Sunteți pe pagina 1din 15

PROCEDURĂ SPECIFICĂ

DETERMINAREA HEMOLEUCOGRAMEI COMPLETE


SYSMEX SF-3000

Cod µPS-HEM-02

Data aprobării : 01.03.2019 Exemplar nr.

Data intrării în vigoare : 01.03.2019 Pag.1/15

Aprobat : Elaborat :
Manager general Anițoaie Mihaela -Anca
Dr.Margareta Botez Responsabil analiză

Verificat :
Anișoara Chirilă
Director laborator

Avertisment : Documentul de față este proprietatea Laboratorului de Analize medicale SCM MICROMEDICA SRL PIATRA
NEAMȚ. Difuzarea sau utilizarea lui, chiar parțială în exteriorul CM MICROMEDICA SRL PIATRA NEAMȚ, este interzisă fără
acordul scris al conducerii.
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 2/15

LISTA DE DIFUZARE /RETRAGERE

Cod document Difuzare Retragere


Ediția Data Numele și Semnătura Data
prenume
µPO-HEM-01A din 01.10.2014 Volosețchi Georgeta 01.08.2016
01.10.2014
µPO-HEM-01A din 01.08.2016 Anițoaie Mihaela-Anca 01.03.2019
01.08.2016
µPS-HEM-02 din 01.03.2019 Bețianu Alin
01.03.2019
Botez Margareta
Manager General
Botez Dorel
Manager Economic
RENAR

A1-µPM 4.3, Ediția din 01.03.2019


CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 3/15

ISTORICUL DOCUMENTULUI

Ediția/ Identificare ediție, modificări față Nume, prenume, funcție


Data aplicării de ediția anterioară Elaborat Verificat Aprobat

Ediția din Elaborare și aprobare conform A . ANIȚOAIE A.CHIRILĂ M.BOTEZ


01.10.2014 SR EN ISO 15189:2013 RA DL MG
Modificări față de versiunea A . ANIȚOAIE A.CHIRILĂ M.BOTEZ
Ediția din anterioară: RA DL MG
01.08.2016 modificările sunt evidențiate în text
prin culoarea roz.
Editia din Ediţie nouă A . ANIȚOAIE A.CHIRILĂ M.BOTEZ
01.03.2019 RA DL MG

A2-µPM 4.3, Ediția din 01.03.2019


CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 4/15

CUPRINS

1. SCOP
2. DOMENIUL DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
5. PROCEDURI DE CALIBRARE (TRASABILITATEA METROLOGICĂ)
5.1. Selecția materialor de referință
6. PROCEDURI PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII
7. PRINCIPIUL DETERMINĂRII
8. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ
9. PREGĂTIRE PACIENT
10. TIPUL RECIPIENTELOR DE RECOLTARE ȘI AL ADITIVILOR
11. TIPUL PROBEI
12. INTERFERENȚE
13. VOLUM PROBĂ
14. STABILITATE PROBĂ
15. CERINȚE PENTRU ECHIPAMENT ȘI REACTIVI
16. CONTROLUL MEDIULUI ȘI AL SIGURANȚEI
16.1. Controlul mediului
16.2. Controlul siguranței
17. ETAPE PROCEDURALE
17.1. Încărcarea aparatului cu probe de lucru (sânge pacient)
17.2. Programarea testelor
17.3. Asigurarea lucrărilor de întreținere
18. ÎNREGISTRAREA ȘI EXPRIMAREA REZULTATELOR
18.1. Înregistrarea rezultatelor
18.2. Mod de exprimare
19. INTERVAL DE REFERINȚĂ BIOLOGIC
20. INTERVAL DE RAPORTARE A REZULTATELOR
21. INSTRUCȚIUNI PENTRU DETERMINAREA REZULTATELOR CANTITATIVE ATUNCI CÂND
UN REZULTAT NU ESTE ȚN INTERVALUL DE MĂSURARE
22. VALORI DE ALERTĂ/ CRITICE
23. INTERPRETAREA CLINICĂ DE LABORATOR
24. SURSE POTENȚIALE DE VARIAȚIE
25. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
26. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 5/15

1. SCOP

Procedura are ca scop descrierea metodei de determinare a hemoleucogramei pe analizor automat


SYSMEX SF-3000 prin metoda citometria în flux cu laser semiconductor pentru determinarea
parametrilor hemoleucogramei precum și a responsabilităților personalului care execută și verifică
această analiză.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la determinarea următorilor parametri :
1. eritrocitari - număr de eritrocite
- hemoglobină
-hematocrit
- indicii eritrocitari: - volum eritrocitar mediu
- hemoglobină eritrocitară medie
- concentrația medie a hemoglobinei
- lărgimea distribuției eritrocitare

2. leucocitar - număr total de leucocite


- formula leucocitară țn valori relative (%) și absolute (#)
3. trombocitari - număr total de trombocite
- volumul trombocitar mediu
- lărgimea distribuției trombocitare
- procentul de trombocite mari

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- SR EN ISO 15189:2013- Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate şi competență
- Manual de operare Analizor automat hemoleucogramă SYSMEX SF-3000
- Protocoalele de lucru din kiturile de reactivi
- Inserturile sângelui de calibrare și control
- Ghidul serviciilor medicale al Laboratoarelor Synevo ed. 2, vol.1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

