Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

Inregistrare:____________/____________
SCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BALCESCU” TARGU MURES
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
PROFESOR: GERGELY ZSOLT
NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA II.B Waldorf
ANUL SCOLAR 2019-2020

VIZAT DIRECTOR VIZAT RESP.CERC.MET.


Competenţe specifice clasa pregătitoare

1. Receptarea de mesaje orale simple

1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
gesturi de către interlocutor

1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
respectivă

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului

2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează rime/mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Nr. Unităţi de Perioad
C.S. Conţinuturi Nr. ore Observaţii
crt învăţare a

 Welcome back to school


1.2
 Practise introducing oneself and greeting Autumn is here! Rhymes,songs
Back to 1.1
1. others 8 S1-S4 Stories: Scat the cat!, The fox and the
school 2.2
 Colours, parts of the day grapes!
2.4
 Story
 Prayers and songs

 Present family members


 Present parts of a house-talk about
1.2
location
1.1
2 My family  Classroom games 6 S5-S7
2.2
 Songs
2.4
 Learning language idioms and chunks
 Talk about their family

 Present and practise the names of


different presents
1.1  Present shapes and numbers from 1 to 10.
1.2  Listening activity
2.1  Speaking activities
3 My birthday 8 S7-S10 S8-Vacanta invatamantul primar
2.2  Classroom games
2.4  Prayers and songs: “Autumn”
 Consolidate the language learnt in the
unit

5 Can/can’t 1.1  Present and practise actions, talk about 4 S11-S12


2.1 ability
2.4  Classroom games: Speaking
 Consolidate the language learnt in the
unit
 Fun time
1.1
 Christmas song
1.2
Season’s  Revision
2.1
greetings  Classroom games: learning language 6 S13-S15 Story: Rudolph the reindeer!
2.4
chunks and idioms related to christmas
3.2
SEMESTRUL AL II-LEA
1.1  Present and practise the parts of the body 6 S1-S3
My body 1.2  Present and practise commands
2.1  Songs: body movements
4
2.4  Classroom games: learning “chunks”
3.2  Talk about animals ‘parts of the body

 Talk about animals and what they can


1.2 do
2.1  Present and practise the numbers from
2.2 11 to 20 Story: Funny Bunny Rabbit
7 The Animals 8 S4-S7
2.3 „Little boy blue”: rhyme and game
3.1  Classroom games and songs
4.2  Consolidate the rhymes and poems

 Present food and drink items-talk


about food preferences
1.2
 Present and practise food items(fruit or
2.4
9 Food vegetables) 8 S8-S11
3.1
 Listening activity
4.2
 Talk about fruit and vegetables

11 The weather 1.2  Talk about the weather 8 S12-S15


2.3  Talk about seasons
2.4  Listening activity
3.2  Consolidate the language learnt in the
4.1 unit
1.1  Present and practise items of clothing
1.2  Talk about items of clothing
2.1  Listening activity
12 Clothes 2.2  Consolidate the language learnt in the 6 S16-S18
2.3 unit
3.1
4.1
Round up Consolidation of language and skills.
14 4 S19-S20
and Fun time

S-ar putea să vă placă și