Sunteți pe pagina 1din 26

LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE „ELENA ALISTAR”

„Aprobat”
1
Directorul adjunct
__________________
”__”___________ 2016

ANUL DE STUDII
2017 - 2018

Diriginte Ombun Nicoleta


Clasa a VI-a „C”

Problemele comunităţii locale


2
1. Programului de investiţii capitale
2. Problema şcolarizării în vizorul partenerilor educaţionali
3. Abandonul şcolar
4. Managementul schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului

Problemele comunităţii şcolare

1. Respectarea Regulamentului de ordine interne;

2. Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ-imperativ al modernizării,


valorificării elevilor prin formarea la ei a competenţilor integratoare.
3. Dezvoltarea complexă, globală a personalităţii în perspectivele exigenţelor
culturale şi politice ale societăţii, valorizarea maximă a peronalităţii pentru o
societate liberă şi democratică.Implicarea copilului ca actant al propriei
educaţii.

Problemele clasei
1. Dezvoltarea culturii comportamentale
2. Frecvenţa la ore de către elevii din grupul de risc
3. Regulile de comportament
4. Încadrarea elevilor în cercuri şi activităţi extracurriculare

Obiectivele activităţii educaţionale a


dirigintelui

3
- Cunoaşterea elevilor şi a microgrupului;

- Formarea conceptului de sine;

- Formarea trebuinţelor de autorealizare;

- Educarea în spiritul mîndriei naţional şi a obligaţiunilor civice


fundamentale;
- Asigurarea unităţii relaţii elev – părinte – diriginte;

- Realizarea evaluării comportamentale;

- Comunicarea familiei periodic – cu situaţia la învăţătură şi disciplinare a


elevilor;
- Legătura cu profesorii care predau în clasă, în scopul armonizării şi
optimizării eforturilor acestora;
- Organizarea comitetului părintesc şi petrecerea adunărilor părinteşti.

- Formarea respectului de sine şi a demnităţii personale

- Formarea axei valorice personale

- Studierea personalităţii elevului

- Evidenţa frecvenţei şi reuşitei şcolare

PROIECTUL MANAGERIAL
AL ACTIVITĂŢII DIRIGINTELUI
4
Nr. Activităţi Termene de Resurse Parteneri
d/o realizare educaţionali
I.Managementul clasei
1. Comunicarea cu elevii Pe parcursul anului Discuţii, ore Psihologul liceului
de diriginţie,
excursii
2. Anticiparea comportamentului Pe parcursul anului Discuţii, Directorul adjunct
delecvent comunicări pentru educaţie
3. Evidenţa frecvenţei şi reuşitei Zilnic Directorul adjunct
elevilor. pentru educaţie
4. Învăţăm să ne distrăm împreună Pe parcursul anului Serate, Administraţia
concursuri, liceului
dansuri
5. Discuţii individuale/în grup cu elevii Pe parcursul anului Discuţii, Directorul adjunct
-respectarea statutului liceului comunicări pentru educaţie,
-regulamentul intern al liceului Inspectorul de
-performanţele şi reuşita şcolară minori
6. Studiul elevilor şi a familiilor lor Pe parcursul anului Discuţii, Directorul adjunct
-baza de date a clasei comunicări pentru educaţie
7. Studiul individual/în grup a elevilor Pe parcursul anului Discuţii, Directorul adjunct
clasei comunicări, pentru educaţie
-studiul sferei motivaţionale şi de chestionare,
interese axiologice teste
8. Vizite la domiciliu Pe parcursul anului Discuţii, Directorul adjunct
comunicări pentru educaţie,
Inspectorul de
minori
9. Elaborarea proiectului de lungă durată La început de an Directorul adjunct
a orelor de diriginţie şcolar pentru educaţie

10. Elaborarea planului activităţii Pe parcursul anului Discuţii Directorul adjunct


educative Şedinţe pentru educaţie
-cu părinţii comunicări
-cu elevii

11. Organizarea şi desfăşurarea Pe parcursul anului Activităţi Directorul adjunct


activităţilor culturale şi de agrement sărbători pentru educaţie
12. Organizarea şedinţelor cu colectivul Pe parcursul anului Şedinţe Directorul adjunct
de elevi comunicări pentru educaţie

13.

14.

15.

