Sunteți pe pagina 1din 20

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

STAT DE FUNCŢII
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

DEMNITAR

1 1 1 preşedinte - secretar de stat - - 16,640

CABINET PREŞEDINTE

2 1 1 - director de cabinet S 8,462


3 2 2 - consilier S 7,565
4 3 2 - consilier S 7,565

SECRETAR GENERAL

5 1 1 secretar general II S - 15,539

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

6 1 1 secretar general adjunct I S - 13,544

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

7 1 1 auditor I superior S - 9,563


8 2 2 auditor I superior S - 9,563
9 3 3 auditor I superior S - 9,259
10 4 4 auditor I superior S - 9,563

COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

11 1 1 consilier I superior S - 8,589


12 2 2 consilier I superior S - 8,253

COMPARTIMENTUL STRUCTURA DE SECURITATE

13 1 1 consilier I superior S - 8,432


14 2 2 consilier I superior S - 8,253

COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII


PUBLICE
15 1 1 consilier I superior S - 8,672
16 2 2 consilier I principal S - 6,505
17 3 3 consilier I superior S - 8,253

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

18 1 1 director II S - 13,723

Page 1 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

Serviciul resurse umane


19 2 1 şef serviciu II S - 12,130
20 3 1 consilier I superior S - 8,798
21 4 2 consilier I superior S - 8,583
22 5 3 expert I superior S - 8,589
23 6 4 consilier I superior S - 8,432
24 7 5 consilier I superior S - 8,746
25 8 6 consilier I superior S - 8,432
26 9 7 consilier I superior S - 8,432
27 10 8 consilier I principal S - 6,505
28 11 9 consilier I superior S - 8,644
29 12 10 consilier I superior S - 8,672

Serviciul salarizare și servicii interne


30 13 1 şef serviciu II S - 12,130
31 14 2 consilier I principal S - 6,417
32 15 3 consilier I superior S - 8,746
33 16 4 consilier I superior S - 8,860
34 17 5 consilier I superior S - 8,432
35 18 6 consilier IA S 5,666
36 19 1 expert I superior S - 8,746
37 20 4 consilier I superior S - 8,583
38 21 5 consilier I superior S - 8,589
39 22 6 consilier I superior S - 9,746
40 23 7 consilier I superior S - 8,798
41 24 8 referent III principal M - 4,131

DIRECȚIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIV


42 1 1 director II S - 13,723

Serviciul economic
43 2 1 şef serviciu II S - 12,130
44 3 1 expert I superior S - 8,798
45 4 2 consilier I superior S - 8,583
46 5 3 consilier I superior S - 8,672
47 6 4 consilier I superior S - 8,644
48 7 5 consilier I superior S - 8,798
49 8 6 consilier I superior S - 9,078
50 9 7 referent III superior M - 5,165

Page 2 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

51 10 8 consilier I superior S - 9,275


52 11 9 consilier I superior S - 8,589
53 12 10 consilier I superior S - 8,589
Biroul achiziții publice și administrativ
54 13 1 şef birou II S - 10,494
55 14 1 consilier I superior S - 8,798
56 15 2 expert I superior S - 8,746
57 16 3 expert I superior S - 8,746
58 17 4 expert I superior S - 8,643
59 18 5 referent III superior M - 5,165
60 19 6 consilier I superior S - 8,432
61 20 7 consilier I superior S - 8,432
62 21 8 consilier I superior S - 8,860
63 22 9 consilier I superior S - 8,861
64 23 10 consilier I superior S - 8,672
65 24 11 - consilier IA S 3,159
66 25 12 - şofer I G 4,311
67 26 13 - şofer I G 4,591
68 27 14 - şofer I G 4,591
69 28 15 - consilier II S 4,802
70 29 16 - şofer I G 4,283

DIRECȚIA JURIDICĂ

71 1 1 director II S - 13,723

Biroul avizare
72 2 1 şef birou II S - 10,494
73 3 1 consilier juridic I superior S - 8,583
74 4 2 consilier juridic I superior S - 8,432
75 5 3 consilier juridic I superior S - 8,746
76 6 4 consilier juridic I superior S - 8,643
77 7 5 consilier juridic I asistent S - 5,123
78 8 6 consilier juridic I superior S - 8,798
79 9 7 consilier juridic I superior S - 8,644
80 10 8 consilier juridic I asistent S - 5,123
Biroul contencios
81 11 1 şef birou II S - 10,494
82 12 1 consilier juridic I superior S - 8,583

