Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 6

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII

1.DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND DECONTARILE CU TERTII

Ca urmare a activitatii desfasurate de orice societate aceasta intra in relatii cu persoane


fizice sau juridice.

Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte
persoane, cu termen de decontare pe termen scurt..

De asemenea sunt incluse in categoria decontarilor cu tertii si decontarile intre exercitiile


financiare determinate de valorile de regularizare de la un exercitiu la altul.

Nu sunt incluse in categoria decontarilor cu tertii datoriile si creantele financiare


determinate de creditele pe termen scurt primite respectiv acordate de intreprindere.

2. EVALUAREA DATORIILOR SI CREANTELOR

Evaluarea datoriilor si creantelor se face in momentul aparitiei lor la valoarea nominala


astfel:
- la data aparitiei datoriilor
- la data aparitiei creantelor

Valoarea nominala a datoriilor si creantelor este data de suma inscrisa in documentele


care consemneaza aparitia lor.

Creantele si datorile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in


vigoare la date efectuarii operatiilor prin care acestea s-au constituit.

Pe parcursul lichidarii, deci a platii datoriilor si a incasarii creantelor, diferentele de curs


valutar intre data inregistrarii si data incasarii respectiv platii se inregistreaza ca venituri sau
cheltuieli financiare.

Daca la sfarsitul exercitiului financiar datoriile si creantele in valuta nu sunt lichidate se


face conversia lor in functie de cursul valutar existent la finele anului si se inregistreaza in
conturile de diferente de conversie activ pt diferente nefavorabile si pasiv pt diferentele
favorabile.

Ele se reiau la inceputul exercitiului urmator.

3.CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII

Dupa natura cumpararilor efectuate distingem 2 categorii de datorii la furnizori:


- pt cumparari de bunuri si servicii destinate activitatii de exploatare
- pt cumparari de imobilizari

Dupa modalitatea stingerii datoriilor:

- datorii din cumparari pe credit comercial cand decontarea se face pe baza de


instrumente obisnuite cum ar fi factura

1
- datorii din cumparari pe credit cambial de genul tratei sau biletului la ordin.

Pentru decontarile cu furnizorii se utilizeaza urmatoarele conturi:

D 401 C
- plata datoriei fata de furnizor - datorii create fata de furnizor in momentul
achizitiei
SC=valoarea datoriei ramase fata de
furnizor

CONTUL 403 EFECTE DE PLATIT Pasiv

- se tine evidenta obligatiilor de plata stabilite pe baza de efecte comerciale

D 403 C
- valoarea acceptata a cambiilor sau
- platile efectuate la scadenta pe a BO subscrise 401
baza de efecte comerciale512

SC = valoarea efectelor de platit

CONTUL 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI


- cont de pasiv
- se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau
necorporale
- aceeasi functiune ca 401 fZ

CONTUL 405 EFECTE DE PLATIT PT IMOBILIZARI


- PASIV
- se tine evidenta obligatiilor de plata fata de fz de imob stabilite pe baza de efecte
comerciale
- la fel ca 403

CONTUL 408 FURNIZORI FACTURI NESOSITE

- se tine evidenta decontarilor cu fz pt aproviz de bunuri, lucrari executate si prestari de


servicii, pt care nu s-au intocmit facturi
- pasiv

D 408 C
- valoarea facturilor sosite 401 - valoarea bunurilor aprovizionate a
lucrarilor executate sau serviciilor
prestate de catre fz

SC = sumele datorate fz pt care nu s-au


primit facturi

2
CONTUL 409 FURNIZORI DEBITORI -activ

- se tine evidenta avansurilor acordate fz pt livrari de bunuri, executari de lucrari si


prestari de servicii
D 409 C
- valoarea avansurilor achitate in - valoarea avansurilor regularizate
contul unor livrari de bunuri, cu fz la primirea bunurilor,
prestari de servicii sau executari lucrarilor sau serviciilor 401
de lucrari 512,531 valoarea ambalajelor care circula
in sistem de restituire inapoiate fz,
- valoarea ambalajelor care circula precum si inreg degradarilor de
in sistem de restituire facturate la ambalaje 401,608
fz401

