Sunteți pe pagina 1din 1

<>

-;; S.C. BURTILA & CO


~ ELECTRONM.BITS.R.L.
,§ Nr, ord.reg.c.omJan: J22/281/1991 ~-:eL
J1 C.u.l.: 1~95760; Atribut fiscal: R
'~ Capital socia!: 304.300 LEI RON ~
,§ Sediul: Pa§cani. Str. Moldovei, nr. 2
E, Jude\ul:la§i
.; Contu!:' RO82RNCB3210 0000 0006 0001

':! Banca: B.C.R. Pa§cani .;I


ia. TeLlFaxb~~~0~.2,86".4'.I..". %

"
"0

'3
'~
3'

1
~
Semnatura Total d e Plata
de primire ,

(coI.5+coI.6) ' ~'


", ,

i;J/~tfo
.~ Cod 14-4-1DIA
~

cumparatori:- ~<;.:..AtJ.f ...tit., '


(de,em;'e,
(oem';e,;d,,')
, cr;J.)'1, /,j)
IL{JI,./!r
,

I>/ .
t!' 'VC
~~F~;g:crY'~~~j.~~~i4If2i!'9:::i29

Sediul: ,~;;J,
D7, 2D02

iJr99, ELi,
FACTURA Nr.ord.reg.'~'~'~'.;~'n~i:d~:G.i.:~jbD3
A.F./C.U.I.:((..J[l\?r:~?...:..........
"" J5deiul: r'"E,i
u; Capital social: 200 LEi Sediul:... .
""""'
'" Cod IBAN: R()SE:CBIE4 1Oi 000 "'r.: : -6'
~
i
Banca: BC 101"'] Trf;tL\CFiHA51 " ~
1ii
z
" Nr.fadurii..qg.'5:,t~'I'().2
Data(zlua, luna,anul).0.../ 7 ' Jude' iul.
ill
~
. a.i1"""""""""""""""""
,~ Nr. avode insoiire a martii .............
!
z
"
~ A_~ \..
~
(daca este caz~D Cod IBAN'
,
I """""""""""';'
i
~
'w,
.;. ... ...iI~
m
'"
Nr. Valoarea
:g
a. crt. Denumirea prod use lor
sau a serviciilor U.M. I Cantitatea Pre!ul unitar
-Iel- lei
l
6 D '1- 2 ..1. 3 4 5T3x41 ~'
ii

IJ; 79
,~

~I
10
! 'flh~66eI !lcct-vfL- Ix: I
/ 1/;1;9 ij
m
00;
'i" en
:> ;,.
. "m "
en
I~ r>
z"
m
" 0
0 OJ
s:
~
!:(
'w 6
en
m
m (J)
i>
'~ Semnatura sl
~ stampila . 9. ~
j;;
§
furnizorulul
~
'"
'"
0
~
"
0
CodI4-4-1D/aA

S-ar putea să vă placă și