Page 3 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

83 13 2 consilier juridic I superior S - 8,798


84 14 3 consilier juridic I superior S - 8,583
85 15 4 consilier juridic I superior S - 8,644
86 16 5 consilier juridic I superior S - 8,432
87 17 6 consilier juridic I superior S - 8,644
88 18 7 consilier juridic I superior S - 8,860
89 19 8 consilier juridic I superior S - 8,589

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI PUBLICE, STRATEGIE


ȘI PROIECTE
90 1 1 director general II S - 14,105
91 2 2 director general adjunct II S - 11,247

Direcţia Politici Publice și Relaţii Internaţionale

92 3 1 director II S - 13,723
93 4 1 manager public I principal S - 10,642

Serviciul de politici publice şi coordonare sistem

94 5 1 şef serviciu II S - 12,130


95 6 1 consilier I superior S - 8,460
96 7 2 consilier I principal S - 6,476
97 8 3 consilier I asistent S - 5,123
98 9 4 consilier I asistent S - 5,300
99 10 5 consilier I superior S - 8,798
100 11 6 consilier I superior S - 8,798

Biroul transparență, protocol și coordonare sistem

101 12 1 şef birou II S - 10,494


102 13 2 consilier I superior S - 8,216
103 14 3 consilier I principal S - 6,417
104 15 4 consilier I principal S - 6,417
105 16 5 consilier I asistent S - 4,899
106 17 6 consilier I superior S - 8,861
Serviciul implementare strategie
107 18 1 şef serviciu II S - 12,130
108 19 1 consilier I superior S - 8,644
109 20 2 - consilier pentru afaceri europene S 11,111
110 21 3 consilier I superior S - 8,798
111 22 4 consilier I superior S - 8,432
112 23 5 consilier I superior S - 8,589

Page 4 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

113 24 6 consilier I asistent S - 5,258


114 25 7 consilier I asistent S - 4,478

Biroul implementare proiecte


115 26 1 şef birou II S - 10,494
116 27 1 consilier I superior S - 8,589
117 28 2 consilier I superior S - 8,643
118 29 3 consilier I superior S - 8,432
119 30 4 consilier I principal S - 6,505
120 31 5 consilier I superior S - 8,432
121 32 6 consilier I superior S - 8,589

DIRECȚIA GENERALĂ REGLEMENTARE ȘI


ARMONIZARE LEGISLATIVĂ
122 1 1 director general II S - 14,105
123 2 2 director general adjunct II S - 6,917
Direcția reglementare
124 3 1 director II S - 13,723
125 4 1 consilier juridic I superior S - 8,432
126 5 2 consilier juridic I superior S - 8,643
127 6 3 consilier juridic I superior S - 8,583
128 7 4 consilier I superior S - 8,798
129 8 5 consilier I superior S - 8,432
130 9 6 expert I superior S - 8,643
131 10 7 - consilier pentru afaceri europene S 7,352
132 11 8 consilier I superior S - 8,589
Serviciul elaborare și avizare acte normative
133 12 1 şef serviciu II S - 12,130
134 13 1 consilier I superior S - 8,432
135 14 2 consilier I superior S - 8,432
136 15 3 consilier juridic I superior S - 8,644
137 16 4 consilier juridic I principal S - 6,417
138 17 5 consilier juridic I asistent S - 4,879
139 18 6 consilier juridic I asistent S - 4,879
140 19 7 consilier juridic I debutant S - 3,780

Serviciul armonizare legislativă

141 20 1 şef serviciu II S - 12,130


142 21 2 consilier I superior S - 8,216

Page 5 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

143 22 3 expert I superior S - 8,583


144 23 4 consilier I principal S - 6,505
145 24 5 consilier I superior S - 8,432
146 25 6 expert I superior S - 8,216
147 26 7 consilier I asistent S - 5,111
148 27 8 referent III superior M - 5,165
149 28 9 consilier juridic I superior S - 8,583