II.Coordonarea activităţii corpului profesoral al clasei


1. Asistenţa la ore şi obiectivele Pe parcursul anului Registrul
asistenţei:
-stabilirea relaţiilor interpersonale
-stabilirea relaţiilor profesor/elev
5
-stabilirea relaţiilor elev/elev
2. Cercetări asupra insuccesului şcolar Pe parcursul anului Teste, discuţii Profesorii, părinţii,
psihologul
3. Clipe de adevăr Zilnic Explozie psihologul
stelară, metoda
coşuleţului
4. Vegherea stării relaţiilor Pe parcursul anului Studiu de caz psihologul
interpersonale profesor – elev şi elev -
profesor
5. Discuţii cu profesorii ce predau în Pe parcursul anului Discuţii,
clasă comunicări
-cu privire la completarea registrului
şcolar
-cu privire la completarea paginii
„Gradul de pregătire fizică”
-cu privire la completarea paginii
„Starea sănătăţii elevilor”
6. Asigurarea elevilor cu manuale La început de an Bibliotecarul
şcolar
7. Asistenţa la ore şi obiectivele Pe parcursul anului Directorii adjuncţi
asistenţei
8. Conlucrarea/stabilirea relaţiilor de Pe parcursul anului
parteneriat
9. Evidenţa frecventării elevilor la Pe parcursul anului
bibliotecă
10. Încadrarea elevilor în cercuri Pe parcursul anului

11.

III. Coordonarea şi orientarea efortului educaţional al familiei


1. Vizite la domiciliu Pe parcursul anului Discuţii Directorul adjunct
în educaţie
Psihologul liceului
2. Şedinţele cu părinţii Septembrie, Fişe, Directorul adjunct
ianuarie, mai chestionare, în educaţie
anchete, Psihologul liceului
grafice, tabele
3. Şedinţele cu comitetul părintesc Pe parcursul anului Directorul adjunct
în educaţie
Psihologul liceului
4. Familia mea Pe parcursul anului Discuţii Directorul adjunct
în educaţie
Psihologul liceului
5. Discuţii individuale /în grup cu Pe parcursul anului Discuţii Directorul adjunct
părinţii în educaţie
Psihologul liceului
6. Întîlnirea părinţilor cu agenţii Pe parcursul anului Directorul adjunct
educaţionali ai organizaţiilor în educaţie
nonguvernamentale

7.

IV. Coordonarea relaţiilor cu agenţii educaţionali din comunitate


1. Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu Pe parcursul anului Directorul adjunct
agenţii educaţionali din comunitate în educaţie
2. Organizarea întîlnirilor cu Pe parcursul anului Treninguri, Directorul adjunct
colaboratoriii: seminare în educaţie,
- dispensarului narcologic medicul
- cu Centrul Republican
6
„Sida”
- centrul medical Dalila
3. Participarea la comisiile pentru Pe parcursul anului Directorul adjunct
minori şi prezentarea actelor în educaţie
respective
4. Invitarea preotului la orele de Pe parcursul anului Discuţii Preotul de la bise-
diriginţie rica
5. Întîlniri cu psihologul liceului Pe parcursul anului Discuţii Psihologul liceului
6. Organizarea întîlnirilor cu artiştii Pe parcursul anului Lecturi Bibliotecarii
Teatrului ,,Satiricus” în cadrul Discuţii Artişti de la teatru
lecturilor de opere din incinta
bibliotecii ,,St.Cel Mare”
7.

8.

9.

CALENDARUL DATELOR SEMNIFICATIVE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Calendarul datelor importante din viaţa spirituală


şi culturală a Republicii Moldova
DENUMIREA SĂRBĂTORII DATA
August
Ziua Independenţei 27 august
Sărbătoarea Naţională Limba noastră 31 august
7
Septembrie
Ziua Cunoştinţelor 1 septembrie
Ziua Armatei Naţionale 3 septembrie

