Sunteți pe pagina 1din 189

Lasă-i pe ceilalţi să facă ce vrei tu

Atunci când eşti plin de iubire, ceilalţi oameni îţi


ies în întâmpinare. Ei îţi oferă ce îţi doreşti, chiar dacă
nu înţeleg întotdeauna de ce fac acest lucru. Cert este că
simt ceva special fată de tine şi doresc să te ajute să
obţii ceea ce vrei. orţa care îi determină să se comporte
astfel este iubirea. !acă vei citi această carte, vet învăţa
cum să îi laşi pe ceilalţi oameni sa faca ce vrei tu. "ei
învăţa câ dacă emani iubire, devenind una cu ea,
întreaga lume îţi iese tn întâmpinare, ajutându#te să îţi
îndeplineşti dorinţele.
Această carte îi este dedicată lui
Lester Levenson

tester Levenson este creatorul Tehnicii Eliminării. S-a născut în


Elizabeth, New Jerse, !i a "ost un om obi!nuit, la "el ca mine !i ca tine. sau
ea to#i ceilal#i oameni de $e această $lanetă, $%nă c%nd a desco$erit
secretele $e care le vei a&la în această carte.
'e "orma#ie. Lester a"ost"izician !i in(iner. A citit"oarte mult )a viata
lui !i a acumulai enorm de multa cunoa!tere lumească. *in $ăcate, aceasta
nu l-a a+utat să ob#ină ceea ce î!i dorea de la via#ă. La "el ca to#i oamenii, !i
Lester î!i dorea mai $resus de orice altceva să "ie "ericit. în acest sco$., a
încercat tot ce i-a stat în $uteri, dar de "iecare dată a s"%r!it $rin a "i la "el de
ne"ericit, a!a că s-a văzut nevoit să î!i reia căutările.
A!a cum vei a"ia citind aceasta carie, această stare de lucruri s-a
schimbat atunci c%nd Lester a "ăcut o desco$erire sim$lă, dar care i-a
trans"ormat în $ro"unzime vi ala. El a desco$erii secretul "ericirii
desăv%r!ite. diă care !i-a $etrecut toi restul vie#ii îm$ărtă!indu-le altor
oameni desco$erirea sa. Eact acest lucru îmi $ro$un s% îl "ac !i cu în
această carie/ să î#i îm$ărtă!esc secretul lui Lester.
lester a "ost un om bun, $lin de 0."ac#iune !i de (enerozitate. 1amenii îi
cultivau $rezen#a numai $entru a "i a$roa$e de el. 2ul#i dintre ei intuiau că
!tie ceva ce ar trebui să a"le !i ei, !i î!i dore.au să a"le secretul bunătă#ii care
emana în mod natural din el.
*rin a$licarea desco$eririi lui Lester. mii de oameni au reu!it să î!i
schimbe via#a în bine si să desco$ere "ericirea.
în numele tău !i al tuturor celor care s-au trans"ormat datorită
învă#ăturilor sale, îi dedicăm această carie lui Lester Levenson.
CUPRINS

$%li&'(E#(E )E ($* E +*%-$ .................................................................. 

CA)$(/0%0 1

2A$ Al !/% A 3)( 324*$ !E (5 3$( ................................... ....... 6 7

CA)$(/0%0 6
35$(%5A ! E 0A E (A8% 0 19 ........................................................... 6:

CA)$(/0%0 ;

A)5/ A)E *$2 E*$ *% '( $E ACE  ( 0%C5% ............................... 6


CA)$(/0%0 <
CE (5E=%$E 3 ACf CA 3 (E =%C%5$ !E $%=$5E.... <;

CA)$(/0%0 :
CE0 2A$ $2) /5(A*( 0%C5% )E C A5E +0 )/($ ACE.... <>

CA)$(/0%0 ?
)5$"E'(E C% 2 "$A-A (A +*(53 +*(5.#9 )$5A03
ACE*!E*(3 .................................................................................... :1
CA)$(/0%0 >
E@/%0 /) %*E 5E$(E*-3 ........................................................... : :

CA)$(/0%0 B
*% A$ A0(CE"A !E 3 C%( !EC4 ( 3 (5EC$ 0A A)(E .. . ?1

CA)$(/0%0 

>
5EAC-$A ACE (/A(3 !$ E5E*-A ............................................ >;
CA)$(/0%0 19
(5E$ A C-$%*$ 5E"/0%-$/*A5E .................................................. :

CA)$(/0%0 1 3
)%( E5E A (A E( E 2A$ 2A5 E !EC 4( C5E $ (% ................... :
CA)$(/0%0 16
AC%2%0A5EA !E )% (E5E ............................................................ 19;
CA)$(/0%0 1;
EE5EA3 )E C/)$$$ (3 $ ...................................................... ....... 1 9
CA)$(/0%0 1<
EE5C$-$$ )E* (5% )5AC($CA5EA
$%=$5$$ !E $*E ....................................................................... ........... 11:

CA)$(/0%0 1:
@4*!%5$ !E)5E $%=$5E ............................................................... 1? i
CA)$(/0%0 1?
$*(53 +* C/*(AC( C% $ %=$5EA (A ......................................... .. 1> >
CA)$(/0%0 1>
AC%2 '($$ CE Al !E 3C%(........................................................... DB

0E( E5 +* C %"$*( E0E A0 E .............................................................. 1:

C%"4*( !E +*C&E$E5E
E2*A( !E 0E(E5 0E"E*/*......................................................... 1
fUBEŞTE-TE PE TINE ÎNSUŢI

Nu există lucruri ip!si"ile#

0ester 0evenson ne#a demonstrat tuturor că nu eistă lucruri


imposibile. Ab solut nimic nu este imposibil.
(u ce îţi doreşti să aiF )oţi avea tot ceea ce îţi doreşti şi chiar
mai mult dacă vei învăţa să te iubeşti pe tine însuţi. Ce îţi doreşti
să faciF )oţi face tot ceea ce iţi doreşti şi chiar mai mult dacă vei
învăţa să te iubeşti pe tine însuţi. Ce îţi doreşti să deviiF )oţi
deveni tot ceea ce îţi doreşti şi chiar mai mult dacă vei învăţa sa te
iubeşti pe tine însuţi,
lubeşie#le pe tine însuţi şi nimic nu va mai fi imposibil pentru
tine.
!acă vei înţelege ce este iubirea, vei avea la dispoGiţie cel
mai puternic instrument, care îţi va permite să te bucuri de tot ceea
ce îţi dore şti de la viaţă. $ubirea este răspunsul la orice întreb are.
Ea vindecă, transformă, reGolvă problemele şi poale repara orice.
$ubirea înseamnă putere şi tărie de caracter.
$ubirea este soluţia la toate problemele. !acă vei, învăţa să te
iubeşii pe tine însuţi, întreaga lume îţi va aparţine, căci vei trăi pe
cel mai înalt nivel al energici. "et cunoaşte astfel cea mai sublimă
emoţie.
H

4
!acă vei învăţa să te iubeşti pe tine însuţi, vei putea avea orice îţi
doreşti de la viaţă, inclusiv lucrurile care la ora
k r*

actuală ţi se par imposibil de obţinut. întreaga lume îţi va ieşi în


întâmpinare, făcând ceea ce îri doreşti. /amenii, te vor ajuta. =anii
îţi vor bate la uşă. ănătatea te va bate pe umăr. ucc esul îţi va ieşi
în cale. însoţii de fericire. Atunci când te iubeşti pe tine însuţi,
totul funcţioneaGă perfect în viaţa ta.
5d
înainte am "ost distribuitor de $roduse. )ntr-o zi om
$rimit un tele"on !i am a"lat ca eram $e $unctul de a $ierde o
a"acere in mioare de un milion de dolari. 26am dus imediat
în camera mea !i am înce$ut sa $roiectez iubire asu$ra
situa#iei res$ective !i asu$ra cum$ărătorului $oten#ial care
dorea s% renun#e la a"acere. 2i-am $roiectat iubirea asu$ra
tuturor celor im$lica#i. A doua zi diminea#a, cum$ărătorul
m6a sunat !i mi-a s$us că s-a răz(%ndit. 2i-a "ăcut o

comandă în valoare de trei milioane de dolari, care mi-a


asi(urat un $ro"it de un milion de dolari. 'e atunci, am
continuat să $roiectez iubire asu$ra tuturor domeniilor din
via#a mea. Am reu!it ast"el să îmi vindec m astm de care
su"eream de mai bine de 78 de ani. 9ela#iile mele cu "emeile
au devenit $ur !i sim$lu "antastice. 2i6am dublat !i chiar
mi-am tri$lat investi#iile, "a$t care mi-a $ermis s% m%
$ensionez devreme !i să călătoresc $rin întrea(a lume, lucru
cu care mă ocu$ la ora actuală. într-adevăr, a$licarea iubirii
este cea mai uimitoare tehnică din c%te eista. 2ie unul mi-a
schimbat via#a.
# iim IhitmJn, călător prin lume

:
Şc!ala $u te %$vaţă $iic &espre iu"ire'

0a fel ca majoritatea oamenilor, şi tu ai fost la şcoală foarte


mulţi ani la rând. %nii oamenj îşi petrec o marc parte din viaţă
mergând la şcoală. *imeni nu urmeaGă însă vreodată un curs despre
iubire, nici chiar cei care obţin mai multe doctorate, pentru simplul
motiv că şcolile nu oferă astfel de cursuri. Ele nu definesc iubirea
şi nu preda u cel mai import ant lucru $n viaţă K ce trebu ie să faci ca
să fii plin de iubire. istemul de învăţământ nu spune nimic despre
faptul că nu poli 7i fericit decât dacă iubeşti.
!acă vei citi această carte, vei afla ce este iubirea şi cum te
poţi bucura de ea.
iubirea este un concept în cea mai mare parte neînţeles.
Aproape nimeni nu ştie ce este ea cu adevărat. /amenii cred că ştiu
ce este iubirea, dar este suficient să arunci o privire tn viaţa lor ca
să iţi dai seama că ei confundă acest concept cu altceva. !e fapt,
chiar cu opusul lui. Ei se întreab ă ce pot să facă ceil alţi pentru ei.
Chiar dacă le oferă altora iubirea lor, ei se aşteaptă să primească
ceva în schimbul acesteia. !acă nu primesc nimic la schimb, nu
mai sunt dispuşi să îşi ofere iubirea.
0ester 0evenson a studiat ce este iubirea. =l a descoperii
astfel nu doar adevărata semnificaţie a acesteia, ci şi unde poale fi
găsită ea, dar mai ales cum poate fi ea aplicată în viaţa sa. $n aceste
rânduri doresc să îţi împărtăşesc ce am aflat de la 0ester., folosind
chiar cuvint ele pe care le#am auGi t de la el. " ei afla astfe l ce este
iubirea reală, cea care îţi poate aduce tot ce îşi doreşte inima ta.
(ae$ii %$ţele) pe &!s acest c!$cept

Cei mai mulţi oameni nu numai că nu practică iubirea, dar


practică chiar opusul acesteia, o stare pe care 0ester o numea ne#
iubi re. în acest felL ei îşi fac singuri rău şi îi rănesc pe cei din
jurul lor.
Cea mai mare parte a umanităţii îşi petrece întreaga viaţă in
starea de ne#iubi re. *u este nevoie să aducem foarte multe
argumente pentru a demonstra acest lucru. Este suficient sa
deschidem televiGorul pentru a ne convinge. Aproape toate
emisiunile, dar mai ales cele de ştiri, vorbesc despre starea de ne#
iubire.
2ajoritat ea oam enilor de pe aceas tă pla netă înc lin ă către
neM iub ire . 0or le disp lace cutare sit uaţ ie, ant ipa tiG eaGă cutare
persoană, se opun unui grup în favoarea altuia. )e scurt, îşi trăiesc
viaţa simţindu#se ameninţaţi de ceilalţi oameni. !e fapt, ei se simt

ameninţaţi de forţe imaginare, căci nu înţeleg ce repreGintă acestea.


(ot ce ştiu ei este că le resping. )ractic, ei trăiesc într#o stare de
respingere şi de ură, într#un grad mai mare sau mai mic. 0umea în
care trăim nu este guvernată de bunătate. *u trebuie să privim prea
departe ca să constatăm acest lucru.
2area majoritate a oamenilor sunt defensiviK N(rebuie să mă
protejeG ca să nu fiu rănit, ca ceilalţi să nu îmi ia ceea ce îmi
aparţine, furând u#mi astfel propr ia viaţăOP !in cauGa acestei
perspective asupra vieţii, ei trăiesc tot timpul într#o stare de
opoGiţieK N2ă opun lui  pentru că face cutare sau cutare lucru.Q
N2ă opun acestui grup pentru că are convingeri contrare
convingerilor mele. < P
Acest gen de comportament este lipsit de iubire. Acest mod
de a gândi este lipsit de iubire. Aceste tipare ale acţiunii sunt
lipsite de iubire.

n
Acum !a$te ani crom !e" la o $izzerie. ;%!ti(am <8.888
de dolari $e an !i $iteam m%nca oric%tă $izza doream 0slava
cerului, era o $izza bună=>. 'u$ă ce am învă#at această
tehnică, am înce$ut să o a$lic etrem de serios, iar via#a mea
s-a schimbat intr-o manieră incredibilă. La ora actuală de#in

$ro$ria mea a"acere,


$ro$rietă#ilor mă bucur
mele de$ă!e!te de abunden#ă,
c%teva milioane deiar valoarea
dolari. 'ar
cel mai im$ortant lucru dintre toate sunt mai "ericit dec%t am
"ost vreodată în via#ă.
# ievcn Iinn, lPosva

Răspu$sul la t!ate pr!"leele este iu"irea#

5ăspunsul este să îţi proiecteGi iubirea asupra tuturor

oamenilor şi asupra
2ajoritatea tuturor situaţiilor.
oamenilor procedeaGă eact pe dos. Ei cred că
respi ngerea şi ura îi protejeaGă. !in păcate, se înşeală grav.
@ândur ile, sentime ntele şi acţiu nile lipsite de iubir e atra g în viaţa
lor toate nenorocirile de care au parte, slăbinduMi şi facându#i
vulnerabili.
)utini oameni din aceasră lume înţeleg această realitate. !e
aceea, ci trăiesc o viaţă care îi face să sse simtă miGerabil, adică
eact opusul celei pe care şi#o doresc. în fiecare moment, ei +şi fac
singuri rău, condamnându#se la o viaţă trăită în suferinţă şi durere,
pentru simplul motiv că sunt incapabili să iubească. Ce nu înţeleg
ei este că ne#iubirea îi priveaGă de puterea personală şi atrage în
viaţa lor pericole etreme şi o mare nefericire.
*esc!peră si$)ur ce este iu"irea reală#

$ubirea nu trebuie să se opună cuiva sau unei situaţii. &a nu


are nevoie să fie protejată de nimeni şi de nimic. /mul plin de
iubire dispune de cea mai puternică forţă din %nivers. *egat ivi
tatea în orice formă nu îl mai poate atinge. !e aceea, a iubi
echivaleaGă practic cu a fi puternic.
$ubirea este răspunsul. =a începe întotdeauna cu iubirea de
sine.
Cartea de faţă te învaţă ce este iubirea reală şi ce trebuie să
faci ca să te bucuri de ea. Ea îţi cere însă să practic i ce ai învăţ at.
(oi secretul fericirii consta în practică. !e fapt, nimeni nu poate
înţelege cu adevărat ce este iubirea reală dacă nu o practică.
)racticarea iubirii este cel mai simplu lucru din lume. Cu
adevărat dificilă nu este decât practicarea ne#iubirii. Este suficient
sa priveşti feţele oamenilor din jur pentru a te convinge de acest
lucru. )racticarea ne#iubirii îi face pe oameni să se simtă miGerabil
şi să se îmbolnăvească. Ea îi priveaGă de fericirea şi de abundenţa
pe care le#ar merita.
5ăspunsul este iubirea,
!ovedeşte#ţi singur acest lucru. !escoperă pe pielea ta ce
este iubirea reală. Află unde o poţi găsi şi cât de puternică este ea.
!cscoperă singur în ce fel îti poate schimba iubirea viaţa şi cum îţi.
poate oferi ea fericire în toate domeniile acesteia.
(oţi oamenii îşi doresc iubire şi fericire. în încercarea de a
găsi aceste comori, ei caută în cele mai nepotrivite locuri şi de cele
mai multe ori mor frustraţi şi disperaţi. 0ucrurile se pot petrece
însă şi altfel. (u te poţi bucura de tot ceea ce îţi doreşti, de întreaga
iubire şi fericire din %nivers, şi de toate roadele acestora. îa chiar
acum deciGia sâ practici iubirea.

?@
începe chiar cu tine însuţi. "ei învăţa ce trebuie să faci cil ind
această carte.
Alu ne i câ nd te iu beş ti pe tine însu ţi , tu al to tul de câştigat.
ecretul este aplicarea iubirii.
!acă înţelegi ce este iubirea, tu dispui de cea mai puternică

forţă
acest din %nivers. !escoperă acest lucru şi dovedeşte#ţi singur
adevăr.
$ubeşteLfe pe tine însuţi şi priveşte ce se întâmplă m viaţa la.
5ăspunsul este iubirea.

)ubirea este cei mai bun lucru $e care l-am "ăcut


vreodată !i cel mai "rumos dar $e care mi l-am o"erit in via#a
mea. Sco$ul meu su$rem este. s% învă# să mă iubesc
necondi#ionat.
#*RS, "irgin ia

?
Notă s$eciala din $artea autorului/
2ulte lucruri bune sunt $e
$unctul de a se $etrece în via#a ta
!acă vei începe să aplici învăţăturile din această carte, multe
lucruri poGitive vor începe să se petreacă de la sine în viaţa ta. *oi
ie numim Ncâştiguri < P şi este bine să fii conştient de ele. 2ai mult
decât atât, aşteaptă#te ca astfel de schimbări poGitive să apară în
viaţa ta de îndată ce vei începe să aplici învăţăturile din această
carte. Cum s#ar spune, aşteaptă#te 7a câştiguri neaşteptateD
)e măsură ce vei avansa cu lectura, vei găsi numeroase
eemple de lucruri bune care $i sMau întâmplat unor oameni de
toate vârstele şi din întreaga lume în urma aplicării învăţaturilor
din această carte. *u am putut cita însă decât o mică parte din toate
schimbările poGitive pe care ni le#au transmis adepţii acestor
învăţături.
*oteaGă şi tu câştigurile laie. 0a sfârşitul acestei cărţi vei găsi
mai multe pagini goale, special introduse pentru a nota pe ele toate
lucrurile bune care ţi s#au întâmplat de când ai început să aplici
învăţăturile referitoare la iubire.
*otarea în scris a câştigurilor atrage noi câştiguri. Este ca şi
cum i#ai povesti %niversului toate lucrurile bune care ţi s#au
întâmplat, manifestându#ţi astfel recunoştinţa şi deschiGându#te în
faţa unor noi câştiguri.

?B
lot ceea ce este poGitiv atrage alic lucruri poGitive. )e măsură
ce vei învăţa despre iubire, dar mai ales pe măsură ce vei pune în
practică aceste învăţăturiL tu vei începe sâ atragi în viaţa ta tot mai
multe lucruri poGitive.
0a începui, mintea îţi va spune că acestea sunt simple
coincidenţe. Egoul tău va dori să îţi minimaliGeGe câştigurile, să $e
invalideGe. Ceea ce noi numim câştig este orice lucru poGitiv care
se întâmplă în viaţa ta. 5emarcă faptul că am folosit cuvântul
..oriceQ. )ractic, orice lucru poGitiv care se întâmplă în viaţa ta
repreGintă din punctul nostru de vedere un câştig.
ună puţin întortocheat, dar doresc să insist asupra acestui
lucru, căci aşa cum spuneam, lucrurile poGitive atrag noi şi noi
lucruri poGitive. !e aceea, noteaGă Fn scris toate lucrurile bune
care se întâmplă $n viaţa ta şi vei constata astfel că vei avea din ce
în ce mai multe lucruri de scris.
Consideră că orice lucru poGitiv din viaţa ta repreGintă un
câştig şi noteaGă#i in scris. )roiecteaGă#ţi iubirea asupra fiecărui
câşti g, oricât de măru nt ţi s#ar păre a $a prima vedere, în real itate ,
un câştig nu este niciodată mărunt. !e aceea, devino conştient de
aces te câştiguri şi notea Gă#l e, în acest fel, ele se vor multipli ca la
infinit.

)C
ÎNC(TR( TE ÎN*REPŢI+

Am luat o decizie. 1rice îndoială a dis$ărut din mintea mea. Am


luat o decizie, iar acest lucru a "ost cel mai u!or lucru din lume. Nu mai
am ezitări. 2ă îndre$t direct către sco$ul $e care mi l-am $ro$us. Am
că$ătat ast"el o nouă încredere în sine.
&, 2ichigan

Cine decide direcţia în care mergiF (u singurF *u cumva


mergi in respectiva direcţie fară să ştii de ccF Ai auGit povestea
celui care s#a legat de un mănunchi uriaş de baloane cu heliuF !in
păcate, el a calculat greşitK baloanele l#au dus mult mai departe
decât +şi propusese el şi nimeni nu l#a mai văGut vreodată...
(u ce poţi spune despre viaţa taF oţi spune că în spatele
oricărei acţiuni a ta se ascunde o intenţie conşticntăF în ca 2 contrar,

ai putea sfârşi la fel. ca omul eu baloanel e din. parabo la noastră. ..


2arinarii suni foarte grijulii atunci când îşi fieaGă cursul, întrucât
doresc să ajungă la destinaţie, nu în altă parte. 0a fel ar trebui să
procedeGi şi tu.
labi leşte#ţi o intenţie pentru tot ceea ce fa ci. / intenţie
repreGintă un obiectiv în miniatură. Ea te ajută să ajungi acolo unde
îţi propui, nu în altă parte.
Care este intenţia ta legată de această carteF Care este
destinaţia la care doreşti să ajungiF Cc anume doreşti să afli citind
această carteF
lngăduie#mi să îţi împărtăşesc intenţiile mele. $ntenţiile mele
legate dc tine sunt următoareleK
Ca tu să descoperi, ce este iubirea reală.

Ca tu să afli cum poate fi aplicată aceasta.

?D
T Ca tu să înveţi cum î ţi po ţi îm plini toate dorin ţele şi cu m poţ i
obţine toate lucrurile la care ai visat vreodată prin aplicarea
iubirii.
T Ca tu să af li inst rume ntel e car e îţi p ot pe rmit e să îţi am plifi ci
capacitatea de a iubi.
T Ca tu să în veţi să te iu beşti pe tin e îns uţi şi să te buc uri de
uimitoarele câştiguri pe care te genereaGă aceasta iubire de
sine.
Acum este rândul tău. ă o pauGă şi noteaGă în scris
câştigurile pe care speri sâ le obţii citind această carte. Eprimă#ţi
cele mai nebuneşti vise. căci atunci când înveţi să aplici iubirea
nimic nu este imposibil.

iţi doresc să te bucuri de o călătorie fascinantă până la


desti na ia e care i#ai ro us# o.

?4
CA)$(/0%0 1
,I I *(U. S.PT.,/NI *E TR.IT
de Lait ;rane

0a fel ca şi tine, 0ester 0evcnson nu îşi dorea altceva decât


să fie fericit.
El a căutat fericirea în aceleaşi direcţii, ca şi majoritatea
oamenilor moderni. A mers la şcoală şi a muncit din greu, !upă
cum obişnuia să spună el însuşiK N0a fel ca toţi oamenii, am
încercat şi eu să îmi croiesc un drum prin viaţă luptând u#mă din
greuOP 0ester căuta iubirea, dar se aştepta sa o primească de la
ceilalţi oameni şi de $a circumstanţele eterioare ale vieţii.
NAceastă atitudine m#a făcut să mă iGbesc atât de dur cu capul de
Gidul de cără midă al vieţi i, a povest it el mai târGiu , încât aproa pe
că mi#am strivii creierul.LP
0ester a suferit de ulcer, migrene, icter, pietre la rinichi, şi a
avut două atacuri de cord. Al doilea a fost unul masiv, aproape
punându#i capăt vieţii la vârsta de numai <6 de ani. 0a vremea
v
aceea medicii nu cunoşteau tratamentele ,UmiraculoaseV de astăGi.
*u se faceau încă operaţii pe cord deschis şi nu eistau
med icamen tele şi ech ipa mente le care le permi t la ora actuală
medi cilor să salve Ge atâtea vieţi. )ese urt, 0ester nu părea să mai
aibă mult de trăit.
Când a ieşit din spital, medicul său i#a spusK

6O
M 0ester, îmi pare rău, dar nu mai ai decât două săptămâni de
trăit, cel mult trei. *u mai putem face nimic pentru tine.
!upă care $#a trimis acasă, ca să moară tn patul lui.

NEram la capătul funieiL, spunea 0ester.

2edicii mi#au spus să nu mai fac niciun pas dacă nu sunt


absolut obligat, căci oricc mişcare m#ar fi putut ucide. Acest lucru
mi s#a părut oribil, căci am fost un om activ toata viaţa mea.
Am fost copleşit atunci de o frică teribilă. )ractic, puteam
muri în orice moment. !upă ce am trăit timp de câteva Gile cu
această teamă cumplită, mi#am dat dintr#odată seama că sunt încă
în viaţă, deci mai eistă o speranţă. A tât timp cât nu am murit încă,
poate că mai puteam face ceva. !ar ce anumeF !ată fiind
conjunctura, am început să îmi pun marile întrebări ale vieţiiK WCine
sunt euF Ce este această lumeF $n ce relaţie mă aflu cu eaF Cc
aştept eu de la eaF (

Amsăînţeles
mult era cu această
fiu fericit. ocaGie
!e aceea, că ceea
m#am ce îmi
întrebatK ,Cedoream cel mai
este fericireaFP
5eflectând, am înţeles că lucrul cei mai apropiat de fericire este
iubirea. !e vreme ce nu mâ simţeam fericit, însemna că nu mă
bucuram nici de iubire. Acest lucru m#a cutremurat. Am realiGat
imediat că motivul pentru care nu m#am bucurat pânâ atunci de
fericire era că îmi dorisem ca ceilalţi oameni să mă iubească. Eram
convins că nu puteam fi fericit decât daca aş fi fost iubit. !in cauGa
acestei aşteptări, fericirea mea era incertă şi efemeră, motiv pentru
care m#am simţit multă vreme miGerabil, iar în cele din urmă m#am
îmbolnăvit.

ocaGie,Am continuat
mi#am să îmicăfac
dat seama astfel retrospectiva
singurele momente învieţii. Cu această
care am. fost cu
adevărat fericit au fost cele în care eu am fost cel care emana
iubire, nu cele în care m#am bucurat de iubirea

77
altora. Am realiGat astfel că fericirea este consecinţa iubirii pe care
o emanăm. Cu alte cuvinte, dacă îmi puteam amplifica iubirea, îmi
puteam amplifica simultan şi starea de fericireO1

0ester şi#a continuat procesul refleiv şi a înţeles că cea mai


bună modalitate de a#şi amplifica iubirea consta în renunţarea la
ne#iubire. FA s#a întrebatK N!acă aş putea scăpa de toate
sentimentele mele de ne#iubi re, m#aş simţi mai bineFX 'i#a
recapitulat din nou viaţa şi şi#a adus aminte de diferite incidente
din trecut. /ri de câte ori şiMa amintit de un incident negativ, Fn
care a manifestat o stare de spirit opusă iubirii faţă de cineva, şi#a
schimbat starea respectivă şi a proiectat o stare de iubire asupra
persoanei în cauGă.

u trecut astfel at ulte lu$i' iar Lester a c!$ti$uat să


trăiască#

Ce#i drept, nu prea dormea şi mânca foarte puţin. A continuat


însă sa iucrcGe cu el însuşi. )e măsură cc iubirea îi impregna din ce
in ce mai mult conştiin ţa, corpul său a înce put să se vindece. 2ai
muit dceat atât, starea de nefericire pe care o simţise întreaga sa
viaţă a dispărut ca prirF farmec, iar 0ester a descoperit că se simte
tot timpul fericit. *u numai că a reuşit să se vindece singur, dar de
atunci nu s#a mai dus niciodată la medic, pentru tot restul vieţii
sale.
5ealiGarea faptului că fcricirea, starea de sănătate, bogăţia şi
pacca interioară sunt determinate de capacitatea omului de a iubi a
fost marea revelaţie a lui 0ester 0evenson şi darul lui pentru noi
toţi. 0ester şi#a petrecut restul vieţii ajutându#i şi pe alţi oameni să
descopere secretul care i#a fost revelat. !eşi medicii. îi mai
dăduseră două sau trei săptămâni de viaţă, 0ester a mai trăit îneă
<6 de ani. înainte de a muri, m#a rugat pe mine să îi continui opera.
CA)$(/0%0 6

S.RITUR  *E L ET0UL 12

*umele meu este 0arrY Crane. "iaţa mea a ajuns la un


moment de criGă majoră într#o seară de vineri, când m#am aplecat
peste terasa apartamentului meu din 2anhattan situat la etajul 19,
gândindu#mă sa sar.
!ar să încep cu începutul...
2#am născut tn =ron, într#o familie săracă. Am fost multă
vrem e convi ns că toţi oamenii bogaţi trăie sc la etaje le super ioare ,
în timp ce oamenii săraci trăiesc la subsol. amilia mea locuia într#
un subsol. încă de când eram copil am avut foarte multe slujbe.
Eram foarte agresiv, munce am din greu şi am reuşit astfel să urmeG
'coa la de Aface ri 0eona rd ter n din cadrul %nive rsită ţii din *eZ
Ror[.
!upă absolvire, tata mi#a spus că dacă aş putea obţine un
salariu de 199 de dolari pe săptămână, această realiGare ar fi
fanta stică . /bser vasem deja că unii dintre colegii care au absol vit
odată cu mine se angajaseră şi o duceau foarte bine. 2i#am spusK
Nunt la fel de deştept ca şi ei. )ot face şi eu ce fac ei.X Au urmat
astfe l mai mulţi ani în care am continu at să îmi croies c drum prin

viaţă şi în
(iparul pe lumea
care îl afacerilor
urmam eraK în N!ă#te
manieradincea mai agresivă
calea cu putinţă.
mea. /ricum voi lua
ceea ce îmi doresc.

7
!acă nu te vei da din calea mea, te voi doborî, iar apoi voi lua
oricum cee a ce îmi dore sc X In acest fel, am reuşit să ajung în
vârful ierarhiei.
2i#am înc epu t activi tatea în dom eni ul pub lic ită ţii . !up ă
câţiva ani (n care am avut un mare succes, mi#am înfiinţat propria
mea companie de vânGări prin poştă. Am reuşit astfel să vând
pachete record de programe de televiGiune, mai mari decât oricine
altcineva. în scurt timp, compania mea a devenit una de mare
succes şi am început să obţin milioane de dolari. Am divorţat de
prima mea soţie şi m#am însurat cu o femeie mai tânără şi etrem
de frumoasă. $n plus, mi#am cumpărat un duple fabulos cu Gece
camere în 2anhattan. A veam în proprietate limuGine şi avioane, iar
afacerile mele s#au etins în întreaga lume. 2ilioanele din contul
meu bancar s#au acumulat, dar cu toate acestea, eram omul cel mat
nefericit din lumeD *u puteam sâ înţeleg de ce..,
0a un moment dat, revista Time a scris un articol despre mine.
Câteva Gile mai târGiu, şoferul limuGinei mele m#a adus acasă.
)ortarul clădirii m#a salutat cu respectK N!omnule Cra ne, ce onoare
să vă avem în clădirea noastră. îngăduiţ.i#mi să vă conduc la

apartamentul dumneavoastrăOL Era vineri seara, în jurul orei K99.


+mi amintesc că am ieşit din lift, iar când am intrat în casă m#am
simtit atât de miGerabil şi de nefericit încât am ieşit pe terasa şi m#
am gândit timp de două ore dacă să sar sau nu.
!in fericire, m#am decis sâ nu sar.

ceasta a f!st a &!ua 3i %4 ierar5ia cel!r ai


ip!rta$te 3ile &i n viaţa ea6 %$truc7t a
repre 3e$tat u$ !e$t &e c!titură pe$tru
i$e#

7B
în acea seară am început s: îmi fac retrospectiva vieţii, la fei
cum a procedat 0ester. 2#am întrebatK NCe caut eu pe această
planetăF Ce înseamnă această viaţAF \L Cu aceasta ocaGie, mi#am
dat seama că nu ştiam ce caut aici. (ot ce ştiam era să fac bani.
Eram focaliGat eclusiv asupra acestui lucru. Culmea era că nici
măcar nu#mi permiteam să cheltuiesc sau să mă bucur de aceşti
bani atât cât aş fi putut 2ă simţeam din ce în ce mai confuG.
în acea seara am luat deciGia de a găsi un răspuns. 0a urma
urmelor, nu aveam nici cei mai mic motiv să fiu nefericit. Eram
multi milio nar, avea m o soţie frumoas ă şi copii . Afacer ea mea era
etrem de prosperă şi se întindea în întreaga iume. 2ă bucuram de
atenţia mass#mediei. )e scurt, aveam toate atributele pe care lumea
le echivaleaGă cu succesul. 'i cu toate acestea, mă simţeam
miGerabil... (r ebuia să găsesc neapărat răspunsuri.
*u consumam droguri sau alcool. Astfel de lucruri nu mă
atrăgeau. *u eram receptiv nici faţa de psihoterapie. *u eram
deschis faţă de 2editaţia (ranscendentală sau faţă de Yoga. !e
fapt, eram un om destul de închis. Cu toate acestea, îmi doream un
răspuns. Am participat la câteva seminare *eZ Age, dar acestea nu
mi#a u ofer it răsp unsul pe care mi#i doream . )e scurt, am răma s la
fel de nefericit.
Am +ncercat muîte lucruri, dar în Gadar. *u mai îmi doream
nimic altceva decât să scap de această stare de suferinţă continuă.
$ntrospecţia m#a ajutat să înţeleg că eram o persoană mânioasă, că
îmi era frică şi că aveam un compo rtam ent distruct iv şi nu tocmai
inteligent. *u ştiam însă cum aş fi putut corecta toate aceste
lucruri. *imeni nu m#a învăţat vreodată cum să fac asta, deşi am
urmat atâtea cursuri la viaţa mea. !e aceea, am devenit din ce în ce
mai frustrat.

7G
într#o Gi, în biroul meu a intrat comis voiajor. Aveam pe
pereţii biroului mai multe citate interesante legate de spiritualitate
şi autodisciplină, pe care le#am pus special pentru a declanşa
conversaţii cu oamenii pe temele care mă interesau# Comis
voiaj orul a văGut şi el aces te citate şi mi#a vorbi t despre o tehni că
pe care o cunoştea, numită N(ehnica de fiii minaret 2i#a plăcut
cum sună. aşa că m#am decis să urmeG şi eu cursul respectiv, chiar
în acel Zee[end, Aşa l#am cunoscut pe l]estcr 0evenson.

Ziua în care l-am cunoscut pe tester a fost cea mai importantă zi


din viaţa mea!

7D
CA)$(/0%0 ;

PR(PE NI,ENI NU ŞTIE CEST LUCRU

*acă &!re8ti să tc iu"e8ti cu a&evărat pc ti$e %$suţi 8i să ea$i


iu"ire' tre"uie să %$ţele)i ai %$t7i &e t !ate ce este iu"irea#

2area majoritate a oamenilor cred că ştiu ce este iubirea, dar


în realitate foarte puţini dintre ei ştiu. Cei mai mulţi îşi iau
informaţiile legate de iubire din filme, din versurile cântecelor cele
mai populare şi din alic astfel de surse. oarte mulţi oameni
confundă iubirea cu relaţiile romantice, sau chiar cu entuGiasmul,
oarte mulţi oameni privesc iubirea ta pe o afacere. Ei
gândesc în termeniiK N!acă vei face ce aştept eu de la tine, te voi
1
iubi. $n caG contrar, nu vreau să am nimic de#a face cu ţineO !acă
nu creGi, verifică acest lucru în propria ta eperienţă de viaţă.
2ajoritatea oamenilor se supără atunci când cei dragi nu fac ce vor
ei să facă. Aşa se eplică de ce eistă atât dc multe divorţuri.
Iu"irea a&evărată $u are $iic &e-a face cu ceea ce crc&
!ae$ii &espre ea#

ă vedem ce înseamnă această iubire, căci înţelegerea


9 w

acestui concept ne ajută sa manifestăm cu adevărat iubirea, în

paginile care vor urma. 0ester 0evenson ne spune în cuvintele sale


cum înţelege el iubirea,

$deea de iubire este foarte greşii înţeleasă în lumea


modernă. Eistă mii de cântece, poeGii şi filme care
ridică în slăvi iubirea, dar aproape nimeni nu înţelege ce
este aceasta. pre eemplu, filmele preGintă oameni care
se luptă pentru a câştiga iubirea partenerilor lor. Ele
descriu iubirea umană, care este egoistă şl nu are nimic
de#a face cu iubirea divină, care este complet altruista şi
necond iţi ona tă. $ub ire a reală se adr ese aGă înt reg ulu i
%nivers, nu doar unei persoane de care te simţi atras. Cu
alte cuvinte, ea integreaGă toţi oamenii din lume, nu
doar un singur individ. $ubirea reaiă 7divină^ este
sinonimă cu acceptarea necondiţionată a tuturor fiinţelor
din %nivers.
2area majoritate a oamenilor confundă iubirea cu
aprobarea egoului lor. Aceasta nu este însă o iubire
realăK de aceea, ea nu oferă o satisfacţie pe termen lung.
$n consecinţă, oamenii care şi#o doresc au nevoie în
permanenţă de doveGi de iubire, iar atunci când nu le
primesc se simt frustraţi.
Cea mai bună definiţ ie a iubir ii este dăruir ea fără
aşteptarea de a primi ceva în schimb. $ubirea este
sinonimă cu dăruirea lipsită de orice fel de ataşament.

<8
Iu"irea %$sea$ă &ăruire

Atunci când iubeşti , dăruieşti, nu faci altceva,


Această dăruire este liberă şi necondiţionată. Ea poate
presupune dăruirea de lucruri, dar este mult mai
înălţătoare când se referă la întreaga atitudine. Această
atitudine este similară eu dorinţa ca celălalt să aibă
toate lucrurile de care are nevoie. Cel mai bun eemplu
de iubire este mama care sacrifică orice de dragul
copilului ei, uitând de multe ori chiar de ea însăşi.
2ajoritatea oamenilor care dăruiesc nu o fac cu
iubire. $n sinea lor 7sau deschis^, ci îşi doresc ca gestul
lor să le fie recunoscutK N)riviţi#măî fac o faptă bunăDX,
NCine ştieF )oate îmi va apărea numele în GiareDQ, sau
<
ceva de genul acesta. Acest gen de NiubireP nu conduce

decât
oameni la necaGuri.
ajung să2aitedevreme sau maipentru
secătuiască, târGiu, ceilalţi
că aştepţi
întotdeauna ceva în schimb de la ei. (u încerci să te
înalţi prin gestul tău, dar ceilalţi te vor trage în jos.