DEFINIȚII

Calibrarea: operația prin care în condiții specificate, se fixează/corectează valorile indicate de un aparat
în concordanță cu valoarea de certificat a calibratorului (material de referință, material de referință
trasabil, CRM). Printr-o calibrare perfectă se elimină eroarea sistematică, adică se realizează corecția
aparatului. Pentru un analizor calibrat cu un calibrator trasabil (material de referință certificat) nu mai
este necesară operația de etalonare.
Echipamentul de măsurare: toate mijloacele de măsurare, etaloanele, materialele de referință,
aparatele auxiliare și instrucțiunile care sunt necesare pentru efectuarea măsurării.
Hemoleucograma: este analiza complexă cantitativă și calitativă a celulelor sanguine.
Incertitudinea de măsurare: parametru ne-negativ care exprimă dispersia valorilor atribuite unui
măsurand, pe baza informațiilor utilizate.
Notă: În cadrul politicii RENAR P-05 privind trasabilitatea măsurărilor – se consideră ca fiind
semnificativă orice contribuție care este ≥ 1/3 din cea mai mare contribuție de incertitudine pentru
metoda de încercare.
Frotiul sanguin reprezintă modalitatea de studiere a morfologiei elementelor sanguine.
Formula leucocitară reprezintă exprimarea procentuală a diferitelor tipuri de leucocite.
Colorația panoptică este o metodă care folosește un amestec de coloranți acizi, bazici și neutri, ca
urmare toate componentele celulei sanguine se vor colora țn funcție de afinitățile lor tinctoriale.
Reticulocitele sunt hematiile tinere, imature, care se diferențiază de hematiile mature printr-un reticul
citoplasmatic colorat specific în colorația supravitală (pe frotiu periferic nefixat)cu albastru briliant crezil
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 6/15

sau cu albastru de metilen.


Reticulocita se definește ca fiind orice celulă anucleată a seriei rosii care posedă minim două puncte din
reticul în colorația supravitală.
Intervalul de referintă biologic (interval de referință): intervalul specificat de distribuța valorilor într-o
populație biologică de referință.
Intervalul de alertă (interval critic): intervalul rezultatelor examinării pentru un test de alertă (critic),
care indică un risc imediat pentru pacient de rănire sau moarte.
Nota1: Intervalul poate fi semi-deschis, în cazul în care doar un prag limită este definit.
Material de referință MR: material suficient de omogen şi stabil în ceea ce priveşte proprietățile
specificate, care este adecvat utilizării prevăzute pentru o măsurare sau la o examinare a proprietăților
calitative;
Notă: într-o măsurare dată, un anumit material de referință nu poate fi utilizat decât pentru etalonare sau
pentru asigurarea calității.
Material de referință certificat MRC: material de referință însotit de documentația eliberată de un
organism autorizat care furnizează una sau mai multe valori ale caracteristicilor specificate cu
incertitudinile asociate şi trasabilitate asigurată, prin utilizarea de proceduri validate.
Material de control: sânge de control de nivel normal si patologice (Low, Normal, High)
Procedura operațională: document din sistemul calității care descrie în detaliu o procedură analitică,
instrumentală sau administrativă.
Proba primară : o cantitate redusă dintr-un lichid corporal, păr sau țesut, luate pentru examinarea,
studiul sau analizarea uneia sau mai multor cantități sau proprietăți presupuse ca fiind reprezentative
pentru întreg.
Proba : una sau mai multe părți luate de la o probă primară (ex. un volum de sânge luat dintr-un volum
mai mare de sânge).
Trasabilitatea: proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o referință prin
intermediul unui lanț neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de
măsurare.
Trasabilitatea metrologică - asigură că valorile măsurilor într-un laborator sunt consistente- trasabile-la
standarde naționale sau internaționale (de exemplu, etaloanele din Sistemul Internațional, SI).

ABREVIERI
- HLG Hemoleucogramă
- L- sânge de control nivel Low
- H- sânge de control nivel High
- N- sânge de control nivel Normal
- MR – material de referință
- MRC - material de referință cerificat
- WBC - număr de leucocite
- NEUT – neutrofile
- LYMPH - limfocite
- MONO - monocite
- EO - eozinofile
- BASO - bazofile
- RBC - număr de eritrocite
- HGB - hemoglobină
- HCT - hematocrit
- MCV - volum eritrocitar mediu
- MCH - hemoglobină eritrocitară medie
- MCHC - concentrația medie a hemoglobinei
- RDW-SD - deviația standard a distribuției eritrocitare funcție de mărimea eritrocitelor
- RDW-CV - coeficientul de variație a distribuției eritrocitare funcție de mărimea eritrocitelor
- PLT - număr de trombocite
- PDW - variația distribuției trombocitare
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 7/15

- MPV - volum plachetar mediu


- P-LCR - procent de trombocite mari

- LAM – laborator de analize medicale


- MG - Manager general
- DL - Director de laborator
- MC - Manager calitate
- RA - responsabil analiză
- BA – Buletin de analiză

