Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare inițială la istoria românilor și universal în clasa a VII-a

Numele , prenumele_________________________________
Citește atent itemii și realizează sarcinile solicitate:
1. Citește atent documentul . Realizează sarcinile propuse.
Într-o singură încăpere lungă stăteau în șir vre-o 200 războaie de țesut. La fiecare lucra un bărbat,
ajutat de un copil, care-I întorcea suveicile. În încăperea următoare, vre-o sută de femei peptănau lîna.
În alta, 100 de fete tinere torceau. Veneau apoi la rînd o grupă de copii – cam 150 – ei scărmănau lîna,
alegînd-o pe cea fină de cea aspră. Pentru munca lor de o zi întreagă, primeau ca hrană o bucată de
pîine și un singur penny.
Balada populară. ,, Jack din Newbury despre o manufactură textilă din Anglia”, 1597. L
1a. Cine este autorul acestui document?________________________________________________ 0
1b. Scrie denumirea documentului_____________________________________________________ 1
2. Selectează(subliniază) cel mai important eveniment istoric (după părerea ta) din fiecare coloană de 2
mai jos. Argumentează-ți alegerea.
Descoperirea Americii Domnia lui Alexandru cel Bun
Prima călătorie în jurul lumii Bătălia de la Vaslui L
Reforma religioasă Instituirea suzeranității otomane 0
Inventarea ,,caravelei,, Bătălia de la Valea Albă 1
________________________________________ _____________________________________ 2
________________________________________ _______________________________ 3
________________________________________ __________________________________ 4
________________________________________ __________________________________ 5
________________________________________ _____________________________________ 6
________________________________________ _______________________________
________________________________________ __________________________________

3. Examinează șirul termenilor istorici. Repartizează-i în rubrica corespuzătoare: L


( nobilime, burghezie, țărani răzeși, țărani șerbi, muncitori salariați, noua nobilime, ) 0
Societatea medievală Societatea modernă 1
________________________________________ _______________________________________ 2
________________________________________ _______________________________________ 3
________________________________________ _______________________________________ 4
5
6
4. Unește prin segmente datele cu evenimentele istorice corespunzătoare. L
a. 1475 * * Începutul domniei lui Ștrefan cel Mare 0
b. 1538 * * Bătălia de la Vaslui 1
c. 1457 * * Instaurarea suzeranității otomane în Țările 2
Române 3

5. Citește atent sursa istorică și răspunde sarcinilor solicitate.


Făcînd publice dezbaterile teologice esențiale, Martin Luther a procurat mulțimilor de
nemulțămiți mijlocul de a-și manifesta ostilitatea față de puterile stabilite. El a permis, în particular,
multiplicarea bisericilor naționale, a întărit puterea micilor principi, a zdrobit definitiv unitatea
L
spirituală, morală și politică a creștinității occidentale.
0
1
a) În baza sursei istorice și a cunoștințelor acumulate în procesul studierii istoriei evului mediu exprimă-
2
ți în scris opinia proprie (prin 5 fraze) față de reforma bisericii din Europa, folosind termenii istorici de reper:
3
95 de teze, indulgențe, biserică ,,necostisitoare,,, biserica catolică, biserică protestantă.
4
___________________________________________________________________________________________
5
___________________________________________________________________________________________
6
___________________________________________________________________________________________
7
___________________________________________________________________________________________
8
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2-3 4-5 6-8 9-11 12-13 14-15 16-19 20-23 24-25