Iu"irea este ! atitu&i$e pera$e$tă#

Altfel spus, ea repreGintă o atitudine care nu se


schimbă niciodată. !e aceea, ea nici nu necesită
neapă rat o acţiu ne pentru a se eprima . $ubir ea de care
vorbim noi este universală şi se aplică tuturor. !e pildă,
ea se aplică în egală măsură străinilor şi familiei, celor
care ţi se opun şi celor care sunt de acord cu tine.
!eşi este definită ca o atitudine permanentă,
iubirea evolueaGă şi creşte. !e aceea, ea ar trebui
cultivată. 0a început, practică iubirea asupra familiei
tale. )ropune#ţi să îi iubeşti din ce în ce mai mult pc
membrii acesteia, dar aşa cum sunt în realitate, nu aşa
cum ţi#ai dori sâ fie. Acest lucru nu este atât de uşor
cum pare la prima vedere, mai ales în caGul copiilor.
)riveşte#i pe ceilalţi membri ai familiei tale, inclusiv pe
copii, ca pe nişte indiviGi unici, compleţi şi desăvârşiţi,
sau şi mai bine ca pe nişte copii ai lui !umneGeu. Chiar
dacă la început ţi se pare dificil, continuă să încerci
până când reuşeşti. în continuare, aplică aceeaşi
atitudine fală de prieteni, apoi faţă de străinii care îţi ies
în cale şi în cele din urmă faţă de toate fiinţele.
/amenii au nevoie de companie şi confundă
această nevoie cu iubirea. )osesivitatea şi cramponarea
egotică, disperată, de altcineva, nu au nimic de#a face
cu iubirea reală. !impotrivă, ele repreGintă chiar opusul
acesteia. /menii caută NiubireaP 1 nu pentru a o
împ ărtăşi, ci pen tru a obţine o satisf acţie per son ală,
respectiv pentru a#şi îndeplini o nevoie a egoului lor.
$ubirea reală 7cea de care vorbim noi^ nu aşteaptă nimic
de la ceilalţi. Ea nu aşteaptă decât sâ fie dăruită, şi cu
cât este dăruită mai mult, cu atât mai fericită se simte.
Acceptarea este o altă definiţie perfectă a iubirii.
Atunci când iubeşti pe cineva, $$ accepţi aşa cum este,
nu încerci să îl schimbi. Cu alte cuvinte, îi. respecţi
unicitatea şi individualitatea epresiei, lăsându#î să facă
ce vrea el, nu impunându#i să facă ce vrei tu.

<7
Iu "i rea %$s ea $ ă el i"e ra rea ce l!r &r a) i# Nu
$uai că $u le ai cert $iic acest!ra' &ar %i
iu"e8ti t!cai pe$tru că su$t a8a cu su$t#

Atunci când iubirea este reală, tu te simţi una cu

celăl alt 7empatiG


ţi#ai dori eGitu.cu cl^. !e acee a, îl trateGi aşa cum
să fii tratat
$ubirea nu este o emoţie la fel ca celelalte.
Emoţiile înseamnă o energie aflată în mişcare. Ele suni
intense, active şi tulburătoare. $ubirea este o stare de
spirit şi conferă o pace interioară fără egal. !e aceea, nu
putem pune un semn de egalitate între iubire şi emoţie.

Iu"irea %$sea$ă Putere#

$ntr#adevăr, ea repreGintă o putere imensă, li$


eemplu ideal în aceasta direcţie este 2ahatma /andhi.
!eşi lupta pentru eliberarea $ndiei de sub dominaţia
britanică, el le#a spus în permanenţă indienilorK
N=rit anici i sunt fraţii noştri. *oi îi iubim pe brita nici .Q
Calea sa a fost calea non#reGistenţei faţă de guvernarea
britanică. !e aceea, şi#a învăţat adepţii să nu manifeste
altceva decât iubire faţă de opresorii lor. Atunci când îţi
iubeşti duşmanii, nu mai ai practic duşmani.
$ubirea faţă de duşmani repreGintă apogeul acestei

slări de spirit. Ea îi face neputincioşi pc duşmani, care


devin incapabili să îţi mai facă rău. Atunci când iubeşti
cu adevărat, nimeni nu îţi mai poate face rău.
$ubirea nu poate fi aplicata doar unei persoane şi
alteia nu. Adevărata iubire nu poate fi activată sau
inactivată la comandă. Atunci când iubeşti sincer, este
imposibil să iubeşti pe cineva şi să detcşti pe altcineva.
!acă sim_i că iubeşti pe cineva mai mult decât pe
altcineva, înseamnă că primeşti ceva în schimbul iubirii
tale, deci nu putem vorbi de iubirea reală, în sensul pe
care îl dăm noi acestui concept. Aceasta este iubirea
umană, nu cea divină. %ra ta faţă de o singură persoană
arată măsura incapacităţii taie dc a iubi alte persoane.
Altfel spus, iubirea ta nu poate fi mai mare decât ura pe
care o manifeşti faţă de cineva.
Atunci când iubeşti pe cineva pentru că se poarta
frumos cu tine, tu manifeşti o iubire umană, nu cea de
care vorbim noi. !acă persoana respectivă s#ar purta
urât cu tine, este evident că ai urî#o. Adevărata iubire
este necondiţionată. Ea îi iubeşte în egală măsură
inclusiv pe cei care i se opun. Eemplul lui @andhi ne
arată cât de efic ientă este această iubire şi cum trebuie
aplicată ea.

Iată cu tre"uie să %ti as!ri iu"irea#


`

!acă doreşti să a $ii unde te situeGi pe scara


ierarhică a iubirii, iată cum trebuie să procedeGi.
)ropune#ti să li iubeşti tn mod egal pe toţi oamenii.
Capacitatea ta de a face acest lucru repreGintă cea mai
bună măsură a iubirii tale reale, respectiv a nivelului pe
care ai ajuns pe calea iubirii. )entru aMţi testa această
capacitate, gândeşte#te la duşmanii

?@
tăi. !acă ţi se pare încă prematur, gândeşte#te la străinii
care îţi ies în cale. EamineaGă#ri atitudinea faţă de ei.
)ropune#ţi ca scop adoptarea unei atitudini egale
de iubire faţă de toată lumea. 5epetă#ţi în permanenţaK
N(u eşti una cu mine. Eu sunt una cu tineO P @ândeşte# te
că aceşti străini repreGintă marea ta familie. /rice
femeie ar putea fi mama ta. /rice bărbat ar putea fi tatăl
tău. /ricc copil ar putea fi copilul tău. 2u vei putea
ajunge la această atitudine decât prin înţelegere. !e
altfel aceasta este semnificaţia reală a cuvântului iubire.
*umai în acest fel îţi vei putea menţine iubirea faţă de
toţi oamenii. *umai aşa vei înceta să le mai faci râu
altora. !oreşie#le întotdeauna oamenilor să îşi
îndeplinească propriile dorinţe\ nu aştepta de la ci să
facă ce vrei tu.
)ropuneai întotdeauna să iubeşti, nu să fii iubit.
$ubirea reală nu poate fi posedată. Ea poate fi
eperimentată, dar numai ca o reacţie la propr ia ta
iubire. Aşteptarea egotică de a fi iubit poate conduce la
o stare de fericire temporară, dar pe termen lung
A

balonul se sparge. $n schimb, atunci când emani iu bire,


este imposibil să nu fii iubit la rândul tău.
$ubirea este cel mai uşor lucru din lume, dar mai
întâi de toate trebuie să o descoperi. 5ealitatea este că
ai nevoie de un mare efort ca să nu iubeşti. Atunci când
iubeşti, tu te simţi una cu ceilalţi. !e aceea, te simţi

împăcat şi toate lucrurile îţi vin în întâmpinare în modul


cel mai armonios.
ConfuGia se datoreaGă ideii pe care şi#o face egoul
în legătură eu iubirea. A ceastă perspectivă

<
este foarte prevalentă în societatea modernă. Ea
consideră că atunci când dăruieşti ceva, ai de pierdut sau
rămâi cu mai puţin. în realitate, atunci când iubeşti cu
adevărat nu percepi dăruirea ca pe un sacrificiu personal
sau ca pe o renunţare la interesele tale $n favoarea
intereselor altor persoane. =ste imposibil să îţi faci rău
atunci când iubeşti. 2ajoritatea oamenilor cred
contrariul, dar se înşeală grav.

Iu"irea este cea ai puter$ică f!rţă &i$


$unie.

Este imposibil să fîi rănit atunci când iubeşti cu


adevărat. Ace si lucru pur şi simplu nu se poate
întâmpla. Atunci când iubeşti, te simţi automat bine, ba
chiar ealtat şl fericit. !e fapt, nicio altă emoţie nu se
poate compara cu această stare de bine. Atunci când
iubeşti în permanenţă şi pe toată lumea, trăieşti automat
o stare generală de bunăstare, ca şi cum totul ar fi în
regulă, ca şi cum toţi oamenii ar fi minunaţi aşa cum
sunt. Aceasta este perspectiva asupra lumii atunci când
iubeşti. !impotrivă, atunci când urăşti, întreaga lume îţi
apare într#o lumină hidoasă, distorsionata şi agresivă.
!e aceea, nimic nu este mai sublim decât să înveţi acest
mic secret al iubirii.

Atunci când înţelegi conceptul de iubire ţi se


deGvăluie puterea din spatele acestuia, care este mai
mare decât cea a unei bombe cu hidrogen. $ubirea este
cea mai puternică forţă din %nivers.

<B
!esigur, ea nu are nimic de#La face eu ceea cc ai creGut
până acum ca este iubirea. !e fapt, definiţia ei este
chiar 'inele tău, cu ,,X mare, care echivaleaGă cu
!umneGeu. $ntr#adevăr, !umneGeu este iubire.
imultan. Ei este atotputernic. !e aceea, cine are acces

ia iubire divină are acces inclusiv ia atotputerea lui


!umneGeu. %n individ care nu dispune de nicio ahă
armă decât iubirea poate ţine piept întregii lumi\ atât de
mare este puterea iubiriiD
2ai mult decât atâl, iubirea permite accesul nu
doar la întreaga putere a %niversului, ci şi $a întreaga
fericire şi cunoaştere a acestuia.
Amplificarea capacităţii de a iubi poate fi obţinută
numai prin practicarea iubirii. Aşa cum spuneam, începe
întotdeauna cu membrii fam ii iei tale, apoi cu prietenii
şi în. final cu străinii.
Apropo, principalul, lucru pe care îl aşteaptă un
copii de ia părinţii săi este iubirea. El nu poate t3 păcăiit
în această privinţă. Copiii ştiu ce simt adulţii şt intuiesc
imediat emoţiile acestora. Copiii nu ascultă cuvintele
adulţ ilor . Aceşt ia se pot amăgi singur i sau între ei prin
cuvintele lor, dar nu îi pot păcăli pe copii.
Atunci când îi oferi iubire unui copil, această
iubire se amplifică automat în el, şi astfel îl condiţioneGi
să ducă o viată mult mai fericită, întotdeauna le#am spus
clientelor mele mameK ..!acă doriţi să vă ajutaţi copiii,

ajutaţi#vâ mai întâi pe voi înşivă.L Aceasta este cea mai


bună modalitate de aMţi ajuta copilul. !acă doreşti să îi
oferi iubire, trebuie să ştii mai întâi de toate ce este
iubirea,
să ţi#o cultivi şi să devii capabil să iubeşti. Atunci când
un părinte îşi iubeşte cu adevărat copilul 7în sensul pe
care li dăm noi aici conceptului de iubire^. între el şi
acesta nu poate eista decât cea mai perfectă stare de
armonie.
!ificultăţile cu care se confruntă atât de mulţi
părinţi în relaţia cu copiii lor în societatea modernă se
datoreaGă $n eclu sivita te fapt ului că primi i au uitat ce
însea mnă iubirea . )rac tic, nu cunos c fami lie care să nu
se confrunt e cu astfel de dificultă ţi. Ace stea pot fi rnai
mari sau mai mici, dar eistă $n toate familiile. Acesta
este unul din indiciile care atestă enorma confuGie în
care se Gbate societatea modernă, care nu mai face de
mult deosebirea între adevăratele valori 7cele pe care
oamenii au venit să le descopere în această lume^ şi
falşii Gei pe care îi numim bani, faimă etc.

Cu c7t practici ai ult iu"irea' cu at7t


ai ult te i&e$tiiici cu ea#

Cu cât iubeşti mai mult, cu atât mai uşoară devine


practicarea iubirii. Cu cât capacitatea de a iubi devine
mai mare, cu atât mai mult .se manifestă armonia
universală $n viaţa ta, inclusiv prin abundenţă,
frumuseţe şi fericire. $ubirea repreGintă începutul unui

ciclu ascendent care nu se mai încheie niciodată. !acă


doreşti să fii iubit, cea mai. sigură cale constă în a
începe prin a iubi tu însuţi. !e fapt, aceasta este şi
singu ra cale, întrucât tot ceea ce oferim noi se întoarce
întotdeauna la noi.

<D
$ubirea este cei mai uşor lucru din. 7ume. )orneşte
de la premisa că la ora actuală nu iubeşti. !acă nu#ti dai
seama de asta, acest lucru se datoreaGă atitudinilor
greşite pe carc lc#ai adoptat de#a lungul vremii,
antipatiilor tale, respingerilor şi urii faţă de un individ
sau altul, faţă de un grup dc persoane, faţă de o
categorie, faţă de un popor sau faţă de o rasă. Astfel de
atitudini nu fac decât să te îndepărteGe de iubire,
acţionând ca nişte fumigene şi făcându#te să îţi uiţi
propria esenţă, care este chiar iubirea cea mai pura. Ca
urmare a acestor atitudini lipsite de iubire, tu uiţi
practic cine eşti cu adevărat.
Atunci când nu eşti capabili să emiţi iubire,
eperienţele tale de vjaţă reficctă acest lucru,
reducându#ţi şi mai mult capacitatea de a iubi. e
creeaGă astfel un cerc vicios. Atunci când nu iubeşti

trebuie să fii tot timpul în gardă, să te protejeGi. !e


pildă, dacă nu iubeşti lumea tn care trăieşti, trebuie să
fii întotdeauna precaut, şi nu doar împotriva unei
persoaneL ci a întregii lumi. Această atitudine te
determină să emjţi din cc în ce mai multe gânduri
negative, să devii din ce în ce mat defensiv şi să
acumuleGi din ce în ce mai multă teamă, care îţi
invadeaGă subconştientul, fn final te alegi doar cu un
nor de gânduri negative care încearcă să te protejeGe de
lumea eterioară, de care te simţi complet separat, ca şi
cum ar li duşmana ta.
Atunci când iubeşti întreaga lume procesu l se
inverseaGă. *imeni nu îţi mai poate facc rău. !e aceea,
mintea ta se linişteşte, permiţându#ţt să

.F)
îţi eperimenteGi şinele real, a cărui esenţă este fericirea
cea mai. pură.
Această esenţă şi fericire absolută care eistă în
tine este acop erită de gându rile tale, care acţio neaG ă ca
o ceaţă. !in cauGa lor, tu ai ajuns să te consideri limitat.
Astfel de gânduri negative te fac să uiţi că eşti o fiinţa
spirituală eternă, cu un potenţial infinit. !in cauGa lor,
tu ai devenit incapabil să te mai bucuri de viaţă. !acă
doreşti să inverseGi procesul, tot ce trebuie să faci este
să elimini aceste gânduri şi să îţi linişteşti mintea. în
acest fel. ceea ce va rămâne va fi fiinţa glorioasă care ai
fost întotdeauna. Aceasta este absolut pcrfectă şi nu se
poate schimba vreodată.

Răspu$sul este iu"irea#

Ceea ce cauţi tu prin fiecare gest al tău este


iubirea, nimic altceva. !e altfel, asta fac toţi oamenii,
chiar dacă nu îşi dau seama. ii cinstit cu tine însuţi şi
întreabă#te ce anume cauţi atunci când acţioneGi într#un
anume felF "ei constata că în ultimă instanţă cauţi
iubirea. 0a fel procedeaGă şi ceilalţi oameni. $ubirea este
obiectivul suprem, semnificaţia oricărui progres.
Compleitatea la care a ajuns viaţa modernă nu
repreGintă un semn de progres, căci oamenii nu mai sunt

fericiţi. $ar motivul este cât se poate de simpluK ei au


uitat să iubească.
)racticarea iubirii influenţeaGă toţi atomii din
%nivers. Ea îi iniluenţeaGâ pe toţi oamenii,

@8
indiferent dacă aceştia realiGeaGă sau nu acest lucru,
pentru că iubirea repreGintă cea mai mare putere din
%nivers. !e aceea, ea are puterea de a#i transforma pe
oameni.
$ubirea este răspunsul la toate problemele. !e
aceea, indiferent cu ce problemă te confrunţi, dacă îţi
vet proiecta iubirea asupra ei cu o intensitate maimă,
problema va dispărea imediat. în consecinţa, mi#ţi
pierde niciodată speranţa. )orneşte de la premisa că
totul va fi bine, că totul este în regu lă, şi proie ctea Gă#ţi
iubir ea asupr a tutur or celor implica ţi şi asupr a situa ţiei
în sine. "ei constata că problema ta se va reGolva de la
sine, indiferent cât de dificilă ţi se pare la ora actuală.
!e altfel, dacă ai fi capabil să iubeşti mai mult, în viata
ta nu ar mai apărea nici un fel de probleme. Când
iubirea este perfectă, orice problemă dispare
instantaneu.
)uterea şi efectele iubirii sunt etrem de evidente.
(ot ce trebuie să faci este să o aplici, şi te asigur că ceea
ce se va întâmpla în viaţa ta va fi pe placul tău.
r*

$ntr#ade văr, iub ire a este o forţă etrao rdinar de


puternică.
2u poţi avea însă acces la această forţă decât
iubind tu însuti.r

Cu cât vei iubi mai mult, cu atât mai mare va fi


iubirea de care vei avea parte.

)ubirea m-a a+utai s% devin mai îm$ăcat !i s% acce$t mai u!or toate
situa#iile $rin care trec. Am a+uns ast"el să simt o stare de iubire "a#ă de
?
toaiă lumea, !idintr-odat% via#a mea a devenit in"init mai u!oară .
#@C, California

@?
Am "ac ui o $auză în "ilmarea serialului H'inastiaI !i m-am decis
s% studiez aceste $rinci$ii. )n acel moment mă a"lam într-imul din
momentele cele mai siresanie din via#a mea. *rin a$licarea acestor
$rinci$iir am reu!ii să sca$ de "rustrare !i de anietate. 2etoda chiar
"unc#ionează=
Joati Coif ins, autoare şi actrifă Ta imoasă
CA)$(/0%0 <

CE TREBUIE S/ 9CI C S. TE BUCURI *E


IUBIRE

0ester 0evenson le va învăţa ce este iubirea. (u ce simţi în


legăturii cu ea, în momentul de faţăF
lată câteva eemple despre ceea ce cred oamenii în ceasta
privinţăK
0e place ce spune 0ester, dar nu manifestă iubirea. *u ştiu ce
să facă pentru a se bucura de ea. e întreabă tot timpul cum să o
obţină, nu cum să o dăruiască. %nii sunt speriaţi sau furioşi atunci
când vine vorba de iubir e. Alţi i îşi fac griji . $nca pacit atea de a se
bucura de iubire este foarte frustrantă pentru ei. !in cauGa ei.
aceşti oameni sunt tot timpul într#o stare de spirit negativă.
e tem că nu vor avea niciodată parte de iubire. 2ulţi oameni
suni furioşi pentru că nu sunt iubiţi suficient de mult, sau poate
chiar deloc. !in această cauGă, se simt disperaţi. Aceasta stare i#a
urmărit întreaga viaţă. (o t ce îşi doresc ci este să aibă parte de mai
multă iubire.
Ai remarcatF Când ai citit cuvintele de mai sus, ai simţit
probabil o stare de spirit negativă, nu#i aşaF E#plicaţia este

simplă K toat e gândur ile şi cuvint ele negative genere aGă o star e de
spirit negativă.

@<
/amenii care simt cu adevărat starea de iubire au rostesc
astfel de cuvinte şi nu trăiesc astfel de emoţii.
(u de câtă iubire te bucuriF 5eGerva universală de iubire este
infinită, aşa că ar trebui să te bucuri de oricât de multă iubire
doreşti.. !e fapt. ar trebui să fii tot timpul plin de iubire, astfel
încât să poţi s pune oricândK N"iaţ a mea este plină de iubire.Q
/amenii care cunosc iubirea reală consideră că aceasta este
infinită. Ei se bucură de întreaga iubire pe care şi#o doresc. !acă îi
întrebi ce simt în legătură cu iubirea, îţi răspund întotdeaunaK N2ă
face să mă simt fantasticP < , şi o spun plini de entuGiasm.
Acesta este răspunsul lor atunci când vine vorba de iubire.
Eistă o lege universală care face ca toate lucrurile poGitive
să atra gă alte lucr uri poGitive. !atorit ă ei. oamenii plini de iubir e
atrag şi mai multă iubire. 2otivul pentru care se bucură de atâta
iubire este faptul că o privesc întotdeauna într#o lumină poGitivă.
/ri de câte ori se gândesc la iubire, ei consideră că se bucură de

aceasta din abundenţă.


Aceeaşi lege universală face însă ca toate lucrurile negative
să atragă alte lucruri negative. Astfel, gândurile şi sentimentele
negative asociate cu iubirea conduc la şj mai multe gânduri şi
sentimente negative legate de aceasta, şi implicit la tot mai puţină
iubire efectivă.
/amenii plini de iubire emit tot timpul gânduri poGitive
legate de aceasta. !e aceea, oriunde s#ar duce, ei sunt întâmpinaţi
cu iubire. 0ucrurile poGitive atrag întotdeauna alte lucruri poGitive.
!impotrivă, oamenii care se luptă din răsputeri ca să obţină
iubirea, care o caută pretutindeni, dar nu o găsesc, şi care emit
gânduri negative legate de ca o resping pur şi

@@
simplu, din cauGa negativitâţii lor. Ei sc îndepărteaGă singuri de
iubire prin gânduri de genulK N*u mă bucur de iubire. *imeni nu
mă iubeşteOL
Atunci când te gândeşti tot timpul, la ceva, tu îl atragi din ce în ce
mai mult în viaţa ta, şi astfel cercul vicios continuă.
!e aceea, dacă doreşti să te bucuri de iubire, adoptă o atitudine
poGitivă faţă de ea. Aceasta este singura cale. !evino poGitiv şi ţi
se vor întâmpla din ce in ce mai multe lucruri poGitive. Aşa spune
legea. Este cât se poate de simplu. Cum poţi adopta o atitudine
poGitivăF Este uşorK tot ce
bH

trebuie să faci este sâ scapi de negativi late. $n caGul iubirii, trebuie


să scapi de sentimentele tale de ne#iubire. $n acest fel, vei
eperimenta din ce în ce mai multă iubire.
*u vei putea face însă acest lucru dacă nu vei lua o deciGie
conştientă în această direcţie. )ropune#ţi să elimini sentimentele
negative şi lipsite de iubire din viata ta. !evino poGitiv şi bucură#te
tot timpul de iubire.
întreaga iubire din %nivers îţi stă la dispoGiţie, aşteptând doar
ca tu să o acceseGi.

Nu a! "i crezut niciodată că m-a! $utea sim#i ai%t de


bine. Acum dis$un de un instrument $e care îl $ot "olosi în
"iecare zi a vie#ii mele.
# R2. California

@
CA)$(/0%0 :

CEL ,I I,P(RTNT LUCRU PE CRE ÎL


P(ŢI 9CE

lu"e8te-tc pe ti$e %$suţi#

iubirea de sine este cel mai simplu lucnt din lume, dar şi cea
mai intelige ntă atitudin e pe care o poţi adopta. *imic nu este mai
uşor decât să te iubeşti pc tine însuţi.
licbeşte#te pe tine însuţi. Aceste câteva cuvinte îţi pot
schimba viaţa şi îţi pot aduce la picioare tot ceea ce îţi doreşti.
!acă te vei iubi pe tine însuţi vei fi mai fericit decât îţi poţi
imagina ia ora actuală.
)ână acum nu te#aj iubii pe tine însuţi, pentru că egoul
preferă întotdeauna să se autoflageleGe pentru cele mai mărunte
lucr uri. !acă nu mă creGi, studi aGă# ţi minte a. "e rifi că de câte ori
pe Gi tc condamni singur pentru cele mai minore lucruri.
!acă 8$% găseşti un loc de parcare liber, te condamni singur.
!acă ti s#a răcit cafeaua pentru că nu ai avut timp să o bei, iţi vine
să te înjuri. !acă ţi#a ieşit un coş pe faţă, îţi spui lucruri urâte.
Astfel de gânduri negative la adresa ta îţi trec
prin minte de o mie de ori pe Gi. 2intea ta se joacă cu tine, iar tu îi
dai ascultareD
în ce fel te pot ajuta astfel de gânduri negative la adresa taF în
niciu n fel, cred că eşti de acor d cu mine . în mod parado al, egoul
este convins că în acest fel îţi face un bine. în realitate, singurul
NbineV c pe care ţi#1 face este că îţi dă dureri de cap, de stomac, de
spate şi dureri musculare. 2ai mult decât atât, aşa apar necaGurile
financiare şi cele din cadrul relaţiilor.
Ce#ai Gice să chemi pe cineva acasă la tine cu o bâtă de
baseball şi să li ceri să te lovească cu eaF -i se pare o pros tie, nu#i
aşaF =i bine, chiar asta faci tu însuţi atunci când te condamni sau
te minimaliGeGi singur din diferite motive. Este ca şi cum te#ai iovi
în cap cu o bâtă. *u este de mirare că la sfârşitul Gilei te simţi
epuiGat. Ce poate fi mai absurd de atâtDF
)rocedând astfel, tu te priveGi singur de fericirea pe care o
meriţi. în acest fel, viaţa trece pe lângă tine, iar iu eşti incapabil să

te bucuri de ea, @ândeşte#te puţinK nefericirea ta este propria ta


oper ă. )ână acum , ţi#a i irosit singur viaţa gândindu #te în cele mai
negative moduri la tine însuţi. *u întâmplător ai ajuns să fii
bolnav, să te simţi miGerabil şi lipsit de energie. !e aceea, a sosit
timpul să iei o deciGieK doreşti să continui în acest fel, acuGându#te
singur, iar apoi sim ţindu#te ruşinat şi vinovat, sau preferi să
schimbi complet această stare de lucruriF
Autocondamnarea nu îţi face niciun bine. Ea nu te ajută să
devii nici mai fericit, nici mai sănătos. !e fapt, nu te ajută să atragi
nimic bun în viaţa ta, pentru că este o vibraţie negativă.
*imic negativ nu poate atrage vreodată ceva poGitiv. !e
aceea, ia chiar acum deciGia să renunţi să îţi mai adreseGi vreodată
un gând negativ, oricare ar fi acesta. Această

@
atitu dine nu te ajuta cu nimic . !impo trivă . 2ai bine ia deciG ia să
te iubeşti pe tine însuţi şi încearcă să îţi oferi pe Gi ce trece din ce
în ce mai multa iubire, indiferent de opoGiţia egoului tău cârcotaş.
!acă doreşti, tu îţi poţi schimba viaţa într#un mod radical. (e
poţi simţi fantastic în pielea ta. lubeşte#te pe tine însuţi şi le vei
convinge.

Am renun#at com$let să mă mai concKimn sin(ur


$entru cel mai mic "leac, dar !i $entru lucrurile im$ortante.
înainte nici nu a! "i crezut că acest lucru este $osibil. 'e
atunci mă simt $linde ener(ie !i de "ericire, du$% mul#i ani în
care m-am sim#it e$uizat !i de$rimat. 2intea mea a devenit
mult mai clară, dar !i mult mai senină. Am că$ătat in s"%r!it
încredere în mine însumi. Ani la r%nd m-am sim#it un ratat,
dar acum am a+uns să cred că $ot orice. îmi dau seama că
$rinci$alul motiv $entru care am avut o stare de s$irit at%t de

ne(ativă
bine, am arenun#at
"ost $ro$ria mea atitudine
la aceasta "a#ă de mine însumi. Ei
$entru totdeauna.
M 0%, California

lubeşte#te pe tine însuţi. încearcă această nouă atitudine. "ei


avea surpriGa să constaţi că este minunată. !e fapt, te vei simţi mai
bine decât te#ai simţit ani la rând. lubeşte#te pe tine însuţi, iar viaţa
ta va deveni neverosimil de frumoasă, lubeşte#te pe tine însuţi, şi
vei cunoaşte o fericire pe care nu ţi#ai fi imaginat#o niciodată.
$ndif eren t cât de multe doveGi îţi aduce egoul că nu meriţi să
fii fericit că eşti un ratat, că ai dat greş etc., iubeşte#te

@4
pe line însuţi şi veGi ce se întâmplă $n continuare. *u#ţi mai asculta
mintea\ ascultă#ţi inima. *u#i asculta nici pe ceilalţi oameni dacă
au o atitudine contrară\ tu iubcşte#te pe tine însuţi.
!acă verşi cafeaua pe tine însuţi, iubeşte#te. !acă şeful tău
ţipă la tine, iubeşte#te. !acă primeşti o scrisoare de ia un creditor,
iubeşte#te, !acă nu mai ai nici un ban în cont, iubeşte#te. !acă îţi
pierGi portofelul, iubeşte#te. Chiar daca soţia ta fuge de acasă cu
vecinul, tu iubeşte#te pe tine însuţi.
$ndiferent de ceea ce se întâmplă în viaţa ta, iubeşte#te pe
tine însuţi. 2ergi chiar mai departe şi iubeşte#te pe Gi ce trece mai
mult. 0umea nu va deveni mai puţin haotică decât este acum, dar
pentru tine se va schimba. !acă te vei iubi pe tine însuţi, tot ceea
ce te înconjoară va deveni mai poGitiv. Ceilalţi oameni îşi vor
schimba atitudinea faţă de tine, ba chiar vor părea ei înşişi mai
fericiţi, permiţându#ţi astfel să te simţi tu însuţi mai fericit.
$ubeşte#te pe tine însuţi şi toate problemele taie vor dispărea, în

urma lor nu va mai rămâne decât fiinţa fericită şi plină de iubire


care ai fostdintotdeauna, dar de care ai uitat multa vreme din cauGa
măştii negativitâţii pe care ai adoptat#o. P
$ubeşte#te pe tine însuţi timp de numai o săptămână şi vei
vedea cât de bine te vei simţi. 2etoda este simplă, nu te costă
nimic, dar îţi va oferi practic totul,
$ubeşte#te pe tine însuţi şi iubirea va veni ia tine. /dată cu
ea, vei primi toate lucrurile pe care ţi le#ai dorit vreodată. Este cât
se poate de simpluK iubeşte#te pe tine însuţiD

8
CA)$(/0%0 ?

PRI:EŞTE CU, :IŢ T INTR ÎNTR-(


SPIRL. SCEN*ENT.

Iu"irea este cea ai puter$ică f!rţă &i$ U$ivers#

Adevărata iubire este mai puternică decât o bombă cu


hidrogen.
Ea trebuie insă înţeleasă şi aplicată. $ubeşte în fiecare Gi mai
mult decât în Giua precedentă. !acă nu îţi place o situaţie cu care te

confrunţi, aceasta
mult. !e fapt, se va
iubirea aretransforma
capacitateadedelaasine dacă veiorice
transforma iubisituaţie
mai
într#una perfectă.
<
Ce înseamnă afirmaţia că Niubirea trebuie aplicataP F 2ai
întâi de toate, înseamnă să nu mai urăşti pe nimeni şi nimic. Acest
lucru sună mai uşor decât este. Câţi oameni ar ridic a mâna dacă i#
aş întreba dacă urăsc ceva sau pe cine vaF )robabi l, nu prea mulţi.
în realitateLcine nu se află în starea de iubire se află automat în cea
opusă, de ură sau de respingere, într#o măsură mai mare sau mai
mică.
/pusul iubirii poate lua multe forme. %na dintre acestea este
deGaprobarea. A tunci când deGaprobi o situaţie sau

:O
pe cineva, energia negativă a deGaprobării se află în tine. !atorită
unei obişnuinţe de lungă durată, tu ai ajuns să creGi că este normal
să te deGaprobi singur sau să îi deGaprobi pe ceilalţi, le#ai
autoconvins.chiar că această stare este sinonimă cu luciditatea şi că
îţi este benefică ferind u#te de multe lucruri rele. !acă vei

eamina
ea nu faceînsă lucrurile
decât să te din perspectiva adevărului, vei constata că
submineGe.
Cel mai bun punct de plecare pe calea iubirii este iubire a de
sine. în acest scop, aprobă #te în perm anen ţă, orice ai face . înain te
de a te culca, gândeş te#te că te apro bi pe line însuţi\ imedia t dupâ
ce te treGeşti, fă acelaşi lucru. !esigur, egoul tâu se va opune,
încercând să te facă să uiţi de această deciGie. /pune#i#te la rândul
tău. )ropune#ţi să îţi aduci în permanenţă aminte de deciGia ta de a
te aproba singur. $n acest fel, în scurt timp vei constata că direcţia
ta în viaţă se va schimba, devenind mai poGitivă.
Aşa cum spuneam, aplică iubirea. $ubeşte din ce $n ce mai
mult. în acest scop, începe prin a te elibera de ne#iubire. Aceasta
poate lua multe forme. %na dintre ele este deGapro barea. !e aceea,
începe prin a elimina deGaprobarea din viaţa ta 7în primul rând, cea
faţă de tine\ apoi şi fală de ceilalţi^. !acă nu vei mai cultiva ne#
iubirea, iubirea va înflori singură în viaţa ta, căci ea repreGintă
esenţa fiinţei laie.
(u ai uitat acest lucru. entimentele de ne#iubire te#au făcut
să uiţi că starea ta naturală de spirit esie iubirea cea mai pură. !acă
le vei elimina din mintea ta, ceea ce va rămâne va fi starea ta
naturala, de iubire pură. Cum poţi face acest lucruF %şorK este o

simplă deciGie.
Elimină#le )oţi renunţa
din viaţa la sentimentele
ta şi descoperă#ţi esenţade ne#iubireF
plină !a,care
de iubire, poţi.
nu a dispărut niciodată.

7
*e %$&ată ce ! vei &esc!peri; viaţa ta se va tra$sf!ra ra&ical I$
"i$e# ltfel spus' vei i$tra %$tr-<6 spirală asce$&e$tă care $u se
va ai %$c5eia $ici!&ată#

tester obi şnu ia să spu nă fre cve ntK ,,3Lu nu ştiu decât ce pot
face eu.LP lată câteva eemple de acţiuni pline de iubire şt cfecteie
pe care lc#au avut ele.

Eu !i cole(ii mei de muncă eram su$u!i unei mari $resiuni,


întruc%t trebuia să conce$em 0estete $entru un sistem de control aerian
încă !i mai mare era $resiunea asu$ra cole(ilor no!tri de la desi(n. Ni s-
a s$us chiar să nu îi deran+ăm $e ace!tia nici măcar cu o sim$lă
întrebare. 'ocumenta#ia $entru testele $e care trebuia să le conce+m
$entru un sistem at%t de com$le era insu"icienta. 'e aceea, am de$ă!it
cu mult termenul limita $entru $roiect. 'in acest motiv, conducerea
su$erioara îi schimba la "iecare c%teva luni $e !e"ii no!tri, c%ci nimeni nu
reu!ea să creeze sistemul de testare necesar
)n cele din urmă, s-a o$tat $entru aducerea unui !e" "oarte dur. A "u
îl $ot com$ara dec%t cu Saddam ussem. Era un om "oarte amenin#ător,
care #i$a tot tim$ul la noi. A dat $e loc a"ară c%#iva cole(i, "ură nicio
+usti"icare. Ne-a creat un $ro(ram de lucru im$osibil de res$ectat *e
scurt, toată lumea îl ura, iar acest lucru $ărea să îi "acă $lăcere.
H "-Jmm, m-am (%ndit în sinea mea, ce caută acest individ în via#a
meaC ;e lec#ie a venit să mă înve#eCM

M-am decis să renunţ la dezaprobarea pe care o proiectam asupra


lui şi să o înlocuiesc cu
aprobare>

<
S-a dovedit că $arco era un burete, as$ir%nd întrea(a iubire $e care
o $roiectam asu$ra lui. A înce$ut $rin a-mi acorda o aten#ie s$ecială în
cadrul !edin#elor de lucru, +uc%nd mici (lumite !i chiar $ăstr%ndu-mi loc
l%n(ă el. Le cerea imediat celorlal#i să se mute dacă îmi ocu$au ,, locul
meu îmi cerea să vin "recvent în biroul lui ca să discutăm )n )oc să îmi

"acă
scurtscandal,
tim$ ama!a cum
a+uns săam crezut )a
discutăm înce$utmă
des$re întreba re(iunea
"ilme, des$re de sănătate, iar în
rurală w
care a crescut !i des$re co$ilăria )ui.
A înce$ut a$oi să $oarte mai "rumos cu colectivul de lucru, iar
oamenii i-au răs$uns cu aceea!i monedă. A înce$ut sa ne s$ună lucruri
"rumoase, cum ar "i "a$tul că ne descurcam de minune !i că era m%ndru
de noi A mai lucrat c%teva luni la $roiect, iar conducerea l-a lăudat
$entru că reu!ea să men#ină $ro(ramul de lucru creat.
;ănd a $lecat, ne-am luat rămas bun de la el, iar el m-a îmbră#i!at.
A "ost cea mai uimitoare trans"ormare $e care am văzut-o vreodată.
A reac#ionat imediat la sim$la mea inten#ie con!tientă de a-l a$roba,
$ornind de la $remisa că nu eistă om care să nu caute iubirea $rin
ac#iunile sale. )ar reac#ia lui a "ost una evidentă, reală !i $lină de iubire.
Am $ăstrat $%nă astăzi cea mai $ură !i mai necondi#i onată iubire
"a#ă de acest om. 1rt de c%te ori îmi amintesc de el, mă o$resc $entru o
cli$ă din ceea ce "ac !i îi transmit mental a$robarea mea.
*uterea iubirii este nelimitată. Am desco$erit acest lucru $rin
$ro$ria mea e$erien#ă de via#ă.
# 8oUli Carr. AriGona

@
CA)$(/0%0 >

E=(UL (PUNE RE>ISTENT. 7

5eGistenţa opusă de ego iubirii de sine se traduce prin


inca pacit atea de a te iubi pe tine însuţi . )ropria ta minte se opune
acestui lucru. Această reGistenţă te împiedica sâ îţi continui calea,
ancorandu#te în trecut. !in cauGa ei, tu nu faci ceea ce ar trebui să
faci pentru aMţi uşura situaţia.
5eGistenţa te (ace să te cramponeGi dc ne#iubire şi de negai
ivitatc, !impotrivă, iubirea de sine te face fericit, sănătos i bogat.
$ntr#o Gi frumoasă de vară, un bătrân de B9 de ani lacea o
ascensiune pe o cărare dc munte, insolit de prieteni mult mai tineri
decâi el. !intr#odată, bătrânul a început să alerge în sus pe cărare,
provocându#şi prietenii să tină pasul eu el. (oată lumea a început să
alerge, până când grupul a ajuns pe culmea colinei. Când tinerii au
ajuns în vârf, erau transpiraţi şi gâfaiau din greuL dând semne de
mare disconfort. Ceea ce au văGut le#a tăiat însă respiraţia.
=ătrânul în vârstă de B9 de ani se afla în faţa lor, Gâmbind amuGat.
5espira normal şi nu transpirase niciun pic.
=ătrânul de B9 de ani era 0ester 0evenson. 0a începutul
acestei cărţi am povestit că la vârsta de <6 de ani, medicii i#au spus
lui 0ester că nu mai are deeât două săptămâni de trăit.
•« —
)us în faţa acestei condamnări la moarte, 0e sic r a înţeles că
singura sa şansă dc salvare era iubirea. El a descoperit că prin
renunţarea la ne#iubire, la deGaprobare şi la celelalte emoţii
neg ati ve, îşi poa te ampli fic a aut omat iub ire a. $n acest fel şi# a
vindecat trupul, sit uaţia financiară şi întreaga viaţă. 0ester a
renunţat pentru totdeauna la reGistenţa opusă iubirii şi a mai trăit
încă <9 de ani, timp în care le#a împărtăşit semenilor săi ceea ce a
aflat.

)e tine ce tc opreşte sâ faci acelaşi lucruF

'i tu poţi trece prin viaţă cu aceeaşi vitalitate cu care a urcat


0ester acea colină Da / de aniD ingurul lucru care te împiedică la
ora actuală să tc bucuri de aceeaşi forţa este reGistenţa pe care o
opui. Aceasta se datoreaGă tuturor sentimentelor negative pe care
le#ai acumulat de#a lungul timpului, de genulK N*u#mi place de
cutare sau de cutare. !etest cutare situaţie etc. 1< Astfel de
sentimente sunt negative şi lipsite de iubire. Ele opun reGistenţă,
facându#te să îţi pierii suflul la cel mai mic efort. !e câte ori nu ţi
s#a întâmplat să ajungi acasă şi să te prăbuşeşti pe canapea,
incapabil să mai faci ceva din cauGa epuiGăriiF CauGa acestei
oboseli este reGistenţa pe care o opun sentimentele tale lipsite dc
iubire.
Aceast ă energie neg ativă s#a acumu lat în tin e înt reaga ta
viaţă.
*u te#ai întrebat niciodată de ce obţii reGultate negative sau
nu atât de poGitive pe cât ţi#ai doriF Ei bine, acesta este răspunsul.
5eGistenţa pe care o opui te menţine ancorat în mlaştina nc#iubirii,
împiedicându#te să tc bucuri de tot cc are de oferit %niversul.
enti mente le tale negativ e de ne#iu bire te#au făcut să uiţi de
şinele tău natural, plin de energie poGitivă şi de iubire.

