Sunteți pe pagina 1din 16

DATA:

CLASA:
ARIA CURRICULARA: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Matematica
UNITATEA DE INVATARE: Elemente intuitive de geometrie
SUBIECTUL LECŢIEI: Poligoane.Triunghiul, dreptunghiul,pătratul
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
 Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor însuşite despre figurile geometrice-poligoane şi aplicarea noţiunilor de geometrie
Competenţe generale
1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat
2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare
Competenţe specifice :
1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu
raţionamente simple

Competenţe integrate : Limba romana,Arte


1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să recunoască figurile geometrice, denumirea si elementele caracteristice;


O2 – să rezolve exerciții cu numere scrise în interiorul/ exteriorul unei figuri geometrice
O3 – să definească poligoanele cat si elementele : laturi, unghiuri;
O4 – să deseneze triunghiul,patratul,dreptunghiul,cercul;
O5– să determine perimetrul unui poligon;
O6 - să completeze fișe de evaluare, aplicând cunoștințele dobândite;
O7 – să rezolve probleme cu conţinut geometric;
O8 – să utilizeze limbajul matematic adecvat;
O9 –să manifeste îndemânare în mânuirea instrumentelor de geometrie (rigla, echerul);

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: caiet, fişe de evaluare,instrumente de scris,marker,colaje cu diverse personaje,trusa de


geometrie,laptop,videoproiector
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, munca
independentă,observatia,brainstorming,cubul,metoda R.A.I.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
RESURSE:
 umane: 24 elevi
 materiale: planse, ciorchinele, fişe de lucru,baloane,
 timp: 45 min.
EVALUARE: formativa: frontala, observarea sistematica si reciproca, evaluarea orala si scrisa,aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:

Programa scolara aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014;


 Stefan Pacearca,Mariana Mogos – “Matematica”,clasa a III-a,Ed. Aramis,Bucuresti,2005;
 Marian Barbu, (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe
 Anicuta Todea,Anca Veronica Taut,Adina Achim (2015)Matematica-caiet de aplicatii,Ed.Sinapsis
 Delia Boieru,Cristina Ungur,Valentina Nap (2015)Matematica-culegere,Ed.Sinapsis
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din
clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar.
Etapele O Elemente de conţinut Metode, Materiale Forme Evaluare
lectiei b procedee didactice organiz
op are
Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei:
1.Moment pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea liniştii.
organizatoric Îndrumă activitatea de pregătire a elevilor. Caiete
Insrumen
 Auzim că a sunat Conversaţia te de scris
Toţi în bănci ne-am adunat frontal
Pregătim noi cărţi, caiete
Matematica începe.

Se verifică tema din punct de vedere calitativ şi cantitati aprecieri


2.Verificarea Brainstor verbale
temei Brainstorming :Se notează în mijloc cuvântul - ming Flipchart
O1 POLIGON. Pornind de la acesta se va realiza un
3.Captarea brainstorming cu toate informaţiile pe care copiii le deţin .
atentiei
O3 Astăzi vom continua exercițiile cu figuri Explicatia observare
geometrice(poligoane) De asemenea vom lucra pe fișe, exercitiul a
atât i ndividual cât și pe grupe , vom efectua exerciții si sistematic
probleme. ăa
Personaje renumite sunt alături de noi astazi, pentru ne comporta
3. Anunţarea vor ajuta sa obtinem diplome ,baloane si alte surprize.Ele explicatia -mentului
subiectului ne vor ajuta sa trecem peste anumite obstacole pentru a
lectiei si a ajunge la final. frontal
obiectivelor Printesa ne-a trimis mesageri ai primăverii.
,,Fiindca voi ati invatat , aprecieri
Ce la scoala v-a predat verbale
Alaturi de voi vor fi,
Mesageri vestiti.
Haideti sa mai exersam individu
Exercitii si probleme sa lucram!’’ al
Se scrie pe tablă și pe caiete titlul lecției.
-Primul mesager surpriză al primăverii este Soarele. aprecieri
verbale

O1

Mesajul lui pentru voi este următorul: ,,Așa cum razele


mele încălzesc întreaga natură, așa și voi veți începe ora
O3 explicaţia,
cu ,,încălzirea” minții!”
„Despre ce am discutat ora trecută?”
(…despre poligoane)
conversaţia, frontal
„Ce este un poligon?”
(…o linie frântă închisă)
„Cum se numeşte poligonul cu 3 laturi?”
exercitiul
(…triunghi)
„Cum se numeşte suma laturilor unui poligon?”
(…perimetru)
,,Ce intelegeti prin notiunea de unghi?’’Cate unghiuri
are patratul?Dar triunghiul?Cum notam un poligon? Caiet,
4.Dirijarea Instrument
activităţii de O5  Calculaţi perimetrul unui triunghi ale cărui laturi au de scris individu
fixare şi următoarele lungimi: AB=6cm, BC este jumătate al
consolidare a din AB şi CA este de 3 ori mai mare decât BC.. observare
cunoştinţelor a
-Cel de-al doilea mesager al primăverii, fluturașul, are sistematic
următorul mesaj pentru voi: ,,Așa cum eu zbor cu ăa
rapiditate peste câmpul înverzit, așa și voi repede veți comporta
rezova problemele ce urmează!” -mentului