Octombrie
Ziua Internaţională a Muzicii 1 octombrie
Ziua Internaţională a Oamenilor în etate 2 octombrie
Ziua Internaţională a pedagogului 5 octombrie
Ziua pedagogului Prima duminică
Ziua Mondială a Poştei 9 octombrie
Ziua Internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite 24 octombrie
Noiembrie
Ziua Internaţională a Tineretului 10 noiembrie
Ziua Internaţională a Studenţilor 17 noiembrie
Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului 20 noiembrie
Decembrie
Ziua Internaţională de combatere a SIDA 1 decembrie
Ziua Internaţională a persoanelor cu handicap 3 decembrie
Ziua Voluntarilor 5 decembrie
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 10 decembrie
Ziua Internaţională a emisiunilor pentru copii 12 decembrie
Ianuarie
Anul Nou 1 ianuarie
Sărbătoarea de Crăciun 7-8 ianuarie
Sărbătoarea Naţională Ziua comemorării lui M. Eminescu 15 ianuarie
Februarie
Valentin şi Valentina 14 februarie
Dragobete 24 februarie
Martie
Sărbătoarea Mărţişorului 1 martie
Ziua Internaţională a Femeii 8 martie
Ziua Mondială a Teatrului 27 martie
Aprilie
Ziua Umorului 1 aprilie
Lunarul de înverzire a plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” 3 aprilie
Ziua Internaţională a Sănătăţii 7 aprilie
Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor Istorice 18 aprilie
Ziua Internaţională a cărţii şi drepturilor de autor 23 aprilie
Ziua Internaţională a Dansului 29 aprilie
Ziua Televiziunii Naţionale 30 aprilie
Sfintele Paşti După calendarul bisericesc
Mai
Ziua Internaţională a Muncii 1 mai
Ziua Internaţională a Presei 5 mai
Paştele Blajinilor După calendarul bisericesc
Ziua Europei 9 mai
Ziua comemorării ostaşilor căzuţi în cel de-al II-lea Război Mondial 9 mai
Ziua Internaţională a Muzeelor 18 mai
Ziua Naţională a Sportului 21 mai
Ziua Internaţională fără fumat 31 mai
Iunie
Ziua Internaţională a Copilului 1 iunie
Ziua Internaţională a Protecţiei Naturii şi a Mediului Înconjurător 5 iunie
Iulie
Sărbătoarea Naţională Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare 2 iulie

CALENDAR SPECIFIC PENTRU ANUL DE STUDII 2017-2018


Conţinutul tematic Termen de
realizare
Organizarea şi desfuşurarea sărbatorii: ”Clopoţelul sună,sună şi la 01.09.17
şcoală ne adună”
Decadele educaţiei rutiere„Atenţie ,copiii” 1-12 septembrie
2-13 februarie

