Sunteți pe pagina 1din 1

Temple şi piramide fișa de lucru

1. Selectaţi din sursa o informaţie despre templu şi una despre faraon


Templul nu era nici pe departe locul în care oamenii să se întâ lnească la un serviciu divin comun, aşa cum
se întâ mplă în bisericile creştine. Templul era locul unde regele şi preoţii obţineau ajutorul zeilor, prin
jertfe şi rugă ciuni. Preotul suprem al tuturor templelor era faraonul, care, desigur, în cele mai multe
cazuri, era reprezentat de un preot.
(Dieter Kurth, Egiptul Antic)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Precizaţi, pe baza sursei 2, ce este un zigurat şi din ce este el construit


Ziguratul din Ur, construit de Ur-Nammu (2112-2095 î.H), un mare rege sumerian, este tumul de templu
cel mai bine conservat din Mesopotamia. Iniţial acoperit de că rămida arsă , ziguratul simboliza muntele
sacru al zeului - în acest caz Nanna zeul lunii. Această construcţie uriaşă mă sura 190/130 de picioare la
bază şi prin terasa sa înaltă din incinta sacră , domina oraşul Ur. Se crede că ziguratul avea trei etaje, legate
prin scă ri exterioare, iar la vâ rf se gă sea un altar.
(Margaret Olimphant, Atlasul Lumii Antice)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Priviți
imaginile
ală turate, care
ilustrează
simboluri ale
egiptenilor
antici. Realizați
un desen care să
reprezinte
simbolul
clasei voastre.