Sunteți pe pagina 1din 20

România

European
Payment
Report 2020
Despre Intrum
Cuprins

Despre Intrum 2 Obiectivul Intrum este de a deschide calea spre o econo-


Rezumat 3
Rezultate 2020
mie puternică. Un mediu economic sănătos are la bază o
Termene de plată 4 piață financiară în cadrul căreia oamenii și companiile pot
Plăți întârziate 6 coopera eficient în furnizarea și primirea de credit. Opor-
Consecințele plăților întârziate 9
Semne de recesiune? 11
tunitățile sunt în creștere într-o societate în care economia
O societate fără numerar 13 înflorește atunci când companiile sunt plătite la timp, fapt
Plăți internaționale 14
care le ajută să investească, să angajeze și să se dezvolte.
Inițiative pentru plăți la termen 15
Legislație 16 În același timp, consumatorii care își rezolvă situația datori-
Despre raport 18 ilor își pot îmbunătății substantial stilul de viață.
Despre studiu 19

Gamă de servicii care are la bază două 80,000 de clienți din 25 de țări
linii principale de business Intrum ajută peste 80,000 de clienți să
Prin cele două tipuri de servicii pe își recupereze sumele restante. Clienții
care Intrum le oferă - achiziția de Intrum reprezintă diverse sectoare de
portofolii și colectare în sistem mandat, activitate precum: servicii financiare,
ne asigurăm că toate companiile utilități, servicii de telefonie, domeniul
cu care lucrăm sunt plătite la timp. farmaceutic, logistică, asigurări precum
Asigurăm servicii de colectare în sistem și IMM-uri.
mandat și ne asigurăm că facturile
restante sunt colectate etic și eficient Trei piloni strategici prin care
de la consumatori persoane fizice susținem o economie puternică
sau juridice. În cadrul serviciului de Facilitarea plăților sustenabile
achiziție de portofolii, ne asumăm Prin asigurarea de fluxuri de plăți
întreaga responsabilitate pentru cazurile durabile între companii și persoane
achiziționate și căutăm soluții astfel încât fizice, Intrum îndeplinește o funcție
consumatorii să rămână liberi de datorii. importantă în societate și promovează
Mai mult decât atât, punem la dispoziția întotdeauna o economie sănătoasă și
clienților o gamă largă de servicii care sonoră.
acoperă întregul lanț de management al
creditului. Te dezvolți în timp ce faci diferența
Poziția de lider de piață ne obligă să
10,000 de angajați care au în grijă dezvoltăm industria din care facem
250,000 de consumatori parte și să trasăm o direcție etică,
Echipa Grupului Intrum numără creând astfel valoare adăugată pentru
10,000 de colegi din 25 de țări. Ajutăm toți angajații noștri.
companiile să prospere prin grija pe care
o purtăm clienților acestora. Comunicăm Încredere și respect
zilnic cu peste 250,000 de consumatori, O condiție de bază pentru ca noi
ne asigurăm că aceștia devin echilibrați să reușim este câștigarea încrederii
financiar în timp ce companiile sunt clienților noștri și a consumatorilor
plătite și astfel se pot dezvolta și acestora.
prospera.

2 European Payment Report 2020 România


Rezumat

Concluzii Recesiunea amenință plățile la termen pe măsură ce pierderile


din credit sunt în creștere

principale Conform studiului nostru, companiile din România înregistrează pierderi din credit
mult mai mult decât alte țări din regiune. Aprox. 6 din 10 (56%) companii românești
intevievate declară că pierderile din credit au crescut în 2019 comparativ cu 2018.
Media la nivel European este de 46%.

Companiile din România nu sunt deschise la negocierea


termenelor de plată
În momentul în care un client dorește negocierea unui termen de plată, companiile
din România sunt reticente la negociere, 21% dintre acestea afirmând că nu
negociază termenele de plată. Media la nivel European cu privire la acest aspect
este de doar 15%.

