Sunteți pe pagina 1din 1

Textul liric ,,…„ de este organizat sub forma unui monolog liric de tip confesiv/

monolog liric adresat/ și reprezintă o descriere pe tema naturii (de obicei) și activează
componenta expresivă a limbajului în cadrul descrierii artistice/ monologului. Expresivitatea e o
caracteristică a limbajului artistic și e realizată predominant prin figurile de stil și imaginile
artistice care transfigurează artistic realitatea. Se remarcă …. (numirea unor figuri de stil și
semnificațiile a cel puțin două dintre ele). VEZI PPT
Metaforele descriu/ conturează/ creionează/ reflectă….au ca efect…Comparația
realizează o…Pe lângă acestea, apar și imagini artistice sugestive … (exemple din text: vizuale,
auditive, olfactive, tactile, dinamice) care impresionează cititorul/ conturează o atmosferă de …
(liniște/ veselie/ mister/ tristețe etc.) / descriu planul cosmic/terestru etc.
În concluzie, semnificațiile textului … (titlul operei literare) ,scris de … (autorul ), se
leagă de sentimentele de …… și de trăirile eului liric exprimate prin varietatea figurilor de stil și
a imaginilor artistice. Se conturează astfel un mesaj poetic sensibil care impresionează cititorul.