8
Organizarea şi desfăşurarea expoziţiei consacrate festivalului Septembrie
etniilor: „Unitate prin diversitate”
Ziua internaţională a Păcii 21 Septembrie
Ziua Mondială a Dreptului de a Şti 28 Septembrie
Campania de prevenire a abandonului şcolar Septembrie
octombrie
Organizarea şi desfăşurarea sărbatorii”Ne-nchinăm în faţa ta,dascăle Octombrie
iubit”
Participarea la manifestările dedicate Hramului Oraşului Octombrie
Organizarea şi desfăşurarea sarbătorii „Roadele Toamnei” Octombrie
Acţiuni dedicate Zilei justiţiei civile 25 Octombrie
Săptămîna psihologiei în şcoală.”Psihologia -ştiinţă a oamenilor şi Octombrie
pentru oameni”
Ziua psihologului. 22 octombrie
Concursul eseurilor „Spiridon Vangheli – scriitorul copilului octombrie
universal”
Concursul desenelor şi a gazetelor de perete în baza creaţiei octombrie
scriitorului S.Vangheli „Universul cărţilor lui S.Vangheli”
Organizarea şi desfăşurarea concursului”Balul Bobocilor” Noiembrie
Ziua mondială de prevenire a abuzului faţă de copii 19 noiembrie
Ziua Mondială a dreptului copilului 20 noiembrie
”O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viaţă” concurs Noiembrie
dedicat Zilei internaţionale de combatere a maladiei SIDA
Lunarul Propagării Drepturilor Copiilor ”Egalitatea în Drepturi” Noiembrie
Campania de promovare a modului sanătos de viaţă „PRO-Sănătate” Noiembrie
Aprilie
Spune „Nu” marginalizării elevilor-pentru integrare şi coeziune de Noiembrie
grup
Organizarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Educaţie prin 18-28 noiembrie
experienţă” 21-26 aprilie
Spectacol „Fulgi de nea pe geana mea” Decembrie
Acţiuni de caritate consacrate sărbătorilor de iarnă: „Caravana de Decembrie
Craciun”
Participarea la concursurile de sector şi municipiu: ”Să traiţi, să- Decembrie
nfloriţi”
Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de iarnă Decembrie
Acţiuni de binefacere „Împreună pentru fiecare” Decembrie
Tinerii în capcana dependenţelor Decembrie
Managementul clasei de elevi ianuarie
Concursul municipal „Din istoria neamului” cu genericul „Grigore Ianuarie-
Vieru-Pet al neamului” februarie
Activităţi dedicate poetului M.Eminescu „La steaua” Ianuarie
iunie
Campania „Împreună pentru prevenirea delicvenţei juvenile” Februarie
Ziua siguranţei pe internet 10 februarie
Din istoria neamului Ianuarie
februarie
Organizarea şi desfăşurarea concursului: Februarie
”Dragobetele sărută fetele”
Perspective ameliorative ale absenteismului şcolar Februarie
Organizarea şi desfăşurarea concursului . ”Ploaia de stele” Februarie
Mai
Concursul colectivelor teatrale de copii „Scena copiilor” Februarie-martie
9
Organizarea unor expoziţii tematice consacrate poetului Gr.Vieru Februarie
Participarea la concursul din Sector şi Municipiu: ”Ploaia de stele ” Martie
Participarea la concursurile din Sector şi Municipiu: ”Scena Martie-aprilie
copiilor”
Lunarul de propagare a cunoştinţelor juridice. „Noi şi legea” Martie
Organizarea şi desfăşurarea sarbătorii:”Mai regină decît Martie
floarea,doar femeia poate fi”
Organizarea şi desfăşurarea sarbătorii:”Marţişor 2017” Martie
Concursul municipal „Diriginte-drag părinte” Martie-aprilie
Concursul municipal al colectivelor teatrale „Trăieşte-ţi clipa” Martie-aprilie
Adunăru tematice cu părinţii „Cunoaşterea ofertelor martie
şcolare,oportunitate în planificarea carierei”
Acţiuni extradidactice în cadrul Bilunarului ecologic „Paradis Martie-Apriilie
meleagului natal”
Campania de promovare a modului sanătos de viaţă în cadrul Aprilie
lunarului „PRO-Sănătate”
Organizarea şi desfăşurarea concursului:”Recital de poezii „Valeriu Aprilie
Cupcea”
Săptămîna bibliotecii în şcoală
Concursul pentru cel mai reuşit proiect al orei de dirigenţie la Martie
modulul „Cultura comportamentului etic”
Ziua memoriei (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat 2 Martie
din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova şi a victimelor acestui conflict)
Concursul pentru cel mai reuşit scenariu „Dumitru Matcovschi-pilon Aprilie
al demnităţii naţionale””
Festivalul –concurs al cîntecelor patriotice Aprilie-mai
Ziua Mondială a apei (sesiune de referate şi comunicări) 22 martie
Ziua Mondială a sănătăţii 07 aprilie
Săptămîna cărţii în şcoală aprilie
Participarea la concursul din Sector şi Municipiu a colectivului coral Aprilie
Acţiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră” Aprilie
Ziua Europei mai
Concursul „Tînărul plastician” mai
Ziua Mondială fără Tutun 31 mai
Concursul municipal „Cu drag de neam,cu drag de ţară” Mai
Concurs „Constelaţia dansului” mai
Organizarea şi desfăşurarea sărbatorii:”Ultimul sunet de clopoţel” Mai
Organizarea şi desfăşurarea concursului: „Ziua mondială a copiilor” 01.06.

Modului I. Managementul clasei


Obiective de referinţă:

Armonizează influenţele educaţionale în mediul şcolar şi extraşcolar;

Monitorizarea procesului de autocunoaştere, de cunoaştere


psihopedagogică a elevilor şi a colectivului de elevi.

