Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura de lucru nr.

1
Igienizarea spaţiilor de lucru

Activitatea de igienizare este esenţială în obţinerea vinurilor de calitate şi va ţine seama de


următoarele principii:
-operaţiunile de curăţenie se încep întotdeauna dinspre locurile mai curate către cele mai
murdare, dinspre tavan spre podea, dinspre spaţiile de lucru către grupurile social-sanitare.
-dezinfecţia nu trebuie considerată un înlocuitor al spălării şi în consecinţă trebuie efectuată
numai după realizarea corespunzătoare a operaţiei de spălare.
-substanţele chimice şi ustensilele de curăţenie se depozitează protejat, într-un spaţiu special
amenajat pentru evitarea riscului de contaminare chimică sau microbiologică.
Curăţenia trebuie efectuată de personal instruit special destinat acestei activităţii care să facă
dovada examenului medical periodic, să fie dotat cu echipament de protecţie corespunzător şi să
aibă cunoştinţe despre: regulile de igienă, tehnica efectuării curăţeniei, utilizarea ustensilelor şi
substanţelor chimice adecvate.
Curăţarea, spălarea si igienizarea se realizeaza manual, şi mecanic.
Ordinea de efectuare a activităţii de curăţenie şi igienizare este următorul:
 curăţenie mecanică
 spălarea cu detergenţi
 clătirea
 dezinfecţia
 clătirea
 uscarea
 controlul activităţii de curăţenie şi igienizare.

Spalarea se realizează zilnic în spaţiul de lucru în care s-a desfăşurat activitatea şi săptămânal se
va efectua curăţenia generală în toate spaţiile de lucru şi depozitele.
Activitatea de spălare cuprinde următoarele operaţii:
Operatia: Scopul şi efectul operaţiei:
Umezirea  înmuierea murdăriei pentru desprinderea uşoară
Spălarea propriu-zisă  descompunerea sub influenţa apei şi a detergentului a murdăriei în particule
din ce în ce mai mici care să poată fi înlăturate prin clătire
 transformarea depunerilor de murdărie în suspensii
 emulsionarea grăsimilor din depunerile de murdărie
Clătirea  îndepărtarea uşoară a şi completă a particulelor de murdărie, în suspensie, a
urmelor de substanţe chimice provenite din soluţiile de detergenţi
Se folosesc substanţele chimice (detergenţi şi dezinfectanţi) numai din Lista detergenţilor şi
dezinfectanţilor, pentru care există avizul autorităţilor competente.
Toate reziduurile acestor substanţe, pe o suprafata care poate intra în contact cu alimentele,
trebuie eliminate prin clătire abundentă cu apă, înainte ca suprafaţa sau orice alte obiecte să fie
utilizate în realizarea şi depozitarea alimentelor.
Se pregătesc soluţiile de spălare si igienizare pentru toate tipurile de spălari si igienizări conform
fişei tehnice a produsului utilizat, pusă la dispoziţie de furnizor.
Igienizarea şi spălarea spaţiilor şi echipamentelor, trebuie astfel efectuată încât să se evite
contaminarea alimentelor, deşeurile trebuie evacuate din zonele de lucru de câte ori este necesar
sau cel puţin o dată pe zi.

S-ar putea să vă placă și