B
Cele două tipuri de energie se contracareaGă reciproc, iar ţie nu îţi
mai rămâne niciun sirop de vitalitate. Aşa se eplică de cc te
prăbuşeşti epuiGat pe canapea la sfârşitul Gilei. )e de altă parte,
faptul că a reuşit să inverseGe acest proces eplică de ce 0ester. în

vârstă de B9montană,
ascensiunea de ani, a fără
reuşit
să să
îşi le#o ia suflul
piardă înainteşi acelor tineri
ajungând în pe
primul
culme.
5eGistenţa pe care o opune mintea sau egoul este precum un
virus care atacă programele unui calculator . !in cauGa programului
negativ al virusului, celelalte progr ame nu mai pot funcţiona
corect. $n mod similar, programul mental nu mai poate funcţiona
corect din cauGa programelor negative ale sentimentelor lipsite de
iubire. !acă acestea devin prea numeroase, computerul tău mental
nu mai valoreaGă nimic, pulându#ţi chiar distruge viaţa.

îmi vine din ce în ce mai u!or să eecut sarcini cu care


nu sunt "amiliarizat. Am din ce in ce mai multă ener(ie.
Simultan, mă bucur din ce în ce mai mult de ceea ce "ac. Am
în $ermanen#ă o stare de armonie !i de $ace interioară.
9areori mă mai indis$une ceva, $ chiar !i atunci îmi revin
"oarte ra$id. 2i s-a îmbunătă#it chiar !i vederea, ba chiar !i
scrisul de m%na a devenit mai ele(ant=
# 8I, 2innesota

Când +ncepi să îţi ştergi viruşii mentalului, viaţa ta devine din


ce în ce mai frumoasă. 2 intea ta nu se mai opune iubirii. Chiar şi
reGistenţa acumulată în trecut tinde să dispară, iar în line înfloreşte
şinele tău plin de iubire şi întotdeauna fericit, ascuns până acum de
sentimentele tale de ne#iubire. în acest

:>
fel, computerul tău mentaD începe să funcţioneGe perfect, aşa cum a
fost conceput, şi iotul în viata ta se armoniGeaGă.
'terge virusul reGisten ţei pe care o opui iubirii. !eschi dere în
faţa sinelui tău real, care este atot iubire. "ei constata că întreaga
lume va răspunde acestei deschideri interioare, în maniere pe care
la ora actuală nici măcar nu le poţi bănui.
(u te opui în vreun fel iubirii, eprimăr ii aces teia , iubir ii de
sineF /rice sentiment negativ pe care îl manife]ti 7în orice contet^
repreGintă o astfel de reGistenţă.
2area majoritate acelor circa şapte miliarde de locuitori ai
planetei nu sunt fericiţi, nu se bucură de sănătate şi de abundenţă,
dar mai presus de toate nu iubesc. *u trebuie să fii şi tu la $cD ca
ei. 5enunţă la deGaprob are. începe prin a te aproba pe tine însuţi.
Continuă apoi prin aprobarea celor cu care ai de#a face. Aprobă#ţi
contul bancar, indiferent cât de gol este. Aprobă#ţi părţile bolnave
ale corpului.
A pro bă#te în totalitate. 5ăspunsul la orice problemă este
iubirea de sine. &a este capabilă să transforme orice persoană şi
orice situaţie. $ubirea diGolvă toate necaGurile. !aca doreşti însă să
faci loc luminii sale strălucitoare, va trebui să renunţi la
sentimentele negative, întunecate, care iţi preocupă inima şi
mintea.

înce$%nd din momentul w care am renun#at la o$ozi#ia


"ată de iubirea de sine via#a mea -a schimbat radical.
*roductivitatea mea la serviciu a crescut 2intea mea a
devenit mai lim$ede. Am că$ătat mai multa încredere în mine
însumi. Am înce$ut sii reac#ionez mai calm la situa#iile din
via#a mea, îndeosebi la cele di"icile.
#RA2.!#, *eZ Ror[

S
r "iaţa nu este altceva decât o sumă de deciG ii. !acă doreştiL
tu poţi face orice. !e pildă, poţi să te umpli de iubire. )oţi :
renunţi la deGaprobare. 0e poţi oferi tuturor aprobarea ta, şi asta
din cc în ce mai mult pe Gi ce trece. în fmal, vej putea ajunge să
aprobi totul şi pe toată lumea.
lubeştc#te pe tine însuţi. îubeşte#i pe ceilalţi oameni. *imic
nu este mai simplu decât să iubeşti. Este doar o deciGie personală.
CA)$(/0%0 B

NU I LTCE: *E
L9.CUT
9PTE *EC/T S/ TRECI

2#am decis să scriu o carte despre iubirea de sine deoarece


consider că aceasta este cei mai importam lucru din lume.
$ubirea de sine este cel mai important lucru pe care îl poţi
face pentru tine, pentru familia ta şi pentru planetă. ia îţi va
influenţa toate domeniile vieţii, inclusiv perspectiva de ansamblu
asupra acesteia. $ubirea de sine îţi va influenţa în bine situaţia

fin anc iar ă, sta rea de săn ăta te şi relaţi ile, înd eos ebi cu oam enii
apropiaţi, iar cea mai apropiată fiinţă de tine eşti chiar tu.
$ubirea dc sine le va face din ce în ce mai poGitiv. Cu cât vei
deveni mai poGitiv, cu atât mai multe lucruri poGitive se vor
acumula în viaţa ta. în acest fel, iubirea de sine iţi va transforma
întreaga viaţă. Aşa cum spuneam, iubirea este cea mai puternică
forţă din %nivers. A lunei când te iubeş ti pe tine +nsuţi, tu ai acces
la această putere incredibilă. Aşadar, cel mai bun lucru pe care îl
poli face pentru tine este să te iubeşti pe tine însuţi.

B?
Atunci când tc iubeşti pe tine însuţi, devii mai fericit mai
sănătos, şi începi să te bucuri de un succes mai mare şi de
abundenţa. *imeni nu poate iubi pc altcineva alât timp cât nu se
iubeşte pe el însuşi. %n astfel de om este incapabil de iubire. Cine
se iubeşte pe el însuşi trăieşte în armonie cu %niversul şi tot ce îşi

doreşteAtunci
îi iese când
în întâmpinare.
te iubeşti pe tine însuţi, te aprobi întotdeauna.
Atunci când iubeşti cu adevărat pe altcineva, îl aprobi automat.
/ferirea iubirii este sinonima cu oferirea aprobării. Această
aprobare se traduce întotdeauna prin gânduri, cuvinte şi sentimente
poGitive. !acă îţi place de o persoana sau dacă eşti mulţumit de o
situaţie, le aprobi automat. !acă îţi displace o persoană sau o
situaţie, tu le deGaprobi, mani fes# tându#ţi astfel incapacitatea de a
iubi. /rice forma de energie negativă, cum ar fi gându rile şi
emoţiile negative, se traduce printr#o deGaprobare .

)ubirea emanată atra(e iubirea "ără niciun e"ort. a$tul


că am înce$ut să emit iubire mi-a schimbat literalmente viata.
A! mer(e chiar $%nă la a s$une că mi-a salvat via#a. )2 ora
actuală simt că nu mai am limite !i că $ot "ace orice îmi
$ro$un/ !i asta, numai $entru că iubesc.
O # 0, 2innesota

Practică iu"irea &e si$e 8i ve3i cc se %$t7plă %$


viaţa ta#
Ce Gici de un mic eerciţiu practicF
!acă eşti pregătit, să începem. 5eţine însăK nu te limita doar
să citeşti cuvintele, ei pune#le în aplicare. Acordă#ţi oricât de mult
timp în acest scop.

62
<**

îţi voi arăta în continuare cum să te aprobi singur astfel încât


să descoperi ce este iubirea reală şi de unde provine aceasta. Ea n.u
provine de undeva din eterior, ci chiar din şinele tău. Altfel spus,
ea vine întotdeauna din interiorul tău.
!ecât sâ îţi povcstesc despre iubirea de sine şi despre
aprob area de sine, prefer sâ îţi arăt cum te poţ.i bucu ra efectiv de
această eperienţă.
!acă nu te#at gândit niciodată până acum la ideea dc aprobare
de sine, probabil că tc întrebi la ce se referă eact acest concept şi
cum poate fi pus cl in aplicare. 2ulţi oameni îmi pun astfel dc
întrebări şi îmi spunK N*u înţelegD Cum adică, sâ mă aprob pe mine
li
însumiF *u#mi dau seama la cc tc referi.
!acă la fel gândeşti şi tu, înseamnă că te deGaprobi singur, te
condamni şi te minimaliGeGi pe tine însuţ i, cel puţin la nivel
subconştient, dacă nu chiar conştient. Aşa cum îi spune numele,
subconştientul facc lucruri pe care mintea conştientă nu $c
realiGeaGă. Atât timp cât nu eşti capabil să tc iubeşti necondiţionat
pe tine însuţi înseamnă că la nivel subconştient te deGaprobi.
*u#ţi face însă probleme. 2area majoritate a celor şapte
miliarde de oameni care trăiesc pe )ământ se deGaprobă şi se
condamnă pe ei înşişi, deci nu eşti singur. Această deGaprobare de
sine este un obicei prost pe care l#am învăţat cu toţii cu mult timp
în urmă şi dc care nu ne#am mai putut deGbăra. El a devenit atât de
puternic înrădăcinat în subconştientul nostru încât aproape nimeni
nu mai realiGeaGă că îl are. 2area majoritate a oamenilor se
condamnă şi se deGaprobă în permanenţă, trăind într#un câmp de
energie negativă. *u este de mirare că lumea în care trăim a ajuns
să fie atât de lipsită de armonie.
(u îţi conduci maşina cu frâna de mână trasa.

)rima constatare este că tu nu te poţi aproba singur atât timp


cât te condamni pe tine însuţi. Este ca şi cum ai încerca să#ţi
conduci maşina cu frâna de mână trasă, tară măcar să realiGeGi
acest iucru.
întreabă#te dacă ştii cum să te aprobi de unul singur. )une#i
minţii tale această întrebare.
Cel mai probabil, mintea ta nu are nici cea mai mică
A

idee cum ar trebui să procedeGe. $n caG contrar, nu ar mai trebui să


îi pui întrebări. !acă te întreb pe ce stradă locuieşti, îmi vei
răspunde pe loc, fără să stai pe gânduri. 0a fel şi dacă te întreb cum
te cheamă, sau care este numele mamei laie. 2intea cunoaşte
aceste răspunsuri, motiv pentru care nu simţi nevoia să îi pui astfel
de întrebări.
în schimb, dacă îţi între bi minte aK NCum trebuie să proc edeG
ca să mă aprob pe mine însumiFPL, mintea ta nu are nici o idee. Ea
nu cunoaşte acest răspuns. în caG contrar, nu ar mai trebui să o
întrebi, întrucât ai cunoaşte deja răspunsul.
'tiu că pare un raţionament ciudat, dar realitatea este că pare
stupid să îţi întrebi mintea ceva ce nu ştie încă. =ste ca şi cum ai
căuta răspunsul într#un sertar gol\ ştii că nu se află acolo, dar totuşi
continui să insişti.
!acă îi pui minţii tale o întrebare de.genulK NCum să mâ aprob
singurFX t iar aceasta nu cunoaşte răspunsul, ea îţi va răspunde să te
deGaprobi sau să te condamni. *u ai observat niciodată acest tucruF
2intea îţi spuneK N=ine, dar eşti un om deşteptD Cum se face că nu
ştii acest lucru F !e ce nu găseşti răspuns ulF !e ce nu poţi reGolv a
aceasta probiemăFX

2intea îţi spuneK NCondamnă#te singur. Q

B@
unt convins că ai trecut de mii de ori prin acest proces. NAr
trebui să ştiu acest lucru. Cum pot fi atât de prostF Ce tembel suntD
unt un idiotDP < îţi spun ceva aceste fraGeF !e câte ori nu ai gândit
în aceşti termeniF Asta înseamnă să te condamni singur.
'i acum, să privim problema şi dintr#un alt unghi. în ce fel te

ajută
ca să această deGapr obare
găseşti răspunsul sauîl cauţiF
pe care chiar condam nare problemaF
ă îţi reGolvi de sineF (e
$ţiajută
oferă o soluţieF (e învaţă ea ce trebuie
A

să faci în situaţia cu care te confrunţiF în mod evident, nu.


!eGa proba rea de sine, autoc ondam nare a, minim aliGa rea propr iei
tale fiinţe nu te ajută în niciun fel, niciodată. înţelegi acest procesF
'i, de fapt, cine este cel care te acuGă, te condamnă sau te
deGaprobăF (u însuţiD !acă ai înţeles acest mecanism simplu, a
sosit vremea să iei o deciGie. (u ai de alesK te poţi iubi pe tine
însuţi şi poţi adopta o atitudine poGitivă sau te poţi condamna în
continuare, păstrându#ţi atitudinea negativă.
Care este deciGia taF

Presupu$ eă ai luat &eci3ia să te iu"e8ti pe ti$e %$suţi# *acă &a?


este ! &eci3ie %$ţeleaptă#

Ai fost dc acord să renunţi la deGaprobarea de sine. acum


câteva clipeF Acest lucru este foarte important. înainte să te poli
iubi pe tine însuţi, trebuie sâ renunţi la energia negativă a
deGaprobării. $ubirea nu poate ocupa acelaşi spaţiu ca şi nc#iubirea.
!eci. ai renunţai $a deGaprobarea de sineF 2ulţi oameni care

se află pentru prima oară pe accastă cale răspundK N*u prea sunt
sigur dacă am renunţat cu adevărat la ea. 1Z Cum poli să nu fii sigur
dacă doreşti să renunţi la autocondamnare şi la

B
minimaliGarea de sineF (e iac aceste gânduri să te simţi mai bineF
Ai fost deja dc acord mai devreme că nu.

Nu sunt dec%t un înce$ător, dar am în#eles în


$ro"unzime că deza$robarea de sine îmi "ace rău. 'e îndată

ce am renun#at
imediat în via#a la această
mea. ;hiar$ractică, bene"iciile
!i $roblemele au a$ărut
cu banii mi s-au
rezolvat. Nu mai P$un c%t de bine mă simt= 2intea mea a
devenit mai clară #i am o senza#ie continua de bunăstare
in"erioară. So#ia mea îmi s$une chiar că am devenit $este
noa$te un amant mai bun=
#@!, )ennYivama

!eci, eşti dispus să renunţi şi tu la deGaprobarea de sineF


!acă nu ai reuşit acest lucru decât într#o mică măsură, încearcă mai
mult. 'i mai mult. 'i mai mult. încearcă eu fiecare Gi care trece sâ

renunţi din cc $n ce mai mult la deGaprobarea de sine.


=unD Acum. încearcă să te aprobi pe tine însuţi, cât. dc puţin,
Accsta este cel mai inteligent lucru pe care li poţi face. Cu fiecare
Gi care trece, fa acest lucru din ce în ce mai mult. Aprobarea de
sine este sinonimă cu iubirea de sine. !e aceea, cele două concepte
sunt interschimbabile.

 te iu"i pe ti$e %$suţi %$sea$ă a te apr!"a pe


tine însuţi.

!eci, propune#ţi să te aprobi cu fiecare Gi care trece din ce în


cc mai mult. *u lăsa niciodată garda jos. /ricât de mult ai ajuns să
te aprobi pe tine însuţi, se poate întotdeauna şi mai mult.

BB
Ei, cum te simţiF (e simţi mai bine. nu#i aşaF Este imposibil
să nu te simţi mai bine atunci când nu te mai condamni şi nu te mai
deGap robi singur . Apro bare a de sine conduce la o atitu dine din ce
în cc mai poGitivă. /ri de câte ori vei repeta acest proces, te vei
simţi din ce în ce mai bine.

A$robarea de sine, dar !i a$robarea celorlal#i oameni,


re$rezintă un instrument "abulos !i un dar minunai, care m-a
a+utat să m% vindec $e mine însumi Pi rela#iile mele.
# @C, California

încearcă un mic eerciţiuK gândeşte#te că te iubeşti şi te


aprobi pe tine însuţi. în continuare, apleacă#ţi capul către stomac
sau către piept. imţi vreo contracţie la aceste niveleF !acă da,
înseamnă că la nivel subconştient încă te mai deGaprobi.
Chiar dacă aşa stau lucrurileL nu ai niciun motiv să le
condamni din nou. 0a urma urmelor, asta ai făcut toată viaţa, iar
acest proces este foarte nou pentru line. !e aceea, fii blând cu tine
însuţi. Av anseaGă treptat, în propriul tău ritm.
A

)erfect. în continuare, intră în contact cu contracţia pe care o


simţi la nivelul pieptului sau al stomacului, cu energia care se
manifestă in aceste Gone.
'i mai bine. în continuare, deschide o uşă imaginară în
spatele contracţici şi permite#i energiei acumulate acolo să iasă. *u
te grăbi. 0asă acest proces să se deruleGe de la sine.
"erifică apoi cum te simţi. 2ai eistă contracţiaF (e simţi

mai bine. doar


sau poate nu#i aşaF )oate că energia contracţiei a dispărut complet,
parţial.
@ândcşte#te din nou la iubirea de sine. Aprobă#te pe tine
însuţi. 2ai simţi vreo contracţie la nivelul pieptului

BC
sau al stomaculuiF !acă da. continuă să ţii uşa deschisă şt lasă
energia să iasă prin ca. Cu siguranţă, doreşte să iasă. Acordă#ţi tot
timpul necesar în acest scop.

Re3iste$ţa este si$!$iă cu se$tie$tele ta%c


nedorite.

Ai simţit vreo reGistenţă atunci când ai încercat să te aprobi


pe tine însuţiF !acă da, află că reGistenţa nu este altceva decât un
sentiment. !e regulă, ea se acumuleaGă la nivelul stomacului sau al
pieptului. *u trebuie să o analiGeGi prea mult. 0as#o pur şi simplu
să iasă pe uşă. !acă nu iese dintr# odat ă, permite #i acest lucru mai
mult timp. *u te grăbi.
Cum te simţi acumF 2ai sesiGeGi vreo contracţie la nivelul
pieptului sau al stomaculuiF !acă da, continuă procesul de mai sus.
0asă energia să iasă pe uşă.
)riveşte acum reGistenta şi dintr#un alt unghi de vedere. -i#ai
dorit până acum iubirea şi aprobarea altor persoaneF Aceast ă
atitudine nu conduce la nimic bun.
@ând eşte# te la cineva a căru i aprob are ţi#o doreşt i, la cinev a
care ai dori să te placă. Ce GiciF CreGi că persoana respectivă se
aprobă pe ea însăşiF CreGi că se place pe sineF Este fericităF
Etrem de puţini oameni sunt cu adevărat fericiţi şi se aprobă pe ei
înşişi , deci eist ă şanse mari ca persoana la care te gândeşti să nu
intre în această categorie. 'i totuşi, tu îţi doreşti ca ea să te facă să
te simţi fericii sau să te aprobe, în condiţiile $n care este incapabilă
să facă acest lucru cu ea însăşi. =ste ea şi cum te#ai duce la o bancă
aflată în faliment pentru a scoate bani sau pentru a obţine un credit.
Acest lucru este imposibilD )rimul lucru pe care ţi#1 va spune
bancherul va fiK N2u îţi pot da niciun ban, întrucât sunt falit eu
însumiOL

BD
2area majoritate a oamenilor nu se aprobă şi nu se plac pe ei
înşişi. 'i totuşi, noi aşteptăm ca ei. să nc aprobe ş i să nc placă, deşi
sunt incapabili să facă acest lucru cu propria lor fiinţa. 0a rândul
lor, ei îşi doresc să obţină aprobarea noastră, deşi nici noi nu
suntem capabili să ne aprobăm singuri. )e scurt, această situaţie

este imposibilăD Atunci, care este răspunsulF


Răspu$sul este iu"irea &e si$e' iar aceasta se afl a %$ i$teri!rul
tău#

ursa iubirii se află întotdeauna m interiorul tău. Aici eistă


un ocean infinit de iubire, dar aceasta este ascunsă de vălurile
negaţi vităţii acumulate. !e aceea, tu ai ajuns să cauţi iubirea în
afara ta şi nu#ţi dai scama de ce nu o poţi găsi nicăieri. Este simpluK
pentru că ea a fost tot timpul ascunsă m inter iorul tău. !acă nu ai
găsit#o până acum, acest lucru se datoreaGă numai faptului că ai
acoperit#o cu foarte multa energie negativă, cum ar fi antipatia,
respingerea şi deGaprobarea. A ceasta este singura cauGa.
Cei mai mulţi dintre oameni au prostul obicei dc a se
condamna singuriL de a se critica şi de a se minimaliGa. Ei au (ăcut
acest lucru ani la rând. !e aceea, li se pare foarte greu să se
opr ească din tr#oda tă. Acum dis pui însă de o inf orm aţie foa rte
valoroasă. Ai înţeles că aceasta deGaprobare de sine nu te ajuta cu
nimic. ingurul care încearcă să te convingă de contrariu este egoul
tău, care încearcă astfel să scoată tot cc este mai rău în tine. !in
fericire, tu eşti mai puternic dccât propriul ego.

pune#i
tineD Eu sunt chiar
2%0( acum
2A$egoul
2A5E ui tăuK
decâtNEu sunt
tine. 2A$dispari
&aide, 2A5Edin
dccât
faţa

meaD *u mai am nevoie de tineO

B4
Cum le simţiF )robabil că le simţi deja mai puternic, mai
senin, rnai poGitiv.
Eu le spun întotdeauna oamenilorK N"ă invit să nu credeţi
niciun cuvânt pe care vi#l spun. "erificaţ2e însă pe toateO < "erifică
şi tu dacă ceea ce spun eu este adevărat sau nu.

/ri dc câte ori vei renunţa la un act de deGaprobare, vei siinţi


automat o aprobare mai deplina. Acest principiu poate ii
demonstrat instantaneu. !in păcate, mintea egotică nu caută de
regulă răspunsul poGitiv, ci preferă sâ se uite la problemă.
încearcă să te iubeşti din nou pe tine însuţi. încearcă sa nu
mai opui niciun fei de reGistenţă. Este posibil să renunţi la
deGaprobare F )oţi face acest lucru pe Gi ce trece mai multF
$ar dacă poţi, de ce nu ai înlocui deGaprobarea cu aprobarea
de sineF Ar fi o dcciGie înţeleaptă. !epinde numai de tine. nu de
egoui tău. Acesta nu îţi este prieten. !eci, te poţi aproba pe tine
însuţiF 'i asta din ce în ce mai multF
!acă da, verifică în ce măsură ţi#a mai rămas vreo reGistenţă.

(rice re3iste$ţă atestă faptul că c)!ul %$că ai %$cearcă să te


c!$tr!le3e#

!a dar cine este şefulK tu sau egoul tăuF !e aceea, treci
peste ce spune ei şi oferă#ţi întreaga ta aprobare. 5enunţă la orice
fel de reGistenţă.
!acă $ţi place ceea ce simţi, încearcă să amplifici acest
sentiment. 0asă#te în voia ui. CreGi că se poate să te simţi încă şi

mai bineF încearcă. Chiar .şi mai bine încăF încearcă din nou.
cufundare în sentimentul preţuirii de sine, ca şi cum te#ai
scufunda într#o baie caldă. 0asă#te în voia lui.
Cum te simţi acumF

G8
$ată cum descri e CYnthia )aYne din *eZ R or[ iubireaK

Mî-am dat seama că până acum iubirea a fost doar un cuvânt gol
pentru mine, fără nicio semnificaţie practică

Am realizat în s"%r!ii că noi nu îi ..iubimI $e ceilal#i dec%t atunci


c%nd "ac ce ne dorim noi de la eiQ în caz contrar, am "i in stare s% le dăm
în ca$. Această realizare, m-a !ocat. *%nă acum am "ost întotdeauna
m%ndră de ca$acitatea mea de a A iubi !i de a-i a$roba $e oameni. )n
realitate, nu "aceam dec%t să declar acest lucru din v%r"ul buzelor "ără să
îl .simt cu adevărat. Era su"icient ca cineva să î!i anuleze o întrevedere eu
mine ca s% $roiectez asu$ra lui întrea(a mea ne(at ivitare î
La ora actuală am devenit ceva mai sincera eu mine
A

însămi. îmi aduc aminte de sutele de momente în care i-am în+urat $e


ceilal#i !o"eri, în care mi-am bătut +oc de "elul în care îi stătea cuiva $ărul
sau în care i-am criticat în sinea mea $e ceilal#i $entru cele mai mărunte
motive. *ractic, asta am "ăcut întrea(a mea via#ă, "iind ca un $ro(ram
care se derula de la sine, de!i eram convinsă că sunt $lină de iubire !i de
a$robare, deo$otrivă "a#ă de mine însămi !i "a#ă de ce ai "i oameni.
Acum îmi dau seama că $ot inversa acest $roces $rin luarea
deciziei con!tiente de a-i iubi !i de a-i a$roba cu adevărat $e ceilal#i
oameni 0inclusiv $e mine însămi>, indi"erent de ceea ce "ac ei. 2ă simt
at%t de binecuv%ntată $entru această desco$erire. *e de altă $arte, îmi
dau seama că această sim$lă con!tientizare nu îi determină automat $e
oameni să "acă ceea ce îmi doresc eu de la ei. 2ul#i dintre ei vor continua
să î!i anuleze întrevederile cu mine, dar nu mai
am dc (%nd să îi deza$rob vreodată. 'oresc s% îi iubesc a!a cum sunt,
)N')E9ENT 'E ;EEA ;E A; Aceasta este inten#ia $e care mi-o
$ro$un $entru "iecare zi $e care o mai am de irăit $e acest $ăm%nt.

Acum ştii ce trebuie să faci pentru a tc iubi pe tine însuţi.


"om conti nua sâ eplo răm iubirea de sine şt în capi tolul următor .
)ână atunci, $ţi recomand însă să reciteşti dc rnai multe ori acest
capitol, întrucât îţi oferă cele mai bune sfaturi pentru a începe
practica iubirii de sine.
CA)$(/0%0 

RECŢI  9CE T(T. *I9ERE NŢ

/mul reacţioneaGă m faţa lumii eterioare prin trei


modalităţi, pe care eu le numesc Cele (rei Aspecte ale 2inţii.

Priul aspect este cel se$3!rial#

pre eemplu, oricine poate simţi dacă un obiect este rece sau
cald. *u numai oamenii manifestă acest tip de reacţie, ci şi
animalele.

@ &!ilea aspect al i$ţii este %$re)istrarea aut!ată 8i


plaA"ac4ui#
A

$ntr#adevăr, mintea înregistreaGă şi redă automat tot ce


pcrccpe. Acesta este aspectul ei cel mai periculos. !e fapt, este
periculos numai pentru că este automat, deci nu ştie să
dis crimin eGe. !at orită lui. omu l reacţione aGă mecan ic, fără sâ
înţeleagă de ce.
*u numai oamenii au capacitatea de a înregistra şi de a reda
automat percepţiile lor, ci şi animalele. !e pildă,
dacă legi un pui de elefant de un ţăruş, mintea acestuia îşi aminteşte
ca nu se poale mişca. (rei ani mai târGiu, elefantul ajunge să
cântărească mai muîte tone. El ar putea scoate cu uşurinţă ţăruşul
din pământ, dar nu o face, deoarece mintea sa îşi aminteşte că nu
poate face acest lucru. (ot ce ar trebui să facă animalul ar li să îşi
tragă puţin piciorul, şi ar fi liber, dar mintea sa nu discrimineaGă.

 &iscrii$a %$sea$ă a %$ţele)e %$ !& c!$8tie$t ce fa ci#

!iscriminarea este cel de#al treilea aspect ai mintii şi cel mai.


important dintre toate. /rice om are capacitatea de a discrimina,
adică de a.percepe limpede lucrurile, de a înţelege ce se întâmplă şi
de cc face ce face.
(u ai capacitateK 1 . Uie a înţelege că autocondamnarea nu te
ajută în niciun fel\ dimpotrivă, nu îţi face decât rău. Asta înseamnă

să discrimineGi. /ri de cate ori te deGaprobi singur, iar mintea îţi


spuneK !acă nu obţii ccea cc doreşti, condamnareDQ, încearcă sâ
surprinGi acest moment. !evino conşti#
A.

ent de el şi propune#ţi să renunţi la deGaprobare. încearcă în


permanenţă acest lucru.

Iată u$ exerciţiu f!arte siplu' care te va auta s7 te iu"e8ti ai


ult pe ti$e %$suţi#

$a o foaie de hârtie şi scrie pe ea cuvântulfericitQ ub el


noteaGă cuvinteleK poGitiv, iubire, succes şi abundenţă. Atunc i când
te sim ţi fer icit, gân deş ti automa t în mod poG iti v. At unc i cân d
gândeşti poGitiv, te simţi plin de iubire. Atunci când te simţi plin de
iubire ai succes, iar când ai succes
trăieşti în abundenţa. Energia este aceeaşi, dar formele ci de
epresie sunt diferite,
în continuare, scrie câteva din lucrurile care te#ar putea face
fericit.
Eistă în mitologia grcacă o legenda care spune că sirenele îi

atrăgeau pe marinari către stânci. 2arinarii se lăsau atraşi de vacile


lor fermecătoare şi se luau după ele până când bărci [ lor se iGbeau
de stânci şi se scufundau. Eact acelaşi lucru îl face mintea ta. =a
îţi promite iot felul de lucruri. Cunoşti foarte bine acest
fenomenK .."oi fi fericit când voi fi sănătos. "oi fi fericit când voi
avea o relaţie armonioasă. "o i fi fericit când voi avea baniL 1 şi aşa
mai departe. *imic din toate acestea nu se poate întâmpla atât timp
cât continui sa gândeşti negativ. *egat ivitatea nu poate atrage
decât şi mai multă negativ itate.

,i$tea ta te aă)e8te#

Ea îşi bate joc de tine. $ţi promite marea cu sarea, dar în


acel aşi timp te invită sâ tc conda mni singur . $ată câte va eem pleK
să spunem că ţi#a murit câinele. 2intea îţi spuneK v (u eşti de
vinăDPL !acă ţi#a murit unchiul, la fel. !acă ai pierdut bani la
bursă, tu eşti dc vinăD !acă ţi s#a defectat maşina, de asemenea.
!acă ţt#ar pierdut ceasul, iu eşti vinovaţi
A

înţelegi cum stau lucruri $cF Autocondamnarea nu reGolvă


niciodată nimic. Ea nu#ţi poate aduce înapoi câinele, unchiul sau
banii, nu#ţi poate repara maşina şi nu#ţi poale găsi ceasul. *u face
decât să Ggândărc şi mai tare rana.
$ată un alt tip dc reacţie la aceleaşi evenimente, mult mai
inspirat. ă spunem că unchiul tău a murit. )oţi face ceva pentru a
rămâne poGitiv, în pofida acestui eveniment
nefericitF Această atitudine nu are nimic de#a face cu lipsa de
sensib ilita te. 5ealita tea este însă că nu mai poţi face nimic pentru
unchiul tău. Ce motive ai avea s ă fii tristF Cu ce te#ar ajuta această
stare de spiritF CreGi că unchiul tău şi#ar dori acest lucruF (u îi#i
doreşti cu adevăratF Ce om din această lume îşi doreşte sa fie tristF
0a fel ca elefantul din eemplul de mai înainte, noi ne programăm
singuri, după care rulăm în mod automat aceste programe.
Aşadar, dacă ţi#a murit câinele, încearcă să îţi păstreGi
atitud inea poGitivă în pofid a acest ui eveni ment . !acă ţi s#a stricat
maşina, încearcă să îţi păstreGi atitudinea poGitivă. !acă ai pierdut
bani la bursă, încearcă să îţi păstreGi atitudinea poGitivă. !acă ţi#ai
pierdut ceasul, încearcă să îţi păstreGi atitudinea poGitivă.

E)!u0 $u se site $ici!&ată satisfăcut' a8a că $u %l ai lua %$


seaă#

îţi poţi păstra atitudinea poGitivă indiferent ce îli spune elF


)ractică acest lucru. Este o simplă chestiune de eerciţiu.
2intea îţi face tot timpul promisiuni deşarte. Ea îţi spune că nu
poţi fi fericit, Ndecât dacă < P... Asta este o prostie. / minciună
sfruntată. (e asigur că egoul nu se poate simţi vreodată satisfacut,
orice ai faceD 2intea îţi spune câ vei fi fericit dacă se va întâmpla
cutare sau cutare lucru, dar chiar dacă lucrurile respective se
întâmplă., ea îţi va spune că ai nevoie de mai mult sau de altceva.
oluţia este altaK propune#ţi să fii fericit indiferent de ce ai
sau de ceea ce se întâmplă. Aceasta este singura cale autentică de a
fi fericit.
Citeşte primul articol pe care l#ai scris pe lista 8ucărilor care
te#ar putea face fericit. ă următorul eerciţiu mental.

GB
îţi poţi permite să fii fericit în pofida faptului că nu dispui de
lucrul respectivF )ropune#ţi acest lucru, apoi încearcă să intensifici
din ee în ce mai mult accastă stare de fericirc şi poGitivitatc. Ei,
cum te simţiF în mod normal, ar trebui să fii mai fericit. Este cât se
poate de simplu. )rocedeaGă îa fel şi cu celelalte articole din lista
ta. punc#ţiK ..)ot fi fericii indiferent de ceea cc se întâmplăF îmi
pot păstra starea de spirit poGitivăF Acest lucru este (oarte
imp ortant, căc i luc rurile poG iti ve air ag înt otd eau na noi luc rur i
poGitive, la infinit. !e aceea, trebuie sâ îţi păsireGi poGitivitalea cu
orie preţ. $n acest fel, viaţa ta se poate schimba radical în bine.

La ora actuală $ol să renun# cu u!urin#ă la emo#iile !i


la sentimentele mele ne(ativeQ um$i%ndu-tn% de o iubire
necondi#ionată "a#ă de mine însumi !i "ală de ceilal#i oameni.
'e c%nd am ado$tai această atitudine, via#a mea s6a
schimbat dramatic în bine. 'e $ildă, mi-am v%ndut casa ia
$re#ul $e care l-am cerut, "ără să a!te$t deloc.
#(0, lorida

ă ne întoa rcem puţin la eerciţiu l nostru de dinainte , cel cu


aprobarea de sine, care este sinonimă cu iubirea dc sine. Cum mai
stai cu aprobarea după acest eerciţiu de cultivare a unei stări de
spirit poGitiveF 2intea este programată să te deGaprobe în
permanenţă. *u o deGaproba la rândul tău, în pofida atitudinii sale
negative, căci în acest fel nu faci decât să îi răspunGi eu aceeaşi
mone da. $ar negativit atea atrag e după sine şi mai multă ne ga li vi
tale. *egativitatea se alimenteaGă pe ea însăşi, iar motorul acestui
cerc vicios este deGaprobarea.
!e aceea, nu#ţi deGaproba propria minte. !impotrivă, aprob#
o. Atitudinea poGitivă nu poate face niciodată râu. Aprobă#ţi din ce
în ce mai mult mintea, iar apoi veGi cum. te simţi. 2u cumva
mintea ta s#a liniştitF !e regulă, ea devine agitată numai atunci
când o condamni.

Este de necrezut ce se înt%m$lă atunci c%nd îi s$un


e(oului meu/ HTe iubesc=I Este in"init mai bine dec%t să mă
lu$t cu (%ndurile !i cu sentimentele mele care îmi dis$lac. 'e
c%nd am învă#at să "ac acest lucru mă simt mult mai lini!tit.
# S.=. California

Ei. cum te simţi acum, după ce ai practicai aceste eerciţiiF


2ai simţi vreun motiv de deGaprobareF !acă da r gândeşte#te puţinK
în ce fel te ajută această atitudineF Este limpede ea nu te ajută în
niciun fel. 'i la urma urmelor, cine este cel care te deGaprobăF (u
însuţiD !e vreme ce nu reGolvi nimic astfel, cel mai bine ar fi să ici
o deciGie. Ai de alesK poţi adopta o atitudine poGitivă, iubindu#îc pe
tine însuţi, sau îţi poţi păstra actuala atitudine negativă,
condamnându#te singur.
întreaga viaţă este alcătuită din deciGii. Cea mai bună deciGie
pe care o poţi lua este să te iubeşti pe tine însuţi. Aceasta nu este
însă şi singura deciGie posibilă. (u poţi lua deciGia de a te
condamna singur, de a fi bogat sau sărac, de a ti sănătos sau
bolnav. (otul depinde de deciGiile tale. Cine ia toate aceste deciGii
care îţi pot influenţa viaţaF (u singur. !acă îţi vei lăsa egoul să ia
deciGiile în locul tău, acesta te va trage în jos. !acă nu mă creGi,

verificăD Cu ce teMa ajutat până acum egoulF 0a urma urmelor, nu a


făcut decât să te deGaprobe şi să te condamne în permanenţă,
facându#te să îţi păstreGi o stare de spirit negativă.

>D
$ută un nou eerciţiu care te poate ajuta să te aprobi într#o
mai marc măsură.
@andeştc#tc la un motiv pentru care te deGaprobi singur. (e
poţi detaşa de această deGaprobareF )oţi (ace asta ceva
A h

mai. mult F $nca şi mai mult F $n contin uare , te poţi aproba pe tine
însuţiF Ceva mai multF încă şi mai multF
!acă ai reuşit, iasă acest sentiment de aprobare sâ se
acumuleGe. 0a urma urmelor, e ste atât de plăcut şi îţi d\l o stare de
linişte atât de mare... 0asă#1 să se acumuleGe din ce în ce mai mult.
't mai mult încă...
Ei, cum te simţiF

Am a$licai metoda sim$lă a deta!ării de deza$robare


!i de cultivare a a$robării de siine. Aceasta m-a "ăcut să mă
simt din nou ca în tinere#e !i m-a trans"ormat din interior
;hiar !i "izic am că$ătat o în"ă#i!are mai tinerească= La o
reuniune recentă de "amilie, un $rieten a comentat că devin
$e zi ce trece din ce în ce mai t%năr= 2i-a s$usQ
H Tim$ul mt $are s% aibă niciun e"ect asu$ra .I ta
Am învă#at ast"el că iubirea de sine mă a+uta să "iu intr-o
armonie $er"ectă cu tru$ul, cu mintea !i cu s$iritul meu.
# &, $llinois

't iată acum un eerciţiu de aprobare a altor persoaneK


@ândeşte#te la cineva pe care îl deGaprobi. /ri de câte ori
deGaprobi pe cineva, tu îţi faci singur rău, căci genereGi un câmp
etrem de negativ în jurul tău. @ândeşte#te dacă îţi poţi imagina o
relaţie mai armonioasă cu cineva cu care nu te înţelegi deloc.
între abă#ţ i minte a dacă ştie vreo astfel de soluţi e. "e i const ata că
nu ştie. în caG contrar, t e#ai fi înţeles
deja mai bine cu persoana respectivă. ingurul lucru pe care îl ştie
mintea ta este că persoana în cauGă nu face ce ai vrea tu să facă,
motiv pentru care o deGaprobă şi o condamnă, transmiţându#i
gândurile sale negative, luând#o peste picior ete. Aceasta este ideea
ei despre iubireK Nă ce vreau eu şi te voi iubi. în caG contrar, nu
doresc sâ mai am nimic de#a face cu tineOL Cred că ai înţeles deja
că această atitudine nu are nimic de#a face cu iubirea reală...
@andeşte#te acum în ce fel te#a ajutat vreodată deGaprobarea
faţa de o altă persoana. Cum a evoluat relaţia dintre voiF (c#ai
înţeles mai bine cu eaF Cel mai probabil nuD -i#a reGolvat în vreun
fel problemele legate de eaF *ul 'i cine este cel care practică
deGaprobarea F Aşa esteK chiar utD
)e scurt, trebuie să iei o nouă deciGie. )ropune#ţi să gândeşti
poGitiv şi transmite#i mental persoanei în cauGâ aprobarea ta. Cu
această ocaGie, renunţă la deGaprobare. Aceasta este atitudinea cea
mai înţeleaptă pe care o poţi adopta.