10
I.1. CALENDARUL ZILELOR DE NAŞTERE
ALE ELEVILOR CLASEI
Data 15. Moldovan Andrei 30.06.05
Nr Numele, prenumele
naşterii 16. Munteanu Vladislav 15.11.05
1. Afteni Kevin 07.08.05 17. Oala Anastasia 16.02.06
2. Alcaza Daniel 19.07.05 18. Ogorodnicov Ivan 12.04.05
19. Popescu Artemie 19.02.06
3. Bobeica Andrei 12.05.05
20. Postica Renat 29.01.05
4. Bradescu Daniil 17.09.05 21. Rusu Mihai 22.11.05
5. Buliga David 19.07.05 22. Sesterenco Victoria 26.05.05
6. Calina Daniela 14.03.05 23. Talpa Maxim 10.03.06
7. Cravet Vladislav 05.12.05 24. Usatii Maxim 10.11.05
8. Doloscan Augustin 06.08.05
9. Fustei Iolanda 15.10.05
10. Harea Liviu 26.06.05
11. Iacovlev Valeria 20.02.06
12. Iavorschi Andrei 10.12.05
13. Jardan Marin 09.07.05
14. Lasco Dumitru 04.01.06

I.2.SENATUL CLASEI: COMPONENŢA


NOMINALĂ ŞI OBLIGAŢIUNILE
1. Şeful clasei – Fustei Iolanda
2. Şef-adjunct – Doloscan Augustin
3. Responsabil de disciplină – Calina Daniela
4. Responsabil de absenţe – Oala Anastasia
5. Colţul verde – Rusu Mihai

I.3. DATE DESPRE ELEVI PRIVIND


ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI
EXTRAŞCOLARĂ
Numele, prenumele elevului Genul de activitate Performanţe
1. Afteni Kevin
2. Alcaza Daniel
3. Bobeica Andrei
4. Bradescu Daniil
5. Buliga David
6. Calina Daniela
11
7. Cravet Vladislav
8. Doloscan Augustin
9. Fustei Iolanda
10. Harea Liviu
11. Iacovlev Valeria
12. Iavorschi Andrei
13. Jardan Marin
14. Lasco Dumitru
15. Moldovan Andrei
16. Munteanu Vladislav
17. Oala Anastasia
18. Ogorodnicov Ivan
19. Popescu Artemie
20. Postica Renat
21. Rusu Mihai
22. Sesterenco Victoria
23. Talpa Maxim
24. Usatii Maxim
25.
26.
27.

I.4. CARACTERISTICA GRUPULUI


ŞCOLAR
1. Anul şcolar 2017-20178 clasa - 6C
2. Componenţa clasei: 24 elevi dintre care 5 fete şi 19 băieţi
3. Mediul familial din care provin elevii: muncitori -14 ; intelectuali - 7;
ţărani -3.
4. Starea familială a elevilor:
a) familii complete - 17
b) familii incomplete – 7
c) lipseşte mama, tata: după divorţ; au decedat(N.P.) – Jardan
Marin(fără tată), Buliga David(divorţ),

12
Cravet Vladislav(divort); Iacovlev Valeria (divort); Iavorschi
Andrei( divort); Lasco Dumitru(divort); Munteanu
Vladislav(divort).
d) fără părinţi(N.P.) -0
e) tutelă(N.P.)-0
f) familii asigurate-24
h) ambii părinţi lucrează-19
i) părinţi şomeri-5
Alte date despre părinţi: părinţi plecaţi peste hotare: Harea Liviu (mama este
plecată în Italia), Moldovan Andrei(tata plecat în Europa), Alcaza Daniel(tata
plecat in Europa).
4.1.1.Stilul educaţional în familie: a) democrat-22 b) hiperprotector-1
c) hipoprotector d) autoritar-2 e) educaţie contradictorie-0
4.1.2. Mediul familial: a) favorabil-25 b) asocial-0 c) conflictual-0
Concluzii despre starea familială şi stilul educaţional în familie:
5. Date medicale. Starea generală a sănătăţii: practic sănătoşi - 24;
antecendente -
Concluzii despre starea sănătăţii:
6. Randamentul şcolar al elevilor: la sfîrşitul anului clasa a înregistrat
următoarele rezultate: promovaţi 24 elevi; corigenţi – 0; repetenţi – 0;
Elevii promovaţi au următoarele medii:
5-
6–
7-
8–
9-
10-
6.1. Motivaţia învăţării: bine motivaţi -15; lipseşte motivarea învăţării
Afteni Kevin; Talpa Maxim;

I.5. ACTIVITATE INDIVIDUALĂ CU ELEVII


CARE NECESITĂ O ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ
SPORITĂ
Data Numele, prenumele Subiectul Rezultatul