Prezentare Creditele negarantate reprezintă o problemă pentru plățile la termen


iar plățile întârziate amenință supraviețuirea companiilor
regională Creditele negarantate sunt o vestă de salvare pentru multe IMM-uri însă a te baza pe
acest intrument de finanțare poate avea efecte negative în desfășurarea activității și
în respectarea termenelor de plată. Împrumuturile negarantate vin la pachet cu o rată
Europa de Est
a dobânzii substanțial mai mare decât creditele garantate și pot afecta în mod direct
Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia,
ratingul de credit.
Polonia, România, Serbia, Slovacia,
Slovenia
Companiile ale căror parteneri depind de împrumuturile negarantate își pot vedea
planurile de creștere afectate. Aproximativ o treime dintre respondenții din Europa
de Est (31%) confirmă că dependența excesivă de credit a partenerilor de afaceri va fi
una dintre cele trei mari provocări economice ale anului viitor. Acest procent este cel
mai mare din toate țările din Europa.

Supraviețuirea companiilor din Europa de Est este amenințată de volumul plăților


întârziate, așa cum afirmă 42% dintre companiile intervievate.

European Payment Report 2020 România 3


Termenele de plată Decalajul de plată reprezintă timpul scurt dintre termenul de plată
agreat și data când plata a fost efectuată. Acest lucru pune sub presiune
afacerile prin reducerea lichidităților, punând companiile în situația în
care trebuie să găsească metode alternative pentru echilibrarea fluxului
de numerar. Pandemia de Covid-19 a pus chiar și mai multă presiune pe
mediul economic, întrucât cererea redusă perturbează prognozele în
creștere pe care majoritatea companiilor le-au estimat pentru anul în curs.

În România, termenele efective de plată depăsesc media europeană


cu aproximativ 10%. 61% dintre companiile din România declară că au
acceptat un termen de plată mai lung pentru a nu deteliora relația cu
clientul iar 42% dintre companiile intervievate au fost nevoite să accepte
condiții cu care nu erau de acord pentru a evita un posibil faliment.
Numitorul comun al companiilor care impun termene de plată extinse este
dimensiunea, de obicei companiile multinationale fiind cele care impun
termene de plată inconfortabile pentru furnizori.

Decalajul de plată dintre termenele oferite și timpul efectiv de plată.

%
Media termenelor de plată 80
oferite, România
Media timpului efectiv de 70
plată, România 67 68
60
Media termenelor de plată 62 60
oferite, Europa 50 54 53
Media timpului efectiv de 49
40 46
plată, Europa

30 35
30
20 25 23
10
0
Numărul de zile

Consumatori (B2C) Companii (B2B) Sectorul public

4 European Payment Report 2020 România


Ați fost rugat în ultimele 12 luni să acceptați termene de plată mai lungi decât cele cu care vă simțeați
confortabil?*
80
IMM
Corporații 70
67%
60 62% 61% 61%
50
40
30
20 24%
21%
17%
*) această întrebare permite 10 11%
multiple răspunsuri, întrucât suma
ponderilor depășește 100%
0
Da, de către o Da, de către un Da, de către Nu
corporație IMM sectorul public

Ați acceptat totuși în ultimele 12 luni un termen de plată mai mare decât cel cu care vă simțeați confortabil?*

60
IMM
Corporații 50 52% 51%
48%
40
35%
30

20 21% 20%
17%
10
*) această întrebare permite 9%
multiple răspunsuri, întrucât suma
ponderilor depășește 100%
0
Da, de către o Da, de către un Da, de către Nu
corporație IMM sectorul public

Sunteți de acord cu următoarele afirmații?

61% de acord
42% de acord
48% de acord
45% de acord
(Media Europei: 69%) (Media Europei: 35%) (Media Europei: 41%) (Media Europei: 46%)

Pentru a nu deprecia relația Pentru a evita riscul de Creșterea incertitudinii Decalajul în creștere dintre
cu clienții, am acceptat faliment, în ultimul an am fost în ceea ce privește termenele de plată și
termene de plată mai lungi nevoiți să acceptăm termene macroeconomia ne-a obligat termenul efectiv de plată
decât cele cu care ne de plată mai lungi. să acceptăm termene de reprezintă un risc real pentru
simțeam confortabili. plată mai lungi. creșterea durabilă a
companiei noastre.