5. PROCEDURI DE CALIBRARE (TRASABILITATEA METROLOGICă)


5.1. Selecția materialor de referință
Materialele de referință sunt un instrument important în asigurarea calității măsurării, motiv pentru care
utilizăm pentru calibrarea parametrilor hemoleucogramei numai MRC.
LAM MICROMEDICA a ales MRC furnizate de firma Diagon, producător Ungaria, materiale ce sunt
însoțite pentru fiecare parametru trasabilitatea la metoda de referință în SI și incertitudinea totală de
maăsurare exprimată în procente sau în unitatea de masură utilizată.
În alegerea materialelor de referință de către laborator au stat câteva criterii esențiale verificate și
controlate pe parcurs:
- măsurandul incluzând analitul
- valoarea analitului
- dimensiunea eșantionului
- parametrul cheie de calitate este incertitudinea asociată cu valoarea certificată
Aceste MRC sunt utilzate în următoarele scopuri:
- verificarea adecvării la scop a metodei de examinare
- estimarea incertitudinii de măsurare
- controlul intern de calitate
- controlul extern de calitate
- controlul extern de calitate

5.1 Calibrarea
Pentru calibrarea hemoleucogramei pe analizor SYSMEX XT-2000i se utilizează sânge de calibrare D-
CAL NEK, producător Diagon- Ungaria, cu trasabilitate asigurată de la producător.
Calibrarea pentru WBC, RBC, HGB, HCT și PLT se efectuează respectând Planul de control intern, A1-
µPT 5.6, astfel:
- anual sau la nevoie (după intervenții service majore, dacă rezultatele controlului intern nu respectă
regula stabilită (±2DS, 10x).
Valabilitatea sânge de calibrare- se păstrează la temperatura de 2-8ºC și este stabil până la data
expirării menționată în prospectul cu care vine însoțit, iar după deschidere este stabil 2 ore.
Calibrarea se efectuează de către reprezentantul service împreună cu responsabilul de analiză, conform
instrucțiunilor producătorului din manualul de operare și se păstrează ca înregistrări printul primar din
echipament și istoricul de calibrare din softul analizorului.
Controlul intern de calitate se efectuează zilnic utilizând sânge de control pe 3 nivele L, N, H.
Conform Instrucțiunilor de lucru pe analizor SYSMEX SF 3000, cod µIL-HEM-02 se urmează pașii: QC
Analysis – selectăm lotul de sânge de control – OK – Start - Accept.
Sângele de control este stabil la 2-8 grade C până la expirarea termenului de valabilitate atunci când nu
este folosit iar din momentul deschiderii valabilitatea lui este de 14 zile.

6. PROCEDURI PENTRU CONTROLUL CALITATII


Controlul de calitate intern se realizează zilnic, la începutul sesiunii de lucru utilizând sânge de control
nivel Normal, Low și High respectând Planul de control intern, A1-µPT 5.6.
Controlul de calitate extern se realizează periodic în cadrul unui program de comparări interlaboratoare,
minim 4 etape /an, respectând Plan de control extern pe 4 ani, A6-µPT 5.6.
Se utilizează următoarele materiale de control (sânge de control nivel normal, low și high -5 DIFF)
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 8/15

cuprinse în Lista materialelor de referință și control, A7-µPT 5.3 și care reacționează la sistemul de
analiză într-un mod cât mai asemănător cu probele pacientului:
- D- Check SYS nivel N, producător R&D Systems, USA
- D- Check SYS nivel L, producător R&D Systems, USA
- D- Check SYS nivel H, producător R&D Systems, USA
Sângele de control este stabil la 2-8°C până la expirarea termenului de valabilitate atunci când nu este
folosit, iar din momentul deschiderii valabilitatea lui este de 14 zile. Înainte de utilizare se aduc la
temperatura camerei cu ½ ora înainte. Înainte de a fi aspirat în analizor, sângele de control se agită prin
mișcări lente.

Criteriu de acceptabilitate control intern: ±2DS, 10x


Nota 1: în cazul neîncadrării rezultatelor în intervalul ±2DS, se menționează pe printul echipamentului
acțiunea corectivă/corecția aplicată; se repetă controlul și se atașează printul cu noile rezultate.
Nota 2: dacă există o neconformitate tehnică a echipamentului, se inițiază Fișa de neconformități, acțiuni
corective/acțiuni preventive.
Evidența diagramelor de control se regăsește în dosarul de control intern al fiecărui echipament și în
softul echipamentului.
Astfel, există o evidență a rezultatelor obținute la controlul intern pe parcursul unei perioade, de obicei
pe întregul an, apoi se arhivează.
Datele referitoare la controlul intern se salvează în softul analizorului SYSMEX XT-2000i pe fișiere QC.
Diagramele de control se listează la schimbare de lot sânge control.

HEMOLEUCOGRAMA COMPLETĂ

Nota: Capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6 sunt comune și descrise anterior.

