Sunteți pe pagina 1din 1

Antropologie lingvistică

Antropologie lingvistică este o ramură a antropologiei care studiază rolul limbii  în viața socială
a indivizilor și comunităților. Antropologie lingvistică explorează modul în care limbajul forme
de comunicare. Limba joacă un rol foarte important în identitatea socială, apartenența la un grup,
și stabilirea credințe culturale și ideologii.

Antropologi lingvistice au aventurat în studiul de întâlniri de zi cu zi, socializare limbaj, ritual și


evenimente politice, științifice  discurs , arta verbală, contactul limbii și schimbare de limbă,  de
alfabetizare  evenimente, și  mass - media .

Deci, spre deosebire de lingviști , antropologi lingvistice nu se uite la limba singur, limba este
privită ca interdependente cu cultura și structurile sociale.

Potrivit lui Pier Paolo Giglioli în „Limba și contextul social,“ antropologi studiază relația dintre
worldviews, gramaticale categorii și domenii semantice, influența vorbirii asupra socializării și
relațiile personale, precum și interacțiunea comunităților lingvistice și sociale.

În acest caz, antropologie lingvistică studiază îndeaproape acele societăți în care limba definește
o cultură sau societate. De exemplu, în Noua Guinee, există un trib de oameni indigene care
vorbesc o singură limbă. Este ceea ce face ca oamenii unic. Este limba sa „index“. Tribul poate
vorbi alte limbi din Noua Guinee, dar această limbă unică dă tribul identitatea sa culturală.

antropologi lingvistice pot lua, de asemenea, un interes în limba în care se referă la socializare.
Acesta poate fi aplicat la copilarie, copilarie, sau un străin fiind enculturated. Antropologul ar
studia probabil o societate și modul în care limbajul este folosit pentru a socializa puii. 

În ceea ce privește efectul unei limbi asupra lumii, rata de răspândire a unei limbi și influența
acesteia asupra unei societăți sau societăți multiple este un indicator important care va studia
antropologi. De exemplu, utilizarea limbii engleze ca limbă de circulație internațională poate
avea implicații ample pentru societățile din lume. Acest lucru poate fi comparat cu efectele
colonizare sau imperialismului și importul de limbă în diferite țări, insule, și continente în
întreaga lume.