Biroul ghid online


150 29 1 şef birou II S 10,494
151 30 1 consilier juridic I superior S - 8,589
152 31 2 consilier I superior S - 8,627
153 32 3 consilier I superior S - 8,589
154 33 4 consilier I superior S - 8,589
155 34 5 consilier I superior S 8,589

DIRECŢIA GENERALĂ MONITORIZARE ŞI


SUPERVIZARE SISTEM
156 1 1 director general II S - 14,105

DIRECŢIA MONITORIZARE ŞI STATISTICĂ


157 2 1 director II S - 13,723
Serviciul monitorizare și statistică
158 3 1 şef serviciu II S - 12,130
159 4 1 consilier juridic I superior S - 8,583
160 5 2 consilier I superior S - 8,583
161 6 3 consilier I superior S - 8,746
162 7 4 consilier I superior S - 8,746
163 8 5 expert I superior S - 8,432
164 9 6 - consilier pentru afaceri europene S 9,000
165 10 7 consilier I principal S - 6,643

Serviciul analiză
166 11 1 şef serviciu II S - 12,130
167 12 1 expert I superior S - 8,746
168 13 2 expert I superior S - 8,589
169 14 3 consilier I superior S - 8,746
170 15 4 consilier juridic I superior S - 8,627
171 16 5 consilier I principal S - 6,232
172 17 6 consilier I principal S - 6,830

Page 6 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

173 18 7 consilier I principal S - 6,505


174 19 8 consilier I debutant S - 3,359

DIRECŢIA SUPERVIZARE SISTEM

175 20 1 director II S - 13,723

Serviciul supraveghere sistem

176 21 1 şef serviciu II S - 12,130


177 22 1 consilier I superior S - 8,798
178 23 2 consilier I superior S - 8,798
179 24 3 consilier I superior S - 8,460
180 25 4 consilier I superior S - 8,583
181 26 5 consilier I superior S - 8,798
182 27 6 consilier I superior S - 8,746
183 28 7 consilier I principal S - 6,887
184 29 8 expert I superior S - 8,644

Serviciul colectare, prelucrare și evaluare date

185 30 1 şef serviciu II S - 12,130


186 31 1 consilier I superior S - 8,432
187 32 2 expert I superior S - 8,589
188 33 3 expert I superior S - 8,583
189 34 4 consilier I superior S - 8,798
190 35 5 consilier I superior S - 8,798
191 36 6 consilier I superior S - 8,798
192 37 7 consilier juridic I superior S - 8,432
193 38 8 consilier I superior S - 8,589

DIRECŢIA COORDONARE METODOLOGICĂ ȘI SUPORT

194 1 1 director II S - 13,723

Serviciul coordonare metodologică şi practică unitară

195 2 1 şef serviciu II S - 12,130


196 3 1 consilier I superior S - 8,746
197 4 2 consilier I superior S - 8,746
198 5 3 consilier I superior S - 8,798
199 6 4 expert I superior S - 8,589
200 7 5 consilier I superior S - 8,432
201 8 6 consilier I superior S - 8,798

Page 7 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

202 9 7 consilier I asistent S - 5,123


203 10 8 consilier I superior S - 8,589

Serviciul help-desk

204 11 1 şef serviciu II S - 12,130


205 12 1 consilier I superior S - 8,589
206 13 2 consilier I superior S - 8,746
207 14 3 consilier I superior S - 8,627
208 15 4 consilier I superior S - 8,379
209 16 5 consilier I superior S - 8,520
210 17 6 consilier I superior S - 8,432
211 18 7 expert I superior S - 8,798
212 19 8 consilier I superior S - 8,589
213 20 9 consilier I superior S - 8,589
Serviciul analize de risc și e-certis
214 21 1 şef serviciu II S - 12,130
215 22 1 consilier I superior S - 8,798
216 23 2 consilier I superior S - 8,798
217 24 3 expert I superior S - 8,589
218 25 4 expert I superior S - 8,627
219 26 5 consilier I superior S - 8,589
220 27 6 consilier juridic I principal S - 6,831
221 28 7 consilier I asistent S - 5,123

