Sunteți pe pagina 1din 1

Test Nr.

1 – Pactul Molotov - Ribbentrop

1. Explică următoarele noțiuni: (0/1/2/3/4/)

Pact de neagresiune -
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Protocol adițional secret -


________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. I. Completează spațiile goale cu evenimentul/anul corespunzător (0/1/2/3)

A. _____ - Semnarea Tratatului de la Rapallo

B. 23 august 1939 - __________________________________________________________________

C. 1 septembrie 1939 - _______________________________________________________________

II. Plasează evenimentele pe axa cronologică (0/1/2/3/)

3. Analizează Documentul de mai jos. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/)

1. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor aparţinând statelor baltice (Finlanda, Estonia,
Letonia, Lituania), frontiera nordică a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor de interes atât ale
Germaniei, cât şi alte U.R.S.S. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei faţă de teritoriul Vilno este
recunoscut de ambele părţi.

2. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor aparţinând statului polonez, sferele de
interes, atât ale Germaniei, cât şi ale U.R.S.S., vor fi delimitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula şi
San. Problema dacă în interesele ambelor părţi ar fi de dorit menţinerea unui stat polonez independent şi a
modului în care vor fi trasate frontierele acestui stat poate fi soluţionată definitiv numai în cursul
evenimentelor politice ulterioare. În orice caz, guvernele vor rezolva această problemă pe calea unor
înţelegeri prieteneşti.

3. În privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază interesul pe care-l manifestă pentru


Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii.

4. Acest protocol va fi considerat de ambele părţi ca strict secret.

Caracterizează Pactul Ribbentrop – Molotov și consecințele lui

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2-1 4-3 6-5 8-7 10-9 12-11 14-13 16-15 18-17