13
I.6.PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ A ORELOR DE DIRIGINŢIE

Tehnologii de
Nr. Nr/
Capitolul Obiective Conţinut tematic predare/ Data
d/o ore
învăţare
1. Omul ca parte componenta a
lumii vii: asemanari si
1
diferente intre oameni si alte
Persoana şi fiinte. -autoanaliza
2. identitatea - să-şi raporteze Identitatea ca si constientizare -chestionarea
sa. calităţile proprii a propriei fiinte. Familia si -testarea
1 la rolurile societatea- mediu spiritual, -jurnalul intim
sociale; surse si factori de formare a - discuţia
identitatii omului. dirijată
3. - să-şi pună în Omul si cunoasterea de sine: -lecturi
1 valoare introspectia/ autoobservarea- comentate
deosebirele capacitate specific umana. - masă rotundă
4. esenţiale de alţii; Jurnalul intim si cunoasterea - studiul de caz
1 -păiangen
de sine.
14
-dezbateri
- braistorming
- cubul
-analiza
-lecturi
speciale
- discuţia panel
5. - să identifice Omul si trebuintele/ nevoile -discuţia
sale vitale: fiziologice( hrana, dirijată
rostul
apa, oxigen, somn, activitate -joc didactic
comunicării - explozie
fizica), de protectie si
intime pentru stelară
securitate (temperaturi
1 realizare şi - metoda
favorabile, organizare,
Cultura pentru stabilitate vitala), coşuleţului
autorealizarea ordine( disciplina, lege). - discuţia
dorinţelor
celuilalt. Nevoile vitale si problema - masă rotundă
supravietuirii. - studiul de caz
6. - să manifeste Virsta, stresul si alimentatia. - braistorming
1 -păiangen
capacitatea de a Bulimia, anorexia. Obezitatea.
-dezbateri
7. fi prieten intim; Dreptul la o viata decenta.
- braistorming
Dorinte si trebuinte. Limitele
- cubul
Să elaboreze dorintelor. Valori general-
-analiza
strategii pentru umane: Adevarul, Binele,
1 -lecturi
Frumosul, Dreptatea,
satisfacerea speciale
Libertatea si alegerea cailor de
propriilor - discuţia panel
satisfacere a nevoilor vitale si
trebuinţe în -discuţia
a dorintelor rezonabile.
dirijată
corelaţie cu
-joc didactic
trebuinţele - explozie
grupului social. stelară
- metoda
coşuleţului
- discuţia
- masă rotundă
- studiul de caz
-păiangen
-dezbateri
- braistorming
- cubul
-analiza
8. - să descrie Emoţii de baza – placerea,
modalităţi de minia, frica, disperarea: cauze
prevenire a si efecte. Emotiile si
deyechilibrului capacitatea omului de a le
1 emoţional; controla/ stapini.
Cultura - să propună Autoreglarea. Rolul si
automana motive pentru a importanta ei pentru persoana - discuţia
gerială face ce se si pentru ceilalti. Emotiile si dirijată
cuvine; profesiile. -lecturi
9. Profesiile. Diversitate si comentate
1
- să scoată în caracteristici. - masă rotundă
10. evidenţă raportul Galeria eroilor preferati - studiul de caz
dintre atitudini, (folclor , opere -păiangen
aspiraţii şi literare,cinema). Cunoasterea, -dezbateri
1 posibilităţi reale; curiozitatea si importanta lor - braistorming
pentru cariera. Nivelul propriu - cubul
- să se identifice de dezvoltare a proceselor de -analiza
în domeniile cunoastere. -lecturi
11. profesionale. Jocul si efectele lui asupra speciale
1 emotiilor, vointei si asupra - discuţia panel
proceselor de cunoastere. -discuţia
dirijată
-joc didactic

15
12. Cultura şi - să utilizeze în Politeţea. Zimbetul. - explozie
comporta mod decent şi Semnificatia mimicii si a stelară
mentul etic veridic limbajele gesturilor. Virsta, genul si
de comunicare alegerea vestimentatiei,
1 verbală, piptanaturii, etc. :in cotidian si
nonverbală şi cu ocazii festive. Drepturile si
paraverbală; lbertatile omului. Dreptul si
libertatea la optiune. Arta de a
- să delimiteze fi simpatic.
13. comportamentul Norme de comportament etic
etic de cel in cotidian: la masa, in
imoral; transport, pe strada, la teatru,
la cinema, in sala de festivitati,
1 - să determine etc. Casa parinteasca, jocul,
modalităţi de scoala – medii spirituale si
accentuare a surse de cunoastere a regulilor
individualităţii. de comportament, a Binelui si
a Frumosului.
14. Cartea – izvor nesecat de
valori si modele de
comprtament. Biblia (Cartea
1 cartilor): raspunsurile la
intrebarile fundamentale ale
viatii noastre, model de
intelepciune.