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL EX-ANTE


222 1 1 director general II S - 14,105
223 2 2 director general adjunct II S - 6,917
Compartimentul asigurare flux operațional
224 3 1 consilier I superior S - 8,798
225 4 2 consilier I superior S - 8,746
226 5 3 consilier I asistent S - 4,695
227 6 4 consilier I superior S - 8,589
Direcţia de Evaluare Documentaţii de Atribuire
228 7 1 director II S - 13,723
229 8 2 director adjunct II S - 10,573

Serviciul documentaţii de atribuire contracte de produse


230 9 1 şef serviciu II S - 12,130
231 10 1 consilier I superior S - 8,798

Page 8 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

232 11 2 expert I superior S - 8,672


233 12 3 expert I superior S - 8,432
234 13 4 consilier I superior S - 8,589
235 14 5 consilier I principal S - 6,475
236 15 6 expert I superior S - 8,627
237 16 7 consilier I superior S - 8,672
238 17 8 consilier I superior S - 8,589
239 18 9 consilier I superior S - 8,589
240 19 10 consilier I superior S - 8,589
241 20 11 consilier I superior S - 8,589
242 21 12 consilier I superior S - 8,589
243 22 13 consilier I principal S - 6,417
244 23 14 consilier I principal S - 6,417
Serviciul documentaţii de atribuire contracte de servicii
245 24 1 şef serviciu II S - 12,130
246 25 1 consilier juridic I superior S - 8,644
247 26 2 consilier I superior S - 8,672
248 27 3 consilier I superior S - 8,798
249 28 4 consilier I superior S - 8,432
250 29 5 expert I superior S - 8,589
251 30 6 expert I superior S - 8,644
252 31 7 consilier I superior S - 8,644
253 32 8 consilier I superior S 8,589
254 33 9 consilier I superior S - 8,589
255 34 10 consilier I superior S - 8,589
256 35 11 consilier I superior S - 8,589
257 36 12 consilier I superior S - 8,589
258 37 13 consilier I principal S - 6,417
259 38 14 consilier I principal S - 6,417
Serviciul documentaţii de atribuire contracte de lucrări
260 39 1 şef serviciu II S - 12,130
261 40 1 consilier I superior S - 8,583
262 41 2 consilier I superior S - 8,798
263 42 3 consilier I superior S - 8,746
264 43 4 consilier I superior S - 8,746
265 44 5 consilier I superior S - 8,432
266 45 6 consilier I superior S - 8,746

Page 9 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

267 46 7 expert I superior S - 8,583


268 47 8 expert I superior S - 8,798
269 48 9 expert I superior S - 8,746
270 49 10 consilier I superior S - 8,432
271 50 11 consilier I superior S - 8,589
272 51 12 consilier I superior S - 8,216
273 52 13 consilier I superior S - 8,432
274 53 14 consilier I superior S - 8,644
275 54 15 consilier I principal S - 6,417
276 55 16 consilier I principal S - 6,417

Serviciul documentaţii de atribuire contracte proiecte strategice

277 56 1 şef serviciu II S - 12,130


278 57 1 consilier I superior S - 8,798
279 58 2 consilier I asistent S - 4,899
280 59 3 consilier I superior S - 8,644
281 60 4 consilier I superior S - 8,644
282 61 5 consilier I superior S - 8,432
283 62 6 consilier I principal S - 6,648
284 63 7 consilier I principal S - 6,417
285 64 8 consilier I asistent S - 5,123
286 65 9 consilier I superior S - 8,589
287 66 10 consilier I superior S - 8,589
288 67 11 consilier I superior S - 8,589
289 68 12 consilier I superior S - 8,589
290 69 13 consilier I principal S - 6,417
291 70 14 consilier I principal S - 6,417

Direcţia Verificare Derulare Procedură de Atribuire

292 71 1 director II S - 13,723


293 72 2 director adjunct II S - 10,573
294 73 3 director adjunct II S - 8,398
295 74 1 consilier I superior S - 8,798
296 75 2 consilier I superior S - 8,798
297 76 3 consilier I superior S - 8,432
298 77 4 consilier I superior S - 8,861
299 78 5 consilier I superior S - 8,644
300 79 6 expert I superior S - 8,589