SD = avansuri acordate fz nedecontate

4. CONTABILITATEA CLIENTILOR

Vanzarea de bunuri, lucrari si servicii fata de clienti genereaza creante fata de acestia,
considerate din operatiuni comerciale.
Pt decontarile cu clientii si operatii asimilate se utilizeaza urmatoarele conturi:

CONTUL 411 CLIENTI - ACTIV


- se tine evidenta decontarilor cu clientii interni si externi pt produse, semifabricate,
materiale, marfuri etc vandute, lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi
D 411 C
- valoarea la pret de vanzare a mf, - sumele incasate de la clienti in
prod, semifabric, livrate, lucrarilor conturile de disponibilitati bancare
efectuate si serviciilor prestate, sau numerar 512,531
precum si tva colectata aferenta
701-708,4427,4428 - diferentele nefav de curs valutar
aferente creantelor exprimate in
- valoarea bunurilor livrate sau devize 665
serviciilor prestate evidentiate
anterior in ct 418 Clienti fact de - valoarea cecurilor si efectelor
intocmit comerciale acceptate 511,413

- valoarea sconturilor acordate


clientilor 667

- sumele datorate de clientii incerti,


dubiosi, rau platnici sau aflati in
litigiu 4118

- decontarea avansurilor incasate


de la clienti 419
SD = sumele datorate de clienti

3
CONTUL 413 EFECTE DE PRIMIT -activ

- tine evidenta drepturilor de creanta stabilite pe baza de efecte comerciale


D 413 D
- sumele datorate de clienti - efectele comerciale primite de la
reprezentand valaorea efectelor clienti 511
comerciale acceptate411
-
SD = valoarea efectelor comerciale de
primit

CONTUL 418 CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT

- se tine evidenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari


inclusiv tva pt care nu s-au intocmit facturi
- activ
D 418 C
- valoarea livrarilor de bunuri, lucrari - valoarea facturilor intocmite catre
exec, sau serv prestate catre clienti411
clienti, aferente exercitiului in curs, -
pt care nu s-au intocmit facturi,
inclusiv tva aferenta 4428,701-708
-
SD = valoarea bunurilor livrate, a
serviciilor prestate sau a lucrarilor
executate pt care nu s-au intocmit facturi

CONTUL 419 CLIENTI CREDITORI - pasiv

- se tine evidenta clientilor- creditori reprezentand avansurile incasate de la clienti


D 419 C
- decontarea avansurilor incasate - sumele incasate de la clienti
de la clienti 411 reprezentand avansuri pt livrari de
- bunuri, prestari de servicii sau
executari de lucrari512,531
-
SC = sumele datorate clientilor

4
5. CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL

In categoria conturilor care evidentiaza decontarile cu tertii un loc distinct il detin conturile
care asigura inregistrarea operatiilor determinate de drepturile cuvenite personalului angajat.

Decontarile cu personalul au ca obiect calculul, inregistrarea la cheltuieli si decontarea


salariilor cuvenite angajatilor.

Structural salariile sunt formate din salariul de baza cuvenit angajatilor, sporurile si
adaosurile pt conditii deosebite de munca si pentru rezultatele obtinute.

Sunt incluse in fondul de salarii si indemnizatiile platite personalului ce lucreaza pe baza


de contracte de prestari servicii sau conventii civile in masura in care sunt prevazute a fi
suportate din acesta.

Mai sunt incluse in categ decontarilor cu personalul si ajutotoarele materiale si de


protectie sociala sub forma de ajutoare de boala pt incapacitate temporara de munca, cele pt
ingrijirea copilului, ajutoare de deces si alte ajutoare acordate de intreprindere care se
suporta din contributia pt asig soc.

Sunt contabilizate in sfera decontarilor cu personalul si premiile acordate din beneficii si


participarile la profit.

Salariul cuprinde
- salariul de baza
- adaosurile la salariu
- sporuri la salariu
- alte drepturi banesti

Salariul de baza se stabileste pt fiecare salariat in raport de calificarea, competenta


profesionala sau complexitatea lucrarilor.

Salariul de incadrare se imparte la numarul de ore stabilit ca timp de munca sau la


numarul de zile lucratoare si se inmulteste cu numarul de ore stabilit ca timp de munca.