7. PRINCIPIUL DETERMINĂRII
Tehnologia automată folosită în determinările cantitative automate este citometria în flux.
Un jet de fluid diluent ce conține suspensia celulară trece cu viteză mare prin fața unei aperturi
prevăzute cu un senzor. Diametrul jetului și apertura sunt proiectate să permită trecerea unei singure
celule.
Fiecare celulă este separată de următoarea printr-un volum bine determinat de lichid de diluție.
Interacțiunea senzorului cu celula produce un semnal proporțional cu mărimea acelei variabile măsurate
pentru fiecare celulă în parte. Această variabilă poate fi impedanța electrică (rezistență), dispersia
luminii, intensitatea fluorescenței, conținutul enzimatic. Informațiile sunt colectate caracteristic pentru
10.000 celule, afișate apoi pe ecranul unui computer și imprimate sub formă de histograme.
Histogramele rezultate din numărarea automată
Pe lângă valorile numerice ale diferitelor tipuri celulare și indici celulari, analizorul de hematologie
produce histograme, citograme și scattergrame. În cazul eritrocitelor și trombocitelor, histogramele arată
distribuția mărimii celulelor prin reprezentarea grafică a numărului de celule funcție de volumul lor.
Pentru leucocite prezintă distribuția cu trei vârfuri (limfocite, monocite, granulocite) funcție de volumele
celulare crescânde. Citogramele și scattergramele sunt înregistrări grafice bi sau tridimensionale de
parametri multipli.
Histo, cito și scattergramele pot să nu fie incluse în rezultatele finale primite de clinician, ele fiind utile
în controlul calității rezultatelor iar în cazul semnalizării unor rezultate anormale, operatorul poate
efectua investigații ulterioare.
Sistemele automate de diferențiere celulare numără un număr mare de celule, crescând astfel precizia
determinării, analizorul putând separa 3 sau 5 populații de leucocite. Când distribuția este anormală,
apar semnale de alarmă impunând investigarea suplimentară.
Reverificarea rezultatelor analizei diferențiale este obligatorie ori de câte ori apare semnalul de alarmă.

8. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ
În tabelul următor sunt prezentate limita de detecție și liniaritatea precizate de producător (domeniul de
măsurare al echipamentului):
:
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 9/15

Analit Limita de detecție Liniaritate

WBC 1.0 x 103 /µl 99.99 x 103 /µl


RBC 0.3 x 106 /µl 9.99 x 106 /µl
HGB 0.1 g/dl 25 g/dl
HCT 10 % 60 %
PLT 10 x 103 /µl 999 x 103 /µl

9. PREGATIRE PACIENT – hemoleucograma se poate recolta a jeun (pe nemâncate) sau postprandial
(trebuiesc totuși evitate mesele bogate în lipide care pot interfera cu anumiți parametri ai
hemoleucogramei).

10. TIPUL RECIPIENTELOR DE RECOLTARE – sânge venos recoltat pe anticoagulant K3EDTA


(vacutainer cu capac mov- K3EDTA). Se amestecă conținutul prin inversiunea ușoară a tubului de cca. 5-
6 ori.

11. TIPUL PROBEI – sânge venos

12. INTERFERENȚE ȘI CAUZE DE RESPINGERE A PROBEI


12.1. Interferențe

WBC:
Număr fals crescut de leucocite: prezența de eritrocite rezistente la liză (la nou-născuți, reticulocitoza),
prezența de eritroblaști circulanți în număr mare, trombocitele gigante ( pot fi numărate ca leucocite),
prezența de crioglobuline (la temperatura camerei se formează cristale proteice care sunt numărate ca
leucocite; dispar după încalzirea probei la 37°C), paraproteinemia și prezența de aglutinine la rece.
Număr fals scăzut de leucocite: prezența de leucocite alterate (chimioterapie, sepsis)- nu sunt incluse în
numărătoare.
RBC:
recoltarea cu pacientul în poziție culcată determină scăderea numărului de eritrocite cu 5-10%; stresul
poate determina creșterea numărului de eritrocite; staza venoasă prelungită > 2 min în timpul
venopuncției determină creșterea numărului de eritrocite cu aprox 10%; recoltarea după efort fizic intens
determină creșterea numărului de eritrocite; deshidratarea cu hemoconcentrație consecutivă (șoc, arsuri
severe, obstrucție intestinală, abuz de diuretice) poate masca prezența anemiei, de asemenea
hiperhidratarea poate determina niveluri fals scăzute ale numărului de eritrocite; prezența aglutininelor la
rece în titru mare determină, dacă sângele este păstrat la temperatura camerei, niveluri fals scăzute ale
numărului de eritrocite și un VEM fals crescut, în consecință HCT este fals scăzut iar HEM și CHEM sunt
crescute; prezența de crioglobuline în concentrație mare poate interfera cu determinarea numărului de
eritrocite; trombocitele mari (macrotrombocite) pot fi numărate ca eritrocite; numeroase medicamente pot
determina creșterea sau scăderea numărului de eritrocite.
HGB:
turbiditatea plasmei datorată hiperlipemiei (hipertrigliceridemiei); leucocitoza> 50.000/µL; trombocitozei >
750.000/µL sau hiperproteinemiei determină valori fals crescute ale HGB; prezența de crioglobuline în
concentrație mare poate afecta determinarea HGB (prin fenomenul de floculare); efortul fizic intens
poate determina creșterea HGB; interferențe medicamentoase.
HCT:
Excesul de anticoagulant (cantitate insuficientă de sânge) determină scăderea volumului eritrocitar și în
consecința scăderea HCT-ului; în sângele arterial HCT-ul este cu aprox 2% mai mare decât în sângele
venos; în reticulocitoză, leucocitoza marcată, prezența de crioglobuline sau macrotrombocite analizorul
automat poate determina valori fals crescute ale HCT-ului (volumele mai mari ale reticulocitelor și
leucocitelor intră în calcului HCT-ului); valori fals scăzute ale HCT-ului pot aparea în cazuri de hemoliză
in vitro, autoaglutinare, microcitoză.
PLT:
trombocitele cresc la altitudine, în timpul iernii, după efort fizic intens, traume; trombocitele scad înaintea
menstruației și în sarcină; o falsă tombocitopenie poate fi indicată pe analizorul automat și se datorează
unor erori de numărare:
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 10/15

