Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

DATE DE IDENTIFICARE ALE STUDENTULUI PRACTICANT

Numele și prenumele:
___________________________________________________

Anul de studiu: ___________

Grupa:________________

An universitar/ Semestru: _____________

Unitatea de învățământ în care se desfășoară practica pedagogică:


___________________________________________________

1
CUPRINS

Fișe de prezență:
- Practica pedagogică de documentare
- Practica pedagogică observativă
- Practica pedagogică activă

Raport de evaluare a stagiului de practică

Fișe de lucru:
- Practica pedagogică de documentare
- Practica pedagogică observativă
- Practica pedagogică activă

Jurnal reflexiv

FIȘE DE PREZENȚĂ A PRACTICII PEDAGOGICE


I. Practica pedagogică de documentare
Nr. Data Activitatea desfășurată Semnătura
crt. mentorului

2
3
II. Practica pedagogică observativă
Nr. Data Grupa Activitatea observată Semnătura
crt. mentorului

III. Practica pedagogică activă


Nr. Data Grupa Activitatea observată/ desfășurată Semnătura
crt. mentorului

Raport de evaluare a practicii pedagogice de documentare și observative

Indicatori comportamentali supuși evaluării Nivelul


1 2 3 4 5
Aspectul și ținuta generală
Punctualitatea. Respectarea programului de practică
Seriozitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru
Capacitatea de a studia documente curriculare specifice
Capacitatea de a adresa întrebări privitoare la conținutul
documentelor curriculare specifice
Abilitatea de a colabora cu directorul grădiniței și mentorul de
practică

4
Abilitatea de a interacționa cu preșcolarii, de a iniția jocuri și
activități ludice cu aceștia
Abilitatea de a comunica și expune opinii cu privire la activitățile
observate
Interesul și motivația manifestate pentru activitățile specifice
practicii pedagogice
Atitudinea generală manifestată în cadrul practicii pedagogice
Total
1 – foarte slab, 5 – foarte puternic

Observații și recomandări ale mentorului de practică pedagogică:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................

Nota: .............................................
Data: ..................................................
Semnătura mentorului de practică pedagogică:............................................................
Semnătura directorului unității de învățământ: ...........................................................

5
Raport de evaluare a practicii pedagogice active

Indicatori comportamentali supuși evaluării Nivelul


1 2 3 4 5
Aspectul și ținuta generală
Punctualitatea. Respectarea programului de practică
Seriozitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru
Corectitudinea proiectării activității integrate:
- Colaborarea cu mentorul de practică pe durata realizării
proiectului de activitate integrată
- Respectarea și aplicarea în cadrul proiectului didactic a
cerințelor înscrise în Curriculumul pentru educație timpurie
- Respectarea etapelor și a cerințelor impuse de demersul de
proiectare pedagogică
- Proiectarea și implementarea unui scenariu didactic coerent
și relevant, atractiv și creativ, în raport cu particularitățile de
vârstă ale preșcolarilor
- Abilitatea de a interacționa cu preșcolarii pe durata activității
integrate desfășurate
- Abilitatea de a gestiona grupa de copii
- Abilitatea de a duce la bun sfârșit activitatea integrată
proiectată
- Climatul socio-afectiv creat în timpul desfășurării activității
integrate
- Gestionarea timpului destinat desfășurării activității integrate
Abilitatea de a comunica și expune opinii cu privire la activitatea
integrată desfășurată
Interesul și motivația manifestate pentru activitățile specifice
practicii pedagogice
Atitudinea generală manifestată în cadrul practicii pedagogice
Total
1 – foarte slab, 5 – foarte puternic

Observații și recomandări ale mentorului de practică pedagogică:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................

Nota: .............................................
Data: ..................................................
Semnătura mentorului de practică pedagogică:............................................................
Semnătura directorului unității de învățământ: ...........................................................

6
I. PRACTICA DE DOCUMENTARE
FIȘE DE LUCRU

Din Legea Educației Naționale, nr.1/ 2011, extrageți finalitățile educaționale specifice
învățământului preșcolar:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Extrageți din Curriculumul pentru educația timpurie definițiile următoarelor concepte:

Domeniul experiențial:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Domeniu de dezvoltare a copilului:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Competențe:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Activitatea de învățare:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Activități pe domenii experiențiale:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Jocuri și activități liber alese:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Centre de interes:

8
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Activități de dezvoltare personală:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Activități opționale:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Proiect tematic:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Rutine:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Tranziții:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Tema anuală:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

9
10
Descrierea unității de învățământ:
Denumirea unității de învățământ:....................................................................................
Localitatea/ județul: ...............................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Director: .....................................................................................................................................
Director adjunct: .....................................................................................................................
Mentorul de practică: ............................................................................................................