Ore „Republica Moldova – - discuţia 01.09


suplimentare un sfert de veac” dirijată
-lecturi
Atenţie copii – decada comentate 09.09
circulaţiei rutiere. - masă rotundă
Spune STOP fumatului - studiul de caz
-păiangen
Ziua internaţională a -dezbateri
- braistorming 21.09
Păcii. - cubul
-analiza
Ziua mondială a -lecturi
dreptului de a şti. speciale 28.09
- discuţia panel
-discuţia
Actiuni dedicate Zilei dirijată 25.10
justitiei civile -joc didactic
- explozie
Un mediu sănătos de stelară
viaţă-compania de
promovare.

Lunarul :Să creştem fără


abuz, ne
glijare,exploatare,trafic

Ziua mondială a 20.11


drepturilor copiilor.

Prevenirea consumului
de alcool şi droguri.

Ccampania de
16
promovare a
activizmului civic „ E
timpul sa fim altfel”

Securitatea circulaţiei
rutiere.

Decada circulatiei
rutiere „ Atentie- copii!” 1-
14.02
Împreună pentru
prevenirea delecvenţei
juvenile

Ziua siguranţei pe
internet. 10.02

Ziua comemorarii
veteranilor razboiului
din Afganistan (1979-
1989)

Ziua comemorarii
veteranilor razboiului 02.03
pentru independenta
Republicii Moldova
(1991- 1992)

Lunarul de propogare a
cunoştinţelor juridice
,,Noi şi legea”

Ziua mondiala a
sanatatii

Ziua Comemorarii
victimelor catastrofei de
la Cernobil

Decada circulatiei
rutiere „Atentie- copii!”

„Uniunea Europeana in
viziunea tinerilor’

17
MODULUL II. COORDONAREA ACTIVITĂŢII
CORPULUI PROFESORAL AL CLASEI
Obiective:
 Coordonează activitatea corpului didactic cu cea a colectivului de elevi;
 Direcţionează efortul cadrelor didactice spre unificarea exigenţelor faţă
de elevi.
II.1.Date generale despre cadrele didactice ce activează în clasă
Numele, prenumele Perioada
Disciplina de studiu Obiecţii
profesorului predării
1. Ombun Nicoleta Limba şi literatura 3 ani
română
2. Capita Rodica Limba engleză ani
3. Roşcovan Olesea Limba engleză 7 ani
4. Cioclu Estela Limba rusă 7 ani
5. Puscasu Victoria Matematica 11 ani
6. Rotaru Marina Biologia 3 ani
7. Baltag Viorica Geografia 4 ani
8. Silvestru Ruslan Educaţia fizică 2 ani
9. Cimbriciuc Aurelia Educaţia tehnologică 6 ani
10. Copăcean Grigore Educaţia tehnologică 3 ani
11. Mosnegutu Valerian Istoria, educaţia 2 ani
civică
12. Educatia muzicala 0 ani
13. Durlescu Elena Informatica 12 ani
18
14. Panaiot Zinaida Educatia plastica 1 an
15.

MODULUL III. COORDONAREA ŞI


ORIENTAREA EFORTULUI EDUCAŢIONAL AL
FAMILIEI
Obiective:
 Asigură calitatea relaţiei şcoală – familie
 Asigură anturajul/mediul educaşional favorabil în treada elev-şcoală
familie
 Promovează politica educaţională a statului în rîndurile părinţilor.