- formarea de agregate/ aglutinate trombocitare (pseudotrombocitopenie) induse de anticoagulantul


EDTA- se dătoreaza prezenței de aglutinine (anticorpi), care sunt imunoglobuline de tip IgG, IgA/IgM;
- prezența de trombocite gigant;
- satelitismul plachetar (adsorbția trombocitelor pe suprafața neutrofilelor segmentate);
- prezența aglutininelor la rece care poate determina aglutinare independentă de EDTA.
Prezența de fragmente eritrocitare, microsferocite, fragmente leucocitare (fragmente nucleare și
citoplasmatice limfocitare în leucemia limfoidă cronică) poate determina niveluri fals crescute ale
trombocitelor; interferențe medicamentoase. Plachetele tind să se măreasca în primele două ore în
EDTA, micșorându-se din nou odată cu prelungirea stocării probei, făcând dificilă standardizarea
măsurătorilor.

12.2 Cauze de respingere a probei


- tub incorect
- specimen coagulat
- specimen hemolizat
- cantitate insuficientă

13. VOLUM PROBĂ - 170 µl sânge integral.


14. STABILITATE PROBĂ – 36-48 ore la temperatura camerei (18-26 ºC) sau la frigider (2-8 ºC)-
pentru determinarea hemoglobinei și numărătorilor de celule. Este recomandat ca probele să fie
analizate în primele 6 ore de la recoltare. Nu se recomandă depășirea acestui interval pentru
determinarea indicilor eritrocitari și HCT-ului. Dacă proba nu este trimisă imediat în laborator trebuie
refrigerată (trebuie adusă la temperatura camerei înainte de a fi analizată).

15. CERINȚE PENTRU ECHIPAMENT ȘI REACTIVI:


- Analizor automat hematologie SYSMEX SF-3000
- Frigider (pentru sînge de control și calibrator ce necesită depozitarea la 2-8ºC )
- Echipament informatic-PC
- Reactivi producător Diagon Ungaria
- verificarea echipamentului înainte de instalare;
- etalonarea internă a analizorului de hematologie utilizând MRC (materiale de referință cu certificat de
trasabilitate SI sau la metoda de referință, pus la dispozitie de producător).
- reactivii, sângele de calibrare și control în termen de valabilitate și adecvate metodei de examinare;
- efectuarea lucrărilor de intreținere pentru echipament (analizor SYSMEX SF-3000).
Reactivii utilizați pentru analizorul SYSMEX XT-2000i sunt gata de utilizare și își păstrează stabilitatea
până la data de expirare de pe ambalaj, păstrați la 15-30 ºC.
Reactivii, MR și control verificați și acceptați sunt marcați atât în Registrul evidență reactivi, A9-µPT 5.3
și Registrul de evidență a materialelor de referință, A8-µPT 5.3, cât și în spațiul frigorific prin data la care
au fost puși în lucru, astfel încât să se diferențieze de cei neutilizați (de rezervă).

16. CONTROLUL MEDIULUI ȘI AL SIGURANȚEI


16.1. Controlul mediului
Conform instrucțiunilor producătorului, să se asigure:
- temperatură 18-30 ºC
- umiditate 30-70%

16.2. Controlul siguranței


- purtarea echipamentului de protecție (halat, manuși)
- stativul cu hemoleucograme se manevrează cu atenție, fiind plasat pe o suprafață orizontală în
imediata apropiere a analizorului
- spălarea pe mâini dupa terminarea lucrului
- respectarea precauțiunilor standard și a instrucțiunilor privind securitatea muncii
- incidentele adverse şi accidentele care pot fi atribuite direct analizorului de hematologie vor fi raportate
imediat DL sau coordonatorului de compartiment, care vor investiga cauzele producerii. Dacă acestea
nu sunt produse din manipularea necorespunzătoare a personalului care îl exploatează, atunci vor fi
raportate și furnizorului/producătorului echipamentului.
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 11/15