Pe baza planului operațional al grădiniței în care desfășurați practica pedagogică de


documentare, rezumați informații referitoare la:

Misiunea grădiniței:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Viziunea grădiniței:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Valori promovate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Direcții de dezvoltare:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................

Identificați și precizați principalele evenimente/ activități desfășurate în grădiniță:


.......................................................................................................................................................
.................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................

11
.......................................................................................................................................................
.................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................

Enumerați documentele școlare analizate în timpul practicii pedagogice de


documentare. Alegeți unul dintre ele și descrieți-l.

Documente școlare:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Descrierea documentului școlar:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................

Pornind de la planificarea calendaristică întocmită de educatoare, enumerați proiectele


tematice prevăzute pentru anul școlar în curs:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Alegeți un proiect tematic din cele enumerate mai sus și specificați subtemele proiectate
de educatoare:

Proiectul tematic: .......................................................................................................................


Subteme:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................

Alegeți o subtemă din cele enumerate mai sus și precizați pentru o zi a săptămânii (la
alegere) următoarele categorii de activități:
ALA:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
ADP:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
ADE:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................
Prezentați pe scurt un proiect educațional derulat în grădiniță raportându-vă la
următoarele criterii:

Denumirea proiectului:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Durata proiectului:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................

13
Obiectivele proiectului:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Activitățile desfășurate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Modalitățile de evaluare:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Impactul formativ asupra beneficiarilor:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

II.1. Fișa de cunoaștere a grupei de copii


Nivel de vârstă/ grupa: ....................................
Numărul de copii: ...........................
Număr fete/ băieți: ........./ ..............
Copii integrați:.....................
Mediul de proveniență al copiilor:.........................................................
Număr educatoare:....................................
Nivelul de pregătire al educatoarelor: .........................................................................

Pe baza datelor culese și observate, descrieți specificul psihopedagogic și psihosocial al


grupei de preșcolari, referindu-vă la relațiile de comunicare (copii-copii, copii-educatoare),
modul de stabilire și respectare a regulilor în grupă, climatul socioafectiv etc.

14
Descrieți un eveniment pe care l-ați surprins în activitatea copiilor și a educatoarei și pe care
l-ați valorifica și dumneavoastră în viitoarea activitate profesională.

15
II.2. Fișa de observare a activităților din grădiniță
Data:…………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………………………………… ….
Proiect tematic: …………………………………………………………..
Subtema proiectului:………………………………………..
Activitate integrată: ……………………………………………………..
Tipul de Metode şi forme de realizare Mijloace şi
activitate a activităților materiale
didactice

Activități liber
alese

ACTIVITĂȚŢI
OBSERVATE

Tranziții

Activități pe
domenii
Experiențiale

COMPORTAMEN
TE FORMATE

OBSERVAȚŢII
PERSONALE

II.3. Întâlnirea de dimineață

Data: …………………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ……………………………………….
Proiect tematic: ……………………………………….

16
Subtema proiectului:……………………………………….
Descrierea activităţii:
A.
Nr. Momente ale Activitate
crt. Întâlnirii de Activități
dimineață Prezentă Absentă
(OBLIGATORII)
ASPECTE GENERALE
Introducerea salutului
Reactualizare a saluturilor
Fiecare salut primeşte răspuns
Educatoarea interacționează permanent cu
copiii
Fiecare copil interacționează cu ceilalți
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineața, X!)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună, X,
mă bucur că eşti aici!)
1. Salutul Salutul însoțit de gesturi (strângere de mână
sau executarea unor instrucțiuni: Ridică-te în
picioare când îți fac cu ochiul!)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt
salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în
ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieții)
Saluturi în care se folosesc formule
atrăgătoare, mobilizatoare, distractive (Bună
dimineața, năzdrăvanilor!)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineața, dințişori veseli!)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineața, iubitori ai pădurii!)
ASPECTE GENERALE
Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
2. Prezența Identificarea copiilor absenți
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenți/prezenți pe suport
Numărarea copiilor prezenți/absenți
Operarea în catalogul grupei (P – prezent, A –
absent) de către educatoare
ASPECTE GENERALE
Data
Ziua săptămânii
3. Calendarul Naturii Luna curentă
Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte observate:
………………………………………………......................................

17
..............................................................................................................
..............................................................................................................

