Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Privește imaginea A, citește cu atenție textul B și rezolvă cerințele de


mai jos.
A B. Pe întinderi uriașe, omul înfruntă nenumă rate animale ce inspiră
arta paleolitică . Armele și uneltele sunt obținute din piatră , lemn, os,
corn sau fildeș. Omul tră iește din cules, vâ nă toare și pescuit. El se
deplasează mereu în că utarea vâ natului să u obișnuit.
(Christian Peyre, Arta paleolitică )

a. Transcrie din textul B fragmentul care explică activitatea ilustrată în imaginea A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Enumeră două informații despre ocupațiile oamenilor preistorici, desprinse din textul B.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Pornind de la imaginea alăturată, realizați o descriere a activității desfășurate pe parcursul


unei zile de locuitorii dintr-o așezare neolitică

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Ötzi, omul neolitic


În anul 1991, la granița dintre statele europene Austria și Italia, în Munții Alpi, a fost descoperit trupul
unui bă rbat care a tră it în perioada neolitică , acum peste 5000 de ani. Corpul, îmbră cămintea,
încă lțămintea și armele omului din Ö tztal (numit Ö tzi de că tre istorici) s-au pă strat foarte bine, fiind
acoperite timp de mii de ani de un strat de gheață . Studiul lor a oferit informații importante espre viața
oamenilor care au tră it în Neolitic în regiunea respectivă : ce fel de cereale cultivau, ce animale vâ nau, cum
ară tau armele lor etc. Imaginează-ți că ai putea sta de vorbă cu Ö tzi.
Ce întrebări i-ai adresa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ce ai dori să știi despre el?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….