17. ETAPE PROCEDURALE


17.1 Încarcarea aparatului cu probele de lucru (sânge pacient)
- se face pe baza listei de lucru din SIL.
Eșantionare
Hemoleucogramele recoltate sunt aduse în compartimentul de Hematologie, sunt verificate conform listei
de lucru din SIL. Când analizorul afișează “ READY “ se poate âncepe lucrul:
- se ia proba de sânge identificată corespunzător numărului de pe ecran, se agită prin răsturnare
ușoară de cca.10 – 15 ori și apoi se scoate capacul și se introduce acul de aspirare până aproape de
fundul eprubetei. Se apasă clapeta care declanșeaza mecanismul de aspirare a 170 μl sânge. După
ce se aspiră cantitatea necesară de sânge, se aude un semnal sonor și se declanșează automat
procesul de analizare a sângelui. Pe ecran în stânga sus apare scris “ANALIZYNG“. Când s-a
terminat de analizat proba respectivă apare un semnal luminos și status-ul “READY“ care ne permite
trecerea la următoarea probă de sânge;
- pe ecranul de afișaj apare rezultatul hemoleucogramei, rezultat ce este preluat de imprimantă și
tipărit;
- la terminarea lucrului, aparatul se spală de impurități și resturile de reactivi după următorul procedeu:
se apasă ușor senzorul “more“ apoi , senzorul “shut down“, iar pe ecran apare semnalul cum că
aparatul intră în proces de spălare timp de 10 minute. Spălarea se face cu hipoclorit de Na care este
aspirat prin pipeta de aspirare. După terminarea spălării care este semnalizată sonor, se închide
aparatul prin butonul din dreapta al acestuia.

Probele marcate cu U, ca fiind urgente se lucrează imediat ce ajung în compartimentul de hematologie.

17.2 Programarea testelor


În baza listei de lucru din SIL, se programează testele pe analizorul automat.

17.3 Asigurarea lucrărilor de întreținere


Se realizează atât la inceputul cât și sfârșitul zilei respectând instrucțiunile producătorului, iar
înregistrarea operațiilor efectuate se regăsește în Plan și evidență mentenanță internă, A5-µPT 5.3.

18. ÎNREGISTRAREA ȘI EXPRIMAREA REZULTATELOR


18.1. Înregistrarea rezultatelor
Rezultatele sunt prelucrate automat de softul analizorului de hematologie și sunt raportate automat în
buletinul de analiză din SIL, împreună cu valorile biologice de referință.
Responsabilul de analiză verifică rezultatele înainte de validare.
Dacă valorile parametrilor se situează în afara intervalului de referință, acestea sunt marcate pe BA.

Incertitudinea de măsurare se determină conform procedurii cod µPT-5.5 și se poate raporta împreună
cu rezultatul la solicitarea clientului.

18.2. Mod de exprimare


WBC (x 103/μL)
PLT (x 103/μL)
RBC (x 106/μL)
NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, HCT, RDW-CV, P-LCR=%;
HGB, MCHC= g/dL;
MCV, RDW-SD, PDW, MPV= fL;
MCH=pg.
19. INTERVAL DE REFERINȚĂ BIOLOGIC
WBC Copii: 0- 6 ani: 6.0 - 12.0x103/µl
6-16 ani: 5.0 - 10.0x103/µl
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 12/15

Adulti: 16-100 ani: 4.0 - 10.0x103/µl


NEUTROFILE % Copii: 0- 7 ani: 13 - 35 %
7-18 ani: 34 - 64 %
Adulti: 18-100 ani: 50-70%
NEUTROFILE # 0 - 100 ani: 1.5 - 7.0 #
LIMFOCITE % Copii: 0 - 7 ani: 30 - 76 %
7 -16 ani: 27 - 57 %
Adulti: 16 -100 ani: 20 -4 5 %
LIMFOCITE # Copii 0 -16 ani: 1.0 - 7.0 #
Adulti: 16 - 100 ani: 1.0 - 3.5 #
MONOCITE % Copii 0 -16 ani: 1.0 - 7.0 %
Adulti: 16 - 100 ani: 2.0 - 10 %
MONOCITE # 0 - 100 ani: 0.1 - 0.8 #
EOZINOFILE % Copii 0 -16 ani: 0 - 4 %
Adulti: 16 - 100 ani: 0 - 5 %
EOZINOFILE # 0 - 100 ani: 0 - 0.4 #
BAZOFILE % 0 – 100 ani: 0 – 1 %
BAZOFILE # 0 – 100 ani: 0 - 0.12 #
RBC Copii: 0 - 2 ani: 3.8 - 5.4 x 10 6/µl
2 - 9 ani: 4.0 - 5.3 x 10 6/µl
9 - 18 ani: 4.1 - 5.6 x 10 6/µl
Femei: 18-100 ani: 3.5 - 5.5 x 10 6/µl
Barbati: 18-100 ani: 4.0 – 6.5 x 10 6/µl
HGB Copii: 0 - 2 ani: 10 – 14 g/dl
2 - 9 ani: 11 – 15 g/dl
9 -18 ani: 12-15.5 g/dl
Femei: 18-100 ani: 11 – 16 g/dl
Barbati: 18-100 ani: 12 – 17.5 g/dl
HCT Copii 0 - 2 ani: 30 - 40 %
2 - 9 ani: 33 - 43 %
9 - 18 ani: 36 - 47 %
Femei: 18-100 ani: 36 - 50 %
Barbati: 18-100 ani: 36 - 52 %
MCV Copii 0 - 2 ani: 72.0 - 90.0 fl
2 - 9 ani: 76.0 - 90.0 fL;
9 - 18 ani: 78.0 - 100.0 fL
Adulti: 18 – 100 ani: 80.0 – 100.0 fL
MCH Copii 0 - 2 ani: 24.0 - 33.0 pg
2 - 9 ani: 25.0 - 33.0 pg
9 - 18 ani: 26.0 - 34.0 pg
Adulti: 18 -100 ani: 27.0 - 34.0 pg
MCHC 0 - 100 ani: 32.0 - 36.0 g/dL
RDW-SD 0 - 100 ani: 35.3 - 54.0 fL
PLT Copii 0 - 16 ani: 150 - 450 x 10 3/µl
Adulti: 16 -100 ani: 150 - 400 x 10 3/µl
PDW 0 - 100 ani: 8.8 - 18.0 fL
MPV 0 - 100 ani: 6.5 - 11.8 fL
P-LCR 0 - 100 ani: 13.0 - 43.0 %