Ai reuşit să iei aceasta deciGieF @ândeşte#te puţinK nu o faci


de dragul perso anei respect ive, ci de dragul tăuD ta urma urmelor ,
tu eşti cel care trăieşte în permanenţă în câmpul negativ generat de
propria deGaprobare, şi aşa cum ai înţeles deja, aceasta nu te poate
ajuta cu nimic.
!e îndată ce aî renunţai la deGaprobare, transmite#i mental
persoanei respective aprobarea ta. ă acest lucru din ce $n ce mai
mult. încă şi mai mult. Acum închide ochii şi imagineaGă#ţi că
persoana în cauGă îii Gâmbeşte...

E$erien#ele $e care le-am trăit în co$ilărie alaiuri de


tatăl meu au "ont etrem de ne$lăcute. 'e aceea, am a+uns
literalmente s% R urase. Nu i-am s$us niciodată acest lucru,
dar ori de c%te ori mă

HO
(%ndeam la el, sim#eam o stare de ura $ură. 'in "ericire, ia
un moment dat am realizat că această ură nu-mi "ace niciun
bine. 'im$otrivă, mă răne!te Pi mai tare. 'e aceea, am
înce$ui să $ractic în mod con!tient deta!area de ea !i i-am
transmis "atal ui meu iubire. La înce$ui nu mi-a "ost deloc
u!or, dar am lucrat cu mine însumi, iar la ora actuală
această nouă atitudine a devenit c%t se $oate de naturală.
9ela#ia mea cu tata s-a schimbat imediat, dar nu mi-am dat
seama de la bun înce$ui de acest lucru, $%nă c%nd "rate le
meu nu mi-a transmis $rin )nternet dou% "tlmulete în care
tata chiar se $urta "oarte "rumos cu mine. )ntr-o bună zi, $e
ne$usă masă, tata m-a sunat !i !i-a cerut iertare $entru "elul
în care m6a "ăcut s% su"ăr în co$ilărie. 2i-a s$us că sunt un
om minunai !i că mă res$ectă nes$us. Această vindecare a
rela#iei noastre a "ost $osibilă mimai $entru că am renun#at
ia ura "a#ă de el !i $entru ca i-am transmis iubirea mea. 'e
atunci, mă simt mult mai bine.
# C8f, 2issouri

/amenii cred că este normal să cultive gânduri şi sentimente


negative faţă de alte persoane. Ei cred că ceilalţi nu ştiu nimic
despre ceea ce gândesc ei. 0ucrurile nu stau însă aşa. Eistă o lume
subti lă a energiei în care cu loţi i transm ttem şi receptăm semnale,
chiar dacă mintea conştientă nu îşi dă seama de acest lucru. !e
aceea, nu te amăgi singurK dacă i#ai. transmis cuiva gânduri
negative, acesta ştie acest lucru, chiar dacă numai ia nivel
subconştient. Este aproape ca şi cum i#ai fi spus în faţă ccca ce
gândeşti despre el.

Si
!acă antipatiGeGi pe cineva, tu acumuleGi o Karma negativă.
arma nu este generată numai de acţiuni, ci şi de gânduri. /ri de
câte ori emiţi un gând negativ referitor la o altă persoană, între tine
şi ea se creeaGă o relaţie [armică, iar gândurile 7ale se vor întoarce
împotri va ta. !e aceea, renunţa o data pentru totdeauna la
deGaprobare şi iubeşte#i pe toţi cei din jurul tău. (ransmitere în
acest fel iubirea ta. lubeşte#i pe toţi oamenii j`e care jî cunoşti, iar
viaţa ta se va transforma mtr#o manieră nebănuită.
*oi îi judecam în permanenta pe ceilalţi oameni. !acă vrei să
te convingi cât de proastă este situaţia ta în această privinţă, câte
judecăţi critice ai emis de#a lungul vremii referitoare la ceilalţi
oameni, este suficient să tţi iei agenda personala. Citeşte numele
prietenilor tăi şi vei observa cum mintea ta începe să îi judece
instantaneuK NCutare este gras. eutare este prea înalt, cutare este
prea scund, cutare nu arc bani, cutare are prea mulţi bani, cutarc
este un idiot... li Asta înseamnă să îi judeci pe oameni. )ropune#ţi

acum să opusa.
atitudinea renunţi(ransmite#le
la această aprobarea
deGaprobare şi cultivă
şi iubirea în locul ei
ta, l a acest
lucru pentru tine, nu pentru ei. "ei constata în scurt timp cât de
mult se va transforma în bine viaţa ta.

ubirea este soluţia oricărui fei de probleme

0cster 0evenson a eliminat din mintea sa toate gândurile şi


sentimentele de ne#iubire. 'i când spun NtoateX, chiar asta vreau să
spunD Când a murit la vârsta de B6 de ani, corpul său era sănătos,
starea sa financiara era bună, iar relaţiile cu ceilalţi oameni erau
minunate. într#adevâr, iubirea este o soluţie universalăD Citeşte de
mai multe ori aceste rânduri. )ractică cu perseverenţă renunţarea la
atitudinea de deGaprobare şi

D7
culti vă în locul ei o atitu dine plină de iubir e, care aprobă oricc şi
pe toată lumea. începe chiar cu tine însuţi.
Continuă apoi cu renunţarea la deGaprobarea faţă de ceilalţi
oameni. (ransmite#le mental aprobarea ta. Cu cât tc vei iubi mai
mult pe tine însuţi, cu atât mai mult îi vei iubi şi pe cei din viaţa ta
şi cu atât mai multă abundenţă vei atrage astfel. !impotrivă, cu cât
te vei deGaproba mai mult pe tine însuţi şi pe ceilalţi oameni, cu
atât mai multă negat ivitate vei atrage în viaţa ta.
!acă îţi doreşti cu adevărat să te iubeşti pe tine însuţi, să fii
tot timpul sănătos şi s ă ai parte numai de reiaţii armonioase, trebuie
neapărat să descoperi de unde provine aprobarea. Aceasta provine
din interiorul tău şi nu are nimic de#a face cu ceilalţi oameni.

%$c erca rea & e a !"ţ i$e iu" irea &e la alf e p ers! a$e est e ce a a i
are pier&ere &e tip#

!acăpentru
niciodată, vei căuta
că sursaiubirea
ei este înîntotdeauna
eteriorulinima
tău, ta.nuEsenţa
o vei găsi
fiinţei tale este un ocean de iubire, dar pentru a o descoperi trebuie
să elimini mai întâi virusul mental numit deGaprobare. Căutarea
iubirii în altă parte echivaleaGă cu căutarea necaGurilor cu bună
ştiintă. 2ai devreme sau mai târGiu, ea se va întoarce împotriva ta.
!acă fericirea ta depinde de o alta persoană, este suficient ca
aceasta sâ îţi tragă preşul de sub picioare pentru a te simţi
instantaneu cel mai nefericit om din lume.
ingura fericire durabilă este cea care provine din interiorul
tău, căci atunci ştii foarte bine pe ce te baGeGi. ingurul om care te
poate face fericit sau nefericit eşti tu însuţi. !acă ai înţeles acest
lucru, îţi va fi imposibil să mai ai vreodată

D<
parte de vreo relaţie ne feri cită, căci sursa fericirii nu se află
niciodată în celălalt. 0a fel şi sursa iubirii. Atunci când eşti plin de
iubire, toate problemele dispar ca prin farmec, şi asta nu din cauGa
lumii eterioare, ci pentru că nu#ţi mai pasă de ele. (otul ţi se pare
perfect eact aşa cum esie, pentru că nu mai veGi altceva decât
iubirea nesfârşită care emană din tine.
5eţine\ esenţa ta este iubirea. Aceasta este singura realitate.

Notă/ 8n capitolul 1< vei găsi o serie de eerciţii suplimentare


legate de eperienţele din viaţa ta. /ri de câte ort descoperi un
eerciţiu care te impresioneaGă şi care are efecte profunde asupra
atitudinii şi asupra vieţii tale, repetă#î cât mai des.

;%nd am înce$ui s% $ractic aceste eerci#ii, $rinci$alul


meu sco$ a "ost s% mă simt ceva mai bine, adică s% m mai "iu
"ol tim$ul at%t de ne"ericit.
*e măsură ce am continuat s% lucrez cu iubirea de sine, am
observat c% lucrurile se îmbunătă#esc de la sine în anumite
domenii ale vie#ii mele. S$re eem$lu, am slăbit ?B Kilo(rame
"ără să #in niciun "el de dieta, ia r%ndul ei. so"ia mea a slăbit
?D Kilo(rame. *entru $rima dată, am ?7,888 de dolari în
contul meu de economii !i nu mai am nicio datorie. *ractic,
întrea(a mea via#ă s-a schimbat datorită cultivării iubirii de
sine.
# !I. 2arYland

D@
CA)$(/0%0 19

TREI CŢIUNI RE:(LUŢI(NRE

Ceea ce îţi voi spune în continuare nu este un secret.


Cu toate aces tea, aproap e toţi cei şapte miliar de de locuitori
ai planetei ignoră acest lucru.
Ceea ce îţi voi spune în continuare îţi va da posibilitatea să îţi
schimbi radical viaţa, dacă vei decide să faci acest lucru.
2ai mult decât atât, întreaga ta fiinţă va fi transformată.
(u te poţi bucura de toate lucrurile pe care ţi le doreşti. *u#ţi
propune niciodată mai puţin decât sâ ai parte de absolut tot. !e

fapt, ce anume îţi doreştiF =aniF ănătateF 5elaţii armonioaseF


2aşin i, case, iahturi F $ndif erent ce îţi dore şti, tu te poţi bucur a de
împlinirea dorinţelor taie, şi nu doar de una sau două. ci chiar de
toaieî
*u conteaGă ce anume .se întâmplă $n viaţa la la ora actuală.
)oate ţi se pare că ai fost un om râu şi că îţi meriţi soarta. )oate
eşti de părere că ai fost un om bun. dar nu ai avut parte de noroc.
)oate că lucrurile nu au mers pentru tine aşa cum ţi#ai fi dorit. au
poale că au mers, dar nu în măsura în care ţi#ai fi dorit. )oate că
încă mai cauţi piesa de puGGle care îţi lipseşte pentru a fi fericit. 0a
urma urmelor, dc ce nu ai parte de toate lucrurile pe care ţi le
doreştiF !e ce nu ţi s#au împlinit încă viseleF

S
$ndiferent daca disput de tot ce ţi#ai dorit vreodată sau te
simţi miGerabil, tu deţii chiar acum secretul care te poate ajuta să
îţi completeGi viaţa cu tot ce lipseşte din ca.
(e afli în locul potrivit, iar momentul este ideal pentru tine.
!e câte ori nu ţi s#a spus acest lucru, că trebuie să te afli în locul
potrivit şi sa prinGi un moment favorabilF Ei bine, afla că eşti în
locul potrivit, iar un moment mai bun ca acesta nici că ar putea fi
imaginaiD
)oate că te#ai mai aflat cândva $a locul şi $n momentul
potrivii, dar nu ai ştiut să profiţi de acest lucru, motiv pentru care
te#ai condamnat din nou. )oate că nu ai acţionai când ar fi trebuit
să o faci.

%$c ă a i  !ci !c ul re)ret el! r+

!acă da. înceteaGă chiar acum. 5egretele nu îţi oferă


niciodată ceva bun. Ele nu îţi oferă nicio soluţie, ci numai te trag în
jos. !acă regreţi că ai Jcut sau nu ai 7acut ceva. observă acest
sentiment. în mod evident, este unul negativ. oarte mulţi oameni
îşi petrec întreaga viaţă trăind în trecut şi regretând diferite lucruri.
!in păcate pentru ei. aceast ă atitu dine negativă nu atrag e în viata
lor decât noi lucruri negative, adică noi motive de regret.
Aşa cum spuneam, tu te afli chiar acum în locul şi ia
momentul potrivit. Aceasta este însă numai jumătate din ecuaţie.
Cealal tă jum ăta te, care este chi ar mai imp ortant ă dec ât prima,
constă în a trece la acţiune. 0asă regretele în urma ta şi treci ia
fapte.
!acă doreşti să obţii o situaţie diferită, fa ceva diferit, ceva
ce nu ai mai făcut până acum. oarte mulţi oameni refuGă să
acţioneGe pentru că egoul lor nu este de acord cu ei.

H6
3 sunt controlaţi în. întregime de acesta. !aca nu mă creGi,
verifică. !ovedeşte#ţi singur dacă am sau nu dreptate.
Cum poţi şti dacfi eşti controlat sau nu de mintea ta negativăF
$ţi lipseşte ceva din viaţăF Ei bine, află că nu ar trebui să îţi
lipsească. (u ar trebui să tţi îndeplineşti toate dorinţele şi să te
bucuri de a stare de pace interioară. !e fapt, nu ar trebui să îţi
lipsească nimic. !impotrivă., ar trebui să fii fericit în permanenţă.
Cea care te împiedică să o faci este mintea ta negativă.
ingurul răspuns pe care îl cunoaşte aceasta esteK N*u pot\ nu
ştiu\ nu am.P 1 Este ca un automat al lipsurilor, de care îţi aminteşte
în permanenţă, iăcându#te să te simţi prost şi împiedicându#tc să te
bucuri de tot ceea ce meriţi să ai. !e fapt, chiar dacă ai avea toate
lucrurile pe care ţi $e doreşti acum, ea tot ar continua să te
tortureGe Gi şi noapte.

scultă ce a să-ţi spu$ %$ c!$ti$uare 8i %a &eci3ia &e a acţi!$a#

Acest lucru îţi va schimba viaţa.


AcţioneaGă indiferent de ceea ce îţi spune mintea, care va
încerca cu siguranţă să le împiedice. ( e afli în locul şi la momentul
potrivit.
Citeşte lent şi cu o atenţie maimă următoarea fraGăK
$ubirea, succesul, poGitivitatea, sănătatea, abundenţa, banii şi
pacea interioară repreGintă eact aceeaşi energie.
)rob abil că minte a îţi spuneK N'i ce dacăF <1 -i#am spus doar
că va încerca să te blocheGe.
5ăspunsul la întrebarea Nşi ce dacăFV v
este foarte important.
!acă îi vei înţelege, vei putea avea toate lucrurile pe care ţi le
doreşti.

DC
tester 0evenson ne#a arătat tuturor calea. !aca renunţăm la
sentimentele asociate cu ne#iubirea, la deGaprobarea noastră, la lot
ce ne displace sau detestam, ceea ce rămâne în noi este iubirea.
!acă vei învăţa să fii plin de iubire, vei deveni automat
poGitiv. !acă îţi vei cultiva poGitivitatea, vei avea succes. !aca vei
avea succes, te vei bucura automat de abundenţă, de sănătate şi de
relaţii fericite.
$ubirea se cultivă prin renunţarea la ne#iubire. /dată cu ea,
îoate celelalte lucruri poGitive vor intra în viaţa la, dintr#un motiv
foarte simpluK in esenţă, orice lucru poGitiv este sin onim cu
iubirea, cel puţin din punct de vedere energetic.
Acum înţelegiF 2intea ta nu îşi doreşte să înţelegi. Ea vrea să
rămâi la fel de nefericit ca şi până acum, să nu te bucuri de
întreaga fericire pe care o meriţi. A sosit timpul să îi spui egoului
tău să o şteargă. *u mai ai nevoie de un slujitor care nu ştie altceva
decât să spună nu. &aide, spune#iK N'terge#o, slujitor necredinciosD

*u mat am nevoie de tineOP


Aşa cum spuneam, te afli în locul şi la momentul potrivit.
ingurul lucru care îţi mai lipseşte este să treci la fapte.

Trei acţiu$i rev!luţi!$are care %ţi p!t sc5i"a viata

$ntegreaGă $n viaţa %t aceste (rei Acţiuni 5evoluţionare şi în


cel mat scurt timp ţi se vor întâmpla tot felul de lucruri poGitiveD
Aceste (rei. A cţiuni 5evoluţionare îţi vor schimba viaţa ş i îli
vor oferi toi ce ţi#a lipsii până acum.
)ractică aceste (rei Acţiuni 5evoluţionare şi veGi ce se
întâmplă.

DD
Pria cţiu$e Rev!luţi!$ara
» T

5enunţă $a sentimentele tale de ne#iubire. ii atent îa tot ceea


ce spui, ce gândeşti şi ce faci. upravegheaGă#te tot timpul.
Cultivă#ţi luciditatea. *u lăsa niciodată garda jos. /ri de câte ori

descoperi un gând lipsii dc iubire, blocheaGă#1. /ri de câte ori


sesiGeGi un sentiment lipsit de iubire, neutraliGeaGă#D. /ri de câte
ori te surprinGi acţionând fără iubire, opreşie#te.
!acă te surprinGi gândind, simţind, .spunând sau făcând ceva
negativ, oprcşte#te imediat.
!acă ţi #aş da un obiect din metal incandescent, DMai arunca
imediat, nu#i aşaF Ei bine, gândurile, sentimentele, cuvintele şi
acţiunile negative sunt astfel de obiecte incandescente. !e aceea,
aruncă#le imediatD 5enunţa la ele. *e#iubirea > respingerea,
deGaprobarea şi negativitatca în general Fli distrug viaţa 1a fel ca
un foc. !e aceea, renunţ a la ele la fel cum ai arunca un obiect din
metal incandescent.
(estul este cât se poate de simpluK este ceva negativF !acă da,
îţi face râu şi îţi distruge viaţa. !e aceea, renunţă la elt

 *!ua cţiu$e Rev!luţi!$ară

@ândeşte#te numai la ceea ce îţi doreşti. Cultivă numai


gânduri şi emoţii asociate cu îndeplinirea dorinţelor tale.
*oi manifestăm întotdeauna lucrurile la care ne gândim şi în
legătură cu care avem sentimente asociate. Aceasta este o lege a
%niversului\ legea atracţiei.
/rice lucru poGitiv atrage noi lucruri poGitive. $a fel cum
orice lucru negativ atrage noi lucruri negative. !e pildă,

4
iubirea atrage iubire. *e#iubirea alrage şi mai multă ne# iubire.
$ubirea este o energie similară cu cea a poG imitaţii,
succesului, abundenţei, sănătăţii, banilor şi păcii interioare.
1
!acă îţi repeţi tot timpulK N*u polP , ai dreptateD Chiar nu
poţi. !acă îţi repeţi tot timpulK N*u amV ai din nou dreptate. *u ai
şi nici nu vei avea, căci te focaliGeGi asupra unui gând negativ, de
lipsă. (e foc aliGeGi asupra lucrului pe care nu ţi#l doreşti.
Chiar dacă nu dispui încă de lucrul dorit, gandeşte#te la el ca
şi cum l#ai avea deja. Este un simplu joc. Ce le costă sâ îi încerciF
Ce ai de pierdut F !acă eu am drept ate, înseam nă că te vei bucur a
de absolut lot ceea ce îţi doreşti de la viaţă. Chiar dacă se va
dovedi însă că nu am dreptate, tot nu vei pierde nimic, căci vei
rămâne în punctul din care ai plecat.
!oresc să mai adaus însă cevaK chiar dacă nu vei obţine
■w

lucrul pe care ţi#l doreşti, acest lucru se va datora faptului că

minte a ta a reuşi t să te păcăl ească , convi ngând u#te că te înşeli. $n


loc să iei deciGia corectă şi să rămâi cantonat în ca, tu ţi#ai pierdut
încrederea şi ai renunţat la perseverenţă. Aşa procedeaGă marea
majoritate a celor şapte miliarde de oameni de pe planeta, care
acumuleaGă astfel sentimente de ne#iubire. în mod evident, acestea
nu dispar peste noapte, dar efortul merită totuşi să $ie făcut, căci
efectele pe care îe produce ei sunt spectaculoase. !acă vei practica
cu perseverenţa această a !oua Acţiune 5evoluţionară, vei constata
efectele apărând în viaţa ta chiar din prima săptămână. !e aceea,
gânde şte#le întotd eauna numai la ceea ce îţi doreşti, nu la ceea ce

nu îţi doreşti 7cum ar fi, de ptîdă, ceea ce îţi. lipseşte^.


'i încă cevaK pentru a deveni mai conştient de gândurile tale,
supravegheaGă#ţi îniotdeauna cuvintele rostite. în acest

48
fel îţi va fi. din ce în ce mai uşor să iţi dai seama ce gândeşti şi cc
simţi.
'i mai este un lucru important pc care doresc să îl sublinieGK
eu nu vorbesc aici despr e afirmaţii poGitive şi nu recomand
neapărat să foloseşti cartonaşe cu astfel de afirmaţii. ingurul lucru
pc care $$ recomand eu este să te gândeşti în permanenţă la
lucrurile pe care ţi le doreşti cu adevărat. $n acest scop, renunţă la
gândurile, cuvintele şi sentimentele care nu eprimă cu adevărat
ceea ce îţi doreşti.

 Treia cţiu$e Rev!luţi!$ară

ia#ţi angajamentul de a fi poGitiv şi plin de iubire, in# diferent


de ceea ce sc întâmplă în jurul tău, pune#ţj. chiar acum acest
lucruK Nîmi voi păstra atitudinea poGitivă şi plină de iubire
indiferent de ceea ce se va întâmpla de acum înainte m viaţa meaOP
ă din această fraGă un motto.
)ăstreaGă#ţi poGitivitatea indiferent de ceea ce se +ntâmplă in
viaţa ta. 2area majoritate a oamenilor reacţioneaGă automat prin
emiterea unor emoţii pc care le#au învăţat la vârsta de doi ani. Ei
bine, nu mai ai doi aniD !e aceea, nu mai proceda la fel ca atunci.
*u mai reacţiona automat. 5eacţiile tale ar trebui să fie propria ta
deciGie.
Când li se întâmplă ceva negativ 7conform percepţiilor lor^,
oamenii reacţi one aGă spo nta n. Ei uit ă de moment ul pre Gen t şi
reacţioneaGă aşa cum au facut#o întotdeaunaK prin furie, isterie,
umilinţă 7de pildă, pentru că cineva s#a uitat urât la ci^ etc. Ace astă
atitudine nu le reGolvă insă situaţia. ingurul efect al
comportamentului negativ este amplificarea în continuare a
nega tivită tii şi a ne#iu birii . Altminter i, situa ţia rămâ ne aceeaşi.
unt convins că înţelegi acest lucru şi că eşti

4?
de acord cu mine. întrucât ai trecut de prea multe ori prin acest
proces.
!e aceea, ia chiar acum o deciGie. )ropune#ţi să îţi păstreGi
atitidinea poGitivă şi plină de iubire indiferent de ce se va mai
întâmpla în continuare în viaţa talii mat aminteşti de eemplul cu
fierul încinsF Ei bine, începe prin a renunţa o data pentru totdeauna
la reacţiile tale negative şi lipsite de iubire, căci acestea au efecte
comparabile cu fierul încins. !acă nu mă creGi, convinge#te,
!ovedeşte#ţi singur dacă am sau nu dreptate. 5eacţioneaGă poGitiv
şi plin de iubire la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. indiferent de
ceea ce spun sau fac ceilalţi oameni. ii poGitiv şi plin de iubire şi
veGi cc se întâmplă în viaţa ta.
Atunc i când îţi păstr eGi atitudine a poGit ivă şi plină de iubir e
indiferent de ceea ce se întâmplă în viaţa ta, tu te umpli şi mai mult
de iubire. Aceasta este o forţă care cucereşte totul, care transformă
şi vindecă. $ubirea este soluţia pentru toate problemele.
!e aceea, adoptă şi integreaGă în viaţa ta cele (rei Acţiuni
5evoluţionare. )racttcă#le în permanenţă. *u#ţi asculta mintea care
încearcă să te facă să renunţi. (e afli în locul şi la momentul
potrivit !e aceea, treci 1a fapte. !evino plin de iubire. 5enunţă la
ne#iubire.

)ractică cele (rei Acţiuni 5evoluţionareK

5enunţă $a sentimentele de ne#iubire.


@ândeşte#te tot timpul numai la ceea ce îţi doreşti.
 Ado ptă o a tit udi ne po Git ivă ş i pli nă de i ubi re in dif erent de
ceea ce se întâmplă în viaţa ta.

"ei constata astfel câ devii din ce în ce mai fericit şi că viaţa


îţi oferă toate lucrurile pe care ţi le#ai dorit vreodată.

92
!ovcdcşto#ţi singur acest lucru.

ntotdeauna am crezut că norocul este un "enomen


misterios, care a$are în via#a oamenilor +ără niciun motiv.
Acum în#ele( c%t de mult m-am în!elat. Jn realitate, norocul
înseamnă s% te iube!ti $e line însu#i. Nu mai am nicio îndoială
în această $rivin#ă, întruc%t am $rimii nenumărate dovezi că
a!a stau lucrurile. 'e îndată ce am înce$ut s% m% iubesc $e
mine însumi, dar !i $e ceilal#i oameni, norocul meu s-a
schimbat. 'e atunci, multe din lucrurile $e care mi le-am
dorit mi-au bătut sin(ure la u!ă, invităndu-mă doar să le
$rimesc în via#a mea. Trăiesc în $ermanen#a cele mai
neverosimile înt%m$lări "ericite, care nu încetează să mă ia
$rin sur$rindere.
# =I, /regon

4<
CA)$(/0%0 11

PUTERE T ESTE ,I


TU,RE *EC/T CRE>I

(u eşti toarte puternic. 'tiai acest lucruF Eşti infinit mai


puternic decât îţi imagineGi în momentul de faţă.
)robabil că te întrebiK N!acă sunt atât de puternic, cum se
face că nu mă simt deloc astfel>X 5ăspunsul este cât se poate de
simpluK daca nu eşti diferit de ceilalţi oameni, înseamnă că îţi
risipeşti inutil puterea personală, oferindu#o cui nu trebuie. *u#ţi
dai seama că faci acest lucru deoarece este un obicei pc care ţi l#ai
construit o viaţă întreaga, la fel ca toţi ceilalţi oameni.
£

$n ce constă aceasta putere pe care o risipesc oameniiF Este


vorba de puterea iubirii. $ubirea este cea mai puternică forţă din
%nivers. *ici o altă energie nu se compară cu ea. $ubirea care îţi
stă la dispoGiţie este infinita. !in păcate, tu nu te foloseşti de ea`
întrucât reacţioneGi automat la ceea ce ţi se întâmplă. $ndiferent ce
se petrece in viaţi ta, tu intri în memoria computerului tău mental şi
evoci o reacţie despre care creGi că te va proteja. pre eemplu,
dacă cineva te insulta, tu reacţioneGi prin furie. !acă cineva te
ameninţă, reacţioneGi prin teamă. !acă cineva te domina, te retragi

4
imediat intr#un colţ 7cel puţin. aşa reacţioneaGă majoritatea
oamenilor^.
Altfel spus, tu trăieşti pe pilot automat, reacţionând instinctiv
la tot ceea ce se întâmplă în viaţa ta prin gânduri, emoţii şi gesturi
negative, lipsite de iubire, menite chipurile
să te protejeGe.
2ajoritatea oamenilor se decid din primii ani ai copilăriei să
reacţioneGe în acest fel lipsit de iubire, pentru a se proteja. %nii
dintre ei iau astfel de deciGii de îndată ce ies din pântecul matern.
Ei învaţă de mici să le Gâmbească adulţilor pentru a obţine de la ei
ceea cc îşi doresc. !acă nu obţin astfel reacţia scontată, schimbă
macaGul şi îşi arată furia. 2ulţi dintre ei păstreaGă aceste reacţii
inclusiv după ce cresc, într ucât ele au devenit automate. !in
păcate, ei nu realiGeaGă cât de mult rău îşi fac. Astfel de reacţii
negative şi lipsite de iubire nu le reGolva problemele. !impotrivă,
este ca şi cum ar întoarce singuri o armă împotriva lor. 5eacţiile

lor nu )rin
îi potastfel
rani decât pe ei.
de reacţii negative, tu renunţi la puterea iubirii.
2ai eistă şi alte modalităţi de a renunţa la puterea per#
sonală. $n vârful listei se află condamnarea de sine, care echi#
valeaGă cu renunţarea la iubirea de sine. )riveşte#i pe coi din jurul
tău. Ascultă#le cuvintele negative prin care se condamnă sau se
critică singuri. !acă alţi oameni le#ar spune tot ce tşi spun singuri,
probabil că ar chema poliţia. $n acest fel, el îşi risipesc în mare
parte puternica energie a iubirii.
/amenii îşi dau singuri tot felul de porecle, se insultă pe ei
înşişi şi emit gânduri negative la adresa lor. pre eemplu, nu le
place felul în care arată, se consideră prea graşi sau prea slabi, îşi
detestă slujba, nu le place casa în care locuiesc şi aşa mai departe.
!e multe ori. această listă este nesfârşită.

4B
tudi aGă# ţi propr iul comp oitam cnt. ă o listă cu modalităţi le
prin care tc critici şi te minimaliGeGi singur atunci când lucrurile nu
decur g aşa cum ţi#ai dori, sau atunci când nu te ridici la înălţi mea
standardelor pe care ţi le#ai fiat singur. (oate gândurile negative
pe care ţi le adreseGi singur nu fac decât să tc secătuiască de
energie, de fericirea pe care o meriţi, de puterea la. !in cauGa lor,
ajungi să te identifici cu ne#iubirea, privându#te astfel de puterea
iubirii.
!eGaprobarea este o altă modalitate principală prin care tc
lipseşii de această putere.
!eGaprobarea apare atunci când nu#ţi place de cineva, când
deteşti o situaţie, dar mai ales atunci când le deteşti )E ($*E
+*lî-$. )rin intermediul ei t tu îţi tai singur craca de sub picioare.
*u este de mirare că te prăbuşeşti, iar căderea este de multe ori
(oarte dureroasă. Este suficient să îi priveşti pe oameni ca sâ veGi
cât de des se încruntă şi cât de deGamăgiţi arată. Acest lucru se

datoreaGă faptului că sunt în deGacord cu ei înşişi.


*u de puţine ori, oamenii îi privesc pe ceilalţi înerun# tându#
se şi cred că acest gest li se adreseaGă personal. N(i pul ăla s#a uitat
<<
urât la mine. )robabil că îmi stă părul aiurea. *oi ne asumăm
deGaprobarea celorlalţi chiar şi alunei când aceasta nu ne este
adresată deloc. $n realitate, ei se deGaprobă singuri, dar noi credem
că deGaprobarea lor ne este adresată. 2otivul care stă la baGa
acestei confuGii este ca ne deGaprobăm singuri, renunţând astfel la
puterea noastră personală.
!escătuşeaGă iubirea din tine, astfel încât să nu reitereGi şi tu
acest fenomen, facându#i pe ceilalţi să creadă că te încrunţi la ei.
Acest gen de comportament esle unul lipsit de iubire. *u numai că
ne prăbuşim singu ri în abis, dar îi mai tragem şi pe alţii după noi.
%n copil care vede pc stradă un bărbat care se încruntă crede că
acesta are ceva cu el.

>
AnaliGeaGă toate modalităţile prin care te deGaprobi singur.
!eGaprobarea demonstreaG ă că atitudinea negativa atrage noi şi noi
cfecte negative. /amenii care practica deGaprobarea au din cc în ce
mai multe motive de deGaprobare. )robabil cunoşti astfel de
oameni negativiştt, care par înconjuraţi de un nor întunecat.
Atunci când eşti plin de iubire, motivele care te umplu de şi
mai multa iubire abundă în viaţa ta. (e bucuri de un succes din ce
în ce mai mare şi te simţi din ce în ce mai fericit. Ac easta atitudine
atrage în viaţa ta o abundenţa din ce în ce mai mare.
/ altă modalitate prin care renunţăm la puterea noastră
personală şi prin care ne minimaliGăm singuri sunt întrebările pe
care ni le punem singuri atunci când nu ştim ceva. Acestea nu fac
decât să amplifice conflictele noastre interioare, căci mintea
noastră nu ştie să răspundă la aceste întrebări. !acă ar fi ştiut, nu 3
le#am mai ft pus. !in păcate, aşa procedeaGă toată lumea. Aşa se
eplică dc ce oamenii sunt bolnavi, nefericiţi şi lipsiţi de iubire.

$nccarcă să înţelegi acest mecanism, de dragul tău. /ri de câte ori 1


îţi întrebi minteaK ,,Cum trebuie să reGolv această problemăFP , tu o
apuci pe calea speculaţiilor. A tunci când ştii ceva, cum ar fi numele
tău sau al străGii pc care locuieşti, tu nu simţi nevoia sâ îi pui
între bări minţii tale. Atun ci când nu ştii ceva, este evide nt că nici
mintea ta nu are de unde să ştie lucrul respectiv .
ună banal, dar foarte mulţi oameni uită de acest lucru. Când
nu şti u ceva, oamenii încep să se gândească la problema lor,
încercând să îi dea dc capăt. Ei încearcă sâ îşi imagineGe răspunsul
corect, pierGând uneori nopţi la rând.
2intea ta nu cunoaşte răspunsurile la întrebările tale. Cum
poţi "i sigur dc acest lucruF impluK pentru că nu le cunoşti nici tu.
'i totuşi, tu nu înceteGi să îţi bombardeGi

4S
mintea cu întrebări ale căror răspunsuri nu le cunoşti, ca şi cum ai
căuta intr#un sertar gol în care ştii că nu sc afla nimic,
] A

fapt care nu $c împiedică să încerci. $n acest fel, nu faci decât să îţi


iroseşti din. nou puterea personală. Aşa se eplică de ce te treGeşti
atât de frecvent epuiGat dimineaţa.
)roblema este ca dacă îi pui minţii o întrebare ta care nu
cunoşti râspunsul, aceasta îţi spune totuşi cevaK ea îţi spune sâ te
conda mni singur pentru că nu cunoşti răspunsul , pentr u că nu eşti
capabil să ţi#l imagineGi, pentru că nu poţi reGolva problema cu
care le confrunţi.
)oate chiar acum te întrebi cum să îţi reGolvi o problemă
finan ciară , o încur cătur ă rela ţiona lă, o chestiune de sănăt ate, cum
să slăbeşti, cum să scapi de o stare de stres sau cum să dormi mai
bine. Această căutare sterilă te conduce din ce în ce mai departe de#
a lungul spiralei descendente a negativităţii, întrucât mintea la te
condamnă pentru incapacitatea ta de a găsi răspunsul corect. )rin
acest mecanism se pierde foarte multă putere personală.
Ceea ce îţi doreşti tu este să fii fericit. !e aceea, nu#i mai
pune minţii tale întrebări la carc nu este capabilă să răspundă şi nu
te mai condamna singur. !acă doreşti să îţi păstr eGi puterea
personală, nu#i mai cere minţii tale răspunsuri pe care nu le
cunoaşte. 8nsenineaGă#te şi nu te mai critica singur, indiferent de
motiv,
/ altă modalitate prin care renunţăm la puterea noastră
personală constă în încercarea de a#i face pe alţii să ne iubească.
*oi am facc orice pentru a le câştiga iubirea. Acest comportament
de căţeluş care aştea ptă să fie mâng âiat pe cap ne facc să pier dem
foar te multă putere. A ce şl i oameni nu se iubesc pe ei înşişi\ cum
ne#ar putea iubi în acest caG pe noiF Este ca şi cum am încerca să
obţinem bani de la o bancă aflată în faliment.

44
*oi îi implorăm pe ceilalţi sa ne iubească, dar ei nu au deloc
iubire de oferit. !e altfel, şi ei îşi doresc la fel de mult ca tine ca
altcineva să îi iubească. Cel care te împiedică să veGi acest lucru
este egoul. tău. Acesta încearcă să tc menţină în suferinţa ta prin
risipirea puterii iubirii tale, convingându#tc că nu vei putea găsi
iubirea decât în afara ta.
!orinţa de aprobare este un cec în alb pe care îl scrii singur şi
pe care îl dai altcuiva, în speranţa că vei obţine ceva la schimb,
ceva numit iubire. !in păcate, persoana căreia îi dai cecul nu
dispune de acest articol. $ronia sorţii face sâ îţi risipeşti astfel
puterea personală pentru a obţine un lucru de la cineva care nu $$
are şi pe care lu îl aveai deja.
AnaliGeaGă modalităţile prin care încerci să oblii aprobarea
celorlalţi oameni. $ndiferent cum procedeGi, tu renunţi la puterea ta
personală în încercarea de a#i convinge pe ceilalţi să te iubească
sau să te simpatiGeGe. *u este de mirare că în acest fel nu faci

decât să te goleşti
$n realitate, tu nu singur de energie,
ai nevoie descârcăndu#ţi
de aprobarea toate
nimănui. (u bateriile.
dispui deja de
întreaga iubire care eistA în %nivers, iar aceasta se află în inima
ta. !e aceea, nu mai încerca să obţii iubirea altor oameni, îubeşte#i
tu pe ei, dar fără a încerca să obţii ceva în schimb.
2ai sunt şi alte modalităţi prin care oamenii renunţă singuri
la puterea lor personalăK enervarea, frustrarea, mânia,
scandaliGarea, geloGia, invidia, panica, regretele, îndoielile,
lamentările, atitudinea defensivă, dramatiGarea, asumarea rolului
de victimă, grijile şi teama. 0ista ar putea continua, dar cel mai
bine este să îţi analiGeGi singur propriile reacţii negative şi efectele
pe care le genereaGă ele. "ei constata de fiecare dată că aceste
reacţii te secătuicsc de puterea ta, adică de iubirea ta. !in cauGa
lor, te simţi lipsit de iubire, i implicitde energic.

?88
AU A

$ntreabă#te de fiecare datăK ,.ln ce tel mă ajută această reacţie


negativăF 2ă ajută ea să devin, mai plin de iubireF 2ai poGitivF
2ai puternicF 2ai plin de energieF 1 P "ei constata imediat că nu te
ajută cu nimic. $n acest fe0 îţi va fi mai uşor sa renunţi $a ea t

pornind dc la premisa că nu face decât să îţi fure puterea iubirii.

Acest mecanism
el. Calitatea vieţiieste
talefoarte important,
depinde întreaga
de luciditatea şi deta viaţăînţelepciunea
depinde de ta,
dc capacitatea ta de a înţelege că aceste reacţii negative nu numai
că nu te ajută cu nimic, dar chiar te priveaGă de puterea ta
personală.
!esco peră sursa din care provine iubirea . Aceast ă sursă este
şinele tău. Ea eistă deja Fn tine, dar este acoperită sub un strat
gros de sentimente negative. 5egăseşte#ţi puterea. !escoperă faptul
că întreaga iubire din %nivers se află deja în tine. *u o mai căuta
în alta parte. *u#ţi mai risipi inutil această putere. *u mai căuta
iubirea în eterior .
A

$n capitolul următor îţi voi arăta cum îţi poţi redobândi


puterea personala, cum o poţi amplifica şi cum poţi recupera
întrea a utere e care ai risi it#o ână acum.

JOI
CA)$(/0%0 16

CU,ULRE *E PUTERE

$n capi tolul preceden t ai afla t câtc va dintr e modal ităţi le prin


care îţi risipeşti puterea personală din cauGa comportamentului tău
lipsit de iubire.
2odalitatea de a acumula iubire şi de a#ţi recupera puterea
pierdută este cât sc poate de simplăK iubeşte#te pe tine însuţi. Asta#i
totD *u treb uie să faci altcev a pentr u a#ţi recupe ra întreaga putere
la care ai renunţai prin comportamentul tău lipsit de iubire. lubeşte#
te pe tine însuţi.
începe prin a deveni în permanenţă conştient de orice
atitud ine lipsită de iubir e şi prin a renun ţa fa ea, 5ccupe rea# Gă#ţi
puterea renunţând la sentimentele dc ne#iubire şi iubin# du#te pe
tine însuţi.
întreaga viaţă este o sumă dc dcciGii. (u eşti singurul care arc
drept de deciGie în ceea ce priveşte propria la viaţă. (u eşti singurul
care poale decide dacă vei adopta un comportament lipsit dc iubire
sau dacă te#ai săturat de acest inod dc viaţă şi dacă $ţi doreşti
altceva. $n caGul din urmă, tot cc trebuie să faci este să ici deciGiaK
n` /e acum înainte voi fi plin de iubire. " oi începe prin a mă iubi pe
1<

mine însumi.
(e sim ţi pregătit pentru a#ţi recupera puterea personalăF !acă
da, adoptă următoarea mantra/ N(e iubescO < 5epetă Gi

?8<
şi noapte aceste cuvinte, căci ele repreGintă modalitatea de a#ii
recupera puterea pierdută şi de a o amplifica. Aceasta este cheia
unei vieţi minunate, trăite intr#o atitudine poGitivă.

