Sunteți pe pagina 1din 2

Algebră

1) Scrieți mulțimile literelor din care sunt formate cuvintele:


a) geologie, b) pasarelă, c) pasărea, d) bizon, e) căpcăun.
2) Scrieți mulțimea literelor din care sunt formate cuvintele:
a) program b) bibliotecă c) interesant
3) Scrieți, folosind diagrama Venn – Euler, mulțimile cifrelor din care sunt formate numerele:
a) 180 258 b) 756 654 c) 10 032 523 d) 999 999
4) Scrieți mulțimea cifrelor din care sunt formate numerele:
a) 12730 b) 45645 c) 1890218
5) Fie mulțimea A= {2,4,6,8,10,12,14,16} şi B = {0;1;2;3;5;7;11;13;17;19;23}. Scrieți valoarea de adevăr a
propozițiilor:
a) 1∈ A b) 2∈ A c) 3 ∉ A d) 9 ∈ A
6) Fie mulțimea A= {1;4;5;6;7;12} şi B = {0;1;2;8;9;10;11;12}. Scrieți valoarea de adevăr a propozițiilor:
a) 1∈ A b) 2∈ A c) 3 ∉ A d) 9 ∈ A e) 2∈ B f) 9 ∉ B
g) 12∈ A h) 12∉ B i) 4 ∉ A j) 5 ∈ B k) 10 ∈ B l)
7∉B
m) 0 ∈ B n) 44 ∈ A o) 3 ∉ B p) 6 ∈ B
7) Utilizând diagramele Venn-Euler reprezentați mulțimea A={litere din scrierea cuvântului noblețe}.
8) Determinați elementele mulțimii A = { x ∈ N / x ≤ 4 }
9) În tabelul de mai jos sunt prezentate în grade Celsius, temperaturile, la ora 12:00, înregistrate într-o
săptămână la Mamaia.
Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatur 28o 34o 38o 28o 36o 33o 34o
a
a) Scrieți mulțimea tempreraturilor înregistrate pe parcursul săptămânii.
b) Scrieți mulțimea zilelor săptămânii in care tempreratura a fost mai mare de 33o.
10) Fie mulțimea A={1,4,7,10,13,15}. Eliminați un element al mulțimii A astfel încât elementele rămase să aibă
o proprietate comună.
11) Se consideră multimile A={ x ∈ N ∨1≤ x ≤ 3 } ; B= { x ∈ N ¿ ∨45−3 x ≥ 15 } . Determinați elementele mulțimilor
considerate.
12) Scrieți următoarele mulțimi enumerând elementele acestora:

A= { x ‫ ׀‬x<7}; B = { x ‫ ׀‬x ¿ 5 }; C = { x 3 ‫ <׀‬x <11}; D=


 x 4  x  10
13) Fie M = {x ‫ ׀‬x este o cifră pară}. Scrieți elementele mulțimii M.
14) Determinați elementele mulțimilor:
A={x ∈ N∨x=m+1 , m∈ B}, unde B={0,1,2} C={x ∈ N∨x este cifră pară , x ≤ 11}
D={ x ∈ N∨3 x ≤ 27} E={x ∈ N∨x=2 n−1 , 4<n< 8}
15) Completați enunțurile următoare pentru a obține propoziții adevărate:
a) Dacă mulțimea A = {7,9,11} , atunci elementul 9 ... A

b) Dacă mulțimea B = {1,3,5} , atunci elementul 2 ... B

c) Dacă M = {0,2,4,6,8} şi N = {x x este cifră pară}, atunci M şi N sunt ………


d) Dacă mulțimea P = {0,1,x} şi R = {0,y,2} atunci P = R dacă x = ... și y = ...
16) Determinați elementele x pentru care:
a) {1,2,x} = {1,2,3};
b) {2,3,x,5}={2,3,4,5}.
17) Aflați câte elemente au mulțimile:
A={x/, 100 ¿ 2· x ¿ 200}; B={x/, 20 ¿ 5· x ¿ 200};
C={x/, 100 ¿ 2· x – 3 ¿ 200}; C={ x│x<6}
D={ x│x≤4} E={x│x< 8} F={x│4 < x ≤ 9}.
Geometrie
1. În figura alăturată sunt reprezentate două perechi de unghiuri opuse la varf. Aflați măsurile celor patru
unghiuri știind că: a)  O1= 43 b)  O2=63 c)  O4=90
2. Analizaţifigura3şicompletaţispaţiulpunctatpentruaobţinepropoziţiiadevărate:
a)  MOP este unghi .... ;
b)  AME este unghi opus cu...;
c)  MQC şi  DQH sunt unghiuri...;
d) Găsește alte perechi de unghiuri opuse la vârf;
e) Găsește alte unghiuri alungite;
3. Folosind notaţiile şi desenul din fig.3, să se rezolve problemele:
a) Dacă  MON = 7227, aflaţi măsurile unghiurilor:  NOP,
 POQ,  QOM.
b) Dacă  DQH=60 să se calculeze măsurile unghiurilor:  MQD,  HQP.
c) Dacă  AME=(8x – 56) şi  QMN = 156, determinaţi valoarea lui x.
d) Dacă  PON= (4x +43) şi  MON= (2x – 28), calculaţi (2x – 90)2020.
4.

5. In figura 1 se dau AOB  100 si AOC  90 . Aflați măsura BOC .


o o

6. În figura 2 AOD  2 x  30 și BOC  5 x  78 . Aflați x .


o o

  
7. Unghiurile AOB, BOC , COD si AOD sunt unghiuri in jurul unui punct O , astfel încât sunt indeplinite

simultan condițiile:

i.
 
m AOB  x o
ii.
 

m BOC  2 x o  10o

m  COD

  3x o
 5o m  AOD   4 x o
 5o
iii. iv.
a) Aratati ca x  35 .
o o

b) 
Demonstrati ca AOD este obtuz.