Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenume ........................................... Clasa ..................

RELIGIE ORTODOXĂ – CLASA a IV-a


Evaluare inițială
1. Sfinții ne oferă exemple de iubire față de animale și respect față de întreaga natură.
Realizează corespondența corectă între coloanele A și B: 12 puncte

A B
a. Sfântul Ilie 1. A îngrijit un leu
b. Sfântul Gherasim 2. Ocrotitorul animalelor domestice
c. Sfântul Modest 3. Ocrotitorul recoltei

2. Completează spațiile libere, folosindu-te de cuvintele scrise în paranteză, pentru a afla


ce fapte bune putem face pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu: 18 puncte

a) Să dăm mâncare celor ............................ .


b) Să dăm ........................... celor însetați.
c) Să îmbrăcăm pe cei ............................. .
d) Să ................................ pe cei bolnavi.
e) Să ................................ pe cei întristați.
f) Să ................................ pe cei neștiutori.
(goi, flămânzi, să bea, mângâiem, învățăm, îngrijim)

3. Completează enunțurile folosind următoarele cuvinte: preot duhovnic, Cina, Liturghii,


Joia, slujbă. 15 puncte

a) Mântuitorul Hristos i-a împărtășit pe Sfinții Apostoli la ................... cea de Taină, care
a avut loc în ................... Mare.
b) Taina Sfintei Împărtășanii are loc în timpul Sfintei ..................................., care este
cea mai importantă ......................................... a Bisericii.
c) Pe preotul care ne spovedește îl mai numim ....................... ................................. .

4. Apreciază dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F):


15 puncte
a. Bine faci, rău găsești. ..........
b. Minciuna are picioare scurte. ..........
c. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. ..........

5. Scrie un text cu trei enunțuri în care să arăți care sunt persoanele importante din viața
ta pe care dorești să le ai alături de tine când te rogi în biserică și explică cum te ajută
acestea să alegi binele în viață.
6. Alcatuieste o scurta rugaciune pentru un apropiat de-al tau.

S-ar putea să vă placă și