'u$ă ce am învă#at să îmi transmit iubirea !i


a$robarea, am ob#inut "oarte multe bene"icii. *rintre altele,
mi-au dis$ărut anietatea, vinovă#ia !i teama, care mi-au
marcat întrea(a via#% $%nă acum 9ela#ia cu so#ia !i cu "iica
mea s-a îmbunătă#it considerabil.în s"%r!it, durerile cronice
de (%t !i de s$ate $e care le-am avut ani de zile au dis$ărut
com$let
 82, outh Carolina

*u#i mai pune întrebări minţii taie legate de recuperarea


puterii personale şi de iubire. 2intea nu ştie nimic despre iubire. Ea
este focaliGată eclusiv asupra ne#iubirii şi asupra condamnării tale.
!e aceea, este o prostie să îţi întrebi mintea cum ar trebui să te
iubeşti pe tine însuţi, căci ea habar nu are. Este ca şi cum ai căuta
răspunsul înlr#un sertar despre care ştii că este goî. *u ţi se parc
stupidF
!acă îi pui astfel de întrebări, mintea te condamnă automat şi
îţi spune să te deGaprobi singur ţ ,*u sunt suficient de bun. *u
pricep. *u sunt sigur.LP Astfel de gânduri te fac să te consideri
inferior,
în ce fel te ajută această autocritica şi această deGaprobare
permanentăF (c fac ele mai plin de iubireF 2ai fericitF *ici vorbaD
Condamnarea de sine nu aduce niciodată nimic bun. Ea nu face
decât sa te rănească şi mai tare. înţelegi acest mecanismF unt sigur
că da.

?8@
'i cine este cel care îD aplicăF Cine este cel care te condamnăF
(u însuţiD
!e vreme ce nu te ajuta cu nimic să te condamni pe tine
însuţi, ar cam fi timpul să iei o deciGie. !e pildă, ai putea lua
deciGia de a nu te mai condamna singur şi de a te iubi pe tine însuţi,
=ănuiesc că eşti dc acord cu mine.
!acă daL renunţă la atitudinea dc autocondamnare ca la un
fier încins, căci ea îţi distruge viaţa.
Este o simplă deciGie. !acă ai luat#o, încearcă să mergi mai
departe, renunţând din ce în ce mai mult la orice atitudine negativă.
AU
$n continuare, acordă#ţi propria ta aprobare, dacă tot ai îuat
deciGia să fit poGitiv şi să te iubeşti pe line însuţi.
Ei, cum te simţi acumF Ceva mai bine, probabil.
Atunci când renunţi la deGaprobare şi îţi acorGi propria
aprobare, te simţi întotdeauna mai bine, pentru că te deplaseGi într#o
direcţie poGitivă, $n direcţia iubirii şi a redobândirii puterii tale
personale. !evii astfel din ce în ce mai plin de iubire şi îţi
redobândeşti din ce în ce mai plenar puterea personală, cu fiecare
crâmpei de aprobare în plus pe care ţi#l acorGi.

'e c%nd am învă#at s% mă a$rob $e mine însumi, m-am


sim#it mult mai îm$ăcat. îmi este mult mai u!or s% discul cu
ceilal#i oameni, căci am acum mult mai multă încredere în
mine.
# )&, (eas 71< ani^

2intea ta nu este interesată de aprobare. !impotrivă, ori de


câte ori încerci să te aprobi singur ea sare cu gura pe tineL
reamintinduMţi de toate motivele pentru a te condamna. între timp
cred că ai înţeles însă cum funcţioneaGă mintea, aşa câ

?8
ti poţi spune să te lase în pace. în acesi fcl > îţi poţi continua liniştit

practica renunţării la deGaprobare şi a cultivării iubirii de sine.


!e îndată ce te vei familiariGa cu acest proces, egoul tău îşi va
pierde orice putere asupra ta. C ând îl vei auGi cu vechile lui
argum ente depăşite, vei Gâmbi şi îi vei spuneK N$arăşi tuD *u te mai
saturi odatăFX 2intea nu numai că nu le va mai deranja dar chiar
îţi va oferi un motiv de bucurie, căci îţi va indica o altă deGaprobare
de sine la care vei putea renunţa.
Cu fiecare deGaprobare la care vei renunţa, natura ta plină de
iubire va continua să ţi se reveleGe din ce în ce mai plenar. !e
aceea, obişnuieşte#te să renunţi la deGaprobare din ce în ce mai
mult, apoi inverseaGă procesul şi iubeşte#te din ce în ce mai plenar.

;%nd am renun#at la ura de sine, a "ost ca !i cum mi s-


ar"i ridicat o (reutate uria!ă de $e $ie$t
, $e care am $urtat-o
ani dc zile.
# 5S, 5iaho

Cu cât vei practica mai intensiv renunţarea la autocon#


damnare şi cu cât te vei aproba mai mult, cu atât mai plin de iubire
vei deveni şi cu atât mai multă putere personală îţi vei redobândi.
Cu această ocaGie, energia ta personală va deveni din ce m ce mai
înaltă.
Amplifică#ţi puterea iubirii. *imic nu este mai simplu decât
acest lucru, lot ce trebuie să faci este să te iubeşti pe tine însuţi.
$ată o temă pentru acasăK aşeaGă#te într#o poGiţie confortabilă
şi acordări propria aprobare o perioadă cât mai lungă de timp.
2ăreşte această perioadă ori dc câte ori repeţi eerciţiul.

?8B
-i se parc un eerci ţiu ciudat F *u#i de mirar e. *u creGi că a
sosii însă timpul să încerci ceva diferitF !acă doreşti să îţi schimbi
viaţa, va trebui să încerci ceva diferit. *u creGi că a sosit timpui să
nu#ţi mai asculţi mintea care îţi spune să te condamni singurF *u
creGi că a sosit timpul să preiei controlul asupra destinului tăuF 0a
urma urmelor, mintea îţi aparţine ţie. nu tu eiD *u creGi că a sosit
timpul să îi spui egoului tău sâ te lase în paceF !e acum înainte nu
mai ai nevoie de el.
!acă doreşti sâ îţi schimbi viaţa, ia o deciGie conştientă în
această direcţ ie. îa deciGia să nu te mai condamni niciodată de unul
singur. ă cel mai înţelept lucru pe care îl poţi faceK iuheşte#te pe
tine însuţi.
eara, închide televiGorul pentru câteva minute. )rofită de
acest răgaG pentru a#ţi revedea Giua şi surprinde momentele în care
mintea ta are tendinţa să te deGaprobe şi să te condamne. 5enunţă
imediat la această deGaprobare şi înlocu# ieşte#o cu aprobarea de

sine. 5epetă#ţi la infinitK N(e iubescD (e iubescD (e iubescD (e


iubescD (e iubescD (e iubescD (e iubescDQ
lubeşte#te întotdeauna şi în orice contet, lubeşte#te atunci
când te opreşti la semafor, atunci când aştepţi la coadă la
supermar [et, în toate momentele de pauGă ale Gilei. *u risipi aceste
momente, ci 8bloseşte#le pentru a#ţi amplifica şi mai mult iubirea de
sine.
)ractică această iubire şi mai devreme sau mai târGiu vei face
o descoperire monumentalăK vei constata că esenţa fiinţei tale este
iubirea cea mai pură. (u eşti iubire. !ispui de iubire. Ai acces la
iub irea infinită a %niversul ui, care este mai puternică decât o
bombă cu hidrogen. Această putere eistă deja în interiorul tău. dar
este ascunsă sub toate acele sentimente de ne#iubire, de deGaprobare
şi de autocondamnare.

?8G
!escoperă#te pe tine însuţi# $ubeşte#te pe line însuţi şi află
cine eşti cu adevărat. $ubeşte#te pe tine însuţi şi vei descoperi că
eşti fericit, sănătos, plin de succes şi că trăieşti $n abundenţă.
5ăspunsul pe care l#ai căutat atâta vreme este iubirea.
Convinge#te de acest lucru. 5enunţă ia sentimentele tale de ne#
iubire şi amplifică#ţi iubirea de sine. $ubeşte#te pe tine însuţi.

;el mai "rumos dar $ecare tni-î $ot o"eri este


a$robarea !i iubirea de sine.
# 05, "iscoiisin
CA)$(/0%0 1;

EERSE>. PE C(PIII T.I

tn acest ca$itol voi cita chiar cuvintele lui Lester Levenson/

)ractică iubirea.

+ncepe cu familia ta. )ropune#ţi să îţi. iubeşti


familia din ce în ce mai mult. Acordă#le tuturor
membrilor familiei tale dreptul de a fi ei înşişi. Acest
luc ru este mai dificil decât pare, înd eosebi tn caGul
copiilor. Consideră#i pe toţi membrii familiei tale, $n
spec ial pe copi i, fiin ţe perfecte, desă vârş ite, infi nite .
Considerai nişte copii ai lui !umneGeu.
!acă nu reuşeşti de la bun început să faci acest lucru, continuă
să încerci până când reuşeşti.
/amenii au nevoie de companie şi confundă
această nevoie cu iubirea. Aşa se nasc posesivitatea şi
cramponar ea, care sunt chiar opusul iubirii. Atunci când
se gândesc la iubire, oamenii nu au în minte împărtăşirea
acesteia, ci obţinerea unei satisfacţii person ale sau
împlinirea unei nevoi a egoului lor. Adevărata iubire, cea
despre care

m
vorbim noi, nu îşi doreşte decât să fie împărtăşită. Cu
cât este împărtăşită mai mult, cu atât mai fericită se
simte.
Acceptarea este o altă definiţie ecelentă a iubirii.
Atunci când iubeşti pe cineva, îl accepţi
A

eact aşa cum este, nu încerci să îl schimbi, ii acorGi


dreptul legitim de a fi el însuşi. Cu alte cuvinte, îi
permiţi să se eprime aşa cum doreşte el, nu aştepţi un
anumit tip de comportament din partea lui. $ubirea
înseamnă eliberarea celor dragi. *u numai că nu le mai
ceri nimic acestora, dar îi iubeşti tocmai pentru că sunt
aşa cum sunt.
)rincipalul lucru pe care îl aşteaptă un copil de la
părinţii săi este iubirea. E$ nu poate fi păcălit în această
privinţă. Copiii ştiu cc simt adulţii şi intuiesc imediat

emoţiile acestora. Copiii nu ascultă cuvintele adulţilor.


Aceş tia se pot amăgi singuri sau $ntr e ei prin cuvi ntel e
lor, dar nu îi pot păcăli pe copii. Atunci când îi oferi
iubire unui copil, această iubire se amplifică automat în
eS şi astfel îî condiţioneGi să ducă o viaţă mult mai
fericită.
întotdeauna le#am spus clientelor mele mameK
N!acă doriţi să vă ajutaţi copiii, ajutaţi#vă mai întâi pe
voi înşivăO < Acea sta este cea mai bună modalitate de a#ţi
ajuta copilul. !acă doreşti să îi oferi iubire, trebuie să

ştii mai întâi de toate cc este iubirea, să ţi#o cultivi şi să


devii capabil să iubeşti. Atunci când un părinte îşi
iubeşte cu adevărat copilul 7în sensul pc care îl dăm noi
aici conceptului de iubire^, între el şi acesta nu poate
eista decât cea mai perfectă stare de armonie.

1
!ificu ltă ţile cu care se confruntă atât de mulţi
părinţi în relaţia cu copiii lor în societatea modernă sc
datoreaGă în eclusivitate faptului că primii au uitat ce
înseamnă iubirea. )ractic, nu cunosc familie care să nu
se confrunte cu astfel de dificultăţi. Acestea pot fi mai
mari sau mai mici. dar eistă $n toate familiile. Acesta
este unul din indiciile care atesta enorma confuGie în
care se Gbate societatea modernă, care nu mai face de
mult deosebirea între adevăratele valori 7cele pe care
oamenii au venit să le descopere în această lume^ şi
falşii Gei pe care îi numim bani, faimă etc.
Cei mai bun lucru pe care îl poţi face pentru copilul
tău este să îi oferi un eemplu personal. !e altfel,
aceasta este cea mai bună metodă de educaţie. Copiii îşi
doresc întotdeauna să fie la fel ca părinţii lor. !c aceea,
totul depinde de aceştia din urmă. !acă doreşti să îţi

ajuţi copiii, trebuie să începi prin a te ajuta pe tine


însuţi. *u trebuie să faci nimic altceva. Ajutâ#te pe tine
însuţi, iar copiii tăi vor creşte frumos.
Cine îşi iubeşte cu adevărat copiii le acorda
libertatea de a fi ci înşişi, de a creşte, de a înflori.

$n niciun caG nu încearcă sâ ie pună stavile. Ef îi


călăuGeşte şi îi iubeşte întrMo manieră detaşată, pornind
dc la premisa că sunt copiii lui !umneGeu, ia fel ca el
însuşi. /ricum, mai devreme sau mai târGiu vor trece
prin viaţă eact aşa cum şi#au propus când au venit în
această lume. !e aceea, un părinte bun încearcă
întotdeauna să îşi elibereGe copiii, nu să se simtă ataşat
de ei. $ubirea detaşată şi necondiţionată este mai presus
de cea condiţionată.

Ri
Copiii tăi vor veni singuri ia tine ca să îţi ceară
sfaturi şi călăuGire. *imănui nu#i place însă să se simtă
dominat şi să i se dicteGe ce să facă. !e fapt. la fel te#ai
simţ it şi tu când erai copii . Copiilor nu le place să li se
poruncească ce au de făcutD
în schimb, ei doresc sa înveţe, căci au o curioGit ate
naturală. !e aceea, ori de câte ort vor dori sâ alle ceva,
vor veni la tine. !acă vei pomi de la bun început cu
dreptul, lăsându#i liberi 7dar nu nesupravegheaţi^,
procesul creşterii copiilor va deveni cel mai uşor lucru
din lume. Copiii tăi te vor urma în mod natural. în
schimb, dacă le vei spune din prima Gi ce trebuie şi ce nu
treb uie să facă, ei vor proce da la fel ca adul ţii aflaţi în
aceeaşi situaţieK vor avea tendinţa să respingă ordinele
tale, sa li se opună, în acest fel, în subconştientul lor se
vor crea tipare ale opoGiţiei, iar când copiii vor începe să
meargă, aceste tipare vor fi deja ferm cristaliGate.
Creşterea unor astfel de copii poate fi etrem de dificilă.
)ărinţii ataşaţi de copiii lor încearcă să îi
strunească, iar copiii opun reGistenţă. )ărinţii nu cunosc
o altă cale, întrucât la fel au fost crescuţi şi ei. 'i astfel,
cercul vicios are tendinţa să se propage la infinit.
)rocesul de creştere a copiilor îîc poate derula
foarte lin dacă începe cu dreptul. )ărinţii ar trebui să le
arate întotdeauna copiilor lor posibilităţile şi
alte rnat ivel e pe care le au, dar ar trebui să Fi lase să ia
singuri deciGiile. în acest fel, copiii vor colabora cu
părinţii lor, nu le vor opune reGistenţă.
)rimul loc în care poate fi învăţată iubirea este
acasă, împreună cu membrii familiei tale. !e

112
aceea, noi ar trebui să facem efortu l de a ne iubi familia
din ce în ce mai mult, acordându#le tuturor dreptul de a
fi ei înşişi.
)rincipalul lucru pe care îl aşteaptă orice copil de
la părinţii lui este iubirea. în această privinţă, el nu poate
fi amăgit. Copiii intuiesc întotdeauna ce simt adulţii.
Aceştia din urmă se pot amăgi reciproc cu cuvintele lor,
dar nu pot păcăli un copil.
Atunci când îi oferi copilului tău o iubire
necondiţionată, el va învăţa de mic să practice acest tip
de iubire şi va fi condiţionat astfel să ducă
o viaţă fe ricită.
A

$n rest, nu cont eaGă prea mult ce facem, atât timp


cât ceea ce simţim este iubirea cea mai pură. Atitudinea
este mai importantă decât gesturile noastre. Acest lucru

este adevărat în orice contet, şi cu atât mai mult în


cadrul familiei.
!acă am fi capabili să ne iubim într#un mod
altr uist copii i, nu să intrăm tot timp ul în conflic t cu ei,
între noi ar domni o armonie desăvârşită. !in păcate, noi
am uitat ce înseamnă iubirea altruistă, fapt care eplică
marile dificultăţ i pe care le au părinţii moderni cu copiii
lor.

9ela#ia mea cu Jiul meu adolescent s-a îmbunătă#it

dramatic, tram"ormun%u-se mir-o acce$tare reci$rocă !i


$lină de iubire.
#2@, California

)ovestea care urmeaGă ilustreaGă în ce fel ne afecteaGă


eperienţa sentimentele noastreK

in
)ntr-o zi, $e c%nd stăteam la mosă, "iicele melc mi-au lăudat
m%ncarea/ H 1Q e delicioasă, mamă= V, du$ă care au (olit castroane )c în
c%teva cli$e. Am rămas cu at%t mai uimită cu c%t nu era "elul lor de
m%ncare $re"erai. 'e aceea, le-am întrebat din nou dacă chiar le-a$lăcut
m%ncarea. H1, da, mama= A "ost ecelentă= Să o mai "aciI
2-am (%ndit ce s-a înt%m$lat. în acea zi m-am sim#ii "oarte bine.
2i-am dat seama că în tim$ ce (ăteam am aut
o stare de s$irit etrem de $ozitivă !i $linii deiubire. Aceste (%nduri au
in"luen#at în mod evident m%ncarea, care a ie!it delicioasă.
în să$tăm%na care a urmat, le-am $re(ătit "etelor "elul lor de
m%ncare $re"erat, dar de această dată nu am avut acela!i succes. ;e s-a
înt%m$latCM3 le-am întrebat. H2amă, nu are niciun (ust. mi-au răs$uns ele.
Am rămas uimită,
întruc%t am res$ectai re#eta dintotdeauna.
2ai t%rziu, mi-am adus aminte că in t im$ ce (ăteam am avut o
stare de s$irit ne(ativă !i $lină de resentimente. Nu m-am sim#it deloc
"ericită, a!a cum sunt de obicei.
;u această ocazie, "etele mele m-au învă#at o mare lec#ie. 'e
atunci. m-am decis s% "iu mai atentă !i mai con!tienta de (%ndurile !i de
sentimentele mele. )ubirea am$li"ică întotdeauna bucuria, în toate
i$ostazele ei 0inclusiv bucuria de a m%nca=>. în schimb, (%ndurile !i
sentimentele ne(ative schimbă toiul în r%u.
# 2antsha 2ehta, *eZ 8erseY

iul meu mai mic mi-a s$us la tele"on că mă iube!te. A


"ost cea de-a doua "rază $e care a scos-o vreodată. Are doar
un an !i +umătate. *e de altă $arte, "iul meu mai mare a reu!it
să sca$e de un bătău! la !coală s$un%ndu-i in sinea lui/Te
iubesc. WW
# AI, %.S..

??@
CA)$(/0%0 1<

EERCIŢII PENTRU PRCTICRE


SINE IUBIRII *E

)ubirea de sine m-a a+utat să sca$ de o de$resie severă.


2i-am vindecai !i alte $robleme de sănătate, cum ar "i
atacurile de anietate, aritmia, răcelile "recvente !i chiar o
(leznă luată. *artea cea mai "rumoasă este că devin $e zi ce
trece mai "ericită !i mai senină.
# AI, Caii tom ia

începe fiecare Gi astfelK


!e îndată ce te treGeşti dimineaţa, pune#li următoarea
întrebareK N2ă deGaprob în vreun felF 1 L !acă descoperi în tine chiar
şi cea mai mică deGaprobar e, elimin#o şi îniocuieşte #o eu aprobare a
de sine. Amplifică apoi cât poţi de mult această stare.
8a o deciGie. Eprimâ#ţi următoarea intenţieK K ,!eMa $unL gul

acestei Gile îmi propun să fiu atent 8a toate moment ele în care mă
voi deGaproba pe mine însumi, să renunţ la această deGaprobare şi
să o mlocuie sc cu aprobar ea de sine , apoi să amplif ic din ce în ce
mai tnull această stare.

115
(u cum îţi petreci timpul atunci când trebuie să aştepţi la
semaforF Astfel de momente sunt ideale pentru a#ţi cerceta mintea
în căutarea deGaprobării dc sine şi pentru a te detaşa de aceasta,
înlocuind#o cu aprobarea. !acă vei face acest lucru în toate
momentele libere ale Gilei, viaţa ta va deveni infinit mai frumoasă.

Am e$erimentat $uterea iubirii. 1ri de c%te ori am o


stare mai $roasta, îmi s$un/ H Te iubesc iar starea dis$are ca
$rin "armec. Tehnica "unc#ionează $er"ect $entru mine.
# BD' lli!i#

/ri de câte ori te simţi iritat, frustrat, enervat, sau trăieşti o


altă stare de spirit negativă, fa o mică pauGă şi dcvino conştient de
ceea ce se întâmplă în mintea ta. Este foarte posibil să te deGapro bi
pentru un motiv sau altul sau să deGaprobi pe cineva. )ropune#ţi să
te detaşeGi de această stare şi înlocuieşte#ocu starea de spirit opusă.

/feră#ţi ţte, persoanei în cauGă sau situaţiei care te nemulţumeşte


aprobarea ta. Aminte şte#ţi că ataşame ntul faţă de starea negativă de
spirit a deGaprobării nu te ajută cu nimic, dar îţi face foarte mult
rău, căci energia ei tc otrăveşte. 8a următoarea deciGieK .,!e acum
înainte voi gândi poGitiv. 5enunţ ia deGaprobare şi o înlocuiesc cu
aprobareaO <

încheie fiecare zi astfelK

'u$ă ce am înce$ut s% $ractic a$robarea înainte de culcare am


a+uns s% dorm mult mai bine, dar !i s% am nevoie de mai $u#in somn
$entru a mă odihni. 'acă se înt%m$lă să mă trezesc în toiul no$#ii, îmi
s$un imediat/ HTe iubescI, !i

?>B
ast"el mă lini!tesc instantaneu !i adorm la ioc cu u!urin#ă. *ractic, mă
simt un alt om.
# CI. Colorado

Aplică şi tu accastă metodă şi. vei constata că vei începe să


dormi mai bine. în fiecare scară, de îndată cc îţi pui capul pe pernă,
cerceteaGă#ţi mintea. )oate că încă mai este nemulţum ită din
anumite motive care s#au întâmplat peste Gi sau nu înţelege anumite
evenimente. *u#ţi mai bate capul cu ele. Aminteşte#ţi că mintea nu
cunoaşte răspunsurile la întrebările pe care î le pui. în continuare,
verifică dacă mai ai motive de nemulţumire şi detaşeaGa#tc de ele.
înlocuieşte#le cu mulţumirea, indiferent de evenimentele petrecute.
cufundă#te în preţuirea de sine, la fel ca într#o baie fierbinte.
Cuîcâ#te pe vibraţia aprobării de sine şi vei dormi mai bine decât
oricând până atunci.

'u$ă ani de insomnie, am renun#ai în s"%r!it la orice


(ri+i le(ate de somn 2ă simt $lin de încredere, căci îmi o"er
a$robarea mea chiar înainte de a adormi.
# )L 0os Angeles

!acă ţi se întâmpiăde#a lungul Gilei săcaGi frecvent pradă


negat ivi tăţii, probabil că ţi se pare dificil să treci la o stare de
spirit poGitivă. *u#ţi mai respinge însă propria negativitale. *u#i
mai spuneK N*u l N*u Ul este un cuvânt negativ, deci nu te poate
conduce la poGitivitate. !evino poGitiv spunând Nda \ V tuturor
stărilor prin care treci, inclusiv celor negative. )rin aprobarea tor,
tu renunţi la starea de deGaprobare şi o înlocuieşti cu cea de

aprobare.
NdaX şi nu!evii astfel
vei mai mainiciun
avea fericitmotiv
şi maidesenin.
stres Aplică
sau de puterea lui
frustrare.
@ândeşte#te că este o simplă deciGie
personală. $a deciGia de a fi poGitiv. Aceasta te va ajuta să te
deplaseGi în direcţia fericirii, abundenţei, sănătăţii şi păcii
interioare. încearcă această metodă. "ei constata că te va satisface.
în secţiunea următoare vom discuta mai pe larg despre puterea
lui ,,daV

PUTERE LUI F*G

Eerciţiile care urmeaGă sunt împărţite pe mai multe categorii.


începe prin a le practica doar pe cele cu care reGoneGi în momentul
de faţă, dar întoarce#te cât mai des la această secţiune. Este posibil
ca intr#un alt moment să treci prin alte stări negative. copu l
eerciţiilor este sâ fie practicate cât mai des, până când vor deveni
un proces natural. Ele suni pe cât de simple, pe atât de eficiente.
)entru a profita cât mai mult de pe urma lor. concentreaGă#tc şi
participă la ele, răspunGând direct la întrebări de îndată ce le citeşti.
*u le citi ca pe nişte pagini oarecare. în acest fel, fiecare lectură a
acestei secţi uni te va ajuta să te simţi de fiec are dată mai bine . $ţi
doresc să te bucuri de acest procesD

2ama mea, în v%rsta de D4 de am, a su"erit un atac de


cord sever. în urma acestuia, a"ost nevoită să stea imobilizată
în casă, "a$t care a "rustrat-o teribil. 'e aceea, am învă#at-o
să s$ună HdaV atacului de cord !i sentimentelor ei de
"rustrare, in loc s% le res$in(ă cu at%ta ardoare. 'ouă zile
mai t%rziu a reu!it să iasă din casă !i să $artici$e la o
înt%lnire cu $rietenele ei, iar a$oi să mear(ă la cum$ărături
cu "ratele meu. Acest a$ort dc vitalitate a "ost at%t de
remarcabil înc%t ne-a uimit $e am%ndouă.
# CC, $ndiana

m
9RUSTRRE

!e câte ori nu te#ai simţit frustrat în viaţa taF )oate chiar în


acest moment te simţi frustrai dintr#un motiv sau altul. )oate că
ceva nu merge aşa cum ti#ai dori. )roblema esteK N(e#a ajutat
vreodată în vreun fel sentimentul frustrării sa îţi reGolvi
problemeleF1< Cu siguranţă nuD Atunci, ce rost are să continui să îl
cultiviF
"rei sâ afli o metodă simpla prin care poţi scăpa pe loc de
frustrareF !aF
în acest caG, gândeşte#le chiar acum la un motiv de frustrare.
în continuare, întrebă#te unde te situeGi pe o scală de la 1 la
19$9 repreGentând frustrarea maimă, iar $ niciun fel de frustrare^.
!acă eşti dispus sâ încerci ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa do frustrare. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!acă, da, conştientiGeaGă faptul că până acum te#ai opus din
răsputeri frustrării tale. Cu siguranţă, această stare îţi displace, aşa
că X3 spui NnuQ, mat mult sau mai puţin conştient. !in păcate,
această stare de respingere este negativă, aşa că nu face decât sâ îi
dea putere.
c
!e aceea, schimbă placa şi spune#i NdaP frustrării tale. $n
acest fel, vei scapa de ea, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat
negaţi vi tatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare dc
aprobare.
"erifjcă#ţi din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe
scala frustrării 7de la 1 la 19^F
"ei constata că prin aprobarea ei, frustrarea s#a diminuat.

Acest lucru arată că te afli pe calea cea bună. /ri de câte ori
îţi aprobi frustrarea, aceast a se reduce, în timp ce deGaprobarea ei o
amplifică.

i=4
!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nu#i mat spune NnuPL
<
frustrării tale. !impotrivă, deschide#te în faţa ei şi spune#i NdaL .
Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul
Gero pe scala frustrării. !acă ai fi muşcat de un şarpe veninos, ţi#ai
dori probabil să scapi de întreaga otravă din organism , nu doar de o

parte din ea.


Cramponarea de frustrare te împiedică să realiGeGi ceea ce îţi
propui, inclusiv să te iubeşti pe tine însuti. !acă te simţi frustrat în
legătură cu o persoană sau cu o situaţie, singurul care suferă din
cauGa acestei poveri eşli tuî !e aceea, procedeaGă inteligent şi lasă
această frustr are să iasă $a supr afaţ ă şi să disp ară $n mod natural ,
astfel încât să te simţi mai fericit, mai sănătos, mai bogat şi sâ ai
parte de relaţii mai bune cu ceilalţi oameni.

Nivelul "rustrării mele s-a redus mult du$ă ce am


înce$ui s% a$lic această metoda. Nu înt%m$lător, a"acerea
mea a crescut cu @8Y anul trecut, de$ă!ind un milion de
dolari
# =0, Iest "irgjnia

Aveam un cole( care mă deran+a teribil. 'u$ă ce am


re$etat în $ermanentă în sinea mea/ H 'a, da, da. Te iubesc.
?
Te iubesc. Te iubesc  0cu re"erire al el>, am reu!it s% renun# la
deza$robarea mea în ceea ce îl $rivea. 2ar#i m-am dus la
sericiu !i $entru $rima oară ne-am salutat $oliticos, "ără
nici cel mai mic sarcasm. 'e atunci nu mă mai deran+ează

deloc.
M fcPS, eattle

?78
=RI0ILE

Ai reuşit vreodată să scapi de probleme cu ajutorul grijilorLF


2ă îndoiesc sincerF !e regulă, grijile nu fac decât sâ dea o
amplo are şi mai mare problemelo r. $nvers, ren unţarea la griji
deschide calea către reGolvarea acestora.
(e simţi pregătit să renunţi la griji şi să îţi reGolvi în sfârşit
problemeleF !aF

9enun#area la (ri+i m-a a+utat să devin mult mai


îm$ăca#ii
I0, lorida

!acă da, gândeşte#te chiar acum la un motiv de îngri jorare. $n


continuare, întrebă#te unde te situeGi pe o scală de la $ la 19719
repreGentând starea maimă dc îngrijorare, iar k niciun fel de griji^.
!acă eşti dispus să încerci ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa de griji. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!acă, da, conştientiGeaGă faptul că până acum te]ai opus din
răsputeri îngrijorării tale. Cu siguranţă, această stare îţi displace,
aşa că îi spui ..nuP < , mai mult sau mai puţin conştient. !in picate,
această stare de respingere este negativă, aşa că nu face decât să dea
putere grijilor tale.
!e aceea, schimbă placa şi spune NdaX grijilor tale. în acest
fe0 vei scăpa de ele, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat
negativitatea. Ampl ifică din ce în ce mai mult această stare de
aprobare,

"erifică#ţi din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe


scala grijilor 7de la $ la 19^F
"ei constata că prin aprobarea lor, grijile s#au diminuai. Acest
lucru arată că te afli pe calea cea bună. /ri de câte

?7 !
ori îţi aprobi îngrijorarea, aceasta se reduce, în timp ce
deGaprobarea ei o amplifică.
!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nu#i mai spune NnuX grijilor
laie. !tmpolrivă, deschide#te în faţa lor şi spune#le M LdaQ.
Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul

Gero peprobabil
ai dori scala îngrijorării.
să scapi de!ac ă ai fiotravă
întreaga muşcat
din de un şarpenu
organism, veninos,
doar deţi#
o parte din ea. Crampon area de griji te împiedic ă să găseşti soluţiile
pe care le cauţi la probleme taie. $nvers, renunţarea la ele te ajută sa
găseşti aceste soluţii.

Am sim#i& o reducere dramatică a stării mele de


anietate, dublată de am$li"icarea "abuloasă a ener(iei mele
$ozitive. 'u$ă ani de zile în care mi-am "ăcut (ri+i, $resiunea
mea san(uină a a+uns în s"%r!ii normală.
# (C, C alifornia

:IN(:.ŢI

Atât timp cât te cramponeGi de vinovăţie, tu te pedepseşti


singur. Această stare de spirit interfereaGă cu fericirea ta şi te
determină să respingi $a nivel subconştient toate lucrurile bune care
ar putea intra $n viaţa ta.
!e vreme ce starea dc vinovăţie nu te ajută în niciun fel să
scapi de probleme, le simţi pregătit să renunţi la eaF !acă da,
gândeşte#te chiar acum la un motiv de vinovăţie.
în continuare, întrebă#te unde te situeGi pe o scală de la 1 la 19
719 repreGentând vinovăţia maimă, iar 1 niciun fel de vinovăţie^.

?77
!aca eşti dispus sâ încerci ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poli scăpa dc vinovăţie. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!aca, da, conştientiGeaGă faptul că până acum te#ai opus din
răsputeri vinovăţiei tale. Cu siguranţă , această stare îţi displace, aşa
că îi spui Nnu, mai mult sau mai puţin conştient. !in păcate,
această stare de respingere este negativă, aşa că nu face decât să îi
dea putere.
!e aceea, schimbă placa şi spune#i .,daX vinovăţiei tale. $n
acest fel, vei scăpa de ea, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat
negativitatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare de
aprobare.
"erifică#ţi din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe
scala vinovăţiei 7de la 1 la 19^F "ei constata că prin aprobarea ei f

starea tu de vinovăţ ie s#a dimi nuat . Ace st lucr u arată că te afli pe


calea cea bună. /ri de câte ori îţi aprobi vinovăţia, aceasta se
reduce, în timp ce deGaprobarea ei o amplifică.
!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nu#î mai spune NnuX
vinovăţiei tale. !impotrivă, deschide#te în faţa ei şi spune#i

Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul


Gero pe scala vinovăţiei. !acă ai fi muşcat de un şarpe veninos, ţi#ai
dori probabil sâ scapi de întreaga otravă din organism , nu doar de o
parte din ea. 5enunţarea la starea de vinovăţie te va ajuta să te
iubeşti într#o mai mare măsură pe tine însuţi şi va elibera astfel
obstacolele care te împiedică să te bucuri de abundenţă în toate
domeniile vieţii talc.

Am înce$ut $rin a-i s$une HdaV vinovă#iei $e care o


sim#eam din cauza bolii !i mor#ii mamei mele. Am continuat
s% îmi a$rob această stare

?7<
din ce în ce mai mult. în cele din urmă, vinovă#ia s-a diminuai
!i a dis$ărui, "a$t care mi-a $ermis să în#ele( că am $rocedai
corect alunei c%nd am in0emat-o $e mama în s$iral, chiar
dacă acolo a murit. Am în#eles de asemenea că vinovă#ia $e
care am sim#ii-o ată"a vreme s-a datorai dorin#ei mele
subcon!tiente de a mă cram$ona de mama.
;u această ocazie, i-am transmis s$iritului mamei mele
iubirea !i a$robarea mea 9enun#area la vinovă#ie mi-a dat o
senza#ie uluitoare de eliberare, !i nu am nicio îndoială că !i
s$iritul mamei mele a sim#it acela!i lucru.
)!, Colorado

TRISTEŢE

în cc fel poate schimba tristeţea ceea cc s#a întâmplatF în


niciun felD (u cum te simţi atunci când eşti tristF )robabil că deloc
groGav.
!e vreme ce nu te simţi bine şi nu te ajută să schimbi cu nimic
lucrurile, ce rost are să te cramponeGi în continuare de starea de
tristeţeF Eşti dispus să renunţi la aceasta povarăF !acă da,
gandeşte#te chiar acum la un motiv de tristele, în continuare,
întrebă#te unde te situeGi pe o scală de la k 7a 19719 repreGentând
tristeţea maimă, iar 1 niciun fel de tristeţe^.
!acă eşti dispu s să încerc i ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa de tristeţe. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!acă, da, conştientiGeaGă faptul că până acum te#ai opus din
răsputeri tristeţii tale. Cu siguranţă, această stare îţi
displace, aşa că îi spui mai mult sau mai puţin conştient. !in
păcate, această stare de respingere este negativă, aşa că nu face
decât să îi dea putere.
!e aceea, schimbă placa şi spune#i NdaPV tristeţii tale. $n acest
fel, vei scăpa de ea t căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat negaţi
vitatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare de aprobare.
"erifică#ţi din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe
scala tristeţii 7de la 1 la 19^F
"ei constata că prin aprobarea ei, tristeţea s#a diminuat. Acest
lucru arată că te afli pe calea cea bună. /ri de câte ori îţi aprobi
tristeţea, aceasta se reduce, în timp ce deGaprobarea ei o amplifică.
!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nu#i mai spune ,.nuX tristeţii talc.
!impotrivă, deschide#tc în faţa ei şi spunc#i NdaQ.
Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul
Gero pe scala tristeţii. )oţi aplica acest eerciţiu oricând doreşti şi
poţi trăi astfel o viaţă eliberată de tristeţe.

'ată "iind condi#ia mamei, a"lată în ultimele stadii ale


bolii Alzheimer !i internată într-un azil de bătr%ni, am
acumulat o cantitate uria!ă de (ri+i, dis$erare !i triste#e, Ki
care s-au adău(at mila "a#a de ea !i vinovă#ia $ersonala.
'u$ă ce am a$licat eerci#iul eliberării de triste#e am a+uns
să simt
o stare de iubire autentică "a#ă demamas li$sită de durerea
!i de a(onia $e care le-am sim#it $%nă acum.
# )2, C alifornia

în ultimii ani am acumulat enorm de multă durere. Jn


"iecare diminea#ă obi!nuiam să $l%n(.

?G
La ora actuala am reu!it însă s% m% eliberez de durerea !i de
triste#ea mea. Nu numai că nu mai $l%n( inutil, dar în via#a
mea au a$ărut inclusiv c%!ti(uri nea!te$tate, cum ar "i
$rimirea unor bani din surse nebănuite, care au de$ă!it suma
de un milion de dolari=
# 2@, California

STRESUL

oarte mul ţi oameni încearcă să îşi reprime negaţi vitatea.


!in păcate, reprimarea nu conduce decât ia amplificarea acesteia şi
la stres. Această stare de spirit interfereaGă cu starea de sănătate, de
fericire, cu bogăţia şi cu relaţiile personale.
(u eşti dispus să scapi rapid şi uşor de stresF !acă da,
gândeşteLte chiar acum la un motiv care te strescaGă.
$n continuare, întrebă#te unde tc situeGi pe o scală de la
$ la 19719 repr eGen tând stre sul mai m, iar $ nici un fel de stre s^.
!acă eşti disp us să înce rci ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa de stres. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!acă, da, conştientiGeaGă faptul că până acum te#ai opus din
răsputeri stresului tău. Cu siguranţă, această stare îţi displace, aşa
că îi spui NnuX, mai mult sau mai puţin conştient. !in păcate,
această stare de respingere este negativă, aşa că nu face decât să îi
dea putere.
!e aceea, schimbă placa şi spune#i Hdar? stresului tău. în acest
fel, vei scăpa de el, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat negaţi
vitatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare de aprobare.