Tabla,
creta

1.Două terenuri de sport de formă pătrată, respectiv


dreptunghiulară, au perimetre egale.Terenul
dreptunghiular are lungimea de 15 metri şi lăţimea de 3
ori metri mai mică. Aflaţi ce lungime are latura terenului
O5
pătrat.
Se propune analiza problemei şi formularea judecăţilor:
frontal
●Ce ştim?
problemati-
●Ce nu ştim?
07 zarea, Caiet,
●Ce putem afla?
FORMULAREA PRIMEI JUDECĂŢI
Câţi metri are lăţimea terenului dreptunghiular? Pix,trusa
(Transferul terminologiei matematice în limbaj explicaţia, de aprecieri
O8 operaţional-de atatea ori mai mică) geometrie verbale
l = 15:3 creion
-Efectuarea corectă a calculului impartirii;
FORMULAREA JUDECĂŢII A DOUA
●Care este perimetrul terenului dreptunghiular? conversaţia,
(Scrierea formulei de aflare a perimetrului, efectuarea
corectă a calculului)
FORMULAREA JUDECĂŢII A TREIA exercitiul
●Câţi metri are latura terenului pătrat?
(Corelarea judecăţii cu datele problemei, alegerea
operaţiei corespunzătoare, rezolvarea problemei)
O5
2.„Rezolvaţi următoarea problemă. Un triunghi ABC
are AB=25 cm, BC=cu 5 mai mica decat AB şi AC=15
cm. Aflaţi perimetrul triunghiului.”
07 „Ce aflăm din problemă?” Caiet,
„Cunoaştem toate laturile. Ce putem afla?”
(…perimetru) Pix,trusa
„Cu cât este egal perimetrul triunghiului?” de
O8 (…cu suma laturilor triunghiului) geometrie,
„Adică?” creion
(…AB+BC+AC)
„Cât este perimetul triunghiului ABC?”
(…25cm+20cm+15cm=60 cm)

-Cel de-al treilea mesager, albina are următorul mesaj: ,,


Harnici ca mine veți fi, sarcina de-o veți îndeplini!”

O5 Laptop
La videoproiector fiti atenti
explicaţia, videoproie aprecieri
Exercitii si probleme de veti rezolva,
ctor verbale
Mai aproape de victorie
Va veti afla.
frontal
-Floarea, dragi copii, vă roagă sa-i indepliniti o dorinta!
Trebuie s-o ajutam sa rezolve cat mai rapid exercitiile!
observare
conversaţia, flipchart a
sistematic
ăa
exercitiul comporta
-mentului

“Să ne jucăm cu cubul”


Fiecărei feţe a cubului îi coresunde o culoare. În
funcţie de culoarea la care se opreşte cubul prin
rostogolire, elevii vor avea de rezolvat o sarcină.
Descrie: triunghiul si patratul.
Compară: Noteaza prin ce se aseamana si prin ce
se deosebesc patratul si triunghiul. Conversaţia,
O1 Asociază: Uneste ce se potriveste! exerciţiul, cubul Pe
Analizează urmatoarele enunturi A/F explicaţia, , fise de grupe
O2 Aplică: Care e perimetrul unui pătrat cu latura de ,observatia, lucru
25 cm? ,cubul,.
5.Obţinerea Argumentează ca stii! trusa de
performanţei O5 Află: geometrie
a) Produsul numerelor din interiorul dreptunghiului
b) Catul numerelor din exteriorul triunghiului.
O9

72
433 2
2 aprecieri
verbale

recompen
se
Puiul :Hai,sa ne jucam,sa desenam !!!! baloane
Desenam,ne jucam!

I .Cand desenez o casă


Fac un pătrat mai mare.
Ferestrele sunt ochii,
Dreptunghiuri către soare.
Şi dacă urci putin, Conversaţia,
Dai şi de-acoperiş:
O4 E un triunghi ce are Flip chart
Un varf proptit în soare. frontal
Mai are casa dar
Un coş dreptunghiular. marker
Copacii pare-mi-se
Coroane desenează
Din linii curbe-nchise, exerciţiul,
Doar gardul pe-ndelete,
Îşi scrie mandru forma aprecieri
Cu linii frante, drepte. verbale
In jur, precum se ştie,
E multa GEOMETRIE!
explicaţia,
II.Dintr-un cerc mai mic
Fac capul unui pitic. observare
Din triunghi ii fac coif, a
Si din patrate ochi, nas, gura, sistematic
Fac un dreptunghi mai mare, ăa
Gata corpul, ca oricare. comporta
Brate si picioare doua, -mentului
O4 Din dreptunghiuri,cate doua.
Din triunghiuri papucei, Flip chart
Sa poata alerga cu ei.
aprecieri
marker verbale