Page 10 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

301 80 7 expert I superior S - 8,644


302 81 8 expert I superior S - 8,432
303 82 9 expert I superior S - 8,107
304 83 10 consilier juridic I superior S - 8,644
305 84 11 consilier I superior S - 8,672
306 85 12 consilier I superior S - 8,798
307 86 13 expert I principal S - 6,417
308 87 14 expert I superior S - 8,644
309 88 15 expert I superior S - 8,798
310 89 16 expert I superior S - 8,861
311 90 17 expert I superior S - 8,798
312 91 18 expert I superior S - 8,432
313 92 19 consilier I superior S - 8,644
314 93 20 consilier I superior S - 8,798
315 94 21 consilier I superior S - 8,798
316 95 22 expert I superior S - 8,798
317 96 23 expert I superior S - 8,644
318 97 24 expert I superior S - 8,253
319 98 25 expert I superior S - 8,432
320 99 26 consilier I superior S - 8,798

Serviciul de verificare regiunea S-E


321 100 1 şef serviciu II S - 12,130
Compartimentul de verificare Galaţi
322 101 1 inspector I superior S - 8,798
323 102 2 inspector I superior S - 8,798
324 103 3 consilier I superior S - 8,432
325 104 4 consilier I superior S - 8,644
326 105 5 consilier I superior S - 8,644
327 106 6 consilier I superior S - 8,798
Compartiment de verificare Vrancea
328 107 1 consilier I superior S - 8,798
329 108 2 consilier I superior S - 8,672
330 109 3 inspector I superior S - 8,644
331 110 4 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Buzău - Brăila

332 111 1 şef birou II S - 10,494

Page 11 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

Compartimentul de verificare Brăila


333 112 1 consilier I superior S - 8,798
334 113 2 expert I superior S - 8,644
335 114 3 expert I superior S - 8,798
336 115 4 consilier I superior S - 8,589

Compartimentul de verificare Buzău


337 116 1 consilier I superior S - 8,798
338 117 2 inspector I superior S - 8,798
339 118 3 inspector I superior S - 8,798

Biroul de verificare Constanța - Tulcea

340 119 1 şef birou II S - 10,494


Compartimentul de verificare Tulcea
341 120 1 consilier I superior S - 8,589
342 121 2 consilier I superior S - 8,798
343 122 3 consilier I superior S - 8,644
Compartimentul de verificare Constanţa
344 123 1 consilier I superior S - 8,798
345 124 2 consilier I superior S - 8,798
346 125 3 consilier I superior S - 8,798
347 126 4 consilier I superior S - 8,798
348 127 5 inspector I superior S - 8,644
349 128 6 inspector I superior S - 8,798
350 129 7 consilier I superior S - 8,432

Serviciul de verificare regiunea N-E

351 130 1 şef serviciu II S - 12,130


Compartimentul de verificare Iaşi
352 131 1 inspector I superior S - 8,589
353 132 2 inspector I superior S - 8,432
354 133 3 inspector I superior S - 8,644
355 134 4 inspector I superior S - 8,798
356 135 5 consilier I superior S - 8,589
357 136 6 consilier I superior S - 8,589
Compartimentul de verificare Bacău
358 137 1 consilier I superior S - 8,798
359 138 2 consilier I superior S - 8,798

Page 12 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

360 139 3 inspector I superior S - 8,644


361 140 4 consilier I superior S - 8,589
362 141 5 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Suceava - Botoșani

363 142 1 şef birou II S - 10,494


Compartimentul de verificare Botoşani
364 143 1 consilier I superior S - 8,798
365 144 2 consilier juridic I superior S - 8,589
366 145 3 inspector I superior S - 8,798
367 146 4 consilier I superior S - 8,589
Compartimentul de verificare Suceava
368 147 1 consilier I superior S - 8,798
369 148 2 consilier I superior S - 8,798
370 149 3 consilier I superior S - 8,798
371 150 4 inspector I superior S - 8,798
372 151 5 expert I superior S - 8,798

Biroul de verificare Neamț - Vaslui

373 152 1 şef birou II S - 10,494


Compartimentul de verificare Neamţ
374 153 1 consilier I superior S - 8,798
375 154 2 consilier I superior S - 8,798
376 155 3 expert I superior S - 8,798
Compartimentul de verificare Vaslui
377 156 1 consilier I superior S - 8,798
378 157 2 consilier I superior S - 8,798
379 158 3 consilier I superior S - 8,798
380 159 4 consilier I superior S - 8,589
Serviciul de verificare regiunea Centru
381 160 1 şef serviciu II S - 12,130
Compartimentul de verificare Braşov
382 161 1 consilier I superior S - 8,644
383 162 2 consilier I superior S - 8,798
384 163 3 consilier I superior S - 8,798
385 164 4 inspector I superior S - 8,644
386 165 5 consilier I superior S - 8,589
387 166 6 consilier I superior S - 8,589

