Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

Inregistrare:____________/____________
SCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BALCESCU” TARGU MURES
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
PROFESOR: GERGELY ZSOLT
NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA III.B Waldorf
ANUL SCOLAR 2019-2020

VIZAT DIRECTOR VIZAT RESP.CERC.MET.


Competenţe specifice clasa pregătitoare

1. Receptarea de mesaje orale simple

1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
gesturi de către interlocutor

1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
respectivă

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului

2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează rime/mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Nr. Unităţi de
C.S. Conţinuturi Nr. ore Perioada Observaţii
crt învăţare
 Revision
1.1
Back to  Prayers and songs
1. 1.3 4 S1-S2
school
2.1  Back to school games

1.1
2.1  the English letters
2.2  The numbers (1-10)
Nice to meet Autumn is here!
2 2.3  Colours, spelling 6 S3-S5
you! Story: The fox and the grapes
3.1  Classroom games
3.2  Songs and prayers
3.3  write about yourself
 school items
 commands
 the verb “to be”
1.1
 a/an; this/that
1.2
 Classroom game: Roleplay
3 School 1.3 6 S6-S9 S8- Vacanta invatamantul primar
2.2  plurals (-s)
3.2  possessive case- Poems
 imperative-game
 write about your school things

 family members
1.1  numbers (11-20)
1.3  jobs
2.2
4 The family  Classroom games 4 S10-S11
2.3
 the verb “to be”plural
3.2
3.3  write about a member of your
 family
 Story time
1.1  toys, shopping
2.2  birthdays
2.3  these/those- giving information
5 At the shop 4 S12-S13
3.2  plurals (-es, -ies)
3.3  write a birthday card
4.1  Roleplay: At the shop
 Christmas vocabulary-games
1.1
Season’s  Christmas songs
7 2.2 4 S14-S15
greetings  Story time
4.1
 Speking activities
6 SEMESTRUL AL II-LEA
1.1  parts of the body
1.2  the verb “have got”
2.2  plurals (irregular)
7 My body 6 S1-S3
2.3  write about your pet
3.2
4.1
 rooms
1.1  things in a house
1.2  there is/there are- describing
2.2 places
6 The house! 8 S4-S7
2.3  write about your house
3.2  possessive adjectives
3.3  prepositions of place
 write about your room
 Activities
1.1  the verb “can”
2.1
 write about what you can do
Clothes and 2.2
9  clothes 6 S8-S10
seasons 2.3
3.1  weather and seasons
3.2  present continuous
 write about your abilities
1.1
1.3  present actions
2.1  write a letter
11 Food 2.2  food 6 S11-S13
2.3  roleplay: At the restaurant
3.1  Classroom games
3.2  Prayers and songs
 Talking about Easter
1.1  Songs and prayers
Season’s
12 2.2  Classroom games 4 S14-S15
greetings
4.1  Project
 Easter traditions
1.1  daily routines
1.3  Environment Day
2.1  days of the week
Daily 2.2  Classroom games
12 6 S16-S18
routines 2.3  prepositions of time
3.1  write about your favourite day
3.2
3.3
Round up 2.1 Consolidation of language and skills.
14 4 S19-S20
and Fun time