Adaosurile la salarii se refera la indemnizatiile de conducere, prime si alte adaosuri.

Sporurile la salarii se acorda pt conditii deosebite de munca, pt ore prestate in timpul


nopti, pt ore suplimentare de munca, pt vechime in munca etc.

In categoria de alte drepturi intra indexarile de salariu, compensarea cresterilor de preturi,


indemnizatii pt concediile de odihna.

Retinerile din salariu pot fi:


- retineri pt pagube ale salariatilor la unitatea la care lucreaza
- retineri reprezentand impozit pe salarii, asig sociale, pensie suplimentara, fond somaj
alte datorii.

5
Obligatiile generate de plata salariilor se impart in 2 categorii:
- ale societatii comerciale
- ale salariatilor

Obligatiile soc. Com sunt:

1. salariile cuvenite personalului

2. contributia pt asig sociale de stat CAS care se calculeaza asupra fondului total de
salarii pt personalul incadrat cu contract de munca. Cota difera in functie de grupa de
munca a salariatilor astfel:
i. 45% asupra castigului brut realizat de salariati incadrati in conditii
speciale de munca
ii. 40% pt conditii deosebite de munca
iii. 35% pt conditii normale de munca

Baza de calcul o reprezinta castigul brut realizat de salariatii incadrati cu contract de


munca inclusiv prime.

Nu se includ in baza de calcul concediile medicale si drepturile platite pt munca prestata in


perioada preavizului de concediere .

Calculul si plata catre bugetul asig soc de stat se fac lunar iar termenul de plata este de
20 a lunii.

Actualmente acest procent este divizat astfel ca angajatul suporta o cota de 1/3 din
conditiile normale de munca indiferent in ce categorie este incadrat, iar diferenta o suporta
angajatorul.

3. contributia pt constituirea fondului pt plata ajutorului de somaj care se calculeaza prin


aplicarea unei cote de 3.5% asupra fondului total de salarii brute realizate lunar de
angajati, inclusiv sporuri, adaosuri,premii, etc.

Virarea contributiei la bugetul asigurarilor pt somaj se face in cel mult 5 zile de la data
stabilita pt plata drepturilor salariale.

Baza legala pt calculul acestei contributii o reprezinta L76/2002 modificata prin OUG
124/2002 si OUG147/2002, precum si HG 174/2002 modificata prin HG 1089/2002, Ordinul
MMSS 110/2002

4. Contributia pt constituirea fondului pt asig soc de sanatate FASS care reprezinta o cota
de 7% aplicata asupra fondului de salarii pt persoanele cu contract de munca sau
persoanele incadrate pe baza de conventii civile, inclusiv concediile medicale.

Baza legala pt calculul acestei contributii o constituie Legea asig soc de sanatate nr
145/1997 modificata prin OUG 155/99, oug 180/2000, OUG 63/2002 si OUG 147/2002,
precum si pe baza Ordinului CNAS nr 74/2000 modificat cu Ordinul CNAS 322/2001, Ordinul
CNAS 331/2001 si ordinul CNAS 132/2002.

6
5. Comisionul acordat camerei de munca care este un comision perceput de Inspectie
Teritoriala a Muncii pt tinerea evidentei salariatilor si completarea cartilor de munca.
Procentul este de 0.75% aplicat asupra fondului total de salarii brute pentru
completarea cartilor de munca la Camera de Munca si 0.25% aplicat asupra fondului
de salarii brute in cazul in care cartile de munca se completeaza la sediul unitatii.

6. contributia de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale care se aplica in


cota de 0.5% asupra fondului brut de salarii.

Contributia este datorata conform Legii 346/2002 modificata prin OUG 147/2002.

Obligatiile salariatilor:

1. impozitul pe salariu –salariile se impoziteaza potrivit legii impozitului pe venitul


global.In acest caz venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a
contributiei pt somaj, a contrib la asig soc, a contributiei la asig soc de sanatate si a
cotei de 15%din deducerea personala de baza acordata cu titlu de cheltuieli
profesionale.

Pentru calculul impozitului deducerile din venitul global sunt sub forma de deducere
personala de baza si deduceri suplimentare pt persoanele aflate in intretinere pe baza
coeficientului de 0.5% din deducerea de baza.

