Sunteți pe pagina 1din 3

PRECIZĂRI PRIVI-D CO-NŢI-UTURILE PROGRAMEI

Genul epic:
Ion Creangă, basmul cult, ”Povestea lui Harap-Alb

Costache Negruzzi, nuvela istorică, de factură romatică, ”Alexandru


Lăpușneanul”

Ioan Slavici, nuvela realistă de analiză psihologică, ”Moara cu


noroc”

Liviu Rebreanu, roman interbelic 1920, realist, obiectiv, social,


problematică rurală, ”Ion”

Mihail Sadoveanu, roman interbelic, realist, tradițional, mitic, 1930,


”Baltagul”

Camil Petrescu, roman interbelic, 1930, subiectiv, modern, citadin,


psihologic, al experienței, problematica intelectualului

George Călinescu, roman interbelic,1938, obiectiv, realist, de


influență balzaciană, citadin, modern, ”Enigma Otiliei”

Marin Preda, roman postbelic1955(Vol I); 1967(Vol II) , obiectiv, realist,


problematică rurală, roman al familiei, ”Moromeții”

Filip Florian, roman după 1980, anul apariției 2012, metaroman,


”Zilele regelui”

Genul liric:
Mihai Eminescu, poem romantic, „Luceafărul”, la alegere ”Floare
albastră”

George Bacovia, poezie simbolistă, ”Plumb”, la alegere ”Lacustră”

Tudor Arghezi, poezie modernistă, artă poetică ”Testament”, la


alegere ”Psalm”

Lucian Blaga, poezie expresionistă, artă poetică, ”Eu nu strivesc


corola de minuni a lumii”

Ion Barbu, pozie modernistă, ”Riga Crypo și lapona Enigel”, la


alegere ”Joc secund”

Prelungiri ale romantismului și clasicismului (numai pentru profilul


uman) – G. Coșbuc – ”Moartea lui Fulger” și O. Goga – ”Rugăciune” sau
”De demult”
Ion Pillat, poezie tradiționalistă, ”Aci sosi pe vremuri”
Nichita Stănescu, poezie neomodernistă, artă poetică, ”Lecția despre
cub”
Mircea Cărtărescu, poezie postradiționalistă, ”Poema chiuvetei”

Genul dramatic:
Ion Luca Caragiale, comedia de moravuri, ”O scrisoare piedută”

Marin Sorescu, dramă de idei, teatru postmodern, ”Iona”

Lucian Blaga, dramă interbelică, ”Meșterul Manole” (numai pentru


profilul uman)

REVISTE LITERARE – REPREZENTANŢI. PERSONALITĂŢI


CULTURALE

Dacia literară – Mihail Kogălniceanu

Convorbiri literare – Titu Maiorescu

Sburătorul – Eugen Lovinescu