Sunteți pe pagina 1din 2

REGIUNI ŞI PEISAJE AGRICOLE

A. Regiunile agricole ale Terrei


Regiunile agricole, suprapuse în mare parte pe cele climatice, „au o serie de caracteristici determinate
atât de zonalitatea latitudinală şi etajarea altitudinală, cât şi de activitatea antropică”. Datorită acestui fapt
„în condiţii climatice identice, pot exista tipuri şi structuri agricole diferite, în funcţie de alţi factori, între
care nivelul de dezvoltare economică, dezvoltarea tehnică etc.”
 Activitate individuală. Cu ajutorul textului din manual, scrieţi caracteristicile regiunilor agricole ale Terrei.
1: Regiunea tropicală umedă (sau regiunea agricolă ecuatorială permanent umedă)
...............................................................................................................................................................................
2: Regiunea tropicală cu două sezoane (sau regiunea agricolă a tropicelor cu umiditate alternantă)
...............................................................................................................................................................................

3: Regiunea tropical-uscată (sau Regiunea agricolă aridă)


...............................................................................................................................................................................
4: Regiunea musonică
...............................................................................................................................................................................
6: Regiunea temperată (sau Regiunea agricolă cerealieră corespunzătoare latitudinilor temperate)
...............................................................................................................................................................................
7: Regiunea subpolară
...............................................................................................................................................................................

A. Peisajele agricole
Peisajul agricol „cuprinde toate parcelele cu culturi agricole şi amenajările efectuate în scopul ridicării
capacităţii de producţie” a solului. Se caracterizează prin „extensiune, formă (închis sau deschis) şi utilizare
(monocultură, policultură)”.
 Activitate individuală. Cu ajutorul textului din manual, scrieţi caracteristicile peisajelor agricole de mai jos..
1: Peisajul câmpurilor cultivate deschise (openfield)
...............................................................................................................................................................................
2: Peisajul câmpurilor cultivate închise (bocage)
...............................................................................................................................................................
3: Peisajele mediteraneene
..............................................................................................................................................................
.
4: Peisajele montane
..............................................................................................................................................................
.
5: Peisajul nord-american
...............................................................................................................................................................
6: Peisajul latino-american
...............................................................................................................................................................
7: Peisajul musonic (satelor-grădini)
...............................................................................................................................................................
 Alte peisaje:
 Peisajul pomi-viticol colinar este întâlnit în regiunile de deal şi podiş din centrul şi sud-
estul Europei (Germania, Ungaria, Serbia, România, Republica Moldova etc.). Suprafeţe întinse
sunt acoperite cu viţă-de- vie ce alternează cu livezi de pomi fructiferi. Sunt prezente plantaţii
tradiţionale, intensive şi supraintensive, unele pe versanţi terasaţi.
 Peisajul agricol itinerant este caracteristic Africii ecuatoriale şi tropicale, bazinului
Amazonului etc. Sistemul constă în luarea terenurilor în cultură pentru o perioadă de 2-3 ani.
După epuizarea solului, terenurile sunt abandonate.
 Peisajul agricol al oazelor este prezent în regiunile tropical-uscate. Pe parcelele mici din
oaze, cu şi fără irigaţii, se cultivă curmali, citrice, mei, bumbac, orez, diferite legume ş.a.
 Peisajul polderelor este caracteristic Olandei. Terenurile „smulse” din Marea Nordului
(prin îndiguiri şi drenaje) sunt netede, cu parcelele de formă geometrizată.
 Peisajul periurban este prezent în regiunile preorăşeneşti. În cadrul acestui peisaj se
evidenţiază cultivarea legumelor în sere şi solarii.
 Peisajul agrar mixt se evidenţiază printr-o îmbinare a practicilor legate de cultivarea
plantelor şi creşterea animalelor.
 Caracterizaţi peisajul agricol din regiunea în care locuiţi.
...............................................................................................................................................................
................
...............................................................................................................................................................
................