III.1. DATE SEMNIFICATIVE DESPRE FAMILIA ELEVULUI

Numele,
Numele, Numărul Inclusiv cu
Nr. prenumel Obiecţi
prenumele de copii vîrsta sub
d/o e i
elevului în familie 18 ani
părinţilor
Irina 1
1. Afteni Kevin 2
Anatol
Mariana 3
2. Alcaza Daniel 3
Igor
Natalia 3
3. Bobeica Andrei 3
Andrei
Olga 2
4. Bradescu Daniil 2
Igor
Ana 1
5. Buliga David 1
Oleg
Elena 1
6. Calina Daniela 1
Vitalie
Irina 1
7. Cravet Vladislav 1
Oleg
19
Cristina 1
8. Doloscan Augustin 1
Sergiu
Ana 2
9. Fustei Iolanda 2
Ghenadii
Antonina 1
10. Harea Liviu 2
Gheorghe
Galina 1
11. Iacovlev Valeria 1
Ion
Mariana 1
12. Iavorschi Andrei 2
Mihai
Nadejda 2
13. Jardan Marin 2
-
Galina 1
14. Lasco Dumitru 2
-
Eugenia 1
15. Moldovan Andrei 1
Andrei
Olga 2
16. Munteanu Vladislav 2
Vadim
Viorica 1
17. Oala Anastasia 2
Viorel
Irina 1
18. Ogorodnicov Ivan 2
Andrei
Natalia 2
19. Popescu Artemie 2
-
Natalia 1
20. Postica Renat 1
Ion
Ana 2
21. Rusu Mihai 3
Alexandru
Oxana 2
22. Sesterenco Victoria 2
Vladimir
Natalia 2
23. Talpa Maxim 2
Alexei
Aliona 1
24. Usatii Maxim 1
Vitalii
25.

26.
27.

28.
29.

30.

III.2. SENATUL PĂRINŢILOR: COMPONENŢA ŞI FUNCŢII

1. Usatii Aliona – preşedinte


2. Bradescu Olga – membru
3. Calina Elena - membru

20
III.3. Adunări consultative cu părinţii

Nr
Nr. părinţilor
. Tema Obiecţii
prezenţi
d/o
1.

2.
III.4. ACTIVITĂŢI INDIVIDUALE CU FAMILIILE ELEVILOR

Dat
Familia Subiectul Rezultatul
a

21
FORMAREA CONTINUĂ
STAGII DE FORMARE
Nr
. Modul de
Data Tema Obiecţii
d/ participare
o
1. Septembrie Cursuri de formare continuă
2016
2.
3.
4.
5.
6.

SEMINARE
Nr
. Modul de
Data Tema Obiecţii
d/ participare
o
1. octombrie „Rolul cadrelor didactice în
incluziunea copiilor cu CES”
2. noiembri „Aspecte psihopedagogice ale
e abordării comportamentului
deviant la elevi”
3. februarie Dezvoltarea competenţelor
comunicative şi a inteligenţei
emoţionale la elevi.
4. aprilie Rezolvarea constructivă a
situaţiilor conflictogene
5.
6.

22
ÎNTRUNIRI METODICE
Nr
. Modul de
Data Tema Obiecţii
d/ participare
o
17.09.17 1. Organizarea activităţii educative
pentru anul de studii 2017-2018
(Recomandări metodologice ale ME
şi DGETS)
2. Proiectarea activităţii educative
pentru anul de studii 2017-2018
Raportul activităţii procesului
educativ al diriginţilor de clasă
pentru semestrul I
1. Raportul activităţii procesului
educativ al diriginţilor de clasă
pentru anul de studii 2017-2018
2. Opinii cu privire la proiectarea
activităţii educative pentru anul de
studii 2017-2018

ŞEDINŢE DE CATEDRĂ
Nr
. Modul de
Data Tema Obiecţii
d/ participare
o
1. 1.Cu privire la proiectarea activităţii
educative a diriginţilor de clasă şi
activităţii cercurilor pentru anul de
studii 2017-2018
2.Aprobarea proiectelor de lungă
durată la dirigenţie
Septembrie

3.Cu privire la organizarea şi


desfăşurarea sărbătorii dedicate
zilei pedagogului.
4.Cu privire la organizarea şi
desfăşurarea decadei rutiere
„Atenţie copii”
5. Cu privire la controlul
tematic :Şcolarizarea elevilor:
probleme şi eventuale soluţii.
Noiembrie Octombrie

2.

3.

23
7.
6.
5.
4.

Martie februarie Ianuarie Decembrie

24
8.

Aprilie
Mai

9.

REFERATE, PREZENTĂRI
Nr
. Modul de
Data Tema Obiecţii
d/ participare
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AUTOFORMARE

25
Nr
. Modul de
Data Tema Obiecţii
d/ participare
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEZAUR

26