Page 13 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

Compartimentul de verificare Harghita


388 167 1 consilier I superior S - 8,798
389 168 2 expert I superior S - 8,798
390 169 3 inspector I superior S - 8,798
391 170 4 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Covasna - Mureș

392 171 1 şef birou II S - 10,494

Compartimentul de verificare Covasna


393 172 1 consilier I superior S - 8,798
394 173 2 inspector I superior S - 8,798
395 174 3 inspector I superior S - 8,798

Compartimentul de verificare Mureş


396 175 1 consilier I superior S - 8,798
397 176 2 consilier I superior S - 8,798
398 177 3 consilier I superior S - 8,644
399 178 4 consilier I superior S - 8,432

Biroul de verificare Alba - Sibiu

400 179 1 şef birou II S - 10,494


Compartimentul de verificare Alba
401 180 1 consilier I superior S - 8,798 1289
402 181 2 consilier I superior S - 8,798
403 182 3 consilier I superior S - 8,798
404 183 4 inspector I superior S - 8,644
405 184 5 consilier I superior S - 8,798
Compartimentul de verificare Sibiu
406 185 1 consilier I superior S - 8,798
407 186 2 consilier I superior S - 8,798
408 187 3 consilier I superior S - 8,644
409 188 4 inspector I superior S - 8,798
410 189 5 consilier I superior S - 8,589

Serviciul de verificare regiunea N-V

411 190 1 şef serviciu II S - 12,130


Compartimentul de verificare Cluj
412 191 1 consilier I superior S - 8,798
413 192 2 consilier I superior S - 8,798

Page 14 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

414 193 3 consilier I superior S - 8,798


415 194 4 consilier I superior S - 8,798
416 195 5 consilier I superior S - 8,798
417 196 6 expert I superior S - 8,798

Biroul de verificare Maramureș - Sălaj

418 197 1 şef birou II S - 10,494

Compartimentul de verificare Sălaj

419 198 1 consilier I superior S - 8,798


420 199 2 consilier I superior S - 8,798
421 200 3 consilier I superior S - 8,798 1289
422 201 4 consilier I superior S - 8,589

Compartimentul de verificare Maramureş

423 202 1 consilier I superior S - 8,798


424 203 2 consilier I superior S - 8,798
425 204 3 consilier I superior S - 8,798
426 205 4 inspector I superior S - 8,798
427 206 5 consilier juridic I asistent S - 4,478

Compartimentul de verificare Satu-Mare


428 207 1 inspector I superior S - 8,798
429 208 2 consilier I superior S - 8,432
430 209 3 inspector I superior S - 8,432
431 210 4 consilier I superior S - 8,589
Biroul de verificare Bistrița - Bihor
432 211 1 şef birou II S - 10,494
Compartimentul de verificare Bihor
433 212 1 consilier I superior S - 8,798
434 213 2 inspector I superior S - 8,798
435 214 3 inspector I superior S - 8,432
436 215 4 inspector I superior S - 8,432
Compartimentul de verificare Bistriţa-Năsăud
437 216 1 consilier I superior S - 8,798
438 217 2 consilier juridic I superior S - 8,798
439 218 3 expert I superior S - 8,644
440 219 4 expert I superior S - 8,798

Serviciul de verificare regiunea Vest

Page 15 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

441 220 1 şef serviciu II S - 12,130


Compartimentul de verificare Timiş
442 221 1 consilier I superior S - 8,644
443 222 2 inspector I superior S - 8,798
444 223 3 consilier I superior S - 8,860
445 224 4 consilier I superior S - 8,589
446 225 5 consilier I superior S - 8,589
447 226 6 consilier I superior S - 8,589
448 227 7 consilier I superior S - 8,589
449 228 8 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Caraş-Severin