European Payment Report 2020 România 5


Plăți întârziate Abilitatea de a prognoza fluxul de numerar este esențială
pentru toate companiile, întrucât stabilitatea financiară
reprezintă fundația unei creșteri sănătoase. Consecințele
plăților întârziate sunt totuși îngrijorătoare, în special pentru
IMM-uri care au prea puține rezerve financiare și care se
bazează pe un flux de numerar stabil. În timp, ne putem
aștepta ca IMM-urile să înceapă să decaleze termenele de
plată, din cauza încasărilor scăzute, ca rezultat al pandemiei
de Covid-19.

Deși la prima vedere, o plată întârziată nu are foarte mari


repercursiuni, în momentul în care o companie își prognozează
anumite încasări care nu au loc la timp, planurile de dezvoltare
sunt întârziate, salariile sunt cu greu plătite la timp, dobânzile
sunt în creștere iar per total, companiile, în loc să contribuie
activ la o economie sănătoasă, se află în situații dificile,
poate chiar și de restrângere a activității, așa cum 21% dintre
reprezentanții acestora declară.

Respondenții care afirmă că următorii factori au împiedicat în mod semnificativ investițiile companiei în
strategii de creștere*:

România
Medie EU
60

50 55% 55%

46% 47%
40

30

20

*) Graficul arată respondenții 10


care au selectat un nivel sem-
nificativ sau foarte
semnificativ.
0
Probleme cu plăți întărziate din partea Pierderi din datorii neperformante
consumatorilor

6 European Payment Report 2020 România


Ce provcări majore previzionați în următoarele 12 luni pentru consumatorii care respectă termenul de plată?

România Riscul unei recesiuni la


37%
nivel Pan-European
Medie EU
57%

Debitori în dificultăți financiare 36%

38%

Dispute referitoare la bunurile 35%


și serviciile livrate
30%

Un mediu comercial incert (Conflicte


35%
comerciale la nivel global / conflicte cu
Orientul Mijlociu) 33%

Ineficiența administrativă 33%

31%

O dependență excesivă a partenerilor 32%


noștri de afaceri față de împrumuturile
negarantate 28%

Probleme legislative 32%

25%

Ignoranță intenționată 30%

28%

O lipsă de experiență în afaceri a clienților


29%

25%

În ce măsură vedeți riscul ca întârzierea / neplățile de la debitorii companiei dvs. să se dezvolte în


următoarele 12 luni?

2020 35% 22% 42%

2019
28% 61% 11%

0 20 40 60 80 100

În creștere
Stabil
În descreștere
0 20 40 60 80 100

European Payment Report 2020 România 7


Următoarele domenii sunt clasificate ca și problematice atunci când vine vorba de plăți către clienți*:

România 80
Medie EU

74%
73%

68%
70
71%

67%
65%
% 60

*) Graficul prezintă
răspunsurile respondenților Debitori care plătesc Termene de plată prea lungi Pierderi din credit
care au marcat alternativele ca
fiind problematice sau foarte după data scadentă
problematice.

Respondenții spun că întârzierea efectuării plăților are un impact major asupra următoarelor domenii
de activitate*:

IMM Înghețarea lichidităților 53%


Corporații
58%

Amenințarea supraviețuirii 52%

60%

Angajarea de nou personal 48%

45%

Restrângerea numărului de angajați 38%

44%

Pierderea venitului 36%

34%

Cheltuieli suplimentare cu dobânda 32%

33%

Imposibilitatea de creștere a companiei 27%

28%

Imposibilitatea de a inova 27%

* Pe o scală de la 1-5, 4 și 5 sunt 28%


definite ca “impact major”

8 European Payment Report 2020 România


Consecințele plăților Criza Covid-19 a pus o presiune și mai mare asupra
companiilor europene pentru a-și proteja lichiditatea. Anul

întârziate acesta sondajul arată că riscul datoriilor, în termeni de


întârziere sau de neplată, este în creștere. Alături de un flux
de numerar în scădere și restricțiile impuse de Guvern, foarte
multe locuri de muncă sunt amenințate.

