1. - citire model  conversaţia 1
Farago 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
10. “Păcălici la şcoală”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Nicolae Labiş 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
11. “Limba românească”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
George Sion 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.
12. “Chipul cifrelor”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Alexandru Şahighian 1.4 - exerciţii de memorare a versurilor  exerciţiul
1.5. - exerciţii de sinonimie/ antonimie/  activitate
2.1. omonimie frontală, pe
2.2. - exerciţii de formulare de întrebări şi grupe şi
2.3. răspunsuri individuală
3.5.

Unitatea de învăţare : PLAIURI DE POVESTE


Nr. ore: 11 ore

Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr. Data Obs.
crt. ref. ore
1. “Povestea ceasului cu 1.1. - citire model  conversaţia 1
inimă”- Vladimir Colin 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
2. “Punguţa cu doi bani”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Ion Creangă 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - - repovestire individuală
3.5.
3. “Ursul păcălit de vulpe”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Ion Creangă 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
4. “Fluierul ciobănaşului”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Victor Eftimiu 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
5. “Ciuboţelele ogarului”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Călin Gruia 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
6. “Cum s-a stricat prietenia 1.1. - citire model  conversaţia 1
dintre şoarece şi pisică” - 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
Alexandru Mitru 1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
7. „ Banul muncit” - 1.1. - citire model  conversaţia 1
Alexandru Mitru 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
8. „Lupul, calul şi puiul de 1.1. - citire model  conversaţia 1
vulpe”- poveste populară 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
românească 1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
9. „Bunicul”- Barbu 1.1. - citire model  conversaţia 1
Ştefănescu - Delavrancea 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
10. Recapitulare 1.1. exerciţii de sinonimie/ antonimie/  conversaţia 2
1.4 omonimie  exerciţiul
1.5. - exerciţii de formulare de întrebări şi  activitate
2.1. răspunsuri frontală, pe
2.2. - repovestire grupe şi
2.3. - realizarea unor desene după textele individuală
3.5. prezentate (personajul preferat etc.)
Unitatea de învăţare : NARARE FĂRĂ HOTARE
Nr. ore: 9 ore

Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr. Data Obs.
crt. ref. ore
1. “Fetiţa cu chibriturile”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Hans Christian Andersen 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
2. “Frumoasa adormită”- 1.1. - citire model  conversaţia 1
Fraţii Grimm 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
3. „Prinţul fermecat”- Fraţii 1.1. - citire model  conversaţia 1
Grimm 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
4. „Povestea celor trei 1.1. - citire model  conversaţia 1
purceluşi”- Serghei 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
Mihailov 1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
5. „Creanga de alun”- Lev 1.1. - citire model  conversaţia 1
N. Tolstoi 1.4 exerciţii de sinonimie/ antonimie/  exerciţiul
1.5. omonimie  activitate
2.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi frontală, pe
2.2. răspunsuri grupe şi
2.3. - repovestire individuală
3.5.
6. În lumea magică a 1.1. - exerciţii de formulare de întrebări şi  conversaţia 4
basmului 1.4 răspunsuri  exerciţiul
1.5. - repovestire  jocul de rol
2.1. - realizarea unor desene după textele  activitate
2.2. prezentate (personajul preferat etc.) frontală, pe
2.3. - scurte dramatizări grupe şi
3.5. individuală