?7B
"erifică#ţi din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe
scal a stre sulu i 7de la 1 la 19^F "ei cons tata că prin aproba rea $ui.
stresul sMa diminuat. Accst lucru arată că tc afti pe calea cea bună.
/ri de câte ori îţi. aprobi stresul, acesta se reduce, în timp cc
deGaprobarea lui o amplifică.
!e aceea, nu te mai Gbate inulil şi nu#i mai spune NnuX
stresului tău. !impotrivă, deschide#te în lata lui şi spune#i LdaQ.
Continuă să repeţi accst eerciţiu până când ajungi la nivelul
Gero pe scala stresului. !acă ai fi muşcat de un şarpe veninos, ţi#ai
dori probabil să scapi de întreaga otravă din organi sm, nu doar de o
parte din ea. !acă te vei elibera de negativitatea reprimată şi de
stres, viaţa ta se va îmbunătăţi din toate punctele de vedere.
*

)n ultimele trei hui m-am sim#it "oarte


A Y

siresată. )n s"%r!it, am renun#at să m% mai condamn sin(ura,


iar acum m% simt relaată, calma, mai $u#in s$eriata !i mai
senină. Simt ea m% iubesc din nou $e mine însămi, dar.!i $e
ceilal#i oameni.
#A, pania

C(N9U>I

)ot fi reGolvate problemele atunci când te afli într#o stare de


confuGieF Evident că nu. ConfuGia este prin ecelenţă o stare în
care nu cunoşti niciun răspuns şi care te împiedică sa mergi mai
departe. !e aceea, dacă doreşti să ajungi la o stare de claritate
interioar ă şi să găseşti răspunsurile şi soluţiile pe carc le cauţi, este
absolut necesar să ieşi din starea dc confuGie.
!in fericire, acest proces nu este nici pe departe atât de
complicat cum pare la prima vedere. Eşti pregătitF

?7G
!acă da, gânde.şte#te chiar acum la un motiv de confuGie.
în continuare, întrebă#te unde te situeGi pe o scala de la
1 la 19 719 r epreGentând con fuGia ma imă, ia r 1 niciu n fel de
confuGie^.
!acă eşti dispus să încerci ccva nou, tţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa de starea de confuGie. Eşti dispus să încerci ceva
nouF
!acă, da, conştientiGeaGă faptul ca până acum te#ai opus din
răsputeri confuGie i tale. Cu siguranţă, această stare îţi displace , aşa
că îi spui NnuX, mai mult sau mai puţin conştient. !in păcate,
această stare de respingere este negativă, aşa că nu face decât să îi
dea putere.
!e aceea, schimbă placa şi spune#i NdaLP confuGiei tale. în
acest fel, vei scăpa de ea, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat
negativ itatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare de
aprobare.
"erifică#ţi din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe
scala confuGiei 7de la 1 la 19^F "ei constata că prin aprobarea ei,
confuGia s#a diminuat. Acest lucru arată că te afli pe calea cea bună.
/ri de câte ori îţi aprobi confuGia, aceasta se reduce, în timp ce
deGaprobarea ei o amplifică.
!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nu#i mai spune NnuX
\
confuGiei tale. !impotrivă, dcschide#te în faţa ci şi spune#i ,`da 
Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul
Gero pe scala confuGie i# /dată confuGia eliminată, vei simţi o stare
de claritate mentală şi vei găsi mai uşor respiraţiile şi soluţiile pe
care le cauţi, conţinuându#ţi astfel viaţa într#o manieră mult mai
poGitivă.

2ă scu"undam într-un cerc vicios al con"uziei


din care nu mai vedeam nicio cale de ie!ire.
'in "ericire, du$ă ce am învă#at s% îi.s$un HdaI con"uziei
mele, am reu!it s% a+un( la o claritate mentală mult mai mare
!i mă simt din ce in ce mai îm$ăcată cu "iecare zi care trece.
# E, (ennessec

TE,

!upă cum spune proverbulK N!e ce te temi nu scapi <L, întrucât


cramponarea de teamă atrage chiar obiectul acesteia, în acest caG,
de ce se cramponeaGă oamenii de teamăF !e cele mai multe ori,
pentru că îşi imagineaGă câ în acest fel se protejeaGă. în realitate,
încercarea de a te proteja cu ajutorul fricii este ca şi cum ai sări
$ntr#u n baGin cu apă ţinând în braţe un sac cu ciment şi aşteptân du#
te să pluteşti la suprafaţa apeiD
Ei bine, te simţi pregătit să îţi trăieşti viaţa fără nicio teamăF

!acă da, gândeşte#teîntrebă#te


în continuare, chiar acum la un
unde motiv de
te situeGi pe teamă.
o scală de la D $a 19
719 repreGentând teama maimă, iar $ niciun fel de teamă^.
!acă eşti dispus să încerci ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa de teamă. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!acă, da, conştientiGeaGă faptul că până acum te#ai opus din
răsputeri fricii tale. Cu siguranţă, această stare îţi displace, aşa câ îi
spui NnuQ, mai mult sau mai puţin conştient. !in păcate, această
stare de respingere este negativă, aşa ca nu face decât să îi dea
putere.
!e aceea, schimbă placa şi spune#i ,.daX fricii taie, în acest
fel, vel scăpa de ea, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat
negativitatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare de
aprobare.

12 9
"erifică#ti din nou starea de spirit. %nde te situeGi acum pe
scala fricii, 7de la 1 la 19^F "ei constata ca prin aprobarea ei, frica
ta s#a diminuat. Acest lucru arata că te afli pe calea cea bună. /ri de
câtc ori îţi aprobi frica, aceasta se reducc, în timp ce deGaprobarea
ci o amplifică.

!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nuMi mai spune NnuX fricii


tale. !impotrivă, deschide#teîn faţa ci şi spune#i NdaX Continuă să
repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul Gero pe scala
fricii. !acă ai ft muşcat de un şarpe veninos, ţi#ai dori probabil sa
scapi de întreaga otravă din organism, nu doar de o parte din ea. !e
aceea, cel mai inteligent lucru pe care îl poţi face este să repeţi
acest eerciţiu până când ajungi să scapi de orice teamă.
Cramponarea de teamă atrage ca un magnet necaGurile. $n
schimb, dacă le vei elibera de temeri îţi vei putea trăi întreaga viaţă
în armonie, fericire şi abundenţă.

Atacurile mele de $anică au dis$ărut. La ora actuala nu


mai simt altceva dec%t $ace. hi mul#umesc $entru aceasta
tehnică minunată=
# (I, Iisconsin

1ri de c%te ori trebuia sa intru cu ma!ina $e autostradă


trăiam o stare de anietate "oarte intensă. 'in aceasta cauza
nu mă $uteam duce nicăieri. 'in "ericire, am a$licat această
tehnica !i am reu!itsă sca$ de "obia mea A "ost incredibil de
sim$lu. încă nu-mi vine să cred ce s-a înt%m$lat=
Rt ora actuală mi-am schimbat într-o asemenea măsură via#a
înc%t mi se $are ma(ică=
# 0=, California

?<8
,/NI

tarea de mânie este etrem de toică pentru sănătate, pentru


reiaţii, , pentru capacitatea dc a face hani şi pen tru fcricire în
general# $n mod paradoal, cultivarea acestei stări poate fi
comparată cu băutul otrăvii aşteptând ca duşmanul tău să moarăD 0a
fel de neplăcută este şi reprimarea mâniei fără reGolvarea ei
prealabilă.
!in fericire, eista o modalitate simplă prin care poţi scăpa de
mânie fără a o reprima, dar şi tară a#i da curs. (e simţi pregătit
pentru acest lucruF
!acă da, gândeşte#te chiar acum la un motiv de frustrare.
$n continuare, întrebu#te unde tc situeGi pe o scală de la
l la 19 719 re preGentând mâ nia maimă, iar 1 niciun fe l de
mânie^.
!acă eşti dispu s sâ încerc i ceva nou, îţi pol arăt a o cale prin

care poţi scăpa


!acă, da,de mânie. Eşti dispus
conştientiGeaGă faptulsăcăîncerci ceva nouF
până acum te#ai opus din
răsputeri mâniei talc. Cu siguranţă, această stare îţi displace , aşa ca
U[
îi spui 1F nu , mai mult sau mai puţin conştient. !in păcate, această
stare de respingere este negativa, aşa că nu face decât să îi dea
putere.

!e aceea, schimbă placa şi spune#i NdaX mâniei tale.
$n acest tel, vei scăpa dc ea, căci poGitivitatca neutraliGe aGă imediat
negativitatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare dc
aprobare.
"erifică#ţi din nou starea de spirit. %nde tc situeGi acum pe
scala mâniei 7de la l la 19^F "ei constata că prin aprobarea ei, mânia
ta s#a diminuat. Acest lucru arată câ te afli pe calea cea hună. /ri de
câte ori îţi aprobi mânia, aceasta se reduce, în timp ce deGaprob area
ei o amplifică.

?<?
!e aceea, nu te mai Gbate inutil şi nu#î mai spune LnuX mâniei
tale. !impotrivă, deschide#tc în faţa ei şi spune#i NdaQP.
Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi la nivelul
Gero pe scala mâniei . !acă ai fi muşcat de un şarpe veninos , ţi#a i
dori probabil să scapi de întreaga otravă din organism, nu doar de o

parte din armonic


în iubire, ea. )rinşieliberarea
abundenţă.de otrava mâniei îţi vei putea trăi viaţa

Am reu!it în s"%r!it să îmi controlez m%nia !i "rustrarea


le(ate de evenimentele !i de $ersoanele din via#a mea 2i-um
am$li"icat ast"el ca$acitatea de a-mi controla durerea,
oboseala !i chiar"oamea.
# )&, (eas 71< ani^

*URERE

Am învă#at să îmi iubesc dutvrea !i să nu


o mai deza$rob. în mod $aradoal,în acest "el durerea mea
a dis$ărut !i am a+uns să mă iubesc din ce în ce mai mult $e
tine însămi.
#AI, 2area = ritanic

oarte mulţi oameni opun reGistenţă durer ii pe care o simt sau


încearcă să o reprime în speranţa că vor scăpa de ea. !in păcate,
nici reGistenţa, nici reprimarea şi nici alte încercări de acest fel de a
scăpa de durere nu reduc şi nu elimină această stare fiGică etrem
de neplăcută. !c ccF !eoarece durerea nu este altceva decât un
semnal de alarmă transmis de propriul nostru corp, care ne spune pe
această cale că trebuie să facem ceva pentru a#1 vindeca. A tât timp
cât nu vom răspunde acestei solicitări, durerea noastră nu

?<7
va dispărea. ingura modalitate de a scăpa dc durere este să îi
ieşim în întâmpinare. 5ăspunde poGitiv la apelul corpului tău, iar
acesta va şti să îşi reGolve singur cauGa carc a stat la baGa
dcclanşarii durerii.
!acă doreşti sa te convingi, încearcă următorul eerciţiu, Eşti
pregătitF !acă da, intră în contact cu durerea pe care o simţi.
$n continuare., întrebă#tc unde tc situeGi pe o scală de la
1 la 197 19 rep reGentând durerea maimă, iar $ niciun fel de
durere^.
!acă eşti dispus să încerci ceva nou, îţi pot arăta o cale prin
care poţi scăpa de durere. Eşti dispus să încerci ceva nouF
!acă. da, conştientiGeaGă faptul că până acum te#ai opus din
răsputeri durerii tale. Cu siguranţă, această stare îţi displace, aşa că
îi spui NnuP mai mult sau mai puţin conştient. !in păcate, această
stare de respingere este negativă, aşa că nu face decât să îi dea
putere,
A
!e aceea, schimbă placa şi spune#i NdaX durerii tale.

$n acest fel, vei scăpa de ea, căci poGitivitatea neutraliGeaGă imediat


negativitatea. Amplifică din ce în ce mai mult această stare de
aprobare.
"erifică#ţi din nou starea fiGică. %nde tc situeGi acum pe scala
durerii 7de la 1 la 19^F "ei constata caprin aprobarea ei, durerea s#a
diminuat. A cest lucru arată că te afli pe calea cea bună. /ri dc câte
ori îţi aprobi durerea , aceasta se reduce, în timp ce deGaprobarea ei
o amplifică,
!c accea, nu te mai Gbate inutil şi nu#i mai spune .,nu \U durerii
tale. !impotrivă, desebide#te în faţa ci şi spune#i NdaQ.
Continuă să repeţi acest eerciţiu până când ajungi ta nivelul
Gero pe scala durerii. !acă ai fi muşcat de un şarpe veninos, ţi#ai
dori probabil să scapi de întreaga otravă din
organism, nu doar de o parte din ca. !acă nu te vei mai opune
durerii, aceast a va sfârşi prin a dispărea , căci corpul tău dispune de
o înţelepciune primordială care îi permite să se vindece singur atât
timp cât nu te opui prin starea ta psihică şi cât răspunGi la semnalele
sale. 

Suni un veteran al războiului din Fietnam. )n ultimii 7


de ani am su"erit de mari dureri "izice, $e care le-am ur%t de
moarte. 'e c%nd am învă#at aceasta tehnică am a+uns sama
simt mult mai bine. rac#ie, mi-a schimbat viata=
# )0, California

1dată, m-am lovit ia(leznă. 'urerea $e care am sim#it-


o atunci era insu$ortabila. Am înce$ut să a$lic aceasta
tehnică, iar durerea a dis$ărut etrem de ra$idZ "ără niciun
anal(ezic. Nu a "ost nevoie de nicio vizită la medic $entru a
mi-o vindeca.
# )!, *eZ Ror[

Am su"erit de o colită "oarte dureroasă, dar am reu!it să


sca$ de ea $rin "olosirea acestei metode.
#C2, California

$n continuare, vom trece ia un alt eerciţiu etrem de valoros,


care îţi va schimba cu siguranţă viaţa dacă îl vei practica.

?<@
Trecerea rapi&ă &e Ia ! stare &e spirit $e)ativă la
u$a p!3itivă

Am în#eles că a$robarea !i iubirea de sine#rt vindeca


orice.
M 5!, *eZ 8crscY

în trecut, când te#ai confruntat cu o situaţie pe care nu ai


putut#o reGolva, cu o întrebare la care nu ai găsit răspunsul sau cu o
problemă care ţi s#a părut insolubilă, tu ai reacţionat întotdeauna
printr#un tipar comportamental de care probabil că nu ai fost
conştient.
(e#ai simţit din ce Fn ce mai frustrat, din cc în ce mai confuG
şi parcă din cc în ce mai îndepărtat de găsirea răspunsului sau
soluţiei dorite. )oate că au trecut ani de atunci şi tot nu ai găsit
răsp unsu l sau soluţia pc care le#a i căutat. Citind cartea de faţă , ai
aflat că răspunsul universal la orice problemă este iubirea.
!acă doreşti să schimbi situaţia în care te afli. în mod evident
trebuie să încerci ceva nou. Cred că înţelegi acest lucru, nu#i aşaF
!acă vei proceda la fel ca până acum, esie greu să te aştepţi la vreo
schimbare autentică. !e acord, nuF
în eerciţii le care urmeaGă şi careacopcrâ diferite situaţii cu
care oamenii se confruntă în mod curent, îţi voi arăta cum
funcţioneaGă acest carusel şi cum poţi obţine răspunsurile şi
soluţiile care te intereseaGă.
*imic din ce ai încercat până acum în această viaţă nu a dat
reGultat. !e aceea, trebuie să#ţi propui să încerci ceva nou. Eşti
dispus să încerci ceva diferit, astfel încât să obţii un cu lotul alt
reGultat decât până acumF

LLL

?<
5eţineK pentru a profita ia maim de pe urma acestor eerc iţii
trebuie neapărat sa le aplici cât mai des, nu doar să le citeşti.
5ăspunde la întrebări de îndată ce le citeşti, căci. scopul acestor
eerciţii este unul eperimental, nu intelectual )entru a
eperimenta, trebuie să participi. Aşadar, să începem.

BNII ŞI SITUŢ I 9INNCIR.

&aide să începem cu situaţia ta financiară, cu banii pe care îi


ai şi cu eventualele datorii pc carduî de credit. Eistă vreo
problemă la acest capitol pe care nu ai putut#o reGolva de#a lungul
întregii vieţi 7sau de foarte mult timp^F
întreabâ#ţi mintea dacă ştie cum să te scoată din acest impas.
*u ştie, nu#i aşaF Atunci când îi pui minţii o întrebare la care
nu cunoaşte răspunsul este ca şi cum ai căuta acest răspuns într#un
sertar gol, deşi ştii că în acesta nu se afiă nimic. Este o prostie.
*eştiind răspunsul, mintea îţi spune acelaşi lucru pe care ţi l#a spus
dîntotdeauna, conform programării saleK sâ le condamni singur. (e#a
ajutat însă vreodată auto# condamnarea să îţi reGolvi situaţia
financiarăF *u te#a ajutat, nu#i aşaF
2ai mult decât atât. cine este cel care te condamnăF (u însuţiD
@reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poate
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie dc luatK ori continui să
fii la fel de negativ ca şi până acum, condam# nându#te singur, ori
schimbi macaGul şi treci la o atitudine poGitivă şi la iubirea de sine.

136
per că ai luat deciGia să cultivi o atitudine poGitivă şi să te
iubeşti pe tine însuţi. oarte inteligentD în acest caG, renunţă chiar
acum la deGaprobarea de sine. $ntensifică această stare de
conştiinţă.
»!

înlocuieşte apoi deGaprobarea cu aprobarea de sine şi


amplifîc#o din ce în ce mai mult.
"erifică#ţi acum starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să îţi reGolvi situaţia financiară decât acum câteva
minuteF 2ai capabil, nuMi aşaF
)erfect. Acest lucru arată că te îndrepţi în direcţia corectă.
0egea %niversului spune că Ntot ce este bun atrage alte lucruri bune
şi tot ce este rău atrage alte lucruri reîeV
!e aceea, continuă pe această cale, iar reGultatele nu vor
întârGia să apară. *u#ţi mai chinui inutil mintea, renunţă la
deGaprobare şi cultivă aprobarea de sine. 2ecanismul nu poate da
greş, dar trebuie să îl încerci pentru a#ţi dovedi acest lucru.

'u$ă ce am înce$ut să cui tiv iubirea de sine, durerea


!i teama $rovocată de li$sa banilor au dis$ărut
# l,2, California

)ată ce mi s-a înt%m$lat în $rimele trei luni


du$ă ce am înce$ut să a$lic metoda iubirii de sine.
/*

încă din $rima să$tăm%nă, datoria mea în valoare de D.888


de rand= a "ost anulată. Am $rimit un birou nou în em$ton
*arK !i am reu!it să economisesc o $arte din $rima de
mutare. Am reu!it să îmi $lătesc o datorie de < 788 de rand !i
datoria $e c%rdul de credit de D.88 de rand. Fenitul meu a
crescut de
' 2oneda naţională a Africii tic ud. (f.tr.)

[<G
la ?.888 de rcmd la G<.888 de rand$e lună. Acest lucru mi-a
$ermis să îmi cum$ăr m 2ercedes \enz. Am economisit
<.88 de r%nd ca urmare a "luctua#iilor la bursă ala
ac#iunilor TeleKom ;ulmea este că eu am avui de c%!ti(at in
tim$ ce al#ii au $ierdut in urma acestor "luctua#ii. *e scurt,
metoda "unc#ionează. *este toate, m% simt tot tim$ul "ericit.
;hiar !i c%inii încetează să mă mai latre atunci c%nd ie acord
a$robarea mea. 'acă metoda "unc#ionează $entru mine, sunt
absolut convins că ea "unc#ionează $entru toată lumea. )#i
mul#umesc=
 2L (embisa, outh Africa

ă spunem că prob lema cu carete confr unţi este o dato rie pe


carduD de credit. 0a fel de bine ar putea fi o situaţie la locul de
muncă sau o nemulţumire legată de salariu. $ndiferent în cc constă
ea, tu o percepi ca pe o problemă negativă, motiv pentru care o
respingi sau o deGaprobi. 2ecanismul este simpluK tu te confrunţi
cu o situaţie negativă, iar reacţia ta în faţa ei este la fel dc negativă.
Ce reGultat ai putea obţine în aceste condiţii dacă nu unul încă şi
mai negativF
îţi voi eplica în continuare cum poţi scăpa de aceasta
negativitatc şi cum îţi poţi schimba situaţia financiară, dar numai
daca eşti dispus să încerci ceva nou, ce nu ai mai făcut până acum.
Eşti dispus să faci acest lucruF
)robabil că ţi#ai întrebat mintea dacă ştie cum să te scoată din
impas, dar mintea ta nu are nicio idee.
Atunci când îi pui minţii o întrebare la care nu cunoaşte
răspunsul este ca şi cum ai căuta acest răspuns înlr#un sertar gol,
deşi ştii că în acesta nu se află nimic. Este o prostie. *eştiind
răspunsul, mintea îţi spune acciaşi lucru pe care ţi

138
l#a spus dintotdeauna, conform programării saleK să respingi datoria
pe eardut de crcdii pe care o ai. (e#a ajutat însă vreodată
respi ngerea 7deGaprobarea^ să îţi reGolvi problemeleF *u te#a
ajutat, nu#i aşaF
2ai mult decât atât, cine este cel care tc condamnăF (u însuţiD
@reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poate
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie dc luatK ori continui să
fii $a fel de nega tiv ca şi până acum , resp inL gandu#ţ i dato ria, ori
treci la o atitudine poGitivă şi îţi aprobi această datorie.
per că ai luat deciGia să cultivi o atitudine poGitivă şi îţi
aprobi datoria pe cârdul de credit. *u toţi oamenii reuşesc $nsă cu
uşurinţă această schimbare de atitudine. 0or $i se pare imposibil să
aprobe un lucru negativ, cum ar fi o datorie pc cârdul de credit.
!acă te afli în aceasta situaţieL punc#ţi din nou întrebareaK te#a
ajutat în vreun fel atitudinea ta negativă de până acum să îţi reGolvi

problemele cu datoriaF Energia poGitivă a iubirii şi a aprobării are o


putere transformatoare. Ea are capacitatea de a transforma orice
situaţie negativă într#una poGitivă. !e aceea este de preferat să
renunţi la deGaprobare şi la atitudinea negativă şi să le înlocuieşti
cu o atitudine poGitivă de aprobare.
A
!ar să ne întoarcem la datoria ta pe cardu8 de credit,
înlocuieşte deGaprobarea cu aprobarea de sine şi ampiific#o din ce
în ce mai mult.
"erifică#ţi acum starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să îţi reGolvi problema datoriei pe cârdul dc credit
decât acum câteva minuteF 2ai capabil, nu#i aşaF
)erfect. Acest lucru arată că te îndrepţi în direcţia corectă.
0egea %niversului spune că Ntot ce este bun atrage alte lucruri bune
!i tot ce este rău atrage alte lucruri releX.

)S4
Anul trecut eram com$let "alit. Nu-mi $uteam $lăti nici
măcar "acturile. Am înce$ut atunci să a$lic această tehnică ,
iar la ora actuală c%!ti( G.888 de dolari lunar.
# 0, California

!e aceea, continuă pc această cale, iar reGultatele nu vor


întârGia să apară. *u#ţi mai chinui inutil mintea, renunţă la
deGaprobare şi cultivă aprobarea de sine. 2ecanismul nu poate da
greş, dar trebuie să îl încerci pentru a#ţi dovedi acest lucru.
$ndiferent cu ce problemă financiară te confrunţi, tu o poti
reGolva în cel mai scurt timp prin aplicarea acestui eerciţiu.

'e îndată ce am învă#at să mă iubesc $e mine însumi,


venitul meu a crescut de la valoarea indemniza#iei de !oma+
la <8.888 de dolari lunar 'acă eu am reu!it acest lucru,
orice $oate reu!i.
#8I, 2innescia

!acă ai aplicat din mers eerciţiile de mai sus, tară să te


limiteGi doar sâ le citeşti, înseamnă că al deja o stare de spirit mai
poGitivă. !acă nu ai fac ut decât să citeşti cuvintele, probabil că
repetiţiile frecvcnte de mai sus te#au deranjat, iar mintea ta le#a
opus reGistenţă. )robabil că ai ajuns sa îţi spuiK 7a urma urmelor, nu
face altceva decât sa repete la infinit aceleaşi cuvinteF A ceasta este
reacţia minţii tale egotiee. care te învaţă să respingi ceva o dată în
plusF
0ester 0evenson a spusK NEu nu fac altceva decât să repet la
infinit acelaşi lucru.P < =l ştia foarte bine că repetiţia este cea mai
bună modalitate de a învăţa, iar dacă o metodă funcţioneaGă, ea
trebuie repetată la infinit.

?@8
(ehnica pc carc o predau cu în această carte, care constă în
renunţarea la a#ţt mai chinui inutil mintea, la eliberarea de
deGaprob are şi ia cultivarea aprobării, funcţioneaGă , dar numai dacă
o aplici în mod repetat. Acesta este motivul repetiţiilor de mai sus.
far acum, îţi propun sâ discutăm despre subiectul relaţiilor.

RELŢIILE

'e c%nd am înce$ut să a$lic această tehnică, îmi este


mult mai u!or să stabilesc contacte, iar rela#iile mele cu
oamenii s-au îmbunătă#it considerabil. Simt că îi iubesc $e
to#i, mă simt eu însumi mai senin !i mai liber, !i "iecare nouă
zi îmi aduce mai multă bucurie în su"let.
# 0&, 20ssouri

Ce îmi poţi spune despre relaţiile tale cu ceilalţi oameniF unt


acestca armonioase F Ai vreodată dificultăţi în plan relaţionalF !acă
da, te#ai gândit cum să le reGolvi, cum ar trebui să le comporţi şi
cum nu, dar nu ai ajuns la nicio concluGicF
$ntreabă#ţi mintea dacă ştie cum să te scoală din acest impas.
*u ştie, nu#i aşaF Atunci când îi pui minţii o întrebare la care
nu cunoaşte răspunsul este ca şi cum ai căuta accst răspuns într#un
sertar gol, deşi ştii că în acesia nu se află nimic. Este o prostie.
*eştiind răspunsul, mintea îţi spune acelaşi lucru pe care ţi l#a spus
dintotdeauna, conform programării saleK să te condamni singur. (e#a
ajutat însă vreodată autocondarnnarea

?@?
să îţi reGolvi vreo problemă relaţionalăF *u te#a ajutat, nu#i aşaF
2ai mult decât atât. cine este cel care le condamnăF (u însuţiD
@reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poate
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie de luatK ori continui să
fii la fel de negativ ca şi până acum, condam# nându#tc siugur, ori
schimbi macaGul şi treci la o atitudine poGitivă şi la iubirea de sine.
per că ai luat deci Gia să cult ivi o atit udin e poGi tivă şi să te
iubeşti pe tine însuţi. oarte inteligentD $n acest caG, renunţă chiar
acum la deGaprobarea de sine. $ntensifică această stare de
conştiinţă.
înlocuieşte apoi deGaprobarea cu aprobarea de sine şi
amplific#o din ce în cc mai mult.
"erifică#ţi acum starea dc spiritK le simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să îţi reGolvi problema relaţională decât acum câteva
minuteF 2ai capabil, nu#i aşaF
)erfect. Acest lucru arată că tc îndrepţi în direcţia corectă.
0egea %niversului spune că Ntot cc este bun atrage alte lucruri bune
şi tot ce este rău atrage alte lucruri rele < P.
!e aceea, continuă pe această cale, iar reGultatele nu vor
întârGia să apară. *u#ţi mai chinui inutil mintea, renunţă la
deGaprobare şi cultivă aprobarea de sine. 2ecanismul nu poate da
greş, dar trebuie sâ îl încerci pentru a#ţi dovedi acest lucru.

*rin a$licarea acestei tehnici, am a+uns la un nou nivel


de încredere.[& de în#ele(ere cu so#ia mea, într-o rela#ie care
era !i înainte "oarte bună, dar care acum a a+uns de-a dre$tul
"abuloasa. Am a+uns s% ne coordonăm mai bine, "a$t care ne-
a

?@7
s$orit inclusiv veniturile, aduc%ndu-ne un c%!ti( de G.888 de
dolari
# 8Cj, AriGona

2i-am $ro$us să îmi cultiv iubirea v a$robarea de


sine, dar !i "a#ă de ceilal#i oameni $c care îi cunosc. 1ri de
c%te ori mă sur$rind )ntr-o stare de deza$robare, mă deta!ez
imediat de ea. 9ecent am cinat îm$reună cu mama. care îmi
cunoa!te cel mai bine butoanele care m% scot din sărite, !i
totu!i m-um sim#it în al nouălea cer=
# S I, Ca li fo rn ia

@ândeştc#te acum la cealaltă persoana implicată în


r*

relaţie. $ntreabă#li mintea dacă ştie cum să o determine să


colaboreGe cu tine astfel încât să reGolvaţi actualul conflict sau
actuala problemă. *u ştie, nu#i aşaF
Atunci când îi pui minţii o întrebare la care nu cunoaşte
răspunsul este ca şi cum ai căuta acest răspuns într#un sertar gol,
deşi ştii că în acesta nu se află nimic. Este o prostie. *e# ştiind
răspunsul, mintea îţi spune acelaşi lucru pe care ţi l#a spus
dîntotdeauna, conform programării saleK să condamniO deGaprobi
cealaltă persoană# (e#a ajutat însă vreodată deGaprobarea să îţi
reGolvi situaţia relaţionalăF *u te#a ajutat, nu#i aşaF
2ai mult decât atât, cine este cel care o condamnăOdeGaprobă
pe cealaltă persoanăF(u însuţiD @reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poate
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie de luatK ort continui să
fii la fel de negativ ca şi până acum, condamnând#o pc cealaltă
persoană, ori schimbi macaGul şi treci ia o atitudine poGitivă şi la
proiectarea iubirii asupra ei.

N<
per că ai luat deciGia să cultivi o atitudine poGitivă. oarte
inteligentD în acest caG, renunţă chiar acum la deGapr obarea
persoanei. $ntensifică această stare de conştiinţă.
înlocuieşte apoi deGaprobarea cu aprobarea şi proiec# teaG#o din ce
în ce mai insistent asupra persoanei in cauGă, "erifică#ţi acum
starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai puţin capabil să îţi
reGolvi situaţia relaţională decât acum câteva minuteF 2ai capabil,
nu#i aşaF
)erfect. Acest lucru arată câ te îndrepţi în direcţia corectă.
0egea %niversului spune că Ntot ce este bun atrage alte lucruri bune
şi tot ce este râu atrage alte lucruri rele < L.

Acum !ase luni am înce$ui s% $ractic o tehnica numita


$roiectarea iubirii asu$ra altor $ersoane V.
La ora actuala am a+uns s% o $ractic tot tim$ul.
S$re eem$lu, mă înt%lnesc "recvent cu al#i membri ai "amiliei
mele $entru di"erite activită#i comune.
La aceste întruniri le s$un tot tim$ul în sinea mea celorlal#i
0"iecăruia dintre eiQ sunt circa @8>/ HTe iubescI. în mod
re$etat. 'e $ildă, unul din (inerii mei, care în ultimii ani s-a
$urtat destul de rece cu mine, a devenit dintr-odată "oarte
$rietenos= La "el, cumnatul meu, care în ultimii < de ani m-a
luat întotdeauna $este $icior, a a+uns s% se $oarte etrem de
"rumos cu mine !i nu îmi mai s$une niciodată ceva ur%t= A
mers chiar $%nă acolo înc%t mi-a Jac ut un com$liment le(at
de haine 0lucru care nu s-a mai înt%m$lat niciodată=>. *este
toate, du$ă ce s-a întors la 1rlando, lorida, mi-a trimis un
email în care mi-a s$us c%t de bine am arătat "a Sărbătoarea
9ecuno!tin#ei== 2ă +ur c% hainele mele în acea zi au "ost
acelea!i $e care le $ort de

?@@
ani de zile. ;unosc de asemenea o altă $ersoană "oarte
ne(ativistă, care vede "ot tim$ul lucrurile in ne(ru 0el zice că
este HrealistW>, !i căreia îi re$et "recvent în sinea mea/ H Te
iubesc.I înainte nu m% l%sa niciodată s% îl îmbră#i!ez,
consider%nd că nu merită un ast"el de (est. La ora actuală îmi
iese el însu!i în înt%m$inare !i m% îmbră#i!ează.
# 5alpb 2%îer, (eas
!e aceea, continuă pe această cale. iar reGultatele nu vor
întârGia să apară. *u#ti mai chinui inutil mintea, renunţă îa
deGaprob are şi cultivă aprobarea. *u ai niciun motiv să nu te bucuri
în permanentă de relaţii calde, armonioase şt pline dc iubire cu toţi
oamenii pe care li cunoşti.

EERCIŢIUL RELŢIIL(R

puneam mai devreme în această carte că nimeni nu poate iubi


până când nu renunţă la sentimentele sale de ne# iubire, numite
generic deGaprobare# A deGaproba ceva sau pe cineva înseamnă că
deteşti situaţia cu care te confrunţi sau câ nu#ţi place de persoana în
cauGă. $n mod evident, această stare de spirit este negativă, fiind
sinonimă cu respingerea sau cu ne#tubirea.
/ri de câte ori îţi eprimi 7mental , verbal sau printr# o acţiune^
neplăcerea sau respingerea faţă de ceva sau de cineva, tu îţi
amplifici neg ativitatea person ală. entimente le de ne#iub ire se
acu muleaGă în tin e şi te condu c accelerat către boală, sărăcie,
nefericire şi necaGuri în cadrul relaţiilor.
!e aceea, renunţarea la deGaprobare este o necesitate absolută.
!in fericire, ea poate li practicată şi înlocuită cu

N
transmiterea aprobării 7carc este sinonimă cu iubirea^. (oiul începe
de la o simplă deciGieK NAceastă deGaprobare nu mă ajută cu nimic,
deci mai bine iau deciGia dc a adopta o stare de spirit poGitivă, de
aprobare

*rin a$licarea acestei metode am reu!it sa iubesc


necondi#ionat o $ersoana $e care $%n% acum am acuzat-o
$entru toate lucrurile care nu au mers bine în via#a mea 0este
vorba de mama+.
#C),*eZ Ror[

8ar acum, iată în cc constă eerciţiulK


ă o listă cu toate persoanele şi cu toate situaţiile din viaţa ta
pc carc le#ai detestai. în continuare, ia pe rând fiecare persoană şi
fiecare situaţie, şi întreabă#ţi mintea dacă poate reGolva conflictul
cu persoana respectivă sau situaţia carc te nemulţumeşte şi pe care
o deGaprobi.
2intea ta nu cunoaşte răspunsul, nu#i aşaF Atunci când îi pui
minţii o întrebare la care nu cunoaşte răspunsul este ca şi cum ai
căuta acest răspuns într#un sertar gol, deşi ştii că în acesta nu se
află nimic. Este o prostie. *eştiind răspunsul, mintea îţi spune
acelaşi lucru pe care ţi l#a spus dintotdeauna, conform programării
saleK să condamniOdeGaprobi cealaltă persoană sau situaţia care te
nemulţumeşte. (e#a ajutat însă vreodată deGaprobarea să îţi reGolvi
vreo situaţie sau vreo prob8emăF *u te#a ajutat, nu#i aşaF
2ai mult decât atât, cine este cel care o condamnăOdeGaprobă
pe cealaltă persoană 7ori situaţia^F (u însuţiD @reşcscF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şt nu îţi poate
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie de iuatK ori continui să
&i la fel de negati v ca şi până acum, condamnand#o pe cealaltă
persoană 7sau detesiând situaţia^, ori schimbi

?@B
macaGul şi treci la o atitudine poGitivă şi la proiectarea iubirii
asupra ci.
per că ai luat deciGia să cultivi o atitudine poGitivă. oarte
inteligentD $n accst caG, renunţă chiar acum la deGap robarea
persoanei sau a situaţiei rcspective. $ntensifică această stare dc
conştiinţă.

înlocuieşte apoi deGaprobarea cu aprobarea şi proiec# teaG#o


din ce în ce mai insistent asupra persoanei sau situaţiei $n cauGă.
"erifică#ţi acum starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să îţi reGolvi situaţia relaţională decât acum câteva
minuteF 2ai capabil, nu#i aşaF
)erfect. Acest lucru arată că te îndrepţi în direcţia corectă.
0egea %niversulu i spune că Ntot ce este bun atrage alte lucruri bune
şi tot ce este rău atrage alte lucruri reieX.

2i-am îmbunătă#it dramatic rela#iile cu membrii


"amiliei du$ă ce am înce$ut să )e transmit iubire. A$roa$e
imediat, sănătatea mea s-a îmbunătă#ii la r%ndul ei, iar
tensiunea mea a a+uns )a valori normale. La ora actuală
doresc să îmi "ac $rieteni noi.
# CP, AriGona

)ractică acest eerciţiu pentru toate persoanele sau situaţiile


din lista ta. *u tc grăbi. Aplică eerciţiu l inclusiv pentru persoanele
şi situaţiile care te#au nemulţumit în trecut. Cum poţi şti dacă
eerciţiul are succesF impluK eerciţiul are succcs numai dacă
simţi o stare de iubire şi de încredere sinceră faţă de persoana,
lucrul sau situaţia pentru care îl aplici. !acă simţi această stare,
poţi trece la persoana sau la situaţia următoare de pe listă.

147
)robabil că în clipa de faţa mintea ta încearcă din răsputeri să
te facă sâ te răGgândeşti şi să nu aplici eerciţiulK NEste prea
obositor. unt prea multe persoane pe listă. / să dureGe o veşnicieQ,
şi aşa mai departe. Ei bine, cu cât sunt mai multe persoane şi
situaţii pe lista ta, cu atât mai mult merită sâ aplici eerciţiul.
înseamnă câ ai multă negativitate de reGolvat, dar şi reGultatele
poGitive vor fi pe măsură.
(ot ceea ce îţi displace şi tot ceea ce deGaprobi înseamnă o
acumulare de energie negativă care blocheaGă fluul liber al
energiei poGitive a iubirii, împiedicându#te astfel să te bucuri de
abundenţă, de fericire, de succes şi de tot ce este mai bun în viaţă.

'u$ă ce am înce$ut s% a$lic această metodă, am a+uns


s% mă iubesc !i ă mă acce$t $e mine însumi inclusiv atunci
c%nd sunt Hres$ins@  cu brutalitate de altcineva. )n consecin#ă,
via#a mi se $are in"init mai u!oară.
# C) > *eZ Ror[

)ractică acest eerciţiu , oricât de mult ar dura epuiGarea


întregii liste pe care ai scris#o. ( e asigur că răsplata va ti pe măsura
efortului. Cu fiecare nouă reGolva re a unei situaţii dc pe lista ta, vei
deveni din ce în ce mai poGitiv şi mai plin dc iubire. în acest fel, vei
atrage din ce în ce mai multe lucruri bune în viaţa ta. 2ai mult
decât atât, eerciţ iul te va ajuta sâ devii mai conştient de energia pe
care ai acumulat#o până în preGent şi de relaţiile tale. $ncă şi mai
important te va ajuta să devii conştient de comportamentul tău de Gi
cu Gi. /ri de câte ori vei simţi o stare de deGaprobare, vei învăţa să
te detaşeGi de ea şi să o înlocui eşti cu starea de aprobare înain te de
a trece şi de a se scufunda în subconştient, în final,

148
în viaţa ta nu va mai rămâne decât iubirea, care va atrage noi şi noi
motive de bucurie către tine.

( STRE *E S.N.TTE PER9ECT.

)robabil că te#ai gândit foarte mult la corpul tău şi la starea ta


de sănătate, nu#i aşaF Ei bine, nu eşti singurul. Acesta este un
obicei pe care şi l#au format toţi oamenii de#a lungul timpului.
(oată lumea se gândeşte cum sa îşi îmbunătăţească starea dc
sănătate. Ei se întreabă tot timpulK NCum mă simtF Este totul $n
regulăF Am vreo problemă interioarăF]
/amenii care au probleme dc sănătate pierd şi mai mult timp
gândindu#se la astfel de lucruri şi întrebându#se ee ar putea face
pentru a#şi restabili sănătatea, cum au ajuns să se îmbolnăvească şi
ce pot face pentru 3 se vindeca.
%n alt obicei pe care şi l#au format oamenii de#a lungul
timp ului este resp inge rea sau deGapro bare a simp tome lor fiGi ce.
/rice respingere sau neacceptare este similară cu deGaprobarea.
pre eemplu, dacă eşti răcit sau dacă tc doare ceva, tu respingi
simptomul respectiv, deşi acesta este doar un semnat pe care ţi#l
transmite corpul. în acest fel, tu îţi respingi practic propriul corp.
!urerea îţi displace, deci o respingi. !in păcate, tu răspunGi astfel
la un simptom negativ printr#o reacţie la fel de negativa.
0ucrul pe care îl deGaprobi , simptomul sau boala, repreGintă o
oaGă de energie negativă, şi cum reacţioneGi tu în faţa eiF (urnând
şi mai multă energie negativă în ea, prin deGaprobarea ta. Cum ar
putea această atitudine să te ajute sa îţi reGolvi problema de
sănătate, durerea sau simptomulF în niciun fel. !impotrivă, ea nu
face altceva decât să înrăutăţească şi mai tare problema.