Consecințele plăților întârziate încep cu situații minore însă,


atunci când termenele de plată sunt depășite în mod constant,
inovația, dezvoltarea produselor și serviciilor sau expansiunea
companiei sunt amânate în mod constant. Pentru a contracara
aceste efecte, managerii din companiile din România recurg
la metode de stimulare a termenelor de plată mai scurte, iar
printre acestea se numără: oferirea unui discount în cazul
unei plăți in avans (44%) sau aplicarea unei suprataxe în cazul
extinderii termenului de plată (42%).

Respondenții care afirmă că plățile mai rapide din partea clienților ar permite companiei să crească
investițiile în următoarele domenii:
80
România 70
Medie EU
60 63%
59 % 61 % 59 %
58%
50 52 %
49% 50%
40
30
20
10
0
Creșterea numărului Creșterea inovației Dezvoltarea gamei de Dezvoltarea geografica
de angajați prin implementarea produse și servicii (ex: deschiderea unui
unei strategii digitale nou birou în altă țară)

European Payment Report 2020 România 9


Prezentare generală a măsurilor de precauție pe care companiile se angajează să le adopte împotriva
plăților întârziate*:

România Rapoarte de credit 41%


Medie EU
35%

Asigurarea de credit 32%

27%

Colectarea debitelor 32%

31%

Garanții bancare 30%

30%

Plată în avans 27%

31%

Factoring 27%

22%

Prevenția fraudei 23%


*) această întrebare permite multiple
răspunsuri, întrucât suma ponderilor 24%
depășește 100%

Măsuri generale pe care companiile le adoptă atunci când un client solicită termene de plată mai lungi*:

România Oferirea unui discount ca alternativă 44%


Medie EU
39%

Oferirea unui termen de plată revizuit 43%

46%

Acceptarea unui termen de plată mai 42%


lung însă adaugarea unei suprataxe
42%

Termenele de plată nu se negociază 21%

15%

Acceptarea necondiționată a 7%
termenelor de plată
*) aceasta este o întrebare cu răspuns 10%
multiplu întrucât suma ponderilor
răspunsurilor depășește 100%

10 European Payment Report 2020 România


Semne de recesiune? Multe economii europene intră într-o recesiune istorică de
proporții și nicio companie nu ar fi putut prezice
efectele economice din 2020 cauzate de pandemia de
Covid-19. Prognoza economică a Comisiei Europene din vara
2020, estimează că economia Europei se va contracta cu 8.3%
în 2020 și va crește cu 5.8% în 2021.1

58% dintre companiile din România sunt de păarere că țara


noastră a intrat deja în recesiune sau va intra în cel mult un an.
Iar 34% dintre acestea estimează că un declin economic va
avea un impact major în operațiunile de business, în cifra de
afaceri și în profit. De aceea, cea mai întâlnită măsură pentru
a contracara efectele negative este identificarea segmentelor
expuse din organizație și de a le securiza, continuându-se cu
reducerea costurilor și consolidarea departamentelor
de vânzari.

Credeți că o recesiune este iminentă în țara dvs.?

2020 28% 30% 20% 16% 6%

2019 19% 28% 20% 12% 8% 12%


0 20 40 60 80 100

Țara mea este deja în recesiune


Da, într-un an
Da, în
0 doi ani 20 40 60 80 100

Da, între 3-5 ani

34%
Nu, nu cred că o să vină o recesiune în țara mea
Nu sunt sigur(ă)

dintre respondenții afirmă că


țara este fie în recesiune, fie se va
afla în următorii 5 ani iar acest declin
1) Previziuni economice pentru vara 2020: Un economic va avea un impact negativ
eveniment mai puternic decât divergențele.
Comisia Europeană. iulie, 2020 asupra țării lor.

European Payment Report 2020 România 11


Care dintre următoarele măsuri enumerate mai jos vor fi implementate în compania dvs, pentru a contracara o
eventuală recesiune?

