Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 22/05/2019
Clasa: a III-a C
Învăţător: Artîc Tatiana Maria
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Unități de măsură
Subietul lecţiei: Măsurarea masei
Tipul lecţiei: predare-învățare
Scopul: Identificarea unităților de măsură pentru masă

Discipline integrate: Muzcă și Mișcare

Științe ale naturii

Competențe specifice:

Matematică:

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în


situaţii concrete;
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări;
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -
10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor;
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de
împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii.

Muzică și Mișcare
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor
elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental

Științe ale naturii


1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și
procese

Obiective operaţionale Pe parcursul și la finalul lecției, elevii vor fi capabili:

O1. Să denumească unitatea de măsură principală a masei, pe baza explicațiilor date de


învățătoare;
Obiectivul se consideră realizat dacă vor denumi, în urma explicațiilor date de către
învățătoare, unitatea de măsură principală a masei.
O2. Să identifice submultiplii și multiplii kilogramului, pe baza explicațiilor învățătoarei.
Obiectivul se consideră realizat dacă vor identifica corect minim 4 dintre cei 6 submultipli ai
kilogramului și pe cei doi multipli ai acestuia, în exercițiile referitoare la poziția acestora
raportată la kilogram.
O3. Să utilizeze cântarul pentru aflarea masei unui corp, pe baza cunoștințelor dobândite
anterior și pe baza instrucțiunilor învățătoarei.
Obiectivul se consideră realizat dacă vor cântări corect masele a minim două dintre
corpurile date.
O4. Să efectueze operații de adunare, scădere, înmulțire și împărțire, cu unități de măsură, fără
transformări, pe baza cunoștințelor dobândite anterior.
Obiectivul se consideră realizat dacă vor calcula corect cel puțin 5 dintre cele 7 operații
date.

Strategii didactice:

 Metode şi procedee : exerciţiul, conversaţia, explicaţia; observaţia, metoda cubului,


 Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, coala A1, caiete, manuale, videoproiectorul,
flippchart, cântare, fructe, legume, recompense
 Forme de organizare : frontală, individual, grupuri

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă


Evenimentul Obiective Conţinut ştiinţific Strategia didactică Evaluare
didactic operaţional Metode Mijloace Forma de
e organizar
e
1.Moment Creez climatul optim desfăşurării activităţilor propuse
organizatoric şi organizez materialele didactice.

2.Captarea În timp ce voi ruga copiii să își deschidă caietul și Conversaţia Căsuța din Frontal
atenţiei manualul de matematică, vom auzi un ciocănit la ușă. observația carton
Va intra un ajutor de bucătar cu un pachet trimis de la
cheful restaurantului unde lucrează.
Pachetul va conține un bilețel și niște cornulețe, pe
care copiii le vor gusta, la finalul orei ca recompensă.
Voi lua bilețelul și voi citi cu voce tare:
”Deschide videoproiectorul!”
Voi întreba copiii dacă vor să deschidem să vedem
despre ce este vorba. Aceștia vor fi de acord.
Voi deschide un filmuleț în care un băiețel costumat în
bucătar, se va plânge că are de gătit pentru un
eveniment foarte important, însă nu se poate pregăti.
Rețeta a fost pătată și nu mai știe cantitățile de
ingrediente pe care trebuie să le folosească. Ne roagă
să îl ajutăm să refacem rețeta .
Voi întreba elevii dacă sunt de acord să ajutăm
bucătarul.

3.Actualizarea Vom continua verificarea temei pe care copiii au avut- Frontal


cunoștințelor o de realizat acasă. Conversaţia Caietele de
asimilate Voi întreba dacă cineva a întâmpinat probleme observația matematică
anterior în realizarea acesteia. În timpul verificării, elevii se
autoevaluează și își corectează singuri greșelile
depistate.

4.Anunțarea Pentru a-l putea ajuta pe domnul bucătar să afle Caietele de frontal
subiectului cantitățile de ingrediente pe care trebuie să le conversația matematică Evaluare
lecției și a folosească, trebuie să învățăm să măsurăm masa continuă
obiectivelor corpurilor și unitățile de măsură pe care le vom folosi.
operaționale Înainte de a nota titlul lecției, să ne distrăm puțin
cântând pe ritmuri moderne cântecul unităților de
măsură.
Vom deschide caietele și manualul de matemtică.
Vom scrie titlul lecției.
5. Dirijarea Exerciţiul Manual, Individual, Evaluare
învățării Voi ruga copiii să privească o imagine din manual, pe Cubul Videoproiec Frontal, continuă
care o voi afișa și prin videoproiector. Vom observa tor, caiete grupuri
că fiecare element din imagine poate fi măsurat mai de
ușor prin unități de măsură diferite. matematică,
nori din
carton,
fulgi,
coli A1,
cub,