?@4
%nii oameni ar putea întreba ironicK N'i atunci, ce ar trebui să
1<
iacF â o iubescîF Ei bine, chiar acesta este răspunsul corectD !e
bună seamă, dacă doreşti îţi poţi păstra atitudinea negativă, dar cred
că eşti de acord cu mine că nicîo atitudine negativă nu te#a ajutat
vreodată, în niciun contet. Ca de obicei, nu trebuie sâ mă creGi pe
cuvânt. Cel mai bine este să verifici personal dacă am dreptate sau
nu. !acă iubirea şi aprobarea de sine nu dau reGultate, în pofida
eforturilor tale consistente, nu ai decât sâ revii la autocondamnare.
Aşadar, cred că ai înţeles câ prin atitudinea ta de respingere,
tu nu ai făcut altceva decât să adaugi şi mai multă energie negativa
la o situaţie deja neplăcută. Eu tc pot învăţa să îţi reGolvi
problemele de sănătate, dar pentru aceasta va trebui sâ încerci o
cale diferită, pe care nu ai mai $ncereat#o până acum. /ricum, deja
ai fost de acord cu mine că reacţia ta de până în preGent nu te#a
ajutat cu nimic, deci nu ai marc lucru de pierdut. Ei bine. eşti dispus
să încerci ceva nouF )resupun că da.
)erfect. $n acest caG, întreabă#ţi mintea dacă ştie cum să îţi
vindece corpul. *u ştie, nu#i aşaF
Atunci când îi pui minţii o întrebare la care nu cunoaşte
răspunsul este ca şi cum ai căuta acest răspuns într#un sertar gol,
deşi ştii că tn acesta nu se află nimic. Este o prostie. *eştiind
răspunsul mintea îţi spune acelaşi lucru pe care ţi l#a spus
dîntotdeau na, conform programării saleK să te condamni O deGapro bi
singur pentru că eşti incapabil să îţi reGolvi problema de sănătate.
(e#a ajutat însă vreodată deGaprobarea să îţi reGolvi problemele de
sănătateF *u te#a ajutat, nu#i aşaF
2ai mult decât atât, cine este cel care te condamnă "
deGaprobăF (u însuţiD @reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poa# te
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie dc luatK ori

?8
continui să fii la fe^ de negaiiv ca şi până acum, condam# nându#te
singur, ori schimbi macaGul şi treci la o atitudine poGitivă şi la
iubirea de sine.
per câ ai luat deciGia să cultivi o atitudine poGitivă. oarte
inteligentD în acest caG, renunţă chiar acum la deGaprobarea de sine
7în caGul de faţa. a simptomului sau a bolii^. $ntensifică această
stare de conştiinţă.
înlocuieşte apoi deGaprobarea cu aprobarea de sine şi
intensific#o din ce $n ce mai mult.
"erifică#ţi acum starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să îţi reGolvi problema de sănătaie decât acum câteva
minuteF 2ai capabil, nu#i aşaF

Am su"erit de hi$ertensiune, de colesterol !i de crize de


anietate "recvente. 'in cauza acestor sim$tome trebuia s%
iau trei ti$uri de medicamente.

*rin "olosirea acestei tehnici am reu!it s% sca$ de toate


sim$tomele, inclusiv de medicamentele asociate. *este toate,
somnul meu a devenii mult mai odihnitor, am ado$tat o
atitudine relaata !i $lină deîncredere, am că$ătat maimultă
răbdare "ata de "iu& meu !i de so#ia mea, dar !i "a#ă de mine
însumi, mi-am rezolvat o serie de $robleme le(ale de s$ate,
de umeri !i de (%t, iar rela#iile mele au devenit mult mai
$ozitive
#C2, 2tchigan
)erfect. Acest lucru arată că te îndrepţi în direcţia corectă. 0egea
%niversulu i spune că (^ tot ce este bun atrage alte lucrur i bune şi tot
ce este rău atrage alte lucruri reieX. !e aceea, continuă pe această
cale, iar reGultatel e nu vor întârGia să apară# *u#ţi mai chinui inutii
mintea, renunţă la

??
deGaproba re şi cultivă aprobarea. *u ai niciun motiv să nu te bucuri
în permanenţă de o sănătate perfectă.

*I=N(STICUL

'ia(nosticul $us de medici, care ini#ial includea


sim$îome de bron!ită !i de sinuzită, s-a îmbunătă#ii de la o
consulta#ie la alta. *entru $rima data în via#ă, am reu!it sa
mă uit în o(lindă !i să imi s$un/t. Te iubesc !i te a$rob.
- 0S, (eas

oarte mulţi oameni nu ştiu cum să reacţioneGe poGitiv atunci


când medicul le pune un diagnostic.
întreabă#ţi mintea dacă ştie cum să procedeGe după ce a auGit
diagnosticul. *u ştie, nu#i aşaF Atunc i când îi pui minţit o întrebare
la care nu cunoaşte răspunsul este ca şi cum ai căuta acest răspuns
într#un sertar gol, deşi ştii că în acesta nu se află nimic. Este o
prostie. *eştiind răspunsul, mintea îţi spune aceiaşi lucru pe care
ţi.l#a spus dintotdeauna, conform programăr ii saleK să te condamni i
deGaprobi singur pentru diagnosticul primit Ude regulă, printr#o
stare de teamă sau de respingere^. (e#a ajutat însă vreodată
deGaprobarea să îţi reGolvi problemele de sănătateF *u te#a ajutat,
nu#i aşaF
2ai mult decât atât, cine este ccl care te condamnăO
deGaprobăF (u însuţiD @reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poate

reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie de luatK ori continui să


fii la fel de negativ ca până acum, respingând diagnosticul primit,
ori schimbi macaGul şi treci la o atitudine poGitivă şi înccpi să îţi
iubeşti diagnosticul

?7
per că ai luat deciGia să cultivi o atitudine poGitivă. oarte
inteligentD în acest caG, renunţă chiar acum la resping erea
diagnosticului. $ntensifică această stare de conştiinţă.
înlocu ieşte apoi deGaproba rea cu aprobarea 7acceptarea^
diagnosticului şi intensific#o din cc în ce mai mult.
"erifică#ţi acum starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să îţi accepţi diagnosticul şi să creGi în vindecarea ta
decât acum câteva minuteF 2ai capabil nu#i aşaF )erfect, Acest
lucru arată că te îndrepţi în direcţia corectă. 0egea %niversului
spune că Nlot ce este bun atrage alte lucruri bune şi tot ce este rău
atrage alte lucruri reieV !e aceea, continuă pe aceasta cale, iar
reGultatele nu vor întârGia să apară. *u#ţi mai chinui inutil mintea,
renunţă la deGaprobare şi cultivă aprobarea. *u ai niciun motiv să
nu tc bucuri în permanenţă de o sănătate perfectă.

;hirur(ii care m-au tratat !i al#i doi media mi-au s$us


că nu mai am dec%t trei tuni de trăit. Toii au "ost unanim de
acord că su"ăr de arte rioscle roză !i că inima mea este
blocată în $ro$or#ie de D8Y. *ielea $e ambele $icioare îmi
era v%nată 0$e alocuri nea(ră>, su"eream de ame#eală, de
$ierderi de memorie, de hi$ertensiune, !i trebuia să iau cinci
ti$uri de medicamente în "iecare zi.
Am înce$ut să a$lic această tehnica !i m-am sim#it imediat
mai bine. 'e atunci a trecut un an !i toate sim$tomete mele
au dis$ărut. ;a urmare a schimbării stării mele de s$irit, în
via#a mea au a$ărut !i alte bene"icii. S$re eem$lu, am $rimit
din senin @8.888 de dolari, cea mai mare sumă de bani $e
care am avut-o vreodată, La r%ndui ei, "ata

?<
mea a a$licat această tehnică $entru a scă$a de crizele ei dc
martie.
- 85, (eas

'e c%nd am înce$ut să a$lic această tehnica, toate


sim$tomele bolii *ar Kw son au dis$ărut ca $rin "armec, am
c%$%lat mai multă $utere !i mai multă vitalitate. 2edicilor
mei nu le vine s% creadă.
- ST, /hio

*URERE

2-au durut "oarte tare umerii, dar le-am dăruit


a$robarea mea, iar acum durerea a dis$ărut.
Am trecut odată $este un $od $este un $%r%u !i am sim#it că

ei re$rezintă
mine un simbol
însumi $rin iubireaalde
ca$acită#ii
sine. mele de a mă conecta cu
] /0, * eZ Raric

2etoda următoare dă reGultate ecepţiona le pentru reGolvarea


dureriiK
întreabă#ţi mintea dacă ştie cum poate scăpa de durere. *u
ştie, nu#i aşaF Atunci când îi pui minţii o întrebare la care nu
cunoaşte răspunsul este ca şi cum ai căuta acest răspuns într#un
sertar goi, deşi ştii că în accsta nu se ailă nimic, Este o prostie.
Am su"erit de mai multe boli, $rintre care mi(rene

în(rozitoare. diveriiculită, (ută !i o hi$o(ii- cemie severă. La


o să$tăm%nă du$ă ce am înce$ut să a$lic această metodă am
"ost $ro(ramat $entru

?@
o o$era#ie chirur(icală. în doar c%teva zile sim$- tomele mi-
au dis$ărut însă, a!a că nu a mai "ost nevoie de o$era#ie, iar
de atunci nu au mai rea$ărui niciodată. ;elelalte $robleme
"izice, s-au vindecat la r%ndul tor. Am convin(erea că aceste
e"ecte $ozitive s-au datorat reducerii stresului, unul din
e"ectele bene"ice ale acestei metode.
- !avid &aZ[insL 2.!., 2anhassd, *eZ Ror[

*eştiind răspunsul, mintea îţi spune acelaşi iucru pe care ţi l#a


spu s din totdeauna, confo rm pro gramării saleK să îţi respi ngi O
deGaprobi durerea. (e#a ajutat însă vreodată deGaprobarea să îţi
reGolvi problemele de sănătateF *u te#a ajutat, nu#i aşaF 2ai mult
decât atât, cine este cel care te condamnă O deGaprobăF (u însuţiD
@reşescF
=unD !acă mintea ta nu cunoaşte răspunsul şi nu îţi poale
reGolva problema, înseamnă că ai o deciGie de luatK ori continui să
fii la fei de negativ ca până acum, respingându#ţi durerea, ori
schimbi macaGul şi treci la o atitudine poGitivă, iubindu#ţi durerea.
per că ai luat deciGia să cullivi o atitudine poGitivă. oarte
inteligentD în acest caG, renunţă chiar acum la respingerea durerii.
$ntensifică această stare de conştiinţă.

Tim$ de a$roimativ 78 de ani am avut dureri la bra#ul


dre$t. 'e îndată ce am renun#at la atitudinea mea de
res$in(ere "a#a de durere !i am înce$ut s% o a$rob, aceasta s-
a ameliorat. în $lus, am înce$ut să dorm mai bine. Am devenii
mai "ericit mai a$ro$iat de oameni !i mai sociabil
- E, California

?
înlocuieşte apoi deGaprobarea cu aprobarea durerii şi
intensific#o din cc m ce mai mult.
"erifieă#ţi acum starea de spiritK te simţi mai capabil sau mai
puţin capabil să iţi reGolvi durerea decât acum câteva minuteF 2ai
capabil, nu#i aşaF )erfcct. Acest lucru arata că te îndrepţi in direcţia
corectă. 0egea %niversului spune că Ntot ce este bun atrage alte
lucruri bune şi tot ce este rău atrage alte lucruri reDeV

1ri de c%te ori îmi a$are o durere, reu!esc să sca$ de


ea în numai c%teva minute. A$lic o metoda sim$lă/ m mă
o$un in niciun "el durerii, ci îi transmit a$robarea !i iubirea
mea.
- !avid !urând, 2.!., *eZ Ror[

!e aceea, continuă pe această cale iar reGultatele nu vor


întârGia să apară, *u#ţi mai chinui inutil mintea, renunţă la
deGaprobare şi cultivă aprobarea. *u ai niciun motiv să nu te bucuri
tn permanenţă de o sănătate perfectă, fară dureri.
(e asigur că metoda funcţioneaGă. !e aceea, merită să o
încerci. 0ester s#a eliberat de toate sentimentele sale de ne# iubire,
şi#a vindecat corpul şi timp de <9 de ani nu s#a mai dus la medic. El
ne#a arătat tuturor calea. *u depinde decât de line să o încerci şi tu.
foţi cei care au încercat#o au spus că funcţioneaGăD

,e&icului $u i-a ve$it să crea&ă#

*e c%nd îmi $ră+eam ni!te "loricele de $orumb in ti(aie, am reu!it

să mă ard la m%nă. 'urerea a "ost teribilă Am născut doi co$ii "ără să iau
anestezice, dar aceasta durere mi s-a $ărut de o mie de ori mai oribilă.
îmi venea să îmi

?B
tai m%na ca să sca$ dc ea. Am #inut (hea#ă $e m%na o$ărita tim$ de !ase
orc, du$% caic am încercat s% m% culc.
'in $ăcate, c%nd m-am $us la orizontala durerea .s-a acutizat
imediat. 'u$% c%teva încercări inutile de a încerca să adorm, m-am
îmbrăcat !i m-am dus la o "armacie deschisă nonsto$ $entru a-mi
cum$ăra o crema $entru arsuri !i ni!te $astile de dormit. 2edicamentele
nu mi-au redus în niciun "el durerea, dar m-au ame#it !i am crezut că voi
$utea adormi. ;um m-am $us in $at, m%na arsa a înce$ut s% îmi $ulseze
din nou. )ntr-un t%rziu, mi-am amintit de această tehnică/ i-am transmis
durerii iubirea !i a$robarea mea tim$ de zece minute, du$% care am
adormit.
A doua zi diminea#a m-am trezit absolut normat, "ără să simt nimic.
Abia a$oi mi-am adus aminte,.. Fau= ;e s-a înt%m$lat cu acea durere
în(rozitoare $e care am sim#it-o cu doar !ase ore în urmăC Nu mai
sim#eam A\S1LRT N)2);= *e m%na mea nu se mai vedea nicio $ală
ro!ie, nicio bă!ică, nicio um"lătură= 'e-a lun(ul între(ii zile care a urmat,
nu am mai sim#it N);)1 'R9E9E.
*e la amiaza, $e m%nă a înce$ut să mi se "ormeze o bă!ică. Nu era
deloc dureroasă, dar a continuat să crească. 2-am uitat la ea cu sim$atie
!i i-am transmis a$robarea mea. )n continuare, nu sim#eam nicio durere.
\ă!ica a continuat însă să crească $%nă c%nd a a+uns a$roa$e să
$lesnească. ;ei din +urul meu se uitau cu în(ri+orare la m%na mea !i îmi
s$uneau că ar trebui s% mer( să m% vadă un medic 0a trebuit să-i închid
literalmente (ura so#ului meu>.
;%nd i-am s$us doctori#ei ce s-a înt%m$latQ relu%nd întrea(a suită
de evenimente, aceasta a continuat să mă întrebeQ
H;%nd zici că a a$ărut bă!icaC ^i ce altceva ai "ăcut

?G
0în sensul/ ce alt tratament ai a$licat>C ^i chiar nu te doare 'EL1;C E!ti
si(ura c% nu ai a$licat !i altceva în a"ară de acea crema CI Nu-i venea s%
creadă c% ciudata evolu#ie a sim$lome.hr .s-a datorat eclusiv "a$tului c%
i-am transmis m%inii mele su"erinde iubirea si a$robarea mea. *ersonal,
nu am nici cea mai mică îndoiala că atitudinea mea $ozitivă a stai la baza
acestei evolu#ii.
-
05, )ittsburgh

BUCUR/-TE *E T(TE BENE9ICIILE


,ET(*EI

!upă cum obişnuia să spună 0ester, aceasta metodă conduce


la o spirală ascendentă fără sfârşit.
Ea repreGintă o modalitate etrem de rapidă şi de uşoară de a#
ţi transforma orice stare dc spirit negativă într#una poGitivă prin
renunţare a la deGaproba re şi prin cultivarea aprobării. !e aceea, ori
de câte ori te simţi indispus, nu eGita să renunţi pe loc la
deGaprobarea de sine şi să o în locuieşti cu aprobarea de sine.
ă acest lucru de#a lungul întregit Gile şi îli vei schimba astfel
viaţa.
(oată fericirea din %nivers eistă deja în tine, dar nu te poţi
bucura de ea atât timp cât nu te elibereGi dc nefericire.
Atunci când aplici eerciţiul cultivării aprobării de sine şi
simţ i nevo ia să te opreşt i sau sâ faci o pauG ă, acesta este un semn
clar că ai dat dc o deGaprobare la nivel subconştient, încercarea de
a#ţi cultiva aprobarea de sine în timp ce subconştientul te deGaprobă
poate fi comparată cu condusul unei maşini cu frâna de mână trasă
7farâ ca tu să ştii^. !in fericire, soluţia este cât se poate de simplăK
dă drumul frânei,

?D
adică elibereaGă#te dc deGaprobare şi oferă#ti întreaga ta aprobare.
2intea ta va scoate la suprafaţă foarte multe motive de
deGaprobare, lucru care nu este rău, ci bun. Aceste motive s#au
ascuns până acum în subconştientul tău. *ici măcar nu mai ştiai dc
eistenţa lor. în continuare, nu depinde decât de tine sâ le vindeci
prin cultivarea aprobării de sine, astfel încât să nu te mai deranjeGe
niciodată.
!e aceea, tema noastră de casă este să îţi transmiţi cât de des
şi cât de mult poţi aprobarea de sine. $ndiferent dacă faci acest
lucru timp de cinci secunde sau timp de cinci ore, vei culege oricum
beneficiile, întrucât direcţia în care te îndrepţi este cea bună.
)oGitivitatea genereaGă întotdeauna ] mai multă poGitivitaie. Atunci
când cultivi o stare de spirit poGitivă, tu atragi automat din cc tn ce
mai multe lucruri poGitive în viaţa ta. Acesta este cel mai bun lucru
pe care îl poţi face pentru tine, pentru familia ta şi pentru întreaga
lume.
!acă nu mă creGi, încearcă şi dovedeşte#ţi singur.

H ;ea mai ra$ida cea mai si(ură cale către


sănătate !i către $ros$eritate este )ubirea. V
0ester 0cvenson

t4
CA)$(/0%0 1:

=/N*URI *ESPRE IUBIRE

într-o zi, înainte să învă# tehnica de eliberare. mi-am


$rim de(etele sub ro#ile căruciorului 2-am s$eriat atunci
"oarte tare. A venit o ambulan#ă Pi medicii mi-au banda+at
de(etele. Am rămas însă cu teama că $ovestea s-ar $utea
re$eta. A trecui mult tim$ $%nă c%nd durerea din de(ete mi-a
trecui 0mama s$une că două să$tăm%ni>. Am învă#at a$oi de
la $ărin#ii mei tehnica de eliberare "i am înce$ut să o a$lic
îm$reună cu "ră#iorul
A
meu. )ntr-o altă zi, mi-am $rins de(etele cu u!a laterală a
microbuzului "amiliei, Atunci, mama m-a întrebat dacă îmi
$ot iubi de(etele. )n loc să mai $l%n( s$eriată ca $rima oară,
am înce$ut să îmi iubesc de(etele. ră#iorul meu era calm #i
mi-a s$us că îmi iube!te de(etele !i tot ce s-a înt%m$lat. Am
continuat să îmi iubesc de(etele din ce în ce mai mult *este
"oarte $u#in tim$, orice durere a dis$ărut.
- "iv ian, în vârstă de cinci ani poveste relatată maniei sale^

?B?
Cum poate fi găsită iubirea.

Am căutat iubirea în cele mai ne$otrivite locuri,


)n $rea multe chi$uri,
Am căutat-o în $rivirea ta, în s$eran#a că voi (ăsi ceea ce

visam,
Rn $rieten !i un iubit,
'umnezeu să binecuv%nteze ziua în care voi desco$eri 1 altă inimă
în căutarea iubirii.

Ai recunoscut probabil versurile cântecului lui IaYlon


8en nin gs, Asta fac major itatea oamenilor din această lumeK îşi
petrec întreaga viaţă căutând iubirea în prea multe feţe.
Ei caută iubirea acolo unde nu o pot găsiK în lumea eterioară.
Cine ştie când au luat această deciGieF )oate chiar când erau în
leagăn, cu toţi acei adulţi aplecaţi asupra lor, car e îi răsfaţa u. )oate
că atunci au ajuns la concluGia câ îşi doresc să fie iubiţi şi că
iubirea eistă undeva în eteriorul lor, că ca trebuie să le fie oferită
de alţii. Cine nu obţine această iubire eterioară trăieşte în suferinţă
şi tânjeşte încontinuu după ea. !e aceea, oamenii caută iubirea în
toate locurile în care nu o pot găsi,
0ester 0evenson a lacul o marc descoperire. El a realiGat că
atât timp cât a căutat iubirea în lumea eterioară, aşteptând să o
primească de la alţii, a fost bolnav, s#a simţit miGerabil şi a suferit#
în toata perioada în care a aşteptat să fie iubii de alte persoane a
trăit într#o slare de negaţi vi.tate.
e de altă parte, 0ester a descoperit că ori de câte ori a emis el
însuşi iubire a trăit într#o stare de spirit poGitivă şi a fost sănătos,
fericit şi bogat.
El a înţeles că atât timp cât a aşteptat să fie iubit de alţii,
bunăstarea lui interioară a depins dc aceştia. Atitudinea lui a

162
fost de tipK N!acă mă vei iubi, mă voi simţi bine.X Aceasta nu este
iubire. !e fapt, este chiar opusul iubirii. Cu această ocaGie , 0ester a
înţeles că atât timp cât îţi doreşti să fii iubit de altcineva, tu nu dai
dovadă de iubire, ci dc ne#iubire.
El a ajuns astfel la concluGia că iubirea este sinonima cu
dăruirea, cu dorinţa permanentă de a le oferi ceva celorlalţi, fără a
aştepta nimic în schimb. Ea echivaleaGă cu dorinţa ca cei din jurul
tău să aibă tot cc îşi doresc, chiar dacă nu le poţi oferi întotdeauna
personal aceste lucruri.
!upă ce a făcut această descoperire. 0ester şi#a propus să
elimine din conştiinţa sa toate sentimentele de nc#iubire. A lucrat
mu[ cu ei însuşi, dar când a terminat a descoperit că ceea ce a
rămas în loc era esenţa fiinţei sale, care era un ocean de iubire pură.
Cu această ocaGie, el şi#a vindecat corpul, dar şi restul vieţii. 0ester
ne#a arătat tuturor calea. /rice om poate descoperi iubirea privind
în interiorul său. $ubirea este esenţa noastră, a tuturor, dar este
ascunsă de sentimentele noastre de ne#iubire.

Noi nu ne iubim su"icient de mult $e noi în!ine.


*ersonal, $ractic zilnic renun#area la deza$robare !i
cultivarea a$robării de sine. 'e c%nd am a"lat aceasta
tehnică, o consider ne$re#uita. Ea mi-a deschis ochii !i m-a
a+utat s% în#ele( că nu voi $u" ea ob#ine niciodată a$robarea
altor $ersoane, $entru sim$lul motiv că ace!tia nu cunosc
această vibra#ie. Ei nu reu!esc să se a$robe nici măcar $e ei
în!i!i. Sin(ura solu#ie este să îmi o"er sin(ură a$robarea !i
iubirea de care am nevoie, iar aceasta iubire se a"lă JN
)NTE9)19RL 2ER.
- Carmen, &aZaii

163
/amenii caută iubirea în ochii semenilor lor . şi la un moment
dat. Di se pare că o întâlnesc. Aşa ajung ei să se îndrăgostească.
)ersoana de care se îndrăgostesc este la fel ca eiK şi ea aşteaptă să
primească iubire de la altcineva. Aşa se nasc relaţiile. !in păcate,
oamenii descoperă în scurt timp că persoana de care s#au îndrăgostit
nu are niciun pic de iubire de oferit. !impotrivă, ca aşteaptă să fie
iubită de ei Uia fel cum ei aşteaptă să fie iubiţi de ea^. !e aceea
eistă atâtea relaţii nefericite în lumeK toată lumea aşteaptă de la
celălalt ceva cc acesta nu are.
*u#i de mirare că rata divorţurilor este atât de marc şi că
eista atâtea probleme familiale, atâta mânie şi atâta frustrare în
cad nil relaţiilor. /amenii caută iub irea aco lo und e aceasta nu
eistă,
în realitate, întreaga iubire din %nivers se află deja în
interiorul tău şt a eistat dintotdeaun a aici. Este suficient să renunţi
la sentimentele tale de ne#iubire pentru a o descoperi. Esenţa fiinţei

tale este un ocean de iubire\ aşa a fost dintot# deauna şi aşa va


rămâne de#a pururi.
Cei mai mulţi oameni nu realiGeaGă acest lucru pentru că s#
au obişnuit de foarte mult timp sâ caute iubirea în cele mai
nepotrivite locuri. încearcă să înţelegi acest lucru, că nu trebuie să
pleci nicăieri în căutarea iubirii, întrucât aceasta se află deja în
interiorul tău, eact acolo unde te afli. 'inele tău este plin de iubire.

la ora actuala am în#eles că dis$un de întrea(a iubite


din lume. Am în#eles din e$erien#ă directă că nu mai trebuie
să H cautI iubirea în alta $arte= 1, ce bucurie mi-a adus
această revela#ie=
Este indescri$tibil=
#)2, California

164
Am $racticai dăruirea iubirii !i a a$robării. 1"er
servicii )a domiciliu, a!a c% înir-o zi m-am dus acasă la
cineva !i i-am "ăcut o $rezentare. în "ot acest tim$, am
continuat s% emit iubire $entru "emeia din "a#a mea !i $entru
mine. La s"%r!it, mi-a s$us că mai a!tea$tă c%teva $rezentări
de )a alte $ersoane !i c% mă va suna. 2-a sunat chiar a doua
zi !i mi-a s$us/ H Ne-am decis să te an(a+ăm. Ai ceva cu totul
s$ecial. 2-am sim#it etrem de bine in com$ania ta. W
)n aceea!i zi am $rimit alte cinci tele"oane de la oameni
care erau interesa#i de $rezentări 0într-o $erioadă în care
a"acerile mer( "oarte $rost>. în acea să$tăm%nă mi-am
$ro(ramat trei $rezentări !i am Jost an(a+ată de "iecare dată.
To#i clien#ii tni-au s$us acela!i lucru/ H Simt c% $ot avea
încredere în tine 2% simt bine în $rezenta ta. V 2etoda este
într-adevăr ma(ică=
#SI, California

la &eci3ia &e a avea parte &e ! 3i specială'


pli$ă &e iu"ire#

;a s% a+un( )a biroul meu din San rancisco trebuie s%


mer( cu ma!ina ?78 de Kilometri, trec%nd $este $odul \a
\rid(e într-un tra"ic de melc. )ntr-o zi, m-am decis să le
transmit tuturor !o"erilor a$robarea mea !i să mă deschid
$lin de iubire în "ata drumului $e care il aveam de. "ăcut. 2i-
am com$us chiar un H;%ntec de iubire $entru călătoria cu
ma!inaI, $e care îl "redonez zilnic

?B
arunci c%nd trebuie s% mer( către serviciu sau s% m% întorc
acasă. A+un( ast"el la destinat ie senin #i $lin de ener(ie ,
indi"erent c%t de mult a durat drumul #i ce incidente s-au
$etrecut de-a lun(ul "ui. t
- !cborah, California

"iaţa ta, fericirea ta şi iubirea ta depind numai de tine. *imeni


altcin eva nu poate interfera cu ele. "iaţa îţi oferă întotd eau na
lucrurile la care te gândeşti frecvent.
/rice îţi propui sâ faci. stabileşte#ţi întotdeauna intenţia. /
intenţie este un obiectiv în miniatură. ără ea, este ca şi cum ai pluti
în derivă pe valurile oceanului vieţii. A cestea te pot arunca oriunde,
inclusiv în mijlocul stâncilor care te pot Gdrobi. $ntenţia repreGintă
o deciGie luată în avans prin care stabileşti încotro te îndrepţi şi care
este destinaţia la care îţi propui să ajungi.
tabileşte#ţi intenţia orice ţi#ai propune. $ncepe#ţi întotdeauna

Giua prin pe
intenţiile stabilirea
care ţi intenţiilor tale.pentru
le#ai propus, !cMaalungul
verificaeudacă
aminteşte#ţi
păstreGi de
cursul dorit.
2ai presus de orice, stabileşte#ţi intenţia de a fi plin de iubire
indiferent de ceea ce se întâmplă, la deciGia de a te lăsa condus de
iubire. AlimenteaGă#ţi motoarele cu iubire, căci aceasta este cea mai
puternică forjă din %nivers. Atât timp cât vei emite iubire, vei avea
parte din plin de ea.
Aminteşte#ţi că iubirea are aceeaşi vibraţie ca şi fericirea,
poGitivitatea, succesul şi abundenţa.
$ntenţia de a fi plin de iubire echivaleaGă cu deciGia de a trai la
unison cu vibraţia iubirii, care repreGintă cea mai înaltă energi e din
%nivers. !e aceea, ia deciGia de a trăi întreaga Gi în iubire,
indiferent de ce fac şt ce spun ceilalţi oameni,

?BB
indiferent dc ce afli la ştiri, indiferent de ce îţi spune şeful, soţia,
copiii, indiferent de situaţia contului tău bancar şi de eventualele
dureri fiGice.
tabileşce#ţi intenţia dc a fi plin de iubire şi aminieşte#ţi $n
permanenţă de ea. Atât timp cât vei emana vibraţia iubirii, o vei
vedea pretutindeni şi o vei găsi în permanenţă. usţinerea acestei
intenţii îţi va garanta succesul în orice demers. (e vei putea bucura
de abundenţă, dc sănătate şi de pace interioară, pentru că vibraţia
acestora este sinonimă cu vibraţia iubirii pe care o emani.

La ora actuală dorm mai bine dec%t în toii anii din


urmă. Nu mai iau medicamente $entru artrită !i mă simt
in"init mai bine. Fia#a mea s-a îmbunătă#it la toate ca$itolele.
- =0, /hio

)ractică iubirea. !ovedcşte#ţi singur ca metoda descrisă în


această carte funcţioneaGă\
tabileşte#ţi această intenţie. ii plin de iubire şi priveşte ce
se întâmplă în viaţa ta.
întreaga lume ţi se va aşterne astfel ia picioare. tabileşte#ţi
intenţia de a fi plin de iubire şi verifică toate aceste lucruri.

:ei atra)e către ti$e t!ate c!!rile acestei lui#


implifică lucrurile.

0ester 0evenson ne#a eplicat tuturor de ce suntem nefericiţi


şi ne#a învăţat ce trebuie să facem pentru a schimba

?BG
<
această stare de lucruri. E$ ne#a spusK Nimplifică lucrurileO 2inţii
egotice nu li plac însă lucrurile simple, =a doreşte să complice
Qîntotdeauna totul şi ne spune că motivele pentru care suntem atât
de nefericiţi sunt etrem de complee. 0ester afirmă însă cu totul
altcevaK N*imic din ceea cc ţt se pare complicat nu este cu adevărat
complicat. 2intea ta este singurul lucru complicat din lume.X
2otivul pentru care eşti nefericit este cât se poate dc simplu.
*efericirea ta se datoreaGă eclusiv sentimentelor tale de ne#iubire.
oluţia este la fel de simplăK renunţă la aceste sentimente. 5enunţă
la deGaprobare şi ceea ce va rămâne în loc va fi fericirea cea mai
pură.
2intea ta doreşte să îţi complice din ce în ce mai mult viaţa.
Acum ştii de ce eşti nefericit, dar mintea la îţi spune să continui să
cauţi motive. Ea încearcă să te convingă că trebuie să mai eiste şi
alte cauGeK NEste ceva care lipseşte. (rebuie să mai citesc şi altă
<
carte. (rebuie să particip şi la alte seminare etc. 2intea nu poate

fi satisfăcută vreodată . Ea continuă să se agite, chiar dacă ai primit


răspunsul, la toate întrebările pe care ţi le#ai pus vreodată.
în romanul Terenul cu diamantede 5ussell ConZell, fermierul
&afid îşi doreşte cu disperare să se îmbogăţească, dar este convins
că nu va putea face niciodată acest lucru atât timp cât va păstra
ferma. !rept urmare, ei îşi vinde ferma şi călătoreşte prin întreaga
lume în căutarea norocului. *u găseşte însă nicăieri decât disperare
şi angoasă. $ntre timp, cel care i#a cumpărat ferma descoperă cea
mai bogată mină de diamante din regiune. &afid a stat tot timpul pe
sursa fabuloasă a împlinirii tuturor viselor sale, dar i#a dat cu
piciorul şi şi#a căutat norocul în altă parte.
'i tu dispui de o astfel de mină de diamante. (u cauţi iubirea
în toate locurile nepotrivite, la fel ca &afid, deşi ea

?BD
se află chiar în locul în care te afli la ora actuală. *u trebuie să
pleci nicăieri în căutarea ei. (ot ce trebuie să faci este să o scoţi ia
suprafaţă prin renunţarea la sentimentele tale de ne#iubire.
(ot ce trebuie să faci este să acţioneGi.

Am în#eles m s"%r!ii că $ot iubi totul simultan îmi $ot


iubi mintea, sentimentele !i cor$ul ;e $oate "i mai $uternic
dec%t astaC
- E, *eZ Ror[

9ericirea este si$!$iă cu iu"irea#

@ândeşte #te $a o persoană care îţi displace. ă spunem că este


cineva care te enerveaGă, îl poţi iubiF
*u spune nimeni că trebuie să iubeşti cc face sau ce spune,
dar poţi iubi fiinţa sa eternă şi infinită.
)robabil că te întrebiK N=ine, dar de ce trebuie să iubesc
această persoanăFQ
2ai întâi de toate, iubirea tuturor lucrurilor şi a tuturor
fiinţelor este cel mai inteligent lucru pe carc îl poţi face. "ibraţia ei
este întotdeauna poGitivă, iar poGitivitatea atrage după sine
abundenţă şt fericire.
N=ine. )ot fi poGitiv, dar chiar trebuie să îl iubesc pe cutare
criminal, sau pe cutare politicianFQ !epinde numai de tine. !acă
doreşti, tu poţi adopta o atitudine poGitivă şi plină de iubire sau una
negativă, de respingere. /ri de câte ori antipatiGeGi pe cineva, tu
transmiţ i în jurul tău un câmp de energi e negativă, care este una cu
tine.
Atunci când îţi eprimi un sentiment de ne#iubire faţă de
cineva, egoul tău îţi spune că t ,i#ai făcut#oQ şi că No merită

?B4
pe deplinQD în realitate, .singura persoană căreia ,.i#o faciP1 eşti chiar
tu, căci energia negativă te doboară întotdeauna mai devreme sau
mai târGiu.
(u trebuie să iei clipă de clipă o astfel de deciGie. $ndiferent
cu ce te confrunţi , poţi adopta o atitudine poGitivă şi plină de iubire
sau una negativă, de respingere.
/amenii au o minte ciudată. Ei cred întotdeauna că negaţi
vilatea poate aduce ceva bun în viaţa lor. Cum s#ar putea întâmpla
aşa cevaF Cum ar putea atrage negativitatea ceva poGitivF =a nu
poate atrage decât şi mai multă negativitate. *umai poGitivitatea
poate atrage iubire, succes, fericire şi abundenţă.
entiment ele lipsite de iubire nu sunt decât un obicei prost pe
care ni l#am format cu mult timp în urma. !in motive stupide, noi
credem că acestea ne sunt de folos într#un fel sau altul. în realitate,
eie nu ne fac decât să ne simţim miGerabil, să ne îmbolnăvim şi sa
ne privăm de abundenţa pe care o merităm.
/amenii doresc să aibă libertatea de a iubi şi de a uri pe cine
vor ei. într#adevăr. ei dispun de această libertate, dar ea repreGintă
însăşi cauGa pentru care uneori se simt fericiţi, dar de cele mai
multe ori se simt miGerabi l. Atunc i când joci acest joc al minţii este
uşor să uiţi de partea cui eşti în realitate. Este uşor sa uiţi că
singurul lucru pe care ţi#l doreşti de fapt este o viaţă senină şi
fericită, iar în scurt timp tc treGeşti că numărul celor pe care îi
deteşti este mult mai mare decât al celor pe care îi iubeşti. !acă vei
înţelege acest mecanism, vei realiGa că ori de câte ori eviţi
atitudinea poGitivă şi plină de iubire, tu alegi practic vibraţia negat i
vi tăţti, cu toate nenorocirile pe care le atrage aceasta în viaţa ta.
Care este soluţiaF

?G8
oluţia este simplăK renunţă la toate sentimentele tale de ne#
iubire, Chiar dacă nu vei putea face acest lucru dintr#odalăL ia#le pe
rând. Cu cât vei elimina din conştiinţa ta mai multe astfel de
sentimente negative, cu atât mai mult loc va rămâne în ea pentru
cele poGitive. !e altfel, procesul nu trebuie să dureGe toarte mult
timp. căci iubirea şi poGitivitate a au o mare putere transformatoare .
Ele îţi vor oferi infinit mai multă energie decât poţi bănui la ora
actuală.
!acă nu te bucuri de abundenţă în toate domeniile vieţii
tale, .ştii ce ai de făcut. 5enunţă la negaţi vitale, adică la
sentimentele tale lipsite de iubire.
%mpic#te de iubire. (e asigur că aceasta îţi va schimba viaţa.
ă din iubire un mod de viaţă şi priveşte schimbările poGitive pe
care le genereaGă ea.

)ntr-o seara am trăit o e$erien#ă "oarte $ro"undă. 2-a


invadat atunci o iubire necondi#ionată !i absolută, cum nu am
mai e$erimentat niciodată în via#ă. )ubirea cur(ea în toate
direc#iileQ ne$ăr%nd să aibă o direc#ie sau un curs. 'e "a$t, nu
cur(ea la "el ca un r%u, ci ura omni$rezentă, Ja "el ca un
ocean. 1 com$ara#ie mai bună ar "i aceea cu o stea care
e$lodează, iar ener(ia ei se revarsă în toate direc#iile. )n
acea noa$te nu am avut nevoie de mai mult de două ore de
somn. 2-am culcat la ora ?/88 !i m-am trezit la ora </88,
$er"ect odihnită. iubirea a continuat să cur(ă $rin mine
inclusiv _ doua zi, !i într-o mai mica măsură !i in urmă -
toarea A "ost una dintre cele mai $uternice !i mai uimitoare
e$erien#e din via#a mea
- 22, California

OFO
Pu$t iu"irea Ia "a3a
tutur!r acţiu$il!r tale#

Am desco$erit în s"%r!it că încrederea în sine derivă din


renun#area ia $rostul obicei de a mă condamna sin(ur !i din

înlocuirea lui cu iubirea de sine ;rede#i-mă/ este o mare


di"eren#ă= Nu-mi mai $ot ima(ina revenirea la vechiul meu
mod dc viată.
- 5C, $llinois

Atunci când eşti plin de iubire taci întotdeauna ceea ce


trebuie. (ot ceea ce faci şi ce spui devine eficient.
Atunci când eşti plin de iubire acţiunile tale devin corecte,
pentru că deciGia care stă la baGa lor este luata m momentul
preGent. Ea este baGată pe intuiţie. Atunci când eşti plin de iubire,
dialogul mental dispare, mintea se linişteşte şi devine limpede.
Acţiunile derivate din ne#iubire sunt greşite şi fac întotdeauna
rău, întrucât se nasc. din negativitate. 0a baGa lor stau întotdeauna
percepţiile din trecut. (oate sentimentele negative lipsite de iubire
îşi au sursa în trecut. Atunci când trăieşti în momentul preGent nu
poţi emite sentimente de ne# iubire. Acestea sunt întotdeauna reacţii
automate învăţate Fn trecut.
Atunci când nu pui iubirea la baGa acţiunilor tale, acestea nu
pot aduce nimic bun, căci negaţivitatca nu poate genera niciodată
ceva poGitiv.
ă luăm câteva eempleK să spunem că te enerveG,i pe cineva.

!upă
ori de oovreme,
stare dcmânia ţi se mai
vinovăţie. domoleşte,
2ânia fund sunt
şi vinovăţia înlocuită
douăde multe
emoţii
lipsite dc iubire, care nu pot aduce niciodată ceva bun în viaţa ta.