IMM Identificarea segmentelor de business 43%


Corporații cele mai expuse
46%
Reducerea de costuri 41%
38%
O precauție mai mare asupra datoriilor 41%
34%
Limitarea angajarilor 32%
30%
Migrarea spre o dobândă fixă la credite 30%
34%
Creșterea plăților cu amortizarea 27%
35%
Asigurarea plăților clienților 25%
21%
Creșterea vânzărilor 23%
22%
Achiziții și fuziuni 17%
13%
Vânzarea unei părți din companie 13%
18%
Nu am inițiat încă nicio măsură0% 0%
0% 0%

12 European Payment Report 2020 România


O societate fără Consumatorii din toată Europa și-au schimbat comportamentul
de plată în ultimii ani iar în prezent, foarte mulți dintre aceștia

numerar preferă să plătească prin instrumente digitale, bunurile și


serviciile achiziționate. Pentru a atenua riscul de scădere a
cererii din cauza pandemiei Covid-19, companiile trebuie să
ușureze pe cât posibil plățile clienților. Noi tehnologii, cum
ar fi creditarea și încasarea plăților prin programe dedicate,
poate crește eficiența în procesul de colectare a datoriilor și
construirea de relații mai puternice.

58%
Comparativ cu anul trecut, companiile românești sunt mult
mai încrezătoare cu privire la plățile digitale. Astfel, 58%
dintre reprezentanții companiilor din România sunt de
părere că plățile cu numerar vor scădea iar efectele acestui
comportament se va reflecta în costurile tranzacțiilor,
cresterea informațiilor disponibile despre clienți, creșterea
din respondenții din România expunerilor la atacurile cibernetice și eficiența rutinei de plată.
cred că în țară nu se va mai folosi
numerarul în aproximativ 5 ani.
Acest procent reprezintă o creștere
de la 31% din 2019. Media la nivel
european este de 57%.

Respondenții care cred că impactul unei societăți fără numerar ar crește în următoarele domenii*

România
Medie EU

80

70

60 61 %
59%
57%
50 53% 52% 51 % 51 %
48% 49%
47%
40
37 %
35% 35%
30 32%
27 %
20 23%

10

0
Costuri de Risc Cantitatea de Expunerea Eficiența în Costuri Cheltuielile Riscul de
tranzacționare operațional date extrase la atacuri rutina de plăți pentru consumatorilor a pierde
din urma cibernetice și contabilitate companie consumatori
tranzacției

*) Graficul prezintă răspunsurile celor care au afirmat că va crește sau va crește semnificativ

European Payment Report 2020 România 13


Plăți Pe măsură ce lumea în care trăim devine din ce în ce mai mică,
observăm o creștere a importului și a exportului pe mai multe

internaționale piețe iar acolo, plățile internaționale devin și mai importante


pentru comunitatea locală de afaceri.

Comparativ cu media țărilor europene care este de 25%,


în România, volumul plăților internaționate este de 22% din
volumul total al plăților efectuate de clienți. Cultura locală,
metodele de plată ale clienților, barierele lingvistice sau cursul
valutar sunt elemente care influențează semnificativ nivelul
plăților internaționale.

22%
din plățile primite în România sunt plăți internaționale.
Media europeană este de 25%.

Cum afectează fiecare dintre următorii factori, plățile internaționale?

Impact pozitiv Metode de plată ale consumatorilor 47%


Impact negativ
46%

Cultura locală a plăților


51%

29%

Bariere lingvistice 41%

45%

Procesul local de plăți 32%

44%

Probleme de monedă 34%

43%

Evenimente ce afectează economia globală 21%

68%

Ineficiența/ inexistența procedurilor de 35%


recuperare în afara granițelor
47%

O relație de business de lungă durată 41%


(ex: un client cu care aveți o relație de
business longevivă) 41%

14 European Payment Report 2020 România


Inițiative pentru Studiul nostru arată că afacerile din întreaga Europă au multe
de îmbunătățit atunci când vine vorba despre policiticile de

plăți la termen plată. Atunci când companiile doresc să rezolve problema


întârzierii plățiilor în industria lor, organizațiile trebuie să
privească mai întâi propriile practici de plată.