Dragi copii,
,,Fisa elevului harnic’’
O3 Corect s-o lucrați,
O5 Si veti fi aplaudați!
6.Evaluarea O6
cunoştinţelor
Evaluare ,,Fisa elevului harnic’’ individu
Conversaţia, Fisa de al
Sa ne amuzam!!! exerciţiul, evaluare

Figurile geometrice învăţate


La mare au plecat cu toate.
Pătratul stă la plajă şi priveşte
Cum triunghiul cu vârfurile sale,
Înţeapă plaja chiar de lângă mare,
Iar cercul şi dreptungiul jucăuş
Se joacă împreună sub apa de la duş. explicaţia, Evaluare
Când soarele încet dispare scrisa
Pornesc în grabă pe cărare
Ca să ajungă la culcare.

Daca timpul ne permite,vom realiza jocul: minge


Rǎspunde - Aruncǎ -Interogheazǎ*
O8 Metoda R. A. I. - Modul de desfǎşurare este sub forma
unui joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un Jocul didactic observare
elev la altul. Cel care aruncǎ mingea trebuie sǎ adreseze o a
întrebare despre figurile geometrice învǎţate celui care o sistematic
prinde. Cel care prinde mingea gǎseşte rǎspunsul corect şi ăa
aruncǎ mai departe altui coleg, adresând o întrebare. Se comporta
continuǎ astfel pânǎ ce fiecare echipǎ rǎspunde cel puţin la explicaţia, -mentului
câte o întrebare . frontal
Supraveghez desfǎşurarea jocului.

Se fac aprecieri privind modul în care sarcinile date de aprecieri


către mesagerii primăverii au fost îndeplinite. Sunt verbale
adresate întrebări referitor la conținutul lecției.
Se acordă calificative elevilor care s-au evidențiat.
8.Incheirea
activitatii
Joaca-te cu ajutorul cubului!

Descrie: triunghiul si patratul.

Compară: Noteaza prin ce se aseamana si prin ce se deosebesc dreptunghiul si triunghiul.

Asociază:
Unește fiecare figură geometrică cu denumirea sa.Noteaza-le si scrie cate laturi are fiecare.

cerc triunghi pătrat dreptunghi

Analizează urmatoarele enunturi A/F

Dreptunghiul este unpoligon cu toate laturile egale.


Perimetrul unui patrat este de 48 cm. Lungimea unei laturi este de 12cm. Stii sa-l desenezi?

Aplică: Care este perimetrul unui pătrat cu latura de 25 cm? Stii sa-l desenezi?
Argumentează ca stii!
Află:
c) Produsul numerelor din interiorul dreptunghiului
d) Catul numerelor din exteriorul triunghiului si al dreptunghiului

433 72
2 2
FISA ELEVULUI HARNIC –nivel maxim

1. Completează următoarele enunţuri:


a) Linia frântă inchisă se numeşte ........................;
b) Poligonul cu patru laturi egale se numeşte ........................;
c) Orice triunghi are 3......................, 3 ....................... şi 3 ........................;

2. Analizează urmatoarele enunturi A/F


Poligonul cu patru laturi se numeste patrulater.
Perimetrul dreptunghiului se poate calcula folosind formula: 3x L+3x l.
Numim unghi figura geometrica formata din doua semidrepte care au origine diferita.

3.Pentru un colaj, Adrian a decupat 24 de dreptunghiuri, triunghiuri de 8 ori mai puţine şi 15 pătrate.
Câte figuri geometrice a decupat Adrian în total?

4.Un teren dreptunghiular are lăţimea egală cu 90 m, iar lungimea cu 124 m mai mare .Aflati perimetrul.
FISA ELEVULUI HARNIC –nivel minim si mediu

1. Completează următoarele enunţuri:


a) Linia frântă inchisă se numeşte ........................;
b) Poligonul cu patru laturi egale se numeşte ........................;
c) Orice triunghi are 3......................, 3 ....................... şi 3 ........................;

2. Analizează urmatoarele enunturi A/F

Poligonul cu patru laturi se numeste patrulater.


Perimetrul dreptunghiului se poate calcula folosind formula: 3x L+3x l.
Numim unghi figura geometrica formata din doua semidrepte care au origine diferita.

3.Pentru un colaj, Adrian a decupat 24 de dreptunghiuri, triunghiuri de 8 ori mai puţine şi 15 pătrate.
Câte figuri geometrice a decupat Adrian în total?