Pentru a le demonstra practic voi cântări corpuri de


diferite dimensiuni, pe cântare diverse. (cântarul
clasic de podea, cel de bucătărie sau cu cârlig). Le voi
arăta prin videoproiector și alte tipuri de cântare
folosite în diferite situații.
După acestea, vom nota în caietele de matemică:

O1 ”Unitatea principală de măsurare a masei este


kilogramul (kg).
Submultiplii kilogramului sunt unitățile de măsură
mai mici decât acesta.
Multiplii kilogramului sunt unitățile de măsură mai
mari decât acesta.
(Vom lipi următoarea fișă)

O2

Vom citi ce scrie pe urechile elefantului.


.
6. Fixarea
cunoștințelor Acum că am făcut cunoștință cu unitățile de măsură
asimilate în ale masei, suntem capabili să îl ajutăm pe domnul
etapa bucătar în repararea rețetei.
anterioară
În fața clasei va fi afișată rețeta desertului. Fiecare
ingredient va avea cantitatea necesară acoperită.
Acestea vor putea fi descoperite, pe rând, după
realizarea unor sarcini.

Fiecare ingredient va fi aflat de o echipă. Echipele își


vor afla sarcina pe care trebuie să o îndeplinească prin
aruncarea cubului.

Cei care vor avea acțiunea de a descrie trebuie să


scrie pe coada dinozaurului unitățile de măsură ale
masei, în ordine crescătoare.
O2

Dacă vor reuși, vom descoperi cantitatea primului


ingredient.
O3 Echipa care va avea sarcina de a compara, trebuie să
afle dacă masa merelor este mai mică sau mai mare
decât cea a cartofilor. Le voi da fructele și legumele
respective. Aceștia vor avea un cântar la dispoziție.

Dacă se vor descurca, vor putea descoperi cantitatea


celui de al doilea ingredient.

Cei din echipa care va avea sarcina de a asocia, vor


primi o coală pe care vor fi afișate o linguriță de sare
și niște vinete. Aceștia vor trebui să le unească
corespunzător cu unitățile de măsură potrivite, scrise
în dreapta imaginilor.
O2

După ce vor uni în mod corect, vor descoperi al treilea


ingredient.

Cei care vor avea sarcina de a argumenta, trebuie să


răspundă la o întrebare scrisă pe o coală:

La final, vor descoperi al patrulea ingredient.


Membrii echipei care va avea sarcina de a aplica, vor
trebui să se cântărească pe rând și să noteze numele
copilului care cântărește cel mai puțin și numele
copilului care cântărește cel mai mult.
O3

Cei care, prin aruncarea cubului, vor obține sarcina de


a analiza, vor avea de observat mai multe balanțe
desenate greșit sau corect. Ei trebuie să le taie pe cele
care sunt desenate greșit.
Ultimului ingredient i se va putea afla cantitatea
necesară după efectuarea unui exercițiu în mod
frontal.
Vor avea pe flippchart, desenate, niște trepte spre un
castel. Pentru a putea ajunge la castel, trebuie să așeze
pe trepte unitățile de măsură învățate astăzi, în ordinea
O2 crescătoare, de la cele care măsoară obiectele cele mai
ușoare până la cele care măsoară obiectele cele mai
grele.
În jurul desenului vor fi sticky notes pe care va scrie
câte o unitate de măsură. Copiii vor dezlipi și vor
așeza bilețele pe treapta potrivită
Model:
6. Obținerea O4 ” Bucătarului i-au mai rămas câteva căpșune pe care Exercițiul Sănii din Frontal Evaluare
performanței le cumpărase pentru salata de fructe. S-a gândit să Concursul carton, grupuri continuă
orneze tortul cu ele. cadouri din
Îl putem ajuta să pună căpșunele pe tort, calculând hârtie
următoarele operații.”
Copiii vor primi câte o fișă cu operații de adunare,
scădere, înmulțire și împărțire, cu unități de măsură,
fără transformare.

În față vor avea pictat un tort. Vor putea lipi o căpșună


pe acesta la fiecare operație calculată corect.
7. Incheierea În cele din urmă vom termina de corectat rețeta. Drept Aprecieri
activităţii răsplată vor primi câte o gustare. recompense verbale
Se vor face aprecieri generale și individuale asupra Conversaţia
participării elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.
Voi aprecia copiii care s-au implicat pe parcursul
activităţii şi îi voi încuraja pe ceilalţi.
Le voi transmite tema pentru ziua următoare.