O politică a plătilor la termen poate influența semnificativ o


economie puternică și un mediu de business stabil. 33% din
companiile din România au implentat un cod etic al plătilor
la termen iar 71% dintre respondenți afirmă că respectarea
termenelor de plată este un aspect vital pentru crearea și
menținerea unei relații bazate pe respect și încredere între
clienți și furnizori.

Este implementat în compania dvs. un cod etic care


încurajează cultura plăților la termen?

Da
Nu

33%

67%

Sunteți de acord cu următoarele afirmații?

67% de acord
40% de acord
71% de acord
(Media Europei: 61%) (Media Europei: 50%) (Media Europei: 73%)

A plăti cu întârziere furnizorii Structura noastră de Plățile efectuate la timp sunt


este o problema de guvernare promovează o critice pentru construirea și
guvernare și ar trebui să politică a plăților prompte. păstrarea încrederii dintre
fie adresată intern. furnizori și parteneri.

European Payment Report 2020 România 15


Legislația Construirea unei culturi de plăți durabile va necesita o
schimbare în comportamentul tuturor. Studiul nostru
constată că aceasta este deja o schimbare se întâmplă deja
iar companiile care caută inițiative pentru prevenția plăților
întârziate, atât la nivel național cât și la nivel european.

Deși Directiva Europeană a Plăților Întârziate împuternicește


companiile să ceară 40 de euro pentru fiecare plată întârziată,
doar 24% dintre IMM-uri și 18% din corporații aplică această
directivă în mod constant, aplanând astfel efectele negative
ale plăților întârziate.

În conformitate cu Directiva Europeană privind întârzierea efectuării plăților, aveți automat dreptul la
dobândă pentru întârzierea efectuării plății și minim 40 EUR ca despăgubire pentru costurile de recuperare.
În ce măsură vă folosiți de acest drept?

IMM 24% 28% 36% 11%

Corporații
18% 24% 44% 13%
0 20 40 60 80 100

Întotdeauna
Câteodată
Niciodată
Nu suntem familiarizați
0 cu Directiva Europeană
20 a Plăților Întărziate 40 60 80 100

16 European Payment Report 2020 România


Care dintre metodele de mai jos credeți că ar soluționa pe plan local, problema termenelor lungi de plată?
(ex: cererea de prelungirea a termenului de plată este mai lungă decât legea o prevede)

România 80
Medie EU 70
60 64%
56% 58%
50 55 %
51 % 50%
40
30
20
10 7%
0%
0
Introducerea unei noi Inițiative voluntare din Mediere/arbitraj Nu știu
legislații partea companiilor

Care dintre metodele de mai jos credeți că ar soluționa pe plan local, problema plăților întârziate?
(ex: facturi plătite după termenul scadent)

România
60
58%
Medie EU
50 53%
50% 48%
47% 46%
40

30

20

10 6%
0%
0
Introducerea unei noi Inițiative voluntare din Mediere/arbitraj Nu știu
legislații partea companiilor

European Payment Report 2020 România 17


Despre Intrum a publicat Raportul European al
Plăților Companiilor, începând cu anul

raport 1998. Aceasta este a cincea ediție anuală


a Raportului European al Plăților, ediția
România, iar cuprinsul acestuia pune accen-
tul pe riscurile de plată la nivel național.

Acest studiu este bazat pe o cercetare realizată simultan în 29


de țări, în perioada 14 februarie-14 mai 2020. Un număr total
de 9980 reprezentanți de companii din 11 industrii din Europa
au răspuns întrebărilor adresate iar din România au participat
314 companii.

Conținutul raportului este dezvoltat de Intrum în parteneriat


cu Longitude, furnizor din Anglia specializat în servicii de
cercetare de piață. Prezentul raport a fost proiectat de
compania Passion / Jeanette Friman. Raportul este
publicat în septembrie 2020.

Prin acest studiul cuprinzător cu focus pe companiile din


Europa, Intrum generează conștientizare și dezbateri în rândul
politicienilor și în mass-media cu privire la importanța plăților
la termen.

