Sunteți pe pagina 1din 2

Elev/ă: _____________________________________________ Data: ____________

Clasa a V-a A NR. 1

Test la matematică
Notă:
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 20 minute.
 Punctaj maxim: 100 puncte; se acordă 20 puncte din oficiu.
 Nota se calculează împărţindu-se suma punctajelor subiectelor la 10.

1. Completați afirmațiile astfel încât să fie adevărate: (4 p.  5 = 20 p.)

 
n
a) am  a n  ________; b) ________  amn ; c) am  ________;

d) an  bn  ________; e) ________  an : bn .

2. Completați tabelul: (11 p.)

Puterea 124 201645

Baza 5 11

Exponentul 7 100

3. Scrieți sub formă de puteri cu exponent număr natural: (4 p.  2 = 8 p.)

a) 6  6  6  6  6  __________; b) 13  13  ...  13  __________.



43 factori

4. Calculaţi: (4 p.  4 = 16 p.)

a) 23  ____________________________; b) 132  ____________________________;

c) 32  13  _________________________; d) 33  3  ___________________________.

5. Aplicând regulile de calcul cu puteri învăţate, calculaţi: (5 p.  5 = 25 p.)

a) 37  314  _________________________; b) 718 : 75  ___________________________;

 
7
c) 1311  _________________________; d) 517  917  ___________________________;

e) 736  75 : 739  70  ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Elev/ă: _____________________________________________ Data: ____________
Clasa a V-a A NR. 2

Test la matematică
Notă:
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 20 minute.
 Punctaj maxim: 100 puncte; se acordă 20 puncte din oficiu.
 Nota se calculează împărţindu-se suma punctajelor subiectelor la 10.

1. Completați afirmațiile astfel încât să fie adevărate: (4 p.  5 = 20 p.)

 
n
a) ________  amn ; ; b) am : an  ________; c) am  ________;

d) ________   a  b  ;
n
e) an : bn  ________

2. Completați tabelul: (11 p.)

Puterea 201778 169

Baza 8 15

Exponentul 4 10

3. Scrieți sub formă de puteri cu exponent număr natural: (4 p.  2 = 8 p.)

a) 7  7  7  7  7  7  __________; b) 15  15  ...  15  __________.



39 factori

4. Calculaţi: (4 p.  4 = 16 p.)

a) 52  ____________________________; b) 33  ____________________________;

c) 42  14  _________________________; d) 23  2  ___________________________.

5. Aplicând regulile de calcul cu puteri învăţate, calculaţi: (5 p.  5 = 25 p.)

a) 217  25  _________________________; b) 816 : 87  ___________________________;

 
5
c) 1213  _________________________; d) 615  715  ___________________________;

e) 736  75 : 739  70  ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________