Platitorii de salarii au obligatia de a calcula si a retine impozitul aferent veniturilor din


fiecare luna la data efectuarii platii si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii
urmatoare.

Daca se platesc avansuri se vor intocmi liste de avans fara a se calcula impozit pe salarii.
Baza legala o reprezinta OG 7/2001.

2. contibutia la asigurari soc in cota de 9.5% indiferent de conditiile de munca care se


aplica asupra salariilor individuale brute realizate lunar inclusiv sporurile si adaosurile
Baza legala pt calculul acestei contributii o constituie L19/2000, Ordinul MMSS 340/2001,
Ordinul MMSS 364/2001, Ordinul MMSS 518/2001, Ordinul MMSS 216/2002, Legea
bugetului asig so de stat nr 744/2001.

Termenul de plata este de 20 a lunii urmatoare celei pt care se datoreaza plata.

7
3. contributia salariatilor la constituirea fondului pt plata ajutorului de somaj care se retine
in cota de 1% asupra salariului de baza lunar de incadrare inscris in carnetul de
munca.

4. contributia personalului pt constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate care se


aplica in procent de 6.5% asupra salariului brut pt personalul angajat cu carte de
munca si cu conventie civila.
Baza legala pt calculul acestei contributii este aceasi ca si in cazul societatii

Pentru evidenta decontarilor cu personalul se folosesc conturile din grupa 42 Personal si


conturi asimilate si anume:

Contul 421 Personal remuneratii datorate tine evidenta salariilor de baza si


suplimetare(sporuri, prime, concedii de odihna) si este un cont de pasiv.

D 421 C
- retinerea avansului acordat in cursul - se crediteaza cu salariile si alte drepturi
lunii personalului 425 asimilate datorate personalului 641

- impozitul pe salariu retinut 444

- contributia pt pensia suplimentara 4312

- contributia pt fondul de somaj 4372

- sumele datorate de salariati tertilor 427

- sumele neridicate de personal, In


termenul legal 426

- salarii nete achitate personalului 5311


SC = sumele datorate de unitate
personalului sau reprezentand salarii si alte
venituri asimilate acestora

Contul 425 Avansuri acordate personalului este un cont de activ si reflecta creantele
unitatii fata de angajatii sai pt avansurile acordate in cursul lunii in contul remuneratiei.

D 425 C
- avansuri neridicate 426 - sumele retinute pe statele de salarii
reprezentand avansuri acordate 421
- avansurile platite personalului conform
contractului de munca5311
SD = avansurile acordate personalului,
respectiv creantele intreprinderii fata de
salariatii sai, sub forma de avansuri
8
acordate, si care urmeaza a se retine din
drepturile totale salariale

Drepturile de personal neridicate in termen de 3 zile se inregistreaza intr-un cont distinct si


anume 426 Drepturi de personal neridicate.

Sumele raman inregistrate in acest cont pana la achitarea lor celor in drept sau pana la
prescrierea acestor drepturi.

Creantele privind sumele datorate de catre personal, reprezentand chirii si consumuri care
se fac venit la intreprindere, precum si eventualele sume datorate privind debite, remuneratii
sporuri sau adaosuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite se inreg in debitul contului
4282 Alte creante in legatura cu personalul si in creditul conturilor dupa caz 758 Alte venituri
din exploatare, 706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii si 708 Venituri din
activitati diverse, 4427 TVA colectata, 438 Alte datorii si creante sociale.

6.DATORII LEGATE DE BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI OPERATIUNI


ASIMILATE

In acesta grupa de datorii sunt cuprinse datoriile cu impozitul pe profit, TVA, impozitul pe
salarii si alte impozite pe care societatea le datoreaza.
Impozitul pe profit
In cazul impozitului pe profit putem vorbi de profitul brut sau contabil si profitul fiscal.
Profitul contabil= Venituri – Cheltuieli
Profitul fiscal = Profit brut + Chelt neded- venituri neimpozabile

Impozitul pe profit se determina prin aplicarea unei cote de 25% asupra profitului fiscal.
In cazul microintreprinderilor nu se calculeaza impozit pe profit ci impozit pe venit in
conformitate cu OG 24/2001.