450 229 1 şef birou II S - 10,494
451 230 1 inspector I superior S - 8,644
452 231 2 consilier I superior S - 8,860
453 232 3 consilier I superior S - 8,589
454 233 4 consilier I superior S - 8,589
455 234 5 consilier I superior S - 8,589
456 235 6 consilier I superior S - 8,589
457 236 7 consilier I superior S - 8,589
458 237 8 consilier I superior S - 8,589
Biroul de verificare Hunedoara - Arad
459 238 1 şef birou II S - 10,494
Compartimentul de verificare Hunedoara
460 239 1 consilier I superior S - 8,798
461 240 2 consilier I superior S - 8,798
462 241 3 inspector I superior S - 8,644
463 242 4 expert I superior S - 8,643
464 243 5 consilier I superior S - 8,589
Compartimentul de verificare Arad
465 244 1 consilier I superior S - 8,798
466 245 2 consilier I superior S - 8,798 950
467 246 3 inspector I superior S - 8,644
468 247 4 inspector I superior S - 8,644
469 248 5 consilier I superior S - 8,589
470 249 6 consilier I superior S - 8,589

Serviciul de verificare regiunea S-V Oltenia

Page 16 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

471 250 1 şef serviciu II S - 12,130


Compartimentul de verificare Dolj
472 251 1 consilier I superior S - 8,644 950
473 252 2 consilier I superior S - 8,798
474 253 3 consilier I superior S - 8,798
475 254 4 inspector I superior S - 8,798
476 255 5 consilier I superior S - 8,644
477 256 6 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Gorj - Olt

478 257 1 şef birou II S - 10,494


Compartimentul de verificare Gorj
479 258 1 consilier I superior S - 8,589
480 259 2 consilier I superior S - 8,589
481 260 3 expert I superior S - 8,644
482 261 4 inspector I superior S - 8,798
483 262 5 consilier I superior S - 8,860
Compartimentul de verificare Olt
484 263 1 consilier I superior S - 8,798
485 264 2 inspector I superior S - 8,798
486 265 3 inspector I superior S - 8,798
487 266 4 inspector I superior S - 8,460
488 267 5 consilier I superior S - 8,589
489 268 6 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Mehedinți - Vâlcea

490 269 1 şef birou II S - 10,494


Compartimentul de verificare Mehedinţi
491 270 1 consilier I superior S - 8,798
492 271 2 consilier I superior S - 8,798
493 272 3 consilier I superior S - 8,644
494 273 4 consilier I superior S - 8,798
495 274 5 consilier I superior S - 8,589
Compartimentul de verificare Vâlcea
496 275 1 consilier I superior S - 8,798
497 276 2 consilier I superior S - 8,798
498 277 3 consilier I superior S - 10,725
499 278 4 consilier I superior S - 8,589

Page 17 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

500 279 5 consilier I superior S - 8,589

Serviciul de verificare regiunea Sud Muntenia

501 280 1 şef serviciu II S - 12,130


Compartimentul de verificare Prahova
502 281 1 consilier I superior S - 8,798
503 282 2 consilier I superior S - 8,798
504 283 3 consilier I superior S - 8,798
505 284 4 consilier I superior S - 8,860
506 285 5 consilier I superior S - 8,589
Biroul de verificare Argeș - Giurgiu
507 286 1 şef birou II S - 10,494
Compartimentul de verificare Argeş
508 287 1 consilier I superior S - 8,798
509 288 2 consilier I superior S - 8,798
510 289 3 expert I superior S - 8,798
511 290 4 expert I principal S - 6,648
Compartimentul de verificare Giurgiu
512 291 1 consilier I superior S - 8,798
513 292 2 inspector I superior S - 8,798
514 293 3 inspector I superior S - 8,644

Biroul de verificare Teleorman - Călărași


515 294 1 şef birou II S - 10,494
Compartimentul de verificare Teleorman
516 295 1 consilier I superior S - 8,798
517 296 2 consilier I superior S - 8,798
518 297 3 consilier I superior S - 8,798
519 298 4 expert I superior S - 8,644
Compartimentul de verificare Călăraşi
520 299 1 consilier I superior S - 8,589
521 300 2 consilier I superior S - 8,798
522 301 3 inspector I superior S - 8,798
Biroul de verificare Dâmbovița - Ialomița
523 302 1 şef birou II S - 10,494
Compartimentul de verificare Dâmboviţa
524 303 1 consilier I superior S - 8,798