Intrum participă la seminarii și întâlniri la Bruxelles și


informează constant delegații UE despre situația plăților
întârziate, trasând astfel direcția pentru cea bună abordare,
astfel încât acțiunile să fie aliniate în vederea unei economii
solide.

Încă din 2013, Intrum, ca reprezentant al industriei de credit


management, a menținut un dialog constant cu reprezentanții
Uniunii Europene. Intrum continuă și în 2020 să participe la
dialogul cu Comisia Europeană cu privire la modalități de
punere în aplicare a Directivei cu privire la Plățile Întârziate.

Directiva cu privire la Plățile Întârziate recomandă ca termenul


de plată pentru companii să fie de maxim 60 de zile iar pentru
autoritățile publice de maxim 30 de zile.

Contact
Simona Mincu
Marketing & Sales Manager
Intrum România

Telefon: +40 723 458 027


e-mail: simona.mincu@intrum.com

18 European Payment Report 2020 România


Despre Acest raport este bazat pe răspunsurile reprezentantilor a
9980 de companii din Europa. În România, 314 au participat
la studiu. Cercetarea a fost desfășurată simultan în 29 de țări

raport europene în perioada 14 februarie-14 mai 2020.

Cercetarea a fost realizată prin interviuri telefonice și


participarea la sondaje online (chestionar web). Chestionarul
a fost tradus în limba locală.

Cercetarea a fost efectuată de Longitude, furnizor specializat


în servicii de cercetare. Experitza de piață a sprijinit munca
de teren în toate cele 29 de țări. Pe lângă Expertiza de piață,
următoarele companii au fost implicate în colectatea datelor:
Crystal Call (Slovacia), GPF (Italia), Markteffect (Belgia),
Weberschandwick (Cehia).

Datele au fost analizate la nivel pan-european dar și la nivel


național sau de industrie.

Schimbări în metodologie
Metodologia sondajului a fost ușor modificată comparativ cu
anii anteriori. Pentru sondajul EPR 2020, a fost introdus un profil
mai echilibrat al sectoarelor industriale și un profil mai larg al
dimensiunii companiilor în cadrul eșantioanelor. Ținta grupul
pentru sondaj include experți din departamentele financiare,
în plus față de directorii de nivel C. Acest lucru înseamnă că, în
unele cazuri, nu putem compara datele din
2020 cu datele din anii anteriori.

Structura eșantionului în România Definiții

Numărul de respondenți din Dimensiunea companiei: Dimensiunea companiei:


cadrul studiului: 314 între 0-9 angajați 27% IMM: companii cu 249 de angajați
între 10-49 angajați 21% sau mai puțin
Funcția respondenților: între 50-249 angajați 21%
Corporații: companii cu peste
Chief Executive Officer 31% între 250-499 angajați 6% 250 de angajați
Chief Financial Officer 5% între 500-999 angajați 8%
Head of Corporate Treasury 2% între 1,000-2,499 angajați 8%
Chief Operating Officer 13% peste 2,500 angajați 10%
Head of Credit Risk 3%
Director of Finance 5% Sectoare economice:
Director of Corporate Treasury 2% Bănci, servicii financiare și 16%
Financial Controller 2% asigurări:
Head of Accounting 4% Consum (inclusiv Retail) 12%
Vice-President of Finance 3% Industrial & Chimicale 10%
Senior Finance Manager 8% Pharma, Medical, Biotech 10%
Senior Finance Executive 11% Imobiliare & Construcții 10%
Credit Manager 5% Tehnologie, Media & Telco 10%
Finance Executive 5% Energie, minerit & utilități 9%
Altele 2% Servicii economice 6%
Transport & Logistică 7%
Turism & ospitalitate 5%
Guvern & Sectorul public 5%
Altele 1%

European Payment Report 2020 România 19


Intrum România SA
Str. Dinu Vintila 11
București, 021101
România
Tel: 021 365 34 34
www.intrum.ro
office.ro@intrum.com

Urmărește-ne
facebook.com/intrumromania
linkedin.com/company/intrum
instagram.com/intrumromania/

Leading the way


to a sound economy