Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Se consideră funct, ia f : (1, ∞) → (0, ∞), f (x) = ln(x + 1) − ln(x − 1)


2
a) Arătat, i că f 0 (x) = − 2 , x ∈ (0, ∞) ;
x +1
b) Demonstrat, i că funct, ia este bijectivă ;
c) Calculat, i lim xf (x)
x→∞
2. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = x2 − ln(x2 + 1).
2x3
a) Să se arate că f 0 (x) = 2 ,x ∈ R ;
x +1
b) Demonstrat, i că axa Ox este tangentă graficului funct, iei f ;
c) Demonstrat, i că, pentru orice număr natural nenul n ecuat, ia f (x) = n are 2 solut, ii reale
distincte.
3. Se consideră funct, ia f : (−1, ∞) → R, f (x) = (x − 1)(ex − e)
a) Arătat, i că f 0 (x) = xex − e, x ∈ (−1, ∞) ;
b) Determinat, i ecuat, ia tangentei la graficul funct, iei f ı̂n punctul de abscisă x = 1 ;
c) Determinat, i punctele de extrem ale funct, iei f .
ex
4. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = √ ,x ∈ R
x2 + 1
ex (x2 − x + 1)
a) Arătat, i că f 0 (x) = p ,x ∈ R ;
(x2 + 1) (x2 + 1)
f (x) − f (−x)
b) Calculat, i lim
x→0 x
c) Determinat, i imaginea funct, iei f .
x−3
5. Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = √
x2 + 3
3(x + 1)
a) Arătat, i că f 0 (x) = √ ,x ∈ R ;
(x2 + 3) x2 + 3
b) Calculat, i lim (f (x))x ;
x→∞ √
c) Demonstrat, i că x5 + 2 x1 0 + 3 ≥ 3, ∀x ∈ R