Page 18 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

525 304 2 inspector I superior S - 8,798


526 305 3 inspector I superior S - 8,644
Compartimentul de verificare Ialomiţa
527 306 1 consilier I superior S - 8,798
528 307 2 consilier I superior S - 8,798
529 308 3 consilier I superior S - 8,798
530 309 4 consilier I superior S - 8,589

Serviciul de verificare regiunea Bucureşti


531 310 1 şef serviciu II S - 12,130

Biroul de verificare Bucureşti

532 311 1 şef birou II S - 10,494


533 312 1 consilier I superior S - 8,798
534 313 2 expert I superior S - 8,432
535 314 3 inspector I superior S - 8,460
536 315 4 inspector I superior S - 8,798
537 316 5 expert I superior S - 8,432
538 317 6 inspector I superior S - 8,644
539 318 7 consilier I superior S - 8,589
540 319 8 consilier I superior S - 8,432
541 320 9 consilier I superior S - 8,589
542 321 10 consilier I superior S - 8,589
543 322 11 consilier I superior S - 8,589
544 323 12 consilier I superior S - 8,589
545 324 13 consilier I superior S - 8,589
546 325 14 consilier I superior S - 8,589
547 326 15 consilier I superior S - 8,589

Biroul de verificare Ilfov


548 327 1 şef birou II S - 10,494
549 328 1 inspector I superior S - 8,860
550 329 2 consilier I superior S - 8,798
551 330 3 consilier I superior S - 8,589
552 331 4 consilier I superior S - 8,798
553 332 5 consilier I superior S - 8,589
554 333 6 inspector I superior S - 8,644
555 334 7 consilier I superior S - 8,589
556 335 8 consilier I superior S - 8,589

Page 19 of 20
Nr. total/subdiviziuni

titlu științific de doctor /


Indemnizație lunară pt.

Spor handicap (15%)


Gradul
Nr.total/ structură

Salariul de bază
C funcţiei de
Funcţia publică l Funcţie contractuală
conducere/

Studii

Studii
Nr. Denumirea

- lei -

- lei -
Funcţie de demnitate publică a Gradul
crt. structurii
s profesional al
de de a funcţiei de de de
înalt funcţionar public
conducere execuţie execuţie conducere execuţie

557 336 9 consilier I superior S - 8,589


558 337 10 consilier I superior S - 8,589
559 338 11 consilier I superior S - 8,589
560 339 12 consilier I superior S - 8,589
561 340 13 consilier I superior S - 8,589
562 341 14 consilier I superior S - 8,589

DIRECŢIA CONCILIERE CU AUTORITĂŢILE


CONTRACTANTE VERIFICATE
563 1 1 director II S - 13,723
564 2 1 consilier I superior S - 8,672
565 3 2 consilier I superior S - 8,798
566 4 3 consilier I superior S - 8,746
567 5 4 consilier I superior S - 8,644
568 6 5 consilier I superior S - 8,432
569 7 6 consilier I superior S - 8,432
570 8 7 consilier I superior S - 8,746
571 9 8 consilier I superior S - 8,798
572 10 9 consilier I principal S - 6,505
573 11 10 consilier I principal S - 6,505
574 12 11 consilier I superior S - 8,798
575 13 12 consilier I asistent S - 4,879
576 14 13 consilier I superior S - 8,798
577 15 14 expert I superior S - 8,746
578 16 15 consilier I superior S - 8,589
579 17 16 consilier I superior S - 8,860
580 18 17 consilier I superior S - 8,589
581 19 18 consilier I superior S - 8,589
582 20 19 consilier I superior S - 8,589
583 21 20 consilier I superior S - 8,589
584 22 21 - consilier IA S 6,496

Notă:
Conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, începând cu data de 01.01.2019 personalul ANAP, cu excepția președintelui, beneficiază lunar de o indemnizație de hrană reprezentând a 12-a parte din cuantumul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în
plată. Cuantumul brut lunar al indemnizației de hrană acordat personalului ANAP este de 347 lei și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, pe baza fișelor de pontaj aprobate.

Page 20 of 20