20. INTERVAL DE RAPORTARE AL REZULTATELOR


Rezultatele se raportează în intervalul domeniului de măsurare al echipamentului precizat de producător:
limita de detecție (LD) și limita maximă de măsurare a echipamentului (liniaritatea), a se vedea pct. 8.
Caracteristici de performanță.

21. INSTRUCȚIUNI PENTRU DETERMINAREA REZULTATELOR CANTITATIVE ATUNCI CÂND UN


REZULTAT NU ESTE ÎN INTERVALUL DE MĂSURARE
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 13/15

- nu este cazul.

22. VALORI DE ALERTĂ/CRITICE


Intervalul de alertă a rezultatelor care indică un risc imediat pentru pacient sunt stabilite pe fiecare
domeniu de activitate de către responsabilii de analiză și se regăsesc în Lista valori de alertă, A1-µPT
5.9.
În cazul pacienților trimiși de medicii cu care LAM are contracte de colaborare, medicii sunt notificați de
către laborator privind valorile de alertă. Acest proces fiind considerat parte integrantă a comunicării cu
clientul înregistrările se țin în Registrul de comunicare, A3-µPM 4.7.

23. INTERPRETAREA CLINICĂ DE LABORATOR


Hemoleucograma este un test de screening de bază, fiind unul din cele mai frecvent solicitate teste de
laborator, reprezentând adesea primul pas în stabilirea statusului hematologic și diagnosticul diverselor
afecțuni hematologice și nehematologice.
Recomandări pentru determinarea hemoleucogramei :
- stări de astenie insoțite de paliditate, amețeli
- suspiciune de anemie
- stări febrile prelungite
- infecții acute: rinofaringinere, pulmonare, urinare
- prezența adenopatiilor, hemoragiilor (gingivoragii, epistaxis, hematurii, peteșii, hematoame)
- afecțiuni cronice ale ficatului, splenomegalii
- neoplazii, boli endocrine, tiroidiene, suprarenale
- suspiciuni de boli hematologice, maligne și de boli autoimune
- investigarea unei infecții, sângerări inexplicabile, unei boli hemoragice sau a unei boli trombotice;
- monitorizarea bolilor asociate cu insuficiența medulară;
- monitorizarea în timpul tratamentelor care pot induce supresie medulară (iradiere, chimioterapie);
Creșterea WBC: infecții (o infecție acută tipică se caracterizează printr-o fază de atac neutrofilică, o fază
reactivă monocitică și o fază de recuperare limfocitico- eozinofilică); hemopatii maligne;
traumatisme/injurii tisulare, de ex. intervenții chirurgicale, necroze tisulare; tumori maligne (în special
carcinom bronșic); toxine, uremie, eclampsie, coma, tireotoxicoză; medicamente: cloroform, chinina,
factori de creștere etc.; hemoliză acută; hemoragie acută; postsplenectomie.
Scăderea WBC: infecții virale, unele infecții bacteriene, infecții bacteriene severe; hipersplenism;
depresie medulară produsă de intoxicații cu metale grele, benzen, radiații ionizante, medicamente:
chimioterapice, barbiturice, antibiotice, antihistaminice, anticonvulsivante, antitiroidiene, diuretice,
arsenic, analgezice și antiinflamatorii; boli medulare primitive: leucemie (aleucemică), anemie
megaloblastică, sindroame mielodisplazice, anemie aplastică, boli congenitale; boli medulare secundare:
granuloame, metastaze.
Creșterea RBC: eritrocitoză/policitemie relativă: hemoconcentrație, sindromul Gaisbock; policitemie
(eritrocitoză absolută):
1. policitemie primară: policitemia vera; policitemia primară familială.
2. policitemie secundară:
a. secundară scăderii oxigenării tisulare (eritrocitoza fiziologică/hipoxică): eritrocitoză de altitudine; boli
pulmonare: cord pulmonar cronic, hipertensiune pulmonară primară; boli congenitale de cord cianogene;
sindroame de hipoventilație : hipoventilație alveolară primară, sindromul Pickwick, apneea de somn;
hemoglobine anormale: ereditare/dobândite (medicamente, substanțe chimice, fumat:
carboxihemoglobina); policitemia familială.
b. secundară producției aberante de eritropoietină (eritrocitoză nefiziologică): boli renale: carcinom renal
și alte tumori renale, rinichi polichistic, rinichi în potcoavă, hidronefroză, stenoza de artera renală;
carcinomul hepatocelular și alte tumori hepatice; tumori vasculare cerebeloase; leiomiomul și tumori
fibroide uterine; boli endocrine: sindromul Cushing, hiperaldosteronism primar, tumori ovariene
virilizante, sindrom Barter, feocromocitom; medicamente: androgeni, abuz de eritropoietină; policitemia
familială.
3. policitemie idiopatică.
Scăderea RBC: anemii.
Creșterea HGB: eritrocitoză/policitemie; după conviețuirea un timp îndelungat la altitudine.
Scăderea HGB: anemie; sarcină.
Creșterea HCT: eritrocitoză/policitemie; hemoconcentrație (ex.: șoc, aport insuficient de lichide, copii
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 14/15

mici, vârstnici; poliurie etc.).