?G 7
(eama este un ah eemplu. 2ajoritatea acţiunilor născute din
teamă se sfârşesc cu regrete. N*u ar i3 trebuit să fac acest lucru. 1<
N*u ar fi trebuit âă spun acest lucruOP NAr fi trebuit să fac cutare
lucru şt nu l#am făcutO < F ,Ar fi trebuit să spun. cutare lucru şi nu l#
am spusO < (eama şi regretele sunt alte două sentimente negative care
nu pot aduce niciodată ceva bun în viaţa ta.
Care este atunc i soluţiaF oluţia este întotd eau na aceeaşiK
pune la baGa tuturor acţiunilor tale iubirea şi energia ei poGiti#
A

vă. $n acest fel, ele vor genera întotdeauna efecte armonioase, de pe


urma cărora toată lumea va avea ceva de câştigat.
)rimul beneficiar al acţiunilor tale pline de iubire este chiar
propriul tău corp. *e#iubirea are aceeaşi vibraţie ca şi boala,
diGarmonia şi deGechilibrul.
$n schimb, iubirea este sinonimă cu armonia\ de aceea, atât
timp cât vei acţiona cu iubire, nimeni nu se va putea atinge de tine
şi nu#ţi va putea face rău. A trăi în iubire înseamnă a trăi în armonie
cu %niversul.
Aceasta este soluţia. )une întotdeauna iubirea la baGa
acţiunilor taie şi nu vei avea parte decât de efecte poGitive.
5ăspunsul este iubirea.

Am desco$erit in s"%r!it cine sunt cu adevăr ut.


Am cercetat ad%nc înlăuntrul meu !i mi-am (ăsit !inele real.
Am numai ?D ani, dar am trăit cea mai sublimă e$erien#a
din via#a mea.
 =I, "irginia

iul meu a trecut $r intr-o $erioadă "oarte di"icilă !i s-


a întors la obiceiurile sale $ro"und distructive/ Am oscilat
multa vreme între renun#area la deza$robare !i dorin#a de a-l
da a"ară din casa.

173
într-o bună zi, m-am de ci "i însă s% nu mai emit dec%t iubire
"ată de el !i "a#ă de ceilal#i membrii ai "amiliei mele, a$oi "ală
de restul vecinilor, "a#ă de to#i locuitorii ora!ului !i "a#ă de
întrea(a lumeH )n acea seară m-am (%ndit )a "iul meu !i am
constatat că orice deza$robare "a#ă de el a dis$ărut, l-am
s$us atunci cu seninătate că dacă nu î!i va schimba
com$ortamentul, va trebui s% $lece din casă. Nimănui nu-i
$lace s% audă ast"el de cuvinte, dar "iu= meu $oate avea un
com$ortament etrem. Totu!i, dată "iind starea mea de s$irit
din acea seară, el a acce$tat ce i-am s$us. A înce$ut să
mear(ă cu re(ularitate la serviciu !i a renun#at la obiceiurile
sale distructive.
- =A, (eas

)ube!te-te $e 0ine însuti !i tot restul va veni de la sine.

*ovestea care urmează s-a $etrecut $e c%nd $redam ru(ăciunea la


o !coală de duminică. Rn băiat mi-a s$us că nu !tie să se +oace cu o-o-
ui-. A încercat acest lucru în "a#a

6
Ro#Yo csic o jucărie care cominc două discuri egale din plastic, lemn sau meta, concclatc
cu un ax fi. in juru căruia se. ruleaGă un fir. 0a unele Yo# Yo#urs dimensiunea ALY%i
poate ? ajustată, astfel încât 8irul să se poată mişca şi roti liber în jarul acestuia. 8ucăria
dateaGă din anii :99 î,&r.. însă a devenit populară pentru prima oară în 169. !acă la început
era asociat eu copiii., cu timpul a ajuns ă acapareGe inclusiv atenţia adulliîor, care încearcă
j`ă ji îmbunătăţească abilităţile de control asuprii jucăriei. )entru a#: folosi, jucătorul îşi
introducc degetuW prin cercul format a căpătui firului. 8ucătorul dă tfromul celor două
discuîi sa cadă drept pentru ca apoi accstca să se ruleGe înapoi pe fir. Când este aruncai UîFtfă
a se da drumul 8irului din mână^ vo#Yo#ul sc roteşte atât cât îi permite firul. Ceea ce este
important este ca Yo#Yo#uî să urce fi coboare de cât mai mitfic ori. n.tr.)

?G@
noastră !i nu i-a reu!i&. L-am învă#at atunci să î!i s$ună că +wate s% îl
"acă să mear(ă, du$% care a încercat din nou !i a reu!it. Le-am s$us
atunci co$iilor că asta înseamnă ru(ăciunea/ să s$ună ceva "rumos
des$re ei în!i!i.
'in $unctul meu de vedere, aceasta este esen#a vie#ii/ iube!te-te $e
tine însu#i !i tot restul va veni de la sine. S$u
ne-#i ceva "rumos, e$rimă-#i
iubirea "a#ă de tine însu#i !i via#a ta va deveni mai "rumoasă dec%t î#i $o#i
ima(ina la ora actuală. Analiz%ndu-mi retros$ectiv via#a , mi-am dat sea -
ma că nu am avut niciodată $robleme c%nd m-am iubit $e mine însămi.
'im$otrivă, totul s-a derulat lin în via#a mea, !i chiar a celor din +urul
meu. 2etoda "unc#ionează de minune inclusiv atunci c%nd îmi limitez
iubirea doar la ceilal#i oameni, dar atin(e a$o(eul atunci c%nd adau( la
această atitudine !i iubirea de sine .
'e alt"el a le iubi $e tine însu#i înseamnă automat a-i iubi !i $e
ceilal#i oameni. Secretul succesului constă în a-#i aduce în $ermanen#ă
aminte de acest lucru, $%nă c%nd se înrădăcinează în subcon!tientul tău.
Q 2arY 0oZe, California

?G
CA)$(/0%0 1?

INTR. ÎN C(NTCT CU IUBIRE T

Ci latele care urmeaGă îi aparţin $ui 0ester 0evenson şi


eplică adevărata natură a iubirii# iecare dintre ele aduce
o perspec tivă ese nţia lă asupr a iubirii . !e aceea, medi teaGă asupr a
lor, dar mai presus de toate propune#ţi să le absorbi energia , 0ester
obişnuia să recomande citirea lor cu cea mai mare atenţie, urmată
apoi de refleie şi de integrarea lor. Acorda#ţi tot timpul din lume
pentru a integra minunatul dar al acestor aforisme şi vei descoperi
astfel sursa din care provine întreaga ta înţelepciune. !upă cum
obişnuia sa spună 0esterK N"ei ajunge să înţelegi că înţelegiOL
Citatele care urmeaGă sunt preluate din cartea lui 0ester
0evenson, Adevărul su$rem.

Ce este iu"irea+

$ubirea este sentimentul de dăruire care nu aşteaptă nimic în


schimb.

?GG
$ubirea înseamnă să le doreşti celorlalţi să aibă tot ceea ce
viseaGă să aibă, chiar dacă nu $c poţi oieri tu însuţi aceste lucruri.
$ubirea înseamnă să dăruieşti fi:ra niciun fel de ataşament.
iubirea este starea naturală a oricărei fiinţe umane.
*oi nu putem primi iubire atât timp cât nu o dăruim mai întâi#
Cu cât dăniim mai multă iubire, cu atât mai multă iubire primim.
$ubirea şi dăruirea sunt două cuvinte sinonime. $ubirea
repreGintă o atitudine şi nu necesită nicio acţiune pentru a 7i
confirmată. Ea conduce întotdeauna la eliberare şi nu aşteaptă nimic
de la celălalt.
$ubirea înseamnă acceptare.

;u c%t ne dezvoltăm intr-o mai mare măsură iubirea,


cu at%t mai bine ne inte(ram în marea armonie a
Rniversului, cu at%t mai satis"ăcătoare devine via#a noastră #i
cu at%t mai mult a+un(em s% ne bucurăm de ea. Noi
declan!ăm ast"el un ciclu ascendent care nu se încheie
niciodată.

$ubirea înseamnă să îi accepţi pe oameni aşa cum sunt. $ubirea


înseamnă să îi accepţi pe oameni tocmai pentru că sunt aşa cum
sunt.
$ubirea nu poate fi înţeleasă decât de către cei care iubesc.
$ubirea înseamnă să ai încredere.
(u nu poţi înţelege plenar o altă persoană decât dacă o iubeşti
plenar. $ubirea este un sentiment de pace interioară.
$ubirea înseamnă identificare 7empatie^. Ea înseamnă să te
identifici cu o altă persoană şi să simţi ce simte ea.

?GD
(oate fiinţele caută iubirea, prin toate acţiunile for. $ubirea
este răspunsul la ţoale problemele.
!acă ai iubi mai mult, toate problemele tale ar dispărea ca
prin farmec. Când iubirea devine desăvârşită, orice problemă se
diGolvă automat.
$ubir ea şi înţelegerea sun t acelaşi lucru. $ub irea înseamnă
simultan comuniune şi comunicare.
$ubirea înseamnă să îţi acorGi sprijinul unei alte persoane,
astfel încât să îşi îndeplinească visele şi fâră să îi ceri nimic în
schimb.
Cel mai mare sprijin pe care îl poţi oferi altcuiva constă în a#l
ajuta să înţeleagă Adevărul. Asta înseamnă să#i transmiţi ormula
ericirii.

)ubirea este o $utere. Ea este "or#a care #ine


laolaltă Rniversul

$ubirea atrage, integreaGă şi este constructivă. !e aceea, ea îi


afecteaGă poGitiv pe toţi cei asupra cărora este proiectata.
*iciun )arlament de pe )ământ nu poate îndrepta această
lume, dar un număr suficient de mare de oameni care iubesc ar
putea#o face eu uşurinţă.
Aproape toţi oamenii confundă aprobarea egoului cu iubirea.
*efiind iubire, aprobarea egoului nu poate conferi o satisfacţie pe
termen lung. !e aceea, omul simte tot timpul nevoia să primească
dove Gi ale iubirii celorl alţi iar atun ci când nu le prim eşte devine
frustrat.
$ubirea nu este sinonimă cu actul seual.
$ubirea nu este o emoţie.
/amenii au nevoie de companie şi confundă aceas tă nevoie cu
iubirea. Adevărata iubire nu are nimic de#a face cu cramponarea sau
cu ataşamentul faţă dc o altă persoană.

179
$ubirea umană nu doreşte să fie îm părtaş ita` ci doar să
obţină o gratilicare personală. Adevărata iubire nu doreşte decât să
fie împărtăşită, fără să aştepte nimic în schimb.
$ubirea nu NtânjeşteLP după altcineva, căci acest sentiment
echivaleaGă cu despărţirea, iubirea înseamnă unitate, deci nu
permite niciun fel de separare.
Adevărata iubire nu are nimic de#a face cu căsătoria. !acă
doresc să aibă o căsnicie ferici tă, cei doi parteneri trebuie să ajungă
la ea înainte să semneGe hârtiile.
Este imposibil să aplici adevărat a iubire unei persoane , dar să
[` refuGi alte ia. Este imposib il să iube şti pe cine va şi sa urăşti pe
altcineva. Atunci când iubeşti pe cineva mai mult decât pe
altcineva, este limpede că prima persoană $ţi oferă mai multe lucruri
decât cea de#a doua. Ac est lip de iubire este uman, nu divin, iubirea
acordată în schimbul amabilităţii este de asemenea o iubire umană.
Adev ărata iubir e este neco ndiţ iona tă. Cine epe rime nteaGă
această iubire îi iubeşte inclusiv pe cei care i se opun.
*oi ar trebui să iubim pe toată lumea în mod egal,
$ubirea nu poate fi NobţinutăQ de la altcineva. Ea provine
întotdeauna din interior. Cine o caută în altă parte este limpede că
nu iubeşte.
/amenii ar trebui să facă tot ce le stă în puteri pentru a iubi,
nu pentru a fi iubiţi. $ubirea primită din eterior nu face decât să
inflameGe egoul şi nu conferă decât o fericire temporară şi de scurtă
durată.
Cine iubeşte plenar nu ştie ce înseamnă să nu fii iubit.
Apogeul iubirii este iubirea faţă de duşmani.
Atunci când simţi iubire pentru duşmanul tău, acesta devine
neputincio s şi nu#ţi mai poate face niciun rău. Chiar dacă insistă, el
nu îşi poate face rău decât sieşi.
$ubirea nu poate fi amplificată. (ot ce putem face noi este să
ne eliberăm de ură. Atunci când ne aflăm intr#o stare

m
de iubire profundă, noi nu mai. putem răni pe nimeni şt le acordăm
tuturor dreptul la propria unicitate.

Ai unei c%nd iube!ti $lenar, sim#i că ai iotul

Atunci când iubeşte plenar, omul nu mai percepe altceva decât


iubirea.
Cine iubeşte cu adevărat nu poate fi rănit. $ubirea nu are
percepţii subiective.
/ri de câte ori te simţi bine, te afli într#o stare de iubire. /ri
de câte ori te simţi rău, nu le afli într#o stare de iubire.
$ubirea şi egoismul sunt etreme opuse. $ubirea este profund
altruistă.
$ubirea înseamnă puritate.
$ubirea elimină frica.
$ubirea elimină anietatea, nesiguranţa, singurătatea şi
nefericirea. Ea nu atrage către sine decât iubirea.
$ubir ea este simultan instrume ntu l şi finalitatea. Ea este
propria sa răsplată.
$ubirea îşi caută echivalentul. Ea nu poate înflori decât în
iubire.
ubirea este contag ioasă.
$ubirea nu poate fi întelectuali 2ată.
!ulceaţa iubirii nu poate fi descrisă. Ea nu poate fi decât
eperimentată.
$ubirea plenară este constantă şi nu poate fi altfel. Cine
eperimenteaGă aceasta iubire nu mai poate simţi altceva. El nu mat
poate percepe lucrurile decât în lumina acestei iubiri absolute.
$ubirea este plină de bunătate şi dc răbdare. Ea nu cunoaşte
geloGia şi lăudăroşenia, aroganţa şi duritatea. $ubirea nu insistă
niciodată spunând că are dreptate. Cine

O O
iube şte nu devi ne nicioda tă iritai şi nu are rese ntim ente . Bl nu se
bucură atunci când se dovedeşte că altcineva a greşit, dar se bucură
sincer atunci când se dovedeşte că altcineva a avut dreptate . $ubirea
suportă orice, căci credinţa şi speranţa sa sunt absolute.

Şi iată t$ c!$ti$uare ! serie &e citate &i$ cartea "alea către


libertatea desăvârşită,&e Lester Levc$s!$#

Adevărata iubire este cea pe care o simţim pentru ceilalţi.


2ăsura ei este dăruirea de sine.
Adevărata iubire se identifica întotdeauna cu fiecare fiinţă
umană care îi iese în cale.
Atunci când ne identificăm cu toţi oamenii, noi îi tratăm pe
toţi aşa cum ne#am trata pe noi înşine.
îubirea este un balsam care alină şi vindecă orice.
Atunci când iubeşti, îi inspiri şi pe ceilalţi să iubească.

Cel cu
depăşeşte maimult
măreţ dard;r
orice pe material.
care îl poţi oferi este iubirea ta. =a
Atunci când îi înţelegi cu adevărat pe oameni realiGeGi ca ei
sunt convinşi că acţioneaGă corect. !e aceea, le permiţi să acţioneGe
aşa cum doresc şi le accepţi propria cale. înţelegerea echivaleaGă cu
iubirea.
Atunci când iubim, nu numai că suntem fericiţi, dar întreaga
noastră viaţă evolueaGă in armonie.
2ăsura fericirii este capacitatea omului de a iubi.
Cine iubeşte la modul absolut este fericit la modul absolut. !e
fapt, omul nu poate trăi decât fie în iubire, fie în absenta acesteia.
Cine nu trăieşte în iubire, trăieşte automat în absenţa iubirii.

m
$ubirea suprema este cea în care devii una cu ceilalţi.
$dentitatea 7empatia^ este forma cea mai înaltă a iubirii.
Cine +şi iubeşte duşmanii nu mai ;re duşmani.
)uterea şi efectele iubirii nu trebuie demonstrate, întrucât sunt
evidente în sine. )ractică iubirea şi te vei convingeD
!acă priveşti cuvintele iubire, acceptare, identificare,
comunicare, adevăr. !umneGeu şi ine din perspectiva centrului
fiinţei tale, nu poţi sa nu constaţi că ele sunt sinonime perfecte.
tarea primordială a oricărei fiinţe umane este iubirea
absolută. *ecaGurile şi deGechilibr ele se datore aGă faptu lui că
oamenii au uitat de starea lor primordială, pe care au acoperit#o cu
alte emoţii.
$ubeşte şi descoperă astfel că altruismul repreGintă cea mai
bună atitudine pentru tine.
A.
$ubirea este complet lipsită de efort. 8n schimb, ura necesită
un efort foarte mare.
Aplică iubirea şi toate problemele talc se vor reGolva.
$ubirea umană are nevoie de companie, $ubirea divină nu face
dccât să se ofere celorlalţi.
$ubirea este sinonimă cu fericirea. Cine nu este fericit nu
iubeşte. Conceptul de posesivitate este opusul perfect al iubirii.
$ubirea elibereaGă, în timp ce posesivitatea înlănţuie.
îubirea este un sentimen t de identitate cu celălalt. A tunci când
iubeşti plenar, te simţi una cu el. !e aceea, te porţi cu el eact aşa
cum te#ai purta cu tine însuţi. (e bucuri de bucuria lui.

Iu"irea repre3i$tă ! putere e$!ră#


ără nicio îndoială, puterea iubirii este infinit mai mare decât
cea a bombei cu hidrogen.

m
%n individ care nu dispune de o altă armă decâ0 d e iu birea sa
se poate opune întregii lumi. Atât de puternică este iubireaD ta este
sinonimă cu inele lui, sau cu !umneGeu.
$ubirea conferă nu doar întreaga putere a %niversului, ci şi
întreaga fericire şi întreaga cunoaştere a acestuia.
Cea mai bună modalitate de a#ţi amplifica iubirea este
înţelegerea dc sine.
/rice om cunoaşte bucuria de a iubi o altă persoană. Ei bine`
imagineaGă#ţi fericirea care reGultă atunci când iubeşti şapte
miliarde de oameniD Aceasta este de şapte miliarde de ori mai mareî
$ubirea repreGintă o atitudine constantă la care putem ajunge
prin deschiderea în faţa ei. 0a început ar trebui sâ o practicăm pe
familia noastră. Acordă#le tuturor membrilor familiei tale dreptul de
a fi ei înşişi. Aplică apoi acelaşi principiu prietenilor tăi, apoi
necunoscuţilor, şi în sfârşit întregii umanităţi.
Cu cât practicăm mai mult iubirea, cu atât mai intens ajungem
să iubim. Cu cât iubim mai intens, cu atât ajungem să practicăm
mai mult iubirea. $ubirea atrage după sine iubire.
Cu cât ne deGvoltăm mai mult iubirea, cu atât mai bine
ajungem să ne integrăm în marea armonie a %niversului, cu atât mai
fericită devine viaţa noastră şi cu atât mai mare devine accesul
nostru la tot ce este frumos şi sublim. *oi declanşăm astfel un ciclu
ascendent care nu se mai încheie niciodată.
ingura modalitate dc a avea parte de iubire este oferirea
acesteia. (ot ceea ce oferim noi se întoarce înapoi la noi.
$ubirea tuturor oamenilo r este cel mai uşor lucru din %nivers.
în acest scop, tot ce trebuie să facem este să înţelegem ce repreGintă
această iubire. Este infinit de greu să

?D@
nu îi iubeşti pe toţi oameniiL iar acest efort se repercuteaGă asupra
tuturor domeniilor vieţii de Gi cu zi. Atunci când iubim, noi suntem
una cu ceilalţi oameni şi cu restul, creaţiei. !e aceea, suntem
împăcaţi şi viaţa noastră se deruleaGă lin.
$ubirea spirituală supremă nu impune sacrificii de sine. Atunci
când îi iubeşti pe toţi oameni i nu mai ai cum să îţi faci singur rău.
$ubirea conferă sentimentul reciprocităţii. (ot ceea ce este
reciproc este automat corect. Cine iubeşte înţelege această lege.
$ubirea este ascunsă de atitudinile greşite. $n realitate, ca este
însăşi natura noastră şi iucrul cel mai natural din lume. !e aceea
este atât de uşor să o practicăm. în schimb, respingerea iubirii
necesită un mare efort. Atunci când nu trăim în iubire, noi ne
îndepărtăm de şinele nostru real, acoperindu#i cu concepte opuse
iubirii. !in cauGa acestor convingeri, noi atragem către noi
persoane şi situaţii lipsite de iubire.

N!i $u $e siţi cu a&evărat "i$e &ec7t atu$ci


când iubim

$ubirea adevărată cucereşte pe toată lumea. !e fapt, ea


cucereşte întregul %nivers.
ub conceptele noastre lipsite de iubire se ascunde
întotdeauna iubirea cea mai pură care repreGintă esenţa noastră.
Aceasta este infinită, şi deci nu poate fi amplificată, fot ce trebuie
sâ facem pentru a o descoperi este să ne deschidem în faţa ei,
renunţând la conceptele noastre lipsite de iubire şi la ură v astfel

încât adevărul nostru lăuntric să ne fie revelat.

?D
$ubirea este un ingredient iară de care nimeni nu poate avansa
pe calea spirituală. Cine doreşte să ajungă ia realiGarea plenară
trebuie să îşi amplifice iubirea până când aceasta devine absolută.
Cine iubeşte cu adevărat nu se simte niciodată despărţit de cei
dragi. )entru el, distanţa nu eistă, căci cei dragi trăiesc chiar în
inima lui.
*oi nu putem înţelege plenar ce înseamnă iubirea decât prin
creştere spirituală. Cine iubeşte cu adevărat îi înţelege plenar pe
ceilalţi oameni.
$ubirea este o atitudine constantă. Ea nu variaGă niciodată,
căci măsura ei este infinită.
ursa oricărei forme de iubire, inclusiv a celei umane, este
iubirea divină. în esenţa lor, toţi oamenii sunt plini de iubire.
Atunci când iubeşti cu adevărat, nu le doreşti celor dragi decât
tot ce poate fi mai bun pentru ei. Cu cât îi iubeşti mai mult, cu atât
ii înţelegi mai bine.

Eistă un singur cuvânt care face deosebirea între iubirea


corectă şi cea greşităK dăruirea.
Atunci când eşti plin de iubire, poţi îmbrăţişa un copac cu
aceeaşi ardoare cu care ai îmbrăţişa un om. $ubirea se dăruieşte
tuturor.
$ubirea este o ipostaGă a inelui. *oi suntem iub ire, nu
dis$unem de ca. Consideraţia face parte integrantă din iubire.
(ot ceea ce nu este o iubire absolută este într#o măsură
mai mare sau mai mică ură.
"

Este atât de uşor de înţeles dc ce nu te poţi opune nimănui.


Chiar şi o furnică este una cu !umneGeu. !uşmanul tău este una cu
!umneGeu. Atunci cand te opui cuiva, tu te opui practic lut
!umneGeu. $ubirea nu poate fi diviGată. Ea este universală şi trebuie
oferită tuturor.

2tf
Cel ai %$a% t pr!)res este &esc5i&ere a %$ faţa
iu"irii'

Capacitatea ta de a iubi este determinată de înţelegerea ta.


Atunci când nu ai încredere în cineva, înseamnă că nu îl iubeşti
plenar.
Cine iubeşte această lume o acceptă aşa cum este. El nu
încearcă să o schimbe, ci îi permite să eiste aşa cum doreşte. (oată
lumea are acest drept. încercarea de a#i schimba pe ceilalţi oameni
repreGintă o interferenţă a egoul ui nostru.
Cu cât iubim mai mult, cu atât mai puţin trebuie sâ ne
gândim.
A fi iubire este mai presus decât a iubi. Adoratorii lui
!umneGeu nu au nici o altă opţiune decât sâ iubească, pentru că ei
sunt iubire.
$ubirea este chiar 'inele tău. Aceasta este cea mai înaltă
formă dc iubire.
$ubirea este o atitudine constantă. Ea nu poate varia. *oi
trebuie să îi iubim pe necunoscuţi la fel de mult cum ne iubim
familia. !e altfel, iubirea necunoscuţilor repreGintă însăşi măsura
iubirii faţă de familia noastră.
$ubirea este unitate în diversitate.
$ubirea este 'inele tău. 'inele nu iubeşte, ci este iubire. 7(u nu
poţi iubi decât în dualitate^.
(u nu poţi ajunge $a !umneGeu iubind, ci fiind iubire.
$ubeşte. *oi ne slăvim 'inele prin serviciile pe care le
aducem altor oameni, care atrag îa rândul lor servicii primite din
partea acestora. în acest felL iubirea divină curge de la unul $a altul,
oferindu#ne o desfătare maimă. *imic pe lume nu oferă o desfatare
mai mare decât dăruirea. Aceasta conferă o fericire care depăşeşte
cu mult orice altă eperienţă umană.

?SG
*esc!peră urăt!a releH
erviciul este marele secret care permite accesul la fericirea
veşnic reînnoită a !ivinităţii. El deschide porţile către marele rai a^
frumuseţii şi farmecului, în care nectarul are o varietate infinită de
gusturi, diGolvate în aceeaşi băutură unică a iubirii absolute.

Fino in (radina "ericirii $er"ecte !i eterne. *oarta care


$ermite accesul în aceasta `rădină a *aradisului este
dorin#a de a iubi !i de a "i de "olos. 9enun#ă "a neantul
e(oismului !i um$le-te cu $lenitudinea iubirii altruiste.
- 0ester 0evenson
CA)$(/0%0 1>

TÎT CE I *E 9.CUT

Am început această carte cu povestea vieţii lui 0ester


0evenson. !in păcate, foarte puţini oameni aud cu adevăra t această
poveste, deşi eu o relateG frecvent.
2esajul lui 0ester 0evenson este cât se poate de simpluK
renunţă la sentimentele tale de ne#iubire\ surprinde#ţi gândurile,
cuvintele şi acţiunile lipsite de iubire\ ori de câte ori sesiGeGi un
aspect care îţi displace la alic inc va, priveşte în interiorul tău şi vei
constata câ sentimentul de ne#iubirc 7deGaprobarea^ se alia în tine.

ingurul lucru care te împiedică să le bucuri de toate lucrurile


pe care ţi le doreşti sunt sentimentele tale de ne# iubire. !e aceea,
dcscoperă aceste sentimente şi cliberea# GăMte de ele. *u le lăsa să
se acumuleGe. !e îndată ce devii conştient de un sentiment de ne#
iubire, detaşeaGă#te de el.
5ealiGeaGă ce înseamnă iubirea. Amplificări capacitatea de a
iubi, în acest fel, îţi vei amplifica în egală măsură capacitatea dc a
fi fericit, sănătos şi de a trăi în abundenţă. 2etoda este foarte
simplăK diGolvă blocajele în calea iubirii numite ,.sentimente de ne#
iubirc < L.
Cu cât vei renunţa mai muli la sentiment ele laie de ne# iubire,
cu atât mai plenar ţi se va revela adevărata la natură,

189
care este iubirea cea mai pură. în acest fel, întreaga lume ţi se va
aşterne la picioare.
0ester 0evenson ne#a demonstrat tuturor această cale.
5ăspunsul este iubirea. =a poate reGolva toate problemele.
$ndifer ent ce faci, ceea ce cauţi cu adevărat este iubirea. 'i unde se
află aceastaF =a se află eact acolo unde eşti, în interiorul tău, dar
este acoperită de sentimentele tale de ne#iubire. întreaga iubire din
%nivers se află în interiorul tău.
EperimenteaGă#ţi natura plină de iubire. Este o simplă
deciO,ie. la deciGia de a fi iubirea din interiorul tău. Acesta este cel
mai simplu lucru din lume. (ot ce trebuie să faci este să te elibereGi
de sentimentele de ne#iubire.
Acesta este mesajul lui 0ester 0evenson. Acesta este mesajul
cărţii de faţă. lubeşte#tc pe tine însuţi, iubeşte#i egală măsură pe toţi
ceilalţi oameni. 0ester nc#a demonstrat că se poate. Atunci când
iubim, noi suntem fericiţi, sănătoşi, bogaţi, plini de succes, şi nc

bucurăm de întreaga abundenţă a %niversului.


ii iubire. =ucură#te de tot ceea ce meriţi. ă acest lucru chiar
acum.
!e ce te#ai mulţumi cu mai puţin decât tot ce arc de oferit
%niversulF
lubeştc#te pe tine însuţi. (u meriţi să te bucuri dc tot şi de
toate. Acest lucru este posibil. (ot ce trebuie sâ faci in acest scop
este să te iubeşti pe tine însuţi. ă#o şi convinge#te singur.
îţi mulţumesc pentru că mi te#ai alăturat în această călători e a
iubirii.

Cu multă dragoste,
Larr ;rane

?48
încă de la înce$ut, cu c%t ie eliberezi 3ntr-o mai mare
măsură de ener(iile ne(ative $e care le-ai acumulai, adică de
sentimentele tale de ne- iubire, cu at%t mai $lenar a+un(i să
e$erimentezi sentimente le $ozitive $line de iubire. în acest
"el, via#a ta se va îmbunătă#i la toate, ca$itolele.
- 2ichael &utchmson, autor
LESTER ÎN CU:INTELE SLE

"ă mulţumesc. "ă transmit tuturor salutările şi iubirea mea.


Cea mai mare surpriGă a serii a fost pentru mine. *u am aflat că va
trebui să iau cuvântul decât cu Gece minute înainte, când mi s#a spus
că eu urma să fiu surpriGa serii. Am înccput imediat să îmi fac
problemeK despre ce să vorbcscF !espre voi. sau despre mineF Apoi
am înţeles că nu este nieio diferenţă.
*e aflăm cu toţii în aceeaşi barcă numită viaţă. !in punctul
meu de vedere, toată lumea face acelaşi lucru K caută fericirea
sup remă. (oate eforturile oamenilo r sun t înd rep tate în această
direcţie şi toţi se întreabăK N%nde este fericireaF <1
Ei bine, eu am descoperit unde se află aceasta încă din anul
1:6. )entru mine. fericirea supremă se află eact în locul în care
mă aflu. Acelaşi lucru este valabil şi pentru fiecare dintre voi în
parte. !e aceea, această căutare perpetuă nu repreGintă decât o
pierdere de timp. Ce rost are să căutaţi fericirea în altă parteF Ea se
află eact acolo unde vă aflaţiD *oi ne aflăm cu toţii în această sală
de clasă numită )ământ şi încercăm să desco per im bun ăstar ea
supremă. !in păcate, o căutăm întotdeauna în eteriorul nostru,
adică eact acolo unde nu o vom găsi niciodatăD !acă ne#am orienta
căutările către noi înşine, am descoperi că aceasta se a/ă în noi,
fiind chiar esenţa fiinţei noastre.

?4
"â întrebK NAşa esteF li "ăd că îmi răspundeţiK N!a,X Ei bine,
asta#i totD 2u mai aveţi altceva de făcut decât să vă bucuraţi de
binele suprem şi de starea absolută de fericire care repreGintă natura
voastră.
!e cc nu aţi făcut acest lucru până acumF !eoarece v#aţi
obişnuit să căutaţi bunăstarea supremă în eterior, în alte persoane ,
într#o slujbă etc., iar ea nu se află acolo. )ractic, ne aflăm cu toţii în
această călătorie a descoperirii de sineK , *Ce se întâmplăF %nde este
fericirea meaF 1 P Cine renunţă să o mai caute în eterior şi caută în el
însuşi descoperă că toate sentimentele negative atât de greu de
suportat pe care le#a încercat nu sunt altceva decât simple
sentimente efemere de care se poate elibera, dacă doreşte acest
lucru. Ele sunt programe eare acţioneaGă in subconştientul său,
chipurile cu scopul de a supravieţui. *u doar teama genereaGă
reacţia de tip lupt â#sau#fugi cu scopul, de a supravieţui, ci toate
aceste sentimente sunt programate de noi înşine cu scopul de a ne
ajuta în mod automat să supravieţuim. !atorită lor, noi suntem
foarte atenţi la urnea eterioară, în încercarea de a supravieţui. în
acest scop, mintea noastră subconştientă este activă 6< de ore din
6<, împiedicându#ne astfel să descoperim cine suntem noi cu
adevărat.
!acă v#aţi opri gândirea pentru o singură clipă, aii trăi cea
mai tulburătoare eperienţa posibilă şi aţi descoperi că sunteţi una
cu acest %nivers, în totalitate a lui. Atunci când mintea tace, ceea ce
rămâne este realiGarea faptului câK NEu sunt tot ceea ce eistă în
acest %nivers. unt o fiinţă perfectă, desăvârşită, absolută. Aşa am
fost dintotdeauna şi aşa voi rămâne de#a pururiO <
Ce anume ne +mpiedică să trăim această eperienţă, care este
cea mai satis făcătoare din tre toa teF )rogramele pe care De#am
acumulat în subconştientul nostru şi pe care noi

?4B
le numim Nsentimente << . (oate aceste sentimente negative ne
determi nă să ne luptăm constant pentru a supravieţ uiL uitând astfel
că suntem acest ocean al eistenţei pure. )entru a redescoperi acest
lucru, tot ce trebuie să facem este să ne liniştim mintea şi să
redev enim con ştienţi dc iub irea infinită care repreGintă esenţa
noastră.
Cum putem face acest iucruF oarte simplu, printr#o metodă
pe care eu am numit#o N(ehnica Eliminării <1 şi pe care o consider
cea mai rapidă şi cea mai eficientă modalitate prin care putem
atinge această stare fabuloasă în care ne controlăm în totalitate
%niversul lăuntric şi în care fiecare clipă devine un moment de
fericire supremă\ pe scurt, în care este imposibil să fim nefericiţi.
!e altfel, aceasta este starea naturală a fiinţei noastre.
2ai devreme sau mai târGiu, toţi oamenii vor aplica această
metodă, căci ne aflăm cu toţii în aceeaşi barcă, tânjind după aceeaşi
fericire absolută. (oate acţiunile noastre au acest unic scop. !e
aceea, mai devreme sau mai târGiu toţi oamenii vor ajunge să se
elibereGe de sentimentele lor negative, căci calea pc care se află îi
con duc e automat către această destin aţie fin ală. !acă dor iţi să
acceleraţi acest proces, o puteţi face chiar acum, încercând metoda
noastră. "a asigur că surpriGa pe care o veţi trăi va fi cât se poate de
plăcută. (ot ce trebuie să faceţi $n acest scop este să vă daţi jos
ochelarii de cal. !in cauGa lor, vederea voastră este înceţoşată. " oi
priviţi lumea prin filtrul programelor voastre subconştiente. !acă le
veţi elimina, vederea voastră va redeveni clară şi veţi descoperi
astfel că sunteţi cu toţii fiinţe perfecte şi eterne. în acest fel. frica
voastră de moarte va dispărea, iar viaţa voastră va deveni incredibil
dc confortabilă, căci nu veţi mai cunoaşte lupta şi conflictul. (o t ce
trebuie să faceţi este să scoateţi la iveală şi apoi să eliminaţi aceste
sentimente negative.

?4G
!e aceea, vă invit pe toţi să aplicaţi această metodă. =a
repreGintă un instrument. "ă asigur că viaţa voastră va cunoaşte o
sch imbare dramat ică în b ine în n u ma i o săptămână după care
nu veţi mai avansa decât din bine în mai bine. "ă veţi simţi din ce
în ce mai senini şi mai fericiţi.
Acest lucru numit $ubire repreGintă insă şi natura voastră.
(oată $ubirea din %nivers se află deja în voi. Aşa cum veţi
descoperi,Pfericirea este echivalenta cu capacitatea de a iubi, şi
invers, suferinţa este echivalentă cu incapacitatea de a iubi,
respectiv cu nevoia voastră de a ft iubiţi. $ubiţi din ce în ce mai
mult şi veţi deveni din ce în ce mai fericiţi, mai sănătoşi şi mai
prosperi.
în acest scop, tot ce trebuie să faceţi este să vă eliberaţi de
sentimente le voastre de ne#iubire. "ă invit aşadar să urmaţi metoda
noastră şi vă promit o satisfacţie maimă, încercaţi#o şi vă asigur că
vă va "i. pe plac.
"ă mulţumesc tuturor pentru participarea la această
conferinţă.

m
CU:/NT *E ÎNCEIERE SE,NT *E LESTER
LE:ENS(N

Am avut ocazia s% vorbim de la su"let )a su"let. S$eran#a mea este


că aceasta discu#ie #i-a "ost de "olos. 'aca dore!ti, vei (ăsi la noi !i mai
mult a+utor. 'iscu#ia noastră a avut ca sco$ s% $rovoace în tine un nou
mod de a (%ndi, care s% te conducă în "i m$ la o nou% realizare. *entru
aceasta, eu m-am adresat acelei $%r#i a "iin#ei "ale care în#ele(e intuitiv
aceste realită#i. nu intelectului tău.
;alea noastră conduce la în#ele$ciune, nu la cunoa!terea
intelectuala.
'aca ai a$reciat aceste cuvinte, î#i su(erez s% e$lorezi metoda
e$erimentala $e care am creat-o. Aceasta te $oate a+uta s% Ri am$li"ici
în#ele(erea cu "iecare zi care trece Am numit această metodă/ Tehnica
Eliminării. Ea o"eră cheile ce $ermit cre!terea s$irituală !i asi(ură
continuarea evolu#iei într-un ritm accelerat.
Tehnica Eliminării este "undamentată $e $remisa că niciun om nu
are alte limite, dec%t cele $e care !i le-a im$us sin(ur la nivel
subcon!tient. *rin deblocarea acestor limitări, el va desco$eri c%
$oten#ialul său este nelimitat !i $oate "i materializat în orice direc#ie/ în
$lanul sănătă#ii, al "ericirii $ersonale, al abunden#ei !i în orice alt
domeniu al vie#ii.

m
Tehnica Eliminării te va a+ura să trăie!ti viata $e care #i-o dore!ti
cu adevărat, !i ceea ce este mai im$ortant, să te îndre$#i către realizarea
de sine. 'aca o vei $ractica, ai toate !ansele s% a+un(i la starea de
con!tiin#ă su$remă.
- 0ester 0evenson
*ESPRE UT(R

0arrY Crane le eplică oamenilor ce a învăţat de la 0ester


0evenăon tip de peste ;9 de ani. copul pe care şi l#a propus în
viaţă este să răspândească mesajul şi viGiunea lui 0ester 0evenson
în întreaga lume.
!omnul Crane a ţinut seminare în întreaga lume, la care au
participat mii de oameni, pe carc i#a învăţat să se iubească pe ei
înşişi prin aplicarea (ehnicii de Eliminare. A creat Cursul
Abundenţei şi alte cursuri avansate` pe care $e#a sintetiGat în mai
multe cărţi şi C!#uri audio. $n acelaşi scop, organiGeaGă retrageri
de Zee[end sau săptămânale. (ehnica Eliminării este o metodă de
renunţare la emoţiile negative, la stres şi la blocajele subconştiente
care îi împiedică pc oameni să se bucure de o abundenţă şi o
fericire deplină în viaţa lor. )rintre participanţii la cursurile şi
seminarele organiGate de 0arrY Crane s#au numărat oameni de
afaceri, agenţi de vânGare, persoane casnice, profesori, psihiatri,
medici de diferite specialiGări, psihologi, sportivi şi celebrităţi din
domeniul divertismentului, ca să nu mai vorbim de oamenii
obişnuiţi.
!omnul Crane a fost preGentat în sute de articole din Giare şi
reviste şi a apărut la emisiuni de televiGiune din întreaga lume.

78?
lube!te-te $e tine însu#i. Acesta este cel
mai inteli(ent lucru care îl $o#i "ace.

;u multa dra(oste, Larr ;rane


"artea lube!te-te $e tine însu#iîţi arată
calea# Te5$ica Elii$ării a lui Lester Leve$s!$
te ajutăK

ă trăieşti lot timpul. într#o stare de iubire.

ă scapi de ataşamente şi de aversiuni.


ă descoperi adevărul, tău interior,
ă îli treGeşti natura in ieri oara.
ă te transformi.
ă te elibereGi de confuGia acumulată în ani de Gile.
ă te bucuri de abundenţă în toate domeniile vieţii.
ă îţi îndeplineşti toate visele.
ă scapi pentru totdeauna de griji.

â primeşti răspunsuri de ia şinele tău superior.

S-ar putea să vă placă și