B.
Nr. Momente ale
crt. Întâlnirii de Descrierea succintă a activităților
dimineață
(LA ALEGERE)
Copiii prezintă propriile idei, griji, experiențe, arată colegilor obiecte
care au o semnificație importantă în viața lor.
4. Împărtăşirea cu Activitate realizată:
ceilalți

Crearea coeziunii grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor şi


activităților, energice şi plăcute, încurajează exprimarea liberă,
comunicarea, învățarea socială într-un mediu bazat pe încredere şi
5. Activitate în grup susținere morală.
Activitate realizată:

Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care să trezească


interesul şi să faciliteze accesul la aceeaşi informație.
6. Noutățile zilei Activitate realizată:

18
II.3. Fişă de observare – Activități şi jocuri la libera alegere a copiilor
Data:………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………
Proiect tematic: ………………………………
Subtema proiectului: ………………………………
Descrierea activității:

Nr.
crt. ALA Categorii/Activități Activitate

Prezentă Absentă
Bibliotecă
Ştiință
1. Categorie ALA Artă
Joc de masă
Joc de rol
Construcții
Nisip şi apă

2. Scopul ALA

3. Sarcina didactică

4. Reguli de joc

5. Desfăşurarea
activității

II.4. Observarea comportamentului cognitiv al copiilor


Data: …………………………..

19
Scopul observației: ………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația: ………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: …………………..
Durata observației:……………

Copii urmăriți
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Utilizează un limbaj adecvat contextului
Adresează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă exemple după modelul educatoarei
Oferă exemple originale
Manifestă capacitate de tranfer a cunoștințelor
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de educatoare
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit)
Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației într-un anumit interval de timp (1 – primul
minut pentru copilul A; 2 – următorul minut pentru copilul B etc.), se consemnează inițiala
prenumelui în coloana corespunzătoare comportamentului manifestat de copil.
Observații/ comentarii:

II.5. Observarea comportamentului social al copiilor


Data: ……………………………
Scopul observației: …………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
……………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: .........................
Durata: ............

Copii urmăriți
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent

20
Este dependent de reacțiile celorlați
Adoptă rolul de lider
Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației într-un anumit interval de timp (1 – primul
minut pentru copilul A; 2 – următorul minut pentru copilul B etc.), se consemnează inițiala
prenumelui în coloana corespunzătoare comportamentului manifestat de copil.
Observații/ comentarii:

II.6. Înregistrarea frecvențelor unor categorii de comportamente


Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente
Inițialele Agresivitate Cooperare Dependență Autonomie
copilului 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Observații

Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației se consemnează gradul de manifestare a


comportamentelor observate (1 – scăzut, 2 – mediu, 3 – ridicat).

Observații/ comentarii:

21
INSTRUMENTE DESTINATE CUNOAȘTERII ȘI ANALIZEI DOCUMENTELOR
DE PROIECTARE ȘI A COMPORTAMENTULUI DIDACTIC AL EDUCATOAREI

II.7. Fișa de analiză a planificării anuale/ săptămânale


Tipul de activitate:............................................
Nivel de vârstă/ grupa:.....................................

Descrierea criteriului Descriere


Corelația dintre domeniile
dezvoltării copilului cu domeniile
experiențiale și tipurile de
activitate
Corelația dintre temele anuale,
proiectele tematice, nivelul de
vârstă și timpul alocat

Modalități de evaluare formativă și


sumativă

Planificarea unor activități de


recuperare/ aprofundare

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................

II.8. Fișa de analiză a unei proiectări de activitate integrată

22
Domeniile experiențiale:……………………………………………
Categoriile de activități: …………………………………………..
Nivel de vârstă/grupa: ………………

Descrierea criteriului Descriere

Corelația temă anuală – proiect


tematic – activități – obiective
operaționale

Corelația tipul de activități –


obiective operaționale – strategia
didactică

Strategia de instruire (corelația


metode – mijloace de învățare –
forme de organizare a copiilor)

Strategia de evaluare (corelația


forma de evaluare – metode de
evaluare – tehnici de evaluare)

Coerența și consistența logică și


pedagogică (respectarea succesiuni
logice și pedagogice a
evenimentelor didactice, a
principiilor didactice)

Creativitatea didactică

23
24
II.9. Fișă de analiză a interacțiunilor educaționale în cadrul activității didactice
Această fișă se utilizează pentru observarea și analiza modului de comunicare cadru
didactic – copii și copii – copii. Pentru a sesiza influența formelor de organizare a activității,
dominanța cadrului didactic, interacțiunile din sala de grupă, veți realiza „oglinda clasei” în care
veți marca interacțiunile, prin săgeți de culori diferite:
Roșu când educatoarea adresează întrebări /sarcini/ solicitări copiilor.
Verde se folosește pentru solicitările copiilor către educatoare.
Albastru se foloseşte pentru a marca interacțiunile dintre copii.

