Sunteți pe pagina 1din 2

Test de lichidare a corigenței pentru Semestrul I la Istoria românilor și universală pentru clasa a VIII-a

Numele, prenumele elevului_________________________________________


I. Definește termenul: (2p)
Politica faptului împlinit _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
II. Aranjează în ordine cronologică evenimentele istorice, înscriind răspunsul în tabel (4p)
A. Adoptarea Constituției României
B. Votarea legii cu privire la secularizarea averilor mănăstirești
C. Convocarea Adunărilor ad- hoc
D. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza
E. Semnarea Tratatului de Pace de la Paris
1 2 3 4 5
E
III. Recunoaște personalitățile și înscrie numele acestora în spațiul rezervat. (4p)

Scrie un obiectiv comun_________________________________________

IV. Compară procesele de unificare a statelor italiene și germane, determinînd două asemănări și două
deosebiri. (8p)
Asemănări Deosebiri
1)____________________________ 1)___________________________
______________________________ _____________________________
2)____________________________ 2)___________________________
______________________________ _____________________________
V. Elaborează un text coerent la tema: ”Activitatea reformatoare a domnitorului Al. I. Cuza”.(10p)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Barem de notare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2-1 5-3 8-6 12-9 16-13 20-17 23-21 26-24 28-27