Conform acestei ordonante impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1.5% asupra
sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa.

Plata impozitului se face trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul
urmator.

9
Pentru evidentierea in contabilitate a impozitului pe profit se utilizeaza contul 441 Impozit
pe profit care este un cont bifunctional

In creditul contului se inregistreaza sumele datorate de societate catre bugetul statului iar
in debitul contului se inreg sumele platite catre bug de stat

Soldul creditor reprezinta sumele datorate catre buget iar soldul debitor arata sumele
varsate in plus.
TVA
TVA reprezinta un impozit indirect aplicat operatiunilor privind livrarile de bunuri, transferul
proprietatii bunurilor imobile, importul de bunuri, prestarile de servicii si alte operatiuni
asimilate.

Nu se includ in sfera de aplicare a TVA operatiunile efectuate de asociatiile fara scop


lucrativ, organizatiile de natura religioasa, organizatiile sindicale, institutiile publice pt
activitatile educative, ordine publica, siguranta statului, culturale sportive, etc.

Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a TVA se clasifica din punct de vedere al


regulilor de impozitare dupa cum urmeaza:

- operatiuni impozabile obligatoriu pentru care taxa se calculeaza asupra sumelor


obtinute din vanzari de bunuri la fiecare stadiu al circuitului economic pana la
consumatorul final

- operatiuni la care se aplica cota 0 pentru care furnizorii au dreptul de deducere a taxei
aferente bunurilor si serviciilor achizitionate destinate realizarii operatiunilor impozabile

- operatiuni scutite de TVA care sunt reglementate prin lege iar furnizorii nu au dreptul la
deducerea taxei aferente

In Romania se aplica urmatoarele cote de TVA


- 19% pt operatiunile privind livrarile de bunuri precum si importul de bunuri
- 0% pt exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul
bunurilor

TVA este evidentiata in planul de conturi prin contul sintetic de gr I 442 TVA care se
detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gr II
10
4423 TVA de plata care este un cont de pasiv si reprezinta TVA-ul datorat catre stat.
Contul se crediteaza in momentul aparitia datoriei si se debiteaza in momentul platii

4424 TVA de recuperat – activ care arata valoarea creantei pe care societatea o are
asupra bugetului. Contul de debiteaza in momentul inregistrarii acestei creante si se
crediteaza in momentul recuperarii de la bugetul de stat pe baza cererii de rambursare
sau cand se compenseaza in perioadele urmatoare cu TVA de plata.

4426 TVA deductibila activ- care inregistreaza in debit TVA aferenta intrarilor de bunuri si
servicii si in credit compensarea la sf lunii cu TVA aferenta iesirilor de bunuri.

4427 TVA colectata –pasiv- care se crediteaza cu TVA aferent vanzarii de bunuri si se
debiteaza la sf lunii prin compensarea cu TVA deductibil.

Din compensarea la sf lunii a TVA deductibil cu TVA colectata rezulta TVA de recuperat
sau de plata astfel:
- daca TVA ded > TVA col = TVA de recuperat
- daca TVA ded < TVA colect = TVA de plata
4428 TVA neexigibila bifunctional care inreg in credit:
- TVA aferent livrarilor de bunuri cu plata in rate
- TVA aferent livrarilor de bunuri pt care nu s-au intocmit facturi
- TVA aferenta marfurilor din unitatile comerciale cu amanuntul
In debitul contului se inreg:
- TVA aferenta facturilor nesosite
- TVA aferenta cumpararilor cu plata in rate
- TVA aferenta vanzarilor de marfuri in unitatile comerciale cu amanuntul
Soldul final = TVA neexigibila la sf lunii

A. ALTE IMPOZITE SI TAXE


In aceasta categorie sunt evidentiate datoriile fata de bugetul statului sau bugetele locale
privind impozitele taxele si varsamintele asimilate, cum ar fi accizele, impozitul pe titeiul din
productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si pe terenuri
si alte impozite si taxe.

Contabilitatea acestor impozite este evidentiata in ct 446 Alte impozite si taxe care este un
cont de pasiv.

11
In credit se evidentiaza valoarea taxelor si a altor impozite datorate bugetului statului si in
debit se inregistreaza sumele aferente platii acestor datorii.

12