Educatoare

Observații/ comentarii:

25
II.10. Fișa de observație a activității integrate/activității pe domenii experiențiale
Data:…………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală:
…………………………………………………………………………………………………
………………
Proiect tematic:
…………………………………………………………………………………………………
…………..
Subtema proiectului:
…………………………………………………………………………………………………
……
Descrierea activității: integrată/pe domenii experiențiale

Desfăşurarea activității
Etapele Conținutul științific Strategii de instruire Evaluare
activității
1. Organizarea
activității/
grupei de copii

2.
Captarea
atenției

3. Verificarea
şi actualizarea
achizițiilor
anterioare

4.
Anunțarea
obiectivelor şi
a temei
abordate

5. Prezentarea
materialului
stimul

26
6.
Asigurarea
dirijării
învățării

7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştințelor/o
bținerea
performanței

8.
Evaluarea
performanțe-
lor

9.
Încheierea
activității

27
Observații/ comentarii:

28
II.11. Fișa de analiză – sinteză a activității asistate

Puncte tari

Puncte slabe

Modalități de
optimizare/ inovative

II.12. Fişă de observare a comportamentului didactic

Data:……………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……………………
Tema anuală: …………………………………………
Proiect tematic: …………………………………………
Subtema proiectului: …………………………………………
Descrierea activității:

Comportamente Descriere Reflecții


didactice
I. Conduita didactică

29
1. Realizarea întâlnirii
de dimineață

2. Organizarea
sectoarelor

3. Realizarea captării
atenției

4. Anunțarea temei şi
a obiectivelor
operaționale

5. Reactualizarea
cunoştințelor necesare
noului conținut
6. Predarea-învățarea
noului conținut

7. Fixarea,
consolidarea noilor
cunoştințe

8. Realizarea
feedbackului

9. Aprecierea şi
evaluarea
rezultatelor copiilor

II. Conduita verbală şi nonverbală


1. Calitatea limbajului
de specialitate

2. Calitatea
explicațiilor şi
exemplelor folosite

3. Expresivitatea
limbajului nonverbal
(mimica, gestica,
postura)

30
4. Limbajul
paraverbal (tonul,
accentul, ritmul,
tacerea)
5. Frecvența
întrebărilor
directe/închise

III. Metodele de
predare-învățare
utilizate

IV. Mijloacele
didactice utilizate

V. Atmosfera
generală de
desfăşurare (stilul
didactic )

Alte aspecte:

31
III. PRACTICA PEDAGOGICĂ ACTIVĂ

III.1. Proiectul activității integrate, avizat de mentorul de practică


(Se atașează proiectul realizat)

III.2. Fișa de autoevaluare a activității susținute

Data:…………………..

32
Nivel de vârstă/ grupa:………………...
Subiectul activității:……………..

Puncte
Punctetari
slabe

Modalități de
Riscuri
optimizare

III.3. Chestionar de autoverificare a activității didactice desfășurate

Criterii Descriere
Corectitudinea
formulării obiectivelor
operaționale și adecvarea
acestora la nivelul de
vârstă și dezvoltare al
copiilor

Atractivitatea și
adecvarea conținuturilor
selectate pentru
desfășurarea activității

33
Utilitatea și atractivitatea
metodelor de predare-
învățare-evaluare

Setul de exerciții/jocuri
proiectate pentru
desfășurarea activității

Aspecte legate de
comunicare

Gestionarea timpului
prevăzut pentru activitate

Climatul socioafectiv în
timpul activității

34
III.4. Chestionar pentru autoevaluarea progresului

 Imediat după încheierea activității m-am simțit:


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................
 Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................................
 La activitatea viitoare aş îmbunătăți:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................
 Atmosfera din sala de grupă:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................
................................................................................................................................................
................
 Copiii au fost mulțumiți de:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................
................................................................................................................................................
......................

35
Jurnal reflexiv

În acest stagiu de practică pedagogică am învățat:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................

Cele mai interesante idei/ teme abordate în practica pedagogică au fost:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................

Aspectele care necesită clarificare suplimentară sunt:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................
Dificultățile întâmpinate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

36
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................

Alte comentarii utile:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................

37