Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECTAREA SEISMICĂ

CONFORM P100-1:2006

Concepte şi metode
• Intervalul de timp scurs de la apariţia precedentei ediţii a Codului
(P100/92) a marcat modificări conceptuale în proiectarea
seismică.

• În pofida progresului ştiinţific înregistrat de ingineria seismică


potenţialul distructiv al cutremurelor nu se reduce semnificativ:
creşterea populaţiei urbane şi dezvoltarea economică nu sunt
contrabalansate de o creştere corespunzătoare a gradului de
pregătire.

• Experienţa ultimilor cutremure majore: Loma Prieta 1989,


Northridge 1994, Kobe 1995, Taiwan 1999.
PROIECTARE BAZATĂ PE
PERFORMANŢĂ
• Conceptul proiectării seismice bazate pe performanţa seismică.
- Controlul comportării construcţiilor la mai multe stări limită
definite de obiective de performanţă.
- Obiectivul de performanţă reprezintă asocierea
• Unui nivel de performanţă (siguranţa oferită ocupanţilor
clădirii, durata întreruperii funcţiunii, costurile şi fezabilitatea
lucrărilor de consolidare, impactul economic, arhitectural şi
social etc.) cu un
• Nivel de hazard seismic (un cutremur cu un anumit interval
mediu de revenire).
• Contribuţia documentelor FEMA (Federal Emergency
management Agency)
OBIECTIVE (CERINŢE) DE
PERFORMANŢĂ - FEMA
Nivel de Nivel de
performanţă hazard
( IMR )
OPERAŢIONAL Toate funcţiunile sunt operaţionale
(OP) Degradări neînsemnate 72ani

OCUPANŢĂ
Clădirea rămâne sigură pentru ocupanţi
IMEDIATĂ 225ani
Reparaţii minore
(IO)

SIGURANŢA Structura rămâne stabilă şi are rezerve de rezistenţă


VIEŢII (LS) 475ani
Stabilitatea componentelor nestructurale este controlată

PREVENIREA Construcţia rămâne în picioare, susţinând încărcarea


PRĂBUŞIRII gravitaţională. 2475ani
(CP) Degradări şi pagube oricât de mari.
OBIECTIVE (CERINŢE) DE
PERFORMANŢĂ – P100-1/2006
Nivel de Nivel de
performanţă hazard
( IMR )

LIMITAREA Degradări structurale şi nestructurale controlate.


DEGRADĂRILOR Clădirea nu este scoasă din uz. 30ani
(DL)

Structura rămâne stabilă şi are rezerve de rezistenţă.


SIGURANŢA 100ani
Stabilitatea componentelor nestructurale este
VIEŢII (LS)
controlată. Clădirea este reparabilă în condiţii
economice
STĂRI LIMITĂ
În planul practic al proiectării cerinţele de performanţă sunt
satisfăcute îndeplinind condiţiile asociate stărilor limită.

STAREA LIMITĂ ULTIMĂ


Exigenţe de rezistenţă
Control explicit
rigiditate
ductilitate Control implicit
stabilitate histeretică

STAREA LIMITĂ DE SERVICIU


Exigenţe de rigiditate Control explicit
METODE DE PROIECTARE
BAZATE PE DEPLASARE
• Mărimea deplasărilor – parametrul esenţial
pentru aprecierea calităţii răspunsului seismic
RELAŢIA REZISTENŢĂ-DUCTILITATE.
CLASE DE DUCTILITATE

Răspuns elastic

MD (ductilitate medie)
F
F2 = el
q2
HD (ductilitate înaltă)
F el
F1 =
q1
d el = q1d y 1 = q 2 d y 2

• alcătuirea elementelor asigură o anumită ductilitate


• forţele seismice de proiectare se stabilesc pe baza unui coeficient de
comportare (reducere) q, corelat cu ductilitatea potenţială a structurii
REPREZENTAREA ACŢIUNII
SEISMICE PENTRU CALCUL
 S-a modificat formatul spectrului seismic de calcul în
acord cu formatul internaţional