Scăderea HCT: anemie; creșterea volumului plasmatic (sarcină).
Creșterea PLT:
A. trombocitoză tranzitorie: efort fizic, naștere, administrare de epinefrină.
B.trombocitoză primară: trombocitemia ereditară; sindroame mieloproliferative, trombocitemia esețtială,
policitemia vera, leucemia mieloidă cronică, metaplazia mieloidă cu mielofibroză.
C. trombocitoză secundară/reactivă: boli infecțioase; boli inflamatorii; boli maligne; regenerare rapidă
după hemoragie/anemie hemolitică; rebound după refacerea post-trombocitopenie; asplenia anatomică
(splenectomie)/funcțională; deficit de fier; postchirurgical.
Scăderea PLT:
A. distrucție accelerată a trombocitelor:
- datorată unor procese imunologice: autoimune (infecții, sarcină, boli vasculare de colagen, boli
limfoproliferative, tumori solide, medicamente etc.); aloimune: trombocitopenie neonatală, purpură
posttransfuzională.
- datorită unor procese non-imunologice: microangiopatii trombotice: coagulare intravasculară
diseminată, purpură trombocitopenică, sindrom hemolitic uremic, sindromul HELLP din sarcină
(hemoliză/ eclampsie, creșterea enzimelor hepatice și scăderea trombocitelor); alterarea trombocitelor
prin suprafețe vasculare anormale ( valvulopatii, ateroscleroză extensivă, proteze vasculare, catetere,
circulație extracorporeala etc.); infecții: virusuri (rubeolă/oreion neonatal, citomegalovirus, parvovirus
B19, vaccinuri), bacterii (septicemie, meningococemie, boala Lyme), Mycoplasma pneumoniae,
protozoare ( malarie).
B. productie scăzută de trombocite: hipoplazie megakariocitară: medicamente mielosupresive, radiații
ionizante, anemie aplastică, boli medulare infiltrante, medicamente care produc hipoplazie medulară prin
mecanism idiosincrazic (cloramfenicol), substanțe care supresează selectiv megakariocitele (estrogeni,
etanol, clorotiazide); trombopoieză ineficientă: anemia megaloblastică; trombocitopenii ereditare:
trombocitopenia amegakariocitară congenitală, trombocitopenia cu absența radiusului, anomalia May-
Hegglin, sindromul Wiskott- Aldrich, sindromul Bernard – Soulier, sindromul plachetelor gri etc.; purpura
trombocitopenica amegakariocitară pură dobândită (rară).
C. Distribuția anormală a trombocitelor: boli ale splinei; hipotermia.

24. SURSE POTENȚIALE DE VARIAȚIE


Se pot înregistra variații ale hemoleucogramei la aceeași persoană. Creșterea sau scăderea
parametrilor hemoleucogramei este cauzată de stres, exercițiul fizic intens, starea de graviditate,
altitudinea, aport de lichide.

25. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚII


DL:
- verifică modul de execuție a analizei prin consultarea înregistrărilor emise sau efectuate în timpul și
după execuția analizelor medicale;
- în cazul unei execuții necorespunzătoare a procedurii, va aplica procedura de controlul analizelor
neconforme
- verifică rezultatele
RA:
- răspunde de elaborarea, revizuirea și difuzarea prezenței proceduri
- execută analiza conform metodei descrise în prezenta procedură;
- efectuează toate înregistrările privitoare la execuția analizelor medicale în timp real
- gestionează și înregistrează reactivii utilizați
- semnalează DL/Locțiitor DL cazul de analiză neconformă
- monitorizează și înregistrează condițiile de mediu (temeratură și umiditate) din camera de lucru,
temeratura în frigider/congelator
- supervizează execuția etapelor analizei conform procedurii operaționale de către executant
- evaluează și analizează rezultatele controlului intern de calitatate
- participă la analiza rezultatelor obținute la programele de intercomparări
- dispune repetarea analizelor
- verifică și validează rezultatele
- asigură dezinfectarea suprafețelor și echipamentelor după terminarea lucrului
Personal Recepție Pacienți;
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL DETERMINAREA Cod µPS-HEM-02
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE HEMOLEUCOGRAMEI Ediția din
Piatra Neamț, str. Petru Rareș, nr. 20, jud. Neamț COMPLETE-SYSMEX SF 3000 01.03.2019
Pagina 15/15

- înregistrează pacienții și comanda de analize


- tipărește BA pentru pacienți
- eliberează BA cu respectarea procedurii privind confidențialitatea.
Personal recoltare
- recoltează probele conform cerințelor manualului de recoltare

26. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI

ANEXE

ÎNREGISTRĂRI
- Dosar control intern
- Dosar echipament

S-ar putea să vă placă și