 Parametrii de care depinde răspunsul seismic (ag, β)


au fost îmbunătăţiţi ca urmare a prelucrării complete
a datelor instrumentale disponibile pentru diferite
zone ale teritoriului

 Pentru prima dată se dau date referitoare şi la


cutremurele crustale din Banat
SURSELE FACTORULUI DE
REDUCERE
Fel

F3
F2
F1 qov1qov2 qov3Fcod
qov1qov2Fcod
Fcod qovFcod

qov1 – rezultă din aplicarea măsurilor constructive


qov2 – rezultă din diferenţa între rezistenţele efective
şi rezistenţele de proiectare
qov3 – rezultă din redundanţa structurală (articulaţiile
plastice nu se formează simultan)
αu αu 
În cod: q ≤  q 
α1  α 1  max
ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU.
CONDIŢII DE CONFORMARE
Traseu clar, direct şi
neîntrerupt al forţelor seismice
până la terenul de fundare

b)

c)
a)
ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU.
CONDIŢII DE CONFORMARE

 Redundanţa
structurală

F
F Fu
Fy ~ Fu
Fy
d d
ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU.
CONDIŢII DE CONFORMARE
 Regularitate pe verticală
Limitarea (evitarea) concentrării deformaţiilor induse de cutremur:
Reguli referitoare la:
- geometria (reguli pentru retrageri)
- distribuţia pe verticală a rigidităţii structurale
- distribuţia pe verticală a rezistenţelor elementelor
- distribuţia pe verticală a maselor

 Regularitate pe orizontală
- forme simple, compacte, simetrie
- rigiditate pe două direcţii
- evitarea (limitarea) efectelor de răsucire de ansamblu (decuplarea
modală): reducerea în cât mai mare măsură a excentricităţilor dintre
centrul maselor şi centrul de rigiditate, respectiv centrul de
rezistenţă.
MODUL DE CONSIDERARE
A REGULARITĂŢII STRUCTURALE
ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU.
CONDIŢII DE CONFORMARE
 Controlul interacţiunilor dintre
• clădiri vecine (evitarea sau limitarea efectelor coliziunii)
• componentele structurale şi nestructurale
• structură şi terenul de fundare

 Alcătuirea ca diafragmă orizontală a planşeelor


Rolul planşeelor.
• asigură acţiunea solidară a elementelor structurale
verticale. Rigiditatea infinită a planşeelor pentru forţe în
planul lor permite controlul prin calcul al deplasărilor
orizontale şi a eforturilor în elementele structurii.
•colectează forţele de inerţie şi le transmite la elementele
verticale ale structurii.
ALCĂTUIREA DE ANSAMBLU.
CONDIŢII DE CONFORMARE
• Transmiterea
încărcărilor seismice
le elementele
structurii verticale

• Calculul eforturilor
în planşee cu
modele de grindă
perete sau ferme
(strut and tie)
ROLUL FUNDAŢIILOR
• Realizează transferul eforturilor dezvoltate la baza structurii la
terenul de fundare. Forţele ce trebuie transmise la teren
corespund mecanismului structural de disipare de energie.
Soluţii între două limite:
(i) fundaţii individuale sub fiecare element vertical al structurii

a) b)
(ii) Infrastructura (fundaţie comună) pentru toate elementele
verticale ale structurii

c) d)
Un sistem de fundare corect este esenţial pentru:
- asigurarea unei comportări seismice favorabile
- economicitatea soluţiei în ansamblu
Impunerea unui mecanism
favorabil de disipare de energie:
- zone plastice numeroase distribuite uniform în grinzi
2
- capacitate mare de deformaţie în articulaţiile plastice  T
Sd =   Sa
- evitarea ruperilor fragile  2π 

Instrument: ierarhizarea rezistenţelor elementelor


(“capacity design method”)

deformaţii
ample
localizate